Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Satiksmes ministrijas noteikumi Nr.43

Rīgā 1997.gada 19.decembrī

Transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates noteikumi

Izdoti saskaņā ar "Ceļu satiksmes likuma" 4.pantu un

Ministru Kabineta 1995.gada 17.oktobra noteikumu Nr.302

"Ceļu satiksmes noteikumu" 175.pantu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates noteikumi nosaka transportlīdzekļu valsts tehniskai apskatei (turpmāk tekstā - "tehniskā apskate") uzrādāmo transportlīdzekļu uzskaitījumu, tehniskās apskates periodiskumu visu veidu transportlīdzekļiem un kārtību, kādā veicama tehniskā apskate.

2. Tehniskās apskates mērķis - transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa pārbaude, reģistrācijas datu atbilstības pārbaude transportlīdzekļu reģistram, noteikto transporta nodevu nomaksas kontrole, transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas kontrole, meklēšanā atrodošos transportlīdzekļu atklāšana.

3. Tehnisko apskati tikai šim nolūkam paredzētajās vietās veic noteiktā kārtībā atestēti transportlīdzekļu tehniskās kontroles inspektori - eksperti (turpmāk tekstā "inspektori").

4. Tehniskā apskate jāveic visiem transportlīdzekļiem (izņemot sniega motociklus), kas noteiktā kārtībā ir reģistrēti CSDD un kas piedalās ceļu satiksmē.

5. Par tehnisko apskati ir noteikta samaksa pēc cenrāža.

6. Tehniskā apskate jāveic tā rajona (pilsētas) tehniskās apskates stacijā (punktā), kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts vai tehniskās apskates stacijās Rīgas pilsētā (rajonā).

7. CSDD pēc tehniskās apskates stacijas izveides un pieslēguma centrālajai datu bāzei var atļaut veikt tehnisko apskati arī citos rajonos (pilsētās) ārpus transportlīdzekļa reģistrācijas vietas.

8. Juridiskām personām, kuru transportlīdzekļi ir reģistrēti pēc juridiskās personas adreses un tiek pastāvīgi lietoti rajonu (pilsētu) struktūvienību vai filiāļu atrašanās vietās, tehnisko apskati var veikt atbilstošās rajonu (pilsētu) tehniskās apskates stacijās (punktos), to iepriekš saskaņojot ar CSDD Transportlīdzekļu kontroles un setifikācijas inspekciju.

9. Tehniskā apskate jāveic ne vēlāk kā 5 dienas pēc transportlīdzekļa reģistrācijas.

II. Tehniskās apskates periodiskums

10. Visiem transportlīdzekļiem tehniskā apskate jāveic ne retāk kā vienu reizi gadā, bet pasažieru komercpārvadājumiem izmantojamiem transportlīdzekļiem tehniskā apskate jāveic ne retāk kā divas reizes gadā.

11. Nākošā tehniskā apskate transportlīdzeklim jāveic ne vēlāk par datumu, kas norādīts tehniskās apskates uzlīmē (talonā).

12. Jaunam transportlīdzeklim, kurš ražots tekošajā gadā vai iepriekšējā gadā, veicot pirmreizējo reģistrāciju Latvijā, tehniskās apskates uzlīmi (talonu) par samaksu pēc cenrāža izsniedz bez tehniskās apskates veikšanas transportlīdzekļu tehniskās apskates stacijā (punktā) rajonā (pilsētā), kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts.

Jaunam automobilim tehniskās apskates uzlīmi virsbūves (kabīnes) priekšējā stikla iekšpusē labajā apakšējā stūrī pielīmē inspektors.

III. Pārbaužu veidi tehniskajā apskatē

13. Pamatpārbaude.

13.1. Pamatpārbaudi veic visiem transportlīdzekļiem tehniskās apskates laikā.

13.2. Pēc klienta vēlēšanās, veicot transportlīdzekļa pamatpārbaudi, novērtē tā tehniskā stāvokļa un aprīkojuma atbilstību "zaļiem" vai "zaļākiem un drošiem" transportlīdzekļiem noteiktajām prasībām, starptautiskajiem autopārvadājumiem noteiktajām prasībām, bīstamu kravu autopārvadājumiem noteiktajām prasībām vai pasažieru komercpārvadājumiem izmantojamiem transportlīdzekļiem noteiktajām prasībām.

14. Atkārtotā pārbaude.

14.1. Atkārtoto pārbaudi veic tiem transportlīdzekļiem, kuriem pamatpārbaudē tika konstatēti būtiski trūkumi vai bojājumi, kas var ietekmēt satiksmes drošību, un kopš pamatpārbaudes veikšanas nav pagājušas vairāk kā 30 dienas.

14.2. Atkārtotās pārbaudes laikā kontrolē tikai to trūkumu vai bojājumu novēršanu, kuri tika konstatēti, veicot pamatpārbaudi.

15. Papildpārbaude.

15.1. Papildpārbaudi veic transportlīdzekļiem, lai novērtētu tā tehniskā stāvokļa un aprīkojuma atbilstību "zaļiem" vai "zaļākiem un drošiem" transportlīdzekļiem noteiktajām prasībām, starptautiskajiem autopārvadājumiem noteiktajām prasībām, bīstamu kravu autopārvadājumiem noteiktajām prasībām vai pasažieru komercpārvadājumiem izmantojamiem transportlīdzekļiem noteiktajām prasībām gadījumā, ja tehniskā apskate jau ir izieta iepriekš un transportlīdzeklim ir derīga tehniskās apskates uzlīme (talons).

15.2. Papildpārbaude ietver visas pamatpārbaudes prasības.

IV. Tehniskās apskates kārtība

16. Pirms tehniskās apskates transportlīdzekļa īpašniekam (vadītājam) jāuzrāda spēkā esošu sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi, jāveic samaksa par ikgadējo transporta nodevu un tehnisko apskati, norādot attiecīgo pārbaudes veidu.

Ja ikgadējā transporta nodeva ir samaksāta iepriekš, transportlīdzekļa īpašniekam (vadītājam) jāuzrāda nodevas samaksas kvīts (izņemot gadījumus, kad dati par samaksas veikšanu ir pieejami transportlīdzekļu datu bāzē).

17. Pēc nepieciešamo dokumentu uzrādīšanas un samaksas veikšanas transportlīdzeklis, tā reģistrācijas apliecība un tehniskās apskates protokols tehniskās apskates veikšanai jānodod inspektora rīcībā.

18. Transportlīdzekļa tehniskā apskate netiek uzsākta, ja:

18.1. automobilis, kurš reģistrēts kā "kravas seglvilcējs (vilcējs)", tehniskai apskatei netiek uzrādīts kopā ar puspiekabi;

18.2. piekabe tehniskai apskatei netiek uzrādīta sakabē ar mehānisko transportlīdzekli;

18.3. transportlīdzeklis nav nokomplektēts atbilstoši noteikumu "Par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli" 107., 108., 109.punktu prasībām;

18.4. automobilim uz virsbūves (kabīnes) priekšējā stikla ir pielīmēta(-tas) iepriekšējā gada tehniskās apskates uzlīme, spēkā neesoša(-as) obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas uzlīme(-es) vai citas normatīvajos aktos neparedzētas uzlīmes.

19. Tehnisko apskati ir jāsāk ar transportlīdzekļa agregātu numuru un transportlīdzekļa uzskaites tehnisko datu pārbaudi.

20. Datu neatbilstības gadījumā jāizsniedz izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu un jāturpina veikt tehniskā apskate.

21. Par atklātām viltojuma pazīmēm transportlīdzekļa agregātu numerācijā vai reģistrācijas dokumentos inspektoram jāsastāda noteiktas formas akts un tālāk jārīkojas saskaņā ar CSDD un Valsts policijas noteikto kārtību.

22. Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un tā aprīkojums tiek pārbaudīts atbilstoši noteikumiem "Par transporta līdzekļu tehnisko stāvokli".

Pārbaude jāveic, izmantojot tehniskās apskates stacijā (punktā) esošos pārbaudes stendus un iekārtas.

23. Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un aprīkojums kopumā tiek novērtēti ar vienu no novērtējuma veidiem:

0.novērtējums - pārbaudītais transportlīdzeklis ir tehniskā kārtībā, atbilst satiksmes drošības un apkārtējās vides aizsardzības prasībām;

1.novērtējums - pārbaudītajam transportlīdzeklim ir konstatēti sīki trūkumi vai bojājumi, kas tieši neietekmē satiksmes drošību;

2.novērtējums - pārbaudītajam transportlīdzeklim ir konstatēti būtiski trūkumi vai bojājumi, kas var ietekmēt satiksmes drošību. Ar šo vērtējumu transportlīdzeklim netiek izsniegta tehniskās apskates uzlīme. Transportlīdzekļa īpašniekam (vadītājam) tiek dota iespēja novērst konstatētos trūkumus vai bojājumus un 30 dienu laikā veikt atkārtotu tehnisko apskati par pazeminātu samaksu atbilstoši cenrādim;

3.novērtējums - pārbaudītais transportlīdzeklis neatbilst satiksmes drošības prasībām un ir bīstams ekspluatācijai. Tās pašas dienas laikā ar transportlīdzekli ir jāatgriežas stāvvietā vai remontvietā, ievērojot nepieciešamo piesardzību. Transportlīdzekļa īpašniekam (vadītājam) tiek dota iespēja novērst visus konstatētos trūkumus vai bojājumus un veikt atkārtotu pamatpārbaudi.

24. Transportlīdzekļu atsevišķu agregātu, konstrukcijas elementu un aprīkojuma trūkumi vai bojājumi, vadoties pēc to nozīmīguma, ir jānovērtē atbilstoši "Trūkumu un bojājumu novērtējumam" (sk.1.pielikums).

25. Ja transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un aprīkojums kopumā ir novērtēts ar 0. vai 1.novērtējumu, tad inspektoram jārīkojas šādi:

25.1. jānoformē tehniskās apskates uzlīme (talons), tajā atzīmējot:

25.1.1. transportlīdzekļa marku un modeli (tikai tehniskās apskates talonā);

25.1.2. transportlīdzekļa identifikācijas (šasijas) numura pēdējās 6 zīmes;

25.1.3. transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru;

25.1.4. datumu nākošajā gadā, ne vēlāk par kuru transportlīdzeklim jāveic kārtējā tehniskā apskate;

Piezīme: nākošā tehniskā apskate, vadoties no transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa un ievērojot tehnisko apskašu skaita vienmērīgu sadalījumu pa gada mēnešiem, var tikt nozīmēta nākošajā gadā ne ātrāk kā pēc 11 mēnešiem un ne vēlāk kā pēc 13 mēnešiem no tehniskās apskates veikšanas dienas.

25.2. pirms jaunas tehniskās apskates uzlīmes pielīmēšanas ir jānoplēš iepriekšējā tehniskās apskates uzlīme un jāsagatavo vieta uz automobiļa priekšējā stikla jaunas uzlīmes pielīmēšanai;

25.3. tehniskās apskates uzlīmi ir jāpielīmē automobiļa virsbūves (kabīnes) priekšējā stikla iekšpusē labajā apakšējā stūrī, bet tehniskās apskates talons ir jāizsniedz personai, kas transportlīdzekli ir uzrādījusi tehniskai apskatei;

Piezīme: gadījumā, ja transportlīdzeklim tika konstatēta faktisko datu neatbilstība uzskaites tehniskajiem datiem un tika izsniegta izziņa par agregātu numuru salīdzināšanu, tehniskās apskates uzlīmi (talonu) ir attiecīgi jāpielīmē vai jāizsniedz tikai pēc faktisko uzskaites datu reģistrācijas, pamatojoties uz tehniskās apskates protokolu.

25.4. personai, kas transportlīdzekli ir uzrādījusi tehniskai apskatei, jāizsniedz tehniskās apskates protokola oriģināls, kurā atzīmēti visi tie trūkumi vai bojājumi, kuri ir jānovērš, neskatoties uz to, ka ir saņemta tehniskās apskates uzlīme (talons);

25.5. ja transportlīdzeklis atbilst "zaļiem" vai "zaļākiem un drošiem" transportlīdzekļiem noteiktajām prasībām, inspektoram tas atbilstoši jāatzīmē tehniskās apskates protokolā un jāizsniedz atbilstošs ETMK sertifikāts;

25.6. ja transportlīdzeklis atbilst starptautiskajiem autopārvadājumiem noteiktajām prasībām, tas atbilstoši jāatzīmē tehniskās apskates protokolā;

25.7. ja transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un aprīkojums atbilst bīstamu kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) noteiktajām prasībām, inspektoram tas atbilstoši jāatzīmē tehniskās apskates protokolā un jāizsniedz atbilstošs sertifikāts vai jāpagarina tā derīguma termiņš;

25.8. ja transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un aprīkojums atbilst bīstamu kravu iekšzemes (Latvijas teritorijā) pārvadājumiem ar autotransportu prasībām, inspektoram tas atbilstoši jāatzīmē tehniskās apskates protokolā un jāizsniedz atbilstošs sertifikāts;

25.9. ja transportlīdzeklis ir piemērojams pasažieru komercpārvadājumiem (M1-taksi, M2, M3 kategoriju transportlīdzekļi), inspektoram tas atbilstoši jāatzīmē tehniskās apskates protokolā.

26. Ja transportalīdzekļa tehniskais stāvoklis vai aprīkojums kopumā ir novērtēts ar 2.novērtējumu, tad inspektoram jārīkojas šādi:

26.1. jāaizpilda tehniskās apskates protokols, atzīmējot visus trūkumus vai bojājumus, kuri ir jānovērš;

26.2. tehniskās apskates protokola oriģinālu ir jāizsniedz personai, kas transportlīdzekli ir uzrādījusi tehniskai apskatei.

27. Tāda transportlīdzekļa ekspluatācija, kura tehniskais stāvoklis un aprīkojums kopumā ir novērtēts ar 2.novērtējumu, Latvijas teritorijā atļauta līdz atkārtotai pārbaudei, bet ne ilgāk kā 30 dienas pēc pamatpārbaudes vai papildpārbaudes veikšanas brīža.

28. Ja transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis kopumā ir novērtēts ar 3.novērtējumu, tad inspektoram jārīkojas šādi:

28.1. jāaizpilda tehniskās apskates protokols, atzīmējot visus trūkumus vai bojājumus, kuri ir jānovērš;

28.2. tehniskās apskates protokola oriģināls ir jāizsniedz personai, kas transportlīdzekli ir uzrādījusi tehniskai apskatei.

29. Tehniskās apskates veikšanas dienā ar transportlīdzekli, kura tehniskais stāvoklis kopumā ir novērtēts ar 3.novērtējumu, atļauts aizbraukt līdz stāvvietai vai remontvietai; tālāka transportlīdzekļa ekspluatācija līdz trūkumu vai bojājumu novēršanai un tehniskās apskates iziešanai ir aizliegta.

30. Ja transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis vai aprīkojums, veicot papildpārbaudi, tiek novērtēts ar 2. vai 3.novērtējumu, tad transportlīdzeklim iepriekš izsniegtā tehniskās apskates uzlīme tiek anulēta un tālāka transportlīdzekļa ekspluatācija atļauta saskaņā ar 27. un 29. punktu prasībām.

