Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības nolīgumu jūrniecības jomā

1.pants. 1997.gada 4.jūnijā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības nolīgums jūrniecības jomā (turpmāk — Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu un angļu valodā.

3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 17.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 11.septembrī.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs A.Čepānis
Rīgā 1997.gada 23.septembrī
Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības nolīgums jūrniecības jomā

Latvijas Republikas valdība un Turcijas Republikas valdība (turpmāk - Līgumslēdzējas Puses),

vēloties attīstīt sadarbību starp abām valstīm,

atzīstot abpusējo sakaru nozīmi jūrniecības jomā,

vēloties tālāk harmoniski attīstīt šīs attiecības, pamatojoties uz jūras transporta brīvību, un pēc iespējas nostiprināt starptautisko sadarbību šajā jomā,

balstoties uz vienlīdzības un savstarpēja izdevīguma principiem,

vienojas par sekojošo:

1. pants

Nolīguma mērķis

Šī Nolīguma mērķis ir:

a) regulēt un veicināt attiecības jūrniecības jomā;

b) nodrošināt vislabāko sadarbību tirdzniecības kuģošanā, veicināt drošību uz jūras;

c) izvairīties no darbībām, kas kavē jūras transporta attīstību;

d) sekmēt komerciālo un ekonomisko sakaru vispārēju attīstību;

e) veicināt sadarbību kuģu būvniecības un kuģu remonta jomās.

2. pants

Definīcijas

Šā Nolīguma ietvaros:

1. Termins "Līgumslēdzējas Puses kuģis" nozīmē visus jūras kuģus, kurus izmanto tikai komercpakalpojumos, izņemot kara kuģus, palīgflotes kuģus un citus valsts kuģus, kuri ir projektēti un/vai tiek izmantoti nekomerciāliem nolūkiem, zvejas kuģus un zivju apstrādes kuģus, un kuri ir reģistrēti Līgumslēdzējas Puses kuģu reģistrā un kuģo ar šīs valsts karogu saskaņā ar tās nacionālajām tiesību normām.

2. Termins "apkalpes loceklis" nozīmē kuģa kapteini un jebkuru uz kuģa tā funkcionēšanas nodrošināšanai vai pakalpojumu sniegšanai faktiski nodarbinātu personu, kura ir iekļauta apkalpes locekļu sarakstā un kurai ir viens no šā Nolīguma 6. pantā minētajiem jūrnieka identitātes dokumentiem.

3. Termins "Līgumslēdzējas Puses uzņēmums" nozīmē jebkuru uzņēmumu, tajā skaitā kuģošanas kompāniju, tā filiāli vai pārstāvniecību, kas ir reģistrēta Līgumslēdzējas Puses teritorijā saskaņā ar šīs valsts nacionālajām tiesību normām.

4. Termins "Līgumslēdzējas Puses kompetentās iestādes" attiecībā uz Latvijas Republiku nozīmē Latvijas Republikas Satiksmes ministriju vai tās pilnvarotu organizāciju, attiecībā uz Turcijas Republiku - Ministru kabinetu, Jūras lietu apakšsekretariātu vai tā pilnvarotu organizāciju.

3. pants

Nolīguma darbības sfēra

1. Šis Nolīgums saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un nacionālajām tiesību normām ir piemērojams attiecībā uz Latvijas Republiku - Latvijas Republikas valsts teritorijā, attiecībā uz Turcijas Republiku - Turcijas Republikas valsts teritorijā.

2. Šā Nolīguma noteikumi ir attiecināmi uz starptautisko jūras kuģošanu starp Latvijas Republiku un Turcijas Republiku un uz vai no trešajām valstīm.

3. Tomēr šā Nolīguma noteikumi neietekmē nacionālo tiesību normu prasības attiecībā uz:

a) ostām, kuras nav atvērtas ārvalstu kuģiem;

b) kabotāžu un aktivitātēm, kuras rezervē katras Līgumslēdzējas Puses tiesību normas, it īpaši tas attiecas uz noteikumiem par ostu pakalpojumiem, velkoņu pakalpojumiem, loču pakalpojumiem, glābšanu un palīdzību uz jūras, katras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriālajā jūrā veiktajām zvejas operācijām un kuģošanu iekšējos ūdeņos;

c) ārvalstnieku iebraukšanu un uzturēšanos.

4. pants

Attieksme pret kuģiem

1. Katra Līgumslēdzēja Puse savās ostās, kas ir atvērtas starptautiskajai tirdzniecībai un navigācijai, pret otras Līgumslēdzējas Puses kuģiem attiecas tāpat kā pret saviem kuģiem, nodrošinot tiem brīvu pieeju ostām un to izmantošanu, kā arī visas iespējas, kādas tiek piešķirtas kuģošanai un komerciālai darbībai pasažieriem, apkalpes locekļiem, kravām un kuģiem. It īpaši tas attiecas uz tauvošanās vietu piešķiršanu kuģu piestātnēs, iekraušanas un izkraušanas iekārtām un ostas pakalpojumiem, ieskaitot loču un degvielas uzpildes pakalpojumus.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse otras Līgumslēdzējas Puses kuģiem nodrošina nediskriminējošu attieksmi attiecībā uz muitas formalitātēm, maksu un ostu nodevu ievākšanu, kas noteiktas spēkā esošajos ostu tarifos.

3. Līgumslēdzējas Puses savas valsts attiecīgo nacionālo tiesību normu ietvaros veic visus nepieciešamos pasākumus, lai atvieglotu un paātrinātu jūras satiksmi, lai novērstu nevajadzīgu kuģu aizkavēšanos un lai pēc iespējas paātrinātu un vienkāršotu muitas un citu ostas formalitāšu kārtošanu.

5. pants

Kuģa dokumenti

1. Katra Līgumslēdzēja Puse atzīst otras Līgumslēdzējas Puses kuģu valstisko piederību, kas fiksēta uz kuģa esošajos dokumentos, kurus saskaņā ar savas valsts nacionālajām tiesību normām ir izsniegušas otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās iestādes.

2. Līgumslēdzējas Puses saskaņā ar attiecīgām starptautiskām konvencijām bez kuģu pārmērīšanas abpusēji atzīst tonnāžas apliecības un citus kuģu dokumentus, kurus pienācīgā kārtā ir izdevušas otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās iestādes vai kurus ir atzinusi viena Līgumslēdzēja Puse un pret kuriem neiebilst otra Līgumslēdzēja Puse. Visi ostu maksājumi un izdevumi tiek veikti, pamatojoties uz šiem dokumentiem.

6. pants

Jūrnieku dokumenti

1. Līgumslēdzējas Puses atzīst jūrnieku identitātes dokumentus, ko pienācīgā kārtā ir izdevušas otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās iestādes.

2. Šā panta 1. punktā minētie jūrnieku identitātes dokumenti ir:

a) Latvijas Republikas kuģu apkalpes locekļiem:

"Jūrnieka grāmatiņa" ("Seaman's Discharge Book");

b) Turcijas Republikas kuģu apkalpes locekļiem:

"Gemi Adami Cüzdani" ("Seaman's Identity Card").

7. pants

Apkalpes locekļu uzturēšanās tiesības

1. Kuģi, iebraucot otras Līgumslēdzējas Puses ostās vai tās atstājot, tiek pakļauti muitas, imigrācijas vai citu valsts iestāžu noteiktajām kontroles procedūrām.

2. Laikā, kad vienas Līgumslēdzējas Puses kuģis atrodas otras Līgumslēdzējas Puses ostā, šā kuģa apkalpes locekļi drīkst izkāpt krastā, lai uz laiku uzturētos ostas valsts teritorijā bez vīzas ar noteikumu, ka kuģa kapteinis saskaņā ar ostas valsts nacionālajām tiesību normām attiecīgām varas iestādēm ir iesniedzis apkalpes locekļu sarakstu un apkalpes locekļi ir saņēmuši uzturēšanās atļauju. Šādas personas, izkāpjot krastā vai atgriežoties uz kuģa, tiek pakļautas attiecīgai kontrolei.

8. pants

Apkalpes locekļu tranzīta tiesības

1. Apkalpes locekļiem ir tiesības neatkarīgi no transporta veida iebraukt un izbraukt no otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas vai šķērsot to, lai nokļūtu uz sava kuģa, lai pēc norakstīšanās no kuģa atgrieztos savā dzīves vietā vai lai pārvietotos jebkurā citā nolūkā, ja viņi ir saņēmuši šīs Līgumslēdzējas Puses attiecīgo varas iestāžu atļauju. Attiecīgās varas iestādes šādu atļauju izsniedz pēc iespējas ātrāk, bet ne ilgāk kā desmit dienu laikā.

2. Ja šā Nolīguma 6. pantā minētā jūrnieka identitātes dokumenta īpašnieks nav vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts pilsonis, tad šā Nolīguma 7. panta 1. punktā un šā panta 1. punktā minētā uzturēšanās atļauja dokumenta īpašniekam tiek izsniegta, garantējot viņam tiesības atgriezties tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kur izdots jūrnieka identitātes dokuments.

3. Ja apkalpes locekļa uzturēšanās termiņu otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā nepieciešams pagarināt nelaimes gadījuma, slimības vai citu iemeslu dēļ, kurus attiecīgās varas iestādes atzinušas par likumīgiem, tad attiecīgās iestādes uz rakstiski iesniegtu pierādījumu pagarina viņa uzturēšanās atļauju pamata uz pieprasīto laika periodu.

4. Katra Līgumslēdzēja Puse rezervē sev tiesības atteikt iebraukšanu savas valsts teritorijā jebkurai personai, kurai ir iepriekš minētais jūrnieka identitātes dokuments, ja šī persona tiek uzskatīta par nevēlamu.

9. pants

Nelaimes gadījumi jūrā

1. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses kuģis avarē jūrā vai ar to notiek jebkāds cits nelaimes gadījums otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos vai ostās, tad šī otra Līgumslēdzēja Puse sniedz visu iespējamo palīdzību un gādību nelaimes gadījumā nokļuvušajiem pasažieriem, apkalpes locekļiem, kuģiem un kravai un par nelaimes gadījumu nekavējoties paziņo Līgumslēdzējas Puses attiecīgajām iestādēm, kurā reģistrēts negadījumā cietušais kuģis. Visi izdevumi tiek segti saskaņā ar tās Līgumslēdzējas Puses nacionālajām tiesību normām, kur negadījums ir noticis.

2. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses nelaimes gadījumā nokļuvušā kuģa kravu pirms tās atgriešanas uz kravas iekraušanas valsti vai pirms tās pārvešanas uz trešajām valstīm ir nepieciešams pārkraut un uz laiku uzglabāt otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, tad šai otrai Līgumslēdzējai Pusei jāatvieglo minēto darbu veikšana un jāatbrīvo krava no visām muitas nodevām, nodokļiem un maksājumiem.

10. pants

Jurisdikcija

1. Laikā, kad vienas Līgumslēdzējas Puses kuģi un apkalpes locekļi atrodas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās, tiem jāievēro šīs valsts nacionālās tiesību normas. Līgumslēdzējas Puses varas iestādes nepiemēro savu jurisdikciju un neiejaucas otras Līgumslēdzējas Puses kuģu iekšējās lietās, izņemot tādus gadījumus un tādā mērā, ko tieši paredz Līgumslēdzējām Pusēm saistošās starptautisko tiesību normas un līgumi.

2. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses kuģa apkalpes loceklis izdara noziegumu uz kuģa, kas atrodas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriālajā jūrā, tad šīs otras Līgumslēdzējas Puses attiecīgās varas iestādes nevar uzsākt tiesvedību pret viņu bez kuģa kapteiņa vai bez kuģa karoga valsts diplomātiskā vai konsulārā pārstāvja piekrišanas, izņemot gadījumus, kad:

a) nozieguma sekas iesniedzas šīs valsts teritorijā;

b) noziegumam ir tāds raksturs, ka tas traucē šīs valsts mieru vai teritoriālās jūras labo kārtību;

c) saskaņā ar šīs valsts nacionālajām tiesību normām noziegumam ir smags raksturs;

d) noziegums ir izdarīts pret personu, kura nav šī kuģa apkalpes loceklis;

e) noziegums ir saistīts ar narkotisko vielu un psihotropo līdzekļu nelikumīgu transportēšanu.

3. Šā panta 2. punkta noteikumi neietekmē abu Līgumslēdzēju Pušu tiesības veikt nepieciešamos pasākumus atbilstoši savas valsts nacionālajām tiesību normām attiecībā uz arestu vai izmeklēšanu uz ārvalsts kuģa, kurš pēc piekrastes valsts iekšējo ūdeņu atstāšanas šķērso tās teritoriālo jūru.

11. pants

Jūras transporta attīstība un apmaiņa ar intelektuālo īpašumu

Līgumslēdzējas Puses vienojas:

a) ievērojot savstarpējas intereses, veicināt jūras transporta attīstību un novērst jebkurus šķēršļus šajā jomā;

b) sekmēt tehnoloģijas un intelektuālā īpašuma apmaiņu, kā arī kopuzņēmumu dibināšanu kuģošanas jomā;

c) ka Līgumslēdzējas Puses uzņēmumi var brīvi piedāvāt efektīvu visaptverošu transporta sistēmu (multimodālā transporta pakalpojumus) un iesaistīties kopuzņēmumu investīcijās;

d) ka attiecībā uz Līgumslēdzēju Pušu uzņēmumu darbību starptautiskā jūras transporta pakalpojumu nodrošināšanā, ieskaitot intermodālo darbību, kurā iekļauti pārvadājumi pa jūru, katra Līgumslēdzēja Puse pieļauj otras Līgumslēdzējas Puses uzņēmumu komerciālo klātbūtni savas valsts teritorijā nodrošinot tādus dibināšanas vai darbības nosacījumus, kas ir ne mazāk labvēlīgi kā tie, kuri ir noteikti attiecībā uz jebkuras citas trešās valsts uzņēmumiem.

12. pants

Nodokļu nomaksa

1. Ienākumi un peļņa no Līgumslēdzējas Puses uzņēmuma īpašumā esošu vai nofraktētu, starptautiskā satiksmē strādājošu kuģu darbības ir apliekami ar nodokļiem tikai šīs Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

2. Šā panta 1. punkta noteikumi ir attiecināmi arī uz ienākumiem un peļņu, ko saņem no piedalīšanās kopējā fondā, kopuzņēmumā vai starptautiskas darbības uzņēmumā.

3. Peļņa, ko gūst Līgumslēdzējas Puses uzņēmums, atsavinot savus starptautiskajā satiksmē izmantotos kuģus vai kustamo īpašumu, kas ir saistīts ar šo kuģu izmantošanu, ir apliekama ar nodokļiem tikai šīs Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

4. Kapitāls, ko pārstāv kuģi, kurus Līgumslēdzējas Puses uzņēmums izmanto starptautiskajā satiksmē, kā arī kustamais īpašums, kas piederīgs šo kuģu izmantošanai, ir apliekams ar nodokļiem tikai šīs Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

13. pants

Ienākumu pārskaitīšana

1. Līgumslēdzējas Puses abpusēji nodrošina tās teritorijā reģistrētajiem otras Līgumslēdzējas Puses uzņēmumiem tiesības brīvi pārskaitīt konvertējamā valūtā savus ieguldījumus un peļņu no tiem uz uzņēmumu izvēlētu valsti un atpakaļ no tās pēc tam, kad šie uzņēmumi būs nokārtojuši savas saistības ar kreditoriem.

2. Līgumslēdzējas Puses sniedz iespēju šā panta 1. punktā minētos pārskaitījumus veikt regulāri un pastāvīgi. Par šādiem pārskaitījumiem nevar pieprasīt citādu samaksu, kā vien samaksu par bankas sniegtajiem pakalpojumiem.

14. pants

Kopējā komisija

1. Visus ar šī Nolīguma izpildi un interpretāciju saistītos jautājumus regulē:

a) no Latvijas Republikas valdības puses:

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija;

b) no Turcijas Republikas valdības puses:

Ministru kabinets, Jūras lietu apakšsekretariāts.

2. Šā panta 1. punktā minētajā nolūkā Līgumslēdzējas Puses nodibina Kopējo komisiju.

3. Kopējā komisija tiekas pēc jebkuras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc šāda pieprasījuma iesniegšanas otrai Līgumslēdzējai Pusei un sastāv no abu Līgumslēdzēju Pušu kompetento iestāžu pārstāvjiem. Līgumslēdzēju Pušu kompetentās iestādes var ielūgt jūrniecības industrijas pārstāvjus apmeklēt jebkuru no Kopējās komisijas sapulcēm. Līgumslēdzēju Pušu kompetentās iestādes vienojas par Kopējās komisijas tikšanās norises vietu un dienas kārtību.

4. Lai apspriestu atsevišķus Kopējās komisijas izskatīšanai izvirzītos jautājumus un izstrādātu atbilstošas rekomendācijas, Kopējā komisija var izveidot darba grupas.

15. pants

Starptautiskie līgumi

Nekas šajā Nolīgumā neskar Līgumslēdzēju Pušu tiesības un pienākumus, kas izriet no citiem Līgumslēdzēju Pušu noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

16. pants

Strīdu izšķiršana

Domstarpības un strīdus, kas radušies sakarā ar šā Nolīguma izpildi vai interpretāciju, izšķir Kopējā komisija. Gadījumā, ja Kopējā komisija nenonāk pie abpusēji pieņemama lēmuma, strīdīgais jautājums tiek risināts diplomātiskā ceļā.

17. pants

Nolīguma stāšanās spēkā

1. Šis Nolīgums ir ratificējams vai kā citādi akceptējams atbilstoši katras Līgumslēdzējas Puses nacionālajās tiesību normās noteiktajai procedūrai.

2. Šis Nolīgums stājas spēkā pēc tam, kad Līgumslēdzējas Puses, izmantojot diplomātiskos kanālus, ir apmainījušās ar ratifikācijas dokumentiem, ja vien nav akceptējušas to citādi.

3. Pēc Līgumslēdzēju Pušu abpusējas vienošanās šajā Nolīgumā var tikt izdarīti grozījumi, kuri būs uzskatāmi par šā Nolīguma neatņemamu sastāvdaļu.

18. pants

Nolīguma denonsēšana

Šis Nolīgums ir spēkā uz nenoteiktu laiku, taču katra Līgumslēdzēja Puse var denonsēt šo Nolīgumu, paziņojot rakstiski pa diplomātiskajiem kanāliem otrai Līgumslēdzējai Pusei. Nolīguma denonsēšana stājas spēkā pēc sešiem mēnešiem no dienas, kad otra Līgumslēdzēja Puse šo paziņojumu ir saņēmusi.

TO APLIECINOT, mēs, apakšā parakstījušies, savu valdību pienācīgi pilnvaroti pārstāvji, esam parakstījuši šo Nolīgumu.

Nolīgums sastādīts divos eksemplāros, katrs latviešu, turku un angļu valodā, visi trīs teksti ir vienlīdz autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā izšķirošais ir teksts angļu valodā.

NOSLĒGTS Rīgā 1997. gada 4. jūnijā.

Latvijas Republikas valdības vārdā Turcijas Republikas valdības vārdā
Vilis Krištopans, Jilmaze Aifera,
satiksmes ministrs Ekonomikas ministrijā valsts sekretāre
Maritime Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Turkey

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Turkey hereinafter referred to as the Contracting Parties,

Being desirous to enhance the relations between the Contracting Parties,

Recognizing the importance of mutual relations in maritime field,

Desiring to develop further these relations harmoniously, taking into account the freedom of maritime transport, and strengthening as much as possible international cooperation in this field,

In accordance with the principles of equality and mutual benefit,

Have agreed as follows:

Article 1

Aim

The aim of this Agreement is:

a. to regulate and develop the maritime relations;

b. to ensure the best merchant navigational coordination, to promote safety at sea;

c. to avoid the measures causing harm to the normal development of maritime transport;

d. to contribute in general to development of commercial and economical relations;

e. to promote cooperation in the field of ships' construction and repair.

Article 2

Definitions

For the purpose of the present Agreement:

1. The term "vessel of a Contracting Party" means all sea-going vessels exclusively used in commercial service, with the exception of warships, related auxiliary vessels and other public vessels designed and/or used for non-commercial purposes, fishing vessels and factory ships, which are registered in the ships register and flies the flag of a Contracting Party in compliance with its national legislation. .

2. The term "crew member" means the ship's master and any person actually employed on board a vessel with regard to the working or service of the vessel, who is included in the crew list and who is a holder of one of the seamen's identity documents as mentioned in Article 6 of this Agreement.

3. The term "enterprise of a Contracting Party" means any enterprise, including shipping company, branch or agency of it, which is registered in the territory of a Contracting Party in accordance with its national legislation.

4. The term "competent authorities of a Contracting Party" means as regards the Republic of Latvia the Ministry of Transport or the institution authorized by it, as regards the Republic of Turkey - Prime Ministry, Undersecretariat for Maritime Affairs or the institution authorized by it.

Article 3

Scope

1. The present Agreement shall apply in compliance with international rules and national legislation: as regards the Republic of Latvia to the territory of the Republic of Latvia and as regards the Republic of Turkey to the territory of the Republic of Turkey.

2. The provisions of the present Agreement shall apply to the international maritime transport between the Republic of Latvia and the Republic of Turkey to or from third states. .

3. However, the provisions of the present Agreement do not affect the requirements of national legislation regarding:

a. ports not open for foreign vessels;

b. cabotage and activities reserved by the legislation of by each of the Contracting Parties, in particular the provisions of port services, tugging, pilotage, salvage and maritime assistance, fishing operations carried out in the territorial sea of each Contracting Party, and inland navigation;

c. entry and stay of foreigners.

Article 4

Treatment to the vessels

1. Each Contracting Party in its ports opened for international trade and navigation shall grant the same treatment as accorded to its vessels to the vessels of the other Contracting Party in respect of the freedom of access to and the use of the ports, as well as to all facilities afforded to shipping and commercial operations for passengers, crew members, cargoes and vessels. In particular this refers to the allocation of berths at piers, loading and unloading facilities and port services, including pilotage and bunker facilities.

2. Each Contracting Party shall grant to the vessels of the other Contracting Party the non-discriminatory treatment in respect of customs formalities, the collecting of charges and port dues prescribed by port tariffs currently in force.

3. The Contracting Parties shall adopt, within the limits of their respective national legislation, all appropriate measures to facilitate and to expedite maritime traffic, to prevent unnecessary delays of vessels and expedite and simplify as much as possible the carrying out of customs and other formalities required in ports.

Article 5

Ships' documents

1. Each of the Contracting Parties shall recognize the nationality of vessels of the other Contracting Party established on the documents on board such vessels and issued by the competent authorities of the other Contracting Party in accordance with its national legislation.

2. The Contracting Parties shall, in accordance with the relevant international Conventions, mutually recognize the tonnage certificate and other documents of ship duly issued by the competent authorities of either Contracting Party or those recognized by one Contracting Party and met with no objection from the other Contracting Party without remeasuring the vessels concerned. All port charges and expenses shall be collected on the basis of these documents.

Article 6

Crew members' documents

1. The Contracting Parties shall recognize the seamen's identity documents, duly issued by the competent authorities of the other Contracting Party.

2. The seamen's identity documents refereed to in paragraph 1 of this Article are:

a. for crew members on vessels of the Republic of Latvia:

the "Seaman's Discharge Book" ("Jūrnieka grāmatiņa");

b. for crew members on vessels of the Republic of Turkey:

the "Seaman's Identity Card" ("Gemi Adami Cüzdani").

Article 7

Crew members' right to stay

1. Ships when arriving and leaving the ports of the other Contracting Party shall obey the procedures required by customs, immigration and other public authorities.

2. During the stay of a vessel of one Contracting Party in a port of the other Contracting Party, crew members of the vessel may go ashore for temporary stay in the territory of the port state without visas provided that the ship's master has submitted the crew list to the relevant authorities in accordance with national legislation of the port state and the authorities have granted to the crew members the permission of stay. Both when going ashore and when returning aboard the vessel, such persons shall comply with the regulatory control.

Article 8

Crew members' right to transit

1. Crew members have the right, regardless the mode of transport, to enter and leave the territory of the other Contracting Party or pass through that territory in order to join their vessel, after the off signing to return to their place of residence or to travel for any other purpose provided that they have received from the relevant authorities of this Contracting Party the permission. The relevant authorities shall issue such permission as soon as possible but not later than ten days.

2. If the holder of a seaman's identity document referred to in Article 6 of this Agreement does not possess the nationality of one of the Contracting Parties, the permission referred to in paragraph 1 of Article 7 and paragraph 1 this Article shall be issued provided that the right to return to the territory of the Contracting Party which has issued the seaman's identity document is granted to the holder of this document.

3. If a stay of a crew member in the territory of the other Contracting Party should be prolonged due to the accident, illness or any other matter recognized by the relevant authorities as lawful, the relevant authorities shall prolong such stay upon the submission of written evidence for the period of time thereby requested.

4. The Contracting Parties reserve the right to deny entry to their respective territories to any person possessing the above mentioned seaman's identity document whom they consider undesirable.

Article 9

Incidents at sea

1. Should a vessel of either Contracting Party be involved in maritime casualties or encounter any other danger in the territorial sea, internal waters or ports of the other Contracting Party, the latter shall give all possible assistance and attention to the passengers, crew members, cargo and vessel in danger and notify the relevant authorities of the Contracting Party on the incident without delay. All expenses shall be paid in accordance with national legislation of a Contracting Party where the incident occurs.

2. Where cargo on board of a vessel of either Contracting Party involved in a maritime casualty needs to be discharged and stored temporarily in the territory of the other Contracting Party before its return to the country of shipment or carriage to third countries, the said Contracting Party shall facilitate this operation, and such cargo shall be exempted from all customs duties, dues and taxes.

Article 10

Jurisdiction

1. The vessels and crew members of either Contracting Party shall observe the relevant legislation of the other Contracting Party during their stay in the latter's territorial sea, internal waters and ports. The relevant authorities of either Contracting Party shall not exercise jurisdiction over or intervene in the internal affairs of the vessels of the other Contracting Party except in the cases and to the extent expressly provided for in international rules and in treaties binding both Contracting Parties.

2. When a crew member of a vessel of either Contracting Party has committed a crime on board the vessel in the territorial sea of the other Contracting Party, the relevant authorities of that Contracting Party shall not prosecute him without the consent of the master of the vessel or of a diplomatic or consular officer of the flag state, unless:

a. the consequences of the crime extend to their territory;

b. the crime is of a kind to disturb the peace of their country or the good order of the territorial sea;

c. according to the law of their country, the crime is a serious offense;

d. the crime has been committed against a person who is not a crew member of that vessel;

e. the crime concerns illicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substances.

3. The provisions of paragraph 2 of this Article do not affect the right of either Contracting Party to take any steps authorized by its national legislation for the purpose of arrest or investigation on board a foreign ship passing through the territorial sea after leaving the internal waters.

Article 11

Development of maritime transport and transfer of know-how

The Contracting Parties agree:

a. to promote the development of maritime transport in a spirit of consideration of their mutual interests and to remove any difficulties in this field;

b. to facilitate the transfer of technology and know-how as well as the establishment of joint ventures in the field of shipping;

c. that the enterprises of a Contracting Party have the freedom to offer an efficient total transport system (multimodal transport services) and engage in joint venture investments;

d. in respect of activities undertaken by enterprises of the Contracting Parties for the provision of international maritime transport services, including intermodal activities involving a sea leg, each Contracting Party permit to the enterprises of the other Contracting Party their commercial presence in its territory under conditions of establishment and operation no less favorable than those accorded to enterprises of any other third country.

Article 12

Payment of taxes

1. Income and profits from the operation in international traffic of owned or chartered vessels of an enterprise of a Contracting Party shall be taxable only in the territory of the Contracting Party.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income and profits from the participation in a pool, a joint business or an international operation enterprise.

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting Party from the alienation of ships operated in international traffic by that enterprise or movable property pertaining to the operation of such ships shall be taxable only in the territory of the Contracting Party.

4. Capital represented by ships operated in international traffic by an enterprise of a Contracting Party and by movable property pertaining to the operation of such ships, shall be taxable only in the territory of the Contracting Party.

Article 13

Transfer of revenue

1. Contracting Parties shall grant to the enterprises of the other Contracting Party on mutual basis the right of free transfer in convertible currency of their investments and the returns from them to and from the country designated by the enterprises after meeting their obligations with the creditors.

2. The Contracting Parties shall grant possibility to make transfers mentioned in paragraph 1 of this Article regularly and currently. No charges other than bank charges shall be applicable to such transfers.

Article 14

Joint Committee

1. All questions regarding the implementation and interpretation of this Agreement shall be regulated:

a. on the part of Government of the Republic of Latvia:

by the Ministry of Transport of the Republic of Latvia;

b. on the part of Government of the Republic of Turkey:

by the Prime Ministry, Undersecretariat for Maritime Affairs.

2. For the purpose mentioned in paragraph 1 of this Article the Contracting Parties shall establish a Joint Committee.

3. The Joint Committee shall meet at the request of either Contracting Party not later than three months after the submission of that request to other Contracting Party and shall comprise representatives of the competent authorities of the Contracting Parties which can invite representatives of the maritime industry to attend any of its meetings. The place of the meeting and the procedure of the Joint Committee shall be established by the agreement of the competent authorities of the Contracting Parties.

4. The Joint Committee may organize work-groups to discuss separate issues submitted to the Joint Committee and to work out corresponding recommendations.

Article 15

International treaties

Nothing in the present Agreement shall affect the rights and obligations of the Contracting Parties which arise from the other international treaties concluded by the Contracting Parties.

Article 16

Settlement of disputes

Disagreements and disputes arising from the implementation or interpretation of the present Agreement shall be settled by the Joint Committee. In the case when the Joint Committee can not reach agreement acceptable for both sides, the disputable issue shall be settled by diplomatic channels.

Article 17

Entry into force of the Agreement

1. The present Agreement shall be ratified or accepted otherwise in accordance with national procedures of either Contracting Party.

2. The present Agreement shall enter into force after the Contracting Parties have exchanged through the diplomatic channels the ratification documents unless accepted otherwise.

3. The Agreement may be amended by the mutual agreement of the Contracting Parties and amendments shall be regarded as an integral part of the present Agreement.

Article 18

Denunciation of the Agreement

The present Agreement shall be in force for indefinite time but either of the Contracting Parties may denounce the present Agreement by submitting a written notice to the other Contracting Party through the diplomatic channels. The denunciation of the present Agreement shall take effect six months after the date of the receipt of such notification by the other Contracting Party.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

The present Agreement is made in duplicate, each in the Latvian, Turkish and English languages, all three texts being equally authentic. In the case of any disagreement of interpretation, the English text shall prevail.

DONE at Riga on 4 th day of June in the year 1997

For the Government For the Government
of the Republic of Latvia of the Republic of Turkey
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības nolīgumu jūrniecības jomā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 11.09.1997.Stājas spēkā: 23.09.1997.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 236/241, 23.09.1997.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
44968
23.09.1997
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)