Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumus Nr. 42 "Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme".
Ministru kabineta noteikumi Nr.456

Rīgā 1998.gada 15.decembrī (prot. Nr.67 5.§)
Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par autoceļiem" 14.pantu un Ceļu satiksmes likuma 8.panta pirmo daļu
(MK 22.03.2011. noteikumu Nr.225 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā ceļu pārvaldītājs uz valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem aizliedz vai ierobežo transportlīdzekļu satiksmi, lai aizsargātu autoceļus, kā arī kārtību, kādā pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļi pievienojami valsts autoceļiem.

2. Transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi vai ierobežojumi uz valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem pieļaujami:

2.1. klimatisko apstākļu dēļ, lai novērstu autoceļu bojājumus;

2.2. autoceļa bojājumu dēļ, ja tie apdraud transportlīdzekļu satiksmes drošību;

2.3. laikā, kad tiek veikti atsevišķu autoceļa posmu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbi;

2.4. laikā, kad ceļu zemes nodalījuma joslā tiek izbūvētas komunikācijas;

2.5. laikā, kad notiek organizēti publiski pasākumi;

2.6. laikā, kad notiek gājieni un piketi, — saskaņā ar likumu "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem".

II. Transportlīdzekļu satiksmes aizliegšana vai ierobežošana

3. Lēmumu par transportlīdzekļu satiksmes aizliegšanu pieņem:

3.1. attiecībā uz valsts autoceļiem — valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi";

3.2. attiecībā uz pašvaldību ceļiem — attiecīgā pašvaldība;

3.3. ārkārtējos gadījumos — Valsts policija (bez saskaņošanas ar ceļu pārvaldītāju).

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.522)

4. Lēmumu par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu pieņem:

4.1. attiecībā uz valsts autoceļiem — valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi";

4.2. attiecībā uz pašvaldību ceļiem — attiecīgā pašvaldība;

4.3. ārkārtējos gadījumos — Valsts policija (bez saskaņošanas ar ceļu pārvaldītāju).

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.522)

5. Informāciju par to, ka uz valsts autoceļiem vai pašvaldību ceļiem tiek aizliegta vai ierobežota transportlīdzekļu satiksme, attiecīgais ceļu pārvaldītājs desmit dienas pirms aizlieguma vai ierobežojuma stāšanās spēkā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī attiecīgajā vietējā laikrakstā, norādot autoceļa posmu, ierobežojuma veidu, termiņu un kontakttālruni.

6. Ja transportlīdzekļu satiksme tiek slēgta vai ierobežota, veicami pasākumi, kas noteikti normatīvajos aktos par darba vietu aprīkošanu uz Latvijas ceļiem un ielām un kurus nodrošina:

6.1. šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3. un 2.4.apakšpunktā minētajos gadījumos — būvuzņēmējs, kas no ceļu pārvaldītāja saņēmis būvatļauju veikt būvdarbus ceļu zemes nodalījuma joslā;

6.2. šo noteikumu 2.5. un 2.6.apakšpunktā minētajos gadījumos — pasākuma organizētājs.

7. Lai uz valsts autoceļiem vai pašvaldību ceļiem varētu organizēt publiskus pasākumus, nepieciešama ceļu pārvaldītāja rakstiska atļauja.

8. Publiskā pasākuma organizētājs ne vēlāk kā 30 dienas pirms pasākuma norises iesniedz ceļu pārvaldītājam rakstisku pieteikumu, kurā norāda pasākuma nosaukumu, norises datumu un laiku, autoceļa nosaukumu un posmus, kur paredzēts rīkot pasākumu, transportlīdzekļu satiksmes organizācijas shēmu, organizētāja vārdu un uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu, adresi un kontakttālruni, kā arī garantē autoceļa sakārtošanu pēc pasākuma. Publiskā pasākuma organizētājs — juridiskā persona — ceļa pārvaldītā jam uzrāda juridisko statusu apliecinošus dokumentus, bet fiziskā persona — personu apliecinošu dokumentu.

