Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.251

Rīgā 2014.gada 20.maijā (prot. Nr.29 19.§)
Kārtība, kādā aitu sugas dzīvniekiem veic slimības Maedi-Visna uzraudzību, kontroli un apkarošanu
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
25.panta 17.punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka slimības Maedi-Visna (turpmāk – Maedi-Visna) uzraudzības, kontroles un apkarošanas pasākumus aitu sugas dzīvniekiem (turpmāk – dzīvnieki).

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar Maedi-Visna – dzīvnieks barots ar pienu, kas iegūts no aitas, kura ir slima ar Maedi-Visna, vai dzīvniekam laboratoriskajos izmeklējumos konstatēts aizdomīgs (neskaidrs) seroloģisko izmeklējumu rezultāts uz Maedi-Visna vai novērotas raksturīgās Maedi-Visna klīniskās izmaiņas – slodzes neizturība, novājēšana, sauss klepus, pakaļkāju vājums, ataksija, mastīts, artrīts;

2.2. ar Maedi-Visna slims dzīvnieks – dzīvnieks, kam apstiprināta Maedi-Visna diagnoze;

2.3. novietne – telpa, celtne, teritorija vai tās daļa vai iežogota platība, kurā audzē vai tur dzīvniekus;

2.4. pamatganāmpulks – aitu mātes, vaislas teķis un visas pārējās aitas, kas vecākas par 12 mēnešiem;

2.5. kontroles paraugs – asins seruma paraugs, kas uzraudzības un kontroles pasākumu laikā paņemts no dzīvnieka, lai laboratorijā to seroloģiski izmeklētu, nosakot specifiskās antivielas pret Maedi-Visna ierosinātāju;

2.6. klīniskā vai patoloģiskā materiāla paraugs – audu paraugi, kas Maedi-Visna apkarošanas pasākumu laikā paņemti no dzīvnieka vai tā līķa;

2.7. MN tipa novietne – novietne, kurai Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests) piešķir un saglabā nezināmu Maedi-Visna statusu, ja statusa piešķiršanas dienā dzīvnieku veselības stāvoklis un laboratorisko izmeklējumu rezultāti par Maedi-Visna nav zināmi;

2.8. MP tipa novietne – novietne, kurai dienests piešķir un saglabā Maedi-Visna skartas novietnes statusu, ja ir apstiprināta Maedi-Visna diagnoze;

2.9. M1 tipa novietne – novietne, kurai dienests piešķir un saglabā tādas novietnes statusu, kurā dzīvnieki atveseļojas no saslimšanas ar Maedi-Visna, ja novietnei bijis MP tipa novietnes statuss un tajā veikti apkarošanas pasākumi vai visi dzīvnieki novietnē izaudzēti vai ievesti no M1 vai M2, vai M3 tipa novietnes un tiek veikti uzraudzības un kontroles pasākumi, pretendējot uz M2 tipa novietnes statusu;

2.10. M2 tipa novietne – novietne, kurai dienests piešķir un saglabā no Maedi-Visna brīvas novietnes statusu, ja kārtējā gadā dzīvnieki novietnē ir seroloģiski izmeklēti uz Maedi-Visna un iegūti negatīvi rezultāti un novietnei divus gadus ir saglabāts M1 tipa novietnes statuss vai visi dzīvnieki novietnē izaudzēti vai ievesti no M2 vai M3 tipa novietnes un novietnē tiek veikti uzraudzības un kontroles pasākumi, pretendējot uz M3 tipa novietnes statusu;

2.11. M3 tipa novietne – novietne, kurai dienests piešķir un saglabā no Maedi-Visna oficiāli brīvas novietnes statusu, ja tai divus gadus ir saglabāts M2 tipa novietnes statuss vai visi dzīvnieki novietnē izaudzēti vai ievesti no M3 tipa novietnes un tiek veikti uzraudzības un kontroles pasākumi, lai saglabātu M3 tipa novietnes statusu.

(Grozīts ar MK 07.04.2015. noteikumiem Nr. 169; MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 550)

3. Dienests:

3.1. izstrādā Maedi-Visna uzraudzības un apkarošanas programmu;

3.2. Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu piešķirt vai nepiešķirt, saglabāt, apturēt, atjaunot vai atcelt novietnei MN, MP, M1, M2 vai M3 tipa novietnes statusu.

4. Kontroles, klīniskā vai patoloģiskā materiāla paraugus ņem praktizējošs veterinārārsts, un laboratoriskai izmeklēšanai uz valsts zinātnisko institūtu "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" (turpmāk – institūts) vai citu akreditētu laboratoriju nosūta praktizējošs veterinārārsts, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs.

5. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs sedz izdevumus par kontroles, klīniskā vai patoloģiskā materiāla paraugu ņemšanu, nosūtīšanu un laboratorisko izmeklēšanu.

6. Institūts vai akreditēta laboratorija veic seroloģiskos izmeklējumus, nosakot specifiskās antivielas pret Maedi-Visna ierosinātāju, vai virusoloģiskos izmeklējumus, izmantojot Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas atzītas laboratoriskās diagnostikas metodes.

7. Institūts vai akreditēta laboratorija pēc parauga laboratoriskās izmeklēšanas rezultātus elektroniski vai papīra formā nosūta:

7.1. Lauksaimniecības datu centram (turpmāk – datu centrs);

7.2. personai, kas atsūtījusi paraugu;

7.3. dienestam un tā attiecīgajai teritoriālajai struktūrvienībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un kārtību, kādā par tām sniedzama informācija dienestam, ja iegūts pozitīvs rezultāts.

8. Ja dzīvnieku īpašnieks, turētājs vai praktizējošs veterinārārsts paraugu nosūta izmeklēšanai uz akreditētu laboratoriju citā valstī, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs divu nedēļu laikā pēc laboratorisko rezultātu saņemšanas nosūta izmeklējumu rezultātus attiecīgajai dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.

9. Dienesta attiecīgā teritoriālā struktūrvienība pēc šo noteikumu 8. punktā minēto laboratorisko rezultātu saņemšanas tos reģistrē datu centra datubāzē.

10. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs Maedi-Visna laboratorisko izmeklējumu rezultātus pēc to saņemšanas glabā elektroniski vai papīra formā vismaz piecus gadus.

