Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 739

Rīgā 2015. gada 15. decembrī (prot. Nr. 67 53. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Bāriņtiesu likuma
3. panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 207. nr.; 2009, 110. nr.; 2010, 34. nr.; 2011, 182. nr.; 2013, 118., 173. nr.; 2014, 122. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 1. punktu aiz vārdiem "darba organizāciju" ar vārdiem "foto, video un skaņu ierakstu ieguves, glabāšanas un publiskošanas kārtību";

1.2. aizstāt 27.1 punktā vārdus "aprūpes un aizgādības tiesību atņemšanas un aprūpes" ar vārdiem "aizgādības tiesību pārtraukšanas un atņemšanas";

1.3. izteikt 33. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Vienu kopīgu ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu lietu iekārto par vienas ģimenes nepilngadīgajām personām, kurām ir kopīgi vecāki vai viens kopīgs vecāks, ja bāriņtiesa vienas ģimenes nepilngadīgajām personām nodrošinājusi ārpusģimenes aprūpi pie viena un tā paša ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniedzēja.";

1.4. papildināt noteikumus ar V1 nodaļu šādā redakcijā:

"V1. Foto, video un skaņu ierakstu ieguve, glabāšana un publiskošana

43.1 Foto, video un skaņu ieraksta iegūšana par bērna dzīves apstākļiem (turpmāk – ieraksts) pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja nepieciešams fiksēt faktus, kas liecina par bērna atrašanos dzīvībai un veselībai bīstamos apstākļos, un šie ieraksti nepieciešami Bāriņtiesu likumā noteiktā vienpersoniskā lēmuma pieņemšanai.

43.2 Ierakstu iegūšanai izmanto foto, video, audio ierīces, kas nodrošina atbilstošu ieraksta kvalitāti ar norādi par tā ieguves laiku un datumu.

43.3 Ierakstiem nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu, un tajos esošos personas datus publisko tikai likumā noteiktajos gadījumos.

43.4 Ierakstus iznīcina pēc mēneša no dienas, kad beidzies attiecīgā bāriņtiesas lēmuma pārsūdzēšanas termiņš, ja šis lēmums nav pārsūdzēts, vai pēc mēneša no dienas, kad stājies spēkā tiesas galīgais nolēmums attiecīgā bāriņtiesas koleģiālā lēmuma lietā.

43.5 Ierakstus, kas fiksē bāriņtiesas sēdes gaitu, pievieno attiecīgajai lietai un glabā atbilstoši šo noteikumu 28. punktā minētajā bāriņtiesu lietu paraugsarakstā noteiktajam glabāšanas termiņam.";

1.5. papildināt noteikumus ar 53.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.5. ja bāriņtiesa atzīst, ka lietā nepieciešams iegūt papildu informāciju, kas būtiska konkrētās lietas izskatīšanai un tāda lēmuma pieņemšanai, kurš prioritāri nodrošina bērna labāko interešu ievērošanu.";

1.6. papildināt noteikumus ar 68.1 un 68.punktu šādā redakcijā:

"68.1 Bāriņtiesas loceklis, kuram par bāriņtiesas sēdē pieņemto lēmumu ir atšķirīgs viedoklis, to pamato un noformē rakstiski, kā arī 15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas iesniedz sēdes vadītājam.

68.2 Rakstiski noformētajam atsevišķajam viedoklim nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu, un ar to var iepazīties:

68.1. tiesa, kurā pārsūdzēts attiecīgais bāriņtiesas lēmums;

68.2. bāriņtiesas priekšsēdētājs un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, vērtējot bāriņtiesas locekļa darbību.";

1.7. papildināt noteikumus ar 72.1 punktu šādā redakcijā:

"72.1 Bāriņtiesa vēršas tiesā divu mēnešu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas, ja Bāriņtiesu likumā noteiktajos gadījumos ir nepieciešams tiesas nolēmums.";

1.8. papildināt noteikumus ar 81.2, 81.3 un 81.punktu šādā redakcijā:

"81.2 Pirms lēmuma pieņemšanas par bērna ārpusģimenes aprūpi bāriņtiesa sagatavo rakstisku pārskatu par darbībām, kas veiktas, lai bērnam nodrošinātu piemērotu aprūpi pie aizbildņa vai audžuģimenē (turpmāk – pārskats). Pārskatā iekļauj šādu informāciju:

81.1. potenciālā aizbildņa vārds, uzvārds, dzimšanas gads un dzīvesvietas adrese, viedoklis un iemesli, kas liedz minētajai personai kļūt par aizbildni;

81.2. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas amatpersonas vārds, uzvārds vai bāriņtiesas nosaukums un attiecīgās amatpersonas vārds, uzvārds, ar kuru pārrunāta iespēja attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā dzīvojošai audžuģimenei (vārds, uzvārds) uzņemt bērnu, kā arī iemesli, kādēļ attiecīgā audžuģimene nevar uzņemt bērnu;

81.3. datums, kad iegūta šajā punktā minētā informācija.

81.3 Ja bērnam vecumā līdz trim gadiem pirmreizējas informācijas ieguves laikā nav bijis iespējams nodrošināt ārpusģimenes aprūpi pie aizbildņa vai audžuģimenē un bērns ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, bāriņtiesa ne retāk kā reizi trijos mēnešos aktualizē pārskatā norādīto informāciju, iekļaujot arī:

81.1. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegto informāciju par bērna saskarsmi ar vecākiem, brāļiem, māsām, vecvecākiem, kā arī citām personām, ar kurām bērns ilgu laiku ir dzīvojis nedalītā saimniecībā, un minēto personu sadarbību ar ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju, kā arī informāciju par bērna fizisko un psihosociālo attīstību;

81.2. pašvaldības sociālā dienesta sniegto informāciju par veikto sociālo darbu, lai sekmētu bērna atgriešanos ģimenē.

81.4 Par bērnu vecumā no trīs līdz 18 gadiem bāriņtiesa atbilstoši šo noteikumu 81.punktam aktualizē informāciju ne retāk kā reizi sešos mēnešos.";

1.9. aizstāt 1. pielikuma I sadaļas tabulas nosaukumā vārdus "Bērna raksturojums" ar vārdiem "Bērna (vārds, uzvārds) raksturojums";

1.10. izteikt 1. pielikuma I sadaļas tabulas 5. punktu šādā redakcijā:

"5.Atkarību izraisošo vielu lietošana un procesu atkarību (azartspēļu atkarība un jauno tehnoloģiju atkarība) izraisošo darbību veikšana  

"

1.11. izteikt 1. pielikuma I sadaļas tabulas 14. un 15. punktu šādā redakcijā:

"14.Fiziski ievainojumi vai kaitējumi   
15.Emocionālais kaitējums  

"

1.12. izteikt 1. pielikuma I sadaļas tabulas 18. punktu šādā redakcijā:

"18.Laikposms, kad notikusi vardarbība vai bijusi nepietiekama uzraudzība, vai bērns ir bijis ārpusģimenes aprūpē  

"

1.13. aizstāt 1. pielikuma II sadaļas tabulas nosaukumā vārdus "Vecāku raksturojums" ar vārdiem "Vecāka (vārds, uzvārds) raksturojums";

1.14. izteikt 1. pielikuma II sadaļas tabulas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

"1.Vecāka garīgā, fiziskā un emocionālā veselība   
2.Atkarību izraisošo vielu lietošana un procesu atkarību (azartspēļu atkarība un jauno tehnoloģiju atkarība) izraisošo darbību veikšana  

"

1.15. aizstāt 1. pielikuma II sadaļas tabulas 5., 6., 9., 10, 11., 12. un 13. punktā vārdu "vecāki" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "vecāks" (attiecīgā locījumā);

1.16. papildināt 1. pielikuma II sadaļas tabulu ar 16. punktu šādā redakcijā:

"16.Iepriekšējā pieredze bērnu aprūpē  

"

1.17. papildināt 1. pielikumu aiz teksta sadaļas ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. Šā pielikuma I sadaļa aizpildāma par katru bērnu atsevišķi, bet II sadaļa aizpildāma par katru vecāku atsevišķi.";

1.18. izteikt 2. pielikuma I sadaļas 5. punktu šādā redakcijā:

"5.Atkarību izraisošo vielu lietošana un procesu atkarību (azartspēļu atkarība un jauno tehnoloģiju atkarība) izraisošo darbību veikšanaBērns nesmēķē, nelieto alkoholu, narkotikas vai toksiskas vielas, nespēlē azartspēles un neveic citas procesu atkarību izraisošas darbībasAgrāk ir regulāri lietojis atkarību izraisošas vielas, spēlējis azartspēles un veicis citas procesu atkarību izraisošas darbībasLieto atkarību izraisošas vielas, spēlē azartspēles vai veic citas procesu atkarību izraisošas darbības, kas ietekmē bērna uzvedību. Bērns ir iesaistījies ārstēšanas programmāLieto atkarību izraisošas vielas, spēlē azartspēles vai veic citas procesu atkarību izraisošas darbības, kas negatīvi ietekmē bērnu. Bērns nav iesaistījies ārstēšanas programmā"

1.19. izteikt 2. pielikuma I sadaļas 14. punkta otrās ailes tekstu šādā redakcijā:

"Fiziski ievainojumi vai kaitējumi";

1.20. izteikt 2. pielikuma I sadaļas 15. punktu šādā redakcijā:

"15.Emocionālais kaitējumsBērna veselības stāvoklim, vecumposmam un attīstībai atbilstoša uzvedībaNelieli uzvedības traucējumi, kas saistīti ar vardarbību pret bērnu, pārlieku aprūpi (hiperaprūpi) vai nepietiekamu bērna uzraudzībuUzvedības traucējumi, kas saistīti ar vardarbību pret bērnu, pārlieku aprūpi (hiperaprūpi), pasliktinātas sociālās attiecībasPlaši emocionāli vai uzvedības traucējumi saistībā ar vardarbību pret bērnu, pārlieku aprūpi (hiperaprūpi) vai nepietiekamu bērna uzraudzību"

1.21. izteikt 2. pielikuma I sadaļas 18. punktu šādā redakcijā:

"18.Laikposms, kad notikusi vardarbība vai bijusi nepietiekama uzraudzība, vai bērns ir bijis ārpusģimenes aprūpēIzturēšanās pret bērnu ir atbilstoša, bērns nav bijis ārpusģimenes aprūpēAgrāk ir bijuši atsevišķi vardarbības vai nepietiekamas uzraudzības gadījumi, kad bērns ir saņēmis kāda veida psiholoģisko palīdzību, bet bērns nav bijis ārpusģimenes aprūpēKonstatēti atsevišķi vardarbības un/vai nepietiekamas uzraudzības gadījumi, bērns ir bijis ārpusģimenes aprūpēKonstatēta atkārtota vardarbība un/vai nepietiekama uzraudzība, bērns ir bijis ārpusģimenes aprūpē"

1.22. izteikt 2. pielikuma II sadaļas "Vecāku raksturojums" 2. punktu šādā redakcijā:

"2.Atkarību izraisošo vielu lietošana un procesu atkarību (azartspēļu atkarība un jauno tehnoloģiju atkarība) izraisošo darbību veikšanaNelieto atkarību izraisošas vielas, nespēlē azartspēles un neveic citas procesu atkarību izraisošas darbībasAgrāk ir lietojis atkarību izraisošas vielas, veicis procesu atkarību izraisošas darbības. Pašlaik šādas darbības nav konstatētas. Iesaistījies ārstēšanas programmā. Lieto atkarību izraisošas vielas, spēlē azartspēles un lieto jaunās tehnoloģijas, bet tas neietekmē bērna audzināšanu un aprūpiAtkarību izraisošu vielu lietošana, azartspēļu spēlēšana vai citu procesu atkarību izraisošu darbību veikšana ietekmē bērna audzināšanu un aprūpiLieto atkarību izraisošas vielas, spēlē azartspēles vai veic citas procesu atkarību izraisošas darbības, kas liedz vecāku lomas pildīšanu un/vai vecāki nav spējīgi parūpēties paši par sevi"

1.23. papildināt 2. pielikuma II sadaļu ar 16. punktu šādā redakcijā:

"16.Iepriekšējā pieredze bērnu aprūpēNodrošina bērnu aprūpi ģimenēKonstatēti pārkāpumi vai trūkumi aizgādības tiesību īstenošanāIepriekš ir bijušas pārtrauktas aizgādības tiesības, un pēc risku novēršanas aizgādības tiesības ir atjaunotasPārtrauktas un/vai atņemtas aizgādības tiesības uz citiem bērniem"

2. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 739Pieņemts: 15.12.2015.Stājas spēkā: 01.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 28.12.2015. OP numurs: 2015/252.15
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
278778
01.01.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)