Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 723

Rīgā 2020. gada 1. decembrī (prot. Nr. 77 34. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 116. nr.; 2018, 23. nr.; 2019, 221. nr.; 2020, 51. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Pasākuma mērķis ir veicināt pašnodarbināto personu, sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu produktivitāti, eksportspēju un darba efektivitāti, paaugstinot nodarbināto kvalifikāciju un prasmes, lai veicinātu komersantu transformāciju atbilstoši globālajām tendencēm, nodrošinātu maksimālu eksportspēju un kāpinātu augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, kā arī sekmētu netehnoloģisko inovāciju ieviešanu komersantos, un nodrošināt atbalstu apmācībām, lai veicinātu investoru piesaisti."

2. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Pasākuma ietvaros pieejamais virssaistību finansējums ir 5 000 000 euro."

3. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Šo noteikumu 22.2. un 22.3. apakšpunktā minēto virssaistību finansēto atbalstāmo darbību ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji un to vērtības:

10.1 1. atbalstīto komersantu skaits - 240;

10.1 2. personas, kas saņēmušas nefinansiālu atbalstu, - 900."

4. Izteikt 16.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.3. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam - 7 900 000 euro, tai skaitā:

16.3.1. šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai - fonda finansējums 2 900 000 euro apmērā;

16.3.2. šo noteikumu 22.2. un 22.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai - virssaistību finansējums 5 000 000 euro apmērā."

5. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Ja komersants vienlaikus darbojas vienā vai vairākās neatbalstāmajās nozarēs vai veic neatbalstāmās darbības un citas darbības, kas ietilpst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, de minimis atbalsta saņēmējs nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu."

6. Izteikt 20., 21. un 22. punktu šādā redakcijā:

"20. Šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam pasākuma ietvaros tiek atbalstītas pašnodarbināto personu, kā arī sīko (mikro) un mazo komersantu apmācības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā (tai skaitā elektroniskas apmācības veidā).

21. Šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam pasākuma ietvaros tiek atbalstītas komersantu netehnoloģiskās apmācības.

22. Šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam pasākuma ietvaros tiek atbalstītas:

22.1. vidējo un lielo komersantu apmācības, ņemot vērā investoru pamatotu apmācību pieprasījumu;

22.2. sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu augsta līmeņa apmācības, ņemot vērā komersantu vajadzības;

22.3. sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai, pamatojoties uz komersantu vajadzībām."

7. Papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Šo noteikumu 20., 21. un 22. punktā minētais atbalsts tiek sniegts komersantiem, kuri izstrādā produktus, tehnoloģijas vai sniedz pakalpojumus kādā no viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā."

8. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta projekta vadība un īstenošana, kā arī publicitātes pasākumi."

9. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 20., 21. punktā un 22.2. apakš­punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai piesaista ārējā pakalpojuma - apmācību - sniedzēju. Šo noteikumu 22.1. un 22.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai ārējā pakalpojuma - apmācību - sniedzēju piesaista gala labuma guvējs. Ja gala labuma guvējs piesaista apmācību sniedzēju, kas nav ar viņu saistīts uzņēmums vai partneruzņēmums, tad gala labuma guvējs preču un pakalpojumu iegādi veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā. Šo noteikumu izpratnē saistītie uzņēmumi vai partneruzņēmumi atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 2. vai 3. punktā noteiktajai definīcijai."

10. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Apmācības var veikt ar komersantu saistīti uzņēmumi vai partneruzņēmumi."

11. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Šo noteikumu ietvaros par nodarbināto tiek uzskatīta persona, kura stājusies darba tiesiskajās attiecībās ar darba devēju - komersantu, kas šo noteikumu ietvaros ir arī atbalsta saņēmējs, - vai kura ir šī komersanta valdes loceklis."

