Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr. 769

Rīgā 2016. gada 13. decembrī (prot. Nr. 68 70. §)
Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu

1. Apstiprināt Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam (turpmāk – plāns) īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu (1. pielikums).

2. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes var mainīt finansējumu starp šā rīkojuma 1. pielikumā minētajiem pasākumiem līdz 10 procentiem no pasākuma finansējuma, par to informējot Kultūras ministriju.

3. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm katru gadu līdz 31. janvārim iesniegt Kultūras ministrijā pārskatu par plāna īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu iepriekšējā kalendāra gadā (2. pielikums).

4. Kultūras ministrijai pēc Latvijas valsts simtgades svinībām sagatavot un kultūras ministram līdz 2022. gada 15. februārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā gala ziņojumu par plāna pasākumu īstenošanā sasniegtajiem rezultātiem un plāna īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Kultūras ministre Dace Melbārde
Kultūras ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 13. decembra
rīkojumam Nr. 769
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījums

(Pielikums MK 06.12.2021. rīkojuma Nr. 882 redakcijā)

euro

Nr.

p. k.

Ministrija vai citas centrālās valsts iestādes/ institūcijas

Projekta nosaukums/aktivitāte

2017. gads

2018. gads

2019. gads

2020. gads

2021. gads

Kopā

Finansējums kopā

5 000 459

10 624 659

6 700 816

3 487 540

3 436 563

29 250 037

Ekonomikas ministrija

315 000

502 750

93 750

18 000

929 500

1 Biznesa informācijas centrs "Magnetic Latvia" starptautiskajā lidostā "Rīga"280 00063 75093 750437 500
2 Starptautisks uzņēmējdarbības forums "Atklāj jaunas biznesa iespējas" 2018. gada 20.–21. jūnijā354 000354 000
3 Latvijas apceļošanas kampaņa35 00085 000120 000
3.1 Latviju popularizējošu informatīvo materiālu izstrāde ārvalstu auditorijai18 000 18 000
Zemkopības ministrija

300 000

300 000

4

 Pasākums "Lauki ienāk pilsētā". Lai akcentētu kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un izceltu lauku nozīmīgumu, to attīstību mūsdienās un apvienotu pilsētu un lauku iedzīvotājus, tiks organizēts pasākumu kopums, īpaši izceļot lauku un lauksaimniecības nozīmi Latvijas valsts vēsturē, šodienā un nākotnē

300 000

300 000

Iekšlietu ministrija

76 460

150 000

226 460

5

 Latvijas valsts simtgadei veltītu ozolu stādīšanas akcija "Apskauj Latviju" Latvijas pierobežas pašvaldībās un akcijas noslēguma pasākums Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

26 460

26 460

6

 Dokumentālās filmas par Valsts policiju, Valsts robežsardzi un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu no vēstures līdz mūsdienām, veidojot Latvijas valsts simtgadei veltītu stāstu par valsts sargu tēmu

50 000

100 000

150 000

7

 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība – Latvijas simtgadei veltītais Baltijas valstu čempionāts ugunsdzēsības sportā. 2018. gadā tiks organizēts Baltijas valstu čempionāts ugunsdzēsības sportā, lai sabiedrībai parādītu ugunsdzēsēju glābēju profesijas daudzpusību, piederības sajūtu savai valstij un atbildību par iedzīvotājiem, kā arī lai stiprinātu sadarbību starp Baltijas valstu ugunsdzēsības dienestiem

50 000

50 000

Radio un televīzija

900 000

900 000

150 000

1 950 000

8

Latvijas RadioLatvijas kultūrvēsturiskā mantojuma un sasniegumu atspoguļojums "Latvijas Radio" saturā saskaņā ar Latvijas valsts simtgades svinību mērķiem, veidojot raidījumu ciklus un satura projektus. Raidījumu cikli un satura līnijas dažādās platformās, atspoguļojot mūsdienu Latvijas personības un dzimtas saskaņā ar simtgades programmas mērķi – daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus. Raidījumu cikli un satura projekti saskaņā ar simtgades mērķi – radīt paliekošas 21. gadsimta vērtības, simbolus un jaunrades darbus

500 000

450 000

50 000

1 000 000

9

Latvijas TelevīzijaSimtgades seriāls Latvijas Televīzijā, kas vēsta par nozīmīgu laika posmu Latvijas vēsturē, būtiskākajiem pavērsieniem un latviešu lomu, varoņdarbiem valsts attīstībā

400 000

300 000

700 000

10

Latvijas TelevīzijaMultimediāli vēsturiskie cikli Latvijas Televīzijā, īpaši adresēti bērniem un jauniešiem, izzinot Latvijas valsts simts gadu vēsturi

150 000

100 000

250 000

Veselības ministrija

15 700

14 000

2 473

32 173

11

 Izstāde "Latvijas Sarkanajam Krustam – 100"

800

7 800

2 473

11 073

12

 Publisku lekciju cikls "Dodot gaismu, sadegu" P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā atspoguļos medicīnas attīstību, iespējas, problēmas un personālijas valsts veidošanās pirmsākumos. Liela daļa medicīnas personāla bija iesaistījusies valsts veidošanās procesā. Pieredzējuši medicīnas vēsturnieki klausītājiem skaidros, kas notika ar šiem ārstiem, kā attīstījās medicīnas nozare, kā tika atjaunota augstākā medicīniskā izglītība un kādas paralēles varam vilkt ar šodienas veselības aprūpi

1 000

500

1 500

13

 Virtuālā enciklopēdija "100 nozīmīgas personas Latvijas medicīnas vēsturē" par medicīnas nozares personālijām un sasniegumiem, veicinot pieejamību medicīnas vēstures izpētei, popularizēšanai un nacionālās apziņas stiprināšanai

5 000

1 400

6 400

14

 Ceļojošā izstāde "100 mirkļi Latvijas veselībā. 1918.–2018."

900

3 300

4 200

15

 Slavas aleja "Ārstu zvaigžņu taka" P. Stradiņa Medicīnas muzeja teritorijā apvienos esošos un bijušos Latvijas mediķus, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu nozares attīstībā un pilnveidošanā

8 000

1 000

9 000

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

72 197

357 503

429 700

16

 Reģionu dienas – īpaši Latvijas valsts simtgadei veltīts pasākumu kopums, akcentējot reģionu lomu valsts attīstībā un mudinot izzināt reģionus – Brīvības ielu stāsts deviņās pilsētās, reģionu simboli un vērtības

55 200

257 800

313 000

17

 Pasākumu kopums "Mana Jūra 2018". Tīra Latvijas piekraste – dāvana simtgadei, piejūras teritorijas sakopšana un izpratnes par Baltijas jūras tīrību nozīmes stiprināšana

12 997

55 003

68 000

18

 Starptautiskā Vides izglītības fonda (FEE International) Ģenerālās Asamblejas norise Latvijā, kopīgi svinot Latvijas valsts simtgadi

4 000

44 700

48 700

Izglītības un zinātnes ministrija

151 400

271 164

75 379

7 100

505 043

19

 Pasākumu kopums "100 gadi Latvijas zinātnē" – Pasaules latviešu zinātnieku kongresa un ar to saistīto pasākumu organizēšana

49 086

49 086

20

 Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru 55. sporta spēļu finālsacensības ar pasaules latviešu piedalīšanos – īpašs notikums Latvijas valsts simtgadē, vienojot sporta veterānus un jauniešus

59 000

95 000

154 000

21

 Dāvana Latvijas simtgadei Latvijas olimpiešu Goda zāle – "Zelts. Sudrabs. Bronza"

10 000

20 000

30 000

22

 100 stāsti par jauniem cilvēkiem Latvijā "TU.ESI.LV". Videostāstu kopums kā jauniešu dāvana Latvijas valsts simtgadei

38 200

38 200

27 200

103 600

23

 Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons. Skolu jaunatnes piederības sajūtas un identitātes veicināšanas pasākumu cikls vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī

44 200

68 878

48 179

7 100

168 357

Ārlietu ministrija

351 000

1 506 274

275 085

275 000

500 000

2 907 359

24 Publiskās diplomātijas un komunikācijas ārvalstīs ietvaros pasākumu kopums "Latvijas vērtības un vēstures stāsti – Latvijas valstij 100" – Latvijas valstiskuma vēsturiskā veidošanās – identitāte, valoda, robežas, brīvības cīņas, starptautiskās attiecības, divpusējās valstu attiecības. Latvijas vēstures pētniecības institūciju, tai skaitā arhīvu, muzeju un bibliotēku, Latvijas valsts simtgades kontekstā sagatavoto dokumentālo un informatīvo izstāžu un uzskates materiālu adaptācija starptautiskai auditorijai, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un dizaina konceptus. Sadarbībā ar valsts, reģionālajām, pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, muzejiem, bibliotēkām, universitātēm utt.49 450178 60053 30953 80099 000

434 159

25 Publiskās diplomātijas un komunikācijas ārvalstīs ietvaros pasākumu kopums "Ilgtspējīga Latvijas nākotne" – Latvijas valsts simtgades vēstījumu iedzīvināšana un simtgades konteksts ekonomisko un uzņēmēju kontaktu stiprināšanā. Latvijas ekspertu dalība starptautiskos forumos, tematiskas konferences, semināri, diskusijas, prezentācijas. Sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu biznesa, pētniecības, kultūras organizācijām, Latvijas un ārvalstu augstskolām, bibliotēkām, fondiem, pētniecības centriem, diasporas organizācijām80 700343 85075 60061 00095 000

656 150

26

 Publiskās diplomātijas un komunikācijas ārvalstīs ietvaros Latvijas simtgades filmu programmas dalība ārvalstu starptautiskos kinofestivālos, filmu dienās un pārraidīšanai ārvalstu televīzijās un izrādīšanai Latvijas diasporai ārvalstīs. Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kino centru, ārvalstu nacionālajiem kino centriem, starptautiskiem filmu festivāliem, plašsaziņas līdzekļiem7 60072 10028 53028 20067 000

203 430

27 Publiskās diplomātijas un komunikācijas ārvalstīs ietvaros simtgades vēstījumi starptautiskos literatūras, zinātnisko publikāciju, pētījumu projektos (sagatavošana, tulkošana, atbalsts izdošanai) – Latvijas daiļliteratūras tulkojumi un atbalsts grāmatu izdošanai mērķa valstīs, Latvijas valsts vēstures un Latvijas ārlietu dienesta darbības pētījumi un prezentācijas simtgades kontekstā, Latvijas pārstāvniecība literatūras un dzejas festivālos. Sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību, Kultūras ministriju, Latvijas un ārvalstu grāmatizdevējiem19 25040 75012 30012 00030 000

114 300

28 Publiskās diplomātijas un komunikācijas ārvalstīs ietvaros atbalsts mūzikas projektiem simtgades zīmē – sadarbība ar profesionālajiem Latvijas mūziķiem, kas uzturas ārvalstīs, diasporas organizācijām un vietējiem latviešu māksliniekiem. Publiskās diplomātijas aktivitātes Latvijas profesionālo mūziķu kolektīvu (Latvijas Radio koris, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, valsts kamerorķestris "Sinfonietta Rīga", kamerorķestris "Kremerata Baltica", Liepājas simfoniskais orķestris, Latvijas Nacionālā opera un balets) producentu organizētu turneju, starptautisku festivālu ietvaros7 000207 54026 36128 00029 000

297 901

29 Publiskās diplomātijas un komunikācijas ārvalstīs ietvaros simtgades svinību vēstījumu iedzīvināšana starptautiskās mākslas izstādēs – publiskās diplomātijas atbalsts vizuālās mākslas projektiem. Sadarbībā ar ārvalstu kultūras institūcijām, diasporas organizācijām un vietējiem latviešu māksliniekiem, Kultūras ministriju, Latvijas Mākslas akadēmiju, ārvalstu kultūras institūcijām un diasporas organizācijām4 00098 96016 20016 50082 000

217 660

30 Publiskās diplomātijas un komunikācijas ārvalstīs ietvaros Latvijas valsts simtgades kulminācijas pasākumi ārvalstīs – diplomātiskās pieņemšanas ar Latvijas mūziķu un Latvijas pavārmākslas meistaru dalību par godu valsts svētku īpašajiem notikumiem (nacionālās dienas un de iure dienas)2 000358 2001 50050098 000460 200
31 Publiskās diplomātijas un komunikācijas ārvalstīs ietvaros Latvijas institūta darbību kopums simtgades svinību pasākumu koordinēšanai svešvalodās konkrētām mērķauditorijām (ārvalstu mediji, sabiedriskie un kultūras forumi un lielie starptautiskie publiskie pasākumi ārvalstīs)181 000206 27461 28575 000

523 559

Labklājības ministrija

75 000

75 000

32

 Brīvprātīgo godināšana ar Goda zīmes pasniegšanu starptautiskajā brīvprātīgo dienā. Īpaši pasākumi Latgalē, Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē, Rīgā. Sadarbībā ar dažādām valsts pārvaldes institūcijām Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Nodarbinātības valsts aģentūru, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru u. c.

40 000

40 000

33

 Filma "Manas saknes ir stipras", izceļot stipras ģimenes un cilvēkus, kuri veido Latviju, – atbildīgs darba devējs, motivēts darbinieks, aktīvs seniors

20 000

20 000

34

 Kustības bērniem "Draudzīga skola" iniciatīvas konference, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas akcijas ietvaros skolēni, vecāki un pedagogi diskutē par aktuāliem jautājumiem, veicinot izglītības iestādes būt bērniem draudzīgām. 2018. gadā tiks svinēta ne tikai valsts simtgade, bet apritēs arī 20 gadi kopš Bērnu tiesību aizsardzības likuma pieņemšanas, kas garantē ikvienam bērnam tiesības uz vislabāko interešu aizsardzību un viņa viedokļa ņemšanu vērā. Konference aktualizēs šos jautājumus un atskatīsies, kā bērna tiesību jautājums ir attīstījies, lai Latvija būtu bērniem draudzīga valsts

15 000

15 000

Kultūras ministrija

3 118 702

6 547 968

6 104 129

3 205 440

2 918 563

21 894 802

Kultūras programma

782 105

556 999

515 896

289 296

250 000

2 394 296

35

VSIA "VAK Latvija"Koncertcikls "Latvijas komponisti Latvijas simtgadei". Jaunu un paliekošu vērtību simtgadē radīšana – 70 latviešu kormūzikas jaundarbi piecu koncertu ciklā, noslēguma dižkoncerts 04.05.2018.

19 600

30 000

49 600

36

VSIA "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris"Latvijas valsts simtgadei veltītu Latvijas vokālinstrumentālo un simfonisko jaundarbu radīšana un pirmatskaņojumi jaunu un paliekošu vērtību radīšanai Latvijas valsts simtgadē (Rēzeknē, Cēsīs, Rīgā, Ventspilī, Liepājā)

81 288

18 712

100 000

37

VSIA "Latvijas Koncerti"Latvijas valsts simtgades gada atklāšanas pasākums "Gaismas raksti" – muzikāli dramatisks viencēliena uzvedums

45 000

93 800

138 800

 

VSIA "Dailes teātris" 

50 000

60 000

110 000

38

Starptautisks teātra forums. Foruma programma apvienos labākos jomas profesionāļus no Latvijas un ārvalstīm, lai rastu atbildes uz aktuālākajiem jautājumiem teātra jomā: teātra veidi un to ilgtspēja, nacionālais teātris 21. gadsimta multikulturālisma realitātē, teātra kritikas loma un nākotne, jauno teātra profesionāļu attīstība kultūrizglītības kontekstā un teātra menedžments

50 000

50 000

39

Māras Zālītes oriģināllugas iestudējums par Eduardu Smiļģi, kas veltīts Dailes teātra 100 gadu jubilejai

60 000

60 000

40

Latvijas Nacionālais kultūras centrsII Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru un kamerorķestru festivāls "Svētki ar orķestri", pulcējot labākos jauniešu simfoniskos, kamerorķestrus un stīgu orķestrus no visas Latvijas. Festivāla programmu veido latviešu komponistu mūzika

30 000

30 000

41

 Kopienu teātra projekts "Šekspīrs satiek Blaumani". Tiek radīti vairāki iestudējumi dažādās Latvijas vietās. To izstrādes un radīšanas pamats ir kopiena. Izrāžu galvenais fokuss ir kādas konkrētas kopienas stāsti, problēmas, notikumi. Iestudējumi top, sadarbojoties kopienu iedzīvotājiem, vietējo amatierteātru režisoriem, aktieriem, mūziķiem, u. c. aktīvistiem, sadarbojoties ar profesionāliem režisoriem un aktieriem

20 000

20 000

40 000

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka 39 84354 087250 796229 296250 000824 022

