Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lēmums Nr. 162

Rīgā 2020. gada 8. maijā

Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.-2022. gadam

Pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 60.panta trešo daļu, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk - Padome)

nolemj:

1. Izdarīt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.-2022.gadam (turpmāk - Stratēģija) šādus grozījumus:

1.1. Veikt izmaiņas Stratēģijas 35.punktā, mainot tā nosaukumu un papildinot Stratēģiju ar atsevišķi izdalītiem četriem Padomes prioritārajiem virzieniem un tiem atbilstošiem mērķiem, un izteikt 35.punktu no jauna šādā redakcijā:

"[35] Stratēģijai ir četri Padomes prioritārie virzieni un tām atbilstoši mērķi:

1. Prioritārais virziens "Vienotā sabiedriskā medija attīstība/iziešana no reklāmas tirgus":

Prioritārā virziena "Vienotā sabiedriskā medija attīstība/iziešana no reklāmas tirgus" ietvaros veicināsim sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus un atbilstoša finansējuma piešķiršanu šīm mērķim; izstrādāsim vienota sabiedriskā medija modeli un tā attīstību digitālajā vidē.

Šā virziena ietvaros attīstīsim vienota sabiedriskā medija modeli un darbību digitālajā vidē, atbilstoši sabiedriskā pasūtījuma plānam. Nostiprināsim kvalitātes vadību sabiedriskā pasūtījuma ietvaros; veicināsim sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus;

Uzdevumi:

1.1. Attīstīt vienota sabiedriskā medija modeli saskaņā ar Nacionālo attīstības plānu, koncentrējot resursus sabiedriskā medija attīstībai un uzturēšanai;

1.2. Sekmēt sabiedriskā medija darbību digitālajā vidē, t.sk. digitālās ziņu satura platformas attīstību uz LSM.LV bāzes;

1.3. Radīt priekšnoteikumus sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus, ņemot vērā finanšu un budžeta kompensējošo pasākumu pieejamību;

Indekss Rezultatīvais rādītājs Bāzes vērtība
2017.g.
Mērķa vērtība
2022.g.
AP-1 vienota sabiedriskā medija modeļa izstrāde - <1
AP-2 sabiedriskā medija digitālo stratēģiju apstiprināšana - <1
AP-3 sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus - <1

2. Prioritārais virziens "Konkurētspējīga, ilgtspējīga elektronisko mediju uzņēmējdarbības vide":

Prioritārā virziena "Konkurētspējīga, elektronisko mediju ilgtspējīgai darbībai piemērota uzņēmējdarbības vide" stratēģiskais mērķis radīt priekšnosacījumus, kas motivē elektronisko mediju uzņēmumus veikt uzņēmējdarbību Latvijas jurisdikcijā, samazina nelegālo audiovizuālo un audio pakalpojumu pastāvēšanas bāzi, veicina līdzvērtīgu konkurenci starp tehnoloģiskajām platformām un nodrošina labvēlīgu nozares vidi investīcijām, vienlaikus ņemot vērā Nacionālās drošības likuma 37.pantā1 paredzētos kontroles pasākumus.

Šā virziena ietvaros vienkāršosim administratīvās procedūras; sniegsim EPL metodisko atbalstu; uzlabosim e-pakalpojumu kvalitāti un pieejamību; veicināsim uzņēmumu konkurētspēju, tiecoties saglabāt daudzveidību; uzturēsim taisnīgu konkurences vidi; veicināsim nozares pašregulāciju un kopregulāciju; sadarbībā ar citām institūcijām veicināsim nelegālo audiovizuālo pakalpojumu ierobežošanu; stiprināsim valsts valodu informatīvajā telpā; ieviesīsim centralizētu bezmaksas zemes apraides pakalpojuma finansējuma modeli.

