Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 744

Rīgā 2021. gada 9. novembrī (prot. Nr. 74 42. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai"

Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības
seku pārvarēšanas likuma 2. pantu un
15. panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 222A., 232A., 238A., 244. nr.; 2021, 9., 11., 23., 25A., 36., 85., 106., 135., 211. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs un atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
4.2.1. atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā, un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai paredzētajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem (turpmāk - saimnieciskās darbības ierobežojumi);
4.2.2. atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī, un apgrozījums 2021. gadā vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10 % no 2019. gada atbilstošā kalendāra mēneša apgrozījuma, un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.";

1.2. izteikt 7.2 punktu šādā redakcijā:

"7.2 Pieņemot lēmumu par šo noteikumu ietvaros sniedzamā atbalsta apmēru, prioritāri tiek vērtēts atbalsts algu subsīdijai, kas saņemts atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos". Šo noteikumu 6. punktā minēto atbalsta apmēru samazina par piešķirto atbalstu algu subsīdijai. Šo noteikumu 6. punktā minētais atbalsts par atbalsta periodu kopā ar piešķirto atbalstu algu subsīdijai un uzņēmuma attiecīgā atbalsta perioda mēneša apgrozījumu nepārsniedz 90 % no:
7.21. vidējā apgrozījuma 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā šo noteikumu 4.2.1. apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem;
7.22. apgrozījuma 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī šo noteikumu 4.2.2. apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem.";

1.3. papildināt ar 7.3 punktu šādā redakcijā:

"7.3 Ja tiek pieņemts lēmums par valsts atbalsta apmēru, ko plānots piešķirt tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām, tad prioritāri tiek piešķirts šo noteikumu ietvaros sniegtais atbalsts. Atbalsta apmēru, kas minēts šo noteikumu 6. punktā, atskaita no valsts atbalsta, ko plānots piešķirt par tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām.";

1.4. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Iesniegumā norāda šādu informāciju:
9.1. uzņēmuma nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētais konts, uz kuru pārskaitāms atbalsts, un NACE 2. red. klasifikācijas kods;
9.2. atbalstam pieprasītā summa un uzņēmuma bruto darba algas kopsumma (ietverot arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas), par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī;
9.3. atbalsta perioda mēnesis, par kuru tiek pieprasīts atbalsts;
9.4. norāde par atbilstību šo noteikumu 4.2.1. vai 4.2.2. apakšpunktam;
9.5. tie 2021. gada trīs mēneši, kuros apgrozījums pārsniedzis vismaz 10 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī, ja pieprasa atbalstu saskaņā ar šo noteikumu 4.2.2. apakšpunktu;
9.6. norāde par to, vai uzņēmums ir iesniedzis iesniegumu, lai pieteiktos uz algu subsīdiju atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos", par attiecīgo atbalsta mēnesi - 2021. gada oktobri vai novembri;
9.7. apliecinājums, ka uzņēmumam atbalsta periodā ir apgrozījuma kritums atbilstoši šo noteikumu 4.2.1. vai 4.2.2. apakšpunktam un atbalsts tiks izlietots ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma pieņemšanas brīža, lai kompensētu apgrozāmo līdzekļu plūsmas kritumu, kas saistīts ar Covid-19 krīzes radītajām sekām;
9.8. viens no šādiem apliecinājumiem:
9.8.1. uzņēmums atbilst sīkā (mikro) vai mazā uzņēmuma definīcijai Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 2. un 3. punkta izpratnē. Vienlaikus uzņēmums Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 2. un 3. punkta izpratnē iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu 17. punktā minētajām prasībām;
9.8.2. uzņēmums ir vidējs uzņēmums, kas nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 1. punktā noteiktos kritērijus. Vienlaikus uzņēmums Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētajām prasībām;
9.8.3. uzņēmums ir liels uzņēmums saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktu. Vienlaikus uzņēmums Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētajām prasībām;
9.9. iepriekš saņemtā un plānotā atbalsta apmērs, kas izsniegts saskaņā ar Pagaidu regulējumu, tā piešķiršanas datums, atbalsta sniedzēja nosaukums un Ministru kabineta noteikumi, saskaņā ar kuriem atbalstu piešķir vai plāno piešķirt, atbalsta instruments un, ja attiecināms, atmaksātā valsts atbalsta apmērs, lai Valsts ieņēmumu dienests varētu pārliecināties, ka atbalsts saistītu personu grupai nepārsniedz 1 800 000 euro atbilstoši šo noteikumu 6., 22., 28. un 33. punktam;
9.10. aizpildīta deklarācija par uzņēmuma atbilstību mazā (sīkā) vai vidējā uzņēmuma statusam;
9.11. apliecinājums, ka uzņēmums iepriekš nav saņēmis atbalstu, kā arī neplāno pieteikties citam atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, izņemot atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos", nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, kas piešķirts kā valsts atbalsts saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu, un atbalstu tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām;
9.12. ņemot vērā šo noteikumu 9.11. apakšpunktā minēto kumulācijas nosacījumu, - apliecinājums, ka uzņēmums ir informēts, ka, ja tas pieteiksies valsts atbalstam tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām, tad šo noteikumu ietvaros saņemtais atbalsts tiks atskaitīts no valsts atbalsta summas, kas var tikt saņemta par valsts atbalstu tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām;
9.13. apliecinājums, ka lauksaimniecības produktu tirdzniecības nozares uzņēmums atbilst Pagaidu regulējuma 22. punkta "e" apakšpunktā minētajiem kritērijiem - uzņēmums nodarbojas ar lauksaimniecības produktu tirdzniecību un saņemto atbalstu daļēji vai pilnībā nenodos primārajiem ražotājiem, un minētais atbalsts nav balstīts uz tādu produktu cenu vai daudzumu, kurus attiecīgais uzņēmums laidis tirgū vai kuri iegādāti no primārajiem ražotājiem, izņemot gadījumu, ja attiecīgais uzņēmums produktus nav laidis tirgū vai ir izmantojis nepārtikas mērķiem, piemēram, destilācijai, metanizācijai vai kompostēšanai;
9.14. informācija par apgrozījuma procentuālo kritumu atbalsta perioda mēnesī pret 2021. gada vidējo apgrozījumu jūlijā, augustā un septembrī kopā un pamatojums tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem Covid-19 izplatības mazināšanai;
9.15. informācija par apgrozījuma procentuālo kritumu atbalsta perioda mēnesī pret 2019. gada attiecīgo mēnesi un pamatojums tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem Covid-19 izplatības mazināšanai;
9.16. informācija par konkrētiem trim 2021. gada mēnešiem, kuros apgrozījums pārsniedzis 10 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī vai vidējo apgrozījumu 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā;
9.17. ja uzņēmums atbilst šo noteikumu 4.2.1. apakšpunktā minētajam kritērijam, - apliecinājums, ka tā darbības raksturs nav sezonāls.";

1.5. izteikt 16.4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.4.1. šo noteikumu 4.2.2. apakšpunktā minētais uzņēmums iepriekšējo sešu mēnešu laikā (2021. gada aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī) pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2021. gada oktobrī un 2019. gada brīvi izvēlētu sešu mēnešu laikā Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 euro apmērā;"

1.6. izteikt 16.4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.4.2. šo noteikumu 4.2.1. apakšpunktā minētais uzņēmums 2021. gada brīvi izvēlētu triju mēnešu laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2021. gada oktobrī Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 euro apmērā;"

1.7. izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Atbilstoši šiem noteikumiem sniegto atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu, izņemot atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos", nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, kas piešķirts kā valsts atbalsts saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu, un atbalstu tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām.";

1.8. izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Iesniegumiem par 2020. gada atbalsta perioda mēnešiem piemēro šādus kritērijus:
30.1. atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, vai atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada attiecīgajā mēnesī;
30.2. uzņēmums reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs pēc 2020. gada 1. janvāra un atbalsta perioda mēnesī tā apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā."

2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

3. Ekonomikas ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 744Pieņemts: 09.11.2021.Stājas spēkā: 17.12.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 219, 11.11.2021. OP numurs: 2021/219.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
  • Ārējās saites
327535
17.12.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"