42

Zinātnisko konferenču cikls "Latvijas valstiskuma idejas vēsturiskais ceļš kopējā Eiropas kultūras telpā" (sadarbībā ar Latvijas Universitāti sešas konferences par Latvijas valstiskuma idejas attīstību)39 84354 08750 79629 410

174 136

43

Latvijas Nacionālā enciklopēdija – Latvijas zinātnieku un ekspertu radīts zināšanu kopums latviešu valodā. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas I sējuma "Latvija" atvēršana Latvijas valsts simtgadē; pēc 2019. gada – pārējās enciklopēdijas sadaļas

200 000

199 886

250 000

649 886

 

VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" 

132 500

310 400

123 100

566 000

44

Latvijas Nacionālajai operai un baletam 100. Galā koncerts, kas īpaši veidots Latvijas valsts simtgades un operas un baleta simtgades kontekstā

250 000

250 000

45

Latviešu oriģinālbalets "Antonija #Silmačos". Baleta saturs balstīts populārās Rūdolfa Blaumaņa lugas motīvos, kura muzikālo partitūru radīs komponists Juris Karlsons

106 500

19 500

126 000

46

Latvijas valsts simtgades operas iestudējums bērniem, radot jaunu un paliekošu oriģināldarbu. Mērķis – popularizēt operas žanru bērnu auditorijām, piesaistīt jaunus skatītājus operas žanram nākotnē

26 000

14 000

40 000

47

I. Kalniņa operas "Spēlēju, dancoju" jauniestudējums

26 900

123 100

150 000

48

VSIA "Liepājas simfoniskais orķestris"Simtgadei veltīta muzikāla izrāde "Suitu sāga". Izrādi ir paredzēts atskaņot vairākās vietās Latvijā 2019. gada oktobrī, novembrī – tieši simts gadus pēc vētrainajiem notikumiem, kad Latvijas valdība rezidēja Liepājā. Suitu kultūras noturība un dzīvotspēja ir nepieciešams simbols un iedrošinošs vēstījums, kas akcentē mūsu tautas vitalitāti laikā, ko raksturo globāls apjukums

51 000

2 000

53 000

49

Latvijas Nacionālais arhīvsDokumentāro liecību izstāde "Somu jēgeri Latvijā". Virtuāla izstāde iepazīstina ar Pirmā pasaules kara laikā dibināto somu nacionālo militāro vienību – jēgeriem un to gaitām Latvijā, Latvijas un Somijas Republiku tapšanu, atklāj kopīgo un atšķirīgo Somijas un Latvijas valstu veidošanās un tapšanas procesā un sniegs ieskatu jēgeru tradīciju kopšanā mūsdienās. Izstāde būs pieejama Latvijas Nacionālā arhīva, Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles un Somijas Nacionālā arhīva mājaslapās

34 591

34 591

50

Latvijas Mākslas akadēmijaJaunās mākslas biennāle "Nākotnes māksla / Nākotnes zīmes" (Art Future / Future Signs). Starptautiska studējošo mākslas un dizaina biennāle, aktualizējot Latvijas valsti kā nākotnē orientētu, starptautiski konkurētspējīgu un jauniešus iesaistošu. Iesaistot citu valstu jaunākās paaudzes māksliniekus un dizainerus, Latvijas valsts tiks pozicionēta kā kultūras, mākslas un dizaina inovācijām draudzīga vide

70 000

70 000

51

Valsts teātriProfesionālās mākslas daudzveidības un pieejamības nodrošināšana

378 283

378 283

Latvijas valsts simtgades lielnotikumi, virskomunikācija, publicitāte

1 325 103

3 908 999

4 801 341

2 817 144

2 618 563

15 471 150

52

 

Latvijas valsts simtgades svinību lielnotikumi, jaunu tradīciju iedibināšana un citi īpaši simtgadei veltīti pasākumi plašai sabiedrībai Latvijā un tautiešiem ārvalstīs. Jauniešu iesaistīšana Latvijas valsts simtgades sagatavošanā un īstenošanā, jauniešu aktivitāšu un pasākumu īstenošana

640 750

205 000

66 474

912 224

53

 

Latvijas valsts simtgades svinību komunikācijas un digitālās komunikācijas nodrošināšana, komunikācijas akcentu (kampaņu) īstenošana, iesaistes un līdzdalības mehānismu īstenošana, informācijas skaidrošana, simtgades pasākumu publicitāte (mērķauditorija – Latvija, tautieši ārvalstīs)

109 000

250 000

520 180

135 532

93 512

1 108 224

54

 

2018. gada 18. novembra un ar to saistīto pasākumu sagatavošana, norise (t. sk. deju uzvedums "Abas malas" "Arēnā Rīga", pasākumi pie Brīvības pieminekļa, Latvijas Nacionālajā teātrī u. c. norises vietās), atspoguļošana u. c.

1 076 103

1 168 588

2 244 691

55

 

Latvijas skolas somas ieviešana – iespēja Latvijas skolēniem valsts noteiktā mācību satura un procesa ietvaros klātienē pieredzēt, izzināt un iepazīt Latviju, aptverot tradicionālās kultūras vērtības un mūsdienīgās izpausmes caur mūziku, skatuves mākslu, vizuālo mākslu, literatūru, kino, arhitektūru, dizainu, kultūras mantojumu, tai skaitā nemateriālo, Latvijas vēstures un kultūrvides piemēriem. Latvijas skolas somas atvēršanas pasākuma Rīgā organizēšanas izmaksas, tai skaitā transporta un ēdināšanas izdevumi

2 350 000

3 500 000

2 407 471

2 373 086

10 630 557

56

 Latvijas valsts simtgades biroja kapacitātes stiprināšana sekmīgai svētku norises sagatavošanai, koordinēšanai un norišu nodrošināšanai

140 000

140 411

140 411

69 141

85 491

575 454

Latvijas valsts simtgades svinību diasporas programma

100 000

109 700

140 300

350 000

57

 Latvijas simtgades svinību pasākumi Latvijas diasporas mītnes zemēs

100 000

100 000

100 000

300 000

58

 2019: Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) Kultūras fonda konference "Latvija ārpus Latvijas simt gados" diasporas organizāciju centrālais ar valsts simtgadi saistītais notikums Latvijā, kas uzsvērtu trimdas latviešu sabiedrības lomu Latvijas neatkarības un valstiskuma idejas uzturēšanā vairāk nekā piecdesmit gadus ārzemēs, kamēr Latvijas valsts bija okupēta, lomu neatkarības atgūšanā, latviešu kultūras saglabāšanā un attīstīšanā, iezīmētu Latvijas un tas ievērojamo personību pēdas pasaulē un analizētu, ko no trimdas latviešu tradīcijām nākotnē latviešu diaspora pasaulē varētu pārņemt un turpināt

9 700

40 300

50 000

Latvijas valsts simtgades svinību starptautiskā programma594 7711 613 660449 99299 00050 0002 807 423

 

VSIA "VAK Latvija" 

18 360

50 114

68 474

59

Valsts akadēmiskā kora "Latvija" koncerts Hamburgā, Vācijā, atzīmējot Latvijas valsts simtgadi

25 440

25 440

60

Valsts akadēmiskā kora "Latvija" koncertu sērija Somijā, atzīmējot Somijas valsts un Latvijas valsts simtgadi

18 360

18 360

61

Valsts akadēmiskā kora "Latvija" koncerts Lietuvā, Viļņā, veltīts Latvijas valsts simtgadei

7 700

7 700

62

Valsts akadēmiskā kora "Latvija" koncerts P. Čaikovska Maskavas Valsts konservatorijas Lielajā zālē

6 762

6 762

63

 Valsts akadēmiskā kora "Latvija" koncerts Baltijas mūzikas festivālā Berlīnē, Vācijā

10 212

10 212

 

VSIA "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" 

79 162

135 500

50 000

50 000

50 000

364 662

64

Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra organizēts Baltijas valstu simfonisko orķestru festivāls (Rīga, Viļņa, Tallina 2017. un 2018. gadā) – kopīgs projekts, veltīts triju valstu simtgadēm

29 162

20 500

49 662

65

Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) starptautiska sadarbība ar Baltijas valstu, Ziemeļvalstu, Vācijas un Francijas koncertorganizācijām – Latvijas profesionālās mākslas popularizēšana pasaulē, mārketinga tīkla izveide, komponistu jaunrades veicināšana, jauno speciālistu vasaras kursi. Projekta ietvaros LNSO turpina īstenot Latvijas valsts simtgades vēstneša funkciju

50 000

50 000

50 000

50 000

200 000

66

Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncerti Eiropā. Starptautiskas nozīmes Latvijas profesionālās mūzikas notikums Eiropas valstīs (Francijā un Šveicē 2017. gadā, Francijā, Vācijā, Šveicē, Slovākijā un Lietuvā 2018. gadā)

50 000

65 000

115 000

 

VSIA "Latvijas koncerti" 

276 118

276 118

67

VSIA "Latvijas koncerti" organizēts Baltijas mūzikas festivāls Berlīnē. Baltijas valstis būs goda viesu statusā, jo festivāls veltīts valstu simtgadu svinēšanai Vācijā. Koncertu sērija ar plašu Latvijas profesionālo mūziķu un mūziķu kolektīvu piedalīšanos

7 792

7 792

68

VSIA "Latvijas koncerti" organizēts Baltijas mūzikas festivāls Zviedrijā. Baltijas valstis būs goda viesu statusā, jo festivāls veltīts Latvijas valsts simtgades svinēšanai Zviedrijā. Koncerti ar Latvijas profesionālo mūziķu piedalīšanos

44 215

44 215

69

VSIA "Latvijas koncerti" organizētas "Latvijas Radio Bigbenda" koncertprogrammas Ņujorkā un Vašingtonā 2018. gadā, koncerti veltīti Latvijas valsts simtgades svinībām Amerikas Savienotajās Valstīs

34 760

34 760

70

VSIA "Latvijas koncerti" organizēta "Baltic Jazz Trio" tūre Kanādā

4 800

4 800

71

VSIA "Latvijas koncerti" organizēta Latvijas Radio kora turneja Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā – Latvijas valsts simtgades svinību pasākumi, koncerti Vašingtonā un Ņujorkā un citur

62 139

62 139

72

Latvijas Radio kora un "Hotel Pro Forma" kopprojekts – multimediāli muzikāls uzvedums "NeoArctic". Divas izrādes Apvienotajā Karalistē, Londonā

29 918

29 918

73

VSIA "Latvijas koncerti" organizētas divas deju izrādes sadarbībā ar Latvijas un Apvienotās Karalistes māksliniekiem festivāla "Baltic Art Form" ietvaros Londonā 2018. gadā

62 974

62 974

74

VSIA "Latvijas koncerti" organizēta "Rothko in Jazz" programma Londonā (Apvienotā Karaliste), Briselē (Beļģija), Ņujorkā (Amerikas Savienotajās Valstīs)

29 520

29 520

 

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 

45 900

209 900

255 800

75

Baltijas valstu nacionālo mākslas muzeju kopizstāde "Simbolisms Baltijas valstu mākslā" 2018. gadā Orsē muzejā (Musée d'Orsay) Parīzē, Francijā

15 900

170 600

186 500

76

Latvijas dalība Londonas dizaina biennālē Londonas grāmatu tirgus 2018. gada kultūras programmas ietvaros Apvienotajā Karalistē

30 000

39 300

69 300

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka 

172 317

73 171

27 792

273 280

77

Latvijas Nacionālās bibliotēkas sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas nacionālajām bibliotēkām veidota ceļojošā izstāde "Tiks aizliegts. Baltijas grāmata 1918–1940" Tallinā, Rīgā, Viļņā

42 317

52 767

27 792

122 876

78

Izstāde "Luters. Pagrieziens". Izstāde notiek Strasbūrā un Rīgā Eiropas Kultūras mantojuma gada ietvaros. Sadarbībā ar Strasbūras Universitātes Bibliotēku, Štutgartes bibliotēku un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Atbalsta Gētes institūts, Bādenes-Virtenbergas zeme un Bavārijas zeme

130 000

20 404

150 404

 

VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" 

1 500

302 500

304 000

79

Latvijas Nacionālās operas un baleta apmaiņas viesizrādes Tallinā – Baltijas valstu operu projekts, iekļauts Baltijas valstu simtgades starptautiskajā programmā

1 500

152 500

154 000

80

Latvijas Nacionālās operas un baleta apmaiņas viesizrādes Viļņā – Baltijas valstu operu projekts, iekļauts Baltijas valstu starptautiskajā programmā

150 000

150 000

81

VSIA "Liepājas simfoniskais orķestris"Liepājas Simfoniskais orķestra koncerttūre Indijā 2018. gadā, atzīmējot Latvijas valsts simtgadi

60 000

60 000

82

Latvijas Nacionālais arhīvsLatvijas Nacionālā arhīva sadarbībā ar Somijas, Polijas, Lietuvas un Igaunijas vēstures atmiņas institūcijām veidota ceļojoša kopizstāde "Mēs gribam būt brīvi, mēs būsim brīvi" Baltijas valstu, Somijas un Polijas simtgades atzīmēšanai Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas u. c. pilsētās

24 200

39 000

63 200

83

VSIA "Kremerata Baltica"Kamerorķestra "Kremerata Baltica" un vijolnieka Gidona Krēmera starptautiskā turneja pasaulē. Mākslinieki kā Latvijas valsts simtgades vēstnieki pasaulē / Baltijas valstu vēstnieki pasaulē

20 000

20 000

40 000

84

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijaBaltijas valstu mūzikas akadēmiju studentu simfoniskā orķestra koncerti 2018. un 2019. gadā Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Vācijas, Somijas un Krievijas pilsētās Baltijas valstu simtgades atzīmēšanai

61 804

61 200

123 004

85

Latvijas Kultūras akadēmijaLatvijas Kultūras akadēmijas un Eiropas teātra akadēmiju platformas (PLETA) projekts, atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, kas piedāvā Eiropas valstu nacionālās vēstures pārvērtēšanu jaunu cilvēku acīm mūsdienu globalizētajā pasaulē. Starptautiskā PLETA Vasaras skola un festivāls "Brīvības iela", piedaloties skatuves mākslas augstskolām no Latvijas, Nīderlandes, Vācijas, Polijas, Somijas, Norvēģijas, Austrijas un Beļģijas. Saņemts Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" līdzfinansējums

20 000

20 000

 Citi starptautiskie pasākumi 

253 332

365 553

291 000

49 000

958 885

86

Latvijas dalība mākslas festivālā "Les Boreales" Kānā, Lejasnormandijā, Francijā 2018. gadā. Baltijas valstis goda viesu statusā

25 000

25 000

87

Latvijas diasporas izcilāko meistaru – pasaulslavenu mākslas lielmeistaru un mūziķu izstāde, koncertu un literāro lasījumu cikls Latvijā

30 000

90 000

120 000

88

Latvijas valsts simtgades atzīmēšana: vizuālās mākslas prezentācija 2017., 2018. un 2019. gadā

179 832

218 553

201 000

599 385

89

Latvijas valsts simtgades atzīmēšana Londonas grāmatu tirgus 2018. gada kultūras programmas ietvaros Apvienotajā Karalistē: vizuālā māksla ar papildprogrammu 2017. un 2018. gadā

3 500

2 000

5 500

90

Latvijas valsts simtgades atzīmēšana Francijā un Beļģijā: vizuālā māksla, 2018.gadā

0

37 000

37 000

91

Baltijas valstu simtgades sadarbības projekti skatuves mākslas nozarē Latvijā, Igaunijā un Lietuvā

70 000

35 000

49 000

154 000

92

Latvijas valsts simtgades svinībām veltīta latviešu mūzikas prezentācija Ziemeļamerikā

18 000

18 000

Latvijas valsts simtgades svinību reģionālā programma

316 723

358 610

196 600

871 933

 

Liepāja 

56 150

158 850

32 000

247 000

93

Jauniešu iniciatīva "Pilsēta izAICINA!" tiks uzsākta Liepājas pilsētā ar jauniešu lielkoncertu "Liepāja izAICINA" 2018.gada 16. un 17. martā. Liepājas jaunieši ar savu talantu un radošajām prasmēm izaicinās citu pilsētu jauniešus uz patriotismu, latviskumu, to sadraudzības duelī parādot uz Liepājas Olimpiskā centra arēnas lielās skatuves. Lielkoncerts būs tikai aizsākums konkursam "Pilsēta izAICINA", kurā varēs piedalīties jauniešu kolektīvi, veidojot programmas un tās dāvinot kādai citai pilsētai vai novadam visa 2018.gada garumā

1 150

48 850

50 000

94

"Kuģa "Saratov" sagaidīšana Liepājā". Godinot Latvijas valdības sagaidīšanas simtgadi, Liepājā 2019. gada 27.–29. jūnijā. Šo notikumu iecerēts atzīmēt 27. jūnijā ar vēsturisku rekonstrukciju par 1919. gada 27. jūniju, kad Liepājā ar kuģi "Saratov" atgriezās Tautas Padomes ieceltā Latvijas Pagaidu valdība; 28. jūnijā ar lielkoncertu "Ar prieku un gandarījumu" un zaļumballi; 29. jūnijā ar pasākumu ģimenēm un bērniem "Pirms 100 gadiem Liepājā"

15 000

10 000

32 000

57 000

95

Ekspozīcija "Latvijas pagaidu valdības seši mēneši Liepājā" par notikumiem, kas ietekmēja iedzīvotāju patriotismu, kultūras izpratni un valstsgribas ideju. Ekspozīcija tiks ierīkota Liepājas muzejā

40 000

40 000

96

Liepājas teātra jaunuzvedums. Par godu Latvijas valsts simtgadei vērienīgs iestudējums par laiku no 1919. gada 7. janvāra līdz 7. jūlijam, kad Liepāja bija Latvijas galvaspilsēta, kā arī par Liepājas nozīmi Latvijas valsts tapšanā. Izrādes dramaturģisko materiālu plānots būvēt 12 īsos stāstos, kas rasti 1919. gada periodikā par laiku un notikumiem, kas norisinājušies Liepājā, kamēr šeit atradās Latvijas pagaidu valdība. Laiks, kuru piedzīvojuši Liepājas iedzīvotāji, bijis samērā baiss un nedrošs, taču tajā pašā laikā viņiem bija jāturpina sava ikdienas dzīve neatkarīgi no sociālpolitiskajiem apstākļiem! Tāpēc vēlamies parādīt tā laika Liepāju no t. s. "mazā cilvēka" skatupunkta, caur viņa prizmu tikai iezīmējot valstī un pilsētā valdošos politiskos apstākļus un jukas.

Katru no 12 stāstiem papildinās arī dziesma, kura vairāk atspoguļos tieši vēsturiskos notikumus. Visus 12 stāstus ir plāns savstarpēji savīt, lai kādā brīdī skatītājam taptu skaidrs, ka visi lugā iesaistītie ir savstarpēji saistīti

10 000

10 000

97

Latvijas gaismas festivāls – Vislatvijas koprades gaismas projekts "Staro". 25–30 Latvijas pilsētās gaismas objektu programma festivāla "Latvijas Goda aplis" ietvaros

90 000

90 000

 

Valka 

107 850

68 000

44 600

220 450

98

Tematiskās tautas ekskursijas ar vilcienu pa latviešu inteliģences pirmā pasaules kara bēgļu ceļu – RīgaCēsisValmieraValka 2017. gadā un RīgaLiepāja, RīgaJelgava 2019. gadā, kas dos iespēju izpētīt Latviju un tās vēsturi no cita skatupunkta

55 000

55 000

99

Vislatvijas Lāčplēša ordeņa kavalieru mazbērnu saiets, lai sekmētu paaudžu saikni, nodrošinātu tradīciju pārmantojamību un vēsturisko vērtību nezūdamību, kurā piedalās izglītības iestādes, jauniešu domes, jaunsargi, zemessargi, brīvības cīnītāju dzimtu pārstāvji

9 600

9 600

100

Ekspozīcija "Valka – Latvijas neatkarības šūpulis". Hronoloģisks stāsts par sabiedriski politiskajiem notikumiem Valkā 1914.–1920. gadā, īpaši akcentējot Latvijas valsts organizēšanas priekšdarbus un Ziemeļlatvijas brigādes organizēšanu Valkā

19 000

19 000

101

Starptautiska konference, veltīta Latvijas pagaidu nacionālās padomes darbībai un 1918. gada 30. janvāra deklarācijai, 1917./1918. gada notikumiem, kas cieši saistīti ar Latvijas valstiskuma idejas rašanos ziemeļu valstu dimensijā

33 850

33 850

102

Igaunijas un Latvijas dziesmu diena – Cimzem 205. Godinot Jāni Cimzi – personību, latviešu kultūrnācijas veidotāju, tautas dziesmu vācēju un apdarinātāju, kas iegūla pirmo kordziedātāju repertuārā un padarīja iespējamus Dziesmu svētkus

35 000

35 000

103

Reģionu kultūrvēstures, mantojuma, tradīciju un personību izzināšanas programma "Latvijas Goda aplis", kas ietver kultūrtūrisma maršrutus, personību un notikumu godināšanu un unikālu, Latvijas valsts simtgadei veltītu kultūras notikumu veidošanu

68 000

68 000

 

Cēsis 

26 000

61 760

85 000

172 760

104

Izstāde "Pirmais gads" par 1918.–1919. gada notikumiem Cēsīs, Pagaidu valdības laiku un citiem būtiskiem notikumiem (Latvijas karoga stāsts), kuriem pateicoties izdevās izcīnīt un izveidot Latvijas valsti 20. gadsimtā

16 000

6 760

22 760

105

Cēsu kaujām – 100. Kauju rekonstrukcijas, kas dos iespēju izzināt un izprast vēsturi atraktīvā formā, izspēlējot un rekonstruējot Latvijas vēstures lapaspuses

20 000

30 000

50 000

106

Ekspozīcija "Brīvības cīņas 1918.–1920.". Pastāvīga interaktīva ekspozīcija bērniem un jauniešiem par brīvības cīņu vēsturiskajiem notikumiem, kas ļauj izdzīvot un izprast notikumus, kuriem ir būtiska loma neatkarīgas Latvijas valsts izveidē

10 000

10 000

107

Dokumentāli izglītojoša filma skolām par Cēsu kaujām. Balstoties uz kauju vēsturiskajiem materiāliem un dalībnieku dokumentētajām intervijām, kas skolēniem uzskatāmā veidā parādīs Cēsu kauju nozīmi Latvijas vēsturē un tā laika jauniešu patriotismu. Filmu izrādīs Latvijas un Igaunijas skolās

25 000

10 000

35 000

108

Cēsu brīvības kauju simtgadei veltīti koncerti – K. Orfa "Carmina Burana" koncertuzvedums 2019. gadā un muzikāla hronika "1919. Visgarākā diena" 2021. gadā

10 000

45 000

55 000

 

Valmiera 

10 000

40 000

50 000

109

Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums. Tautsaimniecības izstāde 2018. gadā Valmieras Drāmas teātrī. Forumu rīko Pasaules Brīvo latviešu apvienība sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, Valmieras pilsētas pašvaldību, biedrību "Valmieras Attīstības aģentūra" un biedrību "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera"

10 000

10 000

110

Starptautiskais "Valmieras vasaras teātra festivāls 2018". Izrādes, mūzika, kino neierastās un oriģinālās vietās pilsētvidē. Īpaši festivālam radīti jaundarbi, ko veido nacionāli un starptautiski zināmi profesionāļi

30 000

30 000

111

Pētniecisks skatuves darbs "Bērni iet" par latviskās identitātes meklējumiem caur Pētera Lūča personību, caur teātra procesu: tēliem, izrādēm, cilvēkiem, fotogrāfijām, atmiņām, vēstulēm, novērojumiem, ierakstiem un skaņām. Pētniecisks kopdarbs ar Šveices kultūras institūtu un Spānijas vēstniecību

10 000

10 000

 

Jelgava 

30 000

35 000

65 000

112

Multimediāls uzvedums "Četri prezidenti". 3D grafikas izrāde par godu pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes dzimšanas dienai, par Zemgali kā četru pirmo Latvijas prezidentu šūpuli un tajā izauklētās domas, sapņojot par valsts nākotni

30 000

30 000

113

Literāri scēniska oratorija "Kā ābeļdārzs tu, brīvība!", kas veltīta simtgadei, kopš Latvijā varonīgās brīvības cīņās tika izcīnīta uzvara pār Bermonta karaspēku

35 000

35 000

114

RēzekneLatgales kongresa simtgades pasākuma organizēšana

116 723

116 723

2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 13. decembra
rīkojumam Nr. 769

(Pielikums grozīts ar MK 25.09.2020. rīkojumu Nr. 547)

Pārskats par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 20___. gadā
   
 

(ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums)

 
   
 

(pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks)

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats

1. Pasākuma mērķis 
2. Īstenoto aktivitāšu apraksts un laika grafiks 
3. Pasākuma mērķauditorija (t. sk. plānotās iedzīvotāju grupas, sasniegto iedzīvotāju skaits (tiešā un netiešā mērķauditorija), iespēja līdzdarboties un (vai) sniegt atgriezenisko saiti, daudzveidīgu pieejamības aspektu nodrošināšana utt.) 
4. Sadarbības partneri (t. sk. reģionu, pilsoniskās sabiedrības u. c. pārstāvji) 
5. Pasākumu rezultātu ilgtspēja/paliekošā vērtība 
6. Pasākuma publicitāte (t. sk. iespieddarbu, reklāmu, publisko paziņojumu izvietošana, piemēram, tīmekļvietnes adrese, laikraksta, mediju, raidījuma nosaukums utt.) 

7. Cita informācija,

kas bija būtiska pasākuma īstenošanā

 

II. Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji

euro

Izdevumu klasifikācijas kodi atbilstoši ekonomiskajām kategorijāmIzdevumu klasifikācijas kodu nosaukums atbilstoši ekonomiskajām kategorijāmPlānsIzpildeStarpība*
12345 = 3 – 4
1000–9000Izdevumi – kopā   
1000–4000;
6000–7000
Uzturēšanas izdevumi   
1000–2000Kārtējie izdevumi   
1000Atlīdzība   
2000Preces un pakalpojumi   
3000Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   
7100–7500Uzturēšanas izdevumu transferti   
7400Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem   
7460Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām   
7470Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm   
5000; 9000Kapitālie izdevumi   
utt.    

 

* Starpības pamatojums
 

 

Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes vadītājs 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Sagatavotājs 
 

(amats, vārds, uzvārds)

Tālrunis  
E-pasts  
Kultūras ministre Dace Melbārde
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 769Pieņemts: 13.12.2016.Stājas spēkā: 13.12.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 246, 16.12.2016. OP numurs: 2016/246.27
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
287444
{"selected":{"value":"06.12.2021","content":"<font class='s-1'>06.12.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.12.2021","iso_value":"2021\/12\/06","content":"<font class='s-1'>06.12.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.06.2021","iso_value":"2021\/06\/02","content":"<font class='s-1'>02.06.2021.-05.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.11.2020","iso_value":"2020\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2020.-01.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.09.2020","iso_value":"2020\/09\/25","content":"<font class='s-1'>25.09.2020.-23.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.06.2019","iso_value":"2019\/06\/11","content":"<font class='s-1'>11.06.2019.-24.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.08.2018","iso_value":"2018\/08\/08","content":"<font class='s-1'>08.08.2018.-10.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.12.2017","iso_value":"2017\/12\/05","content":"<font class='s-1'>05.12.2017.-07.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.12.2016","iso_value":"2016\/12\/13","content":"<font class='s-1'>13.12.2016.-04.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.12.2021
85
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"