Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 27. septembra noteikumus Nr. 595 "Noteikumi par Latvijas zinātnes nozaru grupām, zinātnes nozarēm un apakšnozarēm".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 49

Rīgā 2018. gada 23. janvārī (prot. Nr. 5 19. §)
Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm
Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma
13. panta otrās daļas 3.1 punktu

1. Noteikumi nosaka Latvijas zinātnes nozares un apakšnozares.

2. Latvijas zinātnes nozares un apakšnozares ir noteiktas šo noteikumu pielikumā.

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 23. janvāra
noteikumiem Nr. 49
Latvijas zinātnes nozares un apakšnozares

Nozares

Apakšnozares

1. Dabaszinātnes: 
1.1. Matemātika1

Algebra un matemātiskā loģika

Ģeometrija un topoloģija

Funkciju teorija

Matemātiskā analīze un funkcionālanalīze

Diferenciālvienādojumi

Matemātiskā fizika

Lietišķā matemātika un matemātiskā modelēšana

Skaitliskā analīze

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Diskrētā matemātika un matemātiskā informātika

Optimizācijas metodes

Modernā elementārā matemātika

Citas matemātikas apakšnozares

1.2. Datorzinātne un informātika2

Datorzinātnes matemātiskie pamati

Datoru un sistēmu programmatūra

Programmēšanas valodas un sistēmas

Intelektuālo sistēmu teorija

Signālu diskrētā apstrāde

Citas datorzinātnes un informātikas apakšnozares

1.3. Fizika un astronomija3

Astrofizika un fundamentālā astronomija

Cietvielu fizika

Kondensētās vides fizika

Pusvadītāju fizika

Ķīmiskā fizika

Materiālu fizika

Fizikālās metodes un instrumenti

Optika

Lāzeru fizika un spektroskopija

Teorētiskā fizika

Atomu un molekulu fizika

Kodolfizika

Šķidrumu un gāzu mehānika

Siltumfizika un molekulārā fizika

Magnētisko parādību fizika

Tehniskā fizika

Medicīniskā fizika

Citas fizikas un astronomijas apakšnozares

1.4. Ķīmija4

Neorganiskā ķīmija

Organiskā ķīmija

Bioorganiskā ķīmija

Analītiskā ķīmija

Fizikālā ķīmija

Lielmolekulāro savienojumu ķīmija

Medicīniskā ķīmija

Radiācijas ķīmija

Augsttemperatūras ķīmija

Koksnes ķīmija

Materiālu ķīmija

Citas ķīmijas apakšnozares

1.5. Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes5

Ģeokosmiskie pētījumi

Dabas ģeogrāfija

Reģionālā un vides ģeogrāfija

Lietišķā ģeogrāfija un ģeomātika

Pamatiežu ģeoloģija

Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija

Lietišķā ģeoloģija

Hidroloģija

Vides ķīmija un ekotoksikoloģija

Dabas aizsardzība

Citas zemes zinātnes, fiziskās ģeogrāfijas un vides zinātnes apakšnozares

1.6. Bioloģija6

Augu fizioloģija

Biofizika

Bioķīmija

Biometrija un bioinformātika

Botānika

Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija

Ģenētika

Hidrobioloģija

Mikrobioloģija

Molekulārā bioloģija

Šūnas bioloģija

Virusoloģija

Zooloģija

Ekoloģija

Mikrobioloģija un virusoloģija

Citas bioloģijas apakšnozares

1.7. Citas dabaszinātnes 
2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas: 
2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes7

Būvmateriāli un būvtehnoloģija

Būvmehānika

Būvkonstrukcijas

Ģeodēzija un ģeoinformātika

Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas

Gaisa transports un infrastruktūra

Telemātika un loģistika

Ūdens transports un infrastruktūra

Sauszemes transports

Citas būvniecības un transporta inženierzinātnes apakšnozares

2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas8

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

Datoru arhitektūra un aparatūra

Signālu diskrētā apstrāde

Elektronikas elementi

Lauki un viļņi elektronikā

Ķēdes un signāli

Radiosistēmas

Elektrosakari

Telekomunikāciju tīkli

Datortehnika un tīkli

Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Elektriskās mašīnas un iekārtas

Elektriskās tehnoloģijas un automātika

Energoelektronika

Elektroenerģētika

Elektroapgāde

Datorvadība

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

E-Studiju tehnoloģijas un pārvaldība

Citas elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju apakšnozares

2.3. Mašīnbūve un mehānika9

Mašīnu dinamika

Mašīnu projektēšana

Mašīnbūves tehnoloģija

Lietišķā mehānika

Nepārtrauktās vides mehānika

Teorētiskā mehānika

Militārais nodrošinājums

Mēraparāti un metroloģija

Diagnostika un kvalitāte

Citas mašīnbūves un mehānikas apakšnozares

2.4. Ķīmijas inženierzinātne10

Neorganisko vielu tehnoloģija

Silikātu materiālu tehnoloģija

Organisko vielu tehnoloģija

Koksnes ķīmijas tehnoloģija

Celulozes un papīra tehnoloģija

Polimēru un šķiedrmateriālu tehnoloģija

Augsttemperatūras materiālu un plazmas tehnoloģija

Radiācijas ķīmijas tehnoloģija

Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija

Cietvielu mehānika

Gāzu un šķidrumu mehānika

Citas ķīmijas inženierzinātnes apakšnozares

2.5. Materiālzinātne11

Materiālfizika

Inteliģentie materiāli un struktūras

Fotonikas materiāli

Koksnes materiāli un tehnoloģija

Polimēri un kompozītmateriāli

Tekstila un apģērbu tehnoloģija

Biomateriāli

Keramikas materiāli

Materiālu mehānika un pretestība

Polimēru un kompozītmateriālu mehānika

Citas materiālzinātnes apakšnozares

2.6. Medicīniskā inženierija12

Biomehānika

Citas medicīniskās inženierijas apakšnozares

2.7. Vides inženierija un enerģētika13

Hidrotehnika

Ūdenssaimniecība

Siltumenerģētika

Alternatīvās enerģijas iekārtas

Lauksaimniecības inženierzinātne

Vides inženierzinātne

Citas vides inženierijas un enerģētikas apakšnozares

2.8. Vides biotehnoloģija14

Ar vidi saistītā biotehnoloģija

Citas vides biotehnoloģijas apakšnozares

2.9. Rūpnieciskā biotehnoloģija15

Rūpniecisko procesu biotehnoloģija

Citas rūpnieciskās biotehnoloģijas apakšnozares

2.10. Nanotehnoloģija16

Nanomateriāli

Nanoprocesi

Citas nanotehnoloģijas apakšnozares

2.11. Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Pārtikas procesi un iekārtas

Pārtikas ķīmija

Pārtikas mikrobioloģija

Pārtikas produktu kvalitāte

Citas inženierzinātņu un tehnoloģiju apakšnozares

3. Medicīnas un veselības zinātnes: 
3.1. Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija17

Imunoloģija

Farmakognozija

Farmaceitiskā farmakoloģija

Klīniskā farmācija

Anatomija

Histoloģija un citoloģija

Medicīniskā bioķīmija

Medicīniskā ģenētika

Normālā fizioloģija

Patoloģija

Farmakoloģija

Medicīniskā biomehānika

Sociālā farmācija

Farmācijas ķīmija

Zāļu formu tehnoloģija

Citas medicīnas bāzes zinātņu, tai skaitā farmācijas, apakšnozares

3.2. Klīniskā medicīna18

Internā medicīna

Pediatrija

Dermatoloģija un veneroloģija

Psihiatrija

Ķirurģija

Oftalmoloģija

Otorinolaringoloģija

Anestezioloģija un reanimatoloģija

Ortopēdija

Dzemdniecība un ginekoloģija

Onkoloģija un hematoloģija

Ftiziatrija

Stomatoloģija

Rentgenoloģija un radioloģija

Neiroloģija

Citas klīniskās medicīnas apakšnozares

3.3. Veselības un sporta zinātnes19

Infekcijas slimības

Medicīniskā demogrāfija

Sabiedrības veselība

Uzturzinātne

Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Veselības aprūpes zinātne

Sporta teorija un vēsture

Sporta pedagoģija

Citas veselības un sporta zinātņu apakšnozares

3.4. Medicīniskā biotehnoloģija20

Medicīnisko procesu biotehnoloģija

Citas medicīniskās biotehnoloģijas apakšnozares

3.5. Citas medicīnas un veselības zinātnes, tai skaitā tiesu medicīniskā ekspertīze

Tiesu medicīna

Medicīnas vēsture

Citas medicīnas zinātņu apakšnozares

4. Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes: 
4.1. Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne21

Laukkopība

Dārzkopība

Meža ekoloģija un mežkopība

Meža ekonomika un politika

Meža darbi un tehnika

Citas lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātņu un mežzinātnes apakšnozares

4.2. Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne22

Lopkopība

Citas dzīvnieku un piena lopkopības zinātnes apakšnozares

4.3. Veterinārmedicīnas zinātne

Morfoloģija

Fizioloģija

Patoloģija

Veterinārā farmakoloģija un toksikoloģija

Iekšķīgās slimības

Parazitoloģija

Infekcijas slimības un mikrobioloģija

Ķirurģija

Dzemdniecība un ginekoloģija

Pārtikas higiēna

Citas veterinārmedicīnas zinātnes apakšnozares

4.4. Lauksaimniecības biotehnoloģija23

Lauksaimniecisko procesu biotehnoloģija

Citas lauksaimniecības biotehnoloģijas apakšnozares

4.5. Citas lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozaru zinātnes 
5. Sociālās zinātnes: 
5.1. Psiholoģija24

Komunikāciju psiholoģija un ētika

Vispārīgā psiholoģija

Personības psiholoģija

Daiļrades psiholoģija

Sociālā psiholoģija

Etniskā psiholoģija

Klīniskā psiholoģija

Pedagoģiskā psiholoģija

Attīstības psiholoģija

Reliģijas psiholoģija

Veselības psiholoģija

Citas psiholoģijas apakšnozares

5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība25

Ekonomikas teorija

Latvijas tautsaimniecība

Makroekonomika

Mikroekonomika

Finanses un kredīts

Grāmatvedības un uzskaites teorija

Ekonometrija

Statistika

Tirgzinība

Sociālā ekonomika

Reģionālā ekonomika

Agrārā ekonomika

Uzņēmējdarbības vadība

Izglītības vadība

Citas ekonomikas un uzņēmējdarbības apakšnozares

5.3. Izglītības zinātnes26

Bioloģijas didaktika

Fizikas didaktika

Ķīmijas didaktika

Matemātikas didaktika

Vispārīgā pedagoģija

Sociālā pedagoģija

Pirmsskolas pedagoģija

Skolas pedagoģija

Augstskolas pedagoģija

Pieaugušo pedagoģija

Nozaru pedagoģija

Citas izglītības zinātņu apakšnozares

5.4. Socioloģija un sociālais darbs27

Teorētiskā demogrāfija

Vēsturiskā demogrāfija

Sociāli ekonomiskā demogrāfija

Sociālā ekonomika

Socioloģijas teorija un vēsture

Lietišķā socioloģija

Sociālā antropoloģija

Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Kultūras un masu komunikāciju socioloģija

Lauku socioloģija

Organizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija

Politikas socioloģija

Reliģijas socioloģija

Etnoloģija

Vēsturiskā antropoloģija

Citas socioloģijas un sociālā darba apakšnozares

5.5. Tiesību zinātne28

Tiesību teorija un vēsture

Civiltiesības

Krimināltiesības

Valsts tiesības

Starptautiskās tiesības

Kriminālistika un operatīvās darbības teorija

Policijas tiesības

Citas tiesību zinātnes apakšnozares

5.6. Politikas zinātne29

Politikas teorija

Salīdzinošā politika

Starptautiskā politika

Pārvalde un administrācija

Sabiedrības vadība

Citas politikas zinātnes apakšnozares

5.7. Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija30

Cilvēka ģeogrāfija

Vides pārvaldība

Citas sociālās un ekonomiskās ģeogrāfijas apakšnozares

5.8. Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija31

Bibliotēkzinātne

Komunikācijas teorija

Citas plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas apakšnozares

5.9. Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne 
6. Humanitārās un mākslas zinātnes: 
6.1. Vēsture un arheoloģija

Vispārīgā vēsture

Latvijas vēsture

Arheoloģija

Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes

Citas vēstures un arheoloģijas apakšnozares

6.2. Valodniecība un literatūrzinātne32

Mitoloģija

Latviešu literatūras vēsture

Literatūras teorija

Salīdzināmā literatūrzinātne

Cittautu literatūras vēsture

Vispārīgā valodniecība

Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

Lietišķā valodniecība

Latviešu sinhroniskā valodniecība

Latviešu diahroniskā valodniecība

Baltu valodniecība

Ģermāņu valodniecība

Romāņu valodniecība

Slāvu valodniecība

Somugru valodniecība (somugristika)

Orientālistika

Klasiskā filoloģija

Citas valodniecības un literatūrzinātnes apakšnozares

6.3. Filozofija, ētika un reliģija33

Filozofijas vēsture

Izziņas un apziņas teorija (epistemoloģija, gnozeoloģija)

Loģika

Ideju vēsture

Ētika

Estētika un mākslas filozofija

Filozofiskā antropoloģija

Politikas filozofija

Kultūras filozofija

Reliģijas filozofija

Zinātnes filozofija

Vēstures filozofija

Sociālā filozofija

Baznīcas un reliģiju vēsture

Bībeles teoloģija

Sistemātiskā un praktiskā teoloģija

Vispārīgā un salīdzināmā reliģijpētniecība jeb reliģijas fenomenoloģija

Reliģiju vēsture

Kultūras un zinātnes vēsture

Citas filozofijas, ētikas un reliģijas apakšnozares

6.4. Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra34

Arhitektūras teorija un vēsture

Pilsētbūvniecība

Lauku būvniecība

Ēku arhitektūra

Ainavu arhitektūra

Latviešu folkloristika

Salīdzināmā folkloristika

Cittautu folkloristika

Vizuālās mākslas, tai skaitā glezniecības, tēlniecības, grafikas, lietišķās mākslas, dizaina, komunikācijas tehnoloģijās izmantotā mākslas vēsture un teorija

Teātra un kino vēsture un teorija

Muzikoloģija

Kultūras teorija

Citas mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras apakšnozares

6.5. Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes 

Piezīmes.
1 Atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas rokasgrāmatai Frascati Manual zinātnes nozare ietver tīro un lietišķo matemātiku, statistiku un varbūtību teoriju.
2 Zinātnes nozare ietver datorzinātnes, informātiku un bioinformātiku.
3 Zinātnes nozare ietver atomfiziku, molekulu un ķīmisko fiziku (tostarp daļiņu sadursmes, mijiedarbību ar radiāciju, magnētisko rezonansi, Mesbauera efektu), kondensētās vides fiziku (tostarp cietvielu fiziku, supravadītspējas pētījumus, elementārdaļiņu un lauku fiziku, kodolfiziku, šķidrumu un plazmas fiziku (tostarp virsmas fiziku), optiku (tostarp lāzeroptiku un kvantu optiku), akustiku, astronomiju (tostarp astrofiziku un kosmosa zinātni)).
4 Zinātnes nozare ietver organisko ķīmiju, neorganisko un kodolķīmiju, fizikālo ķīmiju, polimēru zinātni, elektroķīmiju (sausie galvaniskie elementi, baterijas, kurināmā elementi, metālu korozija, elektrolīze), koloīdu ķīmiju, analītisko ķīmiju.
5 Zinātnes nozare ietver starpnozaru ģeozinātnes, mineraloģiju, paleontoloģiju, ģeoķīmiju un ģeofiziku, fizisko ģeogrāfiju, ģeoloģiju, vulkanoloģiju, vides zinātni, meteoroloģiju un atmosfērzinātni, klimata pētījumus, okeanogrāfiju, hidroloģiju, ūdens resursu pētījumus.
6 Zinātnes nozare ietver šūnu bioloģiju, mikrobioloģiju, virusoloģiju, bioķīmiju un molekulāro bioloģiju, bioķīmiskās pētniecības metodes, mikoloģiju, biofiziku, ģenētiku un iedzimtību, reproduktīvo bioloģiju, attīstības bioloģiju, augu zinātnes, botāniku, zooloģiju, ornitoloģiju, entomoloģiju, uzvedības zinātņu bioloģiju, jūras bioloģiju, saldūdens bioloģiju, limnoloģiju, ekoloģiju, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, bioloģiju (teorētiskā, matemātiskā, termālā bioloģija, kriobioloģija, bioloģiskie ritmi), evolucionāro bioloģiju, citas bioloģijas tēmas.
7 Zinātnes nozare ietver būvniecību, inženierarhitektūru, būvniecības inženierzinātni, pilsētprojektēšanu un strukturālo inženieriju, transporta inženierzinātni.
8 Zinātnes nozare ietver elektrotehniku un elektroniku, robotiku un automātisko kontroli, automatizāciju un kontroles sistēmas, komunikāciju projektēšanu un sistēmas, telekomunikācijas, datortehniku un tās arhitektūru.
9 Zinātnes nozare ietver mehānisko inženieriju, lietišķo mehāniku, termodinamiku, aerokosmisko inženieriju, kodoltehniku, skaņu inženieriju, uzticamības analīzi.
10 Zinātnes nozare ietver ķīmijas inženierzinātni (ražotnes, produktus), ķīmijas tehnoloģiju projektēšanu.
11 Zinātnes nozare ietver materiālzinātni, keramiku, pārklājumus un plēves, kompozītmateriālus (tostarp laminātus, kompozītās plastmasas, metālkeramiku, kombinētos dabisko un sintētisko šķiedru audumus, pildītos kompozītmateriālus), papīra un koka materiālus, tekstilmateriālus (tostarp sintētiskās krāsvielas, krāsas, šķiedras).
12 Zinātnes nozare ietver medicīnisko inženieriju, medicīnisko laboratorijas tehniku (tostarp laboratorijas paraugu analīzi, diagnostikas tehnoloģijas).
13 Zinātnes nozare ietver vides un ģeoloģijas inženierzinātni, ģeotehniku, naftas pārstrādes inženieriju (kurināmo, naftas produktus), enerģētiku un kurināmo, tālizpēti, ieguves rūpniecību un derīgo izrakteņu apstrādi, kuģu tehniku, jūras kuģošanas līdzekļus, jūras (okeānu) inženierzinātni.
14 Zinātnes nozare ietver vides biotehnoloģiju, bioloģisko attīrīšanu, diagnostiskās biotehnoloģijas (dezoksiribonukleīnskābes (DNS) mikroshēmas un biosensorus) vides pārvaldībai, vides biotehnoloģijas ētiku.
15 Zinātnes nozare ietver rūpniecisko biotehnoloģiju, bioloģiskās pārstrādes tehnoloģijas (rūpnieciskos procesus, kam pamatā ir tos virzoši bioloģiskie līdzekļi), biokatalīzi, fermentāciju, bioproduktus (produkti, ko ražo kā izejvielu, izmantojot bioloģisko materiālu), biomateriālus, bioplastmasas, biokurināmo, bioloģiska plašpatēriņa un smalkās organiskās sintēzes ķīmisko vielu ieguvi, no bioloģiskām izejvielām iegūtos inovatīvos materiālus.
16 Zinātnes nozare ietver nanomateriālus (ražošana un īpašības), nanoprocesus (to lietojumu nanomērogā).
17 Zinātnes nozare ietver anatomiju un morfoloģiju, cilvēka ģenētiku, imunoloģiju, neirozinātnes (tostarp psihofizioloģiju), farmakoloģiju un farmāciju, medicīnisko ķīmiju, toksikoloģiju, fizioloģiju, patoloģiju.
18 Zinātnes nozare ietver androloģiju, dzemdniecību un ginekoloģiju, pediatriju, sirds un asinsvadu sistēmas pētījumus, perifēro asinsvadu slimības, hematoloģiju, elpošanas sistēmu, intensīvo terapiju un neatliekamo medicīnisko palīdzību, anestezioloģiju, ortopēdiju, ķirurģiju, radioloģiju, kodolmedicīnu un medicīnisko attēldiagnostiku, transplantāciju, zobārstniecību, mutes dobuma ķirurģiju un medicīnu, dermatoloģiju un seksuāli transmisīvās slimības, alerģijas, reimatoloģiju, endokrinoloģiju un vielmaiņu (tostarp diabētu, hormonus), gastroenteroloģiju un hepatoloģiju, uroloģiju un nefroloģiju, onkoloģiju, oftalmoloģiju, otorinolaringoloģiju, psihiatriju, klīnisko neiroloģiju, geriatriju un gerontoloģiju, vispārējo medicīnu un iekšķīgās slimības, citus klīniskās medicīnas priekšmetus, integratīvo un komplementāro medicīnu (alternatīvās prakses sistēmas).
19 Zinātnes nozare ietver veselības aprūpes zinātni un pakalpojumus (tostarp slimnīcu pārvaldību, veselības aprūpes finansēšanu), veselības aizsardzības politiku un pakalpojumus, māszinības, uzturzinātni un dietoloģiju, sabiedrības un vides veselību, tropisko medicīnu, parazitoloģiju, infekcijas slimības, epidemioloģiju, arodveselību, sporta un fiziskās sagatavotības zinātnes, sociālās biomedicīnas zinātnes (tostarp ģimenes plānošanu, seksuālo veselību, psihoonkoloģiju, biomedicīnisko pētījumu politisko un sociālo ietekmi), medicīnas ētiku, vielu atkarības.
20 Zinātnes nozare ietver ar veselību saistīto biotehnoloģiju, tehnoloģijas, kas paredz manipulācijas ar šūnām, audiem, orgāniem vai organismu kopumā (medicīniskā apaugļošana), tehnoloģijas, kas paredz DNS, proteīnu un fermentu darbības noteikšanu un to, kā šī darbība ietekmē slimības sākšanos un veselības saglabāšanu (ģenētiskā diagnostika un terapeitiskās intervences pasākumi (farmakogenomika, gēnu terapija)), biomateriālus (saistībā ar medicīniskajiem implantiem, ierīcēm, sensoriem), medicīniskās biotehnoloģijas ētiku.
21 Zinātnes nozare ietver lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, augsnes zinātni, dārzkopību, vīnkopību, agronomiju, augu selekciju un augu aizsardzību.
22 Zinātnes nozare ietver dzīvnieku un piena ražošanas zinātni, dzīvnieku (mājas (istabas) dzīvnieku) audzēšanu.
23 Zinātnes nozare ietver lauksaimniecības biotehnoloģiju un pārtikas biotehnoloģiju, ģenētiskās modificēšanas (ĢM) tehnoloģiju (kultūraugus un lauksaimniecības dzīvniekus), lauksaimniecības dzīvnieku klonēšanu, uz marķieriem balstītu selekciju, diagnostiku (DNS mikroshēmu un biosensoru izmantošana slimību agrīnai/precīzai noteikšanai), biomasas izejvielu ražošanas tehnoloģijas, farmaceitisko biolauksaimniecību, lauksaimniecības biotehnoloģijas ētiku.
24 Zinātnes nozare ietver psiholoģiju (tostarp attiecības starp cilvēku un mašīnu), speciālo psiholoģiju (tostarp terapija zināšanu apguves, runas, dzirdes, redzes uzlabošanai un cita veida fiziskas vai garīgas invaliditātes gadījumiem).
25 Zinātnes nozare ietver tautsaimniecību, ekonometriju, kolektīvās darba attiecības, uzņēmējdarbību un pārvaldību.
26 Zinātnes nozare ietver vispārējo izglītošanu, tostarp apmācību, pedagoģiju, didaktiku, speciālo izglītošanu (talantīgiem izglītojamajiem, izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem).
27 Zinātnes nozare ietver socioloģiju, demogrāfiju, antropoloģiju, etnoloģiju, sociālās tēmas (sieviešu un ar dzimumu saistītie pētījumi), sociālos jautājumus, ģimenes jautājumu pētniecību un sociālo darbu.
28 Zinātnes nozare ietver tiesību zinātnes, kriminoloģiju, penetenciāro zinātni.
29 Zinātnes nozare ietver politikas zinātni, valsts pārvaldi, organizāciju teoriju.
30 Zinātnes nozare ietver vides zinātnes sociālos aspektus, kultūras un ekonomisko ģeogrāfiju, pilsētplānošanas un pilsētbūvniecības pētniecību (plānošana un attīstība), transporta plānošanu un transporta sociālos aspektus.
31 Zinātnes nozare ietver žurnālistiku, informātikas sociālos aspektus, bibliotēku zinātni, plašsaziņas līdzekļus un sociokulturālo saziņu.
32 Zinātnes nozare ietver vispārīgos pētījumus valodās, konkrētas valodas pētījumus, vispārīgos pētījumus literatūrā, literatūras teoriju, konkrētas literatūras pētījumus, valodniecību.
33 Zinātnes nozare ietver filozofiju, zinātnes un tehnoloģiju vēsturi un filozofiju, ētiku, teoloģiju, pētījumus reliģijā.
34 Zinātnes nozare ietver mākslas teoriju, mākslas vēsturi, arhitektonisko projektēšanu, muzikoloģiju, izpildītājmākslas pētījumus (teātra zinātni, dramaturģiju), folkloras pētījumus, pētījumus par kinematogrāfiju, radio un televīziju.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 49Pieņemts: 23.01.2018.Stājas spēkā: 26.01.2018.Zaudē spēku: 30.09.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 18, 25.01.2018. OP numurs: 2018/18.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
296661
26.01.2018
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"