12. Izteikt 33.1.1.2. un 33.1.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.1.1.2. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros, ja apmācības notiek Latvijas Republikas teritorijā:

33.1.1.2.1. apmācību maksa, ievērojot šo noteikumu 33.1.1.6. apakšpunktā minētos nosacījumus;

33.1.1.2.2. nodarbināto ceļa (transporta) izdevumi par starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu;

33.1.1.2.3. nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā;

33.1.1.2.4. nodarbināto izmitināšanas izmaksas, ja apmācības notiek ilgāk par vienu dienu ārpus administratīvās teritorijas, kur ir nodarbinātā deklarētā dzīvesvieta;

33.1.1.2.5. ar apmācībām saistīto konsultāciju pakalpojumu un mentoringa izmaksas;

33.1.1.2.6. automatizācijas un robotizācijas risinājumu apmācību izmaksas;

33.1.1.2.7. valodu - zviedru, somu, dāņu, norvēģu, franču, vācu - apmācību izmaksas;

33.1.1.3. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros, ja apmācības notiek ārvalstī un tās komersantam sniedz ar komersantu saistīts uzņēmums vai partneruzņēmums:

33.1.1.3.1. nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā;

33.1.1.3.2. nodarbināto izmitināšanas izmaksas;

33.1.1.3.3. nodarbināto ceļa (transporta) izdevumi par starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu;

33.1.1.3.4. ar apmācībām saistīto konsultāciju pakalpojumu un mentoringa izmaksas;

33.1.1.3.5. automatizācijas un robotizācijas risinājumu apmācību izmaksas;

33.1.1.3.6. valodu - zviedru, somu, dāņu, norvēģu, franču, vācu - apmācību izmaksas;".

13. Papildināt noteikumus ar 33.1.1.4., 33.1.1.5. un 33.1.1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.1.1.4. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros:

33.1.1.4.1. ārpakalpojumā iepirkto apmācību maksa;

33.1.1.4.2. nodarbināto ceļa (transporta) izdevumi par starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, ja apmācības norisinās ārvalstīs;

33.1.1.4.3. nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā;

33.1.1.4.4. nodarbināto izmitināšanas izmaksas, ja apmācības norisinās ārvalstīs;

33.1.1.4.5. ar apmācībām saistīto konsultāciju pakalpojumu un mentoringa izmaksas;

33.1.1.4.6. to apmācībām nepieciešamo drukāto vai audiovizuālo mācību materiālu izmaksas, kuri pēc apmācību beigām paliek nodarbināto īpašumā;

33.1.1.5. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam šo noteikumu 22.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros:

33.1.1.5.1. apmācību maksa, ievērojot šo noteikumu 33.1.1.6. apakšpunktā minētos nosacījumus;

33.1.1.5.2. nodarbināto ceļa (transporta) izdevumi par starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, ja apmācības norisinās ārvalstīs;

33.1.1.5.3. nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā;

33.1.1.5.4. nodarbināto izmitināšanas izmaksas, ja apmācības norisinās ārvalstīs;

33.1.1.5.5. ar apmācībām saistīto konsultāciju pakalpojumu un mentoringa izmaksas;

33.1.1.5.6. automatizācijas un robotizācijas risinājumu apmācību izmaksas;

33.1.1.5.7. to apmācībām nepieciešamo drukāto vai audiovizuālo mācību materiālu izmaksas, kuri pēc apmācību beigām paliek nodarbināto īpašumā;

33.1.1.6. šo noteikumu 33.1.1.2.1. un 33.1.1.5.1. apakšpunktā minētā apmācību maksa tiek attiecināta, ja gala labuma guvējam apmācības tiek iepirktas ārpakalpojumā, bet ne no saistītā vai partneruzņēmuma. Ja gala labuma guvējam apmācības nodrošina saistītais uzņēmums vai partneruzņēmums, tiek attiecināta pasniedzēja darba samaksa, ietverot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darba stundām, nepārsniedzot apmācību kursu ilgumu;".

