Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 33

Rīgā 2020. gada 21. janvārī (prot. Nr. 3 21. §)
Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2020. gadam"
43. pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" (turpmāk – programma) īstenošanai no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim (turpmāk – finansējums);

1.2. programmas attiecināmās izmaksas un finansējuma izlietošanas nosacījumus.

2. Finansējumu piešķir, lai segtu tādu pasākumu izmaksas, kuri saistīti ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju izglītojamiem klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.

II. Finansējuma aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība

3. Finansējuma sadalījums programmas īstenošanai noteikts šo noteikumu 1. pielikumā. Finansējumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

D = S x K, kur

D – programmas īstenošanai piešķirtā finansējuma apmērs attiecīgajam izglītības iestādes dibinātājam (turpmāk – finansējuma saņēmējs);

S – Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadītais un apstiprinātais izglītojamo skaits uz 2019. gada 1. septembri attiecīgā finansējuma saņēmēja izglītības iestādēs, kas klātienē īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas (tai skaitā profesionālās pamatizglītības programmas speciālajās izglītības iestādēs), un izglītojamo skaits uz 2019. gada 1. oktobri attiecīgā finansējuma saņēmēja izglītības iestādēs, kas klātienē īsteno pamata un vidējās profesionālās izglītības programmas (turpmāk – izglītības programmas);

K – 7 euro.

4. Kultūras ministrija, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto finansēšanas līgumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu:

4.1. nodrošina finansējumu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta izpildes jomā, ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde;

4.2. pārskaita finansējumu uz kontu Valsts kasē, ja finansējuma saņēmējs ir cita publiska persona vai tās iestāde, izņemot valsts budžeta iestādes;

4.3. pārskaita finansējumu uz kontu Valsts kasē vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētā kredītiestādē, ja finansējuma saņēmējs ir privātpersona.

III. Programmas attiecināmās izmaksas un finansējuma izlietošanas nosacījumi

5. Finansējuma saņēmējs nodrošina katram tā dibinātās izglītības iestādes izglītojamam, kas klātienē apgūst izglītības programmas, iespēju vismaz vienu reizi katra mācību semestra laikā apmeklēt šo noteikumu 2. punktā minētajam programmas mērķim atbilstošu pasākumu. Attiecībā uz izglītojamiem, kas apgūst izglītības programmas ieslodzījuma vietā, šis punkts attiecināms tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar citu normatīvo aktu prasībām.

6. Finansējuma saņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka programmas pasākumi ir saistīti ar mācību un audzināšanas darba saturu vienā vai vairākās mācību satura jomās vai audzināšanas darbā.

7. Programmas ietvaros ir šādas attiecināmās izmaksas, kas radušās no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 19. jūnijam un no 2020. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. decembrim:

7.1. pasākuma ieejas maksa un izdevumi par biļetēm izglītojamiem un personām, kuras pavada grupu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka pavadošo personu skaitu (turpmāk – pavadošās personas);

7.2. maksa par pasākuma norises pakalpojuma nodrošināšanu (tehniskās izmaksas, pakalpojuma sniedzēja personāla atlīdzība, tai skaitā autoratlīdzība, kas saistīta ar pasākuma nodrošināšanu, pakalpojuma sniedzēja transporta izmaksas);

7.3. transporta izdevumi (izdevumi par degvielu un transporta nomu) izglītojamo un pavadošo personu nokļūšanai uz pasākuma norises vietu un atpakaļ.

8. Izdevumi, kas saistīti ar pasākuma satura veidošanu, nav attiecināmi.

9. Finansējuma saņēmējs:

9.1. atbilstoši savstarpēji noslēgtajā finansēšanas līgumā noteiktajam termiņam iesniedz Kultūras ministrijā pārskatu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un sasniegtajiem kvantitatīvajiem rādītājiem (2. pielikums);

9.2. pārskatu sagatavošanai, pārbaudei, parakstīšanai un iesniegšanai izmanto Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus.

10. Divu nedēļu laikā pēc pārskata saņemšanas Kultūras ministrija, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati, pārbauda pārskata atbilstību piešķirtā finansējuma izlietojumam un apstiprina pārskatu, lai laikus nodrošinātu informāciju grāmatvedības ierakstu veikšanai.

10.1 Kultūras ministrija atlikumu, ko finansējuma saņēmējs norādījis pārskatos par programmas īstenošanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem 2020. gadā, neveicot grozījumus 2020. gada finansēšanas līgumos, ietur no finansējuma saņēmējam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem programmas īstenošanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 18. jūnijam.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 747 redakcijā)

11. Par finansējuma izlietojuma atbilstību šo noteikumu prasībām un citiem normatīvajiem aktiem atbild finansējuma saņēmējs.

12. Kultūras ministrija atbilstoši savstarpēji noslēgtā finansēšanas līguma nosacījumiem kontrolē finansējuma izlietojuma atbilstību šo noteikumu prasībām.

13. Ja finansējums nav izlietots vai tas nav izlietots atbilstoši šiem noteikumiem vai savstarpēji noslēgtajam finansēšanas līgumam, Kultūras ministrijai ir tiesības pieprasīt finansējuma saņēmējam attiecīgus izdevumus apliecinošus dokumentus, kā arī pārskaitītā finansējuma vai tā daļas atmaksu mēneša laikā pēc attiecīga pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

14. Ja finansējuma izmaksa tiek pārtraukta vai finansējuma saņēmējs veicis pārskaitītā finansējuma atmaksu, Kultūras ministrija var lemt par neizlietotā finansējuma piešķiršanu citiem ar programmas īstenošanu saistītiem mērķiem.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Kultūras ministrs N. Puntulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 21. janvāra
noteikumiem Nr. 33
Valsts budžeta finansējuma sadalījums programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim

(Pielikums MK 15.09.2020. noteikumu Nr. 578 redakcijā)

Nr.
p. k.
Izglītības iestādes dibinātāja nosaukumsValsts budžeta finansējuma apmērs (euro)
2019./2020. mācību gada 2. semestrim
Valsts budžeta finansējuma apmērs (euro)
2020./2021. mācību gada 1. semestrim
1.Aglonas Bazilikas draudze0259
2.Aglonas novada pašvaldība2031 561
3.Aizkraukles novada pašvaldība2 4546 517
4.Aizputes novada pašvaldība3 868,826 188
5.Akciju sabiedrība "Izglītības Nams"7001 400
6.Aknīstes novada pašvaldība01 456
7.Alojas novada pašvaldība1 355,272 933
8.Alsungas novada pašvaldība0721
9.Alūksnes novada pašvaldība5 472,459 744
10.Amatas novada pašvaldība1 462,692 835
11.Apes novada pašvaldība908,502 219
12.Auces novada pašvaldība460,884 536
13.Ādažu novada pašvaldība6 267,9511 032
14.Babītes novada pašvaldība3 632,357 609
15.Baldones novada pašvaldība2 061,824 704
16.Baltinavas novada pašvaldība0756
17.Balvu novada pašvaldība1 588,548 666
18.Bauskas novada pašvaldība8 168,7517 199
19.Beverīnas novada pašvaldība7631 547
20.Biedrība "APECEF"1081 309
21.Biedrība "Brāļu draudze"112112
22.Biedrība "Ceļabiedri"035
23.Biedrība "Ikšķiles Brīvā skola"301399
24.Biedrība "Kuldīgas mantojums"147147
25.Biedrība "Latvijas Starptautiskā skola"2 0542 548
26.Biedrība "MāruGuns"0273
27.Biedrība "Montessori bērnu māja"105105
28.Biedrība "Preiļi izglītotai Latvijai"119119
29.Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"5722 730
30.Biedrība "Privātskola "Latreia""01 295
31.Biedrība "Rīgas jaunā skola"245525
32.Biedrība "Rīgas Starptautiskā skola"337,501 750
33.Biedrība "Rūdolfa Šteinera skolas biedrība"190294
34.Biedrība "Sporta un izglītības centrs ZAĻĀ SKOLA"42238
35.Biedrība "Tautskola 99 Baltie zirgi"042
36.Brocēnu novada pašvaldība372,893 822
37.Burtnieku novada pašvaldība683,262 037
38.Carnikavas novada pašvaldība5112 807
39.Cesvaines novada pašvaldība1 175,091 946
40.Cēsu novada pašvaldība7 628,6417 381
41.Ciblas novada pašvaldība779,051 386
42.Dagdas novada pašvaldība1 508,444 725
43.Daugavpils novada pašvaldība2 576,249 513
44.Daugavpils pilsētas pašvaldība21 277,8062 433
45.Dobeles novada pašvaldība5 517,2715 337
46.Draudze "Habad-Ļubavič draudze"0203
47.Dundagas novada pašvaldība1682 401
48.Durbes novada pašvaldība425,651 099
49.Engures novada pašvaldība1 353,504 620
50.Ērgļu novada pašvaldība7361 610
51.Fonds "Saknes un spārni"0126
52.Fonds "Vecāki bērniem"0280
53.Garkalnes novada pašvaldība1 771,104 557
54.Grobiņas novada pašvaldība890,786 244
55.Gulbenes novada pašvaldība5 963,2213 748
56.Iecavas novada pašvaldība6 233,717 112
57.Ikšķiles novada pašvaldība3 908,557 980
58.Ilūkstes novada pašvaldība2 551,204 004
59.Inčukalna novada pašvaldība1 755,504 865
60.Izglītības un zinātnes ministrija41 563128 359
61.Jaunjelgavas novada pašvaldība1 573,532 667
62.Jaunpiebalgas novada pašvaldība1 094,401 834
63.Jaunpils novada pašvaldība236,361 694
64.Jelgavas novada pašvaldība5 826,4815 253
65.Jelgavas pilsētas pašvaldība14 379,2951 044
66.Jēkabpils novada pašvaldība4932 793
67.Jēkabpils pilsētas pašvaldība1 81617 654
68.Jūrmalas pilsētas pašvaldība5 922,2130 758
69.Kandavas novada pašvaldība1 7386 272
70.Kārsavas novada pašvaldība1 271,342 800
71.Kocēnu novada pašvaldība1 226,503 437
72.Kokneses novada pašvaldība1 297,704 508
73.Krāslavas novada pašvaldība4 461,068 190
74.Krimuldas novada pašvaldība2 944,223 269
75.Krustpils novada pašvaldība821,503 710
76.Kuldīgas novada pašvaldība13 025,2617 997
77.Kultūras ministrija4 88715 274
78.Ķeguma novada pašvaldība1 209,312 891
79.Ķekavas novada pašvaldība3 282,6716 765
80.Labklājības ministrija (Sociālās integrācijas valsts aģentūra)420420
81.Latvijas Jūras akadēmija38,162310
82.Latvijas Lauksaimniecības universitāte (sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola")146,42987
83.Lielvārdes novada pašvaldība2 465,507 777
84.Liepājas pilsētas pašvaldība29 762,1456 994
85.Limbažu novada pašvaldība6 319,7310 752
86.Līgatnes novada pašvaldība657,561 190
87.Līvānu novada pašvaldība1 8888 365
88.Lubānas novada pašvaldība1 093,451 428
89.Ludzas novada pašvaldība2 531,517 735
90.Madonas novada pašvaldība6 793,0515 407
91.Mazsalacas novada pašvaldība1 0361 862
92.Mālpils novada pašvaldība1 2942 401
93.Mārupes novada pašvaldība7 780,7519 614
94.Mērsraga novada pašvaldība1201 029
95.Naukšēnu novada pašvaldība5071 267
96.Neretas novada pašvaldība1 038,901 631
97.Nīcas novada pašvaldība589,402 065
98.Nodibinājums "Rīgas Romas katoļu ģimnāzija"1861 344
99.Ogres novada pašvaldība7 582,2327 811
100.Olaines novada pašvaldība1 07312 096
101.Ozolnieku novada pašvaldība3 272,396 636
102.Pārgaujas novada pašvaldība1 243,602 051
103.Pāvilostas novada pašvaldība1821 463
104.Pļaviņu novada pašvaldība1 1772 905
105.Preiļu novada pašvaldība3 032,676 552
106.Priekules novada pašvaldība1 7803 843
107.Priekuļu novada pašvaldība1 846,453 850
108.Raunas novada pašvaldība1 0061 365
109.Rēzeknes novada pašvaldība5 511,5214 329
110.Rēzeknes pilsētas pašvaldība10 839,6526 873
111.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija588,60770
112.Riebiņu novada pašvaldība8582 121
113.Rīgas pilsētas pašvaldība230 261,38477 218
114.Rīgas Tehniskā universitāte0854
115.Rojas novada pašvaldība877,802 016
116.Romas Katoļu baznīcas Liepājas diecēze2551 078
117.Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes–Aglonas diecēze304,251 106
118.Ropažu novada pašvaldība7693 717
119.Rucavas novada pašvaldība280714
120.Rugāju novada pašvaldība651,201 575
121.Rundāles novada pašvaldība831,341 967
122.Rūjienas novada pašvaldība1 1122 996
123.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alinvest"310749
124.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANT"255,85917
125.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA""746,652 597
126.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu Jaunā pamatskola"514553
127.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citrum"180343
128.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Darbīgās rociņas"12,5035
129.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Domdaris"01 204
130.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elodeja"00
131.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Exupery"980980
132.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gaismas tilts 97"400882
133.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izglītības un attīstības centrs Universum"01 050
134.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lazdiņas privātā vidusskola "Punktiņš""193,60434
135.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mazulītis Rū"181182
136.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mēs pieci"0329
137.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mīlestības māja"210210
138.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Papilio Via"0196
139.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Patnis"1 174,501 512
140.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pedagoģiskais centrs "Eksperiments""184420
141.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pētnieku darbnīca"21301
142.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Privātsākumskola"255308
143.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas ģimnāzija Maksima"0700
144.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tehniski lingvistiskā koledža"0308
145.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RTU inženierzinātņu vidusskola"240504
146.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Talsu kristīgā skola"245,102 114
147.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Templum"20406
148.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TMKA"60,40154
149.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Torņkalna Privātā vidusskola"350350
150.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VS Skola"0301
151.Salacgrīvas novada pašvaldība1 985,303 745
152.Salas novada pašvaldība4722 548
153.Salaspils novada pašvaldība8 128,0213 552
154.Saldus novada pašvaldība7 872,7916 352
155.Saulkrastu novada pašvaldība1 760,954 683
156.Sējas novada pašvaldība676896
157.Siguldas novada pašvaldība7 460,1217 899
158.Skrīveru novada pašvaldība588,552 905
159.Skrundas novada pašvaldība2 169,502 583
160.Smiltenes novada pašvaldība3 410,909 618
161.Stopiņu novada pašvaldība4 271,529 415
162.Strenču novada pašvaldība306,261 267
163.Talsu novada pašvaldība5 686,0318 284
164.Tērvetes novada pašvaldība01 855
165.Tieslietu ministrija (Cēsu 2. vakara (maiņu) vidusskola)0168
166.Tukuma novada pašvaldība7 671,2223 289
167.Vaiņodes novada pašvaldība1 061,701 778
168.Valkas novada pašvaldība1 012,604 858
169.Valmieras pilsētas pašvaldība12 210,8228 455
170.Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"6 900,3911 585
171.Varakļānu novada pašvaldība1 171,841 820
172.Vārkavas novada pašvaldība0847
173.Vecpiebalgas novada pašvaldība8611 911
174.Vecumnieku novada pašvaldība1 087,805 628
175.Ventspils novada pašvaldība3 736,836 580
176.Ventspils pilsētas pašvaldība7 235,7027 517
177.Viesītes novada pašvaldība976,962 142
178.Viļakas novada pašvaldība1 348,932 751
179.Viļānu novada pašvaldība1 607,073 528
180.Zilupes novada pašvaldība6401 778
Kopā659 4041 619 968
2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 21. janvāra
noteikumiem Nr. 33
Sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 21. janvāra noteikumiem Nr. 33 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim"Veidlapa Nr. 22_LSS
Pārskats par
piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2020. gada ____.__________________ līdz 2020. gada ____.__________________
 
 KODI
Pašvaldības nosaukums (novads, pilsēta) 
 
Izglītības iestādes dibinātāja vai izglītības iestādes nosaukums 
Pārskata gads 

(euro)*

KodsKoda nosaukumsNaudas plūsmas izpilde no gada sākumaIzpilde pēc uzkrāšanas principa no gada sākuma
AB12
ATL_SAKAtlikums perioda sākumā  
I.Ieņēmumi  
MERK_DOTSaņemts pārskata periodā (no Kultūras ministrijas)  
II.Izdevumi  
1000Atlīdzība  
 tai skaitā:  
ATRautoratlīdzība (honorārs)  
2000Preces un pakalpojumi  
 tai skaitā:  
BILbiļešu izdevumi, ieejas maksa  
TRAtransporta izdevumi  
TEHpasākuma tehniskās izmaksas  
ATLpasākuma nodrošinātāja personāla atlīdzība  
ATL_BEIAtlikums perioda beigās  

Piezīme. 1. * Norāda ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.

Saturiskais pārskats par sasniegtajiem kvantitatīvajiem rādītājiem**

Nr.
p.k.
Pasākuma nosaukums un saturiskā pakalpojuma nodrošinātājs***Pasākuma norises laiks un vietaAtbilstība programmas "Latvijas skolas soma" saturiskajām jomām
(atzīmēt ar "1"; viens pasākums var atbilst vairākām jomām)
Norises veids
(atzīmēt ar "1"; vienam pasākumam var atbilst vairāki veidi)
Pasākuma publicitāte
(attiecīgajā ailē norādīt publikāciju skaitu)
Iesaistīto izglītojamo skaits
(attiecīgajā pasākumā attiecīgajā klašu grupā)
  laiksvietaLat-
vijas
valstis-
kuma
attīs-
tības un sagla-
bāšanas liecības
Lat-
vijas
kultū-
ras
vērtības un laik-
metīgās izpaus-
mes
Lat-
vijas
daba un kultūr-
ainava
iz-
rāde
kon-
certs
kinora-
došā darb-
nīca
iz-
stāde
muzej-
peda-
go-
ģiska nodar-
bība
citsinter-
nets
televī-
zija
radiodru-
kātā
pre-
se
cits1.–4. klase5.–6. klase7.–9. klase10.–12. klase
****
 ABCDEFGHIJKLM123456789
                       
                       
KOPĀxx                   
PAVISAM KOPĀxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 Izglītojamo skaits
Unikālo apmeklētāju skaits – izglītojamie, kuriem nodrošināta iespēja piedalīties vismaz vienā no programmas "Latvijas skolas soma" pasākumiem 20__./20__. mācību gada __. semestrī 

Piezīmes.
2. ** Ja vienā dienā vai viena brauciena laikā notikušas vairākas saturiskās norises, piemēram, izstādes un teātra izrādes apmeklējums, katra no tām jānorāda atsevišķā rindā.
3. *** Norāda pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina saturisko pakalpojumu un pasākuma nosaukumu, piemēram, Dailes teātris, izrāde "Sprīdītis", ailē nenorāda biļešu tirdzniecības operatoru.
4. **** Vidējās profesionālās izglītības sistēmā – iesaistīto audzēkņu skaits.

Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas un pilnīgas nepieciešamās ziņas, un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

Kultūras ministrs N. Puntulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 33Pieņemts: 21.01.2020.Stājas spēkā: 24.01.2020.Zaudē spēku: 01.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 16, 23.01.2020. OP numurs: 2020/16.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
312109
{"selected":{"value":"16.12.2020","content":"<font class='s-1'>16.12.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.12.2020","iso_value":"2020\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.09.2020","iso_value":"2020\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2020.-15.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.01.2020","iso_value":"2020\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2020.-18.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.12.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)