Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.566

Rīgā 2014.gada 23.septembrī (prot. Nr.50 29.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.111 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" īstenošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta
2009.-2014.gada perioda vadības likuma

9.panta pirmo daļu un 15.panta 5. un 7.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumos Nr. 111 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" īstenošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 55., 161. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Programmas sasniedzamie iznākuma rādītāji ir šādi:

6.1. izveidoti vietējo pašvaldību sadarbības un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas tīkli (bāzes vērtība 2012. gadā - 0; mērķis 2017. gadā - 4);

6.2. izveidota datubāze vietējo pašvaldību pakalpojumu izvērtēšanai (bāzes vērtība 2012. gadā - 0; mērķis 2017. gadā - 1);

6.3. izstrādāti vai pilnveidoti plānošanas dokumenti vietējā, reģionālā un valsts līmenī (bāzes vērtība 2012. gadā - 1, mērķis 2017. gadā - 60);

6.4. valsts, reģionālās un vietējās iestādes ieviesušas teritoriālo pieeju investīciju plānošanā (bāzes vērtība 2012. gadā - 0; mērķis 2017. gadā - 25);

6.5. organizēti pieredzes un zināšanu apmaiņas pasākumi starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm (bāzes vērtība 2012. gadā - 0; mērķis 2017. gadā - 15);

6.6. izveidotas stratēģiskās partnerattiecības starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm (bāzes vērtība 2012. gadā - 0; mērķis 2017. gadā - 20)."

2. Izteikt 16.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2. programmas apsaimniekotāja un aģentūras papildu pasākumu izmaksas saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu, kas saistītas ar sadarbības stiprināšanu un programmas ieviešanas pieredzes apmaiņu ar līdzīgām institūcijām Norvēģijas finanšu instrumenta saņēmējvalstīs un Norvēģijā;".

3. Izteikt 17.4. un 17.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.4. programmas īstenošanā iesaistīto personu vietējo un ārvalstu komandējumu izmaksas saskaņā ar normatīvajos aktos par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, noteiktajām izdevumu normām (piemēram, dienas nauda, transporta pakalpojumu izmaksas, transporta nomas un degvielas izmaksas, viesnīcu (naktsmītņu) izmaksas, apdrošināšanas izmaksas);

17.5. programmas īstenošanas laikā izmantotā tehniskā aprīkojuma nomas izmaksas, ievērojot normatīvos aktus publisko iepirkumu jomā, un programmas īstenošanas laikā izmantotā tehniskā aprīkojuma amortizācijas izmaksas, kas aprēķinātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību;".

4. Izteikt 18.2. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"18.2. izmaksas, kas ir tieši saistītas ar šo noteikumu 13. punktā minēto aģentūras funkciju nodrošināšanu:".

5. Izteikt 18.3. un 18.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.3. programmas īstenošanā iesaistīto personu vietējo un ārvalstu komandējumu izmaksas saskaņā ar normatīvajos aktos par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, noteiktajām izdevumu normām (piemēram, dienas nauda, transporta pakalpojumu izmaksas, transporta nomas un degvielas izmaksas, viesnīcu (naktsmītņu) izmaksas, apdrošināšanas izmaksas);

18.4. programmas īstenošanas laikā izmantotā tehniskā aprīkojuma nomas izmaksas, ievērojot normatīvos aktus publisko iepirkumu jomā, un programmas īstenošanas laikā izmantotā tehniskā aprīkojuma amortizācijas izmaksas, kas aprēķinātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību;".

6. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Papildu pasākumu attiecināmās izmaksas ir:

19.1. programmas apsaimniekotāja un aģentūras pasākuma organizēšanas izmaksas:

19.1.1. telpu un tehniskā aprīkojuma nomas izmaksas;

19.1.2. tulkošanas pakalpojumu izmaksas;

19.1.3. programmas īstenošanā iesaistīto personu vietējo un ārvalstu komandējumu izmaksas saskaņā ar normatīvajos aktos par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, noteiktajām izdevumu normām (piemēram, dienas nauda, transporta pakalpojumu izmaksas, transporta nomas un degvielas izmaksas, viesnīcu (naktsmītņu) izmaksas, apdrošināšanas izmaksas);

19.1.4. ar pasākumu saistītās publicitātes izmaksas;

19.2. citas ar papildu pasākumu īstenošanu saistītās izmaksas, kas nav pretrunā ar šiem noteikumiem un nodrošina programmas mērķa un rezultātu sasniegšanu."