Uzdevumi:

1.4. Uzlabot administratīvā procesa efektivitāti apraides un retranslācijas atļauju pieprasījumu izskatīšanas un PPP paziņojumu pieņemšanas jomā;

1.5. Uzlabot komerciālo paziņojumu izvietošanas praksi un tās kontroli;

1.6. Ieviest centralizētu bezmaksas zemes apraides pakalpojuma finansējuma modeli;

1.7. Samazināt nelegālo TV pakalpojumu izplatību;

1.8. Uzlabot nozares uzraudzību un monitoringu, atbilstoši mainīgai mediju videi;

1.9. Nodrošināt faktos un pētījumos pamatotu lēmumu un rīcības plānošanu par EPL tirgus darbību;

1.10. Nodrošināt efektīvus pašregulācijas un kopregulācijas mehānismus AVMPD paredzētajās jomās (nozares uzņēmumu / nozares līmeņos).

Rezultatīvie rādītāji:

Indekss Rezultatīvais rādītājs Bāzes vērtība
2017.g.
Mērķa vērtība
2022.g.
BP-1 NEPLP ierosināto administratīvo pārkāpumu skaits 27 ≤ 27
BP-2 Laiks administratīvo lietu izskatīšanai NEPLP (laiks dienās) 112 70
BP-3 Nelegālo audiovizuālo pakalpojumu tirgus apjoms (mājsaimniecību skaits) 100 000 55 000

2. Tehnoloģiskā attīstība un sabiedrības vajadzību nodrošināšana

Prioritārā virziena "Tehnoloģiskā attīstība un sabiedrības vajadzību nodrošināšana" stratēģiskais mērķis ir tehnoloģiski mūsdienīgas, Latvijas apstākļiem piemērotas piegādes infrastruktūras nodrošināšana, kas atbilst auditorijas mainīgajām vajadzībām, respektējot paaudžu, reģionu un sociālo grupu intereses un ekonomiskās iespējas.

Šā virziena ietvaros plānosim un virzīsim nozarei nepieciešamo modernizāciju un tehnoloģisko attīstību;

Uzdevumi:

2.1. Izvērtēt nozares vajadzības televīzijas tehnoloģijas jomā un attīstības alternatīvas;

2.2. Izvērtēt nozares vajadzības radio tehnoloģijas jomā un attīstības alternatīvas;

2.3. Plānot nozares attīstību kopsakarībā ar ES politiku 700 MHz joslā;

2.4. Atbalstīt HDTV ieviešanu un TV pakalpojumu tehnoloģiskās kvalitātes uzlabošanu sabiedriskajā un komerciālajā televīzijā;

2.5. Bezmaksas DVB-T apraidē iekļaut kanālu (platformu), kuras primārā mērķauditorija ir Latvijas mazākumtautības;

2.6. Organizēt konkursu par maksas televīzijas pakalpojuma sniegšanu no 2022.gada 1.janvāra, sadarbojoties EPLL 72.panta trešajā daļā minētajām institūcijām.

Rezultatīvie rādītāji:

Indekss Rezultatīvais rādītājs Bāzes vērtība
2017.g.
Mērķa vērtība
2022.g.
CP-1 TV programmu skaits bezmaksas DVB-T apraidē 5 ≥ 6
CP-2 Maksas televīzijas apraides tīklu skaits 6 ≥ 2
CP-3 PPP skaits (paziņoto pakalpojumu kopīgais skaits) 15 25
CP-4 Latvijas jurisdikcijā esošo EPL veidotās HDTV programmas (programmu skaits) - ≥ 4

3. Prioritārais virziens "Medijpratības un mediju ētikas attīstība"

Prioritārā virziena "Medijpratības un mediju ētikas attīstība", izstrādāsim elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda iespējamo darbības modeli, piedalīsimies starpinstitucionālajās sanāksmēs, lai panāktu vienošanos par ombuda darbības mehānismu. Veicināsim satura pieejamību personām ar īpašajām vajadzībām un integratīvu iesaisti, tai skaitā veicinot finansējuma palielināšanu (mērķdotācija nav mainījusies kopš 2014.gada, kas ierobežo šī satura palielināšanas iespējas).

Šā virziena ietvaros analizēsim auditorijas vajadzības; izveidosim elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda mehānismu; uzlabosim EPL pieejamību personām ar īpašām vajadzībām un integratīvu iesaisti mediju saturā; stiprināsim mazākumtautību iekļaušanos nacionālajā informatīvajā telpā.

Uzdevumi:

3.1. Atbalstīt elektronisko plašsaziņas ombuda mehānisma izveidi;

3.2. Uzlabot piekļuvi mediju saturam personām ar īpašām vajadzībām un integratīvu pieeju;

3.3. Stiprināt mediju kritiku (pašvērtējums, ekspertu, sabiedrības viedokļi) un mediju ētiku;

Rezultatīvie rādītāji:

Indekss Rezultatīvais rādītājs Bāzes vērtība
2017.g.
Mērķa vērtība
2022.g.
DP-1 Ombuda institūta izveide - ≥ 1
DP-2 mediju satura pieejamība personām ar īpašām vajadzībām un integratīvu pieeju 1,61 % > 3 %

".

1.2. Mainīt Stratēģijas numerāciju saistībā ar veiktajām izmaiņām Stratēģijas 35.punktā un turpmākajiem punktiem.

1.3. Atbilstoši jaunai numerācijai izteikt Stratēģijas 36.punktu jaunajā redakcijā, mainot tā nosaukumu un papildinot Stratēģiju ar atsevišķi izdalītiem trīs elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares prioritārajiem virzieniem un tiem atbilstošiem mērķiem, un izteikt 36.punktu no jauna šādā redakcijā:

"[36] Vienlaicīgi Stratēģija satur trīs nozares prioritāros virzienus un tiem atbilstošus mērķus:

1. Prioritārais virziens "Daudzveidīgs, kvalitatīvs nacionālais mediju saturs Latvijas iedzīvotājam un latviešiem pasaulē":

Šī prioritārā virziena stratēģiskais mērķis ir apmierināt iedzīvotāju vajadzības un intereses pēc nacionāli un reģionāli nozīmīgas informācijas par sabiedrību, valsti, aktuāliem notikumiem un norisēm, izglītības, kultūras un izklaides.

sabiedriskā medija līderību sociāli nozīmīgu ziņu satura un darba kārtības veidošanā; atbalstīsim nozīmīga audiovizuālā un audiālā mantojuma saglabāšanu un izmantošanu; stiprināsim kvalitatīva satura ražošanu duālas elektronisko mediju sistēmas (sabiedrisko un privāto mediju) ietvaros, ņemot vērā konverģenci un daudzplatformu tehnoloģiskās vides attīstību; attīstīsim saturu, kas stiprina saiti ar Latvijas diasporu un sabiedrības saliedētību.

Uzdevumi:

1.1. Pilnveidot sabiedriskā pasūtījuma plānošanu un izvērtēšanu daudzplatformu vidē;

1.2. Radīt priekšnoteikumus sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus, ņemot vērā finanšu un budžeta kompensējošo pasākumu pieejamību;

1.3. Attīstīt sabiedriskā labuma sagaidāmā rezultāta izvērtēšanas (ex ante) praksi jaunajos pakalpojumu veidos un faktiski sasniegto rezultātu (ex post) izvērtējuma veikšanu esošajos sabiedrisko mediju darbības virzienos;

1.4. Stiprināt valsts valodas lietojumu un valodas vidi, tajā skaitā latgaliešu rakstu valodas ilgtspēju, kā arī lībiešu valodas iedzīvināšanu;

1.5. Veicināt viedokļu un ziņu plurālismu, ziņu objektivitāti, precizitāti un neitralitāti;

1.6. Attīstīt reģionālo, reģionu iedzīvotājiem un Latvijas diasporai adresētu saturu, kā unikālu konkurētspējas un sabiedrības saliedēšanas elementu;

1.7. Apzināt VSIA "Latvijas televīzija" un VSIA "Latvijas Radio" audiovizuālo un audio arhīvu mantojumu un veicināt kultūras un vēstures programmu saglabāšanu.

Rezultatīvie rādītāji:

Indekss Rezultatīvais rādītājs Bāzes vērtība
2017.g.
Mērķa vērtība
2022.g.
A-1 Latvijā veidoto TV programmu konsolidētais patēriņš (share %) 46,6 % 47 %
A-2 Latvijā veidoto radio programmu vidējais klausīšanās ilgums (stundās) 4,3 4,2
A-3 LSM mēneša unikālo lietotāju skaits visās platformās kopā (PC, planšetes, mobilie tālruņi) 380 000 420 000
A-4 Novadu ziņu apjoms televīzijā (saražotais apjoms stundās) 40,1 43,3
A-5 Novadu ziņu vidējā televīzijas auditorija (reach kopā) 130 796 130 796
A-51 Novadu ziņu skatījumu skaits interneta vidē - 86 000
A-6 LTV un LR regulāro skatītāju un klausītāju satura apmierinātības indeksu vidējā vērtība 80,5 % 80

2. Prioritārais virziens "Dinamiski, uz attīstību un inovācijām vērsti mediji":

Prioritārā virziena "Dinamiski, uz attīstību un inovācijām vērsti mediji" stratēģiskais mērķis ir tehnoloģiski mūsdienīga, Latvijas apstākļiem piemērota mediju satura ražošana. Modernizācijas pasākumu rezultātā nedrīkst veidoties atsevišķu sociālu grupu informatīvā atstumtība un nepamatotas atšķirības starp reģioniem vai arī pārmērīga tirgus varas koncentrācija, kas nelabvēlīgi ietekmē konkurenci un mediju plurālismu.

Šā virziena veicināsim inovatīvu biznesa modeļu veidošanos un attīstību ar mērķi stiprināt Latvijas elektronisko mediju uzņēmumu izcilību un piemērotību iedzīvotāju vajadzībām pilsētās un laukos, ņemot vērā pakalpojumu kvalitātes, daudzveidības un informatīvās vides drošības aspektus.

Uzdevumi:

2.1. Attīstīt pakalpojumus pēc pieprasījuma un citas aktuālas audiovizuālo un audio pakalpojumu formas uz slēgta abonentu tīkla pamata (kabeļtelevīzija, satelīttelevīzija, IPTV) un atvērta tīkla (IP protokola pakalpojumi, OTT) pamata;

2.2. Veicināt satura izplatību mūsdienīgās formās (inovatīvi biznesa modeļi, sociālo tīklu platformas, blogi, mikroblogi, hibrīdās formas u.c. jaunās satura platformas);

Rezultatīvie rādītāji:

Indekss Rezultatīvais rādītājs Bāzes vērtība
2017.g.
Mērķa vērtība
2022.g.
B-1 DVB-T iekļauto televīzijas programmu pieejamība Latvijas iedzīvotājiem visā valsts teritorijā (% no iedzīvotāju kopskaita) 99,6 99,8
B-2 Nacionālo un reģionālo televīzijas programmu pieejamība daudzveidīgās platformās (platformu skaits, piemēram, DVB-T, IPTV, OTT, satelīttelevīzija, kabeļtelevīzija) 5 ≥ 5
B-3 Vismaz vienas LR sabiedriskā pasūtījuma ietvaros veidotas programmas pieejamība radio zemes apraidē (% no teritorijas) 96,8 99,8

3. Prioritārais virziens "Atbildīgi mediji, zinoša, iesaistīta un ieinteresēta auditorija":

Prioritārā virziena "Atbildīgi mediji, zinoša, iesaistīta un ieinteresēta auditorija" stratēģiskais mērķis ir nodrošināt nacionālo mediju ilgtspējīgu auditorijas bāzi, stiprinot atgriezenisko saiti, veidot indivīdos prasmes un ieradumus izmantot redakcionāli un sociāli atbildīgu saturu, kas atspoguļo sabiedriski nozīmīgas tēmas, sniedz kvalitatīvas izglītības un izklaides iespējas. Auditorijas prasmes kritiski uztvert un izvērtēt mediju saturu un mērķus ir svarīgs pamats indivīda un visas sabiedrības drošumspējas stiprināšanā.

Šā virziena ietvaros analizēsim auditorijas vajadzības; stiprināsim sabiedrības uzticēšanos saturam un emocionālo piesaisti sabiedrisko un komerciālo raidorganizāciju zīmoliem; veicināsim atgriezenisko saiti; veicināsim raidorganizāciju aktīvu iesaisti mediju un informācijpratības uzlabošanā sabiedrībā un mediju vidē;

Uzdevumi:

3.1. Apzināt auditorijas vajadzības un veicināt mediju pielāgošanos auditorijas vajadzībām (mediji ir tur, kur ir to auditorija);

3.2. Veicināt mediju un informācijpratību sabiedrībā un mediju vidē;

3.3. Veidot ciešu saikni un dialoga attiecības ar sabiedrību;

3.4. Attīstīt gados jaunai auditorijai piemērotu saturu un formas.

Rezultatīvie rādītāji:

Indekss Rezultatīvais rādītājs Bāzes vērtība
2017.g.
Mērķa vērtība
2022.g.
C-1 Sabiedrības uzticēšanās sabiedriskajai televīzijai (uzticas/daļēji uzticas no kopējā skaita) 72 % 74 %
C-2 Sabiedrības uzticēšanās sabiedriskajam radio (uzticas/daļēji uzticas no kopējā skaita) 82 % 84 %
C-3 Sabiedrības uzticēšanās TV (uzticas/daļēji uzticas no regulāro skatītāju skaita) 59 % 60 %
C-4 Sabiedrības uzticēšanās radio (uzticas/daļēji uzticas no regulāro klausītāju skaita) 60 % 61 %
C-5 Sabiedrības uzticēšanās LSM.LV (uzticas/daļēji uzticas no kopējā skaita) 56 % 60 %

".

1.4. Attiecīgi mainīt numerāciju Stratēģijas punktiem no [351 ]- [356 ] uz [361 ]- [366 ].

1.5. Saistībā ar izmaiņām Stratēģijas punktu numerācijā veikts grozījumus Stratēģijas 364.punkta pirmajā teikumā un izteikt to šādā redakcijā:

"[364] Sabiedrisko pasūtījuma daļu, kuru īsteno komerciālie mediji, plāno saskaņā ar šīs Stratēģijas [361] punktu. ..]".

1.6. Mainīt numerāciju 36.punktam un turpmākajiem punktiem "Stratēģijas finansēšanas kārtība" sadaļas ietvaros uz 37.punktu un turpmākajiem punktiem.

1.7. Veikt grozījumus Stratēģijas 39.punktā un izteikt to šādā redakcijā:

"[39] Būtiska loma Stratēģijas ieviešanas izvērtējumā būs SKP un Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Līdz 2020.gada 1.septembrim NEPLP izstrādās starpposma ieviešanas ziņojumu par Stratēģijas izpildi (turpmāk - starpposma ziņojums). Ziņojums kalpos par novērtējuma instrumentu un pamatu iespējamiem grozījumiem Stratēģijā.".

2. Iesniegt Stratēģijas grozījumus publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

3. Publicēt Stratēģiju (jaunā redakcijā) Padomes mājaslapā internetā.


1 Nacionālās drošības likums. Latvijas Vēstnesis. 29.12.2000. Nr.473/476. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?-id=14011

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu
padomes priekšsēdētājs I. Āboliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome Veids: lēmums Numurs: 162Pieņemts: 08.05.2020.Stājas spēkā: 13.05.2020.Zaudē spēku: 04.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 90, 12.05.2020. OP numurs: 2020/90.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Citi saistītie dokumenti
314591
13.05.2020
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)