9. Ceļu pārvaldītājs 10 dienu laikā izskata šo noteikumu 8.punktā minēto pieteikumu un rakstiski informē pieteikuma iesniedzēju par pieņemto lēmumu un transportlīdzekļu satiksmes slēgšanas vai ierobežošanas nosacījumiem.

10. Transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajos gadījumos neattiecas uz šādiem transportlīdzekļiem:

10.1. operatīvajiem transportlīdzekļiem;

10.2. transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar ceļa īpašnieku saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme "svaigpiena transportlīdzeklis".

(MK 22.03.2011. noteikumu Nr.225 redakcijā)

11. Transportlīdzekļu satiksmes aizliegumu vai ierobežojumu ievērošanu kontrolē Valsts policijas Ceļu policijas pārvalde un attiecīgais ceļu pārvaldītājs.

12. (Svītrots ar MK 13.03.2001. noteikumiem Nr.122.)

13. (Svītrots ar MK 13.03.2001. noteikumiem Nr.122.)

14. (Svītrots ar MK 13.03.2001. noteikumiem Nr.122.)

15. Ceļu pārvaldītājam kopīgi ar Valsts policijas Ceļu policijas pārvaldi ir tiesības nosvērt transportlīdzekļus, lai noteiktu to pilnu masu un slodzi uz asīm, kā arī pārbaudīt transportlīdzekļu gabarītu un citu tehnisko rādītāju atbilstību noteiktajiem normatīviem.

III. Pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļu pievienošana valsts autoceļiem

16. Lai pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļus (turpmāk — ceļi) pievienotu valsts autoceļiem, ieinteresētā persona iesniedz valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi" rakstisku pieteikumu un shēmu, kurā norādīts valsts autoceļa nosaukums un ceļa pievienojuma valsts autoceļam (turpmāk — ceļa pievienojums) atrašanās vieta.

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.522)

17. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" 15 dienu laikā izskata šo noteikumu 16.punktā minēto pieteikumu un izsniedz pieteikuma iesniedzējam tehniskos noteikumus ceļa pievienošanai valsts autoceļam.

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.522)

18. Ceļu pārvaldītājs nodrošina ceļa pievienojuma būvprojektēšanu, būvprojektu saskaņošanu ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" un būvniecības finansēšanu.

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.522)

19. Kad ceļa pievienojums pieņemts ekspluatācijā, valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" reģistrē to un vietā, kur ceļš pievienojas valsts autoceļam, uzstāda Latvijas valsts standarta LVS 77:1996 "Ceļa zīmes" prasībām atbilstošas ceļa zīmes.

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.522)

20. Ceļa pievienojumu uztur tā īpašnieks. Satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, kas atrodas valsts autoceļu zemes nodalījuma joslas robežās, uztur valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi".

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.522)

IV. Noslēguma jautājums

21. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" līdz 2001.gada 1.janvārim pārbauda esošo ceļu pievienojumu valsts galvenajiem autoceļiem un 1.šķiras valsts autoceļiem atbilstību tehniskajiem noteikumiem un transportlīdzekļu satiksmes drošības prasībām, kā arī izstrādā programmu minēto ceļu pievienojumu sakārtošanai.

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.522)

Ministru prezidents V.Krištopans

Ministru prezidenta biedrs, satiksmes ministrs A.Gorbunovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 456Pieņemts: 15.12.1998.Stājas spēkā: 19.12.1998.Zaudē spēku: 22.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 375/380, 18.12.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
50949
{"selected":{"value":"31.03.2011","content":"<font class='s-1'>31.03.2011.-21.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.03.2011","iso_value":"2011\/03\/31","content":"<font class='s-1'>31.03.2011.-21.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2006","iso_value":"2006\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2006.-30.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.03.2001","iso_value":"2001\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2001.-30.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.12.1998","iso_value":"1998\/12\/19","content":"<font class='s-1'>19.12.1998.-16.03.2001.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.03.2011
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"