Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 488

Rīgā 2019. gada 22. oktobrī (prot. Nr. 49 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 93 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus"

Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma

39. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 93 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 37. nr.; 2016, 164. nr.; 2017, 71. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot noteikumu tekstā vārdus "pacienta iemaksas un" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Lai saskaņā ar šiem noteikumiem saņemtu apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, atvaļināta amatpersona iesniedz Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā (turpmāk - centrs) iesniegumu par apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu. Iesniegumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi un pievieno medicīniskos dokumentus par nelaimes gadījumā gūtā ievainojuma, sakropļojuma vai cita veselības kaitējuma ārstēšanu. Saziņas nodrošināšanai iesniegumā var norādīt tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi. Atvaļinātā amatpersona var iesniegt dokumentu par atvaļināšanu no dienesta un nelaimes gadījumu apliecinošos dokumentus. Ja atvaļinātā amatpersona minētos dokumentus neiesniedz, centrs attiecīgo informāciju iegūst Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

3. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Ja centra rīcībā nav pietiekamas medicīniskās dokumentācijas par amatpersonas veselības stāvokli un ar to saistīto atvaļināšanu, tas saņemtos dokumentus iesniedz Iekšlietu ministrijas Centrālajai medicīniskās ekspertīzes komisijai atzinuma sniegšanai par amatpersonas veselības stāvokli atvaļināšanas laikā un tā saistību ar nelaimes gadījumu."

4. Papildināt 6.5. apakšpunktu aiz vārda "kursi" ar vārdiem "kas nepieciešami nelaimes gadījumā gūtā ievainojuma vai sakropļojuma seku ārstēšanai".

5. Aizstāt 7.1. apakšpunktā vārdu "minētās" ar vārdu "minētos".

6. Izteikt 7.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.5. šo noteikumu 6.5. apakšpunktā minētā pakalpojuma vienu kursu kalendāra gada laikā kopumā apmaksā ne vairāk kā 500 euro apmērā, pamatojoties uz atvaļinātās amatpersonas iesniegumu. Iesniegumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, medicīniskās rehabilitācijas iestādi, kurā plānots medicīniskās rehabilitācijas kurss, un plānoto medicīniskās rehabilitācijas sākuma datumu. Saziņas nodrošināšanai iesniegumā var norādīt tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi. Iesniegumam pievieno fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījumu uz rehabilitācijas kursu, citus atvaļinātās amatpersonas rīcībā esošus medicīniskos dokumentus, kas apliecina, ka medicīniskās rehabilitācijas kurss ir nepieciešams nelaimes gadījumā gūtā ievainojuma vai sakropļojuma seku ārstēšanai, kā arī medicīniskās rehabilitācijas iestādes apliecinājumu par vietas rezervāciju un paredzētajām medicīniskā rehabilitācijas kursa izmaksām. Ja centrs pieņem lēmumu segt medicīniskās rehabilitācijas kursa izdevumus, tas medicīniskās rehabilitācijas iestādei nosūta garantijas vēstuli par izdevumu segšanu. Garantijas vēstulē norāda informāciju par atvaļināto amatpersonu (vārds, uzvārds, personas kods) un plānoto medicīniskās rehabilitācijas kursa sākuma datumu, kā arī informē par to atvaļināto amatpersonu;".

7. Izteikt 8.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1. saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar ārstniecības iestādēm, vai saskaņā ar garantijas vēstuli pēc ārstniecības iestādes rēķina saņemšanas, kas noformēts atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un kurā norādīta atvaļinātā amatpersona, kas saņēmusi pakalpojumu (vārds, uzvārds, personas kods), saņemtais pakalpojums, pakalpojuma saņemšanas datums un cena;".

8. Izteikt 9.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1. iesniegumu par kompensācijas piešķiršanu. Iesniegumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontu kredītiestādē un dzīvesvietas adresi. Saziņas nodrošināšanai iesniegumā var norādīt tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;".

9. Izteikt 9.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.3. dokumentus, kas apliecina veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu, ja tas neizriet no maksājumus apliecinošajiem dokumentiem. Lai saņemtu kompensāciju par šo noteikumu 6.4. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem, atvaļinātā amatpersona iesniedz centrā ārstniecības personas izrakstītās receptes norakstu vai kopiju, vai elektroniskās receptes izdruku, vai izrakstu no ārstniecības iestādes medicīniskās dokumentācijas par amatpersonai ārstniecības procesā rekomendētajām bezrecepšu zālēm. Lai saņemtu kompensāciju par laboratoriskiem izmeklējumiem, podometrijas pakalpojumiem un ārstniecisko pēdu aprūpi, atvaļinātā amatpersona iesniedz centrā ārsta speciālista izrakstīta nosūtījuma kopiju vai elektroniskā nosūtījuma izdruku. Lai saņemtu kompensāciju par medicīniskās rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumiem, atvaļinātā amatpersona iesniedz centrā ārsta speciālista izrakstīta nosūtījuma kopiju vai elektroniskā nosūtījuma izdruku, vai medicīniskā dokumenta kopiju, kurā rekomendēts attiecīgais pakalpojums, atbilstoši šo noteikumu pielikumam."

10. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Šo noteikumu 6.3. apakšpunktā minēto pakalpojumu apmaksai atvaļinātā amatpersona ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms plānotā pakalpojuma saņemšanas iesniedz centrā iesniegumu. Iesniegumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, plānotās operācijas veidu vai izmeklējumu, ārstniecības iestādi, kurā plānota operācija vai izmeklējums, un plānotās operācijas vai izmeklējuma datumu, kā arī pievieno ārsta speciālista atzinumu par operācijas vai izmeklējuma nepieciešamību un citu tās rīcībā esošo medicīnisko dokumentāciju, kas apliecina, ka plānveida ķirurģiskā operācija vai izmeklējums ir nepieciešams nelaimes gadījumā gūtā ievainojuma vai sakropļojuma seku izvērtēšanai vai ārstēšanai. Saziņas nodrošināšanai iesniegumā var norādīt tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi. Ja centrs, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, nevar konstatēt veicamās plānveida ķirurģiskās operācijas vai izmeklējuma saistību ar nelaimes gadījumā gūtās traumas un ievainojuma seku ārstēšanu, tas saņemtos dokumentus iesniedz Iekšlietu ministrijas Centrālajai medicīniskās ekspertīzes komisijai atzinuma sniegšanai."

11. Izteikt 14. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja centrs pieņem lēmumu apmaksāt šo noteikumu 6.3. apakšpunktā minēto pakalpojumu, tas nosūta ārstniecības iestādei garantijas vēstuli par pakalpojuma apmaksu. Garantijas vēstulē norāda informāciju par atvaļināto amatpersonu (vārds, uzvārds, personas kods), plānveida ķirurģisko operāciju vai izmeklējumu, kura apmaksu centrs garantē, un plānotās operācijas vai izmeklējuma datumu, kā arī par to informē atvaļināto amatpersonu."

12. Svītrot 16. punktā vārdus "pacienta iemaksām".

13. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Atvaļinātai amatpersonai nesedz un nekompensē izdevumus par šādiem veselības aprūpes pakalpojumiem:

17.1. ārstniecību, kurā izmanto netradicionālās, tai skaitā komplementārās, medicīnas metodes;

17.2. kosmetoloģiskiem pakalpojumiem;

17.3. estētiski ķirurģiskām operācijām, izņemot gadījumu, ja atvaļinātā amatpersona pirms atvaļināšanas no dienesta, pildot dienesta pienākumus, cietusi nelaimes gadījumā un operācija nepieciešama nelaimes gadījumā gūto ievainojumu vai sakropļojuma seku ārstēšanai;

17.4. abortiem, izņemot abortus medicīnisku indikāciju dēļ;

17.5. seksoloģisko ārstniecību, dzimuma maiņu un androloga pakalpojumiem;

17.6. cilmes šūnu bankas un dzimumšūnu bankas pakalpojumiem;

17.7. medicīnisko apaugļošanu, ģenētiku un ar to saistītajiem izmeklējumiem (izņemot pacienta līdzmaksājumus);

17.8. maksas dzemdību palīdzību;

17.9. orgānu vai audu transplantāciju;

17.10. mākslas terapijas, psihologa, uztura speciālista, reitterapijas, logopēda pakalpojumiem, izņemot multiprofesionālas komandas sniegtos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus;

17.11. alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu noteikšanu, izņemot gadījumu, ja tas nepieciešams ārstnieciskā procesa nodrošināšanai;

17.12. ortodontiju un ar to saistītajiem pakalpojumiem;

17.13. zobu protezēšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem, izņemot pirmreizēju zobu protezēšanu, ja zoba protezēšanas iemesls ir trauma, kas saskaņā ar aktu par nelaimes gadījumu darbā ir gūta nelaimes gadījumā, pildot dienesta pienākumus;

17.14. paaugstinātu apkalpošanas līmeni un individuālu aprūpi;

17.15. ēdināšanu dienas stacionārā, kā arī uzturēšanos dienas stacionārā ārpus dienas stacionāriem normatīvajos aktos noteiktā darbalaika, izņemot gadījumu, ja centrā ir iesniegti stacionāra izsniegti dokumenti, kas apliecina, ka atvaļinātajai amatpersonai pēc ķirurģiskās operācijas nepieciešama ārstniecības personu uzraudzība;

17.16. veselības pārbaudēm, kas nepieciešamas darba vai speciālo atļauju saņemšanai, kā arī pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem;

17.17. manipulācijām, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību nav iekļautas Nacionālā veselības dienesta publicētajā apmaksājamo manipulāciju sarakstā, izņemot:

17.17.1. ambulatori veicamās injekcijas (tai skaitā intraartikulārās injekcijas ar ārstniecības līdzekļu ievadīšanu);

17.17.2. laboratoriskos izmeklējumus ar ārsta nosūtījumu;

17.17.3. šo noteikumu pielikumā minētos medicīniskās rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumus;

17.17.4. podometrijas pakalpojumus un ārstniecisko pēdu aprūpi ar ārsta speciālista nosūtījumu;

17.18. pakalpojumiem, kas saņemti iestādē, kura nav reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā (izņemot redzes pārbaudi) vai kura neatbilst ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām."

14. Papildināt noteikumus ar 17.3 punktu šādā redakcijā:

"17.3 Centrs no atvaļinātajām amatpersonām saņemtos iesniegumus par veselības aprūpes izdevumu kompensāciju un tiem pievienotos maksājumus apliecinošos attaisnojuma dokumentus, kā arī rēķinus par atvaļinātajām amatpersonām sniegtajiem maksas veselības aprūpes pakalpojumiem un ar tiem saistīto informāciju glabā piecus gadus no to saņemšanas vai līdz brīdim, kad pilnībā sasniegts šo dokumentu izmantošanas mērķis vai to izmantošanas juridiskā nepieciešamība. Atvaļināto amatpersonu iesniegumus, saraksti ar atvaļinātajām amatpersonām, ārstniecības iestādēm un medicīniskās rehabilitācijas iestādēm par plānveida ķirurģisko operāciju, medicīniskās rehabilitācijas kursu un izmeklējumu apmaksas garantiju centrs glabā 10 gadus no to saņemšanas vai līdz brīdim, kad pilnībā sasniegts šo dokumentu izmantošanas mērķis vai to izmantošanas juridiskā nepieciešamība."

15. Papildināt noteikumus ar pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. februāra
noteikumiem Nr. 93

Medicīniskās rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumi, kurus atvaļinātajai amatpersonai apmaksā vai kompensē ar tiem saistītos izdevumus

Medicīniskās rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumi, kurus atvaļinātajai amatpersonai apmaksā vai kompensē ar tiem saistītos izdevumus, ir šādi:

1. Šo noteikumu 6.5. apakšpunktā minētie medicīniskās rehabilitācijas iestādē multiprofesionālas komandas sniegtie medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi saskaņā ar garantijas vēstuli par pakalpojuma apmaksu.

2. Medicīniskās rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumi ar ārsta speciālista nosūtījumu vai rekomendāciju:

2.1. klasiskā masāža (tai skaitā segmentārā un punktu masāža);

2.2. fizioterapijas nodarbības (individuālās un grupā), ergoterapija;

2.3. locītavu mobilizācija, trakcija, mugurkaula stiepšana (Slinga terapija);

2.4. kinezioloģiskā teipošana;

2.5. sinusoidāli modulētās strāvas (SMS) (piemēram, amplipulss);

2.6. diadinamiskās strāvas (DDS);

2.7. galvanizācija, elektroforēze;

2.8. transkutānā elektroneirostimulācija (TENS), funkcionālā elektrostimulācija (FES);

2.9. elektromiegs;

2.10. ultraskaņas terapija, fonoforēze;

2.11. darsonvalizācija;

2.12. ultraīsviļņu terapija (UĪV), centimetru viļņu terapija (CMV) un decimetru viļņu terapija (DMV);

2.13. magnetoterapija;

2.14. elektromiogrāfijas atgriezeniskās saites terapija;

2.15. gaismas terapija (ar infrasarkano starojumu, ar ultravioleto starojumu, ar terapeitisku lāzera starojumu);

2.16. inhalācijas, aerosolterapija, haloterapija;

2.17. ārstnieciskā dūņu terapija, galvaniskās dūņas;

2.18. lokālā aukstuma terapija, lokālā siltuma terapija;

2.19. hidroterapija (zemūdens masāža, ārstnieciskās vannas, cirkulārā duša, Šarko duša);

2.20. triecienviļņu terapija.

3. Limfodrenāža ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, ķirurga, onkologa ķīmijterapeita vai flebologa nosūtījumu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 93 "Kārtība, kādā Iekšlietu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 488Pieņemts: 22.10.2019.Stājas spēkā: 25.10.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 216, 24.10.2019. OP numurs: 2019/216.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
310194
25.10.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)