Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 4. oktobra noteikumus Nr. 616 "Elektronisko sakaru komersantam pieprasīto noslodzes datu nodošanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.306

Rīgā 2014.gada 17.jūnijā (prot. Nr.33 35.§)
Kārtība, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, Datu valsts inspekcija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus

(Noteikumu nosaukums MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 799 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 486)

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
70.panta vienpadsmito un divpadsmito daļu
(Grozīta ar MK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 486)

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, Datu valsts inspekcija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – institūcija) pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 799, kas grozīta ar MK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 486)

2. Institūcija noslodzes datus pieprasa šādā kārtībā:

2.1. izvērtē noslodzes datu pieprasīšanas nepieciešamību un pieprasīto datu samērīgumu;

2.2. reģistrē pieprasījumu un nodrošina tiesneša lēmumu, ja to pieprasa normatīvie akti;

2.3. iestādes vadītājs vai tā pienākumu izpildītājs (pieprasījumam pievienojot attiecīgu dokumentu, kas apliecina iestādes vadītāja pienākumu izpildītāja tiesības pārstāvēt iestādi) paraksta noslodzes datu pieprasījumu;

2.4. nodrošina saņemto noslodzes datu aizsardzību atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas aizsardzību;

2.5. reģistrē saņemtos noslodzes datus, norādot amatpersonu, kurai šie dati nodoti.

3. Elektronisko sakaru komersants noslodzes datus nodod šādā kārtībā:

3.1. reģistrē pieprasījumu, identificējot darbinieku, kurš pieprasījumā minētos noslodzes datus sagatavo izsniegšanai;

3.2. reģistrē izsniegtos noslodzes datus (atbildes uz pieprasījumiem), norādot darbinieku, kurš izsniedzis attiecīgos datus;

3.3. nodod noslodzes datus pieprasījumā norādītajā apjomā un veidā;

3.4. nodrošina, ka informācija par saņemtajiem pieprasījumiem tiek aizsargāta un noslodzes dati tiek izsniegti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas aizsardzību.

4. Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Datu valsts inspekcija par katru privātpersonu, pieslēguma numuru vai interneta protokola (IP) adresi sagatavo atsevišķu pieprasījumu.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 799 redakcijā)

5. Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Datu valsts inspekcija nepieciešamos noslodzes datus pieprasa, nosūtot elektronisko sakaru komersantam pieprasījumu. Pieprasījumā norāda noslodzes datu pieprasīšanas tiesisko pamatojumu, apjomu un atbildes sniegšanas veidu (1. un 2. pielikums).

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 799)

5.1 Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, nepieciešamos noslodzes datus pieprasa, atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam nosūtot pieprasījumu elektronisko sakaru komersantam. Pieprasījumā norāda noslodzes datu pieprasīšanas tiesisko pamatojumu, apjomu un atbildes sniegšanas veidu.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 799 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 486)

6. Pieprasījumu var nosūtīt arī elektroniski, ja institūcija ar elektronisko sakaru komersantu ir noslēgusi līgumu par noslodzes datu apmaiņu elektroniski. Līgumā paredz prasības informācijas šifrēšanai, personu identifikācijai un noslodzes datu drošībai, kā arī informācijas sniegšanas nosacījumus un citas pušu saistības.

7. Elektronisko sakaru komersants pēc institūcijas pieprasījuma saņemšanas nodrošina noslodzes datu nodošanu 15 dienu laikā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
1. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 17.jūnija
noteikumiem Nr.306

(Pielikums grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 799)

Noslodzes datu pieprasījums elektronisko sakaru komersantam, kurš sniedz publiskā fiksētā vai publiskā mobilā telefonu tīkla pakalpojumus

 

 

 

(elektronisko sakaru komersanta nosaukums)

 

 

 

(adrese)

1. Institūcijas nosaukums ____________________________________________________________________________________

Adrese ________________________________________________________________________, pasta indekss________________

Reģistrācijas datums ________.________.______________________ Nr.______________________________________________

2. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 70. panta (attiecīgo pamatojumu norādīt ar "X")

astoto daļu

 

devīto daļu

 
___________________________________ tiesneša ___________________________________lēmumu Nr.__________ 

(tiesas nosaukums)

 (vārds, uzvārds, datums)

lūdzu sniegt noslodzes datus par _________________________________________________________________

par laikposmu no _________________________________________ plkst.___________

 

(datums, mēnesis, gads)

 
līdz_________________________________________ plkst.___________

(datums, mēnesis, gads)

 
3. Pieprasām šādus noslodzes datus:
(nepieciešamo datu kategoriju norādīt ar "X")

Datu kategorija

3.1. abonents vai reģistrētais lietotājs – izsaukuma iniciators
vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai),
galiekārtas instalācijas (atrašanās vietas) adrese
  
3.2. izsaucēja tālruņa numurs  
3.3. izsauktā tālruņa numura reģistrētais lietotājs
vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai),
galiekārtas instalācijas (atrašanās vietas) adrese
  
3.4. izsauktā tālruņa numurs  
3.5. tālruņa numurs, uz kuru izsaukumu maršrutē pāradresācijas gadījumā  
3.6. lietotājs, kuram izsaukumu maršrutē pāradresācijas gadījumā
vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai),
instalācijas (atrašanās vietas) adrese
  
3.7. savienojuma sākuma un beigu datums un laiks  
3.8. sniegtā elektronisko sakaru pakalpojuma veids  

3.9. paskaidrojoša informācija (piem.,lietas nr.)

