Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.250

Rīgā 2017.gada 11.aprīlī (prot. Nr.90, 8.§)

Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 19.punktu un 43.panta trešo daļu
un Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14.panta trešo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, Nr.137; 2011, Nr.91; 2012, Nr.87; 2013, Nr.53; 2015, Nr.21, Nr.172; 2016, Nr.79, Nr.103, Nr.197) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušais daudzbērnu ģimenes vecāks, kurš aprūpē sešus vai vairāk bērnus, - braukšanas maksas atvieglojums 100% apmērā no biļetes cenas;";

1.2. svītrot 2.4.apakšpunktā vārdus "(turpmāk tekstā - personas ar invaliditāti)";

1.3. papildināt 2.8.apakšpunktu aiz vārda "vecuma" ar vārdiem "un izdienas";

1.4. aizstāt 2.9.apakšpunktā skaitli un vārdu "deklarējušie 3.grupas invalīdi" ar vārdiem un skaitli "deklarējušās personas ar III invaliditātes grupu";

1.5. izteikt 2.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.14. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušais daudzbērnu ģimenes vecāks, kurš aprūpē trīs līdz piecus bērnus, - braukšanas maksas atvieglojums:

2.14.1. EUR 25,00 (t.sk. PVN) apmērā no abonementa biļetes cenas visām mēneša dienām vienā tramvaja, trolejbusa vai autobusa maršrutā;

2.14.2. EUR 34,00 (t.sk. PVN) apmērā no abonementa biļetes cenas visām mēneša dienām visos tramvaju, trolejbusu vai autobusu maršrutos;";

1.6. papildināt 2.16.apakšpunktu aiz vārda "vecuma" ar vārdiem "un izdienas";

1.7. papildināt saistošos noteikumus ar 2.20.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.20. ārstniecības procesā iesaistītās personas, kuras strādā Rīgas pilsētas pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrībās un kuru nedēļas darba laiks ir vismaz 20 stundas, - braukšanas maksas atvieglojums:

2.20.1. EUR 25,00 (t.sk. PVN) apmērā no abonementa biļetes cenas visām mēneša dienām vienā tramvaja, trolejbusa vai autobusa maršrutā;

2.20.2. EUR 34,00 (t.sk. PVN) apmērā no abonementa biļetes cenas visām mēneša dienām visos tramvaju, trolejbusu vai autobusu maršrutos;

2.20.3. EUR 22,00 (t.sk. PVN) apmērā no abonementa biļetes cenas visām mēneša darba dienām vienā tramvaja, trolejbusa vai autobusa maršrutā;

2.20.4. EUR 28,00 (t.sk. PVN) apmērā no abonementa biļetes cenas visām mēneša darba dienām visos tramvaju, trolejbusu vai autobusu maršrutos.";

1.8. papildināt 3.3.apakšpunktu aiz vārdiem "visi pasažieri" ar skaitli un vārdu "4.maijā,";

1.9. aizstāt 6.punktā vārdus "personām ar invaliditāti" ar vārdiem un skaitļiem "2.4.apakšpunktā noteiktajām personām";

1.10. papildināt 7.punkta pirmo teikumu aiz vārda "atvieglojumu" ar vārdiem un skaitļiem ", izņemot, ja pasažieris vēlas saņemt 2.18.apakšpunktā noteiktajai pasažieru kategorijai paredzēto braukšanas maksas atvieglojumu kopā ar citu 2.punktā noteikto braukšanas maksas atvieglojumu".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.maijā, izņemot 1.1. un 1.5.apakšpunktu, kas stājas spēkā 2017.gada 1.augustā.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2017.gada 11.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.250 "Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"" (turpmāk - saistošie noteikumi) paredz:
1.1. precizēt Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.89) 2.4., 2.9.apakšpunktā un 6.punktā lietoto terminoloģiju atbilstoši Invaliditātes likumam;
1.2. noteikt braukšanas maksas atvieglojumu izdienas pensionāriem, paredzot, ka atvieglojumi ir identiski vecuma pensionāru atvieglojumiem (atkarībā no tā, vai šī persona ir strādājoša vai nestrādājoša);
1.3. precizēt saistošo noteikumu Nr.89 7.punktu, paredzot, ka pasažierim vienlaicīgi ar saistošo noteikumu Nr.89 2.18.apakšpunktā noteikto braukšanas maksas atvieglojumu ir tiesības saņemt arī citu saistošo noteikumu Nr.89 2.punktā noteikto braukšanas maksas atvieglojumu;
1.4. noteikt bezmaksas braukšanu visiem pasažieriem 4.maijā;
1.5. ārstniecības procesā iesaistītajām personām, kuras strādā Rīgas pilsētas pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrībās un kuru nedēļas darba laiks ir vismaz 20 stundas, noteikt braukšanas maksas atvieglojumu;
1.6. saistošo noteikumu Nr.89 2.14.apakšpunktā noteikt, ka braukšanas maksas atvieglojums attiecas uz abiem daudzbērnu ģimenes vecākiem, kuri aprūpē trīs līdz piecus bērnus;
1.7. precizēt saistošo noteikumu Nr.89 2.2. un 2.14.apakšpunkta redakciju atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumā lietotajai daudzbērnu ģimenes definīcijai.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2.1. Tā kā Invaliditātes likumā tiek lietots termins "persona ar invaliditāti", nepieciešams precizēt saistošajos noteikumos Nr.89 lietoto terminoloģiju, kas vienlaicīgi atvieglos saistošo noteikumu Nr.89 2.4., 2.9.apakšpunkta un 6.punkta piemērošanu un lietošanu.
2.2. Izdienas un vecuma pensiju izmaksāšanas mērķi ir līdzīgi - kompensēt darbspēju zudumu. Izdienas pensijas ir vērstas uz to, lai, iestājoties noteiktiem apstākļiem, nodrošinātu ar iztikas līdzekļiem personas, kuru darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu, kas var rasties jau pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas, tādējādi ir pamats arī izdienas pensiju saņēmējiem noteikt braukšanas maksas atvieglojumus.
2.3. Nepieciešams precizēt, ka persona, lietojot Rīdzinieka karti, var saņemt braukšanas maksas atvieglojumu arī situācijās, kad tā izmanto cita veida braukšanas maksas atvieglojumu.
2.4. Nepieciešams noteikt braukšanas maksas atvieglojumu arī 4.maijā - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā sakarā ar to, ka Rīgā notiek šīs dienas svētku pasākumi.
2.5. Nepieciešams saskaņot saistošajos noteikumos Nr.89 lietoto daudzbērnu ģimenes definīciju ar Bērnu tiesību aizsardzības likumā lietoto daudzbērnu ģimenes definīciju.
2.6. Saistošajos noteikumos Nr.89 kā braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēji ir noteikti Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu u.c. izglītības iestāžu pedagogi, kā arī Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautības iestāžu sociālā darba speciālisti u.c. Jānorāda, ka arī ārstniecības procesā iesaistītajām personām, kuras strādā Rīgas pilsētas pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrībās un kuru nedēļas darba laiks ir vismaz 20 stundas, ir sociāli mazāk aizsargātas, tādējādi būtu nepieciešams arī tām piešķirt analoģiskus braukšanas maksas atvieglojumus.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja sniegto informāciju tā prognozētie zaudējumi sakarā ar papildu braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu ir:
3.1. izdienas pensionāriem - EUR 16 905 gadā;
3.2. bezmaksas pārvadājumiem 4.maijā - EUR 89 218;
3.3. ārstniecības iestāžu darbiniekiem - EUR 189 310 gadā;
3.4. daudzbērnu ģimeņu vecākiem - EUR 253 000 gadā.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 250Pieņemts: 11.04.2017.Stājas spēkā: 04.05.2017.Tēma: Covid-19 pašvaldībās; Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiemPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 03.05.2017. OP numurs: 2017/87.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
290525
04.05.2017
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)