2. Maedi-Visna uzraudzības un kontroles pasākumi

11. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs piesakās dienestā, iesniedzot rakstisku iesniegumu par M1, M2 vai M3 tipa novietnes statusa piešķiršanu (1. pielikums), ja ir izpildīti šo noteikumu 25., 28. vai 31. punktā minētie nosacījumi. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

11.1. testēšanas pārskatu kopijas par novietnē veiktajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem Maedi-Visna noteikšanai, ja dienestam nav pieejami nepieciešamie laboratoriskie izmeklējumi;

11.2. veterinārā (veselības) sertifikāta kopiju, ja dzīvnieki Latvijas Republikā (turpmāk – Latvija) ievesti no citas Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – dalībvalsts) vai valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – trešā valsts), un dienestam nav pieejama informācija par to, ka minētie dzīvnieki ievesti atbilstoši prasībām, kādas noteiktas to ievešanai Latvijā;

11.3. apliecinājumu par Maedi-Visna uzraudzību aitu ganāmpulkā vai novietnē (turpmāk – apliecinājums) (2. pielikums), kuru izsniedz dalībvalsts vai trešās valsts kompetentā institūcija vai dzīvnieku īpašnieks vai turētājs saskaņā ar šo noteikumu 12. punktu.

12. Apliecinājumu izsniedz:

12.1. tās dalībvalsts vai trešās valsts kompetentā institūcija, no kuras dzīvniekus pārvieto, ja novietnēm vai ganāmpulkiem tajā piešķir statusu saistībā ar Maedi-Visna uzraudzību;

12.2. dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, no kura novietnes dzīvniekus pārvieto, ja attiecīgās dalībvalsts vai trešās valsts kompetentā institūcija novietnēm vai ganāmpulkiem nepiešķir statusu saistībā ar Maedi-Visna uzraudzību.

13. Ja aitu ganāmpulks ir izvietots vairākās novietnēs, kurās dzīvniekiem ir dažāds veselības statuss, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs nodrošina, ka:

13.1. katrā novietnē atrodas dzīvnieki ar vienādu veselības statusu;

13.2. katrā novietnē turētajiem dzīvniekiem ir paredzētas savas ganības;

13.3. katrā novietnē ir atsevišķs aprīkojums, kas nav tiešā kontaktā ar citā novietnē esošajiem dzīvniekiem;

13.4. dzīvniekiem ar dažādu veselības stāvokli nav iespējams kontaktēties savā starpā;

13.5. pārvietojot dzīvniekus uz citu ganību teritoriju, tos pārvieto uz tādām ganībām, kurā ganās dzīvnieki ar tādu pašu veselības stāvokli.

14. Dienests izvērtē šo noteikumu 11. punktā minētos dokumentus un novietnes atbilstību šo noteikumu 25., 28. vai 31. punktā minētajiem kritērijiem un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

14.1. piešķirt novietnei M1, M2 vai M3 tipa novietnes statusu, lēmumu rakstiski paziņojot dzīvnieku īpašniekam vai turētājam;

14.2. nepiešķirt novietnei M1, M2 vai M3 tipa novietnes statusu, rakstiski sniedzot pamatotu atteikumu.

15. Ja pieņemts lēmums piešķirt M1, M2 vai M3 tipa novietnes statusu, dienests triju darbdienu laikā datu centra datubāzē reģistrē novietnei piešķirto statusu un norāda datumu, līdz kuram jāveic nākamais seroloģiskais izmeklējums.

16. Datu centrs līdz kārtējā gada 31. decembrim sagatavo un ievieto savas tīmekļa vietnes publiskajā sadaļā informāciju dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem un dienestam par dzīvnieku reģistrā reģistrētajām novietnēm, kurās dzīvniekiem ir nepieciešams veikt kontroles paraugu izmeklējumus nākamajā gadā.

17. Datu centrs savas tīmekļa vietnes publiskajā sadaļā uztur aktuālu sarakstu par dzīvnieku novietnēm, kurām piešķirts un saglabāts MN, MP, M1, M2 vai M3 tipa novietnes statuss, norādot novadu, pagastu un novietnes numuru.

18. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs pēc šo noteikumu 16. punktā minētās informācijas iegūšanas nodrošina attiecīgo dzīvnieku seroloģisku izmeklēšanu.

19. Ja dzīvniekus no MN, MP vai M1 tipa novietnes paredzēts vest uz pasākumu ar tās pašas sugas dzīvnieku piedalīšanos no dažādām novietnēm, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs 30 dienu laikā pirms pasākuma nodrošina to dzīvnieku seroloģisko izmeklēšanu uz Maedi-Visna, kuri ir vecāki par sešiem mēnešiem un tiek vesti uz pasākumu. Dzīvniekus uz pasākumu atļauts vest, ja iegūtie seroloģiskie rezultāti ir negatīvi.

20. Šo noteikumu 19. punktā minētā pasākuma organizētāju pienākums ir nodrošināt, lai pasākuma laikā dzīvniekiem no dažāda statusa novietnēm nebūtu iespējams kontaktēties savā starpā un tie būtu izolēti cits no cita.

21. Ja M1, M2 vai M3 tipa novietnē ievieto dzīvniekus no novietnes ar zemāku statusu, šī novietne iegūst tās novietnes statusu, no kuras ievesti dzīvnieki.

22. Dienests MN, M1, M2 vai M3 tipa novietnes statusu:

22.1. aptur Maedi-Visna diagnozes apstiprināšanas laikā;

22.2. atjauno, ja divos seroloģiskos izmeklējumos iegūti negatīvi rezultāti un izmeklējumi veikti ar vismaz četru, bet ne vairāk kā 12 mēnešu starplaiku, un Maedi-Visna diagnoze nav apstiprināta.

23. Dienests atceļ novietnei M1, M2 vai M3 tipa novietnes statusu un piešķir:

23.1. MN tipa novietnes statusu, ja nav ievēroti šo noteikumu 26., 29. vai 32. punktā minētie attiecīgā novietnes statusa saglabāšanas nosacījumi;

23.2. MP tipa novietnes statusu, ja ir apstiprināta Maedi-Visna diagnoze.

24. Ja dzīvnieku īpašnieks vai turētājs izpilda Maedi-Visna uzraudzības un kontroles pasākumus vai apkarošanas pasākumus un dienestā iesniedz iesniegumu par MN, M1, M2 vai M3 tipa novietnes statusu piešķiršanu (1. pielikums), dienests var mainīt novietnes statusu:

24.1. no MP vai MN uz M1 tipa novietnes statusu;

24.2. no M1 uz M2 tipa novietnes statusu;

24.3. no M2 uz M3 tipa novietnes statusu.

