Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 175

Rīgā 2021. gada 18. martā (prot. Nr. 28 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma
10. panta divpadsmito daļu, 12. panta otro daļu,
22. panta septīto daļu un 24. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 127. nr.; 2011, 183. nr.; 2012, 49., 184. nr.; 2014, 200. nr.; 2016, 107. nr.; 2017, 16., 41. nr.; 2018, 22. nr.; 2019, 221. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2. pielikuma 9. punktu šādā redakcijā:

"9.

Liepāja (osta)

visu diennakti

-

-

-

-

9.00-18.00

9.00-18.00

visu diennakti

visu diennakti"

1.2. izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 27. jūlija
noteikumiem Nr. 704

Robežšķērsošanas vietas, kurās veic veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli, un tās veikšanas laiks

1. tabula

Nr.
p.k.

Robežšķērsošanas vieta

Robežkontroles punkta nosaukums/
TRACES (Trade Control and Expert System) kods1

Pārvadājuma veids

Veterinārā kontrole (dzīvi dzīvnieki, dzīvnieku izcelsmes produkti, saliktie produkti, reproduktīvie produkti, dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, siens un salmi)

produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā

produkti, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā

dzīvi dzīvnieki

nav prasību attiecībā uz temperatūru

ar noteiktu temperatūras režīmu

nav prasību attiecībā uz temperatūru

ar noteiktu temperatūras režīmu

nagaiņi2

reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki3

citi dzīvnieki4

eksporta kontrole liellopiem5

atdzesēti

saldēti

atdzesēti

saldēti

1.

Grebņeva Grebņeva6
LVGRE3

autoceļš

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

-

-

-

-

-

2.

Terehova Terehova6
LVTER3

autoceļš

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

-

-

-

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

3.

Pāternieki Pāternieki
LVPAT3

autoceļš

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

-

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

4.

Rēzeknes preču stacija Rēzekne6
LVREZ2

dzelzceļš

visu diennakti7

visu diennakti7

visu diennakti7

visu diennakti7

-

-

-

-

-

-

5.

Daugavpils preču stacija Daugavpils
LVDGP2

dzelzceļš

visu diennakti7

visu diennakti7

visu diennakti7

visu diennakti7

-

-

-

-

-

-

6.

Rīga (osta) Rīgas osta
LVRIX1a

osta

8.00-20.007

8.00-20.006

8.00-20.007

8.00-20.007

8.00-20.007

8.00-20.007

-

-

-

8.00-20.00

BFT
LVRIX1b

osta

8.00-20.007

8.00-20.007

8.00-20.007

-

-

-

-

-

-

-

7.

Ventspils (osta) Ventspils osta
LVVNT1

osta

8.00-20.007

8.00-20.007

8.00-20.007

8.00-20.006

8.00-20.007

8.00-20.007

-

-

-

-

8.

Liepāja (osta) Liepājas osta
LVLPX1

osta

-

-

-

9.00-18.007, 8

-

-

-

-

-

-

9.

Rīga (lidosta) Lidosta "Rīga"
LVRIX4

lidosta

9.00-21.007, 9

9.00-21.007, 9

9.00-21.007, 9

9.00-21.007, 9

9.00-21.007, 9

9.00-21.007, 9

-

-

-

-

Piezīmes.

1 Robežkontroles punkta kontaktinformācija pieejama Pārtikas un veterinārā dienesta tīmekļvietnē www.pvd.gov.lv.

2 Atbilstoši Komisijas 2019. gada 12. jūnija Īstenošanas regulas (ES) 2019/1014, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par minimālajām prasībām robežkontroles punktiem, ieskaitot pārbaudes centrus, un par to, kāds formāts, kategorijas un saīsinājumi jāizmanto robežkontroles punktu un kontroles punktu sarakstos (turpmāk - Īstenošanas regula 2019/1014), 2. panta 3. punktā minētajai definīcijai.

3 Atbilstoši Īstenošanas regulas 2019/1014 2. panta 4. punktā minētajai definīcijai.

4 Citi dzīvnieki (arī zooloģiskā dārza dzīvnieki, mājas (istabas) putni un vairāk nekā pieci mājas (istabas) dzīvnieki).

5 Kontroli veic saskaņā ar Komisijas 2010. gada 16. septembra Regulu (ES) Nr. 817/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz prasībām eksporta kompensāciju piešķiršanai saistībā ar dzīvu liellopu labturību pārvadāšanas laikā.

6 Robežkontroles punkts apstiprināts noteiktu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu kravu tranzītam, kas tiek vestas uz Krieviju vai no tās saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajos aktos paredzēto kārtību.

7 Tikai iepakoti produkti atbilstoši Īstenošanas regulas 2019/1014 2. panta 1. punktā minētajai definīcijai.

8 Pārstrādāts dzīvnieku izcelsmes proteīns.

9 Sūtījumu kontrole tiks veikta laikā no 21.00 līdz 9.00, ja 24 stundas iepriekš tiks saņemta informācija no atbildīgā operatora.

2. tabula

Nr.
p.k.

Robežšķērsošanas vieta

Robežkontroles punkta nosaukums/
TRACES (Trade Control and Expert System) kods1

Pārvadājuma veids

Pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma kontrole (produkti, kas nav dzīvnieku izcelsmes produkti)

Fitosanitārā kontrole, kvalitātes un klasifikācijas kontrole (augi, augu produkti, koksne un koksnes produkti, citi objekti, augu aizsardzības līdzekļi)

Nepārtikas preču drošuma kontrole (zāles)

pārtika, kas nav dzīvnieku izcelsmes pārtika

dzīvnieku barība, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība, un produkti, kas nav dzīvnieku izcelsmes produkti un nav ne pārtika, ne barība, tostarp saskarei ar pārtiku paredzēti materiāli

nav prasību attiecībā uz temperatūru

ar noteiktu temperatūras režīmu

nav prasību attiecībā uz temperatūru

ar noteiktu temperatūras režīmu

atdzesēti

saldēti

atdzesēti

saldēti

1.

Grebņeva Grebņeva
LVGRE3

autoceļš

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

-

visu diennakti

visu diennakti

2.

Vientuļi Vientuļi
LVVIL3P

autoceļš

9.00-21.002

9.00-21.002

-

9.00-21.002

9.00-21.002

-

9.00-21.002

9.00-21.002

3.

Terehova Terehova
LVTER3

autoceļš

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

-

-

visu diennakti

visu diennakti

4.

Pāternieki Pāternieki
LVPAT3

autoceļš

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

-

visu diennakti

visu diennakti

5.

Silene Silene
LVDGP3

autoceļš

visu diennakti

-

-

visu diennakti

-

-

visu diennakti

visu diennakti3

6.

Rēzeknes preču stacija Rēzekne
LVREZ2

dzelzceļš

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

-

-

visu diennakti

visu diennakti

7.

Daugavpils preču stacija Daugavpils
LVDGP2

dzelzceļš

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

-

-

visu diennakti

visu diennakti

8.

Rīga (osta) Rīgas osta
LVRIX1a

osta

8.00-20.00

8.00-20.004

8.00-20.004

8.00-20.00

8.00-20.004

8.00-20.004

8.00-20.00

8.00-20.00

BFT
LVRIX1b

osta

8.00-20.00

8.00-20.004

8.00-20.004

8.00-20.00

-

-

8.00-20.00

8.00-20.00

9.

Ventspils (osta) Ventspils osta
LVVNT1

osta

8.00-20.00

8.00-20.004

8.00-20.004

8.00-20.00

8.00-20.004

8.00-20.004

8.00-20.00

8.00-20.00

10.

Liepāja (osta) Liepājas osta
LVLPX1

osta

9.00-18.00

-

-

9.00-18.00

-

-

9.00-18.00

9.00-18.003

11.

Skulte Skultes osta
LVSKU1

osta

-

-

-

-

-

-

8.00-20.005, 7

-

12.

Mērsrags Mērsraga osta
LVMRX1

osta

-

-

-

-

-

-

9.00-20.006, 7

-

13.

Rīga (lidosta) Lidosta "Rīga"
LVRIX4

lidosta

9.00-21.004, 8

9.00-21.004, 8

9.00-21.004, 8

9.00-21.004, 8

9.00-21.004, 8

9.00-21.004, 8

9.00-21.008

9.00-21.008

14.

Rīga (pasts) Latvijas Pasts
LV199P

pasts

9.00-18.00 darbdienās4

-

-

9.00-18.00 darbdienās4

-

-

9.00-18.00 darbdienās

9.00-18.00 darbdienās3

Piezīmes.

1 Robežkontroles punkta kontaktinformācija pieejama Pārtikas un veterinārā dienesta tīmekļvietnē www.pvd.gov.lv.

2 Sūtījumu kontrole tiks veikta četru stundu laikā pēc informācijas saņemšanas robežkontroles punktā "Grebņeva" no atbildīgā operatora.

3 Tikai apkārtējās vides temperatūrā.

4 Tikai iepakoti produkti atbilstoši Īstenošanas regulas 2019/1014 2. panta 1. punktā minētajai definīcijai.

5 Sūtījumu kontrole tiks veikta četru stundu laikā pēc informācijas saņemšanas robežkontroles punktā "Rīgas osta" no atbildīgā operatora.

6 Sūtījumu kontrole tiks veikta četru stundu laikā pēc informācijas saņemšanas robežkontroles punktā "Ventspils osta" no atbildīgā operatora.

7 Tikai koksne un koksnes produkti.

8 Sūtījumu kontrole tiks veikta laikā no 21.00 līdz 9.00, ja 24 stundas iepriekš tiks saņemta informācija no atbildīgā operatora."

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. aprīlī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 "Noteikumi par robežšķērsošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 175Pieņemts: 18.03.2021.Stājas spēkā: 01.04.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 58, 24.03.2021. OP numurs: 2021/58.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
321872
01.04.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"