31. Tehniskās apskates uzlīmes (talona) nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā, kā arī gadījumā, ja mainījušies tehniskās apskates uzlīmē (talonā) uzrādāmie transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati, pēc īpašnieka (vadītāja) lūguma inspektoram ir jāizsniedz jauna uzlīme (talons) par samaksu pēc cenrāža, pārliecinoties par datu atbilstību datu bāzei, šādā kārtībā:

31.1. ja tehniskās apskates uzlīme (talons) ir sabojāta vai mainījušies transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati, transportlīdzekļa īpašniekam (vadītājam) jāuzrāda sabojātā vai nederīgā tehniskās apskates uzlīme (talons);

31.2. ja tehniskās apskates uzlīme (talons) ir nozaudēta, transportlīdzekļa īpašniekam (vadītājam) jāiesniedz rakstisks paskaidrojums;

31.3. ja transportlīdzeklim ir acīmredzami trūkumi vai bojājumi, inspektors transportlīdzekļa īpašniekam (vadītājam) var pieprasīt veikt atkārtotu pamatpārbaudi;

31.4. jaunu valsts tehniskās apskates uzlīmi (talonu) izsniedz tā rajona (pilsētas) nodaļas tehniskās apskates stacijā (punktā), kurā tika veikta tehniskā apskate vai tehniskās apskates stacijā (punktā) tajā rajonā (pilsētā), kurā transporta līdzeklis ir reģistrēts.

V. Tehniskās apskates protokola aizpildīšanas kārtība

32. Tehniskās apskates protokols (sk. 2.pielikumu) ir obligāts transportlīdzekļu tehniskās apskates dokuments, kas tiek noformēts divos eksemplāros. Oriģināls pēc tehniskās apskates veikšanas tiek izsniegts transportlīdzekļa īpašniekam (vadītājam), bet kopija tiek uzglabāta tehniskās apskates vietā.

33. Tehniskās apskates protokols sastāv no 5 daļām (sk. 3.pielikumu):

33.1. daļa "A" - samaksas kvīts; šī protokola daļa jāaizpilda kases darbiniekam ar datora palīdzību;

33.2. daļa "B" - ziņas par īpašnieku un transportlīdzekli:

33.2.1. šī protokola daļa jāaizpilda kases darbiniekam ar datora palīdzību, izmantojot reģistrācijas datu bāzi;

33.2.2. ja tehniskās apskates datums nesakrīt ar protokola izdrukāšanas datumu, tad šīs daļas ailē "pārbaudes datums" inspektoram jāieraksta faktiskais pārbaudes datums;

33.3. daļa "C" - mērījumu rezultāti:

33.3.1. šo protokola daļu jāaizpilda inspektoram, ierakstot transportlīdzekļa spidometra rādījumu tehniskās apskates brīdī, atgāzu kontroles rezultātus, bremžu efektivitātes mērījumus [kN] (ja pārbaude notiek izmantojot bremžu stendu);

33.3.2. šīs daļas ailē "Piezīmes" inspektors var atzīmēt tos trūkumus vai bojājumus, kas nav uzskaitīti protokola "D" daļā;

33.3.3. ja transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un aprīkojums atbilst starptautiskajiem autopārvadājumiem izmantojamiem transportlīdzekļiem noteiktajām prasībām, šīs protokola daļas ailē "Piezīmes" inspektoram jāieraksta vai transportlīdzeklis ir vai nav aprīkots ar tahogrāfu, ātruma ierobežotājierīci, kā arī ar pakaļējo un sānu drošības konstrukcijām (sk. 4.pielikumu);

33.3.4. ja transportlīdzeklis ir piemērojams pasažieru komercpārvadājumiem (M1 - taksi, M2, M3 kategoriju transportlīdzekļi), šīs protokola daļas ailē "Piezīmes" inspektoram ir jāizdara atzīme - "Pasažieru komercpārvadājumiem derīgs līdz ............" (6 mēneši pēc tehniskās apskates iziešanas dienas);

33.4. daļa "D" - trūkumu un bojājumu karte:

33.4.1. šī protokola daļa jāaizpilda inspektoram, atzīmējot tos trūkumus vai bojājumus, kuri tiek konstatēti tehniskās apskates laikā;

33.4.2. lai atzīmētu konstatēto trūkumu, kvadrātveida lodziņos, kas izvietoti blakus katra parametra numuram, jāizdara atbilstošas atzīmes (sk. 4.pielikumu);

33.4.3. bez konstatēto trūkumu vai bojājumu atzīmēšanas šajā protokola daļā inspektoram jānovērtē katra grupa atsevišķi; šim nolūkam kvadrātveida lodziņos, kas izvietoti pie katras grupas nosaukuma (sk. 4.pielikumu), inspektoram jāizdara viena no atzīmēm "0'', "1'', "2'' vai "3'' atbilstoši novērtējumam, kas izskaidrots šajos noteikumos.

Piezīme: grupas novērtējumam jāsakrīt ar viszemāko kaut vienu šīs grupas apakšpunkta novērtējumu (šajos noteikumos 3.novērtējums saprotams kā zemāks par 2., 1. un 0.novērtējumu, 2.novērtējums saprotams kā zemāks par 1. un 0.novērtējumu, bet 1.novērtējums saprotams kā zemāks par 0.novērtējumu).

Piemērs: ja kāds no grupas apakšpunktā minētā parametra trūkumiem vai bojājumiem ir novērtēts kā būtisks trūkums vai bojājums (2.novērtējums) un grupā nav neviena zemāka vērtējuma, grupa arī tiek novērtēta ar 2.novērtējumu.

33.5. daļa "E" - vērtējumu daļa:

33.5.1. šī protokola daļa jāaizpilda inspektoram tehniskās apskates beigās;

33.5.2. inspektoram jānosvītro šīs protokola daļas visas tās ailes, kuras netiek atzīmētas atbilstoši zemāk minēto punktu prasībām;

33.5.3. lai atzīmētu transportlīdzekļa kopējo novērtējumu, šajā protokola daļā inspektoram nav jānosvītro atbilstošā novērtējuma aile "0'', "1'', "2'', vai "3'';

Piezīme: transportlīdzekļa kopējam novērtējumam jāsakrīt ar grupas novērtējumu, kura novērtēta viszemāk.

33.5.4. ja transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un aprīkojums atbilst starptautiskajiem autopārvadājumiem vai pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem automobiļiem izmantojamiem transportlīdzekļiem noteiktajām prasībām, šajā protokola daļā inspektoram nav jānosvītro atbilstošā papildvērtējuma aile "STARPTAUT." vai "TAKSI";

33.5.5. ja transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un aprīkojums atbilst "zaļiem" vai "zaļākiem un drošiem" transportlīdzekļiem vai bīstamu kravu pārvadājumiem izmantojamiem transportlīdzekļiem noteiktajām prasībām un par apliecinājumu tam ir izsniegts atbilstošs sertifikāts vai pagarināts tā derīguma termiņš, inspektoram šīs daļas attiecīgajā(-jās) ailē(-ēs) "izsniegts sertifikāts" vai "izsniegts sertifikāts(-i)" jāieraksta izsniegtā (pagarinātā) sertifikāta numurs un jāatstāj nenosvītroti izsniegtajam(-jiem) sertifikātam(-iem) atbilstošais(-ie) simbols(-i): "ADR", "ADRLV", "L", "U", "S";

33.5.6. ja transportlīdzeklim ir izsniegta tehniskās apskates uzlīme (talons), inspektoram šīs daļas ailē "Izsniegta uzlīme Nr." jāieraksta uzlīmes (talona) numuru un ailē "Nākošā apskate līdz:" jāatzīmē datums, līdz kuram jāveic nākošā tehniskā apskate;

33.5.7. ja transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un aprīkojums ir novērtēts ar 2.novērtējumu, tad šajā protokola daļā inspektoram nav jānosvītro aile "ATKĀRTOTĀ" un ailē "Pārbaude jāveic līdz:" jāieraksta atkārtotās pārbaudes veikšanas termiņš, t.i., 30 dienas pēc pamatpārbaudes veikšanas dienas;

33.5.8. ja transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis ir novērtēts ar 3.novērtējumu, tad šajā protokola daļā inspektoram nav jānosvītro aile "PAMATPĀRBAUDE";

33.5.9. tehniskās apskates protokols inspektoram jāapstiprina ar parakstu un personīgo spiedogu.

VI. Pārejas noteikumi

34. Noteikumi stājas spēkā ar 1998.gada 1.janvāri.

Satiksmes ministrs V.Krištopans

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J.Kancēvičs

1.pielikums

TRŪKUMU UN BOJĀJUMU NOVĒRTĒJUMS

Valsts tehniskā apskatē konstatēto trūkumu un bojājumu novērtējums izstrādāts, pamatojoties uz noteikumiem "Par transporta līdzekļu tehnisko stāvokli".

Atkarībā no trūkumu vai bojājuma nozīmīguma, tie tiek iedalīti 3 grupās:

1 - sīks trūkums vai bojājums, kas tieši neietekmē satiksmes drošību;
2 - būtisks trūkums vai bojājums, kas var ietekmēt satiksmes drošību;
3 - bīstams trūkums vai bojājums; transportlīdzeklis neatbilst satiksmes drošības prasībām un ir bīstams ekspluatācijai;

Trūkumu un bojājumu attiecīgais novērtējuma veids apzīmēts ar "X".

Ja vienam un tam pašam trūkumam vai bojājumam doti vairāki novērtējuma veidi, tad galējo vērtējumu par trūkuma vai bojājuma nozīmīgumu veic inspektors, vadoties no tā faktiskās ietekmes uz satiksmes drošību un no transportlīdzekļa piederības kādai no atsevišķām transportlīdzekļu grupām.