7. Izteikt 31.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.2.1. projekta īstenošanas laikā izmantotā tehniskā aprīkojuma nomas izmaksas, ievērojot normatīvos aktus publisko iepirkumu jomā, un projekta īstenošanas laikā izmantotā tehniskā aprīkojuma amortizācijas izmaksas, kas aprēķinātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību;".

8. Izteikt 31.2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.2.6. projekta īstenošanā iesaistīto personu vietējo un ārvalstu komandējumu izmaksas saskaņā ar normatīvajos aktos par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, noteiktajām izdevumu normām (piemēram, dienas nauda, transporta pakalpojumu izmaksas, transporta nomas un degvielas izmaksas, viesnīcu (naktsmītņu) izmaksas, apdrošināšanas izmaksas)."

9. Izteikt 32.2., 32.3. un 32.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.2. projekta īstenošanā iesaistīto personu vietējo un ārvalstu komandējumu izmaksas saskaņā ar normatīvajos aktos par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, noteiktajām izdevumu normām (piemēram, dienas nauda, transporta pakalpojumu izmaksas, transporta nomas un degvielas izmaksas, viesnīcu (naktsmītņu) izmaksas, apdrošināšanas izmaksas);

32.3. projekta īstenošanai nepieciešamo telpu nomas izmaksas, kā arī projekta īstenošanas laikā izmantotā tehniskā aprīkojuma nomas izmaksas, ievērojot normatīvos aktus publisko iepirkumu jomā, un projekta īstenošanas laikā izmantotā tehniskā aprīkojuma amortizācijas izmaksas, kas aprēķinātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību;

32.4. šo noteikumu 23.3.4. apakšpunktā minētās projekta aktivitātes īstenošanai nepieciešamās programmatūras izstrādes un iegādes izmaksas, ievērojot normatīvos aktus publisko iepirkumu jomā;".

10. Izteikt 57. un 58. punktu šādā redakcijā:

"57. Programmas apsaimniekotājs līdzfinansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde, veic šādus maksājumus:

57.1. 20 darbdienu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas - avansa maksājumu līdz 40 % no projektam piešķirtā programmas līdzfinansējuma summas;

57.2. piecu darbdienu laikā pēc projekta pārskata apstiprināšanas - starpposma priekšmaksājumus, pamatojoties uz prognozēto finanšu plūsmu nākamajā pārskata periodā, ar nosacījumu, ka projektā faktiski veiktās attiecināmās izmaksas ir vismaz 50 % no iepriekš veikto avansa un starpposma priekšmaksājumu kopējās summas, un to apliecina programmas apsaimniekotāja apstiprinātie projekta pārskati;

57.3. piecu darbdienu laikā pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas - noslēguma maksājumu, kas kopsummā ar līdzfinansējuma saņēmējam izmaksātajiem avansa un starpposma priekšmaksājumiem nepārsniedz projektam piešķirto programmas līdzfinansējuma summu.

58. Programmas apsaimniekotājs, veicot avansa un starpposmu priekšmaksājumus, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 % no projektam piešķirtā programmas līdzfinansējuma."

11. Izteikt 64. un 65. punktu šādā redakcijā:

"64. Ja projekta īstenošanas gaitā rodas izmaiņas, programmas apsaimniekotājs vai aģentūra, kas ar līdzfinansējuma saņēmēju noslēgusi līgumu (turpmāk - līgumslēdzējs), un līdzfinansējuma saņēmējs projekta līguma grozījumus veic, ievērojot šādus nosacījumus:

64.1. visas nepieciešamās izmaiņas, kas saistītas ar projekta īstenošanu, līdzfinansējuma saņēmējs saskaņo ar līgumslēdzēju, iesniedzot līguma grozījumu pieprasījumu (izņemot šo noteikumu 64.2. apakšpunktā minētās izmaiņas);

64.2. ja izmaiņas notikušas vienas aktivitātes ietvaros un, pārceļot izmaksas no vienas projekta budžeta pozīcijas uz otru, katras budžeta pozīcijas izmaksas nemainās vairāk kā par 10 % no attiecīgajā budžeta pozīcijā plānotajām izmaksām, 15 darbdienas pirms šādu izmaiņu rašanās līdzfinansējuma saņēmējs informē līgumslēdzēju par nepieciešamajām izmaiņām projekta īstenošanā. Ja līgumslēdzējs 10 darbdienu laikā nav noraidījis vai lūdzis precizēt ierosinātās izmaiņas, tad uzskatāms, ka izmaiņas ir saskaņotas. Pirms katra projekta pārskata iesniegšanas līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz līgumslēdzējam līguma grozījumu pieprasījumu par visām izmaiņām, kas radušās attiecīgajā pārskata periodā.

