Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.314

Rīgā 2015.gada 16.jūnijā (prot. Nr.29 26.§)
Noteikumi par sabiedriskas nozīmes gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas saistībām
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
4.2 panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. nosakāmas sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistības regulāro gaisa pārvadājumu nodrošināšanā (turpmāk – pakalpojuma sniegšanas saistības);

1.2. nosakāma kompensācija gaisa pārvadātājam radušos papildu izdevumu segšanai.

2. Pakalpojuma sniegšanas saistības var uzlikt, ja tam ir svarīga nozīme valsts mēroga ekonomiskajā un sociālajā attīstībā vai tā reģiona teritorijas ekonomiskajā un sociālajā attīstībā, kurā attiecīgā lidosta sniedz pakalpojumus.

3. Pašvaldība, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Ekonomikas ministrija (turpmāk – institūcija) katru gadu līdz 1. februārim var iesniegt Satiksmes ministrijā priekšlikumus par pakalpojuma sniegšanas saistību uzlikšanu gaisa pārvadājumiem maz noslogotos maršrutos, lai nodrošinātu valsts mēroga ekonomisko un sociālo interešu attīstību (turpmāk – valsts intereses).

4. Institūcija, kura ierosina pakalpojuma sniegšanas saistību uzlikšanu, pamato attiecīgā pakalpojuma nepieciešamību, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Regulas Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādātās versijas) (turpmāk – regula Nr. 1008/2008) 16. panta 1. un 2. punktā minētos nosacījumus, kā arī nodrošina, ka iesniegtais priekšlikums satur informāciju, kas ļaus izvērtēt priekšlikumu atbilstoši regulas Nr. 1008/2008 16. panta 3. punkta prasībām.

5. Satiksmes ministrija katru gadu līdz 15. aprīlim apkopo saņemtos priekšlikumus, izvērtē tos atbilstoši regulas Nr. 1008/2008 16. panta 1., 2. un 3. punkta prasībām un iesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu lēmuma pieņemšanai par maršrutiem, kuros valsts interesēs ir lietderīgi uzlikt pakalpojuma sniegšanas saistības, norādot prognozējamo kompensācijai nepieciešamā valsts budžeta finansējuma apmēru (sadalījumā pa gadiem) un tā finansēšanas avotu (tas tiks precizēts atbilstoši šo noteikumu 12. punktā minētās atlases rezultātiem).

6. Lēmumu par nepieciešamību uzlikt pakalpojuma sniegšanas saistības gaisa pārvadājumiem maz noslogotos maršrutos reģiona teritorijas ekonomiskās un sociālās attīstības nodrošināšanai (turpmāk – reģiona intereses) pieņem pašvaldība, no kuras budžeta plānots kompensēt gaisa pārvadātājam radušos papildu izdevumus, kas nepieciešami tam uzlikto pakalpojuma sniegšanas saistību izpildei. Minēto lēmumu pašvaldība pieņem, ievērojot regulas Nr. 1008/2008 16. panta 1. un 2. punktā minētos nosacījumus un izvērtējot to atbilstību regulas Nr. 1008/2008 16. panta 3. punkta prasībām.

7. Ja Ministru kabinets pieņem lēmumu par nepieciešamību uzlikt pakalpojuma sniegšanas saistības valsts interesēs vai pašvaldība pieņem lēmumu par nepieciešamību uzlikt pakalpojuma sniegšanas saistības reģiona interesēs, tad saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu Satiksmes ministrija vai saskaņā ar pašvaldības lēmumu attiecīgā pašvaldība:

7.1. paziņo Eiropas Komisijai, citām attiecīgajām dalībvalstīm, attiecīgajām lidostām un gaisa pārvadātājiem regulas Nr. 1008/2008 16. panta 4. un 5. punktā minēto informāciju par valsts vai pašvaldības plāniem uzlikt pakalpojuma sniegšanas saistības;

7.2. nosūta Eiropas Komisijai publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī informāciju par valsts vai pašvaldības plāniem uzlikt pakalpojuma sniegšanas saistības;

7.3. regulas Nr. 1008/2008 16. panta 5. punktā minētajos gadījumos publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par valsts vai pašvaldības plāniem uzlikt pakalpojuma sniegšanas saistības.

8. Šo noteikumu 7.1., 7.2. un 7.3. apakšpunktā minēto informāciju sagatavo institūcija, kura ierosinājusi pakalpojuma sniegšanas saistību uzlikšanu.

9. Ja radusies regulas Nr. 1008/2008 16. panta 10. punktā noteiktā situācija, valsts budžetā vai pašvaldības budžetā gaisa pārvadājumu veikšanai paredzēto līdzekļu ietvaros attiecīgi Satiksmes ministrija vai attiecīgā pašvaldība:

9.1. saskaņā ar regulas Nr. 1008/2008 17. panta 2. punktu nosūta Eiropas Komisijai publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī informatīvu paziņojumu par konkursa izsludināšanu attiecībā uz sabiedriskas nozīmes pakalpojuma sniegšanas saistībām (turpmāk – konkurss);

9.2. regulas Nr. 1008/2008 16. panta 5. punktā minētajos gadījumos publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informatīvu paziņojumu par konkursa izsludināšanu.

10. Informāciju, kas nepieciešama šo noteikumu 9. punktā minētā paziņojuma publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", sagatavo institūcija, kura ierosinājusi pakalpojuma sniegšanas saistību uzlikšanu.

11. Institūcija, kura ierosinājusi pakalpojuma sniegšanas saistību uzlikšanu, nodrošina, ka uzaicinājums piedalīties konkursā satur regulas Nr. 1008/2008 17. panta 3. punktā noteiktās minimālās prasības, konkursa procedūra ir atklāta, pārredzama un nediskriminējoša un ļauj izvēlēties pretendentu, kas pakalpojumu sniegs par viszemākajām izmaksām. Kompensāciju par pakalpojuma sniegšanas saistību pildīšanu nosaka tad, ja tāda tiek pieprasīta atklāta konkursa ietvaros, tas ir, ja pārvadātājs nav gatavs pildīt pakalpojuma sniegšanas saistības bez kompensācijas.

12. Pretendentu atlasi, ievērojot regulas Nr. 1008/2008 17. panta 7. punktā noteiktās prasības, veic institūcija, kura sagatavojusi konkursa izsludināšanai nepieciešamo informāciju.

13. Pakalpojuma sniegšanas saistības uzliek institūcija, kura veikusi pretendentu atlasi, noslēdzot sabiedriskas nozīmes pakalpojuma sniegšanas saistību līgumu (turpmāk – līgums) ar konkursa rezultātā izvēlēto pretendentu.

14. Institūcija, kura ierosinājusi pakalpojuma sniegšanas saistību uzlikšanu, nodrošina regulas Nr. 1008/2008 18. panta 1. punktā noteiktās informācijas sniegšanu.

15. Lai nodrošinātu regulas Nr. 1008/2008 18. panta 1. punktā noteikto prasību izpildi attiecībā uz efektīvu pieņemto lēmumu pārskatīšanu:

15.1. attiecībā uz lēmumiem, kas pieņemti valsts interesēs:

15.1.1. saskaņā ar regulas Nr. 1008/2008 16. pantu, Satiksmes ministrija kopīgi ar institūciju, kas ierosinājusi pakalpojuma sniegšanas saistību uzlikšanu, sagatavo informatīvo ziņojumu par Eiropas Komisijas konstatētajiem trūkumiem, un Satiksmes ministrija iesniedz to Ministru kabinetā. Minētajā ziņojumā iekļauj priekšlikumus un laika grafiku minēto trūkumu novēršanai vai pamatojumu pakalpojuma sniegšanas saistību uzlikšanas procesa pārtraukšanai;

15.1.2. saskaņā ar regulas Nr. 1008/2008 17. pantu, pasākumus efektīvai pieņemto lēmumu pārskatīšanai veic šo noteikumu 10., 12. un 13. punktā minētā institūcija, par paveikto informējot Satiksmes ministriju;

15.2. attiecībā uz lēmumiem, kas pieņemti reģiona interesēs saskaņā ar regulas Nr. 1008/2008 16. un 17. pantu, pasākumus pieņemto lēmumu efektīvai pārskatīšanai veic pašvaldība.

16. Regulas Nr. 1008/2008 17. panta 9. punktā minēto informāciju par konkursa rezultātiem:

16.1. institūcija, kura veikusi šo noteikumu 12. punktā minēto pretendentu atlasi, piecu darbdienu laikā sagatavo un iesniedz Satiksmes ministrijai vai attiecīgajai pašvaldībai;

16.2. Satiksmes ministrija vai attiecīgā pašvaldība triju darbdienu laikā nosūta Eiropas Komisijai.

17. Līgumā ietver šādas būtiskas līguma sastāvdaļas un nosacījumus:

17.1. regulas Nr. 1008/2008 17. panta 3. punktā noteikto informāciju, paredzot, ka līguma darbības termiņš nepārsniegs regulas Nr. 1008/2008 16. panta 9. punktā noteikto termiņu attiecībā uz pakalpojuma sniegšanas saistībām;

17.2. kompensācijas kontroles un pārskatīšanas parametrus un kārtību, ievērojot regulas Nr. 1008/2008 17. panta 7. un 8. punkta prasības;

17.3. savstarpējo norēķinu kārtību;

17.4. pārmaksāto kompensāciju atmaksāšanas kārtību;

17.5. nosacījumus, ar kādiem var lauzt līgumu, nepiemērojot līgumsodu attiecīgajai institūcijai vai pašvaldībai, tai skaitā nosacījumus, kas izriet no regulas Nr. 1008/2008 18. panta 2. punkta.

18. Ja gaisa pārvadātājs bez uzliktajām pakalpojuma sniegšanas saistībām veic lidojumus arī citos maršrutos, kuriem nav noteiktas pakalpojuma sniegšanas saistības, tas nodrošina ar līguma izpildi saistītās darbības ieņēmumu un izdevumu atsevišķu uzskaiti. No pakalpojuma sniegšanas saistību izpildei piešķirtajiem līdzekļiem aizliegts finansēt pārējo gaisa pārvadātāja darbību.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministra vietā –
finanšu ministrs Jānis Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par sabiedriskas nozīmes gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas saistībām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 314Pieņemts: 16.06.2015.Stājas spēkā: 01.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 124, 30.06.2015. OP numurs: 2015/124.18
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
274958
01.07.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)