2.1. Pasākumi, kas veicami, lai novietnei piešķirtu un saglabātu M1 tipa novietnes statusu

25. Dienests piešķir novietnei M1 tipa novietnes statusu, ja dzīvnieku īpašnieks vai turētājs ir izpildījis vienu no šādām prasībām:

25.1. novietnē veikti Maedi-Visna apkarošanas pasākumi saskaņā ar šo noteikumu 3. nodaļā minētajām prasībām;

25.2. dzīvnieki novietnē ir izaudzēti vai ievesti no M1, M2 vai M3 tipa novietnes vai ievesti no citas dalībvalsts vai trešās valsts novietnes vai ganāmpulka, kam ir piešķirts no Maedi-Visna brīvas novietnes vai ganāmpulka statuss, vai no novietnes, kurā visi pamatganāmpulka dzīvnieki kārtējā gada laikā ir seroloģiski izmeklēti, nosakot specifiskās antivielas pret Maedi-Visna ierosinātāju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi, un tas ir norādīts apliecinājumā (2. pielikums);

25.3. reizi gadā izmeklēti kontroles paraugi no visiem pamatganāmpulka dzīvniekiem, kas vecāki par 12 mēnešiem un atrodas vienā novietnē, un iegūtie rezultāti ir negatīvi.

26. Dienests novietnei saglabā M1 tipa novietnes statusu, ja ir ievērotas šādas prasības:

26.1. M1 tipa statusa saglabāšanas laikā novietnē turētajiem dzīvniekiem nav apstiprināta Maedi-Visna diagnoze;

26.2. reizi gadā ir izmeklēti kontroles paraugi no visiem pamatganāmpulka dzīvniekiem, kas ir vecāki par 12 mēnešiem un atrodas vienā novietnē, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;

26.3. kazu sugas dzīvniekus, kuri ir vecāki par 12 mēnešiem un kurus tur kopā ar aitu sugas dzīvniekiem, reizi gadā izmeklē seroloģiski, nosakot specifiskās antivielas pret kazu artrīta-encefalīta ierosinātāju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;

26.4. jērus piebaro ar aitas pienu, kas iegūts no Maedi-Visna seroloģiski negatīvām aitām, vai kazas pienu, kas iegūts no kazu artrīta-encefalīta seroloģiski negatīvām kazām;

26.5. novietnē atrodas dzīvnieki, kas tur ir dzimuši vai ievietoti no citas novietnes saskaņā ar šo noteikumu 27. punktā minētajām prasībām.

27. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs novietnē, kurai piešķirts M1 tipa novietnes statuss, drīkst ievietot dzīvniekus:

27.1. no tāda paša statusa novietnes vai no novietnes, kurai piešķirts M2 vai M3 tipa novietnes statuss;

27.2. no dalībvalsts vai trešās valsts:

27.2.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritē un veterinārajām prasībām to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli, kā arī saskaņā ar Komisijas 2010. gada 12. marta Regulu (ES) Nr. 206/2010, ar ko izveido sarakstus, kuros iekļautas trešās valstis, to teritorijas vai daļas, no kurām Eiropas Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu, un nosaka veterinārās sertifikācijas prasības (turpmāk – Regula Nr. 206/2010) un ja ievestajiem dzīvniekiem ne vēlāk kā 30 dienas pirms vai pēc to ievietošanas novietnē paņemti un izmeklēti kontroles paraugi, un iegūtie rezultāti ir negatīvi. Dzīvniekus, kas nav seroloģiski izmeklēti pirms to ievietošanas novietnē, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs izolē, seroloģiski izmeklē un, ja iegūti negatīvi rezultāti, ievieto novietnē pie pārējiem dzīvniekiem;

27.2.2. no Maedi-Visna brīvas novietnes vai ganāmpulka vai no novietnes, kurā visi pamatganāmpulka dzīvnieki kārtējā gada laikā seroloģiski izmeklēti, nosakot specifiskās antivielas pret Maedi-Visna ierosinātāju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi, un tas ir norādīts apliecinājumā (2. pielikums).

2.2. Pasākumi, kas veicami, lai novietnei piešķirtu un saglabātu M2 tipa novietnes statusu

28. Dienests novietnei piešķir M2 tipa novietnes statusu, ja ir izpildītas šādas prasības:

28.1. kārtējā gadā ir izmeklēti kontroles paraugi no visiem pamatganāmpulka dzīvniekiem, kas ir vecāki par 12 mēnešiem un atrodas vienā novietnē, un iegūtie rezultāti ir negatīvi, kā arī novietnei divus gadus ir saglabāts M1 tipa novietnes statuss;

28.2. dzīvnieki ir ievesti no novietnes, kurai noteikts M2 vai M3 tipa novietnes statuss, vai no citas dalībvalsts vai trešās valsts novietnes vai ganāmpulka, kam ir piešķirts no Maedi-Visna brīvas novietnes vai ganāmpulka statuss, vai no novietnes, kurā visi pamatganāmpulka dzīvnieki divus gadus pēc kārtas ir seroloģiski izmeklēti, nosakot specifiskās antivielas pret Maedi-Visna ierosinātāju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi, un tas ir norādīts apliecinājumā (2. pielikums).

29. Dienests novietnei saglabā M2 tipa novietnes statusu, ja ir izpildītas šādas prasības:

29.1. novietnē turētajiem dzīvniekiem nav apstiprināta Maedi-Visna diagnoze;

29.2. reizi gadā ir izmeklēti kontroles paraugi no visiem pamatganāmpulka dzīvniekiem, kas ir vecāki par 12 mēnešiem un atrodas vienā novietnē, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;

29.3. kazu sugas dzīvniekus, kuri ir vecāki par 12 mēnešiem un kurus tur kopā ar aitu sugas dzīvniekiem, reizi gadā izmeklē seroloģiski, nosakot specifiskās antivielas pret kazu artrīta-encefalīta ierosinātāju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;

29.4. jērus piebaro ar aitas pienu, kas iegūts no Maedi-Visna seroloģiski negatīvām aitām, vai kazas pienu, kas iegūts no kazu artrīta-encefalīta seroloģiski negatīvām kazām;

29.5. novietnē atrodas dzīvnieki, kas tur ir dzimuši vai ievietoti no citas novietnes saskaņā ar šo noteikumu 30. punktā minētajām prasībām.

30. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs novietnē, kurai piešķirts M2 tipa novietnes statuss, drīkst ievietot dzīvniekus:

30.1. no tāda paša statusa novietnes vai no novietnes, kurai piešķirts M3 tipa novietnes statuss;

30.2. no dalībvalsts vai trešās valsts:

30.2.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritē un veterinārajām prasībām to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli, kā arī saskaņā ar Regulu Nr. 206/2010 un ja ievestajiem dzīvniekiem ne vēlāk kā 30 dienas pirms vai pēc to ievietošanas novietnē paņemti un izmeklēti kontroles paraugi, un iegūtie rezultāti ir negatīvi. Dzīvniekus, kas nav seroloģiski izmeklēti pirms to ievietošanas novietnē, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs izolē, seroloģiski izmeklē un, ja iegūti negatīvi rezultāti, ievieto novietnē pie pārējiem dzīvniekiem;

30.2.2. no Maedi-Visna brīvas novietnes vai ganāmpulka vai no novietnes, kurā visi pamatganāmpulka dzīvnieki divus gadus pēc kārtas ir seroloģiski izmeklēti, nosakot specifiskās antivielas pret Maedi-Visna ierosinātāju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi, un tas ir norādīts apliecinājumā (2. pielikums).

2.3. Pasākumi, kas veicami, lai novietnei piešķirtu un saglabātu M3 tipa novietnes statusu

31. Dienests novietnei piešķir M3 tipa novietnes statusu, ja ir izpildītas šādas prasības:

31.1. novietnei iepriekš divus gadus ir saglabāts M2 tipa novietnes statuss;

31.2. dzīvnieki ir ievesti no novietnes, kurai noteikts M3 tipa novietnes statuss, vai no citas dalībvalsts vai trešās valsts novietnes vai ganāmpulka, kam ir piešķirts no Maedi-Visna oficiāli brīvas novietnes vai ganāmpulka statuss, vai no novietnes, kurā visi pamatganāmpulka dzīvnieki trīs gadus pēc kārtas ir seroloģiski izmeklēti, nosakot specifiskās antivielas pret Maedi-Visna ierosinātāju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi, un tas ir norādīts apliecinājumā (2. pielikums).

32. Dienests novietnei saglabā M3 tipa novietnes statusu, ja ir izpildītas šādas prasības:

32.1. turētajiem dzīvniekiem nav apstiprināta Maedi-Visna diagnoze;

32.2. reizi trijos gados ir izmeklēti kontroles paraugi no visiem pamatganāmpulka dzīvniekiem, kas ir vecāki par 12 mēnešiem un atrodas vienā novietnē, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;

32.3. kazu sugas dzīvniekus, kuri ir vecāki par 12 mēnešiem un kurus tur kopā ar aitu sugas dzīvniekiem, reizi gadā izmeklē seroloģiski, nosakot specifiskās antivielas pret kazu artrīta-encefalīta ierosinātāju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;

32.4. jērus piebaro ar aitas pienu, kas iegūts no Maedi-Visna seroloģiski negatīvām aitām, vai kazas pienu, kas iegūts no kazu artrīta-encefalīta seroloģiski negatīvām kazām;

32.5. novietnē atrodas dzīvnieki, kas tur ir dzimuši vai ievietoti no citas novietnes saskaņā ar šo noteikumu 33. punktā minētajām prasībām.

33. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs novietnē, kurai piešķirts M3 tipa novietnes statuss, drīkst ievietot dzīvniekus:

33.1. no tāda paša statusa novietnes;

33.2. no dalībvalsts vai trešās valsts:

33.2.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritē un veterinārajām prasībām to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli, kā arī saskaņā ar Regulu Nr. 206/2010, ja ievestajiem dzīvniekiem ne vēlāk kā 30 dienas pirms vai pēc to ievietošanas novietnē paņemti un izmeklēti kontroles paraugi un iegūtie rezultāti ir negatīvi. Dzīvniekus, kas nav seroloģiski izmeklēti pirms to ievietošanas novietnē, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs izolē, seroloģiski izmeklē un, ja iegūti negatīvi rezultāti, ievieto novietnē pie pārējiem dzīvniekiem;

33.2.2. no Maedi-Visna oficiāli brīvas novietnes vai ganāmpulka vai no novietnes, kurā visi pamatganāmpulka dzīvnieki trīs gadus pēc kārtas ir seroloģiski izmeklēti, nosakot specifiskās antivielas pret Maedi-Visna ierosinātāju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi, un tas ir norādīts apliecinājumā (2. pielikums).

3. Maedi-Visna apkarošanas pasākumi

34. Ja novietnē ir aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar Maedi-Visna vai konstatē ar Maedi-Visna slimu dzīvnieku, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, kas vēlas, lai novietnei piešķirtu M1, M2 vai M3 tipa novietnes statusu, izpilda šo noteikumu 35., 36., 37., 40. un 43. punktā minētos nosacījumus.

35. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs:

35.1. nodrošina, lai epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā dzīvnieks, kurš ir slims ar Maedi-Visna vai ir aizdomas par viņa saslimšanu ar Maedi-Visna, nenonāktu kontaktā ar citiem dzīvniekiem novietnē, kurai ir cits novietnes statuss;

35.2. pienu, kas iegūts no dzīvnieka, kurš ir slims ar Maedi-Visna vai ir aizdomas par viņa saslimšanu ar Maedi-Visna, nedrīkst izbarot M1, M2 vai M3 tipa novietnē turētiem dzīvniekiem, ja šāds piens nav termiski apstrādāts, nodrošinot Maedi-Visna ierosinātāja iznīcināšanu;

35.3. ja ir aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar Maedi-Visna, tad šo dzīvnieku, kā arī ar Maedi-Visna slimo dzīvnieku un tā pēcnācējus, kas ir jaunāki par 12 mēnešiem, divu nedēļu laikā pēc diagnozes apstiprināšanas nosūta uz novietni, kurā tiek turēti nobarojamie dzīvnieki, vai uz kautuvi nokaušanai.

36. Ja dzīvnieks, kurš ir slims ar Maedi-Visna vai ir aizdomas par viņa saslimšanu ar Maedi-Visna, ir bijis kontaktā ar citiem veselajiem dzīvniekiem novietnē, visus novietnē atlikušos dzīvniekus, kas vecāki par 12 mēnešiem, seroloģiski izmeklē, nosakot specifiskās antivielas pret Maedi-Visna ierosinātāju. Novietni uzskata par Maedi-Visna slimības neskartu, ja divos seroloģiskajos izmeklējumos ir iegūti negatīvi rezultāti un izmeklējumi veikti ar vismaz četru, bet ne vairāk kā 12 mēnešu starplaiku.

37. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs piecu darbdienu laikā informē praktizējošu veterinārārstu vai attiecīgo dienesta teritoriālo struktūrvienību par uzsāktajiem Maedi-Visna apkarošanas pasākumiem.

38. Dienesta attiecīgā teritoriālā struktūrvienība pēc dzīvnieku īpašnieka vai turētāja lūguma organizē epidemioloģisko izmeklēšanu, lai atklātu iespējamās inficētās un epidemioloģiski saistītās novietnes, kurās esošie dzīvnieki ir kontaktējušies ar dzīvnieku, kas slimo ar Maedi-Visna.

39. Epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā dienesta attiecīgā teritoriālā struktūrvienība, ja nepieciešams, veido ekspertu darba grupu, pieaicinot aitkopības nozarē praktizējošus veterinārārstus un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes speciālistus, lai noteiktu nepieciešamos Maedi-Visna apkarošanas pasākumus inficētajās un epidemioloģiski saistītajās novietnēs.

