Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumu Nr. 307 projekta tekstā tika iekļauti šādi noteikumu projekti: TA-1101, TA-1077, TA-1105, TA-1109, TA-1103. Sk. Ministru kabineta 2021. gada 13. maija sēdes protokolu Nr. 41.
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 307

Rīgā 2021. gada 13. maijā (prot. Nr. 41 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
3. panta otro daļu, 14. panta pirmās daļas 5. punktu,
19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1 pantu, 30. panta trešo daļu,
31. panta piekto daļu, 39. panta pirmo un otro daļu,
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 4. panta
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17.,
18. un 21. punktu, 6.1 panta otro daļu, 6.3 panta otro daļu,
6.4 panta otro daļu, 6.7 panta pirmo, otro un trešo daļu un
10.4 panta trešo daļu un Farmācijas likuma
5. panta 3. un 12. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 110B., 123A., 131A., 134B., 145A., 156A., 170A., 172A., 174A., 179A., 184A., 189A., 189B., 192A., 193A., 196A., 198A., 203A., 206A., 208A., 213A., 223A., 233A., 237A., 246. nr.; 2021, 2B., 4B., 9A., 14A., 22A., 25A., 29A., 35A., 38C, 40A., 46, 49A., 50A., 50C., 54A., 60A., 64B., 68B., 71A., 76A., 82A., 83A., 84B., 85A. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 6.3.4 apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3.4 transportlīdzekļos atļauts uzstādīt nesertificētu vai nemarķētu, caurspīdīga materiāla (piemēram, plastikāta) aizsargkonstrukciju, kas norobežo transportlīdzekļa vadītāja vietu no pasažieru vietām. Aizsargkonstrukcijas stiprinājumam, novietojumam un redzamībai caur to jāatbilst normatīvo aktu prasībām par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa. Transportlīdzekļa vadītāja un pasažiera pienākums ir nodrošināt aizsargkonstrukcijas drošu ekspluatāciju atbilstoši pasažieru pārvadājumus reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;".

2. Papildināt noteikumus ar 7.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.9. normatīvajos aktos par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa noteiktajos gadījumos, pabeidzot transportlīdzekļa tehnisko apskati vai tehnisko kontroli uz ceļa, inspektors transportlīdzekļa vadītājam vai uzrādītājam izsniedz tehniskās apskates protokolu, pamato savu lēmumu, sniedzot skaidrojumu par tiem trūkumiem un bojājumiem, kuriem pievēršama uzmanība turpmākajā transportlīdzekļa ekspluatācijas gaitā, un tiem, kurus nepieciešams novērst, kā arī par tiem bojājumiem, kuru dēļ transportlīdzekļa ekspluatācija ir aizliegta. Vadītājs vai uzrādītājs neparaksta tehniskās kontroles uz ceļa vai tehniskās apskates protokolu."

3. Papildināt 14. punktu aiz vārda "piketus" ar vārdiem "kā arī priekšvēlēšanu aģitāciju publiskās ārtelpās".

4. Papildināt noteikumus ar 17.2, 17.3 un 17.4 punktu šādā redakcijā:

"17.2 Veicot priekšvēlēšanu aģitāciju publiskās ārtelpās, aģitācijas veicējs ievēro šādus nosacījumus:

17.2 1. aģitācijas vietā nodrošina epidemioloģisko drošību un piesardzību:

17.2 1.1. ievēro distanci (ne mazāk par 2 m) starp personām; 

17.2 1.2. kontrolē un novērš aģitācijas veicēju pulcēšanos aģitācijas pārtraukumos;

17.2 1.3. aģitācijas laikā (tai skaitā gatavojoties un pabeidzot aģitāciju) lieto mutes un deguna aizsegus;

17.2 1.4. pārtrauc aģitāciju, ja aģitācijas vietā nav iespējams nodrošināt epidemioloģiskās drošības prasības, tajā skaitā distancēšanos;

17.2 1.5. ja tiek piedāvāti aģitācijas materiāli, tos pēc iespējas novieto stendos vai uz galdiem;

17.2 2. neveic aģitāciju vietās, kur notiek pastiprināta cilvēku pulcēšanās (sabiedriskā transporta pieturas, tirdzniecības vietas u. tml.), lai novērstu papildu drūzmēšanās risku;

17.2 3. nosaka atbildīgo personu, kas atrodas aģitācijas vietā un organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu.

17.3 Ja priekšvēlēšanu aģitācijas laikā publiskās ārtelpās tiek izmantoti galdi, teltis vai pārvietojamas nojumes, papildus šo noteikumu 17.2 punkta nosacījumiem aģitācijas veicējs ievēro šādus nosacījumus:

17.3 1. kontrolē un regulē apmeklētāju plūsmu, lai novērstu apmeklētāju pastiprinātu pulcēšanos un drūzmēšanos;

17.3 2. labi redzamā vietā izvieto informāciju par atbildīgo personu (vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju);

17.3 3. labi redzamā vietā izvieto šo noteikumu 5. un 5.1 punktā minēto informāciju par piesardzības un drošības prasībām.

17.4 Ja priekšvēlēšanu aģitācijas laikā, lai organizētu tikšanos ar vēlētājiem, publiskās ārtelpās tiek izmantotas teltis vai citas norobežotas vietas, sēdvietas tiek marķētas, nodrošinot distancēšanās prasību ievērošanu, un šāda tikšanās nav ilgāka par divām stundām."

5. Papildināt noteikumus ar 20.4 punktu šādā redakcijā:

"20.4 Šo noteikumu 20. punktā minētais ierobežojums neattiecas uz 2021. gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem dalībnieku ēdināšanu to uzturēšanās vietā, nodrošinot, ka personu grupu plūsmas, kurām nav ikdienas saskares, fiziski nepārklājas."

6. Izteikt 32.7 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.7 2.1. pirmsskolas izglītības programmas apguvi. Mācību procesu īsteno, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu un nodrošinot, ka izglītības iestādē nodarbinātie ievēro epidemioloģiskās drošības prasības un mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus. Izglītojamie, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmas, mutes un deguna aizsegu var nelietot. 2021. gada jūnijā, jūlijā un augustā pieļaujama pirmsskolas izglītības programmas īstenošana apvienotās grupās līdz 24 bērniem no vienas izglītības iestādes vai pašvaldības, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus un vismaz mēnesi nodrošinot apvienotās grupas izglītojamo sastāva nemainību;".

7. Papildināt noteikumus ar 32.7 2.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.7 2.13. iestājpārbaudījumu norisi klātienē (ne vairāk kā 10 personām) uzņemšanai formālās izglītības programmās pamata un vidējās izglītības pakāpē. Iestājpārbaudījuma norises telpā un ārpus tās klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus un ievēro divu metru distanci. Lai piedalītos iestājpārbaudījuma norisē klātienē, personām pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs. Covid-19 testu var neveikt personas, kas dokumentāri var pierādīt, ka pēdējo triju mēnešu laikā bijušas inficētas ar SARS CoV-2 un vairs nerada inficēšanās risku apkārtējiem. Covid-19 testu neveic personas, kas dokumentāri var pierādīt, ka ir pilnībā vakcinējušās pret Covid-19 infekciju."

8. Izteikt 32.7 11.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.7 11.7. transportlīdzekļu vadīšanas apmācību un pirmās palīdzības mācību kursu praktiskās daļas individuālu apguvi un noslēguma pārbaudījuma kārtošanu, kas vienlaikus atbilst visiem šiem nosacījumiem:

32.7 11.7.1. mācības nav iespējams veikt attālināti;

32.7 11.7.2. atbilstoši normatīvajiem aktiem personai mācības nepieciešamas iecelšanai amatā vai darba tiesisko attiecību nodibināšanai un izpildei, sertifikātu, licenču, apliecinājumu, apliecību un citu tamlīdzīgu dokumentu saņemšanai, uzturēšanai, termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, kā arī profesionālās kvalifikācijas atzīšanai un kompetences atbilstības apliecināšanai;

32.7 11.7.3. mācības klātienē notiek tikai individuāli pēc iepriekšēja pieraksta. Pirms nodarbības apmācāmais ar parakstu apliecina, ka viņam nav elpceļu saslimšanas pazīmju un viņam nav jāatrodas mājas izolācijā vai karantīnā vai ka viņš saskaņā ar šo noteikumu 45.1 1. apakšpunktā noteikto kārtību ir vakcinēts pret Covid-19 infekciju;

32.7 11.7.4. mācības organizē tā, lai nebūtu iespējams apmācāmo personu savstarpējs kontakts, kā arī maksājumus par mācībām veic tikai ar bezskaidras naudas norēķinu;

32.7 11.7.5. apmācību laikā pasniedzējs lieto respiratoru bez vārsta, bet apmācāmā persona - mutes un deguna aizsegu vai respiratoru bez vārsta;

32.7 11.7.6. pēc katra apmācāmā transportlīdzekli vēdina ne mazāk kā 15 minūtes, kā arī dezinficē transportlīdzekļa vadības ierīces;

32.7 11.7.7. pasniedzējs ne retāk kā vienu reizi nedēļā veic Covid-19 testu. Minēto testu var neveikt šo noteikumu 45.1 punktā minētās personas. Autoskola pieprasa pasniedzējam iesniegt apliecinājumu par vakcināciju pret Covid-19 saskaņā ar šo noteikumu 45.1 1. apakšpunktā minēto kārtību vai dokumentāru pierādījumu par Covid-19 inficēšanās epizodi, vai par veikto Covid-19 testu;

32.7 11.7.8. apmācību laikā transportlīdzeklī nodrošina nepārtrauktu svaiga gaisa piekļuvi caur atvērtu transportlīdzekļa sānu stiklu vai ieslēdz dalīto ventilēšanas sistēmu, ja tāda ir pieejama;

32.7 11.7.9. mācības tiek organizētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā un klātienes mācību laikā tiek nodrošināti visi piesardzības pasākumi atbilstoši Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izstrādātajām un Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības inspekcijas saskaņotajām rekomendācijām;".

9. Papildināt noteikumus ar 32.7 11.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.7 11.9. praktiskās mācības industriālajiem alpīnistiem grupās, kurās piedalās ne vairāk kā pieci izglītojamie, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, ja:

32.7 11.9.1. mācības nepieciešamas profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei vai uzturēšanai 2021. gadā;

32.7 11.9.2. mācības nav iespējams veikt attālināti;

32.7 11.9.3. atbilstoši normatīvajiem aktiem personai mācības nepieciešamas iecelšanai amatā vai darba tiesisko attiecību nodibināšanai un izpildei, sertifikātu, licenču, apliecinājumu, apliecību un citu tamlīdzīgu dokumentu saņemšanai, uzturēšanai, termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, kā arī profesionālās kvalifikācijas atzīšanai un kompetences atbilstības apliecināšanai."

10. Izteikt 45.1 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.1 1. persona, kas vakcinēta pret Covid-19, sākot ar piecpadsmito dienu pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai sākot ar divdesmit otro dienu līdz deviņdesmitajai dienai pēc vakcīnas "Vaxzevria" pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc "Vaxzevria" otrās devas saņemšanas. Šo personu pienākums ir nedēļas laikā pēc kontakta ar inficēto personu veikt Covid-19 testu un, ja tests ir pozitīvs, ievērot šo noteikumu 54. punktā minētos izolācijas nosacījumus;".

11. Izteikt 55.2 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"55.2 1. persona, kas vakcinēta pret Covid-19, sākot ar piecpadsmito dienu pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai sākot ar divdesmit otro dienu līdz deviņdesmitajai dienai pēc vakcīnas "Vaxzevria" pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc "Vaxzevria" otrās devas saņemšanas. Šo personu pienākums ir nedēļas laikā pēc kontakta ar inficēto personu veikt Covid-19 testu un, ja tests ir pozitīvs, ievērot šo noteikumu 54. punktā minētos izolācijas nosacījumus;".

12. Papildināt noteikumus ar 56.5 punktu šādā redakcijā:

"56.5 Persona, kura pēdējo 14 dienu laikā uzturējusies Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Apvienotajā Karalistē un var uzrādīt apliecinājumu, ka ir pagājušas piecpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai, var neievērot šo noteikumu 56. punktā minēto pašizolāciju."

13. Papildināt noteikumus ar 62.7 9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"62.7 9. pēc personas pieprasījuma bez maksas izsniedz apliecinājumu par personas vakcināciju pret Covid-19 atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam."

14. Papildināt noteikumus ar 5. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 9. jūnija
noteikumiem Nr. 360

APLIECINĀJUMS PAR PERSONAS VAKCINĀCIJU PRET COVID-19

CERTIFICATE OF VACCINATION AGAINST COVID-19 IN LATVIA

VĀRDS, UZVĀRDS
NAME, SURNAME ______________________________________________________________

DZIMŠANAS DATUMS (dd/mm/gggg)
DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy) _______/_______/_____________

LV PERSONAS KODS
LV PERSONAL CODE _______________-______________

VAKCĪNAS NOSAUKUMS
NAME OF VACCINE ________________________________

VAKCĪNAS SĒRIJAS NR.
SERIAL NUMBER __________________

VAKCINĀCIJAS STATUSS UZSĀKTA PABEIGTA
STATUS IN VACCINATION STARTED COMPLETED

VAKCINĀCIJAS DATUMS (dd/mm/gggg)
DATE OF VACCINATION (dd/mm/yyyy)

1. DEVA    
1st DOSE _______/_______/_____________  
2. DEVA   (ja ir nepieciešama 2. deva)
2nd DOSE _______/_______/_____________ (when 2nd dose is required)

APLIECINĀJUMA IZSNIEGŠANAS DATUMS (dd/mm/gggg)
CERTIFICATE ISSUE DATE (dd/mm/yyyy) _______/_______/_____________

ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDES NOSAUKUMS
NAME OF HEALTHCARE INSTITUTION _____________________________________________

ĀRSTNIECĪBAS PERSONA    
HEALTHCARE PROVIDER    
 

(specialitāte, vārds, uzvārds)
(speciality, name, surname)

 
     
     
  (paraksts)
(signature)
 

Ārstniecības iestāde var papildināt veidlapu ar citu nepieciešamo informāciju.

The healthcare institution may supplement the form with other necessary information."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 307Pieņemts: 13.05.2021.Stājas spēkā: 15.05.2021.Zaudē spēku: 11.10.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 92B, 14.05.2021. OP numurs: 2021/92B.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
323209
15.05.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"