Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 33

Rīgā 2020. gada 9. aprīlī (prot. Nr. 17, 2. p.)

Par akciju sabiedrības "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2019.gada 3.jūlijā saņēma akciju sabiedrības "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS", vienotais reģistrācijas numurs: 50003182001, juridiskā adrese: Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114 (turpmāk - AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"), iesniegumu (2019.gada 3.jūlijs Nr.1-3/426) ar tam pievienotu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, 2019.gada 10.oktobrī, 2019.gada 27.decembrī, 2020.gada 24.februārī un 2020.gada 10.martā papildu informāciju un precizētu tarifu projektu (2019.gada 10.oktobris Nr.1-3/651, 2019.gada 23.decembris Nr.1-3/822, 2020.gada 21.februāris Nr.1-3/134, 2020.gada 10.marts Nr.1-3/196) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

2. AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Regulatoram publicēja 2019.gada 11.jūlijā (Latvijas Vēstnesis, 2019, 139.nr.). Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifu projektu Regulatorā nav saņemti.

3. Regulators 2019.gada 6.augustā Zeiferta ielā 11, Olainē, Olaines novadā, rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" iesniegto tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" pārstāvji, kā arī viens siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi par tarifu projektu netika izteikti.

4. AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" saskaņā ar Metodikas 43.2punktu ir aprēķinājusi dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti - 0,67 EUR/MWh.

5. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

6. No Metodikas 43.8punkta izriet, ka Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies kurināmā cena vai iepirktās siltumenerģijas cena. Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā izmaksu izmaiņām un iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām.

7. Metodikas 43.9punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē un publicē savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.

8. AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes kā kurināmā izmaksas un iepirktās siltumenerģijas izmaksas.

9. AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts attālināti piedalīties Regulatora padomes sēdē, bet nepiedalījās.

Regulators secina

1. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

2. Regulators secina, ka AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" ir iespējamas kurināmā cenas izmaiņas un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņas. Tādējādi, lai AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" būtu tiesiska iespēja savlaicīgāk reaģēt uz kurināmā cenas izmaiņām un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām un noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, ir pamatoti izdot Regulatora atļauju AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

3. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas izdošanai ir šis lēmums par AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu, kuru pieņemot Regulators izvērtēja visas AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS".

4. Pēc atļaujas piešķiršanas AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt siltumenerģijas apgādes pakalpojumus par tarifiem, kuri atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

5. Atļauja AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus nozīmē AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāms atļaujas nosacījums - AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" pienākums savlaicīgi pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja dabasgāzes cena vai iepirktās siltumenerģijas cena būs zemākas nekā atbilstošās cenas piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā. Šāds nosacījums nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 1., 5. un 20.pantam, nosacījums ir samērīgs ar AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim - piešķirt tiesības AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

6. Saņemot no AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķinātajiem tarifiem, Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegto tarifu atbilstību Metodikai un iesniegto tarifu pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" aprēķinātajiem tarifiem. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" iesniegto tarifu neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegto tarifu pamatojumu, tarifi nestāsies spēkā AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 43.12punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 11. un 14. punktu, 31.22., 33.17., 34.14. un 41.2.apakšpunktu, 43.8punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 7.pantu, 9.panta pirmās daļas 1., 3. un 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu un 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. apstiprināt AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 35,36 EUR/MWh;

1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 11,47 EUR/MWh;

1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 0,24 EUR/MWh;

1.4. siltumenerģijas gala tarifu 47,74 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,67 EUR/MWh);

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2020.gada 1.jūnijā;

3. atcelt no 2020.gada 1.jūnija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 17.septembra lēmumu Nr.245 "Par akciju sabiedrības "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 187.nr.);

4. piešķirt AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā cenas izmaiņu un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā;

5. noteikt atļaujas termiņu - līdz stāsies spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS";

6. noteikt atļaujas nosacījumu - AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" pienākumu turpmāk gadījumos, ja dabasgāzes cena vai iepirktās siltumenerģijas cena būs zemākas nekā atbilstošās cenas piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā, pašai savlaicīgi saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus;

7. uzdot AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" iesniegt Regulatoram informāciju par dabasgāzes un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām trīs darbdienu laikā;

8. uzdot AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" vienlaicīgi ar šā lēmuma lemjošās daļas 7.punktā noteiktās informācijas iesniegšanu informēt Regulatoru par jaunu noslēgtu dabasgāzes piegādes līgumu un siltumenerģijas iepirkuma līgumu vai grozījumiem līgumos, iesniedzot kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā kurināmā cenas piedāvājuma izvēli.

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori vai AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" neievēro normatīvos aktus vai šajā lēmumā noteikto, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par akciju sabiedrības "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 33Pieņemts: 09.04.2020.Stājas spēkā: 09.04.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 72, 14.04.2020. OP numurs: 2020/72.10
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
313928
09.04.2020
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)