40. Ja epidemioloģiski saistīto novietņu dzīvnieku īpašnieks vai turētājs vēlas, lai novietnei piešķirtu vai saglabātu M1 vai M2 vai M3 tipa novietnes statusu, tas nodrošina to dzīvnieku seroloģisko izmeklēšanu, kuri vecāki par 12 mēnešiem, nosakot specifiskās antivielas pret Maedi-Visna ierosinātāju. Novietni uzskata par Maedi-Visna slimības neskartu, ja divos seroloģiskajos izmeklējumos ir iegūti negatīvi rezultāti un izmeklējumi veikti ar vismaz četru, bet ne vairāk kā 12 mēnešu starplaiku.

41. Praktizējošs veterinārārsts vai dienesta inspektors, ja nepieciešams, epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā no dzīvnieka, par kuru ir aizdomas par saslimšanu ar Maedi-Visna, var paņemt klīnisko vai patoloģiskā materiāla paraugu un nosūtīt laboratoriskai izmeklēšanai uz institūtu vai citu akreditētu laboratoriju Maedi-Visna diagnozes noteikšanai saskaņā ar šo noteikumu 42. punktā minētajiem nosacījumiem.

42. Maedi-Visna diagnozi var apstiprināt:

42.1. MN, MP, M1 tipa statusa novietnēs, ja laboratoriski iegūts pozitīvs seroloģisko izmeklējumu rezultāts, nosakot specifiskās antivielas pret Maedi-Visna ierosinātāju;

42.2. M2 vai M3 tipa statusa novietnēs, ja laboratoriski iegūts:

42.2.1. pozitīvs seroloģisko izmeklējumu rezultāts, nosakot specifiskās antivielas pret Maedi-Visna ierosinātāju;

42.2.2. pozitīvs virusoloģisko izmeklējumu rezultāts, nosakot Maedi-Visna ierosinātāju.

43. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs ganāmpulka atjaunošanai:

43.1. M1 tipa statusa novietnē ieved dzīvniekus saskaņā ar šo noteikumu 27. punktā minētajām prasībām;

43.2. M2 tipa statusa novietnē ieved dzīvniekus saskaņā ar šo noteikumu 30. punktā minētajām prasībām;

43.3. M3 tipa statusa novietnē ieved dzīvniekus saskaņā ar šo noteikumu 33. punktā minētajām prasībām.

4. Noslēguma jautājumi

44. Lai piešķirtu M1 tipa novietnes statusu 2014. un 2015. gadā, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs iesniedz dienestā iesniegumu par M1 tipa novietnes statusa piešķiršanu (3. pielikums), ja gada laikā ir veikta pamatganāmpulka dzīvnieku seroloģiskā izmeklēšana uz Maedi-Visna un iegūti negatīvi rezultāti.

(Grozīts ar MK 07.04.2015. noteikumiem Nr.169)

45. Lai piešķirtu M2 tipa novietnes statusu 2014. un 2015. gadā, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs iesniedz dienestā iesniegumu par M2 tipa novietnes statusa piešķiršanu (3. pielikums), ja kārtējā gadā un divus gadus iepriekš ir veikta pamatganāmpulka dzīvnieku seroloģiskā izmeklēšana uz Maedi-Visna un iegūti negatīvi rezultāti.

(Grozīts ar MK 07.04.2015. noteikumiem Nr.169)

46. Lai piešķirtu M3 tipa novietnes statusu 2014. gadā, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs iesniedz dienestā iesniegumu par M3 tipa novietnes statusa piešķiršanu (3. pielikums), ja:

46.1. katru gadu no 2006. gada līdz 2009. gadam visiem pamatganāmpulka dzīvniekiem ir veikti seroloģiskie izmeklējumi uz Maedi-Visna un iegūti negatīvi rezultāti;

46.2. 2010. un 2011. gadā pamatganāmpulka dzīvniekiem izlases veidā ir veikti seroloģiskie izmeklējumi uz Maedi-Visna un iegūti negatīvi rezultāti;

46.3. 2012. un 2013. gadā visiem pamatganāmpulka dzīvniekiem ir veikti seroloģiskie izmeklējumi uz Maedi-Visna un iegūti negatīvi rezultāti;

46.4. dzīvnieki tajā ievietoti no novietnes, kurā esošajiem dzīvniekiem ir veikti šo noteikumu 46.1., 46.2. un 46.3. apakšpunktā minētie seroloģiskie izmeklējumi un iegūti negatīvi rezultāti.

46.1 Lai piešķirtu M3 tipa novietnes statusu 2015. gadā, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs iesniedz dienestā iesniegumu par M3 tipa novietnes statusa piešķiršanu (3. pielikums), ja piecu gadu periodā līdz iesnieguma iesniegšanas brīdim ir izpildītas šādas prasības:

46.1 1. divus gadus pēc kārtas pamatganāmpulka dzīvniekiem izlases veidā ir veikti seroloģiskie izmeklējumi uz Maedi-Visna un iegūti negatīvi rezultāti;

46.1 2. nākamajos trijos gados visiem pamatganāmpulka dzīvniekiem ir veikti seroloģiski izmeklējumi uz Maedi-Visna un iegūti negatīvi rezultāti.

(MK 07.04.2015. noteikumu Nr.169 redakcijā)

47. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs šo noteikumu 44., 45. vai 46. punktā minēto iesniegumu dienestā rakstiski iesniedz līdz 2014. gada 1. augustam. Iesniegumam pievieno testēšanas pārskatu kopijas par dzīvniekiem veiktajiem seroloģiskajiem izmeklējumiem.

47.1 Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs šo noteikumu 44., 45. vai 46.1 punktā minēto iesniegumu dienestā rakstiski iesniedz līdz 2015. gada 31. oktobrim. Iesniegumam pievieno testēšanas pārskatu kopijas par dzīvniekiem veiktajiem seroloģiskajiem izmeklējumiem.

(MK 07.04.2015. noteikumu Nr.169 redakcijā)

48. Dienests nosaka novietnes atbilstību attiecīgajam statusam, izvērtējot šo noteikumu 44., 45., 46. vai 46.1 punktā minēto iesniegumu, un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

48.1. piešķirt novietnei M1, M2 vai M3 tipa novietnes statusu, to rakstiski paziņojot dzīvnieku īpašniekam vai turētājam;

48.2. nepiešķirt novietnei M1, M2 vai M3 tipa novietnes statusu, rakstiski sniedzot pamatotu atteikumu.

(Grozīts ar MK 07.04.2015. noteikumiem Nr.169)

49. Dzīvnieku novietnēm, par kurām līdz 2014. gada 1. augustam nav saņemts iesniegums atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam par M1, M2 vai M3 tipa statusa piešķiršanu, dienests līdz 2014. gada 1. septembrim pieņem lēmumu par MN tipa novietnes statusa piešķiršanu.

49.1 Ja līdz 2015. gada 31. oktobrim atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam nav saņemts iesniegums par M1, M2 vai M3 tipa statusa piešķiršanu dzīvnieku novietnei, dienests līdz 2015. gada 30. novembrim pieņem lēmumu par MN tipa novietnes statusa piešķiršanu.

(MK 07.04.2015. noteikumu Nr.169 redakcijā)

50. Par dzīvnieku novietnei piešķirto statusu atbilstoši šo noteikumu 48.1. apakšpunktam, kā arī 49. un 49.1 punktam un nepieciešamo kontroles paraugu atlases kritērijiem dienests līdz 2015. gada 30. novembrim paziņo datu centram, kas piešķirto statusu un nākamo nepieciešamo seroloģisko izmeklējumu beigu datumu līdz 2015. gada 15. decembrim reģistrē datu centra datubāzē.

(MK 07.04.2015. noteikumu Nr.169 redakcijā)

51. Datu centrs līdz 2015. gada 15. decembrim sagatavo un ievieto savas tīmekļa vietnes publiskajā sadaļā informāciju dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem un dienestam par dzīvnieku reģistrā reģistrētajām novietnēm, kurās dzīvniekiem nepieciešams veikt kontroles paraugu izmeklējumus nākamajā gadā.

(Grozīts ar MK 07.04.2015. noteikumiem Nr.169)

52. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs pēc šo noteikumu 51. punktā minētās informācijas iegūšanas nodrošina attiecīgo dzīvnieku seroloģisko izmeklēšanu 2015. un 2016. gadā.

(Grozīts ar MK 07.04.2015. noteikumiem Nr.169)

53. Ja dzīvniekus 2014. un 2015. gadā paredzēts vest uz pasākumu ar tās pašas sugas dzīvnieku piedalīšanos no dažādām novietnēm, kurām vēl nav piešķirts M2 vai M3 tipa novietnes statuss, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs 30 dienu laikā pirms pasākuma nodrošina to dzīvnieku seroloģisko izmeklēšanu uz Maedi-Visna, kuri ir vecāki par sešiem mēnešiem un tiek vesti uz pasākumu. Dzīvniekus uz pasākumu atļauts vest, ja iegūtie seroloģiskie rezultāti ir negatīvi.

(Grozīts ar MK 07.04.2015. noteikumiem Nr.169)

54. Šo noteikumu 53. punktā minētā pasākuma organizētāju pienākums ir nodrošināt, lai pasākumu laikā dzīvnieki ar dažādu veselības stāvokli tiktu izolēti cits no cita un tiem nebūtu iespējams kontaktēties savā starpā.

55. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. jūnijā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministrs Uldis Augulis
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 20.maija noteikumiem Nr.251
Iesniegums
MN, M1, M2 vai M3 tipa novietnes statusa piešķiršanai
1. Vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums (drukātiem burtiem) 
 


2. Fiziskās personas deklarētās dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas juridiskā adrese (drukātiem burtiem) 
 
 

3. Kontaktinformācija:

3.1. tālruņa vai mobilā tālruņa numurs 
3.2. faksa numurs 
3.3. e-pasta adrese 


4. Uzņēmuma reģistrācijas numurs komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā

LV            

5. Ganāmpulka reģistrācijas numurs Lauksaimniecības datu centra reģistrā

L

V

        

6. Novietnes reģistrācijas numurs Lauksaimniecības datu centra reģistrā*

L

V

         


7. Novietnes faktiskās atrašanās vietas adrese, kas paredzēta statusa piešķiršanai 
 
 

8. Aitu turēšanas mērķis novietnē (atbilstošo atzīmēt):

nobarošanai

vaislai

9. Ziņas par aitu novietni:

9.1. novietnē tiek veikta aitu pārraudzība:

9.2. novietne Lauksaimniecības datu centrā ir saņēmusi šķirnes aitu audzēšanas saimniecības statusu:

10. Novietnei piešķirt šādu statusu:

10.1. MN tipa novietnes statusu (nezināms Maedi-Visna statuss)

Ja novietnē kāds dzīvnieks ir bijis seroloģiski izmeklēts uz Maedi-Visna un iegūts pozitīvs rezultāts, vai šis dzīvnieks tika nosūtīts uz kautuvi vai pārvietots uz novietni, kurā tur nobarojamos dzīvniekus:

jā, ir nosūtīts uz kautuvi

jā, ir pārvietots uz citu novietni, kurā tur nobarojamos dzīvniekus

dzīvnieks nav pārvietots

10.2. M1 tipa novietnes statusu (novietne, kurā dzīvnieki atveseļojas no Maedi-Visna):

10.2.1. ja ir bijusi apstiprināta Maedi-Visna diagnoze, vai novietnē ir veikti Maedi-Visna apkarošanas pasākumi:

10.2.2. vai dzīvnieki:

a) izaudzēti savā novietnē:

b) ievesti no M1, M2 vai M3 tipa novietnes:

jā (norādīt, no kura tipa novietnes) ____________________________

c) ievesti no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai no trešās valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, novietnes vai ganāmpulka, kam ir piešķirts no Maedi-Visna brīvas novietnes vai ganāmpulka statuss:

d) ievesti no novietnes, kurā visi pamatganāmpulka dzīvnieki katru gadu ir seroloģiski izmeklēti, nosakot specifiskās antivielas pret Maedi-Visna ierosinātāju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi:

10.2.3. ja dzīvnieki novietnē ievesti no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai no trešās valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts:

10.2.3.1. norādīt, no kuras valsts dzīvnieki ievesti, kā arī veterinārā (veselības) sertifikāta numuru un datumu***:

 
 

10.2.3.2. vai šai valstī ir Maedi-Visna uzraudzības programma:

nezinu

10.2.3.3. norādīt, vai ir aizpildīts apliecinājums no dalībvalsts vai trešās valsts par Maedi-Visna uzraudzību aitu ganāmpulkā vai novietnē (2. pielikums):

jā****______________________________________________________

10.2.3.4. vai ievestie dzīvnieki novietnē:

a) tika izolēti:

b) ir seroloģiski izmeklēti uz Maedi-Visna un iegūti negatīvi rezultāti:

jā (norādīt testēšanas pārskata numuru, datumu, metodi un rezultātus)**:

 
 

10.2.4. vai:

a) visiem pamatganāmpulka dzīvniekiem, kas ir vecāki par 12 mēnešiem, kārtējā gadā ir veikti seroloģiskie izmeklējumi uz Maedi-Visna:

b) dzīvnieki atrodas vienā novietnē:

c) seroloģisko izmeklējumu rezultāti ir negatīvi:

jā (norādīt testēšanas pārskata numuru, datumu, metodi un rezultātus)**:

 
 
 

10.2.5. ja aitas tiek turētas kopā ar kazu sugas dzīvniekiem, vai dzīvnieki, kas ir vecāki par 12 mēnešiem, ir seroloģiski izmeklēti uz kazu artrītu-encefalītu vienu reizi gadā un iegūti negatīvi rezultāti:

jā (norādīt testēšanas pārskata numuru, datumu, metodi un rezultātus)**

 
 
 

10.2.6. ja novietnē jēri tiek piebaroti ar aitas vai kazas pienu, vai jēri tiek baroti ar aitas pienu, kas iegūts no Maedi-Visna seroloģiski negatīvām aitām, vai ar kazas pienu, kas iegūts no kazu artrīta-encefalīta seroloģiski negatīvām kazām:

10.3. M2 tipa novietnes statusu (no Maedi-Visna brīvas novietnes statuss):

10.3.1. vai dzīvnieki:

a) izaudzēti savā novietnē:

b) ievesti no M2 vai M3 tipa novietnes:

c) ievesti no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai no trešās valsts novietnes vai ganāmpulka, kam ir piešķirts no Maedi-Visna brīvas novietnes vai ganāmpulka statuss:

d) ievesti no novietnes, kurā visi pamatganāmpulka dzīvnieki divus gadus pēc kārtas ir seroloģiski izmeklēti, nosakot specifiskās antivielas pret Maedi-Visna ierosinātāju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi:

10.3.2. ja dzīvnieki novietnē ir ievesti no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai no trešās valsts:

10.3.2.1. norādīt, no kuras valsts dzīvnieki ievesti, kā arī veterinārā (veselības) sertifikāta numuru un datumu***:

 
 

10.3.2.2. vai šajā valstī ir Maedi-Visna uzraudzības programma:

nezinu

10.3.2.3. norādīt, vai ir aizpildīts dalībvalsts vai trešās valsts apliecinājums par Maedi-Visna uzraudzību aitu ganāmpulkā vai novietnē (2. pielikums):

jā****_____________________________________________________

10.3.2.4. vai ievestie dzīvnieki novietnē:

a) tika izolēti:

b) ir seroloģiski izmeklēti uz Maedi-Visna un iegūti negatīvi rezultāti:

jā (norādīt testēšanas pārskata numuru, datumu, metodi un rezultātus)**:

 
 
 

10.3.3. vai:

a) visiem pamatganāmpulka dzīvniekiem, kas ir vecāki par 12 mēnešiem, kārtējā gadā ir veikti seroloģiskie izmeklējumi uz Maedi-Visna:

b) dzīvnieki atrodas vienā novietnē:

c) seroloģisko izmeklējumu rezultāti ir negatīvi:

jā (norādīt testēšanas pārskata numuru, datumu, metodi un rezultātus)**:

 
 
 

d) divus gadus ir saglabāts M1 tipa novietnes statuss:

10.3.4. ja aitas tiek turētas kopā ar kazas sugas dzīvniekiem, vai dzīvnieki, kas ir vecāki par 12 mēnešiem, ir seroloģiski izmeklēti uz kazu artrītu-encefalītu vienu reizi gadā un iegūti negatīvi rezultāti:

jā (norādīt testēšanas pārskata numuru, datumu, metodi un rezultātus)**:

 
 
 

10.3.5. ja novietnē jēri tiek piebaroti ar aitas vai kazas pienu, vai jēri tiek baroti ar aitas pienu, kas iegūts no Maedi-Visna seroloģiski negatīvām aitām, vai ar kazas pienu, kas iegūts no kazu artrīta-encefalīta seroloģiski negatīvām kazām:

10.4. M3 tipa novietnes statusu (no Maedi-Visna oficiāli brīvas novietnes statuss):

10.4.1. vai dzīvnieki:

a) izaudzēti savā novietnē:

b) ir ievesti no M3 tipa novietnes:

c) ir ievesti no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai no trešās valsts novietnes vai ganāmpulka, kam ir piešķirts no Maedi-Visna oficiāli brīvas novietnes vai ganāmpulka statuss:

d) ir ievesti no novietnes, kurā visi pamatganāmpulka dzīvnieki trīs gadus pēc kārtas ir seroloģiski izmeklēti, nosakot specifiskās antivielas pret Maedi-Visna ierosinātāju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi:

10.4.2. ja dzīvnieki novietnē ir ievesti no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai no trešās valsts:

10.4.2.1. norādīt, no kuras valsts dzīvnieki ievesti, kā arī veterinārā (veselības) sertifikāta numuru un datumu***:

 
 

10.4.2.2. vai šai valstī ir Maedi-Visna uzraudzības programma:

nezinu

10.4.2.3. norādīt, vai ir aizpildīts dalībvalsts vai trešās valsts apliecinājums par Maedi-Visna uzraudzību aitu ganāmpulkā vai novietnē (2. pielikums):

jā****______________________________________________________

10.4.2.4. vai ievestie dzīvnieki novietnē:

a) tika izolēti:

b) ir seroloģiski izmeklēti uz Maedi-Visna un iegūti negatīvi rezultāti:

jā (norādīt testēšanas pārskata numuru, datumu, metodi un rezultātus)**:

 
 

10.4.3. vai novietnei divus gadus ir saglabāts M2 tipa novietnes statuss:

jā (norādīt datumu, no kura tika piešķirts M2 tipa novietnes statuss) ________________________________

10.4.4. ja aitas tiek turētas kopā ar kazu sugas dzīvniekiem, vai dzīvnieki, kas ir vecāki par 12 mēnešiem, ir seroloģiski izmeklēti uz kazu artrītu-encefalītu vienu reizi gadā un iegūti negatīvi rezultāti:

jā (norādīt testēšanas pārskata numuru, datumu, metodi un rezultātus)**:

 
 

10.4.5. ja novietnē jēri tiek piebaroti ar aitas vai kazas pienu, vai jēri tiek baroti ar aitas pienu, kas iegūts no Maedi-Visna seroloģiski negatīvām aitām, vai ar kazas pienu, kas iegūts no kazu artrīta-encefalīta seroloģiski negatīvām kazām:

 nē

 jā

11. Novietnē tiek turētas aitas un kazas (norādīt pa dzīvnieku sugām to dzīvnieku kopskaitu, kuri vecāki par 12 mēnešiem)

 

12. Vai aitu ganāmpulks ir izvietots (atrodas) vairākās novietnēs:

 nē

 jā (norādīt novietņu skaitu un novietnēm piešķirto statusu, ja tāds ir):

 
 

13. Ja aitu ganāmpulkā ir vairākas novietnes ar dažādu statusu, norādīt:

13.1. vai katra novietne ir reģistrēta Lauksaimniecības datu centra reģistrā:

 nē

 jā (norādīt katras novietnes reģistrācijas numuru Lauksaimniecības datu centra reģistrā)

 
 

13.2. vai katrā novietnē turētajiem dzīvniekiem ir paredzētas savas ganības:

13.3. vai katrā novietnē ir atsevišķs aprīkojums, kas nav tiešā saskarē ar citā novietnē esošajiem dzīvniekiem:

14. Vai no novietnes dzīvnieki tiek pārvietoti uz citu ganību teritoriju, kurā ganās cita ganāmpulka aitu vai kazu dzīvnieki:

jā (norādīt, ja ir zināms šo ganāmpulku novietnēm piešķirtais statuss)

 
 


  

(datums*****)

 
   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts****)

Aizpilda Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona

Piešķirt novietnei

 

tipa novietnes statusu

 
 
 


  

(datums*****)

 
   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts****)

Piezīmes.

1. * Norāda arī ganāmpulka īpašnieka vai turētāja piešķirto novietnes iekšējo numuru, ja tāds ir.

2. ** Pievieno testēšanas pārskatu kopijas.

3. *** Pievieno veterinārā (veselības) sertifikāta kopiju.

4. **** Pievieno apliecinājuma kopiju.

5. ***** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministrs Uldis Augulis
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 20.maija noteikumiem Nr.251
Apliecinājums
par Maedi-Visna uzraudzību aitu ganāmpulkā vai novietnē

20__. gada ___. ____________

I. Apliecinājums

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārajam dienestam (kompetentajai institūcijai) ar šo apliecinājumu tiek paziņots, ka Latvijas Republikā tiek ievests(-i) aitu sugas dzīvnieks(-i) (turpmāk – dzīvnieki), kas ir no novietnes/ganāmpulka (atbilstošo atzīmēt):

1.   Kurā visi pamatganāmpulka dzīvnieki (aitu māte(-es), vaislas teķis(-i) un visas pārējās aitas, kas vecākas par 12 mēnešiem) pēdējos trīs gadus pēc kārtas ir seroloģiski izmeklēti, nosakot specifiskās antivielas pret Maedi-Visna ierosinātāju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi.

Papildus norādāmā informācija par Maedi-Visna uzraudzību pēdējo triju gadu laikā:

Paraugu ņemšanas datums

Izmeklēto paraugu skaits un rezultāti

Izmeklēto dzīvnieku skaits un testēšanas pārskata numurs,
izdošanas datums*

1.  
2.  
3.  

2.   Kurā visi pamatganāmpulka dzīvnieki (aitu māte(-es), vaislas teķis(-i) un visas pārējās aitas, kas vecākas par 12 mēnešiem) pēdējos divus gadus pēc kārtas ir seroloģiski izmeklēti, nosakot specifiskās antivielas pret Maedi-Visna ierosinātāju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi.

Papildus norādāmā informācija par Maedi-Visna uzraudzību pēdējo divu gadu laikā:

Paraugu ņemšanas datums

Izmeklēto paraugu skaits un rezultāti

Izmeklēto dzīvnieku skaits un testēšanas pārskata numurs,
izdošanas datums*

1.  
2.  

3.   Kurai piešķirts no Maedi-Visna oficiāli brīvas novietnes vai ganāmpulka statuss.

Papildus norādāmā informācija:

3.1. par Maedi-Visna uzraudzību pēdējo triju gadu laikā:

Paraugu ņemšanas datums

Izmeklēto paraugu skaits un rezultāti

Izmeklēto dzīvnieku skaits un testēšanas pārskata numurs,
izdošanas datums*

1.  
2.  
3.  


3.2. datums, kad tika piešķirts no Maedi-Visna oficiāli brīvas novietnes vai ganāmpulka statuss 

4.   Kurai piešķirts no Maedi-Visna brīvas novietnes vai ganāmpulka statuss.

Papildus norādāmā informācija:

4.1. par Maedi-Visna uzraudzību pēdējo divu gadu laikā:

Paraugu ņemšanas datums

Izmeklēto paraugu skaits un rezultāti

Izmeklēto dzīvnieku skaits un testēšanas pārskata numurs,
izdošanas datums*

1.  
2.  


4.2. datums, kad tika piešķirts no Maedi-Visna brīvas novietnes vai ganāmpulka statuss 
  

5.  Kurai piešķirts kāds cits novietnes vai ganāmpulka statuss, izņemot šīs nodaļas 3. vai 4. punktā minēto statusu.

Papildus norādāmā informācija:

5.1. par Maedi-Visna uzraudzību pēdējo gadu laikā:

Paraugu ņemšanas datums

Izmeklēto paraugu skaits un rezultāti

Izmeklēto dzīvnieku skaits un testēšanas pārskata numurs,
izdošanas datums*

1.  

5.2. statusa nosaukums ________________________________________

5.3. datums, kad tika piešķirts novietnes vai ganāmpulka statuss _____________

II. Informācija par dzīvnieka īpašnieku vai turētāju un ganāmpulku

1. Dzīvnieku īpašnieka vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums (drukātiem burtiem) 
  


2. Fiziskās personas deklarētās dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas juridiskā adrese (drukātiem burtiem) 
 

3. Fiziskās vai juridiskās personas kontaktinformācija:

3.1. tālruņa vai mobilā tālruņa numurs 
3.2. faksa numurs 
3.3. e-pasta adrese 


4. Dzīvnieku faktiskās atrašanās vietas adrese, ja tā atšķiras no šīs nodaļas 2. punktā minētās adreses (drukātiem burtiem)

 
 

5. Ganāmpulka reģistrācijas numurs

          

6. Aitu turēšanas mērķis ganāmpulkā (atbilstošo atzīmēt):

nobarošanai

vaislai

Pilnvarotais veterinārārsts (ja kompetentā institūcija piešķir novietnēm vai ganāmpulkiem statusu saistībā ar Maedi-Visna uzraudzību un iegūtajiem laboratoriskajiem rezultātiem):

darbavieta   
vārds, uzvārds   
paraksts** 

Z.v.

 

vai

dzīvnieka īpašnieks/turētājs (ja kompetentā institūcija nepiešķir novietnēm vai ganāmpulkiem statusu saistībā ar Maedi-Visna uzraudzību un iegūtajiem laboratoriskajiem rezultātiem):

vārds, uzvārds  
paraksts**  

Piezīmes.

1. * Pievieno testēšanas pārskatu kopijas.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministrs Uldis Augulis
3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 20.maija noteikumiem Nr.251

(Pielikums grozīts ar MK 07.04.2015. noteikumiem Nr.169)

Iesniegums
M1, M2 vai M3 tipa novietnes statusa piešķiršanai
2014. un 2015. gadā
1. Vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums (drukātiem burtiem)


2. