Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu

(Likuma nosaukums 14.10.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.11.1999.)

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) tabaka — nakteņu dzimtas augs, kas satur nikotīnu;

2) nikotīns — tabakā un tabakas izstrādājumos esošs alkaloīds, spēcīga nervu sistēmu apdraudoša inde, kas izraisa pieradumu un atkarību no tās;

3) smēķēšana — tāda tabakas izstrādājumu lietošana, kuras rezultātā izdalās tabakas dūmi;

4) (izslēgts ar 14.10.1999. likumu);

5) tabakas darva — neapstrādāts bezūdens dūmu kondensāts, kas nesatur nikotīnu;

6) tabakas izstrādājumi — šā likuma izpratnē: izstrādājumi, kuri pilnīgi vai daļēji pagatavoti no ģenētiski modificētas vai nemodificētas tabakas (piemēram, cigaretes, cigarellas, cigāri, pīpju un cita smēķējamā tabaka, šņaucamā, košļājamā, zelējamā un velmējamā tabaka) un kuri paredzēti smēķēšanai, šņaukšanai, košļāšanai vai zelēšanai;

7) tabakas izstrādājumu reklāma — jebkurā veidā izplatīta informācija (iespieddarbi, plakāti, uzlīmes, reklāmas attēli uz sienām, radio un televīzijas raidījumi, klipi, kinofilmas un videofilmas), kuras mērķis ir veicināt tabakas izstrādājumu pirkšanu un patēriņu;

8) iepakojuma vienība — mazākā patērētājam piedāvātā tabakas izstrādājumu tara (piemēram, paciņa, kastīte, kārba, maisiņš), kuru atverot var piekļūt tabakas izstrādājumam;

9) vieta, kas speciāli ierādīta smēķēšanai — atsevišķa vai norobežota, ar gaisa ventilācijas iekārtu aprīkota telpa vai telpas daļa, kuru ierīko un ekspluatē atbilstoši būvnormatīviem un tehnisko noteikumu prasībām. Telpā ir norāde ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu;

10) tabakas izstrādājumi orālai lietošanai — šā likuma izpratnē: tabakas izstrādājumi, kuri paredzēti orālai lietošanai un pilnīgi vai daļēji pagatavoti no tabakas cietā veidā (formā) vai daļiņu veidā (formā) vai jebkurā to apvienojumā un tiek piedāvāti maisiņu iepakojumā (sausos, smaržīgos vai porainos maisiņos) vai iesaiņojumā, kas ir līdzīgs pārtikas produktu iesaiņojumam, izņemot tos tabakas izstrādājumus, kuri izmantojami smēķēšanai vai košļāšanai;

11) sastāvdaļa — jebkura viela vai materiāls (arī pārveidotā veidā), ko izmanto tabakas izstrādājuma ražošanā vai sagatavošanā un kas iekļauts gatavajā izstrādājumā (ieskaitot papīru, filtru, krāsas, uzlīmes), izņemot tabakas lapas un citas dabiskas vai nepārstrādātas tabakas auga daļas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.10.1999. un 30.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 26.11.2003.)

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir aizsargāt cilvēka veselību un tiesības uz tīru, ar tabakas dūmiem nepiesārņotu vidi, noteikt tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības noformējumu un tabakas izstrādājumu izplatīšanas ierobežojumus, kā arī kārtību, kādā valsts kontrolē tabakas un tabakas izstrādājumu apriti, tabakas izstrādājumu reklāmu un smēķēšanu sabiedriskajās vietās, ievērojot iedzīvotāju tiesības un intereses.

(30.10.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.11.2003.)

3.pants. Darbinieku tiesības uz tīru, ar tabakas dūmiem nepiesārņotu darba telpu

(1) Darbiniekam, kurš nesmēķē, ir tiesības atteikties strādāt tādā darba telpā, kur citi darbinieki smēķē. Šādu atteikumu nedrīkst uzskatīt par darba disciplīnas vai civildienesta noteikumu pārkāpumu.