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

4. Atbildes sniegšanas veids:
4.1. papīra formā 
4.2. elektroniski 
4.3. izmantojot e-adresi 
     

(amats)

 

(paraksts*)

 

(vārds, uzvārds)

Tālrunis____________________________________              E-pasts ______________________________________________

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Dokumenta rekvizītu "paraksts" no 2020. gada 1. janvāra neaizpilda.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
2. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 17.jūnija
noteikumiem Nr.306

(Pielikums grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 799)

Noslodzes datu pieprasījums elektronisko sakaru komersantam, kurš sniedz interneta piekļuves pakalpojumus

 

 

 

(elektronisko sakaru komersanta nosaukums)

 

 

 

(adrese)

1. Institūcijas nosaukums ____________________________________________________________________________________

Adrese ________________________________________________________________________, pasta indekss________________

Reģistrācijas datums ________.________.______________________ Nr.______________________________________________

2. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 70. panta (attiecīgo pamatojumu norādīt ar "X")

astoto daļu

 

devīto daļu

 
___________________________________ tiesneša ___________________________________lēmumu Nr.__________ 

(tiesas nosaukums)

 (vārds, uzvārds, datums)
lūdzu sniegt noslodzes datus par _________________________________________________________________
 

(privātpersona vai IP adrese un/vai porta nr.)

 
par laikposmu no _________________________________________ plkst.__________________________________
 

(datums, mēnesis, gads)

(stunda, minūte, sekunde)

 
līdz_________________________________________ plkst. __________________________________

(datums, mēnesis, gads)

(stunda, minūte, sekunde)

 
ar galamērķa IP adresi un/vai porta Nr. _________________________________________________________
3. Pieprasām šādus noslodzes datus:
(nepieciešamo datu kategoriju norādīt ar "X")

Datu kategorija

3.1. piešķirtais lietotāja identifikators  
3.2. publiskajā telefonu tīklā ieejošam savienojumam piešķirtais lietotāja identifikators vai telefona numurs  
3.3. abonents vai reģistrētais lietotājs, kuram savienojuma laikā piešķirta interneta protokola (IP) adrese
vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai),
adrese un identifikators vai tālruņa numurs
  
3.4. balss telefonijas izsaukuma (izmantojot interneta protokolu (IP)) saņēmēja identifikators vai tālruņa numurs  
3.5. paredzētais izsaukuma saņēmējs – abonents vai reģistrētais lietotājs
vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai),
adrese un lietotāja identifikators
  
3.6. publiskā interneta piekļuves pakalpojuma savienojuma sākuma un beigu datums un laiks (atbilstoši attiecīgajai laika zonai) kopā ar IP adresi, kuru piešķīris interneta piekļuves pakalpojumu sniedzējs, un lietotāja identifikators (ja pieprasītā IP adrese ir piešķirta kā dinamiskā adrese, informācijas pieprasījumā norāda savienojuma laiku (ar precizitāti līdz sekundei) un laika zonu, ja iespējams, norāda arī savienojuma virzienu (source IP vai destination IP) un savienojuma portus)  
3.7. elektroniskā pasta nosūtīšanas vai balss telefonijas izsaukuma (izmantojot interneta protokolu (IP)) sākuma un beigu datums un laiks (atbilstoši attiecīgajai laika zonai)  
3.8. publiskā interneta piekļuves pakalpojuma veids  

3.9. paskaidrojoša informācija (piem., lietas nr.)

__________________________________________________________________________________________________________

4. Atbildes sniegšanas veids:
4.1. papīra formā 
4.2. elektroniski 
4.3. izmantojot e-adresi 
     

(amats)

 

(paraksts*)

 

(vārds, uzvārds)

Tālrunis____________________________________                E-pasts ______________________________________________

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Dokumenta rekvizītu "paraksts" no 2020. gada 1. janvāra neaizpilda.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
3. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 17. jūnija
noteikumiem Nr. 306

(Pielikums MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 799 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 486)

Noslodzes datu pieprasījums elektronisko sakaru komersantam

  
 (elektronisko sakaru komersanta nosaukums)
  
 (adrese)
 
1. Institūcijas nosaukums 
Adrese, pasta indekss 

2. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 70. panta 8.1, 8.2 un 8.3 daļu lūdzu sniegt elektronisko sakaru komersanta rīcībā esošos noslodzes datus par

 
(persona vai IP adrese, vai tālruņa numurs)
 
par laikposmu no līdz 
 (datums, mēnesis, gads) (datums, mēnesis, gads)

3. Pieprasām šādus noslodzes datus (nepieciešamo atzīmēt ar "X"):

3.1. abonenta vai lietotāja nosaukums (firma) un reģistrācijas numurs, ja abonents vai lietotājs ir juridiskā persona 
3.2. abonenta vai lietotāja vārds, uzvārds un personas kods, ja abonents vai lietotājs ir fiziskā persona 
3.3. abonenta vai lietotāja telefona numurs(-i) 
3.4. abonenta vai lietotāja interneta protokola (IP) adrese(-es) 
3.5. abonenta vai lietotāja kontaktinformācija 
4. Atbildes sniegšanas veids (nepieciešamo atzīmēt ar "X"):
4.1. papīra formā 
4.2. elektroniski 
4.3. izmantojot e-adresi 
 
     
(amats) (paraksts*) (vārds, uzvārds)
 
Tālrunis  
 
E-pasts 

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Dokumenta rekvizītu "paraksts" no 2020. gada 1. janvāra neaizpilda.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 306Pieņemts: 17.06.2014.Stājas spēkā: 21.06.2014.Zaudē spēku: 01.10.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 120, 20.06.2014. OP numurs: 2014/120.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
267031
{"selected":{"value":"25.10.2019","content":"<font class='s-1'>25.10.2019.-30.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.10.2019","iso_value":"2019\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.2019.-30.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-24.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.06.2014","iso_value":"2014\/06\/21","content":"<font class='s-1'>21.06.2014.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.10.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)