Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta 05.02.2021. rīkojuma Nr. 74 anotācija.
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr. 74

Rīgā 2021. gada 5. februārī (prot. Nr. 13 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 216A., 221B., 223A., 227A., 233B., 235B., 237A., 244B., 247A., 251A.; 2021, 4B., 9A., 10A., 12B., 14A., 17A., 19B. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 1. punktā skaitļus un vārdus "2021. gada 7. februārim" ar skaitļiem un vārdiem "2021. gada 6. aprīlim";

1.2. no 2021. gada 8. februāra:

1.2.1. papildināt rīkojumu ar 5.7.3.1, 5.7.3.2 un 5.7.3.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.7.3.1 grāmatnīcas;

5.7.3.2 veikali, kuros tirgo pārtiku ne mazāk kā 70 % apmērā no preču sortimenta;

5.7.3.3 veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70 % apmērā no preču sortimenta;";

1.2.2. papildināt rīkojumu ar 5.7.4.12., 5.7.4.13., 5.7.4.14. un 5.7.4.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.7.4.12. stādus, dēstus, sīpolus, gumus un sēklas;

5.7.4.13. substrātus, mēslošanas līdzekļus, kaļķošanas materiālus un augu aizsardzības līdzekļus;

5.7.4.14. elektropreču aksesuārus (vadus, pagarinātājus, lādētājus);

5.7.4.15. līdzekļus dezinsekcijai un deratizācijai;";

1.2.3. svītrot 5.7.2, 5.7.3 un 5.7.4 apakšpunktu;

1.2.4. svītrot 5.7.5 apakšpunktā skaitļus un vārdu "5.7.2 un 5.7.3";

1.2.5. svītrot 5.9. apakšpunktu;

1.2.6. papildināt rīkojumu ar 5.9.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.9.1 par epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpumu saimniecisko pakalpojumu sniegšanā, ja nav izstrādāta vai ieviesta iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai tirdzniecības vietā (struktūrvienībā), Valsts policija un pašvaldības policija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pieņemt rakstveida lēmumu par tirdzniecības vietas (struktūrvienības) slēgšanu apmeklētājiem līdz septiņām dienām. Valsts policijas vai pašvaldības policijas lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī un ir izpildāms nekavējoties. Lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību;";

1.2.7. papildināt 5.13.2.3. apakšpunktu aiz vārda "distanci" ar vārdiem "un novērst saskarsmi ar citiem izglītojamiem";

1.2.8. izteikt 5.13.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.13.2.4. individuālu augstākās izglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā līdz trešajā ceturksnī un kuru nav iespējams veikt attālināti, ja tās norises laikā ir iespējams ievērot divu metru distanci un novērst saskarsmi ar citiem izglītojamiem vai studējošiem, Latvijas Lauksaimniecības universitātes 2. līmeņa profesionālās studiju programmas "Veterinārmedicīna", veselības aprūpes studiju virziena otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Medicīna" un "Ārstniecība" 6. studiju gada, studiju programmas "Zobārstniecība" 5. studiju gada, studiju programmas "Fizioterapija", "Ergoterapija", "Māszinības" un "Vecmāte" 4. studiju gada, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Māszinības" ar kvalifikāciju māsa un studiju programmas "Ārstniecība" ar kvalifikāciju ārsta palīgs 3. studiju gada, studiju programmas "Ārstniecība" ar kvalifikāciju ārsta palīgs vai ambulatorās aprūpes ārsta palīgs, vai neatliekamās medicīnas ārsta palīgs 2. studiju gada praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un kuru nav iespējams veikt attālināti, kā arī klīnisko praksi rezidentūrā;";

1.2.9. papildināt rīkojumu ar 5.13.2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.13.2.7. individuālās konsultācijas - izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, vispārējās izglītības programmu apguvē 12. klases izglītojamiem (tai skaitā starptautiskās izglītības programmas apguvi attiecīgajām klasēm atbilstošā izglītojamo vecuma grupā) un profesionālās izglītības programmu apguvē to grupu vai kursu izglītojamiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot valsts pārbaudes darbus un iegūt atbilstošu profesionālo izglītību (pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē). Konsultācijas klātienē notiek tikai pēc pedagoga aicinājuma atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai kārtībai (tai skaitā nosakot konsultāciju skaitu, ievērojot spēkā esošo tiesisko regulējumu), nodrošinot, ka izglītojamais nenonāk saskarsmē ar citiem izglītojamiem (tai skaitā ierodoties izglītības iestādē uz konsultāciju un dodoties prom). Konsultācijas laiks nepārsniedz 40 minūtes. Konsultācijas laikā pedagogs un izglītojamais lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci. Mutes un deguna aizsegu var nelietot šā rīkojuma 5.44. apakšpunktā minētās personas;";

1.2.10. papildināt rīkojumu ar 5.13.3.4. un 5.13.3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.13.3.4. praktiskās un klīniskās mācības Veselības ministrijas finansētās neformālās izglītības programmas "Teorētiskās un praktiskās mācības ārstniecības personām par vakcināciju pret Covid-19" apguvē, nodrošinot praktiskās un klīniskās mācības vienlaikus tikai vienas izglītības iestādes grupas dalībniekiem, kā arī divu metru distances ievērošanu un mutes un deguna aizsegu lietošanu mācību procesa laikā;

5.13.3.5. praktiskās un klīniskās mācības neformālās izglītības programmas "Ambulatorā dienesta ārsta palīgs" apguvē, nodrošinot praktiskās un klīniskās mācības vienlaikus tikai vienas izglītības iestādes grupas dalībniekiem, kā arī divu metru distances ievērošanu un mutes un deguna aizsegu lietošanu mācību procesa laikā;";

1.2.11. papildināt rīkojumu ar 5.41.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.41.3. nodrošināt, ka apmeklētāji pakalpojuma sniegšanas vietā tiek ielaisti tikai pa vienam, izņemot personas, kurām nepieciešama asistenta palīdzība vai kurām ir objektīvas grūtības saņemt pakalpojumu vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un bērnus līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona;";

1.3. izteikt 5.13.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.13.6. ieslodzījuma vietās pārtraukt neformālās izglītības programmu apguvi, bet profesionālās izglītības programmu teorētiskās daļas apguvi nodrošināt attālināti;";

1.4. papildināt rīkojumu ar 5.49. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.49. no 2021. gada 11. februāra līdz 2021. gada 25. februārim:

5.49.1. persona nevar ceļot uz Latvijas Republiku no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes, izņemot gadījumu, ja persona pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī vai ieceļojot ar transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumu, pirms ieceļošanas Latvijas Republikā ir aizpildījusi pašapliecinājumu informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv), ka ieceļošana Latvijas Republikā neatliekami nepieciešama darba, mācību, studiju, ģimenes apvienošanas, medicīnas pakalpojumu saņemšanas, tranzīta vai nepilngadīgo pavadīšanas nolūkā, kā arī lai atgrieztos pastāvīgajā dzīvesvietā vai dotos uz bērēm. Starptautiskais pārvadātājs vizuāli pārliecinās, ka persona ir iesniegusi šo pašapliecinājumu. Pašapliecinājumu kopā ar ieceļošanas mērķi apliecinošiem dokumentiem, ciktāl ieceļošanas mērķi neapliecina valsts informācijas sistēmās pieejamā informācija, uzrāda pēc pieprasījuma Valsts robežsardzei vai Valsts policijai. Eiropas Savienības, tai skaitā Latvijas Republikas, Eiropas Ekonomikas zonas, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem un Eiropas Savienības pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuriem ir uzturēšanās atļauja Latvijā, ja persona ieceļo ar transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumu, netiek ierobežota iebraukšana Latvijas Republikas teritorijā;

5.49.2. neveic starptautiskos pasažieru pārvadājumus caur lidostām, ostām, kā arī ar autobusiem no Apvienotās Karalistes, Īrijas, Portugāles un uz šīm valstīm. Starptautisko pasažieru pārvadājumu aizliegums netiek attiecināts uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 35.1. un 35.1.1 apakšpunktā minētajiem pasažieru pārvadājumiem. Ar satiksmes ministra atļauju var veikt minēto noteikumu 35.2., 35.4., 35.5., 35.6. un 35.7. apakšpunktā noteiktos pasažieru pārvadājumus;

5.49.3. Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 37.2. apakšpunktā minētie izņēmumi neattiecas uz Latvijas Republikas termiņuzturēšanās atļauju turētājiem, ja viņu ieceļošanas mērķis neatbilst kādam no minēto noteikumu 37.1., 37.2., 37.3., 37.5., 37.6., 37.7., 37.8., 37.9., 37.10., 37.11., 37.12., 37.13. un 37.15. apakšpunktā minētajiem ieceļošanas mērķiem.";

1.5. papildināt rīkojumu ar 10.5 punktu šādā redakcijā:

"10.5 Noteikt, ka elektronisko sakaru komersantam, sniedzot balss telefonijas pakalpojumus, nepiemēro Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 828 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu" minēto valsts nodevu par publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu četrciparu koda 8989 nodrošināšanu personu saziņai, lai agrīni pieteiktos uz vakcināciju pret Covid-19. Visiem zvaniem uz kodu 8989 no visiem elektronisko sakaru tīkliem piemēro nulles tarifu."

2. Valsts kancelejai saskaņā ar likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 9. panta trešo daļu paziņot Saeimas Prezidijam par Ministru kabineta pieņemto lēmumu un atbilstoši minētā likuma 9. panta ceturtajai daļai informēt sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus par pieņemto lēmumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 74Pieņemts: 05.02.2021.Stājas spēkā: 05.02.2021.Zaudē spēku: 07.04.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25A, 05.02.2021. OP numurs: 2021/25A.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
320812
05.02.2021
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)