Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 646

Rīgā 2021. gada 21. septembrī (prot. Nr. 62 4. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 720 "Noteikumi par karavīru un zemessargu paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, kārtību, kādā nodrošina apmācību paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā, un kārtību, kādā ārvalstīs apgūtu mācību kursu atzīst Latvijas Republikā, kā arī paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai paredzētā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Militārā dienesta likuma
14.1 panta otro daļu un Latvijas Republikas
Zemessardzes likuma 22.1 panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 720 "Noteikumi par karavīru un zemessargu paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, kārtību, kādā nodrošina apmācību paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā, un kārtību, kādā ārvalstīs apgūtu mācību kursu atzīst Latvijas Republikā, kā arī paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai paredzētā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 125. nr.; 2017, 248. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.3. apakšpunktu aiz vārdiem "kursa apgūšanu" ar skaitli un vārdu "(5. pielikums)".

2. Izteikt 4.4. un 4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.4. apliecībā par individuālā kursa apgūšanu ir norādīts, ka karavīrs vai zemessargs ir beidzis paplašinātās pirmās palīdzības individuālo kursu, nokārtojis ieskaiti un, pildot dienesta pienākumus, ir tiesīgs lietot karavīra vai zemessarga individuālo medicīnisko materiālu un medikamentu komplektu (turpmāk - individuālais komplekts) (2. pielikums). Apliecība ir derīga neierobežotu termiņu, ja karavīrs vai zemessargs reizi trijos gados šo noteikumu 4.5. apakšpunktā noteiktajā kārtībā apgūst individuālajā kursā iegūto praktisko iemaņu uzturēšanas apmācību;

4.5. ne retāk kā reizi trijos gados Nacionālie bruņotie spēki organizē karavīriem vai zemessargiem individuālajā kursā iegūto praktisko iemaņu uzturēšanas apmācību vismaz astoņu mācību stundu apjomā;".

3. Izteikt 4.7. un 4.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.7. individuālā kursa pasniedzēji ir personas, kuras beigušas pirmās palīdzības pasniedzēju apmācību kursu un atbilst šādām prasībām:

4.7.1. ir ārstniecības personas (ārsti, ārsta palīgi, māsas) vai personas, kuras apguvušas glābēja kursu vai pēc satura un apjoma līdzvērtīgu mācību kursu ārvalstīs, kas ir atzīts Latvijas Republikā šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā;

4.7.2. ir ārstniecības personas (ārsti, ārsta palīgi, māsas), kuras ir stažējušās vismaz divu individuālo kursu īstenošanā pirmās palīdzības instruktora palīga uzraudzībā;

4.8. vismaz 30 procentu individuālā kursa pasniedzēju ir pirmās palīdzības pasniedzēji un vismaz viens ir pirmās palīdzības instruktora palīgs, ja kursa īstenošanā piedalās pirmās palīdzības pasniedzējs stažieris;".

4. Papildināt noteikumus ar 4.9., 4.10. un 4.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.9. nodarbības par medicīnisko materiālu un medikamentu lietošanu vada vai pārrauga ārstniecības persona;

4.10. individuālā kursa pasniedzēja asistenti ir ārstniecības personas vai personas, kuras apguvušas glābēja kursu vai pēc satura un apjoma līdzvērtīgu kursu ārvalstīs, kas ir atzīts Latvijas Republikā šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā;

4.11. vispārējas mobilizācijas gadījumā Nacionālo bruņoto spēku vienības ir tiesīgas īstenot individuālo kursu pēc saīsinātas programmas vismaz 16 stundu apjomā, proporcionāli ietverot būtiskākās individuālā kursa tēmas, ņemot vērā militārās operācijas specifiku un tajā veicamos uzdevumus. Apliecībā par saīsinātā individuālā kursa apgūšanu ir norādīts, ka karavīrs vai zemessargs ir beidzis paplašinātās pirmās palīdzības saīsināto individuālo kursu, nokārtojis ieskaiti un, pildot dienesta pienākumus valsts apdraudējuma gadījumā, ir tiesīgs lietot reducētu karavīra vai zemessarga individuālo medicīnisko materiālu un medikamentu komplektu. Apliecībai tiek pievienots pielikums ar apgūtās saīsinātās programmas aprakstu un komplekta saturu, kuru karavīrs ir apmācīts lietot. Apliecība derīga divus gadus."

5. Papildināt 5.2. apakšpunktu aiz vārda "kuri" ar vārdiem "pēdējo triju gadu laikā".

6. Izteikt 5.4. un 5.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.4. apliecībā par glābēja kursa apgūšanu ir norādīts, ka karavīrs vai zemessargs ir beidzis paplašinātās pirmās palīdzības glābēja kursu, nokārtojis ieskaiti un, pildot dienesta pienākumus, ir tiesīgs lietot glābēja aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu komplektu (turpmāk - glābēja komplekts) (4. pielikums). Apliecība ir derīga neierobežotu termiņu, ja karavīrs vai zemessargs ne retāk kā reizi divos gados šo noteikumu 5.5. apakšpunktā noteiktajā kārtībā apgūst glābēja kvalifikācijas uzturēšanas apmācību vai pēc satura un apjoma līdzvērtīgu mācību kursu ārvalstīs, kas ir atzīts Latvijas Republikā šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā;

5.5. Nacionālie bruņotie spēki ne retāk kā reizi divos gados organizē glābēja kvalifikācijas uzturēšanas apmācību, kurā karavīri vai zemessargi, kas dienesta pienākumu pildīšanai lieto glābēja komplektu paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai, atkārto glābēja kursa aprakstā noteiktās praktiskās iemaņas vismaz 37 mācību stundu apjomā un kārto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudi;".

7. Aizstāt 5.6. un 5.7. apakšpunktā vārdu "celšanas" ar vārdu "uzturēšanas".

8. Izteikt 5.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.9. mācību kursa pasniedzēji ir personas, kuras beigušas pirmās palīdzības pasniedzēju apmācību kursu un ieguvušas glābēja kvalifikāciju vai pēc satura un apjoma līdzvērtīgu kursu ārvalstīs, kas ir atzīts Latvijas Republikā šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā. Vismaz viens mācību kursa pasniedzējs ir pirmās palīdzības pasniedzējs, kurš ir nokārtojis pirmās palīdzības pasniedzēja eksāmenu, un pirmās palīdzības instruktora palīgs.

9. Svītrot 5.10. apakšpunktā vārdu "sertificētas".

10. Papildināt noteikumus ar 5.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.11. vispārējās mobilizācijas gadījumā Nacionālo bruņoto spēku vienības ir tiesīgas īstenot glābēja kursu pēc saīsinātas programmas vismaz 80 stundu apjomā, proporcionāli ietverot būtiskākās glābēja kursa tēmas, ņemot vērā militārās operācijas specifiku un tajā veicamos uzdevumus. Apliecībā par saīsinātā glābēja kursa apgūšanu ir norādīts, ka karavīrs vai zemessargs ir beidzis paplašinātās pirmās palīdzības saīsināto glābēja kursu, nokārtojis ieskaiti un, pildot dienesta pienākumus valsts apdraudējuma gadījumā, ir tiesīgs lietot reducētu glābēja aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu komplektu. Apliecībai tiek pievienots pielikums ar apgūtās saīsinātās programmas aprakstu un komplekta saturu, kuru glābējs ir apmācīts lietot. Apliecība derīga divus gadus."

11. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Individuālo kursu, glābēja kursu un glābēja kvalifikācijas uzturēšanas apmācību īsteno Nacionālo bruņoto spēku vienības."

12. Papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Starptautiski akreditētas kaujā cietušo aprūpes mācību kursu programmas, kas šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā atzītas Latvijas Republikā, īsteno starptautiski sertificētas Nacionālo bruņoto spēku vienības."

13. Papildināt 7. punktu pēc vārda "uzturēšanu" ar vārdiem "un kvalitātes standartu izpildes kontroli".

14. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Nacionālo bruņoto spēku vienības, kuras veic apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, ievieš apmācību iekšējās kvalitātes standartu un higiēnas prasību kontroles aprakstu un nodrošina tā izpildi."

15. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā :

"9. Karavīrs vai zemessargs, kurš apguvis pēc satura un apjoma līdzvērtīgu mācību kursu ārvalstīs vai starptautiski akreditētu kaujā cietušo aprūpes mācību kursa programmu, var pretendēt uz tā atzīšanu Latvijas Republikā."

16. Izteikt 10. un 11. punktu šādā redakcijā

"10. Ārvalstīs apgūtā mācību kursa vai starptautiski akreditētas kaujā cietušo aprūpes mācību kursa programmas atzīšanu veic Aizsardzības ministrijas Izglītības pielīdzināšanas komisija (turpmāk - komisija). Komisija izvērtē karavīra vai zemessarga apgūtā, līdzvērtīgā mācību kursa satura un apjoma pietiekamību, lai karavīrs vai zemessargs, pildot dienesta pienākumus, varētu sniegt paplašināto pirmo palīdzību un lietot individuālo komplektu un glābēja komplektu.

11. Karavīrs vai zemessargs iesniedz komisijai ārvalstīs apgūtā pēc satura un apjoma līdzvērtīgā mācību kursa vai starptautiski akreditētā kaujā cietušo aprūpes mācību kursa programmu apliecinošas dokumentu kopijas, kā arī visu pieejamo informāciju (piemēram, ziņas par mācību saturu, mācību ilgumu, stundu skaitu, mācību priekšmetu sarakstu)."

17. Izteikt 14.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.4. individuālos komplektus, izņemot tajos ietilpstošos medikamentus, Nacionālo bruņoto spēku vienības medicīnas apakšvienības atbildīgā amatpersona Nacionālo bruņoto spēku komandiera noteiktajā kārtībā izsniedz karavīriem vai zemessargiem izmantošanai Nacionālo bruņoto spēku uzdevumu pildīšanas laikā;".

18. Papildināt noteikumus ar 14.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.8. karavīrs vai zemessargs atbild par individuālajā komplektā esošā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanu atbilstoši marķējumā vai lietošanas instrukcijā norādītajai informācijai, lai nodrošinātu to kvalitātes, efektivitātes un drošības saglabāšanu to derīguma termiņa laikā."

19. Izteikt 15.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.6. glābēja komplektā ietilpstošās narkotiskās zāles Nacionālo bruņoto spēku vienības medicīnas apakšvienības atbildīgā amatpersona Nacionālo bruņoto spēku komandiera noteiktajā kārtībā izsniedz glābējam, kurš pilda dienesta uzdevumus;".

20. Papildināt noteikumus ar 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Lai izpildītu Nacionālo bruņoto spēku un Zemessardzes uzdevumus, šo noteikumu 2. pielikumā minētā karavīra individuālo medicīnisko materiālu un medikamentu komplekta un 4. pielikumā minētā glābēja aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu komplekta saturu var mainīt (reducēt) saskaņā ar vienības uzdevumiem un riskiem. Komplekta satura maiņas kārtību apstiprina Nacionālo bruņoto spēku komandiera noteiktajā kārtībā."

21. Izteikt 1. pielikuma 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Mācību kursa saturs

Nr. p. k. Nodarbības tēma Apakštēma Teorija (stundu skaits) Prakse (stundu skaits)
1. Palīdzības sniegšanas taktika un lietojamie līdzekļi 1.1. Rīcība negadījuma vietā. Glābēja drošība. Medicīnisko materiālu minimums pirmās palīdzības sniegšanai 2 -
1.2. Palīdzības sniegšanas taktika un posmi kaujas un ārkārtas situācijās. Karavīra un zemessarga individuālais medicīnisko materiālu un medikamentu komplekts
1.3. Palīdzības sniedzēja tiesības un pienākumi
2. Palīdzības sniegšana bezsamaņā esošam cietušajam 2.1. Elpceļu caurlaidības atjaunošana: galvas atliekšana un zoda pacelšana; apakšžokļa izvirzīšana; elpceļu atbrīvošana no svešķermeņa 1 3
2.2. Elpceļu caurlaidības nodrošināšana: nazofaringeālie elpvadi; stabilā sānu poza
2.3. Atdzīvināšanas pasākumi
3. Palīdzības sniegšana traumu guvušam cietušajam 3.1. Traumu guvušā cietušā novērtēšana un palīdzības sniegšana 3 12
3.2. Šoks un pretšoka pasākumi traumu guvušajam cietušajam
3.3. Dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšana. Žņauga lietošanas taktika. Spiedošs pārsējs. Brūces tamponēšana. Lokālo hemostātisko līdzekļu lietošana. Brūces ar svešķermeņiem. Brūču pārsiešana
3.4. Slēgtas un vaļējas iegurņa un ekstremitāšu traumas. Traumatiska amputācija. Imobilizācija
3.5. Galvas traumas. Acu traumas un svešķermeņi acīs. Palīdzība un cietušā novietošana
3.6. Mugurkaula traumas. Imobilizācija un pārvietošana
3.7. Slēgtas un vaļējas krūškurvja traumas. Palīdzība un cietušā novietošana
3.8. Slēgtas un vaļējas vēdera traumas. Palīdzība un cietušā novietošana
3.9. Autoavārija. Cietušā izvilkšana no transportlīdzekļa. Motociklista aizsargķiveres noņemšana
3.10. Karavīra un zemessarga individuālā medikamentu komplekta lietošana. Atsāpināšana un brūces infekcijas profilakse kaujā gūto traumu gadījumā
3.11. Augstas enerģijas traumas
4. Apkārtējās vides faktoru izraisīti veselības traucējumi 4.1. Karstuma izraisītie veselības traucējumi. Pārkaršana. Dehidratācija. Apdegumi 3 -
4.2. Aukstuma izraisītie veselības traucējumi. Atdzišana. Apsaldējumi
4.3. Slīkšana
4.4. Dzīvnieku, čūsku un kukaiņu kodumi
4.5. Ķīmisku vielu izraisīti nelaimes gadījumi
4.6. Elektrotraumas
4.7. Slimības
5. Cietušo sadales un evakuācijas taktika 5.1. Liels cietušo skaits vienlaikus. Cietušo sadale atbilstoši palīdzības sniegšanas prioritātei 2 1
5.2. Cietušo evakuācija. Medicīniskās evakuācijas pieprasījuma procedūra. Cietušā kartes aizpildīšana. Evakuācijas prioritāšu noteikšana. Cietušo pārvietošana un transportēšana
6. Ieskaite 6.1. Teorētiskā ieskaite 1 2
6.2. Praktiskā ieskaite

Piezīmes.

1. Mācību kursā ietvertās pirmās palīdzības pamatzināšanu tēmas tiek īstenotas, ievērojot noteikumos par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā minētās prasības, tai skaitā nodrošinot, lai pasniedzēju stažieru īstenoto apmācību uzrauga instruktora palīgs.

2. Klausītāju skaits grupā nedrīkst pārsniegt 12 personas. Pasniedzēju un pasniedzēju asistentu skaits uz grupu ir šāds: teorētiskās nodarbības vada viens pasniedzējs, praktiskās nodarbības - vismaz divi pasniedzēji vai pasniedzējs un pasniedzēja asistents."

22. Svītrot 1. pielikuma 5.7. apakšpunktā vārdu "medicīniskie";

23. Svītrot 1. pielikuma 5.16. apakšpunktu.

24. Svītrot 2. pielikuma 3. punktā vārdu "medicīniskie".

25. Papildināt 2. pielikumu ar 15., 16. un 17. punktu šādā redakcijā:

"15. Folijas sega.

16. Speciālais krūšu kurvja pārsējs.

17. Ūdens noturīgs marķieris."

26. Izteikt 3. pielikuma 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Mācību kursa saturs

Nr. p. k. Nodarbības tēma Apakštēma Teorija (stundu skaits) Prakse (stundu skaits)
1. Palīdzības sniegšanas taktika un lietojamie līdzekļi 1.1. Rīcība negadījuma vietā. Glābēja drošība. Palīdzības sniegšanas taktika un posmi kaujas situācijās 2 6
1.2. Glābēja aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu komplekts. Karavīra un zemessarga individuālais medicīnisko materiālu un medikamentu komplekts
1.3. Palīdzības sniedzēja tiesības un pienākumi
2. Bezsamaņā esoša cietušā dzīvībai svarīgo funkciju nodrošināšana 2.1. Elpošanas sistēmas anatomija un fizioloģija 4 14
2.2. Elpceļu caurlaidības atjaunošana: galvas atliekšana un zoda pacelšana; apakšžokļa izvirzīšana; elpceļu atbrīvošana no svešķermeņa
2.3. Elpceļu caurlaidības nodrošināšana: orofaringeālie elpvadi; nazofaringeālie elpvadi; citi alternatīvie elpceļu caurlaidības nodrošināšanas paņēmieni*. Stabilā sānu poza
2.4. Atdzīvināšanas pasākumi
3. Traumu guvušā cietušā primārā novērtēšana 3.1. Traumu guvušā cietušā primārās novērtēšanas algoritms 3 20
3.2. Augstas enerģijas traumas un to iedarbība uz cilvēka ķermeni. Šāvienu un sprādzienu izraisītas traumas
4. Palīdzības sniegšana traumu guvušajam cietušajam 4.1. Sirds-asinsrites sistēmas anatomija un fizioloģija 12 38
4.2. Šoks
4.3. Dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšana. Žņauga lietošanas taktika. Spiedošs pārsējs. Brūces tamponēšana. Lokālo hemostātisko līdzekļu lietošana
4.4. Slēgtas un vaļējas krūškurvja traumas. Vaļējs pneimotorakss, tā slēgšana. Spriedzes pneimotorakss. Pleiras dobuma punkcija cietušajam ar spriedzes pneimotoraksu
4.5. Galvas anatomija
4.6. Galvas traumas. Acu traumas
4.7. Vēdera anatomija
4.8. Slēgtas un vaļējas vēdera traumas
4.9. Mugurkaula un ekstremitāšu anatomija
4.10. Mugurkaula traumas. Imobilizācija un pārvietošana
4.11. Slēgtas un vaļējas iegurņa un ekstremitāšu traumas. Traumatiska amputācija. Imobilizācija
4.12. Brūces. Brūces ar svešķermeņiem. Brūču pārsiešana
4.13. Cietušā izvilkšana no transportlīdzekļa
5. Medikamentu lietošana 5.1. Medikamentu lietošanas pamatprincipi un ievadīšanas ceļi. Drošības tehnika 8 20
5.2. Intravenozo šķīdumu ievadīšana. Aprīkojums
5.3. Intramuskulārās injekcijas. Aprīkojums
5.4. Citi medikamentu ievadīšanas veidi*
5.5. Pretsāpju līdzekļi. Narkotiskie pretsāpju līdzekļi un to ievadīšana. Nenarkotiskie pretsāpju līdzekļi. Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi. Pretinfekcijas līdzekļi. Antifibrinolītiskie līdzekļi (TXA). Perorālo medikamentu komplekta lietošana. Atropīna ievadīšana saindēšanās gadījumā ar neiroparalītiskām vielām
6. Apkārtējās vides faktoru izraisīti veselības traucējumi 6.1. Karstuma izraisītie veselības traucējumi. Pārkaršana. Dehidratācija. Apdegumi 5 -
6.2. Aukstuma izraisītie veselības traucējumi. Atdzišana. Apsaldējumi
6.3. Dzīvnieku, čūsku un kukaiņu kodumi
6.4. Augstkalnu slimība
6.5. Ķīmisku vielu izraisītie nelaimes gadījumi
6.6. Akūtas saslimšanas. Infekciju slimību ierobežošanas pamati. Higiēnas ievērošanas pamatprincipi
7. Cietušo sadales un evakuācijas taktika 7.1. Liels cietušo skaits vienlaikus. Rīcība negadījuma vietā un palīdzības sniegšanas organizācija. Cietušo sadale atbilstoši palīdzības sniegšanas prioritātei 3 14
7.2. Cietušo evakuācija. Medicīniskās evakuācijas pieprasījuma procedūra. Cietušā kartes aizpildīšana. Evakuācijas prioritāšu noteikšana. Cietušo pārvietošana un transportēšana. Aprīkojums cietušo pārvietošanai un transports
7.3. Palīdzības sniegšanas taktika transportēšanas un evakuācijas laikā
8. Stresa reakcijas un psiholoģiskā palīdzība 8.1. Stresa reakcijas fāzes. Psiholoģiskās palīdzības pamatprincipi 3 -
8.2. Nāve
9. Noslēguma pārbaudījumi 9.1. Teorētiskā ieskaite 2 6
9.2. Praktiskā ieskaite

Piezīmes.

1. * Atbilstoši aktuālajām kaujā cietušo aprūpes vadlīnijām.

2. Klausītāju skaits grupā nedrīkst pārsniegt 12 personas. Pasniedzēju skaits uz grupu ir šāds: teorētiskajās nodarbībās - viens pasniedzējs, praktiskajās nodarbībās - trīs pasniedzēji, apmācību procesu uzrauga vismaz viens instruktora palīgs. Atbilstoši aktuālajām kaujā cietušo aprūpes vadlīnijām un vienību specifikai pieļaujamas mācību kursa īstenotāja veiktas izmaiņas mācību kursa saturā, nepārsniedzot 5 % no kopējā kursa apjoma un nesamazinot praktisko nodarbību skaitu."

27. Izteikt 3. pielikuma 5.24. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.24. alternatīvie elpceļu caurlaidības nodrošināšanas līdzekļi.".

28. Papildināt 3. pielikumu ar 5.73. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.73. medicīniskais aprīkojums un manekeni parenterālas medikamentu ievadīšanas iemaņu apmācībai."

29. Izteikt 4. pielikuma 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Alternatīvie elpceļu caurlaidības nodrošināšanas līdzekļi."

30. Papildināt 4. pielikumu ar 43. un 44. punktu šādā redakcijā:

"43. Alternatīvie medikamentu ievadīšanas līdzekļi.

44. Marķēts plastikāta maiss bīstamo atkritumu savākšanai."

31. Papildināt noteikumus ar 5. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

 

Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. septembra
noteikumiem Nr. 646

"5. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 3. augusta
noteikumiem Nr.720

  Par sekmīgi apgūtu
(kursa nosaukums)

       
       
   

(dienesta pakāpe)

 
Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas veica apmācību, simbolika      
    (Vārds, uzvārds)  
       
  tiek izsniegta

 

Apliecība Nr. 00000_________

   
 

Karavīrs, pildot dienesta pienākumus, ir tiesīgs lietot (komplekta nosaukums) medicīnisko materiālu un medikamentu komplektu

     

Pamatojums: NBS vienības, kas veica apmācību, komandiera pavēles par kursa beigšanu datums un Nr.

  (NBS vienības, kas veica apmācību komandiera dienesta pakāpe, vārds uzvārds un paraksts)
   
   

Pielikumā: Kursa saturs (tikai karavīra-glābēja kursam)

(Apliecības derīguma termiņa nosacījumi, atbilstoši apgūtajai mācību programmai)
Apliecība izdota: dd.mm.gggg."    

Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 720 "Noteikumi par karavīru un zemessargu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 646Pieņemts: 21.09.2021.Stājas spēkā: 28.09.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 186, 27.09.2021. OP numurs: 2021/186.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
326326
28.09.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"