Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 149

Rīgā 2016. gada 8. martā (prot. Nr. 12 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
24. panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 51./52., 121. nr.; 2012, 34. nr.; 2013, 198. nr.; 2014, 22., 258. nr.; 2015, 148. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 36. punktā skaitļus un vārdus "3., 4. un 5. ailē" ar skaitļiem un vārdiem "3., 4., 5. un 6. ailē";

1.2. papildināt 37.2. apakšpunktu aiz vārdiem "tabakas lapas" ar vārdiem "vai karsējamā tabaka";

1.3. papildināt 55.6 punkta ievaddaļu aiz vārdiem "atbrīvojuma grupām" ar vārdiem un skaitļiem "un par dabasgāzes daudzumu, kam piemēro likuma 15.1 panta pirmās daļas 3. punktā noteikto akcīzes nodokļa likmi";

1.4. papildināt noteikumus ar V2 nodaļu šādā redakcijā:

"V2. Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšana

55.7 Aizpildot elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma akcīzes nodokļa deklarāciju (turpmāk - elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācija) (6. pielikums), norāda:

55.7 1. apstiprināts noliktavas turētājs - periodu (gadu un taksācijas periodu);

55.7 2. citas personas - elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma ievešanas vai saņemšanas datumu;

55.7 3. likuma 23. pantā noteikto akcīzes nodokļa samaksas termiņu;

55.7 4. ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju:

55.7 4.1. akcīzes nodokļa maksātāja statuss (apstiprināts noliktavas turētājs vai cita persona);

55.7 4.2. akcīzes nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds (fiziskām personām);

55.7 4.3. nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods (fiziskām personām);

55.7 4.4. apstiprinātam noliktavas turētājam - nodokļa maksātāja akcīzes identifikācijas numurs un noliktavas akcīzes identifikācijas numurs.

55.8 Akcīzes nodokļa maksātājs, lai aprēķinātu akcīzes nodokļa likmi elektroniskajās cigaretēs izmantojamiem šķidrumiem, aizpildot elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu deklarācijas 10.-13. rindu, norāda:

55.8 1. 10. rindā - likuma 13.1 panta pirmās daļas 1. punktā noteikto akcīzes nodokļa likmi par 1 mililitru šķidruma;

55.8 2. 11. rindā - likuma 13.1 panta pirmās daļas 2. punktā noteikto akcīzes nodokļa likmi par 1 miligramu nikotīna;

55.8 3. 12. rindā - nikotīna daudzumu miligramos uz vienu mililitru šķidruma. Aili sadala atbilstoši katrai fasējuma vienībai ar atšķirīgu nikotīna daudzumu. Ja elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums nesatur nikotīnu, to izdala atsevišķā ailē 12. rindā, norādot "0";

55.8 4. 13. rindā - aprēķināto kopējo akcīzes nodokļa likmi par vienu mililitru elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma atbilstoši 12. rindā norādītajam nikotīna daudzumam, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

55.9 Akcīzes nodokļa maksātājs elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācijā elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu norāda mililitros.

55.10 Apstiprināts noliktavas turētājs, aizpildot elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācijas 14.-22. rindu, norāda:

55.10 1. 14. rindā - kopējo taksācijas periodā akcīzes preču noliktavā ievesto elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, kas ievests, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25. pantu;

55.10 2. 15. rindā - kopējo taksācijas periodā akcīzes preču noliktavā saražoto elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu;

55.10 3. 16. rindā - kopējo taksācijas periodā no akcīzes preču noliktavas izvesto elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu;

55.10 4. 17. rindā - to elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu no 16. rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25. pantu;

55.10 5. 18. rindā - to elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu no 16. rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un piegādāts likuma 20. pantā minētajām personām vai piegādāts saskaņā ar likuma 21. panta sesto daļu;

55.10 6. 19. rindā - akcīzes preču noliktavā patērēto (tai skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot ražošanu) elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, par kuru akcīzes nodokli maksā saskaņā ar likuma 23. panta vienpadsmito daļu;

55.10 7. 20. rindā - akcīzes preču noliktavā konstatēto faktisko elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma iztrūkumu (tai skaitā izlaupījuma, zaudējuma vai zuduma dēļ radušos iztrūkumu);

55.10 8. 21. rindā - elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23. panta ceturto, astoto un vienpadsmito daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

55.10 9. 22. rindā - aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 21. rindā norādīto elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

55.11 Apstiprināts noliktavas turētājs par elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācijas 14., 17. un 18. rindā norādītajiem apjomiem pievieno deklarācijai apliecinājuma dokumentus vai apstiprinātu to uzskaitījumu saskaņā ar likuma 25. panta divpadsmito daļu.

55.12 Fiziskā vai juridiskā persona, aizpildot elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācijas 23.-26. rindu, norāda:

55.12 1. 23. rindā - elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, kas ievests Latvijas Republikā no citas dalībvalsts;

55.12 2. 24. rindā - elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, ko fiziskās personas ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citas dalībvalsts un kas atbrīvots no akcīzes nodokļa atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm;

55.12 3. 25. rindā - elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23. panta septīto daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

55.12 4. 26. rindā - aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 25. rindā elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

55.13 Akcīzes nodokļa maksātājs elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācijas 27. un 28. rindu aizpilda izņēmuma gadījumos, ja nepieciešams precizēt elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu un šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes. Ja, veicot precizējumus, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzums samazinās, to norāda ar "-" zīmi. Pievieno atbilstošu attaisnojuma dokumentu, kas pamato 27. rindā norādīto elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu. Korekcijas rindas neaizpilda par to akcīzes nodokļa summu, kas iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta lēmumos (piemēram, par akcīzes nodokļa atmaksu, pārmaksas novirzīšanu turpmākiem maksājumiem). Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot korekcijas 27. un 28. rindu, norāda:

55.13 1. 27. rindā - elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, par kuru ir nepieciešams precizēt taksācijas periodā aprēķināto akcīzes nodokļa summu šādos gadījumos:

55.13 1.1. norāda elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, kas zudis nepārvaramas varas dēļ un ir atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 21. panta pirmo daļu;

55.13 1.2. apstiprināts noliktavas turētājs norāda elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma atlikumus, par kuriem maksājams akcīzes nodoklis, ja speciālā atļauja (licence) ir zaudējusi spēku vai anulēta un akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 23. panta septiņpadsmito daļu;

55.13 1.3. apstiprināts noliktavas turētājs norāda elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, par kuru akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 25. panta trīspadsmito daļu;

55.13 1.4. norāda elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, par kuru jākoriģē akcīzes nodokļa aprēķins, un citos gadījumos, ja šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes;

55.13 2. 28. rindā - aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 27. rindā norādīto elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

55.14 Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācijas 29. rindu, norāda kopējo akcīzes nodokļa summu katrai ailei (euro), ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

55.15 Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācijas 30. rindu, norāda kopējo valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu (euro), saskaitot visas 29. rindas ailes.

55.16 Akcīzes nodokļa maksātājs elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācijas 31. rindā norāda tai pievienotos valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtos dokumentus, citus attaisnojuma dokumentus vai sniedz skaidrojumu par deklarācijā iekļautajiem datiem.";

1.5. izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 30. marta
noteikumiem Nr. 300

Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarācija

1. Periods
- gads

01

2

0

 
   
- mēnesis

02

 

 

 
       
- datums

03

 

 

 

 

2. Likuma "Par akcīzes nodokli" 23. pantā noteiktais nodokļa samaksas termiņš
- gads, datums, mēnesis

04

2

0

   

 

3. Ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju
- statuss

05

  apstiprināts noliktavas turētājs   reģistrēts saņēmējs   īslaicīgi reģistrēts saņēmējs
  reģistrēts nosūtītājs   cita persona    
   
- nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds

06

 
   
- nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods

08

                       
   
- nodokļa maksātāja akcīzes identifikācijas numurs

09

                       
   

- noliktavas akcīzes identifikācijas numurs

10

                       

 

4. Likuma "Par akcīzes nodokli" 13. panta pirmās daļas 2. punkta "a" apakšpunktā noteiktā akcīzes nodokļa likme cigaretēm (euro par 1000 gabaliem)

11

 

 

palielinājuma koeficients, ja cigaretes garums pārsniedz 80 mm

12

       

 

5. Likuma "Par akcīzes nodokli" 13. panta pirmās daļas 2. punkta "b" apakšpunktā noteiktā akcīzes nodokļa likme cigaretēm (procentos)

13

 

 

maksimālā mazumtirdzniecības cena cigarešu paciņai (euro)

14

       

 

cigarešu skaits paciņā (gabalos)

15

       

 

6. Kopējā akcīzes nodokļa likme cigaretēm (euro par 1000 gabaliem)
(11. r. [x 12. r.] + 13. r. : 100 x 14. r. : 15. r. x 1000)

16

       

 

 

Tabakas izstrādājumu veidi
(1. un 2. ailē - gabalos; 3., 4., 5. un 6. ailē - gramos)

cigaretes

cigāri un cigarillas

smēķējamā tabaka

tabakas lapas

karsējamā tabaka

smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai

cita smēķējamā tabaka

1

2

3

4

5

6

7. Akcīzes nodokļa likme
(1. un 2. ailē - euro par 1000 gabaliem;
3., 4., 5. un 6. ailē - euro par 1000 gramiem)

17

           

 

8. Apstiprināts noliktavas turētājs
Kopējais daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas

18

                 
- t. sk. daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu

19

                 
- t. sk. daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta deviņpadsmito daļu

20

                 
- t. sk. daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 17. panta pirmās daļas 2. punktu, 20. pantu un 21. panta sesto daļu

21

                 
     

Daudzums, kas patērēts akcīzes preču noliktavā

22

                 
     
Akcīzes preču noliktavā konstatētais faktiskais iztrūkums

23

                 
         
Faktiskais iztrūkums, kas radies, pārvietojot saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu

24

                 
   
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis
(18. r. - 19. r. - 20. r. - 21. r. + 22. r + 23. r. + 24. r.)

25

- t. sk. daudzums, kas marķēts ar akcīzes nodokļa markām

26

                 
     

Nodokļa summa (17. r. x 25. r. : 1000)

27

 

9. Reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs
 
Kopējais saņemtais daudzums

28

               
     
Nodokļa summa (17. r. x 28. r. : 1000)

29

 
 

 

10. Reģistrēts nosūtītājs
 
Kopējais daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. panta trešo daļu

30

               
 
Faktiskais iztrūkums, kas radies, pārvietojot saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu

31

               
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis
(30. r. + 31. r.)

32

               
     
Nodokļa summa (17. r. x 32. r. : 1000)

33

 
 

 

11. Fiziskā vai juridiskā persona, kas ieved vai saņem tabakas izstrādājumus Latvijas Republikā no citas dalībvalsts saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta septīto daļu
 
Kopējais daudzums, kas ievests Latvijas Republikā

34

                 

 

- t. sk. daudzums, kas atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21. panta trešo daļu

35

                 

 

Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis (34. r. - 35. r.)

36

                 
   

 

Nodokļa summa (17. r. x 36. r. : 1000)

37

 

12. Nodokļa aprēķins atbilstoši akcīzes nodokļa markām, par kurām akcīzes nodoklis samaksāts pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas vai maksājams 180 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas
 
Tabakas izstrādājumu daudzums, kas atbilst saņemto akcīzes nodokļa marku daudzumam

38

               
 
Akcīzes nodokļa summa (euro), kas ir samaksāta atbilstoši saņemtajām markām kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja attiecīgie marķētie tabakas izstrādājumi tiek ievesti Latvijas Republikā vai izvesti no akcīzes preču noliktavas

39

               
     
Nodokļa summa (17. r. x 38. r. : 1000 - 39. r.)

40

 

 

13. Korekcija (+/-)
 
Daudzuma korekcija

41

                 
     
Nodokļa summa (17. r. x 41. r. : 1000)

42

 

14. Kopējā akcīzes nodokļa summa katrai ailei (euro)
(27. r. + 29. r. + 33. r. + 37. r. + 40. r. + 42. r.)

43

                 

 

15. Kopējā akcīzes nodokļa summa (euro) (43. rindas 1., 2., 3. un 4. ailes summa)

44

 

16. Atzīmes par deklarācijai pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem

45

 
 

"

1.6. papildināt noteikumus ar 6. pielikumu šādā redakcijā:

"6. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 30. marta
noteikumiem Nr. 300

Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma
akcīzes nodokļa deklarācija

1. Periods

- gads

01

2

0

 
   
- mēnesis

02

 

 

 
       
- datums

03

 

 

 

 

2. Likuma "Par akcīzes nodokli" 23. pantā noteiktais nodokļa samaksas termiņš

- gads, datums, mēnesis

04

2

0

   

 

3. Ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju

- statuss

05

  apstiprināts noliktavas turētājs
  cita persona

 

- nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds

06

 

 

- nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods

07

                       

 

- nodokļa maksātāja akcīzes identifikācijas numurs

08

                         

 

- noliktavas akcīzes identifikācijas numurs

09

                         

 

 

Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums

4. Likuma "Par akcīzes nodokli" 13.1 panta pirmās daļas 1. punktā noteiktā akcīzes nodokļa likme (euro par 1 mililitru šķidruma)

10

 

5. Likuma "Par akcīzes nodokli" 13.1 panta pirmās daļas 2. punktā noteiktā akcīzes nodokļa likme (euro par 1 miligramu nikotīna)

11

 
Nikotīna daudzums (miligramos uz 1 mililitru šķidruma)

12

       

 

6. Kopējā akcīzes nodokļa likme par elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu (euro par 1 mililitru, ņemot vērā nikotīna daudzumu) (10. r. + 11. r. x 12. r.)

13

       

 

7. Apstiprināts noliktavas turētājs    
     
Kopējais akcīzes preču noliktavā ievestais daudzums (mililitros)

14

       
   
Kopējais akcīzes preču noliktavā saražotais daudzums (mililitros)

15

       
   
Kopējais daudzums (mililitros), kas izvests no akcīzes preču noliktavas

16

       
- t. sk. daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu

17

       
- t. sk. daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 20. pantu vai 21. panta sesto daļu

18

       
     
Daudzums (mililitros), kas patērēts akcīzes preču noliktavā

19

       
     
Akcīzes preču noliktavā konstatētais faktiskais iztrūkums (mililitros)

20

       
     
Daudzums (mililitros), par kuru maksājams akcīzes nodoklis (16. r. - 17. r. - 18r. + 19. r. + 20. r.)

21

       
     
Nodokļa summa (13. r. x 21. r.)

22

 

8. Fiziskā vai juridiskā persona, kas ieved vai saņem elektroniskajās cigaretēs izmantojamos šķidrumus Latvijas Republikā no citas dalībvalsts saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta septīto daļu
     
Daudzums (mililitros), kas ievests Latvijas Republikā

23

       
- t. sk. daudzums, kas atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21. panta trešo daļu

24

       
     
Daudzums (mililitros), par kuru maksājams akcīzes nodoklis (23. r. - 24. r.)

25

       
   
Nodokļa summa (13. r. x 25. r.)

26

 

9. Korekcija (+/-)
Daudzuma korekcija (mililitros)

27

       
     
Nodokļa summa (13. r. x 27. r.)

28

 

10. Kopējā akcīzes nodokļa summa katrai ailei (euro)
(22. r. + 26. r. + 28. r.)

29

 

11. Kopējā akcīzes nodokļa summa (euro)
(29. rindas 1., 2., 3. un 4. ailes summa)

30

 

 

12. Atzīmes par deklarācijai pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem

31

       
       
     

"

2. Šo noteikumu 1.4. un 1.6. apakšpunkts stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministra vietā -
satiksmes ministrs Uldis Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 149Pieņemts: 08.03.2016.Stājas spēkā: 12.03.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 50, 11.03.2016. OP numurs: 2016/50.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
280847
12.03.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)