Nr. 1.GRUPA. APRĪKOJUMS NOVĒRTĒJUMS
1 2 3
101. Agregātu Nr./ firmas plāksnīte:
101.1. Šasijas (virsbūves) Nr. neatbilst reģistrācijas
dokumentiem, nav oriģināls. X
101.2. Motora Nr. neatbilst reģistrācijas
dokumentiem nav oriģināls. X
101.3. Firmas plāksnītes nav, nepilnīga,
nav nostiprināta, nav salasāma. X
102. Valsts reģistrācijas numura zīmes:
102.1.1. Nav, neatbilst reģistrācijas dokumentiem X
102.1.2. Mehāniski bojātas, grūti salasāmas X X
102.2. Nepareizs tips, nepareizi nostiprinātas. X
103. Atpakaļskata spoguļi:
103.1. Nav, nepietiekams skaits, neefektīvi. X
103.2. Viegli bojāts, regulēšanas ierīce nedarbojas
vai neefektīva. X
104. Skaņas signālierīce:
104.1. Nav, nestrādā; uzstādīts skaņas signāls
ar mainīgu toņu augstumu. X
104.2. Darbība mazefektīva. X
105. Kontroles/mērīšanas ierīces:
105.1. Spidometrs nav, nestrādā X
105.2. Spidometrs viegli bojāts (darbību neierobežo). X
105.3. Kontroles mērierīces bojātas, nedarbojas. X
105.4. Tahogrāfs bojāts, nedarbojas. X X
105.5. Bojāta, nedarbojas. X X
106. Riteņu paliktņi:
106.1. Nav, neatbilstošs, bojāts. X X
106.2. Stiprinājums neatbilstošs, bojāts. X X
107. Avārijas apstāšanās zīme
(sarkans mirgojošs lukturis):
107.1. Nav. X
107.2. Neatbilst prasībām, neapmierinošs stāvoklis. X
108. Medicīniskā aptieciņa:
108.1. Nav. X
108.2. Neatbilst prasībām. X
109. Ugunsdzēšamais aparāts:
109.1. Nav,nepietiekošs skaits. X
109.2. Beidzies derīguma laiks
(nav tehniskās kontroles atzīmes). X
109.3. Nepareizi novietots, neatbilstoši nostiprināts. X
110. Radiotraucējumu slāpēšanas ierīces:
110.1. Nav, neatbilst prasībām. X
111. Uzraksti, atšķirības zīmes:
111.1. Uzraksti neatbilst LR valodas likumam. X
111.2. Citas valsts simbolika. X
111.3. Nav, neatbilstoša. X
111.4. Nav, neatbilstoša. X
111.5. Nav, neatbilstoša. X
111.6. Nav, neatbilstošas. X
111.7. Nav, neatbilstoša. X
Nr. 2.GRUPA. GAISMAS IERĪCES NOVĒRTĒJUMS
1 2 3
201. Galvenie lukturi:
201.1 Neatbilstošs lukturu tips, skaits. X
201.2. Izmainīta lukturu konstrukcija. X
201.3. Bojājumi. X X
202. Tuvā gaisma:
202.1. Nedeg kāds no lukturiem. X
202.2. Nepareizs lukturu regulējums. X X
202.3. Neatbilstošs novietojums X
203. Tālā gaisma:
203.1. Nedeg kāds no lukturiem. X
203.2. Nepareizs lukturu regulējums. X X
203.3. Neatbilstošs novietojums X
203.4. Pārsniegts maksimālais gaismas stiprums. X
204. Priekšējie miglas lukturi:
204.1. Neatbilstošs lukturu tips un skaits. X
204.2. Neatbilstošs novietojums. X X
204.3. Bojājumi. X X
204.4. Nepietiekams stiprinājums. X X
204.5. Izmainīta konstrukcija. X
204.6. Nepareiza darbība. X
204.7. Nepareizs regulējums. X
205. Gabarītlukturi:
205.1. Nav, neatbilstošs skaits, krāsa vai novietojums. X
205.2. Bojājumi. X X
205.3. Darbība:
205.3.1. Nepareiza darbība. X
205.3.2. Nedeg viens no priekšējiem lukturiem. X
206. Reģistrācijas numura zīmes apgaismojums:
206.1. Neatbilstība izgatavotājuzņēmuma prasībām. X X
206.2. Bojājumi. X
206.3. Darbība:
206.3.1. Nepareiza darbība. X
206.3.2. Nedeg viens no lukturīšiem. X
207. Virzienrādītāji. Avārijas signalizācija:
207.1. Neatbilstoša krāsa un novietojums. X X
207.2. Nepareiza darbība. X
207.3. Bojājumi. X X
208. Bremzēšanas signāllukturi:
208.1. Neatbilstoša krāsa un novietojums. X
208.2. Neatbilstošs lukturu skaits. X
208.3. Darbība:
208.3.1. Nepareiza darbība. X
208.3.2. Nedeg viens no papildlukturiem. X
208.4. Bojājumi. X X
209. Pakaļējie miglas lukturi:
209.1. Neatbilstoša krāsa un novietojums. X
209.2. Nepareiza darbība. X X
209.3. Bojājumi. X X
210. Stāvgaismas lukturi:
210.1. Komplektācija. X X
210.2. Bojājumi. X X
210.3. Nepareiza darbība. X
211. Atstarotāji:
211.1. Nav, neatbilstošs skaits, krāsa vai forma. X
211.2. Neatbilstošs novietojums. X
212. Atpakaļgaitas lukturi:
212.1. Neatbilstošs skaits, krāsa un novietojums. X X
212.2. Darbība:
212.2.1. Nepareiza darbība. X
212.2.2. Nedeg viens no diviem. X
212.3. Neatbilstošs regulējums. X
212.4. Bojājumi. X
213. Papildu lukturi:
213.1. Neatbilstošs lukturu tips, skaits. X
213.2. Pārsniegts maksimāli pieļaujamais
gaismas stiprums. X
214. Sakabes ierīces kontaktligzda / kontaktdakša:
214.1. Nav, neatbilstoša. X
214.2. Bojājumi. X X
Nr. 3.GRUPA. STŪRES IEKĀRTA NOVĒRTĒJUMS
1 2 3
301. Stūres rats:
301.1. Neatļauta konstrukcija. X X
301.2. Bojāts X X
301.3. Nenostiprināts. X
301.4. Nenostiprināts apvalks. X X
302. Stūres rata brīvkustība:
302.1. Pārsniedz uzrādītos lielumus. X
303. Stūres statnis:
303.1. Palielināta stūres rata brīvkustība
aksiālā un radiālā virzienā. X X
303.2. Stūres statņa stiprinājumi bojāti. X X
303.3. Bojāta regulēšanas ierīce. X X
304. Pretaizbraukšanas ierīce:
304.1. Bojāta. X X
305. Stūres mehānisms:
305.1. Darbības traucējumi. X
305.2. Nenostiprināts. X
305.3. Putekļaizsargu tehniskais stāvoklis. X X
305.4. Neblīvs. X X
306. Stūres piedziņa:
306.1. Nenostiprinātas detaļas. X
306.2. Bojātas, izdilušas piedziņas detaļas. X X
307. Stūres stieņi / svira:
307.1. Nenostiprināti. X
307.2. Bojāti, deformēti. X X
307.3. Remontēti metinot, karsējot, lodējot. X X
307.4. Pieskaras transportlīdzekļa citām daļām. X
308. Stūres šarnīri:
308.1. Nenostiprināti. X
308.2. Palielināta brīvkustība detaļu savienojumos. X X X
308.3. Putekļu aizsargu tehniskais stāvoklis. X X
309. Stūrējamo riteņu pagrieziena ierobežotāji:
309.1. Nenostiprināti, nav. X
309.2. Nenoregulēti. X X
310. Stūres piedziņa ar pastiprinātāju:
310.1. Nedarbojas. X
310.2. Pastiprinātāja detaļu bojājumi. X X
310.3. Neblīvs. X X
310.4. Nenostiprinātas detaļas. X
310.5. Cauruļu novietojums. X X
311. Triecienu slāpētājs:
311.1. Nenostiprināts. X
311.2. Bojāts. X X
311.3. Neblīvs. X X
312. Stūrējamo riteņu iestatīšanas leņķi:
312.1. Leņķi neatbilst izgatavotāja prasībām. X X
Nr. 4.GRUPA. BREMŽU IEKĀRTA NOVĒRTĒJUMS
1 2 3
401. Darba bremzes - priekšējā ass:
401.1. Nedarbojas vispār, nedarbojas vienā pusē. X X
401.2. Nepietiekama darbība, neatbremzējas. X
401.3. Darbības nevienmērīgums starp vienas ass
riteņiem vairāk par 30%. X
402. Darba bremzes - pakaļējā ass:
402.1. Nedarbojas vispār, nedarbojas vienā pusē. X X
402.2. Nepietiekama darbība, neatbremzējas. X
402.3. Darbības nevienmērīgums starp vienas ass
riteņiem vairāk par 30%. X
403. Darba bremzes - iedarbības pakāpenība
un darbības ilgums:
403.1. Nav darba bremžu un rezerves bremžu
pakāpeniskas darbības. X
403.2. Pilnībā nospiežot bremžu pedāli, spiediens riteņu
bremžu cilindros vai kamerās pieaug pārāk lēni. X
404. Darba bremžu iekārta -
hermētiskums, noplūde:
404.1. Nav pietiekošs noblīvējums. X X X
405. Darba bremžu iekārta - pedāļa,
sviras gājiens:
405.1. Pārāk liels, nepietiekama gājiena rezerve. X
405.2. Pedāļa virsma slidena. X X
405.3. Izdiluši savienojumi vai apgrūtināta vadība. X
406. Stāvbremze - darbība:
406.1. Nedarbojas, darbojas nepietiekami. X X
407. Stāvbremze - vienlaicīga abu riteņu
nobremzēšanās:
407.1. Darbības nevienmērība lielāka par 50%. X X
408. Stāvbremze - sviras gājiens / sprūdierīce:
408.1. Pārāk liels sviras gājiens, nobremzējot apmierinoši. X
408.2. Sprūdierīce bojāta, palielināta spēle salāgojumos. X X
409. Papildbremze:
409.1. Palīgbremzes:
409.1.1. Pārlieku vāja / stipra darbība,
neiedarbojas pakāpeniski. X X
409.1.2. Pārlieku vāja / stipra darbība,
neiedarbojas pakāpeniski. X X
410. Inerces bremze, drošības trose
(uzstumšanās inerces ierīce):
410.1. Neatļauts izpildījums. X X
410.2. Nepietiekama darbība. X
410.3. Pārlieku liels uzstumšanās pārvietojums. X X
410.4. Drošības trose nav vai ir neapmierinošs
tehniskais stāvoklis. X X
411. Mehāniskā bremzes pārvada troses / stiepņi:
411.1 Bremžu trose bojāta, bez aizsargapvalka,
bojātas vadīklas. X X
411.2. Troses un stiepņi nepietiekami nostiprināti. X X
411.3. Savienojumi nav nodrošināti pret atvienošanos. X
412. Loku izvēršanas vārpstiņa, bremžu pārvada
regulēšanas mehānisms:
412.1. Apgrūtināta kustība, salāgojumu izdilums,
ierobežota darbība. X
413. Kompresors - balonu uzpildīšanas laiks:
413.1. Uzpildīšanas laiks pārlieku liels. X
413.2. Spiediens nepietiekošs X
414. Avārijas spiediena signalizators / manometrs:
414.1. Bojāts avārijas spiediena
signalizators/ signalizācijas lampiņa. X
414.2. Bojāts manometrs. X
415. Saspiestā gaisa balons:
415.1. Bojāts, nehermētisks no balona nav iespēja
izlaist kondensātu. X X 415.2. Nav izgatavotājuzņēmuma plāksnīte. X
415.3. Bojāts stiprinājums. X X
416. Bremzēšanas spēka pastiprinātājs,
bremžu galvenais cilindrs:
416.1. Galvenais bremžu cilindrs - nehermētisks,
nepietiekams stiprinājums. X X
416.2. Nepietiekams bremžu šķidruma līmenis. X X
416.3. Bremzēšanas spēka pastiprinātājs bojāts, nedarbojas. X X
416.4. Nav noslēgts hermētiski. X
416.5. Signālierīce nav, nedarbojas. X X
417. Bremžu pārvada vārsti / gaisa
spiediena regulators:
417.1. Nepilnīga darbība. X X
417.2. Gaisa spiediena regulēšana neatbilst prasībām. X
418. Bremžu pārvada cauruļvadi - priekšā:
418.1. Cauruļvadi neatbilstoši, bojāti. X X X
418.2. Nepareizs novietojums, nepietiekams stiprinājums. X X
419. Bremžu pārvada cauruļvadi - aizmugurē:
419.1. Cauruļvadi neatbilstoši, bojāti. X X X
419.2. Nepareizs novietojums, nepietiekams stiprinājums. X X
420. Bremžu pārvada cauruļvadi - vidū:
420.1. Cauruļvadi neatbilstoši, bojāti. X X X 420.2. Nepareizs novietojums, nepietiekams stiprinājums. X X
421. Bremžu šļūtenes - priekšā, kreisā un labā pusē:
421.1. Šļūtenes neatbilstošas, bojātas. X X
421.2. Iespējams pārrāvums. X
421.3. Savērpušās, krāsotas. X X
422. Bremžu šļūtenes - aizmugurē,
kreisā un labā pusē:
422.1. Šļūtenes neatbilstošas, bojātas. X X
422.2. Iespējams pārrāvums. X
422.3. Savērpušās, krāsotas. X X
423. Riteņu hidrauliskie darba cilindri,
pneimokameras - gājiens/putekļaizsargi:
423.1. Neatbilstoši, nenostiprināti vai bojāti
darba cilindrs vai pneimokamera. X
423.2. Gājiens pārlieku liels. X
423.3. Putekļu aizsargu neapmierinošs stāvoklis. X
424. Bremžu trumuļi, bremžu diski:
424.1. Palielināta mešana, pārlieku liels nodilums,
spēcīgi rievota virsma. X
424.2. Plaisas vai lūzuma iespēja. X
425. Bremžu uzlikas - priekšā/aizmugurē:
425.1. Nodilums ievērojami pārsniedz robežlielumu,
ko nosaka izgatavotājrūpnīca. X
425.2. Neatļauts izpildījums. X X
426. Riteņu bremžu mehānisms, brīvgājiens:
426..1. Regulējums. X X
427. Bremžu pārvadu savienojumi
"vilcējs - piekabe":
427.1. Vārsta neblīvums, fiksējošo izciļņu nodilums. X X
427.2. Nepareizs savienojums, samainītas
savienotājgalvu daļas. X
428. Manometru pieslēgšanas kontrolizvadi:
428.1. Bojājumi vārsta mehānismā. X X
429. Automātiski regulējoša bremzēšanas
spēku (ARB) ierīce:
429.1. Nav, nedarbojas, darbojas nepilnīgi. X X
430. Energoakumulatora bremžu ierīce:
430.1. Darbības nepilnība. X
430.2. Brīdinājuma ietaise nedarbojas. X
431. Antibloķēšanas iekārta (ABS):
431.1. Devēju stāvoklis neapmierinošs. X X
431.2. Nedarbojas režīmā, kāds norādīts
ekspluatācijas noteikumos. X X
Nr. 5.GRUPA. RITEŅI, RIEPAS NOVĒRTĒJUMS
1 2 3
501. Riepas - bojājumi:
501.1. Bojātas. X X
501.2. Viegli vietēji bojājumi. X
502. Riepas - protektora zīmējuma augstums:
502.1. Nepietiekams. X
503. Riepas - izmērs, konstrukcija:
503.1. Izmērs vai konstrukcija atšķiras no atļautām riepām. X X
503.2. Dažāda izpildījuma, izmēra riepu
nepieļaujama lietošana. X
503.3. Riepu radzes:
503.3.1. Nepieļaujams tips X
503.3.2. Nepieļaujams radžu tips un tehniskie parametri X
503.3.3. Nepareiza montāža X
504. Riteņi - bojājumi:
504.1. Plaisas, izlūzumi, stipri deformēti. X X
504.2. Nelieli vietēji bojājumi. X
505. Riteņi - stiprinājums:
505.1. Trūkst riteņu stiprinājuma uzgriežņu vai skrūvju. X X
505.2. Nenostiprināti, nepareizs izpildījums. X X
506. Riteņi - izmērs, konstrukcija:
506.1. Izmērs vai konstrukcija neatbilst prasībām. X X
506.2. Neatļauts izpildījums. X X
Nr. 6.GRUPA. ŠASIJA UN VIRSBŪVE NOVĒRTĒJUMS
1 2 3
601. Rāmis / nesošie elementi - lūzumi, plaisas:
601.1. Lūzumi, plaisas, deformācijas. X X
602. Rāmis / nesošie elementi - korozija:
602.1. Ievērojami korozijas bojājumi, kas būtiski
samazina rāmja un nesošo elementu stiprību. X X
602.2. Nelieli korozijas bojājumi uz nesošiem un
papildus nesošiem elementiem, kas neprasa
elementa konstrukcijas atjaunošanu vai speciālu
remontmezglu pielietošanu. X
603. Rāmis / nesošie elementi - vītņsavienojumi,
kniedētie un metinātie savienojumi:
603.1. Rāmja elementiem bojāts kniedējums,
skrūves vaļīgas vai lūzušas. X X
603.2. Bojātas atsevišķas kniedes vai skrūves. X
603.3. Metinājuma šuves ar plaisām
vai nepareizs izpildījums. X X
604. Rāmis / nesošie elementi - nepareizs remonts:
604.1. Remonta darbi veikti nepareizi. X X X
605. Pakaļējās un sānu drošības konstrukcijas:
605.1. Nepareizs novietojums vai izpildījums. X
605.2. Bojājumi, deformācijas. X X
606. Priekšējais tilts - tilta sija, balstiekārta, dakša:
606.1. Tilta sijai plaisas, deformācijas, lūzumi, ievērojami
korozijas bojājumi, nepareizs remonts. X X
606.2. Balstiekārtas elementi izdiluši, deformēti, lūzumi,
plaisas, ievērojamas brīvkustības,
nepietiekami nostiprināti. X X X
606.3. Savienojumu izjukšanas bīstamība. X
606.4. Bojāta pneimatiskā balstiekārta. X X
606.5. Motocikla dakšai izmainīta konstrukcija, stipri
bojāta, nepieļaujams izpildījums. X X
607. Priekšējais tilts - atsperes, stabilizators:
607.1. Bojājumi, pārlieku liels nolietojums, lūzumi. X X
Stiprinājums:
607.2. Izdilumi, brīvkustības (kronšteins, skrūve, saistenis). X X X
607.3. Nedaudz pārvietojušās atsperu loksnes,
slikts eļļojums, rūsa. X
607.4. Nepieļaujamas izmaiņas konstrukcijā. X X
608. Priekšējais tilts - amortizatori:
608.1. Nav. X
608.2. Bojāts, nenostiprināts. X X
609. Priekšējais tilts - riteņu rumbas gultņi:
609.1. Palielināta brīvkustība. X X
610. Pakaļējais tilts - tilta sija, balstiekārta,
vienpleca svārstsvira:
610.1. Tilta sijai plaisas, deformācijas, lūzumi, ievērojami
korozijas bojājumi, nepareizs remonts. X X
610.2. Balstiekārtas elementi izdiluši, deformēti,
lūzumi, plaisas, ievērojamas brīvkustības,
nepietiekami nostiprināti. X X X
610.3. Savienojumu izjukšanas bīstamība.  X
610.4. Bojāta pneimatiskā balstiekārta. X X
Motocikla svārstsvira:
610.5. Nav oriģināla, neatļauts izpildījums. X X
610.6. Bojājumi. X X X
611. Pakaļējais tilts - atsperes, stabilizators:
611.1. Bojājumi, pārlieku liels nolietojums, lūzumi. X X
Stiprinājums:
611.2. Izdilumi, brīvkustības (kronšteins, skrūve, saistenis). X X X
611.3. Viegli pārvietojušās atsperes loksnes,
slikts eļļojums, rūsa. X
611.4. Nepieļaujamas izmaiņas konstrukcijā. X X
612. Pakaļējais tilts - amortizatori:
612.1. Nav. X
612.2. Bojāts, nenostiprināts. X X
613. Pakaļējais tilts - riteņu rumbas gultņi:
613.1. Palielināta brīvkustība. X X
614. Motors / transmisija - stiprinājums:
614.1. Bojāts, neatbilstošs. X X
615. Motors / transmisija - eļļas noplūde. X X
616. Motors / transmisija - sajūga darbība:
616.1. Darbības traucējumi. X X
617. Motors / transmisija - kardānu piedziņa,
ķēde, ķēdes apvalks:
Kardānu piedziņa:
617.1. Izdilums, bojāts stiprinājums. X X
617.2. Bojāti putekļu aizsargi. X X
Ķēde,ķēdes apvalks:
617.3. Ķēde bojāta;apvalks nav vai bojāts. X X
618. Vilcēja sakabes iekārta / sedlu ierīce:
618.1. Ierobežota darbība, pārlieku liela spēle
(pārsniegta izdiluma robeža), bojāta, nepietiekams
stiprinājums, neatļauts izpildījums. X X
618.2. Vilcēja sakabes iekārtas fiksējošās ierīces bojātas. X X
618.3. Nav izgatavotājrūpnīcas plāksnītes. X
619. Vilkšanas ierīce - priekšējā, pakaļējā:
619.1. Nav, neatbilstošas. X X
620. Piekabes sakabes ierīce - stiprinājums:
620.1. Neatbilstošs. X X
620.2. Palielināta brīvkustība. X X
621. Piekabes sakabes ierīce - bojājumi:
621.1. Nav izgatavotājuzņēmuma plāksnītes. X
Dakšveida stiepnis, sakabes caurule:
621.2. Neatbilstoša, stipri deformēta, plaisas. X X
621.3. Nepieļaujams vai nepareizs remonts. X X
621.4. Nepieļaujams izpildījums. X
Sakabes cilpa:
621.5. Pārsniegts atļautais izdilums. X
622. Piekabes sakabes ierīce - augstuma
regulēšanas ierīce, atbalstierīce:
622.1. Augstuma regulēšanas ierīce bojāta. X X
622.2. Neatļauts izpildījums. X
622.3. Atbalstierīce nav, bojāta. X X
622.4. Neatļauts atbalstierīces izpildījums. X
623. Virsbūve - kabīne, motocikla
aizsargkonstrukcijas:
623.1. Nepieļaujamas izmaiņas. X
623.2. Korozijas bojājumi. X X
Motocikla aizsargkonstrukcijas:
623.3. Lūzumi, plaisas, deformācijas, korozijas bojājumi.
Neatbilstošs stiprinājums,
nepieļaujams izpildījums. X X
624. Virsbūve - transporta līdzekļa
bīstamie elementi:
624.1. Ārējie. X X
624.2. Iekšējie. X X
625. Virsbūve - dubļusargi:
625.1. Nav, nepietiekami, nepareizs novietojums. X X
626. Virsbūve - gaisa aptecētāji:
626.1. Nepietiekams stiprinājums. X X
626.2. Neatbilstošs izpildījums, bojājumi. X X
627. Virsbūve - pakāpieni:
627.1. Nepieļaujams izpildījums. X X
627.2. Nedroši, korozijas bojājumi. X X
628. Virsbūve - durvis, pārsegi, rokturi,
aizslēgi, fiksatori:
628.1. Iespējama nejauša atvēršanās. X X
628.2. Korozijas bojājumi. X X
628.3. Nepietiekams stiprinājums. X X
629. Virsbūve - stikli, saules sargi:
629.1. Apgrūtināta redzamība.
Piezīme: 2. vērtējums - ja ir bojājumi galvenās
redzamības zonā un (vai) būtiski bojājumi
ārpus galvenās redzamības zonas.
1. vērtējums - ja ir nebūtiski bojājumi ārpus
galvenās redzamības zonas. X X
629.2. Nepieļaujami stikli vai pārklājumi.
Piezīme: 2. vērtējums - ja stikliem ir metalizēti
ķīmiski pārklājumi vai priekšējā stikla gaismas
caurlaides spēja < 75%.
1. vērtējums - ja stikla gaismas
caurlaides spēja < 70%. X X
629.3. Priekšējā stikla follijas platums
(pārsniegta pieļaujamā virsma). X X
629.4. Nepieļaujami stikli vai stiklu materiāli. X X
629.5. Saules aizsargi: visi trūkumi. X
630. Virsbūve - stiklu tīrītāji, apskalotāji:
630.1. Nav stikla tīrītāja, nedarbojas. X
630.2. Bojāta stikla tīrītāja slotiņa. X
630.3. Nedarbojas stikla apskalotāji. X
631. Virsbūve - sēdekļi, kāju balsti, stāvbalsti:
Sēdekļi:
631.1. Bojāti, nepietiekams stiprinājums. X X
631.2. Nedroša atzveltnes fiksācija. X X
631.3. Neatļauti sēdekļi. X
Motocikls:
631.4. Neatļauts sēdekļa atzveltnes augstums. X
631.5. Nav kāju balsti. X
631.6. Kāju balsti bojāti, nepareizs novietojums. X X
631.7. Nav stāvbalsts, nenodrošina atbilstošās funkcijas. X
631.8. Stāvbalsts bojāts. X X
632. Virsbūve - drošības jostas, rokturi:
632.1. Drošības jostas nav.
Piezīme: 1.novērtējums lietojams gadījumos,
kad automobilim drošības jostas nav pārējām
(aizmugurējām) sēdvietām un nav iespējams
noteikt vai to uzstādīšanu ir vai nav paredzējis
izgatavotājuzņēmums X X
632.2. Bojātas, neatļauts vai nepareizs
izpildījums (montāža). X
632.3. Drošības rokturi nav, bojāti. X X
633. Virsbūve - rezerves ritenis, stiprinājums:
633.1. Ārējais rezerves ritenis neatbilstoši nostiprināts. X
633.2. Nepietiekoša fiksācija. X X
634. Kravas nodalījums - grīda, sienas:
634.1. Nedrošs stiprinājums, ievērojami bojājumi. X
634.2. Atsevišķas skrūves vai kniedes ir vaļīgas. X
635. Kravas nodalījums - tents, karkass, slēģi:
635.1. Tents bojāts, neatbilstošs. X X
635.2. Karkass bojāts, nepietiekams stiprinājums. X X
635.3. Borta aizslēgi vai šarnīri bojāti. X
636. Kravas nodalījums - ierīces iekraušanai
un izkraušanai:
636.1. Ierīce neatbilstoša, bojāta. X
636.2. Neatbilstošs stiprinājums, bojāts. X X
636.3. Spriegošanas ierīce nav, nedarbojas. X
636.4. Hidrauliskie un pneimatiskie mezgli neblīvi. X X
637. Bagāžas novietne:
637.1. Neatbilstoša, nepietiekams stiprinājums, bojājumi. X
637.2. Aizsegta numura zīme, apgaismojums. X X
638. Motocikla blakusvāģis:
638.1. Neatbilstošs, nepieļaujamas izmaiņas. X
638.2. Bojājumi. X X
639. Apsilde/ventilācija:
639.1. Nav, neatļauts izpildījums; neatbilst prasībām. X
639.2. Nedarbojas noteiktajos režīmos. X
Nr. 7.GRUPA. UGUNSDROŠĪBA NOVĒRTĒJUMS
1 2 3
701. Degvielas iekārtas - cauruļvadi, tvertne:
701.1. Neatļautas izmaiņas. X
701.2. Degvielas padeves sistēmā sūces, noplūdes, bojājumi. X X
701.3. Neatbilstošs, bojāts stiprinājums. X
701.4. Gāzes iekārtām nav vai nederīgs kontroles talons. X
702. Elektroinstalācija:
702.1. Bojāta izolācija, var rasties īssavienojums
vai aizdegšanās. X X
702.2. Niecīgi izolācijas bojājumi. X
702.3. Neatbilstošs stiprinājums, iespējami
izolācijas nodilumi. X
703. Akumulatora baterijas stiprinājums/ pārsegs:
703.1. Akumulatora baterija nav nostiprināta,