14. Izteikt 33.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.1.2. projekta vadības izmaksas šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakš­punktā minētā finansējuma saņēmēja projektā - vidēji 3000 euro mēnesī, nepārsniedzot 36 000 euro gadā, bet šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja projektā - nepārsniedzot 56 580 euro gadā:

33.1.2.1. tiešās attiecināmās izmaksas - personāla atalgojuma izmaksas;

33.1.2.2. netiešās attiecināmās izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi 15 % apmērā no šo noteikumu 33.1.2.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Netiešās attiecināmās izmaksas neaprēķina, ja projekta vadību personāls veic uz uzņēmuma līguma pamata;".

15. Papildināt noteikumus ar 33.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.1.3. informatīvo pasākumu izmaksas, tai skaitā mārketinga aktivitāšu, informatīvo kampaņu, klātienes pasākumu un citas izmaksas, lai motivētu komersantu attīstīt prasmes un paaugstināt eksportspēju, šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam - kopā nepārsniedzot 300 000 euro."

16. Izteikt 33.2.1.1. un 33.2.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.2.1.1. to apmācībām nepieciešamo drukāto vai audiovizuālo mācību materiālu izmaksas, kuri pēc apmācību beigām paliek nodarbināto īpašumā, izņemot šo noteikumu 22.2. un 22.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības, kur šīs izmaksas ietvertas tiešajās attiecināmajās izmaksās. Ja izmaksu summa pārsniedz 50 euro uz vienu nodarbināto, tā jāsaskaņo ar sadarbības iestādi, pamatojot izmaksu lietderību;

33.2.1.2. apmācībām nepieciešamās infrastruktūras izmaksas, tai skaitā tehnisko risinājumu, apmācību izveides un tiešsaistes platformu abonementu maksa, kas nodrošina attālinātas apmācības iespējas komersantu nodarbinātajiem, telpu un iekārtu noma un citas izmaksas apmācību laikā;".

17. Aizstāt 37. punktā skaitli "2022" ar skaitli "2023".

18. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka:

38.1. projekts tiek īstenots Latvijas Republikas teritorijā;

38.2. projekta īstenošanas vieta attiecas uz apmācīto nodarbināto darba vietu;

38.3. apmācības var notikt gan Latvijas Republikas teritorijā, gan ārvalstīs;

38.4. apmācības tiek nodrošinātas klātienē vai attālināti."

19. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Finansējuma saņēmējs, vienojoties ar atbildīgo iestādi, izveido informatīvo sistēmu un uzkrāj tajā šādus datus, ko pēc pieprasījuma iesniedz atbildīgajā iestādē:

40.1. komersants, kurā nodarbināts apmācītais (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, pārstāvētā nozare atbilstoši NACE 2. red., komersanta statuss, apgrozījums, darbinieku skaits un bilances kopsumma, kā arī piemērojamā finansējuma intensitāte);

40.2. nodarbinātā identifikators (vārds, uzvārds un personas kods);

40.3. apmācībās iesaistītā nodarbinātā izglītības līmenis un profesijas klasifikators;

40.4. informācija par apmācībām (nosaukums, īss apraksts, apmācību laiks un ilgums, apmācību vieta, apmācību sniedzējs un pasniedzējs, apmācību izmaksas, apmācību klasifikators, viedās specializācijas stratēģijā noteiktā joma vai nozares identificēta jauna konkurētspējas niša);

40.5. apkopots apmācībās iesaistīto nodarbināto novērtējums par sniegto apmācību kursu kvalitāti;

40.6. apmācīto nodarbināto skaits pa apmācību jomām;

40.7. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs par šo noteikumu 22.2. un 22.3. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām:

40.7.1. apmācīto nodarbināto atalgojums pēc apmācībām un to izmaiņas piecu gadu laikā;

40.7.2. apmācīto nodarbināto nodarbinātība piecu gadu laikā pēc apmācībām."

20. Aizstāt 42. punktā vārdu "trijos" ar vārdu "sešos".

21. Izteikt 43.1 punktu šādā redakcijā:

"43.1 Šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs šo noteikumu 33.1.1.2., 33.1.1.3., 33.1.1.4.2., 33.1.1.4.3., 33.1.1.4.4., 33.1.1.4.5., 33.1.1.4.6. un 33.1.1.5. apakšpunktā minētās izmaksas kompensē komersantam, ievērojot šo noteikumu 58.3. apakšpunktā un 73. punktā norādīto pieļaujamo finansējuma intensitāti."

22. Izteikt 47.1 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"47.1 2. apmācības komersantam vai pašnodarbinātai personai nenotiek sadarbības iestādē iesniegtajā apmācību grafikā norādītajā vietā vai platformā, ja paredzētas attālinātas apmācības."

23. Izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Finansējumu sniedz:

51.1. šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja projektā šo noteikumu 33.1.1. un 33.2.1. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. pantu, un tas ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu gala labuma guvējam;

51.2. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja projektā:

51.2.1. šo noteikumu 33.1.1.2., 33.1.1.3., 33.2.1. un 33.3. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. pantu, un tas ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu gala labuma guvējam;

51.2.2. šo noteikumu 33.1.1.4., 33.1.1.5., 33.2.1. un 33.3. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. pantu vai Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem. Sniegtais atbalsts ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu gala labuma guvējam."

24. Izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Pasākuma ietvaros apmācības gala labuma guvējiem tiek sniegtas atbilstoši šo noteikumu 27. punktā minētajiem nosacījumiem."

25. Izteikt 57.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.3. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja projektā finansējuma saņēmējs izvērtē:

57.3.1. gala labuma guvēja - investora - atbilstību Komisijas regulai Nr. 651/2014 un iesniedz sadarbības iestādē izvērtējuma dokumentus. Lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 ir sadarbības iestādes lēmums par gala labuma guvēja atbilstību komercdarbības atbalsta normām;

57.3.2. gala labuma guvēja - komersanta - atbilstību Komisijas regulai Nr. 1407/2013 vai Komisijas regulai Nr. 651/2014. Lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 vai Komisijas regulu Nr. 651/2014 ir finansējuma saņēmēja lēmums par gala labuma guvēja atbilstību komercdarbības atbalsta normām. Diena, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu, ir uzskatāma par komercdarbības atbalsta piešķiršanas dienu."

26. Papildināt noteikumus ar 57.2 punktu šādā redakcijā:

"57.2 Komercdarbības atbalsta summa, ko var piešķirt šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs vienam komersantam, nepārsniedz 200 000 euro."

27. Izteikt 58.3. un 58.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"58.3. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja īstenotajām apmācībām:

58.3.1. sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem - 70 %, izņemot šo noteikumu 33.1.1.4.1. apakšpunktā minētās ārpakalpojuma izmaksas, kurām tiek piemērota 70 % finansējuma intensitāte no ārpakalpojuma izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa, ietverot 100 % no ārpakalpojuma izmaksu pievienotās vērtības nodokļa daļas, kuru maksā šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs atbilstoši šo noteikumu 33.3. apakšpunktam. Lai nodrošinātu korektu atbalsta intensitātes piemērošanu, attiecināmās izmaksas pamato ar dokumentāriem pierādījumiem, kuros norādīta pievienotās vērtības nodokļa un citu maksājumu daļa;

58.3.2. vidējiem komersantiem - 60 %, izņemot šo noteikumu 33.1.1.4.1. apakšpunktā minētās ārpakalpojuma izmaksas, kurām tiek piemērota 60 % finansējuma intensitāte no ārpakalpojuma izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa, ietverot 100 % no ārpakalpojuma izmaksu pievienotās vērtības nodokļa daļas, kuru maksā šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs atbilstoši šo noteikumu 33.3. apakšpunktam. Lai nodrošinātu korektu atbalsta intensitātes piemērošanu, attiecināmās izmaksas pamato ar dokumentāriem pierādījumiem, kuros norādīta pievienotās vērtības nodokļa un citu maksājumu daļa;

58.3.3. lielajiem komersantiem - 50 %, izņemot šo noteikumu 33.1.1.4.1. apakšpunktā minētās ārpakalpojuma izmaksas, kurām tiek piemērota 50 % finansējuma intensitāte no ārpakalpojuma izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa, ietverot 100 % no ārpakalpojuma izmaksu pievienotās vērtības nodokļa daļas, kuru maksā šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs atbilstoši šo noteikumu 33.3. apakšpunktam. Lai nodrošinātu korektu atbalsta intensitātes piemērošanu, attiecināmās izmaksas pamato ar dokumentāriem pierādījumiem, kuros norādīta pievienotās vērtības nodokļa un citu maksājumu daļa;

58.4. finansējuma saņēmējam projekta vadības izmaksu segšanai - 100 %, kā arī šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam informatīvo pasākumu izmaksām - 100 %, ievērojot šo noteikumu 33.1.2. un 33.1.3. apakšpunktā un 53. punktā minētos nosacījumus."

28. Svītrot 61. punktu.

29. Izteikt 64.1 punktu šādā redakcijā:

"64.1 Ja attiecībā uz šo noteikumu 13.1. vai 13.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam piešķirto atbalstu ir pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, šo noteikumu 13.1. vai 13.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu. Atbalstu atmaksā kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts šo noteikumu 13.1. vai 13.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

30. Papildināt noteikumus ar 64.2, 64.3 un 64.4 punktu šādā redakcijā:

"64.2 Ja attiecībā uz gala labuma guvējam piešķirto atbalstu ir pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, gala labuma guvējam ir pienākums atmaksāt šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu. Atbalstu atmaksā kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts gala labuma guvējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

64.3 Ja ir pārkāptas Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasības, šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs gala labuma guvējam uzliek par pienākumu atmaksāt finansējuma saņēmējam projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu. Šo noteikumu 13.1. vai 13.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam ir tiesības no gala labuma guvēja saņemt projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu. Atbalstu atmaksā kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts gala labuma guvējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

64.4 Nelikumīgā atbalsta atmaksas nosacījumi:

64.4 1. šo noteikumu 64.1 punktā minētajā gadījumā atbalstu atmaksā no finansējuma saņēmēja privātā finansējuma, par kuru nav saņemts nekāds komercdarbības atbalsts;

64.4 2. šo noteikumu 64.3 punktā minētajā gadījumā atbalstu atmaksā no šo noteikumu 13.1. vai 13.2. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja privātā finansējuma, par kuru nav saņemts nekāds komercdarbības atbalsts. Finansējuma saņēmējam ir tiesības no gala labuma guvēja saņemt kompensāciju atmaksātā nelikumīgā atbalsta un aprēķināto procentu apmērā;

64.4 3. sadarbības iestāde šo noteikumu 64.4 1. apakšpunktā saņemto nelikumīgā atbalsta atmaksu ieskaita valsts budžetā;

64.4 4. šo noteikumu 13.1. vai 13.2. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs no gala labuma guvēja saņemto nelikumīgo valsts atbalstu atmaksā sadarbības iestādei. Sadarbības iestāde to ieskaita valsts budžetā;

64.4 5. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs no gala labuma guvēja saņemto de minimis atbalstu un nelikumīgo valsts atbalstu ieskaita valsts budžetā."

31. Izteikt 65. punktu šādā redakcijā:

"65. Atbalstu, kas pasākuma ietvaros sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. pantu, var apvienot ar citā valsts atbalsta programmā vai individuālā atbalsta projektā sniegto atbalstu vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, tai skaitā ar citā valsts atbalsta programmā vai individuālā atbalsta projektā sniegto de minimis atbalstu, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta finansējuma intensitāti saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. panta 4. punktu."

32. Papildināt noteikumus ar 65.2 punktu šādā redakcijā:

"65.2 Ja potenciālais gala labuma guvējs plāno komercdarbības atbalsta kumulāciju atbilstoši šo noteikumu 65. vai 70. punktam, potenciālais gala labuma guvējs finansējuma saņēmējam iesniedz visu informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu, piemēroto intensitāti un plānoto vai piešķirto atbalsta summu. Finansējuma saņēmējs pirms lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu izskata minētos dokumentus un pārliecinās par kumulācijas normu korektu izpildi."

33. Papildināt noteikumus ar 68., 69., 70., 71., 72. un 73. punktu šādā redakcijā:

"68. Finansējuma saņēmējs pirms de minimis atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai atbalsta apmērs komersantam kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. De minimis atbalsta apmērs tiek vērtēts viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir tāds komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punkta nosacījumiem.

69. Ja šo noteikumu 68. punktā minētajā pārbaudē konstatēts, ka maksimālais de minimis atbalsta apmērs tiks pārsniegts, atbalsts tiek piemērots atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumiem.

70. Komersants, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. pantu, de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

71. Finansējuma saņēmējs pirms de minimis atbalsta piešķiršanas un atbalsta saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 piešķiršanas pārbauda, vai komersantam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai par kuriem noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums.

72. Ja atbilstoši šo noteikumu 68. punktam komersantam nav pārsniegts maksimālais de minimis atbalsta apmērs, šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmējam ir tiesības piemērot de minimis atbalstu šo noteikumu 33.1.1.4., 33.1.1.5., 33.2.1. un 33.3. apakšpunktā minētajām izmaksām atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1407/2013.

73. Šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja īstenotajām apmācībām maksimālā pieļaujamā virssaistību finansējuma intensitāte, ja tiek sniegts de minimis atbalsts atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1407/2013, gala labuma guvējam:

73.1. sīkajam (mikro), mazajam un vidējam komersantam ir 100 % pirmajiem trim komersanta atbalstam pieteiktajiem nodarbinātajiem, 85 % nākamajiem pieteiktajiem komersanta nodarbinātajiem, izņemot šo noteikumu 33.1.1.4.1. apakšpunktā minētās ārpakalpojuma izmaksas, kurām tiek piemērota 100 % finansējuma intensitāte no ārpakalpojuma izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa pirmajiem trim komersanta atbalstam pieteiktajiem nodarbinātajiem un 85 % finansējuma intensitāte no ārpakalpojuma izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa nākamajiem pieteiktajiem komersanta nodarbinātajiem, ietverot 100 % no ārpakalpojuma izmaksu pievienotās vērtības nodokļa daļas, kuru maksā šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs atbilstoši šo noteikumu 33.3. apakšpunktam. Lai nodrošinātu korektu atbalsta intensitātes piemērošanu, attiecināmās izmaksas pamato ar dokumentāriem pierādījumiem, kuros norādīta pievienotās vērtības nodokļa un citu maksājumu daļa;

73.2. lielajam komersantam ir 85 % atbilstoši šo noteikumu 68. punktam, izņemot šo noteikumu 33.1.1.4.1. apakšpunktā minētās ārpakalpojuma izmaksas, kurām tiek piemērota 85 % finansējuma intensitāte no ārpakalpojuma izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa, ietverot 100 % no ārpakalpojuma izmaksu pievienotās vērtības nodokļa daļas, kuru maksā šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs atbilstoši šo noteikumu 33.3. apakšpunktam. Lai nodrošinātu korektu atbalsta intensitātes piemērošanu, attiecināmās izmaksas pamato ar dokumentāriem pierādījumiem, kuros norādīta pievienotās vērtības nodokļa un citu maksājumu daļa."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 723Pieņemts: 01.12.2020.Stājas spēkā: 05.12.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 235A, 04.12.2020. OP numurs: 2020/235A.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
319216
05.12.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)