Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 110

Rīgā 2021. gada 18. februārī (prot. Nr. 18 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās"

Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma
25. panta 11. punktu un Ķīmisko vielu likuma 16. pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 80. nr.; 2011, 19. nr.; 2015, 69. nr.; 2018, 137. nr.; 2020, 7. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 58., 59., 60. un 61. punktu šādā redakcijā:

"58. Šo noteikumu 1. pielikuma 336.1, 528.1 un 603.1 punkts un 2. pielikuma 59.1, 236.1 un 311.1 punkts stājas spēkā 2021. gada 20. maijā. Grozījumi šo noteikumu 1. pielikuma 72., 231., 275., 336., 388., 429. un 598. punktā, ar ko tiek precizēta aroda ekspozīcijas robežvērtība, un grozījumi 2. pielikumā attiecībā uz 306. un 512. punkta svītrošanu stājas spēkā 2021. gada 20. maijā.

59. Šo noteikumu 1. pielikuma 77.1, 110.1 un 427.2 punkts, 1. pielikuma piezīmju sadaļas 8. punkts un grozījumi 3. pielikumā stājas spēkā 2021. gada 11. jūlijā. Grozījums šo noteikumu 1. pielikuma 271. un 344. punktā, ar ko tiek precizēta aroda ekspozīcijas robežvērtība, stājas spēkā 2021. gada 11. jūlijā. Prasība attiecībā uz šo noteikumu 1. pielikuma 77.1 punktā minēto aroda ekspozīcijas robežvērtību arsēnskābei un tās sāļiem, kā arī neorganiskiem arsēna savienojumiem vara kausēšanas nozarē stājas spēkā 2023. gada 11. jūlijā.

60. Šo noteikumu 1. pielikuma 110.1, 271. un 344. punktā minētajām vielām ir šādas aroda ekspozīcijas robežvērtības un pārejas termiņi:

60.1. formaldehīdam veselības aprūpes, apbedīšanas un balzamēšanas nozarēs - 0,62 mg/m3 vai 0,5 ppm līdz 2024. gada 11. jūlijam;

60.2. berilijam un neorganiskajiem berilija savienojumiem - 0,0006 mg/m3 līdz 2026. gada 11. jūlijam;

60.3. kadmijam un tā neorganiskajiem savienojumiem - 0,004 mg/m3 līdz 2027. gada 11. jūlijam.

61. Prasība attiecībā uz šo noteikumu 1. pielikuma 219.1 punktā minēto aroda ekspozīcijas robežvērtību dīzeļdzinēju izplūdes gāzu emisijām stājas spēkā 2023. gada 21. februārī, bet pazemes kalnrūpniecības un tuneļu būvniecības nozarē - 2026. gada 21. februārī."

2. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 10., 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"10) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 16. janvāra Direktīvas 2019/130, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā;

11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija Direktīvas 2019/983, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā;

12) Komisijas 2019. gada 24. oktobra Direktīvas (ES) 2019/1831, ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido piekto sarakstu ar darbavietā pieļaujamās eksponētības orientējošām robežvērtībām un groza Komisijas Direktīvu 2000/39/EK."

3. Izteikt 1. pielikuma 72. punktu šādā redakcijā:

"72. 200-539-3 62-53-3 Anilīns

(aminobenzols, fenilamīns)

7,74 2 19,35 5 Āda"

4. Papildināt 1. pielikumu ar 77.1 punktu šādā redakcijā:

"77.1     Arsēnskābe un tās sāļi, kā arī neorganiskie arsēna savienojumi   0,015      

"

5. Papildināt 1. pielikumu ar 110.1 punktu šādā redakcijā:

"110.1     Berilijs un neorganiskie berilija savienojumi   0,00025       Viela var izraisīt ādas un elpceļu sensibilizāciju"

6. Izteikt 1. pielikuma 186. punktu šādā redakcijā:

"186. 203-458-1

107-06-2

1,2-Dihloretāns (etilēndihlorīds) C2H4Cl2 8,2 2     Āda"

7. Papildināt 1. pielikumu ar 219.1 punktu šādā redakcijā:

"219.1     Dīzeļdzinēju izplūdes gāzu emisijas   0,05       Tiek mērīts kā elementārais ogleklis"

8. Izteikt 1. pielikuma 226. punktu šādā redakcijā:

"226. 203-439-8

106-89-8

Epihlorhidrīns
(3-hlor-1,2-epoksipropāns,
1-hlor-2,3-epoksipropāns)
C3H5ClO 1,9       Āda"

9. Izteikt 1. pielikuma 231. punktu šādā redakcijā:

"231. 204-658-1 123-86-4 Etiķskābes butilesteris

(n-butilacetāts)

CH3COOC4H9 241 50 723 150

"

10. Papildināt 1. pielikumu ar 238.1 punktu šādā redakcijā:

"238.1

203-444-5

106-93-4

Etilēna dibromīds

C2H4Br2

0,8

0,1

   

Āda"

11. Izteikt 1. pielikuma 271. punktu šādā redakcijā:

"271. 200-001-8 50-00-0 Formaldehīds

(metanāls)

HCHO

 

0,37 0,3 0,74 0,6 Viela var izraisīt ādas sensibilizāciju"

12. Izteikt 1. pielikuma 275. punktu šādā redakcijā:

"275. 233-046-7 10025-87-3 Fosfora oksihlorīds

(fosforiltrihlorīds)

POCl3 0,064 0,01 0,12 0,02

"

13. Izteikt 1. pielikuma 336. punktu šādā redakcijā:

"336. 204-633-5 123-51-3 Izoamilspirts,

(3-metil-1-butanols, izopentilspirts)

(CH3)2CHCH2CH2OH 18 5 37 10

"

14. Papildināt 1. pielikumu ar 336.1 punktu šādā redakcijā:

"336.1

203-745-1

110-19-0

Izobutilacetāts

C6H12O2

241

50

723

150

"

15. Izteikt 1. pielikuma 344. punktu šādā redakcijā:

"344.     Kadmijs un tā neorganiskie savienojumi   0,0015; 8      

"

16. Izteikt 1. pielikuma 388. punktu šādā redakcijā:

"388. 202-704-5 98-82-8 Kumols

(2-fenilpropāns, izopropilbenzols,

propilbenzols)

50 10 250 50

Āda"

17. Papildināt 1. pielikumu ar 427.1 un 427.2 punktu šādā redakcijā:

"427.1 202-974-4 101-77-9 4,4'-metilēndianilīns
(4,4'-diaminodifenilmetāns)
  C13H14N2 0,08       Āda
427.2 202-918-9 101-14-4 4,4'-metilēna bis
(2-hloranilīns)
  C13H12Cl2N2 0,01       Āda"

18. Izteikt 1. pielikuma 429. punktu šādā redakcijā:

"429. 200-817-4 74-87-3 Metilhlorīds

(hlormetāns)

CH3Cl

42 20    

"

19. Papildināt 1. pielikumu ar 528.1 punktu šādā redakcijā:

"528.1 203-300-1 105-46-4 Sek-butilacetāts C6H12O2 241 50 723 150

"

20. Izteikt 1. pielikuma 577. punktu šādā redakcijā:

"577. 208-760-7 540-88-5 Tercbutilacetāts C6H12O2 200      

"

21. Izteikt 1. pielikuma 598. punktu šādā redakcijā:

"598. 203-403-1

106-49-0

p-toluidīns
(4-aminotoluēns)
CH3C6H4NH2 4,46 1 8,92 2 Āda"

22. Papildināt 1. pielikumu ar 603.1 punktu šādā redakcijā:

"603.1 200-875-0

75-50-3

Trimetilamīns C3H9N 4,9 2 12,5 5

"

23. Izteikt 1. pielikuma 615. punktu šādā redakcijā:

"615. 201-167-4

79-01-6

Trihloretilēns

(trihloretēns)

ClCH=CCl2

 

54,7 10 164,1 20 Āda"

24. Papildināt 1. pielikuma piezīmju sadaļu ar 8. punktu šādā redakcijā:

"8 - Ieelpojamā frakcija, ja biomonitoringa pieeja netiek īstenota. Respirējamā frakcija kadmijam, izmantojot biomonitoringa pieeju ar bioloģiskās ekspozīcijas rādītāju, kas nepārsniedz 2 µg Cd/g kreatinīna urīnā, ir spēkā līdz 2027. gada 11. jūlijam."

25. Papildināt 2. pielikumu ar 59.1 punktu šādā redakcijā:

"59.1 4-aminotoluēns 598"

26. Papildināt 2. pielikumu ar 129.1 punktu šādā redakcijā:

"129.1 4,4'-diaminodifenilmetāns 427.1"

27. Papildināt 2. pielikumu ar 211.1 punktu šādā redakcijā:

"211.1 etilēndihlorīds 186"

28. Papildināt 2. pielikumu ar 236.1 punktu šādā redakcijā:

"236.1 2-fenilpropāns 388"

29. Papildināt 2. pielikumu ar 284.1 punktu šādā redakcijā:

"284.1 1-hlor-2,3-epoksipropāns 226"

30. Svītrot 2. pielikuma 306. punktu.

31. Papildināt 2. pielikumu ar 311.1 punktu šādā redakcijā:

"311.1 izopentilspirts 336"

32. Svītrot 2. pielikuma 512. punktu.

33. Izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 15. maija
noteikumiem Nr. 325

Bioloģiskās ekspozīcijas rādītāji

1. BER svinam (Pb):

1.1. asinīs ir 30 µg Pb/100 mL (references lielums - svina koncentrācijai asinīs aroda neeksponētai populācijai ≤ 10 µg/100 mL). Atkārtota asins analīze tiek veikta pēc diviem mēnešiem, ja svina līmenis ir 30-60 µg/100 mL. Ja svina līmenis ir > 60 µg/100 mL, nepieciešama pārcelšana darbā, kur nav saskares ar svinu, veselības aprūpe un atkārtota Pb līmeņa kontrole;

1.2. klīniskā asinsaina, retikulocīti un bazofilu punktainā graudainība eritrocītos;

1.3. koproporfirīns urīnā - 100 µg/g kreatinīna (references lielums 22-57 µg/g kreatinīna);

1.4. aminolevulīnskābe urīnā - 5 mg/g kreatinīna (references lielums 0,5-2,5 mg/g kreatinīna).

2. BER dzīvsudrabam (Hg):

2.1. asinīs ir 10 µg Hg/L (references lielums dzīvsudraba koncentrācijai asinīs aroda neeksponētai populācijai < 1µg/L);

2.2. urīnā ir 30 µg Hg/g kreatinīna (references lielums dzīvsudraba koncentrācijai urīnā < 5 µg Hg/g kreatinīna jeb 3,5 µg/L).

3. BER kadmijam (Cd) urīnā ir 2 µg Cd/g kreatinīna (paraugu iegūšanas laiks neietekmē analīžu rezultātu).

4. BER hromam (Cr) urīnā ir 10 µg Cr/g kreatinīna, mainoties maiņas laikā, urīna paraugus iegūst darba maiņas vai darba nedēļas beigās (references lielums kopējā hroma koncentrācijai asinīs aroda neeksponētai populācijai < 0,8 µg/L, urīnā - < 0,01 µmol/L).

5. Organiskiem šķīdinātājiem (benzols, toluols, stirols) nosaka to metabolītus un šādas ķīmiskās vielas:

5.1. benzolam - urīnā maiņas vai ekspozīcijas beigās nosaka fenilmerkaptūrskābi (BER 46 µg/g kreatinīna), asinīs nekavējoties maiņas beigās benzolu (BER 28 µg/L);

5.2. toluolam - urīnā maiņas beigās nosaka hipurskābi (BER 1,6 g/g kreatinīna), asinīs - toluolu (BER 0,05 mg/L);

5.3. stirolam - urīnā maiņas beigās nosaka mandeļskābi (BER 0,8 g/g kreatinīna), asinīs - stirolu (BER 0,55 mg/L).

6. Fosfororganiskiem savienojumiem nosaka holinesterāzes aktivitāti eritrocītos, BER 70 % no bāzes līmeņa.

7. BER anilīnam urīnā ir 0,2 mg anilīna/L (pēc hidrolīzes, urīna paraugi iegūti maiņas beigās).

8. BER kumolam (2-fenilpropānam) urīnā ir 7 µg 2-fenil-2-propanola/g kreatinīna, urīna paraugi iegūti ne vēlāk kā divas stundas pēc maiņas beigām.

9. BER niķelim un tā neorganiskajiem savienojumiem urīnā ir 3 µg Ni/L."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 110Pieņemts: 18.02.2021.Stājas spēkā: 24.02.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 37, 23.02.2021. OP numurs: 2021/37.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
321149
24.02.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)