Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.90

Rīgā 2017.gada 24.augustā (prot. Nr.29, 2.p.)

Par pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2017.gada 8.maijā saņēma pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli", vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945, juridiskā adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401 (turpmāk - AS "Daugavpils siltumtīkli"), 2017.gada 8.maija iesniegumu Nr.1.1-12/787e ar lūgumu noteikt AS "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību, 2017.gada 11.jūlijā un 3.augustā saņēma papildu informāciju (2017.gada 11.jūlijs Nr. 1.1-12/1285e, 2017.gada 3.augusts Nr. 1.1-12/1416e).

Regulators konstatē

1. AS "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi pie dažādiem dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem tika noteikti ar Regulatora 2014.gada 5.februāra lēmumu Nr.16 "Par pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" un 2016.gada 12.maija lēmumu Nr.76 "Par pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību" (kopā turpmāk - Lēmumi).

2. Lēmumos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifi noteikti pie dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas pirms dabasgāzes tirgus atvēršanas.

3. 2017.gada 3.aprīlī stājās spēkā grozījumi Enerģētikas likumā par noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes tirgus atvēršanu. Enerģētikas likuma 106.panta trešā daļa noteic, ka dabasgāzes cenu nosaka dabasgāzes tirgus dalībnieki, savstarpēji vienojoties. Regulators veica grozījumus Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika), paredzot iespēju noteikt tarifu piemērošanas kārtību atvērtajā dabasgāzes tirgū pēc 2017.gada 3.aprīļa.

4. AS "Daugavpils siltumtīkli" 2017.gada 8.maijā iesniedza 2017.gada 8.maija iesniegumu Nr.1.1-12/787e (turpmāk - Iesniegums) ar lūgumu noteikt AS "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību.

5. Regulators, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, 2017.gada 2.jūnijā pagarināja Iesnieguma izskatīšanas termiņu uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no Iesnieguma saņemšanas dienas, - līdz 2017.gada 7.septembrim.

6. AS "Daugavpils siltumtīkli" 2017.gada 11.jūlijā un 3.augustā iesniedza papildu informāciju.

7. Saskaņā ar Metodikas 50.punktu komersants, kuram Regulators līdz 2017.gada 3.aprīlim ir apstiprinājis tarifus tabulas veidā pie dažādām dabasgāzes tirdzniecības cenām vai dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem, var iesniegt Regulatorā pieprasījumu noteikt apstiprināto tarifu piemērošanas kārtību, pārejai no mērvienības "EUR/tūkst.nm3" uz "EUR/MWh" piemērojot koeficientu 10,538, kā arī vienlaikus iesniedzot attiecīgo tabulu un pēc 2017.gada 3.aprīļa noslēgto dabasgāzes piegādes līguma kopiju un dokumentu, kas apliecina aktuālo dabasgāzes cenu.

8. Saskaņā ar Metodikas 51.punktu komersants, kura līdz 2017.gada 3.aprīlim apstiprinātajiem tarifiem Regulators ir noteicis tarifu piemērošanas kārtību, paziņo informāciju par kārtējā mēnesī piemērojamo siltumenerģijas tarifu saskaņā ar Regulatora komersantam adresētajā lēmumā noteikto kārtību, kādā komersants informē lietotājus, attiecīgo pašvaldību un Regulatoru par piemērojamiem tarifiem.

9. Likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 1.pants nosaka Likuma mērķi - nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, un Likuma 9.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka Regulatora funkciju aizstāvēt lietotāju intereses un veicināt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību.

10. AS "Daugavpils siltumtīkli" 2017.gada 22.augustā iesniedza iesniegumu Nr.1.1.-12/1501e, kurā lūdz izskatīt jautājumu bez komersanta klātbūtnes.

Regulators secina

1. AS "Daugavpils siltumtīkli" ir iesniegusi visu nepieciešamo informāciju, kas atbilst Metodikas 50.punktam.

2. Ņemot vērā konstatējošās daļas 1.-3.punktu, Metodikas 50. un 51.punktu un AS "Daugavpils siltumtīkli" iesniegto informāciju, nepieciešams noteikt Lēmumos noteikto AS "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību un kārtību, kādā komersants informē lietotājus, attiecīgo pašvaldību un Regulatoru par piemērojamiem tarifiem.

3. Tā kā Metodikas 43.5 punktā noteikts, ka komersants saskaņā ar Regulatora komersantam adresētajā lēmumā noteikto tarifu piemērošanas kārtību ņem vērā konkrētajā mēnesī aktuālo dabasgāzes cenu, iepirktās siltumenerģijas cenu, pārdotās elektroenerģijas cenu un iepriekšējā periodā piemēroto un faktisko dabasgāzes cenu, iepirktās siltumenerģijas cenu un pārdotās elektroenerģijas cenu, Regulatoram nepieciešams noteikt arī kārtību, kādā AS "Daugavpils siltumtīkli" ņem vērā Metodikas 43.5 punktā noteikto.

4. Izvērtējot Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus, Regulators secina, ka šis administratīvais akts ir nepieciešams, piemērots, vajadzīgs un atbilstošs šī administratīvā akta mērķa sasniegšanai - nodrošināt iespēju AS "Daugavpils siltumtīkli" piemērot Lēmumos apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus atvērtā gāzes tirgus apstākļos atbilstoši noslēgtajam dabasgāzes piegādes līgumam un lietotājiem būt informētiem par kārtējā mēnesī piemērojamo siltumenerģijas gala tarifu. Regulators, pieņemot šo lēmumu, vadās no privātpersonu tiesību un tiesisko interešu ievērošanas principa, samērojot ar citiem Administratīvā procesa likumā nostiprinātajiem principiem, tostarp samērīguma principu.

Saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmuma Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" 2.9., 10.4. apakšpunktu, 43.5, 49., 50. un 51.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 6.panta otro daļu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Administratīvā procesa likuma 13.pantu, 56.panta pirmo daļu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmo daļu,

padome nolemj:

1. uzdot AS "Daugavpils siltumtīkli" norēķiniem par siltumenerģiju piemērot Regulatora Lēmumos noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus:

Dabasgāzes cena (bez akcīzes nodokļa)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

Siltumenerģijas gala tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti 1,71 EUR/MWh

(EUR/MWh)

(EUR/MWh)

(EUR/MWh)

(EUR/MWh)

(EUR/MWh)

16,86

31,69

8,40

0,71

42,51

17,53

32,40

8,52

0,71

43,34

18,21

33,11

8,65

0,71

44,18

18,88

33,82

8,78

0,71

45,02

19,56

34,52

8,91

0,71

45,85

20,23

35,19

9,02

0,71

46,63

20,91

35,84

9,15

0,71

47,41

21,58

36,50

9,26

0,71

48,18

22,26

37,17

9,38

0,71

48,97

22,93

37,82

9,50

0,71

49,74

23,61

38,49

9,62

0,71

50,53

24,28

39,14

9,75

0,71

51,31

24,96

39,80

9,86

0,71

52,08

25,63

40,47

9,97

0,71

52,86

26,31

41,14

10,09

0,71

53,65

26,98

41,79

10,22

0,71

54,43

27,66

42,46

10,33

0,71

55,21

28,33

43,11

10,44

0,71

55,97

29,01

43,77

10,57

0,71

56,76

29,68

44,44

10,69

0,71

57,55

30,36

45,09

10,81

0,71

58,32

31,04

45,76

10,93

0,71

59,11

31,71

46,41

11,04

0,71

59,87

32,39

47,07

11,17

0,71

60,66

33,06

47,74

11,28

0,71

61,44

33,74

48,39

11,41

0,71

62,22

34,41

49,06

11,53

0,71

63,01

35,09

49,72

11,64

0,71

63,78

35,76

50,37

11,77

0,71

64,56

36,44

51,04

11,88

0,71

65,34

37,11

51,71

11,99

0,71

66,12

37,79

52,36

12,12

0,71

66,90

38,46

53,02

12,24

0,71

67,68

39,14

53,67

12,36

0,71

68,45

39,81

54,34

12,48

0,71

69,24

40,49

55,01

12,59

0,71

70,02

41,16

55,66

12,72

0,71

70,80

41,84

56,33

12,83

0,71

71,58

42,51

56,99

12,95

0,71

72,36

43,19

57,64

13,08

0,71

73,14

43,86

58,31

13,19

0,71

73,92

44,54

58,96

13,32

0,71

74,70

45,21

59,62

13,43

0,71

75,47

45,89

60,29

13,55

0,71

76,26

46,56

60,94

13,67

0,71

77,03

2. uzdot AS "Daugavpils siltumtīkli", piemērojot siltumenerģijas tarifu, ņemt vērā konkrētajā mēnesī aktuālo dabasgāzes cenu, iepirktās siltumenerģijas cenas, pārdotās elektroenerģijas cenu un iepriekšējā periodā (viens mēnesis vai vairāki) piemēroto un faktisko dabasgāzes cenu, iepirktās siltumenerģijas cenas un pārdotās elektroenerģijas cenu šādā kārtībā:

2.1. siltumenerģijas gala tarifa piemērošanas pirmajā periodā (viens mēnesis vai vairāki) un periodā, kad netiek pielietota iepriekšējā perioda dabasgāzes cenas, iepirktās siltumenerģijas cenu un pārdotās elektroenerģijas cenas starpības korekcija, piemērojamais siltumenerģijas gala tarifs atbilst tam šā lēmuma lemjošās daļas 1.punkta siltumenerģijas gala tarifam, pie kura dabasgāzes cena ir aritmētiski vistuvāk konkrētajā mēnesī aktuālajai dabasgāzes cenai. Vairāku piegādātāju gadījumā aktuālo dabasgāzes cenu nosaka kā vidējo svērto dabasgāzes cenu atkarībā no plānotā patērējamā dabasgāzes apjoma;

2.2. siltumenerģijas gala tarifa piemērošanas periodā, kad tiek pielietota iepriekšējā perioda dabasgāzes cenas, iepirktās siltumenerģijas cenu un pārdotās elektroenerģijas cenas starpības korekcija, piemērojamais siltumenerģijas gala tarifs nosakāms, saskaitot šajos apakšpunktos minētās komponentes un pielīdzinot aritmētiski tuvākajam šī lēmuma lemjošās daļas 1.punkta siltumenerģijas gala tarifam. Saskaitāmās komponentes:

2.2.1. siltumenerģijas tarifa aprēķina komponente (EUR/MWh), kas aprēķināta, pamatojoties uz spēkā esošajā tarifā iekļautajām izmaksām, iekļaujot konkrētajā mēnesī aktuālo dabasgāzes cenu, kas pārrēķināta mērvienībā EUR/tūkst.nm3, pārrēķinam piemērojot koeficientu 10,538, aktuālās iepirktās siltumenerģijas cenas un pārdotās elektroenerģijas cenu. AS "Daugavpils siltumtīkli" ražotnē 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, saražotās siltumenerģijas izmaksas siltumenerģijas tarifa aprēķina komponentē iekļaujamas atbilstoši pie aktuālās dabasgāzes cenas aritmētiski tuvākajā apstiprinātajā siltumenerģijas gala tarifā iekļautajām izmaksām;

2.2.2. apstiprinātajā siltumenerģijas gala tarifā iekļautā akcīzes nodokļa komponente;

2.2.3. dabasgāzes un iepirktās siltumenerģijas izmaiņu kompensācijas komponentes (EUR/MWh), kas samazinātas par pārdotās elektroenerģijas cenu izmaiņu kompensācijas komponenti (EUR/MWh) - iepriekšējā perioda faktisko cenu un iepriekšējā periodā piemērotā siltumenerģijas gala tarifa atbilstošo cenu starpības reizinājums ar iepriekšējā perioda faktiskajiem apjomiem, kas attiecināti uz iepriekšējā periodā lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu. Aprēķinam iepriekšējā perioda faktiskā dabasgāzes cena pārrēķināma mērvienībā EUR/tūkst.nm3, piemērojot faktisko dabasgāzes augstāko sadegšanas siltumu un faktisko dabasgāzes apjomu atbilstoši mērvienībai tūkst.nm3. Vairāku piegādātāju gadījumā faktisko dabasgāzes cenu nosaka kā vidējo svērto dabasgāzes cenu atkarībā no faktiski patērētā dabasgāzes apjoma;

3. uzdot AS "Daugavpils siltumtīkli" šā lēmuma lemjošās daļas 2.2.3. apakšpunktā minēto aprēķinu veikt gadījumos, kad iepriekšējā perioda faktiskā dabasgāzes cena vai iepirktās siltumenerģijas cenas ir zemākas vai pārdotās elektroenerģijas cena ir augstāka nekā atbilstošās cenas iepriekš piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā un noteikt, ka AS "Daugavpils siltumtīkli" ir tiesīga aprēķināt šā lēmuma lemjošās daļas 2.2.3. apakšpunktā minēto komponenti gadījumā, kad iepriekšējā perioda faktiskā dabasgāzes cena vai iepirktās siltumenerģijas cenas ir augstākas vai pārdotās elektroenerģijas cena ir zemāka nekā atbilstošās cenas iepriekš piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā;

4. uzdot AS "Daugavpils siltumtīkli" iesniegt Regulatoram šā lēmuma lemjošās daļas 2.punktā minētos aprēķinus (Excel formā) līdz mēneša trešajai darbdienai gadījumā, kad plānotas piemērojamā siltumenerģijas gala tarifa izmaiņas;

5. uzdot AS "Daugavpils siltumtīkli" iesniegt līdz mēneša trešajai darbdienai informāciju par iepriekšējā mēnesī patērētās dabasgāzes apjomu (tūkst.nm3 un MWh) un dabasgāzes cenām (atsevišķi norādot dabasgāzes cenas un sistēmas pakalpojumu cenas), informāciju par iepirktās siltumenerģijas apjomu no katra piegādātāja un siltumenerģijas cenām, pārdotās elektroenerģijas apjomu un elektroenerģijas cenām un lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjomu;

6. uzdot AS "Daugavpils siltumtīkli" informāciju par kārtējā mēnesī piemērojamo siltumenerģijas gala tarifu reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša trešajai darbdienai ievietot savā mājaslapā internetā un vienlaicīgi informēt Regulatoru un pašvaldību, nosūtot informāciju ievietošanai Regulatora un pašvaldības mājaslapā;

7. uzdot AS "Daugavpils siltumtīkli" informēt Regulatoru par jaunu noslēgtu dabasgāzes piegādes līgumu trīs darbdienu laikā pēc jauna līguma noslēgšanas, iesniedzot līguma kopiju un iesniedzot informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgāko dabasgāzes cenas piedāvājuma izvēli.

Ja mainās tarifu piemērošanu ietekmējošie faktori, Regulators var noteikt tarifu piemērošanai citu kārtību un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 90Pieņemts: 24.08.2017.Stājas spēkā: 24.08.2017.Zaudē spēku: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 170, 28.08.2017. OP numurs: 2017/170.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
293111
24.08.2017
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)