65. Ja šo noteikumu 64. punktā minētie līguma grozījumi ir saistīti ar projekta mērķi un sasniedzamajiem uzraudzības rādītājiem, līgumslēdzējs tos iesniedz izvērtēšanai programmas apsaimniekotājam. Programmas apsaimniekotājs 10 darbdienu laikā izvērtē iesniegtās izmaiņas, sagatavo atzinumu un iesniedz to saskaņošanai programmas sadarbības komitejā. Pēc saskaņošanas sadarbības komitejā programmas apsaimniekotājs sniedz atzinumu līgumslēdzējam."

12. Izteikt 69.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"69.2. sadarbības tīkla veidošana, pieredzes, zināšanu, labās prakses piemēru apmaiņa starp šo noteikumu 3. punktā minētajām programmas mērķa grupu institūcijām un donorvalsts institūcijām."

13. Izteikt 72. un 73. punktu šādā redakcijā:

"72. Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējumu var saņemt:

72.1. šo noteikumu 69.1. apakšpunktā minēto divpusējās sadarbības fonda pasākumu ietvaros - projekta iesniedzējs;

72.2 šo noteikumu 69.2. apakšpunktā minēto divpusējās sadarbības fonda pasākumu ietvaros - programmas apsaimniekotājs un līdzfinansējuma saņēmējs.

73. Divpusējās sadarbības fonda pasākumu īstenošanā var piedalīties:

73.1. šo noteikumu 69.1. apakšpunktā minēto divpusējās sadarbības fonda pasākumu ietvaros - projekta iesniedzējs un donorvalsts institūcija vai eksperts;

73.2. šo noteikumu 69.2. apakšpunktā minēto divpusējās sadarbības fonda pasākumu ietvaros - programmas apsaimniekotājs, līdzfinansējuma saņēmējs, donorvalsts institūcija vai eksperts, starptautiska organizācija, kā arī šo noteikumu 3. punktā minēto programmas mērķa grupu institūcija."

14. Izteikt 74.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"74.2. projekta donorvalsts partnera komandējuma izmaksas braucieniem pie projekta iesniedzēja."

15. Izteikt 78., 79. un 80. punktu šādā redakcijā:

"78. Projekta iesniedzējs līdz projekta līguma noslēgšanai sniedz programmas apsaimniekotājam priekšlikumus par šo noteikumu 69.1. apakšpunktā minētajiem pasākumiem un norāda divpusējās sadarbības pasākuma nepieciešamības pamatojumu, pasākuma aprakstu, norises laiku, plānotos izdevumus, kā arī pasākuma dalībniekus, kuri atbilst šo noteikumu 73.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

79. Līdzfinansējuma saņēmējs pēc projekta līguma noslēgšanas sniedz programmas apsaimniekotājam priekšlikumus par šo noteikumu 69.2. apakšpunktā minētajiem pasākumiem, norādot divpusējās sadarbības pasākuma nepieciešamības pamatojumu, atbilstību divpusējās sadarbības mērķim, pasākuma aprakstu, norises laiku, plānotos izdevumus, kā arī pasākuma dalībniekus, kuri atbilst šo noteikumu 73.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

80. Programmas apsaimniekotājs šo noteikumu 78. un 79. punktā minētos priekšlikumus, kā arī programmas apsaimniekotāja priekšlikumus par šo noteikumu 69.2. apakšpunktā minētajiem pasākumiem reizi ceturksnī - līdz 1. februārim, 1. maijam, 1. augustam un 1. novembrim - iesniedz izskatīšanai sadarbības komitejā."

16. Izteikt 85. punkta ievaddaļu un 85.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"85. Ja programmas apsaimniekotājs apstiprina šo noteikumu 84. punktā minēto projekta iesniedzēja vai līdzfinansējuma saņēmēja pieprasījumu par šo noteikumu 72. punktā minētajām institūcijām:

85.1. kas nav Latvijas valsts budžeta iestādes, izdevumus šo noteikumu 69. punktā minēto pasākumu īstenošanai sākotnēji sedz no iestādes līdzekļiem. Programmas apsaimniekotājs atmaksā šo noteikumu 72. punktā minētajai institūcijai, kas nav valsts budžeta iestāde, tās aktivitāšu īstenošanas gaitā radušos izdevumus 20 darbdienu laikā pēc attiecīgos izdevumus pamatojošo dokumentu oriģinālu iesniegšanas programmas apsaimniekotājam;".

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 566Pieņemts: 23.09.2014.Stājas spēkā: 08.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 07.10.2014. OP numurs: 2014/198.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
269321
08.10.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva