Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.524

Rīgā 2014.gada 19.septembrī (prot. Nr.49 50.§)

Grozījumi Finanšu sektora attīstības plānā 2014.-2016.gadam

1. Izdarīt Finanšu sektora attīstības plāna 2014.-2016. gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2014. gada 31. marta rīkojumu Nr. 139 "Par Finanšu sektora attīstības plānu 2014.-2016. gadam") (turpmāk - plāns) pielikumā šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2. sadaļas "Kapitāla tirgus" 2.1. punktu šādā redakcijā:

"2.1. Caurskatāma valsts kapitāla daļu atsavināšana Pastāvīgi Ministrijas, kas ir valsts kapitāla daļu turētājas 1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 11. jūnija sēdē (prot. Nr. 34 37. §) lemto un informatīvā ziņojuma "Par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 2012. gada 19. jūnija rīkojumu Nr. 233 izveidotās darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai" 5. pielikumā doto uzdevumu Nr. 4 un 5 - ministrijām līdz 2013. gada 31. decembrim jāiesniedz vērtējums par iespēju atsavināt valstij piederošās kapitāla daļas (akcijas) kapitālsabiedrībā, kurā tā ir kapitāla daļu turētāja.

2. Ja valstij pilnībā vai daļēji piederošas kapitālsabiedrības atbilst vismaz diviem no šādiem kritērijiem - vidējais darbinieku skaits iepriekšējā finanšu gadā bija 250 vai vairāk, tās aktīvu kopsumma pārsniedz 43 000 000 euro,
gada tīrais apgrozījums pārsniedz 50 000 000 euro, obligāti kā vienu no iespējām piedāvāt Ministru kabinetam noteikt nosacījumu, ka atsavināmās daļas (akcijas) tiek atsavinātas publiskajā piedāvājumā vai kotējot biržā.*

3. Lai izvērtētu valstij pilnībā vai daļēji piederošu kapitālsabiedrību pārdošanas procesa organizēšanas vēlamo modeli, kā vienu no atlases kritērijiem konsultantam noteikt iepriekšēju pieredzi un spēju veikt publiskas kotācijas lietderības izvērtējumu.

Ja tiek secināts, ka kapitāla daļu atsavināšanas procesā publiskā piedāvājuma alternatīva būtu lietderīga, piesaistot konsultantu valstij pilnībā vai daļēji piederošu kapitālsabiedrību pārdošanas procesa organizēšanai, kā vienu no atlases kritērijiem konsultantam noteikt iepriekšēju pieredzi un spēju veikt sākotnējo publisko piedāvājumu, organizējot kapitālsabiedrību pārdošanu publiskajā piedāvājumā un kotējot biržā.

* Kritēriji noteikti atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. pantam: 33) mazie un vidējie komersanti - komersanti, kas saskaņā ar to individuālajiem gada pārskatiem vai konsolidētajiem gada pārskatiem atbilst vismaz diviem no šādiem trim kritērijiem:

a) vidējais darbinieku skaits finansiālajā gadā ir mazāks par 250,

b) aktīvu kopsumma nepārsniedz 43 000 000 euro,

c) gada tīrais apgrozījums nepārsniedz 50 000 000 euro"

Funkciju izpilde tiek nodrošināta ik gadu piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros

1.2. izteikt 2. sadaļas "Kapitāla tirgus" 2.3. punktu šādā redakcijā:

"2.3. Korporatīvo parāda vērtspapīru popularizēšana

Lai veicinātu uzņēmumu piekļuvi to darbības un attīstības nepieciešamajam finansējumam, mazinātu uzņēmējdarbības atkarību no kredītiestāžu kreditēšanas pakalpojumiem kā dominējošā finansējuma avota, lai veicinātu korporatīvās pārvaldības un caurskatāmības labās prakses izplatību, kā arī veicinātu vietējo un ārvalstu investoru bāzes attīstību

Rīcībai:

(1) Popularizēt (publiski un aktīvi informēt) gan plašā sabiedrībā, gan uzņēmēju un potenciālo investoru lokā esošās iespējas izmantot korporatīvos parāda vērtspapīrus un citus vērtspapīrus ar fiksētu ienākumu kā alternatīvu saimnieciskās darbības un attīstības finansējuma avotu

Pastāvīgi EM, FM, Nasdaq OMX Riga 1. Izvērtēt iespējas popularizēt korporatīvos parāda vērtspapīrus un citus vērtspapīrus ar fiksētu ienākumu izmantošanai par alternatīvu saimnieciskās darbības un attīstības finansējuma avotu.i

2. Jaunizveidojamajam Valsts kapitāla daļu pārvaldes birojam kopā ar valsts kapitāla daļu turētājiem līdz 2015. gada 31. decembrim izvērtēt valsts kapitālsabiedrību saistības un iespējas dažādot finansējuma avotu izmantošanu, tai skaitā izmantojot parāda vērtspapīru emisiju.**

**Ja līdz 2014. gada 31. decembrim nav izveidots Valsts kapitāla daļu pārvaldes birojs, šo uzdevumu veic valsts kapitāla daļu turētāji

EM, FM, Nasdaq OMX Riga budžeta ietvaros
(2) Rosināt finanšu tirgus dalībniekus, tai skaitā kredītiestādes, diversificēt savus finansējuma piesaistes avotus, piemēram, izvērtējot iekšzemes finanšu un kapitāla tirgus sniegtās iespējas aktīvu/pasīvu termiņstruktūras pielāgošanai, mērķorientētu vai vispārēju likviditātes vadības vajadzību īstenošanai, izmantojot parāda vērtspapīru emisiju Pastāvīgi LKA, EM Izvērtēt iespējas rosināt finanšu tirgus dalībniekus izmantot parāda vērtspapīru emisiju. Konkrētas tiešās darbības tiks izstrādātas sadarbībā ar nozari.i

Pasākums ir definēts kā process, tādēļ tiešās darbības rezultātu plānā nevar definēt

LKA, EM budžeta ietvaros
(3) Pārskatīt regulējumu par Hipotekāro ķīlu zīmju likuma normu aktualitāti un atbilstību fiksēta ienākuma parāda vērtspapīru tirgus attīstības potenciālam 31.12.2015. FM, FKTK Izvērtēt Hipotekāro ķīlu zīmju likuma normu aktualitāti un atbilstību fiksēta ienākuma parāda vērtspapīru tirgus attīstības potenciālam FM, FKTK budžeta ietvaros"

1.3. aizstāt 3. sadaļas nosaukumā vārdus "Tiesu sistēma" ar vārdiem "Tiesu sistēma un administratīvā sloga samazināšana";

1.4. svītrot 3. sadaļas "Tiesu sistēma un administratīvā sloga mazināšana" 3.4. punktu;

1.5. papildināt 3. sadaļu "Tiesu sistēma un administratīvā sloga mazināšana" ar 3.5. punktu šādā redakcijā:

"3.5. Nodokļu konvencijās noteikto atvieglojumu piemērošanas procedūras vienkāršošana

Rīcībai:

Jāsamazina administratīvais slogs, paredzot, ka rezidences apliecība ir ienākuma izmaksātāja rīcībā ne vēlāk kā taksācijas gada pārskata iesniegšanas brīdī (nevis maksājuma izdarīšanas brīdī)

31.12.2014. FM Izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2001. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 178 "Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi" FM budžeta ietvaros"

1.6. izteikt 5. sadaļas "Alternatīvie finansējuma veidi" 5.1. punktu šādā redakcijā:

"5.1. Riska kapitāla nozares attīstība

Riska kapitāla ieguldījuma mērķis ir jaunā uzņēmuma straujākas izaugsmes un attīstības veicināšana. Riska investīciju objekti ir uzņēmumi ar augstu straujas izaugsmes potenciālu un spēju nodrošināt ievērojamu peļņu attiecībā uz projektā investēto kapitālu

Rīcībai:

Jānodrošina publiskais finansējums jaunu riska kapitāla fondu izveidei (īpaši ar fokusu uz agrīnas stadijas uzņēmumiem), kas veicinās jaunu riska kapitāla fondu vadības komandu izveidi, kā arī privāto līdzekļu investīcijas straujas izaugsmes un augsti tehnoloģiskos uzņēmumos

1. 31.12.2015.

2. 31.12.2015.

EM, AFI, FM 1. Apstiprināta valsts atbalsta programma.

2. Veikta riska kapitāla fondu vadības komandu atlase

2014.-2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodā finanšu instrumentiem plānotais finansējums"

1.7. papildināt 5. sadaļu "Alternatīvie finansējuma veidi" ar 5.5. punktu šādā redakcijā:

"5.5. Izstrādāt neitrālu nodokļu regulējumu alternatīvajiem ieguldījumu fondiem, lai efektīvā nodokļu likme (slogs) nemazinātos, salīdzinot ar regulējumu, kāds bija 2013. gadā 31.12.2014. FM Sagatavot grozījumus nodokļu normatīvajos aktos, paredzot neitrālu nodokļu režīmu alternatīvajiem ieguldījumu fondiem FM budžeta ietvaros"

1.8. papildināt 6. sadaļu "Finanšu pratība" ar 6.3. punktu šādā redakcijā:

"6.3. Riska kapitāla pārvaldības atbalsts

Rīcībai:

(1) Atbalstīt riska kapitāla pārvaldnieku apmācību par riska kapitāla pārvaldības jautājumiem

31.12.2015. EM, AFI, FM Izstrādāt riska kapitāla pārvaldnieku apmācības pasākumus 1) Eiropas Savienības struktūrfondu programmu finansējums 2014.-2020. g. plānošanas periodā.

2) Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) tehniskās palīdzības projektu ietvaros Latvijai

(2) Veicināt profesionālu riska kapitāla pārvaldīšanas komandu izveidošanu un attīstību 31.12.2015. EM, AFI, FM Izstrādāt programmu atbalsta pasākumiem profesionālu riska kapitāla pārvaldīšanas komandu izveidošanai un attīstības veicināšanai 1) Eiropas Savienības struktūrfondu programmu finansējums 2014.-2020. g. plānošanas periodā.

2) ERAB tehniskās palīdzības projektu ietvaros Latvijai"

1.9. papildināt ar 7. sadaļu "Apdrošināšanas sektors" šādā redakcijā:

"7. Apdrošināšanas sektors  
7.1. Paplašināt to profesiju klāstu, kurām ir obligāta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (turpmāk - CTA)

Apdrošināšanas nozarei ir jāveicina augstāka drošības sajūta dažādos uzņēmējdarbības sektoros, kā arī privātpersonu ikdienā. Šeit var runāt arī par obligātajām apdrošināšanām. Piemēram, namu apsaimniekotāju CTA, ceļu uzturētāju CTA apdrošināšana. Ja nav CTA apdrošināšanas, nevar uzņemties atbildību, piemēram, par ceļiem (lielāka atbildība un vienkāršāks regresa process pret ceļu uzturētājiem)

Rīcībai:

Izstrādāt grozījumus esošajā tiesiskajā regulējumā, paredzot paplašināt to profesiju klāstu, kam piemērojama obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

31.12.2016. Latvijas Apdrošinātāju asociācija (turpmāk - LAA), FM LAA turpināt jautājuma izpēti, izvērtējot pašreizējo situāciju (statistiku, problemātiskās nozares). Saskaņot ar atbildīgajām valsts pārvaldes iestādēm LAA budžeta ietvaros
7.2. Paplašināt to profesiju klāstu, kurām ir obligāta nelaimes gadījumu papildu apdrošināšana

Latvijā ir vien dažas profesijas, kurās nelaimes gadījumu papildu apdrošināšana ir obligāta. Apdrošināšanas nozarei jāveicina augstāka drošības sajūta dažādos uzņēmējdarbības un valsts nodarbinātības sektoros, kā arī privātpersonu ikdienā. Jāstimulē arī obligātā nelaimes gadījumu apdrošināšana atsevišķās profesijās, piemēram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, policijas vai militāriem darbiniekiem

Rīcībai:

Izstrādāt grozījumus esošajā tiesiskajā regulējumā, paredzot paplašināt to profesiju klāstu, kam piemērojama obligātā nelaimes gadījumu papildu apdrošināšana

31.12.2016. LAA, FM LAA turpināt jautājuma izpēti, izvērtējot pašreizējo situāciju (statistiku, problemātiskās nozares). Saskaņot ar atbildīgajām valsts pārvaldes iestādēm LAA budžeta ietvaros
7.3. Paaugstināt limitus atsevišķos obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas veidos

Apdrošināšanas nozarei jāveicina augstāka drošības sajūta dažādos uzņēmējdarbības sektoros, kā arī privātpersonu ikdienā. Pārskatīt obligātās apdrošināšanas summu limitus - būvuzņēmēja CTA limits 14 228 euro ir gaužām mazs, piemēram, Rīgas pils ugunsgrēka, Zolitūdes traģēdijas u. c. gadījumos. Farmaceitu CTA limits ir 1422 euro. Pasākumu organizatoru CTA limits ir 14 228 euro

Rīcībai:

Izstrādāt grozījumus esošajā tiesiskajā regulējumā, paredzot paaugstināt limitus atsevišķos obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas veidos

31.12.2016. LAA, FM LAA turpināt jautājuma izpēti, izvērtējot pašreizējo situāciju (statistiku, problemātiskās nozares). Saskaņot ar atbildīgajām valsts pārvaldes iestādēm LAA budžeta ietvaros
7.4. Obligāto apdrošināšanas veidu sistēmas sakārtošana, efektīva vadība

Šobrīd pastāv vairāk nekā 30 "nelieli" obligātie profesionālie apdrošināšanas veidi, kuros nenotiek praktiski nekāda kontrole un/vai uzskaite. Nepieciešams izveidot centralizētu obligāto apdrošināšanas veidu uzraudzības un kontroles sistēmu

Rīcībai:

Izstrādāt grozījumus esošajā tiesiskajā regulējumā, paredzot centralizētu obligāto apdrošināšanas veidu uzskaiti un kontroli

31.12.2016. LAA, FM LAA turpināt jautājuma izpēti,

izvērtējot iespējas centralizēti veikt obligāto apdrošināšanas veidu uzskaiti un kontroli un iespējamos risinājuma modeļus

LAA budžeta ietvaros"

2. Finanšu ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto plānu Valsts kancelejā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā -
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 524Pieņemts: 19.09.2014.Stājas spēkā: 19.09.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 187, 22.09.2014. OP numurs: 2014/187.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
269012
19.09.2014
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva