Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 1. februāra noteikumus Nr. 96 "Preču paraugu ņemšanas noteikumi".

Ministru kabineta noteikumi Nr.83

Rīgā 2001.gada 27.februārī (prot. Nr.9, 3.§)

Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saņem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes veikšanas

Izdoti saskaņā ar Preču un pakalpojumu drošuma likuma 12.panta trešo daļu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saņem preču paraugus (turpmāk - paraugi), kā arī rīkojas ar tiem pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes (turpmāk - ekspertīze) veikšanas.

2. Tirgus uzraudzības iestāde ņem paraugus preču atrašanās vietās (turpmāk - paraugu ņemšanas vietas).

3. Tirgus uzraudzības iestāde pieprasa un ņem paraugus, un organizē to ekspertīzi, lai noteiktu preces atbilstību drošuma prasībām, šādos gadījumos:

3.1. ja to paredz iestādes direktora (vadītāja) apstiprināta publiski pieejama gada uzraudzības un kontroles programma;

3.2. ja ir radušās aizdomas, saņemta informācija vai patērētāja sūdzība par preces neatbilstību drošuma prasībām.

4. Tirgus uzraudzības iestādes vārdā preču paraugus pieprasa un ņem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tirgus uzraudzības iestādes pilnvarota amatpersona. Šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajā gadījumā tirgus uzraudzības iestādes amatpersona, pieprasot un ņemot paraugus, uzrāda iestādes direktora (vadītāja) rakstisku rīkojumu (pilnvarojumu).

5. Paraugus ņem tirgus uzraudzības iestādes amatpersona vai cita tirgus uzraudzības iestādes pilnvarota persona, piedaloties tirgus uzraudzības iestādes amatpersonai.

6. Paraugus reprezentatīvā (pietiekamā) daudzumā ņem atbilstoši attiecīgo Latvijas nacionālo standartu prasībām.

7. Paraugu ņemšanā piedalās paraugu ņemšanas vietas - uzņēmuma vai struktūrvienības - vadītājs vai viņa pilnvarota persona (turpmāk - atbildīgā persona), bet neatliekamos gadījumos vai gadījumos, kad atbildīgā persona atsakās piedalīties paraugu ņemšanas procedūrā, - divi pieaicinātie.

8. Par paraugu ņemšanu sastāda aktu divos eksemplāros, kuru paraksta tirgus uzraudzības iestādes amatpersona un atbildīgā persona vai pieaicinātie.

9. Paraugu ņemšanas aktā norāda šādu informāciju:

9.1. akta numurs, sastādīšanas vieta, datums un laiks;

9.2. tirgus uzraudzības iestādes nosaukums, adrese un tālruņa numurs;

9.3. paraugu ņemšanas vietas - uzņēmuma un struktūrvienības - nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese; fiziskajām personām - vārds, uzvārds, personas kods un adrese;

9.4. vismaz viens no šo noteikumu 3.punktā minētajiem paraugu ņemšanas pamatojumiem;

9.5. paraugu veids, identifikācijas pazīmes, ja tādas ir, un paraugu daudzums vai vienību skaits;

9.6. paraugu uzglabāšanas noteikumi, ja tādi ir;

9.7. paraugu derīguma termiņš, ja tāds ir;

9.8. saņemto paraugu pārdošanas cena paraugu ņemšanas brīdī un vietā;

9.9. paraugam piešķirtais identifikācijas kods;

9.10. aktam pievienoto dokumentu kopiju saraksts, ja tādas ir;

9.11. cita informācija, ja tāda ir nepieciešama saskaņā ar standartiem vai normatīvajiem aktiem;

9.12. tirgus uzraudzības iestādes amatpersonas amats, vārds, uzvārds, personas kods un paraksts;

9.13. atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, personas kods un paraksts vai pieaicināto vārds, uzvārds, personas kods un paraksts.

10. Paņemtajiem paraugiem piestiprina etiķeti ar šo noteikumu 9.9.apakšpunktā minēto identifikācijas kodu.

11. Paraugus (ja to pieļauj paraugu izmēri un veids) iepako tā, lai tie netiktu bojāti, iepakojumu aizzīmogo (aizplombē) un paraksta tirgus uzraudzības iestādes amatpersona.

12. Tirgus uzraudzības iestādes amatpersona ir atbildīga par to, lai paraugi līdz nodošanai ekspertīzei netiktu bojāti vai pārmainīti.

13. Paraugus uzglabā atbilstoši to uzglabāšanas noteikumiem, ja tādi ir norādīti.

14. Paraugu nodod ekspertīzei kopā ar ekspertīzes pieteikumu.

15. Rakstiskā ekspertīzes atzinumā (testēšanas pārskatā) sniedz atbildes uz ekspertīzes pieteikumā uzdotajiem jautājumiem, kā arī norāda, vai ekspertīzes dēļ ir radušies bojājumi, kas pazemina paraugu drošumu vai pamatfunkciju izpildes kvalitāti, vai lietošanas īpašības. Par ekspertīzes rezultātu objektivitāti ir atbildīga persona, kura parakstījusi ekspertīzes atzinumu (testēšanas pārskatu).

16. Ja ekspertīzes laikā paraugi nav izlietoti vai iznīcināti, pēc ekspertīzes veikšanas tirgus uzraudzības iestāde pieņem atpakaļ no ekspertīzes veicēja (laboratorijas vai eksperta) ekspertīzei nodotos paraugus un sastāda pieņemšanas aktu.

17. Paraugu pieņemšanas aktā norāda šādu informāciju:

17.1. akta numurs, sastādīšanas vieta, datums un laiks;

17.2. attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes nosaukums, adrese un tālruņa numurs;

17.3. ekspertīzes veicēja (laboratorijas vai eksperta) nosaukums, reģistrācijas numurs, ja tāds ir, adrese un tālruņa numurs;

17.4. paraugu veids, paraugu identifikācijas pazīmes, ja tādas ir, un to daudzums vai vienību skaits;

17.5. paraugu uzglabāšanas noteikumi, ja tādi ir;

17.6. paraugu derīguma termiņš, ja tāds ir;

17.7. paraugam piešķirtais identifikācijas kods;

17.8. tirgus uzraudzības iestādes amatpersonas amats, vārds, uzvārds, personas kods un paraksts;

17.9. ekspertīzes veicēja (laboratorijas vai eksperta) pārstāvja amats, vārds, uzvārds, personas kods un paraksts.

18. Ja ekspertīzes laikā paraugi nav izlietoti vai iznīcināti, bet ekspertīzes atzinumā (testēšanas pārskatā) norādīts, ka, veicot ekspertīzi, ir radušies bojājumi, kas pazemina paraugu drošumu, un ir pazeminājusies to pamatfunkciju izpildes kvalitāte vai lietošanas īpašības, tirgus uzraudzības iestāde paraugus iznīcina.

19. Par šo noteikumu 18. un 24.punktā minēto paraugu iznīcināšanu tirgus uzraudzības iestāde sastāda paraugu iznīcināšanas aktu.

20. Paraugu iznīcināšanas aktā norāda šādu informāciju:

20.1. akta numurs, sastādīšanas vieta, datums un laiks;

20.2. tirgus uzraudzības iestādes nosaukums un adrese;

20.3. tirgus uzraudzības iestādes attiecīgās amatpersonas amats, vārds, uzvārds un personas kods;

20.4. paraugu iznīcināšanas pamatojums (šo noteikumu 18. un 24.punkts);

20.5. ekspertīzes veicēja (laboratorijas vai eksperta) nosaukums, reģistrācijas numurs, ja tāds ir, adrese un tālruņa numurs;

20.6. iznīcināmo paraugu veids, identifikācijas pazīmes, ja tādas ir, un daudzums vai vienību skaits;

20.7. iznīcināmajiem paraugiem piešķirtais identifikācijas kods;

20.8. šo noteikumu 20.3.apakšpunktā minētās tirgus uzraudzības iestādes amatpersonas paraksts.

21. Ja paraugi atbilst normatīvajos aktos noteiktajām drošuma prasībām, ekspertīzes laikā tie nav izlietoti vai iznīcināti un ekspertīzes atzinumā (testēšanas pārskatā) ir norādīts, ka, veicot ekspertīzi, nav radušies bojājumi, kas pazemina paraugu drošumu, nav pazeminājusies paraugu pamatfunkciju izpildes kvalitāte vai lietošanas īpašības, tirgus uzraudzības iestāde triju darbdienu laikā paraugu atpakaļpieņemšanas 16.punktā noteiktajā kārtībā paziņo atbildīgajai personai par paraugu atdošanu un nogādā tos atpakaļ paraugu ņemšanas vietā.

22. Par paraugu atdošanu tiek sastādīts akts, ko paraksta tirgus uzraudzības iestādes amatpersona un atbildīgā persona.

23. Paraugu atdošanas aktā norāda šādu informāciju:

23.1. akta numurs, sastādīšanas vieta, datums un laiks;

23.2. attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes nosaukums, adrese un tālruņa numurs;

23.3. paraugu ņemšanas vietas - uzņēmuma un attiecīgās struktūrvienības - nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese; fiziskajām personām - vārds, uzvārds, personas kods un adrese;

23.4. paraugu veids, identifikācijas pazīmes, ja tādas ir, un daudzums vai vienību skaits;

23.5. paraugu uzglabāšanas noteikumi, ja tādi ir;

23.6. paraugu derīguma termiņš, ja tāds ir;

23.7. paraugam piešķirtais identifikācijas kods;

23.8. tirgus uzraudzības iestādes amatpersonas amats, vārds, uzvārds, personas kods un paraksts;

23.9. atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, personas kods un paraksts.

24. Ja atbildīgā persona atsakās pieņemt atpakaļ paraugus, tirgus uzraudzības iestāde tos iznīcina.

25. Šo noteikumu 8., 16., 19. un 22.punktā minētie akti un to uzskaites reģistri ir stingrās uzskaites dokumenti, un attiecīgā iestāde tos uzskaita un uzglabā atbilstoši stingrās uzskaites dokumentu uzskaites un uzglabāšanas noteikumiem.

26. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.aprīli.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saņem preču paraugus, kā arī rīkojas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 83Pieņemts: 27.02.2001.Stājas spēkā: 01.04.2001.Zaudē spēku: 01.11.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 35, 02.03.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
4327
01.04.2001
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"