Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 161

Rīgā 2018. gada 13. martā (prot. Nr. 15 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 13. un 14. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 65., 220. nr.; 2017, 143. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 2.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2.1 dzīvokļu īpašnieku finansējums - dzīvokļu īpašnieku uzkrājumi, kuri saskaņā ar noslēgto līgumu ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk - sabiedrība "Altum") par atbalsta piešķiršanu, kā arī saskaņā ar cita finansētāja noslēgto finansējuma līgumu (ja attiecināms) tiek izmantoti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izmaksu segšanai;";

1.2. izteikt 2.5 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5. sabiedrība "Altum" - projekta iesniedzējs un finansējuma saņēmējs, finanšu instrumenta īstenotājs;";

1.3. izteikt 5.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1.1. līdz 2023. gada 31. decembrim - 14 286 mājsaimniecības ar uzlabotu enerģijas patēriņa klasifikāciju;";

1.4. papildināt noteikumus ar 5.1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1.7. līdz 2018. gadam 31. decembrim - 70 noslēgti līgumi par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu;";

1.5. aizstāt 5.3. apakšpunktā skaitli "39 698 026" ar skaitli "39 705 882";

1.6. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums līgumam par projekta īstenošanu un finansēšanas nolīgumam ir 153 041 138 euro, ieskaitot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu -130 084 962 euro un valsts budžeta finansējumu - 22 956 176 euro, tai skaitā:

10.1. grantu un "Altum" projekta vadības un īstenošanas, kā arī konsultatīvā atbalsta izmaksām pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 122 950 024 euro, ieskaitot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu -104 584 962 euro un valsts budžeta līdzfinansējumu - 18 365 062 euro;

10.2. finanšu instrumentam, tai skaitā aizdevumu, garantiju un finanšu instrumentu pārvaldības izmaksām pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 30 091 114 euro, ieskaitot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu - 25 500 000 euro un valsts budžeta finansējumu - 4 591 114 euro.'';

1.7. izteikt 33.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.5. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu vadīšanas izmaksas, nepārsniedzot 3 % no energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopējām attiecināmajām izmaksām. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu vadīšanas attiecināmās izmaksas pilnvarotajai personai ir darba samaksa pilnvarotās personas darbiniekiem vai pakalpojuma samaksa par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu vadīšanu, pamatojoties uz darba līgumu vai rīkojumu par sadalījumu starp pamatdarbu un konkrēto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu vadīšanu, vai uzņēmuma līgumu, vai pakalpojuma līgumu;";

1.8. papildināt noteikumus ar 33.7. apakšpunktu un 33.1 un 33.2 punktu šādā redakcijā:

"33.7. šo noteikumu 39.2., 39.3., 39.4. un 39.5. apakšpunktā norādītās energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas.

33.1 Šo noteikumu 33.7. apakšpunktu piemēro šo noteikumu 39. vai 50. punktā minētajiem pieteikumiem, kas sabiedrībā "Altum" iesniegti no 2018. gada 1. janvāra.

33.2 Šo noteikumu 33.4. un 33.7. apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz 10 % no būvniecības pakalpojuma līguma vai būvniecības pakalpojumu līgumu summas.";

1.9. svītrot 35.1. apakšpunktu;

1.10. izteikt 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Ja dzīvokļu īpašnieki energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai ir izvēlējušies energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju vai cits finansētājs ir pārvaldnieks, vai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu finansēšanu pilnā apmērā nodrošina no dzīvokļu īpašnieku finansējuma, šo noteikumu 33. punktā minēto izmaksu segšanai no sabiedrības "Altum" dzīvokļu īpašnieki var saņemt atbalstu granta veidā ar pilnvarotās personas starpniecību.";

1.11. papildināt noteikumus ar 43.2 punktu šādā redakcijā:

"43.2 Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu finansēšanu pilnā apmērā nodrošina no dzīvokļu īpašnieku finansējuma, šo noteikumu 43. un 44. punktu nepiemēro.";

1.12. izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izmaksas ir attiecināmas, ja tās rodas pēc sabiedrības "Altum" lēmuma par granta piešķiršanu, izņemot šo noteikumu:

47.1. 33.5. apakšpunktā minētās izmaksas, kuras ir attiecināmas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms energoefektivitātes projekta iesniegšanas sabiedrībai "Altum", ja "Altum" projekta ietvaros sabiedrība "Altum" un pilnvarotā persona noslēdz civiltiesisku līgumu par granta piešķiršanu;

47.2. 33.7. apakšpunktā minētās izmaksas, kuras ir attiecināmas ne agrāk kā no 2017. gada 1. janvāra, ja "Altum" projekta ietvaros sabiedrība "Altum" un pilnvarotā persona noslēdz civiltiesisku līgumu par granta piešķiršanu.";

1.13. aizstāt 52.1. apakšpunktā un 53. punkta ievaddaļā skaitli "20" ar skaitli "30";

1.14. izteikt 53.1.1. un 53.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.1.1. plānoto aizdevuma, cita finansētāja finansējuma vai dzīvokļu īpašnieku finansējuma apmēru;

53.1.2. aizdevuma vai cita finansētāja finansējuma procentu maksājumus (ja attiecināms);";

1.15. aizstāt 54., 55. un 56. punktā skaitli "20" ar skaitli "30";

1.16. izteikt 57. punktu šādā redakcijā:

"57. Granta attiecināmo izmaksu apmēru nosaka, ņemot vērā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai izvēlēto aizdevuma vai finansējuma izsniedzēju vai energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju:

57.1. ja aizdevumu izsniedz sabiedrība "Altum", granta attiecināmās izmaksas no šo noteikumu 33. punktā minēto darbu attiecināmajām izmaksām ir 35 %;

57.2. ja finansējumu izsniedz cits finansētājs vai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai finansējumu nodrošina energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs vai dzīvokļu īpašnieki, granta attiecināmās izmaksas no šo noteikumu 33. punktā minēto darbu attiecināmajām izmaksām ir 50 %.";

1.17. izteikt 61.1 punktu šādā redakcijā:

"61.1 Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma īstenošanu nodrošina energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs, cits finansētājs ir pārvaldnieks vai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu finansēšanu nodrošina dzīvokļu īpašnieki, grantu izmaksā pēc energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēja, pārvaldnieka vai dzīvokļu īpašnieku finansējuma izmantošanas, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas iesniegtajiem pamatojošajiem dokumentiem.";

1.18. papildināt noteikumus ar XIV nodaļu šādā redakcijā:

"XIV. Noslēguma jautājums

88. Ja līdz 2018. gada 21. martam (ieskaitot) pilnvarotā persona sabiedrībā "Altum" ir iesniegusi šo noteikumu 39. vai 50. punktā minētos dokumentus, šo noteikumu 47.1. apakšpunktu un 30 gadu periodu, kas norādīts šo noteikumu 52.1. apakšpunktā un 53., 54., 55. un 56. punktā, piemēro, ja sabiedrība "Altum":

88.1. nav pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu;

88.2. ir pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu, bet pilnvarotā persona un sabiedrība "Altum" nav noslēgusi līgumu par finanšu instrumenta vai granta saņemšanu un pilnvarotā persona ir iesniegusi precizētus šo noteikumu 50. punktā minētos dokumentus. Par dokumentu precizējumu nepieciešamību pilnvaroto personu informē sabiedrība "Altum"."

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 21. martā.

Ministru prezidenta,
veselības ministra pienākumu izpildītāja vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 161Pieņemts: 13.03.2018.Stājas spēkā: 21.03.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 57, 20.03.2018. OP numurs: 2018/57.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
297805
21.03.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)