(2) Darba devēja pienākums ir nodrošināt darbiniekam — nesmēķētājam — ar tabakas dūmiem nepiesārņotu darba telpu.

4.pants. Tabakas audzēšanas ierobežojumi

(1) Latvijā ir aizliegts audzēt tabaku rūpnieciskiem mērķiem bez Zemkopības ministrijas izsniegtas speciālas atļaujas (licences).

(2) Fiziskajām personām ir atļauts audzēt tabaku tikai personiskajām vajadzībām.

5.pants. Tabakas izstrādājumu ražošanas, realizācijas un izlaišanas brīvam apgrozījumam ierobežojumi

Aizliegts:

1) realizēt šņaucamo un košļājamo tabaku;

2) ražot, realizēt un izlaist brīvam apgrozījumam (turpmāk — importēt) cigaretes, kurās nikotīna daudzums pārsniedz 1 miligramu vienā cigaretē (šis daudzums noteikts atbilstoši standarta LVS ISO 10315:2003 prasībām attiecībā uz nikotīnu);

3) ražot, realizēt un importēt cigaretes, kurās tabakas darvas daudzums pārsniedz 10 miligramus vienā cigaretē (šis daudzums noteikts atbilstoši standarta LVS ISO 4387:2003 prasībām attiecībā uz tabakas darvu);

4) ražot, realizēt un importēt cigaretes, kurās oglekļa monoksīda daudzums pārsniedz 10 miligramus vienā cigaretē (šis daudzums noteikts atbilstoši standarta LVS ISO 8454:2003 prasībām attiecībā uz oglekļa monoksīdu);

5) realizēt cigaretes, ja par attiecīgo cigarešu partiju šā likuma 5.1 panta otrajā daļā minētās vai Eiropas Komisijas sarakstā iekļautās Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās laboratorijas nav iesniegušas testēšanas pārskatu;

6) realizēt tabakas izstrādājumus, kuru iepakojuma noformējums neatbilst šā likuma 6.panta noteikumiem;

7) realizēt tabakas izstrādājumus orālai lietošanai.

(30.10.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.11.2003. 5.punkts stājas spēkā 01.05.2004. Sk. Pārejas noteikumus.)

5.1 pants. Mērījumu metodes

(1) Uz cigarešu paciņām norādītā nikotīna un tabakas darvas daudzuma pareizību apstiprina saskaņā ar standartu LVS ISO 8243:2003.

(2) Ja par attiecīgo cigarešu partiju Eiropas Komisijas sarakstā iekļautās Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās laboratorijas nav izsniegušas testēšanas pārskatu, juridiskās personas, kuras šīs cigaretes realizē, atbilstoši šā likuma 5.panta 2., 3. un 4.punkta noteikumiem pārbauda par saviem līdzekļiem nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda daudzumu cigaretēs Ministru kabineta pilnvarotās un saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2001 akreditētās laboratorijās.

(3) Ekonomikas ministrija nosūta Eiropas Komisijai Ministru kabineta pilnvaroto un saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2001 akreditēto laboratoriju sarakstu, norādot apstiprināšanai lietotos kritērijus un piemērotās pārraudzības metodes, kā arī nosūta aktualizētu informāciju, ja sarakstā izdarīti grozījumi.

(30.10.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.11.2003. Trešā daļa stājas spēkā 01.05.2004. Sk. Pārejas noteikumus.)

6.pants. Tabakas izstrādājumu iepakojuma noformējums

(1) Uz importējamo vai Latvijā ražoto tabakas izstrādājumu iepakojuma aizliegts:

1) attēlot konkrētas fiziskās personas;

2) attēlot Latvijas valsts vai latviešu folkloras simbolus;

3) izmantot animācijas attēlus.

(2) Pēc 2004.gada 1.maija uz katras Latvijā realizējamo tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības jābūt vismaz vienam no šādiem vispārīgiem brīdinājumiem valsts valodā:

1) "Smēķēšana nogalina";

2) "Smēķēšana nopietni apdraud Jūs un cilvēkus Jums blakus".

(3) Līdz 2004.gada 1.maijam uz katras Latvijā realizējamo tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības vislabāk redzamās virsmas jābūt skaidram un salasāmam vispārīgam brīdinājumam "Tabaka nopietni kaitē cilvēka veselībai" vai vienam no šā panta otrajā daļā minētajiem vispārīgajiem brīdinājumiem.

(4) Pēc 2004.gada 1.maija uz katras Latvijā realizējamo tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības jābūt vismaz vienam no šādiem speciāliem brīdinājumiem valsts valodā:

1) "Smēķētāji mirst jauni";

2) "Smēķēšana izraisa artēriju nosprostošanos un rada sirdslēkmes un insultu";

3) "Smēķēšana izraisa neārstējamu plaušu vēzi";

4) "Smēķēšana grūtniecības laikā kaitē Jūsu bērnam";

5) "Sargiet bērnus: nelieciet viņiem elpot tabakas dūmus!";

6) "Atmest smēķēšanu Jums var palīdzēt Jūsu ģimenes ārsts un farmaceits";

7) "Smēķēšana izraisa stipru atkarību, nesāc!";

8) "Smēķēšanas atmešana samazina risku saslimt ar neārstējamām sirds un plaušu slimībām";

9) "Smēķēšana var izraisīt lēnu un mokošu nāvi";

10) "Lūdz palīdzību, lai atmestu smēķēšanu! (tālr.7037333)";

11) "Smēķēšana var pasliktināt asinsriti un izraisīt impotenci";

12) "Smēķēšana paātrina ādas novecošanos";

13) "Smēķēšana var kaitēt spermatozoīdiem un samazināt auglību";

14) "Tabakas dūmi satur benzolu, nitrozamīnus, formaldehīdu un zilskābi".

(5) Līdz 2004.gada 1.maijam uz katras Latvijā realizējamo cigarešu un velmējamās tabakas iepakojuma vienības jābūt vismaz vienam no šā panta ceturtajā daļā minētajiem speciālajiem brīdinājumiem vai vienam šādam speciālam brīdinājumam:

1) "Smēķēšana izraisa vēzi";

2) "Smēķēšana izraisa sirds slimības";

3) "Aizsargājiet bērnus: nelieciet viņiem elpot tabakas dūmus!";

4) "Smēķēšana rada atkarību".

(6) Līdz 2004.gada 1.maijam uz katras Latvijā realizējamo cigāru, cigarellu, pīpju tabakas iepakojuma vienības jābūt vismaz vienam no šā panta ceturtajā daļā minētajiem speciālajiem brīdinājumiem vai vienam šādam skaidram un salasāmam speciālam brīdinājumam:

1) "Smēķēšana izraisa vēzi";

2) "Smēķēšana izraisa nāvējošas slimības";

3) "Smēķēšana bojā apkārtesošo veselību";

4) "Smēķēšana izraisa sirds slimības".

(7) Šā panta otrajā daļā minētos vispārīgos brīdinājumus uz attiecīgā tabakas izstrādājuma iepakojuma vienībām regulāri maina. Brīdinājumu drukā uz visredzamākās (lielākās) tabakas iepakojuma vienības virsmas, kā arī uz jebkura ārējā iepakojuma, izņemot caurspīdīgo papildu apvalku, kas tiek lietots tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībā.

(8) Šā panta ceturtajā daļā minētos speciālos brīdinājumus uz attiecīgā tabakas izstrādājuma iepakojuma vienībām regulāri maina. Brīdinājumu drukā uz otras redzamākās (lielākās) tabakas iepakojuma vienības virsmas, kā arī uz jebkura ārējā iepakojuma, izņemot caurspīdīgo papildu apvalku, kas tiek lietots tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībā.

(9) Šā panta piektās daļas 1., 2., 3. un 4.apakšpunktā un sestās daļas 1., 2., 3. un 4.apakšpunktā minētos speciālos brīdinājumus, kas novietoti uz otras lielākās tabakas iepakojuma vienības virsmas, uz attiecīgā tabakas izstrādājuma iepakojuma vienībām maina, lai gada laikā dažādi brīdinājuma varianti parādītos vienādā daudzumā ar piecu procentu nobīdi.

(10) Pēc 2004.gada 1.maija:

1) uz katras Latvijā realizējamo cigarešu iepakojuma vienības jābūt:

a) norādījumam valsts valodā par nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda daudzumu miligramos vienā cigaretē. Šo norādījumu izvieto uz vienas no cigarešu iepakojuma vienības sānu malām, un tas aizņem vismaz 10 procentus no attiecīgās virsmas,

b) piestiprinātai akcīzes nodokļa markai. Ja ir slēgts caurspīdīgs papildu apvalks, akcīzes nodokļa markai jāatrodas zem tā;

2) gan pirms vispārīgā, gan pirms speciālā brīdinājuma jābūt norādei "Veselības ministrija brīdina";

3) vispārīgais brīdinājums (izņemot norādi "Veselības ministrija brīdina"), kas paredzēts šā panta otrajā daļā, aizņem vismaz 30 procentus no attiecīgās tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības ārējās virsmas;

4) speciālais brīdinājums (izņemot norādi "Veselības ministrija brīdina"), kas paredzēts šā panta ceturtajā daļā, aizņem vismaz 40 procentus no attiecīgās tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības ārējās virsmas;

5) uz citu tabakas izstrādājumu (kuri nav cigaretes) iepakojuma vienību redzamākajām (lielākajām) virsmām, kuras ir lielākas par 75 kvadrātcentimetriem, šā panta otrajā un ceturtajā daļā minētie brīdinājumi aizņem vismaz 22,5 kvadrātcentimetrus lielu laukumu no katras virsmas;

6) vispārīgā un speciālā brīdinājuma tekstam un norādījumam par nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda saturu atbilstoši šīs daļas 1.punkta "a" apakšpunktam jābūt:

a) skaidram un salasāmam,

b) izvietotam tā, lai, atverot iepakojuma vienību, to nevarētu sabojāt vai noņemt. Brīdinājumi nedrīkst būt drukāti vai piestiprināti uz caurspīdīgā iepakojuma un akcīzes nodokļa markām, tie nedrīkst būt izdzēšami, kā arī tos nedrīkst apslēpt vai pārklāt cita rakstveida informācija vai attēls. Tabakas izstrādājumiem (kuri nav cigaretes) brīdinājuma teksts var būt drukāts uz uzlīmes, ja šāda uzlīme nav noņemama,

c) drukātam ar melnu krāsu Helvetica treknrakstā uz balta fona, turklāt burtu izmēram jābūt tādam, lai uzraksts aizņemtu lielāko tehniski iespējamo daļu no laukuma, kas paredzēts vajadzīgajam tekstam,

d) drukātam ar mazajiem burtiem, izņemot ziņojuma pirmo burtu un gadījumus, kad gramatikas likumi nosaka citādi,

e) centrētam laukumā paralēli paciņas augšējai malai, izņemot gadījumus, kad sānu mala ir šaurāka par 16 milimetriem (tad norādījumu par nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda saturu drukā perpendikulāri paciņas augšējai malai),

f) apvilktam ar melnu apmali, kas ir ne mazāk kā 3 milimetrus un ne vairāk kā 4 milimetrus plata un neskar brīdinājuma tekstu vai norādīto informāciju. Apmale netiek uzskatīta par brīdinājumam paredzētā laukuma daļu;

7) lai nodrošinātu tabakas izstrādājumu identifikāciju un varētu izsekot to apritei, tabakas izstrādājumus marķē ar partijas numuru vai līdzvērtīgu marķējumu uz katras iepakojuma vienības tā, lai varētu noteikt ražošanas vietu un laiku;

8) aizliegts uz tabakas izstrādājumu iepakojuma izvietot tekstus, nosaukumus, preču zīmes vai citas zīmes, kas norāda, ka konkrētais tabakas izstrādājums ir mazāk kaitīgs par citiem tabakas izstrādājumiem (šī prasība neattiecas uz tabakas izstrādājumiem, kas tiek eksportēti uz valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis).

(11) Līdz 2004.gada 1.maijam Latvijā realizējamo tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībai jāatbilst šā panta desmitās daļas prasībām vai:

1) uz vienas no cigarešu iepakojuma vienības sānu malām jābūt norādījumam valsts valodā par nikotīna un tabakas darvas daudzumu miligramos, tam jāaizņem vismaz četri procenti no attiecīgās virsmas un jābūt skaidri salasāmam un drukātam uz kontrastaina pamata, kā arī jābūt tā izgatavotāja adresei, kurš veicis produkta pēdējo būtisko apstrādi;

2) šā panta trešajā daļā minētajam vispārīgajam brīdinājumam "Tabaka nopietni kaitē cilvēka veselībai" un piektās daļas 1., 2., 3. un 4.apakšpunktā vai sestās daļas 1., 2., 3. un 4.apakšpunktā minētajiem speciālajiem brīdinājumiem (katram no tiem) jāaizņem vismaz četri procenti no cigarešu iepakojuma vienības virsmas un vismaz viens procents no pārējo tabakas izstrādājumu iepakojuma virsmas, izņemot norādi "Labklājības ministrija brīdina", kurai jābūt pirms brīdinājuma. Šiem brīdinājumiem jābūt drukātiem treknā drukā uz kontrastaina pamata. Tie nedrīkst būt drukāti uz ārējā caurspīdīgā vai jebkura cita iepakojuma, tiem jābūt piestiprinātiem tā, lai tos nevarētu noņemt, kā arī tos nedrīkst apslēpt vai pārklāt cita rakstveida informācija vai attēls.

(30.10.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.11.2003.)

7.pants. Tabakas izstrādājumu aprites kārtība

(1) Tabakas izstrādājumu aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Tabakas izstrādājumus aizliegts pārdot:

1) veikalu nodaļās, kur notiek tirdzniecība ar bērnu un pusaudžu precēm;

2) bērnu iestādēs, skolās un citās audzināšanas un izglītības iestādēs;

3) ārstniecības iestādēs;

4) kultūras un sporta iestādēs;

5) izmantojot tirdzniecības automātus.

(3) Aizliegts pārdot tabakas izstrādājumus personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Par to tabakas izstrādājumu tirdzniecības vietās jābūt attiecīgam uzrakstam. Šaubu gadījumā pēc tirdzniecības vai policijas darbinieka pieprasījuma pircējam jāapliecina savs vecums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

(4) Aizliegts iesaistīt tabakas izstrādājumu realizēšanā personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem.

(5) Tabakas izstrādājumus, izņemot cigārus un cigarellas, atļauts realizēt tikai slēgtās iepakojuma vienībās.

(6) Tabakas izstrādājumu tirdzniecības vietās jābūt redzamam uzrakstam, kas brīdina, ka tabakas izstrādājumu lietošana nopietni kaitē cilvēka veselībai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.10.1999. likumu, kas stājas spēkā 10.11.1999.)

7.1 pants. Papildu informācija par tabakas izstrādājumiem

(1) Tabakas izstrādājumu ražotāji un importētāji katru gadu līdz 31.decembrim (pirmo reizi — līdz 2004.gada 31.decembrim) iesniedz Valsts sanitārajai inspekcijai visu to sastāvdaļu sarakstu, kuras lieto attiecīgo tabakas izstrādājumu ražošanā, kā arī norāda sastāvdaļu daudzumu katrā izstrādājumā atbilstoši tirdzniecības markai un veidam. Sarakstā norāda sastāvdaļu funkcijas un kategoriju, kā arī ražotājam vai importētājam pieejamos toksikoloģisko pētījumu datus par šīm sastāvdaļām (kuras var būt dedzinātā vai nededzinātā veidā), ja nepieciešams, norāda to ietekmi uz veselību un spēju izraisīt atkarību. Sarakstu sastāda pēc katras izstrādājumā iekļautās sastāvdaļas svara dilstošā secībā. Minētajam sarakstam pievieno deklarāciju, kurā izklāstīti iemesli šo sastāvdaļu iekļaušanai attiecīgajos tabakas izstrādājumos.

(2) Valsts sanitārā inspekcija nodrošina patērētājiem pieeju saskaņā ar šo pantu iesniegtajai informācijai (sastāvdaļu sarakstam), kurā norādīts nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda saturs katrā izstrādājuma vienībā.

(3) Valsts sanitārā inspekcija nodrošina tās informācijas aizsardzību, kura attiecas uz izstrādājuma specifisko formulu un ir uzņēmējdarbības noslēpums.

(30.10.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.11.2003.)

8.pants. Tabakas izstrādājumu reklāma

Tabakas izstrādājumu reklāmai ir jāinformē pircēji par tabakas izstrādājumu lietošanas kaitīgumu, un šādai informācijai ir jāaizņem vismaz pieci procenti no reklāmas platības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.10.1999. likumu, kas stājas spēkā 10.11.1999.)

9.pants. Tabakas izstrādājumu reklāmas ierobežojumi

(1) Latvijā aizliegts:

1) tabakas izstrādājumu un jebkurā citā reklāmā attēlot personas smēķējam;

2) reklāmas nolūkos izsniegt (piegādāt) tabakas izstrādājumus bez maksas;

3) reklamēt tabakas izstrādājumus, veicināt to pārdošanu vai nodarboties ar sponsorēšanu, izmantojot maldinošus, dezinformējošus, viltus līdzekļus vai citus paņēmienus, kas var radīt kļūdainu priekšstatu par tabakas īpašībām, iedarbību uz veselību, ar tabakas izstrādājumu lietošanu saistītajiem riskiem vai vielām, kuras izdalās, lietojot tabakas izstrādājumus;

4) ražot un tirgot saldumus, uzkodas, kā arī rotaļlietas un citus priekšmetus tabakas izstrādājumu formā, kas var piesaistīt nepilngadīgo uzmanību.

(2) Aizliegts reklamēt tabakas izstrādājumus un to lietošanu:

1) kultūras un sporta sarīkojumos, izņemot gadījumus, kad tabakas ražotāju vai izplatītāju uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir šo pasākumu ģenerālsponsors;

2) videozālēs;

3) uz to valstī realizējamo preču un produkcijas iepakojuma, kurām nav tieša sakara ar tabaku;

4) uz Latvijas pasta sūtījumiem;

5) Latvijā reģistrētos masu informācijas līdzekļos, izņemot gadījumus, kad reklāmā ir ietverta informācija par tabakas izstrādājumu lietošanas negatīvo ietekmi un šī informācija aizņem ne mazāk kā 10 procentus no konkrētās reklāmas kopējā apjoma;

6) izvietojot reklāmu uz ēkām un būvēm (reklāmas stabiem, sētām, autoceļu un dzelzceļu malās, lidostās, ostās, dzelzceļa stacijās, uz transporta līdzekļiem un sabiedriskā transporta līdzekļu salonos), izņemot tirdzniecības punktus;

7) audzināšanas un izglītības iestādēs.

(3) Tabakas izstrādājumu reklāmā elektroniskajos sabiedrības saziņas līdzekļos jāievēro arī Radio un televīzijas likuma noteikumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.10.1999. un 30.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 26.11.2003. Pirmās daļas 3.punkts stājas spēkā 01.08.2005. Sk. Pārejas noteikumus.)

10.pants. Aizliegums smēķēt audzināšanas, izglītības un ārstniecības iestādēs

(1) Aizliegts smēķēt audzināšanas, izglītības un ārstniecības iestādēs, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

(2) Smēķēšanas ierobežojumus slimniekiem, kuri ārstējas stacionāros, nosaka šis likums un ārstniecības iestādes iekšējās kārtības noteikumi.

11. pants. Smēķēšanas ierobežojumi

(1) Aizliegts smēķēt:

1) darbavietās darba un koplietošanas telpās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

2) kinoteātru, teātru, koncertu, muzeju, video zālēs un sporta zālēs, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

3) banku, pasta un citu iestāžu zālēs, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

4) visu veidu sabiedriskā transporta līdzekļos, izņemot tālsatiksmes vilcienus, kuģus un lidmašīnas, kur jābūt atsevišķiem vagoniem, saloniem vai kajītēm, kas paredzētas smēķētājiem;

5) diskotēkās un deju zālēs, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

(2) Kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

(3) Iestādēs, uzņēmumos un citās sabiedriskās vietās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

(4) Aizliegums smēķēt norādāms ar informatīvu uzrakstu valsts valodā, lietojot zīmi "smēķēt aizliegts" (balti burti uz sarkana fona), bet atļauja smēķēt — ar šādu pašu informatīvu uzrakstu valsts valodā, lietojot zīmi "atļauts smēķēt" (balti burti uz zaļa fona), vai ar simboliem, kurus lieto starptautiskajā smēķēšanas kontroles praksē.

(5) Ja šajā pantā minētajās iestādēs, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un sabiedriskajās vietās ir viena kopēja telpa, kas paredzēta visiem apmeklētājiem vai darbiniekiem, tad smēķēšanai drīkst ierādīt tikai daļu no šīs telpas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.10.1999. likumu, kas stājas spēkā 10.11.1999.)

12.pants. Profilakses pasākumi

(1) Informāciju par tabakas izstrādājumu apriti apkopo un izvērtē Valsts statistikas pārvalde un citas valsts institūcijas.

(2) Izglītības un zinātnes ministrijas un Veselības ministrijas pienākums ir izveidot tabakas izstrādājumu lietošanas profilakses programmas dažādām iedzīvotāju grupām, ieviest tās izglītības iestādēs un veicināt to ieviešanu darbavietās.

(3) Veselības ministrijas pienākums ir nodrošināt iespēju ārstēties no nikotīna izraisītās atkarības personām, kuras to vēlas.

(14.10.1999. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 26.11.2003.)

13.pants. Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisija

Ministru kabinets izveido Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisiju un apstiprina tās nolikumu, iekļaujot komisijā vismaz vienu pārstāvi no:

1) veselības aprūpes profesionālās organizācijas;

2) darba devēju organizācijas;

3) darbinieku organizācijas;

4) tabakas industrijas;

5) Veselības ministrijas;

6) Finanšu ministrijas;

7) Ekonomikas ministrijas;

8) Izglītības un zinātnes ministrijas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. un 30.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 26.11.2003.)

14.pants. No nodokļu iemaksām iegūto līdzekļu izlietošana

(Izslēgts ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

14.1 pants. Tabakas izstrādājumu tirgus uzraudzība un kvalitātes kontrole

(1) Kontroli attiecībā uz šā likuma 5.panta 5.punktā minēto testēšanas pārskatu esamību veic Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Lai pārbaudītu šā likuma 5.panta 2., 3. un 4.punktā minēto ziņu patiesumu, Valsts ieņēmumu dienests ne retāk kā reizi gadā pārbauda nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda daudzumu katra tirdzniecības nosaukuma cigaretēs. Ja cigaretēm ar vienu tirdzniecības nosaukumu ir atšķirīgs nikotīna, tabakas darvas vai oglekļa monoksīda saturs vai cigaretes izgatavotas dažādās ražošanas vietās, Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības pieprasīt, lai attiecībā uz katra veida cigaretēm ar vienu tirdzniecības nosaukumu tiktu veikta pārbaude.

(3) Pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma cigarešu paraugus atlasa un testē Ministru kabineta pilnvarotas un saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2001 akreditētas laboratorijas. Akreditētās laboratorijas par testēšanas rezultātiem informē Valsts ieņēmumu dienestu. Izdevumus, kas saistīti ar cigarešu paraugu atlasi un testēšanu, sedz ražotājs vai importētājs.

(4) Importētāji, kas ieved tabakas izstrādājumus no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, pirms to realizācijas tirgū pārbauda tabakas izstrādājumu marķējuma atbilstību šā likuma prasībām Ministru kabineta pilnvarotajās un saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2001 akreditētajās laboratorijās.

(30.10.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.11.2003. Pants stājas spēkā 01.05.2004. Sk. Pārejas noteikumus.)

15.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpšanu

Par šā likuma pārkāpšanu personas saucamas pie likumos noteiktās atbildības.

16.pants. Strīdu izšķiršanas kārtība

Strīdus, kas radušies šā likuma piemērošanas gaitā, izskata normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 26.11.2003.)

Pārejas noteikumi

(30.10.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.11.2003.)

1. Līdz 2003.gada 31.decembrim ir atļauts realizēt cigaretes, kurās tabakas darvas daudzums pārsniedz 12 miligramus, bet nepārsniedz 15 miligramus, ja tās ir importētas vai ražotas līdz 2003.gada 1.janvārim.

2. Līdz 2004.gada 1.maijam ir atļauts ražot, realizēt un importēt cigaretes, kurās tabakas darvas daudzums nepārsniedz 12 miligramus (šis daudzums noteikts atbilstoši standartam LVS ISO 4387:2003), un cigaretes, kurās nikotīna daudzums nepārsniedz 1,2 miligramus (šis daudzums noteikts atbilstoši LVS ISO 10315:2003).

3. Līdz 2007.gada 1.janvārim ir atļauts ražot cigaretes, kuru sastāvdaļu daudzums pārsniedz šā likuma 5.panta 2., 3. un 4.punktā noteiktās pieļaujamās normas, ja tās paredzētas eksportam uz valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

4. Tabakas izstrādājumus, kas nav cigaretes un kas saražoti līdz 2004.gada 1.maijam atbilstoši šā likuma 6.panta trešās, piektās, sestās, devītās un vienpadsmitās daļas 2.punktā noteiktajām prasībām, ir atļauts realizēt līdz 2004.gada 30.septembrim.

5. Šā likuma 5.panta 5.punkts, 5.1 panta trešā daļa un 14.1 pants stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

6. Līdz 2004.gada 1.maijam ir aizliegts realizēt tabakas izstrādājumus, kuriem nav noteiktā kārtībā izsniegts obligātās kvalitātes atbilstības sertifikāts.

7. Likuma 9.panta pirmās daļas 3.punkts stājas spēkā 2005.gada 1.augustā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(30.10.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.11.2003.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 2001/37/EC.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 18.decembrī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1997.gada 7.janvārī
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 18.12.1996.Stājas spēkā: 21.01.1997.Zaudē spēku: 20.05.2016.Tēma:  Komerctiesības; Patērētāju tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 3/4, 07.01.1997.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 3, 13.02.1997.
Tulkojums:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Latvijas standarti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
41774
{"selected":{"value":"26.11.2003","content":"<font class='s-1'>26.11.2003.-31.01.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-19.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2014","iso_value":"2014\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2014.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-28.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2010","iso_value":"2010\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.04.2010","iso_value":"2010\/04\/07","content":"<font class='s-1'>07.04.2010.-31.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2010","iso_value":"2010\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2010.-06.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.03.2010","iso_value":"2010\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.2010.-31.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-02.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2009","iso_value":"2009\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2009.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-31.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2008","iso_value":"2008\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2008.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.05.2008","iso_value":"2008\/05\/06","content":"<font class='s-1'>06.05.2008.-31.08.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.10.2007","iso_value":"2007\/10\/05","content":"<font class='s-1'>05.10.2007.-05.05.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2005","iso_value":"2005\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2005.-04.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.03.2005","iso_value":"2005\/03\/29","content":"<font class='s-1'>29.03.2005.-19.07.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.08.2004","iso_value":"2004\/08\/20","content":"<font class='s-1'>20.08.2004.-28.03.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2004","iso_value":"2004\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2004.-19.08.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.11.2003","iso_value":"2003\/11\/26","content":"<font class='s-1'>26.11.2003.-31.01.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2003","iso_value":"2003\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2003.-25.11.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2000","iso_value":"2000\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2000.-31.12.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.11.1999","iso_value":"1999\/11\/10","content":"<font class='s-1'>10.11.1999.-30.04.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.01.1997","iso_value":"1997\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.1997.-09.11.1999.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
26.11.2003
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva