Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 578

Rīgā 2018. gada 11. septembrī (prot. Nr. 42 26. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos Nr. 364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā"

Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un
jūras drošības likuma

24. panta piekto un sesto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos Nr. 364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 78. nr., 2012, 173. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 2. punktu aiz vārda "Komersants" ar vārdiem "Latvijas Republikā";

1.2. aizstāt 5. punktā vārdu "jūras" ar vārdu "Jūras";

1.3. papildināt 6.4. apakšpunktu:

1.3.1. aiz vārdiem "darba pieredzi jūrā" ar vārdiem "kuģa virsnieka amatā";

1.3.2. aiz vārdiem "pieredzi darbiekārtošanas pakalpojumu administrēšanā" ar vārdiem "jūrniecības jomā";

1.4. izteikt 6.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.5. komersanta darbinieka (kurš pilnvarots parakstīt ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu saistītus dokumentus) paraksta paraugu;";

1.5. papildināt noteikumus ar 6.7. un 6.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.7. kuģa īpašnieka vai tā pārstāvja darbiekārtošanas jautājumos dokumentāru apliecinājumu, ka kuģa īpašniekam ir finansiālā nodrošinājuma sistēma atbilstoši 2006. gada Konvencijas par darbu jūrniecībā ar grozījumiem (turpmāk - MLC konvencija) A2.5. un A4.2. standartam;

6.8. dokumentāru apliecinājumu, ka to komersanta darbinieku valsts valodas zināšanu apjoms, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus, atbilst vismaz augstākā valsts valodas prasmes līmeņa 1. pakāpei (C1).";

1.6. izteikt 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2. veic datu apstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem par personas datu aizsardzību;";

1.7. svītrot 7.5. apakšpunktā tekstu "atbilstoši standartam LVS EN ISO 9001:2009 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības"";

1.8. papildināt noteikumus ar 7.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.6. individuālais komersants vai komersanta izpildinstitūcijas loceklis, pārraudzības institūcijas loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs nav bijis tāda komersanta izpildinstitūcijas loceklis, pārraudzības institūcijas loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs, kuram, pamatojoties uz šo noteikumu 16. punktu, iepriekš ir anulēta speciālā atļauja (licence), un nav pagājis Jūrnieku reģistra lēmumā par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu noteiktais lieguma termiņš iesniegt dokumentus speciālās atļaujas (licences) saņemšanai.";

1.9. papildināt 11.1. apakšpunktu aiz vārda "jomā" ar vārdiem un skaitli "tai skaitā, ciktāl tas piemērojams komersanta darbībai, pildīt 1978. gada Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu ar grozījumiem (turpmāk ‒ STCW konvencija) I/14 noteikuma prasības";

1.10. papildināt 11.3. apakšpunktu aiz vārda "iekārtojamās" ar vārdiem "un iekārtotās";

1.11. izteikt 11.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.4. uzturēt darbā iekārtoto personu datubāzi, par katru personas darbiekārtošanas gadījumu pastāvīgi uzglabājot darba līgumu kopijas un vismaz 10 gadus uzglabājot profesionālās kvalifikācijas, obligātās papildapmācības kursu apguves, veselības atbilstību apliecinošo dokumentu kopijas, kā arī informāciju par personu darbu uz kuģiem un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu autentiskumu;";

1.12. papildināt 11.9. apakšpunktu aiz vārda "iekārtoto" ar vārdiem "un uz kuģiem nodarbināto";

1.13. papildināt 11.12. apakšpunktu:

1.13.1. aiz vārdiem "darba pieredzi jūrā" ar vārdiem "kuģa virsnieka amatā";

1.13.2. aiz vārdiem "pieredzi darbiekārtošanas pakalpojumu administrēšanā" ar vārdiem "jūrniecības jomā";

1.14. izteikt 11.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.13. sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus un, pamatojoties uz līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu, kas noslēgts starp komersantu un kuģa īpašnieku vai tā pārstāvi darbiekārtošanas jautājumos, gada laikā uz MLC konvencijai pakļauta kuģa iekārtot darbā vismaz piecas personas;";

1.15. izteikt 11.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.15. pārliecināties, ka kuģa īpašniekam ir finansiālā nodrošinājuma sistēma atbilstoši MLC konvencijas A2.5. un A4.2. standartam, un nodrošināt darbā iekārtotās personas darba līgumā noteikto saistību izpildi, paredzot to finansiālo zaudējumu atlīdzināšanu, kas varētu rasties komersanta vai kuģa īpašnieka vainas dēļ (piemēram, apdrošināšanas līgumā vai līgumā par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu iekļaujot atbilstošus nosacījumus);";

1.16. papildināt noteikumus ar 11.15.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.15.1 ievērot Jūrnieku reģistra norādījumus par nacionālo normatīvo aktu un Latvijai saistošo to starptautisko normatīvo aktu prasību īstenošanu, kas saistīti ar darbu jūrniecības jomā;";

1.17. svītrot 11.16. apakšpunktā tekstu "atbilstoši standartam LVS EN ISO 9001:2009 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības"";

1.18. izteikt 11.16.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.16.1. kārtību, kādā izvērtē to dokumentu atbilstību amatam, kas darbā iekārtojamai un iekārtotai personai nepieciešami saskaņā ar STCW konvencijas un normatīvo aktu prasībām;";

1.19. papildināt 11.16.2. un 11.16.3. apakšpunktu aiz vārda "iekārtojamās" ar vārdiem "un iekārtotās";

1.20. papildināt 11.16.5. apakšpunktu aiz vārda "iekārtoto" ar vārdiem "un uz kuģiem nodarbināto";

1.21. svītrot 11.16.6. apakšpunktā vārdus "un preventīvos";

1.22. svītrot 11.16.7. apakšpunktā vārdu "komersants";

1.23. papildināt noteikumus ar 11.16.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.16.9. kārtību, kādā komersants izvērtē un nodrošina slēdzamā darba līguma un tā nosacījumu atbilstību attiecīgo normatīvo aktu prasībām un darba koplīgumam, ja tāds ir;";

1.24. svītrot 11.16.1 apakšpunktā tekstu "standartam LVS EN ISO 9001:2009 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības" atbilstošu";

1.25. svītrot 11.16.1 3. apakšpunktā vārdus "komersanta darbības vietā";

1.26. papildināt noteikumus ar 11.16.2, 11.16.3, 11.16.4 un 11.16.5 apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.16.2 nodrošināt iespēju Jūrnieku reģistram veikt pilnvērtīgu komersanta pārbaudi tā darbības vietā uzraudzības funkciju veikšanai atbilstoši šo noteikumu prasībām;

11.16.3 nodrošināt, ka to komersanta darbinieku valsts valodas zināšanu apjoms, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus, atbilst vismaz augstākā valsts valodas prasmes līmeņa 1. pakāpei (C1);

11.16.4 iekārtot darbā uz kuģa trešās valsts valstspiederīgo tikai gadījumā, ja nav iespējams iekārtot darbā uz kuģa Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts vai Šveices Konfederācijas valstspiederīgo;

11.16.5 veikt datu apstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem par personas datu aizsardzību.";

1.27. izteikt 13. un 14. punktu šādā redakcijā:

"13. Ja komersants, kuram izsniegta speciālā atļauja (licence), sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus, iekārtojot personas darbā arī uz tādiem kuģiem, kas nav pakļauti MLC konvencijai, tad šādiem darbiekārtošanas gadījumiem Jūrnieku reģistrs nepiemēro tās šo noteikumu prasības, kas nav attiecināmas uz konkrēto darbiekārtošanas gadījumu atkarībā no kuģa tipa, kuģošanas rajona un darbā iekārtotās personas ieņemamā amata.

14. Jūrnieku reģistrs katru gadu veic komersanta pārbaudi tā darbības vietā un sagatavo komersanta darbības novērtējumu (4. pielikums). Ja komersanta darbības novērtējumā ir konstatētas neatbilstības vai trūkumi un nav pieņemts lēmums par speciālās atļaujas (licences) apturēšanu, Jūrnieku reģistrs ir tiesīgs noteikt termiņu, ne mazāku par 14 dienām, neatbilstību vai trūkumu novēršanai. Par neatbilstību vai trūkumu novēršanu komersants rakstiski informē Jūrnieku reģistru, kuram ir tiesības veikt atkārtotu komersanta darbības novērtējumu, lai pārliecinātos, ka neatbilstības vai trūkumi ir novērsti.";

1.28. papildināt noteikumus ar 14.1 un 14.2 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Jūrnieku reģistrs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par speciālās atļaujas (licences) apturēšanu, ja:

14.1 1. komersanta darbības novērtējumā konstatēta neatbilstība, kuras dēļ komersants rada vai var radīt apdraudējumu darbā iekārtojamās vai iekārtotās personas likumīgajām interesēm, - uz laiku līdz sešiem mēnešiem, nosakot termiņu neatbilstības novēršanai;

14.1 2. tiesībaizsardzības iestāde vai cita valsts, pašvaldību vai ārvalsts kompetentā institūcija, vai privātpersona, vai kuģa īpašnieks vai tā pārstāvji darbiekārtošanas jautājumos ir iesnieguši dokumentus par iespējamiem noziedzīgajiem nodarījumiem vai iespējamiem citu ar darbā iekārtošanu saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem, kuru dēļ komersants rada vai var radīt apdraudējumu darbā iekārtojamās vai iekārtotās personas likumīgajām interesēm, - uz laiku līdz lietas apstākļu pilnīgai noskaidrošanai.

14.2 Komersants nav tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus, kamēr speciālās atļaujas (licences) darbība ir apturēta. Šajā laikā komersants drīkst veikt tikai tās darbības, kas nepieciešamas neatbilstības novēršanai, un darbības, kas nepieciešamas, lai neradītu apdraudējumu darbā iekārtotās personas likumīgajām interesēm. Pēc neatbilstības novēršanas Jūrnieku reģistrs pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) darbības atjaunošanu.";

1.29. papildināt 15. punktu aiz vārda "jautājumiem" ar vārdiem "vai mainījies komersanta izpildinstitūcijas loceklis, pārraudzības institūcijas loceklis vai komersantu pārstāvēttiesīgais biedrs";

1.30. papildināt 16.2. apakšpunktu aiz skaitļa "14." ar vārdiem un skaitli "vai 14.1 punktu";

1.31. izteikt 16.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.5. komersants nepilda šo noteikumu 11.13. apakšpunktā minētās prasības;";

1.32. papildināt noteikumus ar 16.7. un 16.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.7. komersants 18 mēnešu laikā pēc darbības uzsākšanas novērtējuma vai iepriekšējā darbības novērtējuma nav nodrošinājis Jūrnieku reģistram iespēju veikt pilnvērtīgu pārbaudi tā darbības vietā;

16.8. komersants ir pārkāpis šo noteikumu 14.2 punktā minētās prasības laikā, kamēr speciālās atļaujas (licences) darbība ir apturēta.";

1.33. papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Ja pieņemts lēmums par speciālās atļaujas (licences) apturēšanu, komersants triju darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas nodod papīra formā izsniegto speciālo atļauju (licenci) Jūrnieku reģistrā. Speciālās atļaujas (licences) apturēšana neatbrīvo komersantu no pienākuma iesniegt pārskatu par darbā iekārtoto personu jūras cenzu.";

1.34. izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Jūrnieku reģistrs lēmumā par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu ir tiesīgs noteikt komersantam un tā izpildinstitūcijas locekļa, pārraudzības institūcijas locekļa vai pārstāvēttiesīgā biedra pārstāvētam komersantam liegumu uz laiku līdz trim gadiem iesniegt dokumentus speciālās atļaujas (licences) saņemšanai vispārīgā kārtībā. Liegumu iesniegt dokumentus speciālās atļaujas (licences) saņemšanai var nenoteikt, ja speciālā atļauja (licence) anulēta saskaņā ar šo noteikumu 16.4. apakšpunktu.";

1.35. papildināt noteikumus ar 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Speciālās atļaujas (licences), kas izsniegtas līdz 2018. gada 14. septembrim, apmaina līdz 2018. gada 31. decembrim, iesniedzot Jūrnieku reģistrā iesniegumu brīvā formā. Saņemot jauno speciālo atļauju (licenci), iepriekš izsniegto speciālo atļauju (licenci) nodod Jūrnieku reģistrā.";

1.36. papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvas 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Direktīvas 2012/35/ES, ar ko groza Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni.";

1.37. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 17. maija
noteikumiem Nr. 364

Speciālās atļaujas (licences) paraugs

 

Latvijas Jūras administrācija
Jūrnieku reģistrs

  (mazais Latvijas
valsts ģerbonis)
 

 

Maritime Administration of Latvia
Registry of Seamen

Speciālā atļauja (licence)
par tiesībām nodarboties ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu
kuģu apkalpes komplektēšanā Latvijas Republikā atbilstoši 2006. gada Konvencijai par darbu jūrniecībā ar grozījumiem

Special Permit (Licence)
regarding the rights to provide recruitment and placement services in manning of the ship's crew in the Republic of Latvia,
in accordance with the Maritime Labour Convention, 2006, as amended

Nr. .../No. ...

Komersanta firma
Firm name of the merchant
Reģistrācijas numurs komercreģistrā
Registration number in the Commercial Register
 
Speciālā atļauja (licence) izsniegta (datums)
Special permit (Licence) issued on (date)
Speciālā atļauja (licence) izsniegta uz nenoteiktu laiku.
Special permit (Licence) issued for an indefinite period of time.

Speciālā atļauja (licence) ir izsniegta un komersanta darbība tiek uzraudzīta saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumiem Nr. 364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā", kas atbilst 2006. gada Konvencijas par darbu jūrniecībā ar grozījumiem 1.4. noteikuma un A1.4. standarta prasībām.
Special permit (Licence) has been issued and activities of the merchant are supervised
 in accordance with the requirements of the Cabinet Regulation No. 364 of 17 May 2011 "Procedures for the Licensing and Supervision of Merchants which Provide Recruitment and Placement Services in Manning the Ship's Crew", which are in line with the provisions of the Regulation 1.4 and Standard A1.4 of the Maritime Labour Convention, 2006, as amended.

Speciālās atļaujas (licences) autentiskuma un derīguma pārbaudei var tikt izmantots valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" tīmekļvietnē (www.lja.lv) publicētais licencēto komersantu saraksts.
For the verification of authenticity and validity of the special permit (Licence) the published list of licensed merchants on the website of the Maritime Administration of Latvia
(www.lja.lv) can be used.

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistra vadītājs
The head of the Registry of Seamen of the State stock company "Maritime Administration of Latvia"
  (paraksts*, vārds, uzvārds/signature*, name, surname)

Z. v. *

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z. v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Note. * The details of the document "signature" and "place for a seal" ("Z. v.") shall not be completed if the electronic document has been drawn up in conformity with the laws and regulations regarding the drawing up of electronic documents.";

1.38. aizstāt 2. pielikuma 1. punktā vārdus "Tālruņa un faksa numurs" ar vārdiem "Tālruņa numurs";

1.39. svītrot 2. pielikuma 4. punktu;

1.40. izteikt 2. pielikuma 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Iesniegumam pievienoju (pievienotos dokumentus atzīmēt ar x):

Starp komersantu un kuģa īpašnieku vai tā pārstāvi darbiekārtošanas jautājumos noslēgto nodomu protokolu vai līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu (kopiju)

Starp darbā iekārtojamo personu un darba devēju slēdzamā darba līguma paraugu

Dokumentāru apliecinājumu, ka komersantam ir piemērotas biroja telpas darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai

Dokumentāru apliecinājumu, ka ar darbiekārtošanas pakalpojumu administrēšanu komersanta darbības vietā pastāvīgi nodarbosies vismaz viens darbinieks ar kuģa virsnieka kvalifikāciju un vismaz viena gada praktiska darba pieredzi jūrā kuģa virsnieka amatā vai bez kuģa virsnieka kvalifikācijas, bet ar vismaz piecu gadu darba pieredzi darbiekārtošanas pakalpojumu administrēšanā jūrniecības jomā

Komersanta darbinieka (kurš pilnvarots parakstīt ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu saistītus dokumentus) paraksta paraugu

Individuālā komersanta, komersanta katra izpildinstitūcijas locekļa, pārraudzības institūcijas locekļa vai pārstāvēttiesīgā biedra apliecinājumu, ka viņš nav sodīts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai sodāmība ir dzēsta

Kuģa īpašnieka vai tā pārstāvja darbiekārtošanas jautājumos dokumentāru apliecinājumu, ka kuģa īpašniekam ir finansiālā nodrošinājuma sistēma atbilstoši 2006. gada Konvencijas par darbu jūrniecībā ar grozījumiem A2.5. un A4.2. standartam

Dokumentāru apliecinājumu, ka to komersanta darbinieku valsts valodas zināšanu apjoms, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus, atbilst vismaz augstākā valsts valodas prasmes līmeņa 1. pakāpei (C1)";

1.41. izteikt 2. pielikuma 6.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2. komersants veic datu apstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem par personas datu aizsardzību;";

1.42. svītrot 2. pielikuma 6.5. apakšpunktā tekstu "atbilstoši standartam LVS EN ISO 9001:2009 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības"";

1.43. papildināt 2. pielikumu ar 6.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.8. individuālais komersants vai komersanta izpildinstitūcijas loceklis, pārraudzības institūcijas loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs nav bijis tāda komersanta izpildinstitūcijas loceklis, pārraudzības institūcijas loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs, kuram, pamatojoties uz Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumu Nr. 364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā" 16. punktu, iepriekš ir anulēta speciālā atļauja (licence) un nav pagājis Jūrnieku reģistra lēmumā par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu noteiktais lieguma termiņš iesniegt dokumentus speciālās atļaujas (licences) saņemšanai.";

1.44. izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 17. maija
noteikumiem Nr. 364

Komersanta darbības uzsākšanas novērtējuma paraugs

(komersanta firma)
(komersanta reģistrācijas numurs)
(komersanta juridiskā adrese)
(komersanta faktiskā adrese)

Komersanta darbības uzsākšanas novērtējums Nr. xxxx

1. Novērtēšanas datums
(no/līdz)/vieta (adrese)
2. Novērtējumu veica
  (novērtētāja(-u) amats, vārds, uzvārds)

3. Novērtējuma mērķis: novērtēt komersanta darbības uzsākšanas atbilstību Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumiem Nr. 364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā" (turpmāk - noteikumi).

4. Kuģa īpašnieks vai tā pārstāvis darbiekārtošanas jautājumos, kuram komersants plāno sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus kuģu apkalpes komplektēšanā (turpmāk - darbiekārtošanas pakalpojums):

5. Komersanta novērtējums atbilstoši šādiem kritērijiem (vajadzīgo atzīmēt ar x):

Nr.
p. k.
Vērtēšanas kritēriji Nepiemēro
1. Vai komersanta iesniegumā apliecinātā informācija ir patiesa un atbilst noteikumu un attiecīgo normatīvo aktu prasībām      
2. Vai ir iesniegti iesniegumā norādītie iesniedzamie dokumenti      
3. Vai iesniegtie dokumenti atbilst noteikumu un citu saistošo nacionālo un starptautisko normatīvo aktu prasībām      
4. Vai komersantam ir ieviesta darbiekārtošanas pakalpojumu kvalitātes vadības sistēma vai drošības vadības sistēma (SMS) atbilstoši ISM kodeksa prasībām      
5. Vai komersantam ir piemērotas biroja telpas darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai      
6. Vai ar darbiekārtošanas pakalpojumu administrēšanu komersanta darbības vietā pastāvīgi nodarbosies vismaz viens darbinieks ar kuģa virsnieka kvalifikāciju un vismaz viena gada praktiska darba pieredzi jūrā kuģa virsnieka amatā vai bez kuģa virsnieka kvalifikācijas, bet ar vismaz piecu gadu darba pieredzi darbiekārtošanas pakalpojumu administrēšanā jūrniecības jomā      
7. Vai komersants pārzina to starptautisko un nacionālo normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar jūrnieku sagatavošanu, sertificēšanu un darbu jūrniecības jomā      

6. Piezīmes par novērtēšanas gaitu

7. Novērtēšanas laikā konstatētās neatbilstības
8. Novērtētāja atzinums

9. Novērtējumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" direktoram Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

10. Novērtējumu sastādīja

(amats) (vārds, uzvārds) (paraksts*)

11. Novērtējumu apstiprinu

(amats) (vārds, uzvārds) (paraksts*)
Datums*  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.45. izteikt 4. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 17. maija
noteikumiem Nr. 364

Komersanta darbības novērtējuma paraugs

(komersanta firma)
(komersanta reģistrācijas numurs)
(komersanta juridiskā adrese)

(komersanta faktiskā adrese)

Komersanta darbības novērtējums Nr. xxxx

1. Novērtēšanas datums
(no/līdz)/vieta (adrese)
2. Novērtējumu veica
 

(novērtētāja(-u) amats, vārds, uzvārds)

3. Novērtējuma mērķis: novērtēt komersanta darbības atbilstību Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumiem Nr. 364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā" (turpmāk - noteikumi).

4. Kuģa īpašnieks vai tā pārstāvis darbiekārtošanas jautājumos, kuram saskaņā ar komersanta sniegto informāciju komersants sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģu apkalpes komplektēšanā (turpmāk - darbiekārtošanas pakalpojums):

5. Komersanta darbības novērtējums atbilstoši šādiem kritērijiem (vajadzīgo atzīmēt ar x):

Nr.
p. k.
Vērtēšanas kritēriji Daļēji1 Nepiemēro
1. Vai komersants pārzina un ievēro starptautisko un nacionālo normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz jūrnieku sagatavošanu, sertificēšanu un darbu jūrniecības jomā        
2. Vai darbā uz kuģa iekārtotai personai ir derīgs dokumentārs apliecinājums par personas veselības stāvokļa atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par jūrnieka veselības atbilstību darbam uz kuģa, un vai personas kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām par jūrnieku sertificēšanu        
3. Vai tiek pārbaudīts darbā iekārtojamās un iekārtotās personas profesionālo kvalifikāciju apliecinošā dokumenta autentiskums un vai komersants informē Jūrnieku reģistru par dokumentiem, kuros konstatētas iespējamas viltojuma pazīmes        
4. Vai tiek uzturēta darbā iekārtoto personu datubāze un vai tiek uzglabātas profesionālās kvalifikācijas, obligātās papildapmācības kursu apguves un veselības atbilstību apliecinošo dokumentu un darba līgumu kopijas, kā arī informācija par personu darbu uz kuģiem un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu autentiskumu        
5. Vai tiek nodrošināta noslēgtā darba līguma un tā nosacījumu atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un darba koplīgumam, ja tāds ir        
6. Vai personai tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar darba līgumu un tā nosacījumiem pirms tā parakstīšanas vai tā parakstīšanas laikā, vai personai izsniedz darba līguma eksemplāru un vai persona tiek informēta par viņas tiesībām un pienākumiem, darba apstākļiem un iespējamiem izdevumiem, kas varētu rasties darbiekārtošanas procesā        
7. Vai komersants izskata sūdzības un atbild uz tām, un ziņo Jūrnieku reģistram par neatrisinātām sūdzībām un sistēmiskām problēmām, kas saistītas ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu        
8. Vai komersants pārliecinās, ka kuģa īpašnieks saskaņā ar darba līgumu veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu darbā iekārtotās personas atstāšanu ārvalstu ostā        
9. Vai Jūrnieku reģistrā regulāri tiek iesniegti pārskati par darbā iekārtoto un uz kuģiem nodarbināto personu jūras cenzu        
10. Vai komersants savā darbībā neizmanto līdzekļus, kas paredzēti, lai novērstu vai atturētu personu no tāda darba iegūšanas, kuram viņa ir kvalificēta        
11. Vai ar darbiekārtošanas pakalpojumu administrēšanu katrā komersanta faktiskajā darbības vietā pastāvīgi nodarbojas vismaz viens darbinieks ar kuģa virsnieka kvalifikāciju un vismaz viena gada praktiska darba pieredzi jūrā kuģa virsnieka amatā vai bez kuģa virsnieka kvalifikācijas, bet ar vismaz piecu gadu darba pieredzi darbiekārtošanas pakalpojumu administrēšanā jūrniecības jomā        
12. Vai pēdējā gada laikā, pamatojoties uz līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu, kas noslēgts starp komersantu un kuģa īpašnieku vai tā pārstāvi darbiekārtošanas jautājumos, vismaz piecas personas ir iekārtotas darbā uz 2006. gada Konvencijai par darbu jūrniecībā ar grozījumiem pakļauta kuģa        
13. Vai Jūrnieku reģistrā ir iesniegts starp komersantu un kuģa īpašnieku vai tā pārstāvi darbiekārtošanas jautājumos noslēgts līgums par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu (kopija)        
14. Vai ir spēkā esošs starp komersantu un kuģa īpašnieku vai tā pārstāvi darbiekārtošanas jautājumos noslēgts līgums par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu        
15. Vai atbilstoši noteikumu prasībām tiek nodrošināta darbā iekārtotās personas darba līgumā noteikto saistību izpilde un to finansiālo zaudējumu atlīdzināšana, kas varētu rasties komersanta vai kuģa īpašnieka vainas dēļ        
16. Vai komersantam ir ieviesta starptautiski akreditētā sertificēšanas institūcijā sertificēta darbiekārtošanas pakalpojumu kvalitātes vadības sistēma vai drošības vadības sistēma (SMS) atbilstoši noteikumu 11.16. apakšpunktam un vai tā nodrošina darbiekārtošanas pakalpojumu procesu uzraudzību        
17. Vai noteiktajā termiņā Jūrnieku reģistrā ir iesniegta informācija par izmaiņām iesniegumā vai citos iesniegtajos dokumentos        
18. Vai Jūrnieku reģistrā ir iesniegti darbiekārtošanas pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmas vai drošības vadības sistēmas (SMS) sertifikācijas un sertifikācijas uzraudzības audita rezultāti saistībā ar darbiekārtošanas pakalpojumu jautājumiem        
19. Vai komersantam ir piemērotas biroja telpas darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai        
20. Vai Jūrnieku reģistram sniegtā informācija atbilst patiesībai        
21. Vai komersanta darbība atbilst citām noteikumu prasībām        

Paskaidrojums. 1 Komersanta darbībā ir konstatēti trūkumi, kas nav uzskatāmi par neatbilstību noteikumu prasībām. Sīkāka informācija norādīta šā novērtējuma 7. punktā.

6. Piezīmes par novērtēšanas gaitu
7. Novērtēšanas laikā konstatētie trūkumi

8. Novērtēšanas laikā konstatētās neatbilstības

9. Novērtētāja atzinums

10. Novērtējumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" direktoram Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

11. Novērtējumu sastādīja

(amats) (vārds, uzvārds) (paraksts*)

12. Novērtējumu apstiprinu

     
(amats)   (vārds, uzvārds)   (paraksts*)
Datums*  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2. Noteikumu 1.14. un 1.23. apakšpunkts stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

3. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 15. septembrī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos Nr. 364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 578Pieņemts: 11.09.2018.Stājas spēkā: 15.09.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 182, 13.09.2018. OP numurs: 2018/182.15
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
301581
15.09.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)