Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 577

Rīgā 2015. gada 6. oktobrī (prot. Nr. 53 25. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku
attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 205. nr.; 2015, 93. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.8. Komisijas 2014. gada 17. decembra Deleģētajai regulai (ES) Nr. 2015/288, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu papildina attiecībā uz pieteikumu nepieņemamības laikposmu un tā sākuma un beigu dienu (turpmāk - regula Nr. 2015/288).";

1.2. aizstāt 2. punktā skaitli un vārdus "30 kalendāra dienām" ar vārdiem "vienu mēnesi";

1.3. aizstāt 3. punktā skaitli un vārdus "30 kalendāra dienas" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "vienu mēnesi";

1.4. aizstāt 8. punktā vārdus "Atbalsta pretendentam" ar vārdiem "Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumos atbalsta pretendentam";

1.5. izteikt 9.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1. kuram projekta iesnieguma apstiprināšanas brīdī ir konstatēts atkārtots vides aizsardzības noteikumu pārkāpums;";

1.6. papildināt 29. punktu aiz vārdiem "ceturto punktu" ar vārdiem "vai saskaņā ar regulas Nr. 1303/2013 131. panta 2. punktu";

1.7. svītrot 41. punktā skaitli un vārdu "9.1. un";

1.8. svītrot 42. un 43. punktu;

1.9. izteikt 52.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.1. ja kopā ar projekta iesniegumu ir iesniegts priekšapmaksas pieprasījums (5. pielikums), Lauku atbalsta dienests 30 kalendāra dienu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas pārskaita pašvaldībai priekšapmaksu apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajā apmērā, bet ne vairāk kā 20 procentu no kopējā projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēra. Priekšapmaksas maksājuma un starpposma maksājumu saņemšanai, kā arī visu projekta izdevumu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem pašvaldība atver kontu Valsts kasē;";

1.10. aizstāt 52.4. apakšpunktā vārdu "avansa" ar vārdu "priekšapmaksas";

1.11. izteikt 53.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.1. Lauku atbalsta dienests 30 kalendāra dienu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas pārskaita valsts kapitālsabiedrībai priekšapmaksu apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajā apmērā, pamatojoties uz priekšapmaksas pieprasījumu, ja tāds ir iesniegts kopā ar projekta iesniegumu (5. pielikums), bet ne vairāk kā 25 procentus no kopējā projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēra. Priekšapmaksas maksājuma un starpposma maksājumu saņemšanai, kā arī visu projekta izdevumu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem valsts kapitālsabiedrība atver kontu Valsts kasē;";

1.12. aizstāt 53.4. apakšpunktā vārdu "avansa" ar vārdu "priekšapmaksas";

1.13. izteikt 54.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"54.1. Lauku atbalsta dienests 30 kalendāra dienu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas pārskaita valsts kapitālsabiedrībai vai zinātniskajai institūcijai priekšapmaksu projekta iesniegumā noteiktajā apmērā, pamatojoties uz priekšapmaksas pieprasījumu (5. pielikums), ja tāds ir iesniegts kopā ar projekta iesniegumu, bet ne vairāk kā 25 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām, tām pieskaitot projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas un projekta vadības administratīvās izmaksas ne vairāk kā sešu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. Priekšapmaksas maksājumu saņemšanai, kā arī visu projekta izdevumu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem valsts kapitālsabiedrība vai zinātniskā institūcija atver kontu Valsts kasē;";

1.14. izteikt 54.4. apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā:

"54.4. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu. Ja tajā ietvertie izdevumi atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, Lauku atbalsta dienests apstiprina izdevumu summu un atmaksā faktiskos izdevumus, atskaitot iepriekš saņemto priekšapmaksu, kā arī pārskaita nākamo priekšapmaksas maksājumu ne vairāk kā 50 procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, tām pieskaitot projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas un projekta vadības administratīvās izmaksas ne vairāk kā sešu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām;";

1.15. aizstāt 54.5. apakšpunktā vārdu "avansa" ar vārdu "priekšapmaksas";

1.16. izteikt 54.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"54.6. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi daļēji atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, Lauku atbalsta dienests apstiprina izdevumu summu un atmaksā faktiskos izdevumus, atskaitot neatbilstoši veiktos izdevumus un iepriekš saņemto priekšapmaksu, kā arī pārskaita nākamo priekšapmaksas maksājumu ne vairāk kā 50 procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, tām pieskaitot projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas un projekta vadības administratīvās izmaksas ne vairāk kā sešu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām;";

1.17. aizstāt 54.7. apakšpunktā vārdu "avansa" ar vārdu "priekšapmaksas";

1.18. papildināt noteikumus ar 55.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"55.9. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, Lauku atbalsta dienests apstiprina atbilstošu attiecināmo izdevumu summu un piemēro samazinājumu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktisko izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai atbalsta saņēmējam.";

1.19. izteikt 58.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"58.1. projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes īsteno projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā izsludinātajā projekta īstenošanas termiņā, bet projekts uzskatāms par pilnībā pabeigtu, kad atbalsta saņēmējs līzinga kompānijai ir izmaksājis līzinga objekta vērtību, nokārtojis visas līzinga līgumā noteiktās saistības un iegādātā prece kļuvusi par atbalsta saņēmēja īpašumu;";

1.20. papildināt noteikumus ar 58.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"58.1.1 pēc aktivitātes īstenošanas atbalsta saņēmējs iesniedz Lauku atbalsta dienestā šo noteikumu 29.1. apakšpunktā minētos dokumentus, kā arī reizi ceturksnī kalendāra gada ietvaros - dokumentus, kas apliecina izdevumus, kuri atbalsta saņēmējam radušies, norēķinoties ar līzinga devēju;";

1.21. izteikt 58.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"58.2. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu, maksājumu apliecinošus dokumentus un dokumentus par izdevumu summu, kas atbalsta saņēmējam radusies, norēķinoties ar līzinga devēju, un, ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai atbalsta saņēmējam;";

1.22. izteikt 58.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"58.4. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, Lauku atbalsta dienests apstiprina atbilstošu attiecināmo izdevumu summu un piemēro samazinājumu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai atbalsta saņēmējam.";

1.23. aizstāt 60. punktā vārdu "projekta" ar vārdu "aktivitātes";

1.24. izteikt 5. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 598

Priekšapmaksas pieprasījums
par projekta īstenošanas ____________ kārtu

INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA SAŅĒMĒJU UN PROJEKTA IESNIEGUMU

Projekta numurs  
Priekšapmaksas apmērs, %  
Priekšapmaksas apmērs, EUR (nepārsniedz 90 % no projekta attiecināmajām izmaksām, ja vien projektā nav noteikta zemāka atbalsta intensitāte)  
Iepriekš izmaksātais atbalsta apmērs, EUR  
Atbalsta saņēmēja nosaukums/vārds, uzvārds  
Reģistrācijas numurs  
LAD klienta numurs  
Kontaktpersona, kontaktpersonas tālruņa numurs, e-pasta adrese  
Valsts kases konta numurs, uz kuru pārskaitāms maksājums (reģistrēts LAD Klientu reģistrā)  

 

Atbalsta saņēmējs

Datums

 

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

 

Aizpilda Lauku atbalsta dienests

Pieprasījums saņemts

Pieprasījums noraidīts

Pieprasījums apstiprināts

     

(datums)

 

(vārds, uzvārds, paraksts)

IZMAKSU DEKLARĀCIJA (EUR)

(Aizpilda biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kas projektu īsteno saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" vai normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumiem sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai)

Nr.
p. k.

Attiecināmo izmaksu pozīcijas nosaukums saskaņā ar LAD lēmuma tāmi

Attiecināmo izmaksu pozīcijas summa saskaņā ar LAD lēmuma tāmi

Iesniegto rēķinu summa, EUR

Attiecināmā rēķinu summa, EUR

Līguma numurs, datums, rēķina numurs, datums, iepirkuma dokumenti (tikai tad, ja tajos ir bijušas izmaiņas pēc projekta apstiprināšanas) un citi dokumenti, kas iesniegti finansējuma saņemšanai

Piezīmes

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

0,00

0,00

0,00

X

 
   

X

X

X

   
   

X

X

X

   

2.

 

0,00

0,00

0,00

X

 
   

X

X

X

   
   

X

X

X

   

3.

 

0,00

0,00

0,00

X

 
   

X

X

X

   
   

X

X

X

   

4.

 

0,00

0,00

0,00

X

 
   

X

X

X

   
   

X

X

X

   

5.

 

0,00

0,00

0,00

X

 
   

X

X

X

   
   

X

X

X

   

Kopā

0

0,00

0,00

   

Ja ir atkāpes no apstiprinātā projekta iesnieguma, lūdzam sniegt skaidrojumu:

 

Atbalsta saņēmējs

Datums

 

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

Apliecinu, ka visi rēķinu priekšapmaksas pieprasījumā pievienotie dokumenti ir tieši saistīti ar projekta iesnieguma tāmē norādīto darbību īstenošanu un saņemtā rēķinu priekšapmaksas summa tiks izlietota šo darbību īstenošanai.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai iesniegts Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā.";

1.25. izteikt 6. pielikuma tabulas 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1

Ir konstatēti regulas Nr. 508/2014 10. pantā vai regulā Nr. 2015/288 minētie pārkāpumi

Pārkāpumi fiksēti pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, tā izvērtēšanas laikā, visā projekta īstenošanas laikā un vismaz piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas

Izslēgšana no atbalsta saņēmēju loka un saņemtā atbalsta 100 % atmaksa saskaņā ar regulu Nr. 2015/288"

1.26. izteikt 6. pielikuma tabulas 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. Nav ievēroti dokumentu iesniegšanas termiņi, kas noteikti normatīvajos aktos vai administratīvajā lēmumā Normatīvajos aktos vai administratīvajā lēmumā norādītie iesniedzamie dokumenti iesniegti pēc noteiktā termiņa • 1-2 mēneši - 0,01 %
• Vairāk nekā 2 mēneši līdz 3 mēnešiem - 0,05 %
• Vairāk nekā 3 mēneši - 100 %"

1.27. papildināt 7. pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. Šā pielikuma 1.18., 1.38., 2.3., 2.19., 4.20., 4.21., 4.25., 4.26., 4.27., 4.28., 4.29., 4.30., 4.31., 4.32., 4.35., 4.75., 4.80. un 4.81. apakšpunktā minētie mācību priekšmeti apliecina atbalsta pretendenta izglītību akvakultūras jomā."

2. Šo noteikumu 1.19., 1.20., 1.21., 1.22. un 1.23. apakšpunktā minētos grozījumus investīcijām piemēro, ja līgums ar līzinga kompāniju par preču iegādi noslēgts un pirmā samaksa par līzinga objektu veikta pēc 2015. gada 27. oktobra.

3. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 20. oktobrī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā -
labklājības ministrs Uldis Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 577Pieņemts: 06.10.2015.Stājas spēkā: 20.10.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 202, 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
277132
20.10.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)