nav pārsega. X X
Nr. 8.GRUPA. ATGĀZES UN TROKŠŅI NOVĒRTĒJUMS
1 2 3
801. Atgāzu izplūdes sistēma - bojājumi,
stiprinājums:
801.1. Ievērojami izplūdes sistēmas bojājumi. X
801.2. Viegli bojājumi. X
801.3. Neatbilstošs vai nepietiekošs stiprinājums. X X
802. Atgāzu izplūdes sistēma - neatļauts
izpildījums:
802.1. Oriģinālā sistēma izmainīta vai nomainīta. X X
802.2. Neatbilstoši izvietots, nav iespējams pievienot
atgāzu nosūkšanas sistēmu vai mērīšanas zondi X X
803. Dūmošana:
Dīzeļmotoriem:
803.1. Dūmainība pārsniedz izgatavotāja noteikto
absorbcijas koeficienta vērtību vairāk kā
par 0,5m-1 vai vispārējo pieļaujamo robežvērtību. X
Benzīnmotoriem:
803.2. Ievērojama dūmošana brīvgaitas režīmos. X
804. Atgāzu raksturojums:
804.1. CO koncentrācija atgāzēs pārsniedz
pieļaujamās robežvērtības. X
804.2. HC koncentrācija atgāzēs pārsniedz
pieļaujamās robežvērtības. X
805. Trokšņu līmenis:
805.1. Transporta līdzekļa radītie trokšņi brīvgaitā un
kustībā pārsniedz pieļaujamo vērtību. X
Nr. 9.GRUPA. AUTOBUSU APRĪKOJUMS NOVĒRTĒJUMS
1 2 3
901. Ārējie uzraksti / apzīmējumi:
901.1. Neatbilstoši ārējie uzraksti, apzīmējumi. X
902. Iekšējie uzraksti / apzīmējumi:
902.2. Neatbilstoši iekšējie uzraksti, apzīmējumi. X
903. Ieeja un izeja:
903.1. Salona durvis nevar atvērt no iekšpuses, lietojot
avārijas krānu vai durvju atvēršanas ierīci. X
903.2. Bojāti gumijas aizsargelementi. X X
903.3. Aizverot vai atverot salona durvis, iespējamas
traumas pasažieriem (bojāta ierīce, kas izslēdz
iespēju pasažierus piespiest ar durvīm;
pārlieku lieli reversēšanas spēki). X
903.4. Ieejas vai izejas apgaismojums nav, nestrādā. X
904. Grīdas pārklājums:
904.1. Nepietiekama drošība pret paslīdēšanu. X
904.2. Bojāts (iespējams paklupt). X X
905. Pretapžilbināšanas aprīkojums:
905.1. Nav, nepietiekams. X
906. Sēdvietas / stāvvietas / guļvietas / drošības
rokturi:
906.1. Neatbilstošs sēdvietu skaits. X
906.2. Nav stāvvietu norobežojuma. X
906.3. Drošības rokturu skaits nepietiekams. X
906.4. Drošības rokturi nepareizi uzstādīti. X
906.5. 5Guļvietas nepareizi iekārtotas. X
907. Avārijas izejas:
907.1. Avārijas izeju skaits un gabarīti neatbilst
prasībām, piekļūšana ierobežota. X
907.2. Nav avārijas āmurīši, nav pielietojami. X X
908. Salona apgaismojums / pārnēsājamais lukturis:
908.1. Salona apgaismojums nav, nepietiekams, bojāts. X X
908.2. Pārnēsājamais lukturis nav, bojāts. X
909. Iekšējā sakaru sistēma / durvju
aizvēršanās kontrolierīces:
909.1. Iekšējā sakaru sistēma nav, bojāta,
nenodrošina atbilstošās funkcijas. X X
909.2. Durvju aizvēršanās kontroles sistēma nav, bojāta. X
Nr. 10.GRUPA. TAKSI NOVĒRTĒJUMS
1 2 3
1001. Ārējie uzraksti / konstrukcija:
1001.1 Neatbilstoši ārējie uzraksti. X
1001.2. Neatbilstoša konstrukcija. X
1002. Taksometru pazīšanas zīme:
1002.1. Nav, neatbilstoša. X
1002.2. Nepietiekami nostiprināta; nav apgaismojuma. X
1003. Informācija par vadītāju (uzņēmēju):
1003.1. Nav, nepilnīga. X
1004. Taksometrs:
1004.1. Nav, nedarbojas. X
Nr. 11.GRUPA. SPECIĀLO TRANSPORT- NOVĒRTĒJUMS
LĪDZEKĻU APRĪKOJUMS 1 2 3
1101. Speciālais krāsojums / uzraksti / apzīmējumi:
1101.1. Krāsojums neatbilstošs. X
1101.2. Uzraksti vai apzīmējumi neatbilstoši. X
1102. Bākugunis, speciālās gaismas ierīces:
1102.1. Neatļauta pielietošana. X
1102.2. Neatbilstošs tips, skaits, novietojums. X
1102.3. Nedarbojas, nenodrošina atbilstošās funkcijas. X
1103. Speciālie skaņas signāli:
1103.1. Neatļauta pielietošana. X
1103.2. Nedarbojas, nenodrošina atbilstošās funkcijas. X
Nr. 12.GRUPA. BĪSTAMĀS KRAVAS NOVĒRTĒJUMS
1 2 3
1201. Izgatavotājuzņēmuma sertifikāts:
1201.1. Nav, neatbilstošs X
1202. Bīstamo iekārtu sertifikāts:
1202.1. Nav, nederīgs X
1203. Informācijas un brīdinošās zīmes:
1203.1. Nav, neatbilst prasībām X
1203.2. Uzstādīšanas vieta neatbilstoša, nav paredzēta X
1204. Ugunsdzēšamais aparāts:
1204.1. Nav, nepietiekošš skaits vai tilpums X
1204.2. Nederīgs X
1205. Signāllukturi:
1205.1. Nav, neatbilstošs skaits vai krāsa X
1205.2. Neatbilstoša darbība X
1206. Atgāzu izplūdes sistēma:
1206.1. Neatbilstošs novietojums, nav izolācijas X
1206.2. Neatbilstošs novietojums X
1207. Degvielas tvertne:
1207.1. Neatbilstošs novietojums X
1207.2.* Nav liesmu slāpētāja, nehermētiska X X
1208. Šasija un virsbūve:
1208.1. Nav slēgta vai pārklāta X
1208.2.* Neatbilstošs materiāls, izmērs vai stiprinājums X X
1209. Elektroiekārta:
1209.1.* Neatbilstošs spriegums, vadu šķērsgriezums
vai izolācija X X
1209.2.* Nav, neatbilstoši X X
1209.3. Elektroinstalācija:
1209.3.1. Neatbilstošs izpildījums, aizsardzība X
1209.3.2. Neatbilstošs novietojums, stiprinājums X
1209.4. Neatbilstošs novietojums vai aizsardzība X
1209.5. Nav, nemarķēts X
1209.6. Akumulators un tā pievadi:
1209.6.1.* Neatbilstošs novietojums X X
1209.6.2.* Nav, neatbilstoša darbība X X
1209.6.3. Neatbilstošs izpildījums X
1209.6.4. Neatbilstoša izolācija X
1209.6.5. Neatbilstošs novietojums X
1209.7. Neatbilstošs izpildījums X
1210. Ugunsdrošība:
1210.1.* Natbilstoši materiāli X X
1210.2.* Nav, neatbilstošs X X
1210.3. Neatbilstošs izpildījums X
1210.4.* Neatbilstoša, neatbilstošs novietojums X X
1211. Cisterna - stiprinājums:
1211.1. Neatbilstošs X
1211.2. Bojājumi X X
1211.3. Savienojumi bojāti, nenospriegoti X X
* Šajos apakšpunktos 1.vērtējums - tādā gadījumā, ja transportlīdzeklim nav jāsaņem sertifikāts bīstamo vielu starptautiskajiem pārvadājumiem, bet 2.vērtējums - tādā gadījumā, ja transportlīdzeklim ir jāsaņem sertifikāts bīstamo vielu starptautiskajiem pārvadājumiem.
Nr. 13.GRUPA. "ZAĻIE" UN "ZAĻĀKIE NOVĒRTĒJUMS
UN DROŠIE" KRAVAS AUTOMOBIĻI 1 2 3
1301. Izgatavotājrūpnīcas sertifikāts (-i):
1301.1. Sertifikāts Nr.1 nav vai nederīgs X
1301.2. Sertifikāts Nr.2 nav vai nederīgs X
1302. Atgāzes:
1302.1. Neatbilst normai. X
1303. Riepas:
1303.1. Nav pietiekošs protektora zīmējuma augstums. X
1304. Trokšņu līmenis:
1304.1. Neatbilst normai. X
1305. Rūpnīcas plāksnīte:
1305.1. Nav, sabojāta. X
1305.2. Nav oriģināls stiprinājums. X
1306. Atšķirības zīme:
1306.1. Nav. X

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J.Kancēvičs

CSDD direktora vietnieks I.Krauklis

Noteikumu krāsainie un tonētie 2., 3. un 4.pielikumi

tehnisku iemeslu dēļ netiek publicēti

"LV" pateicas žurnāla "Mans Īpašums" redakcijai par sadarbību šo noteikumu publicēšanā

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Satiksmes ministrijaVeids: noteikumiNumurs: 43Pieņemts: 19.12.1997.Stājas spēkā: 01.01.1998.Zaudē spēku: 01.03.2000. Statuss:
zaudējis spēku
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 4/5 (1065/1066), 07.01.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
31112
01.01.1998
87
0
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)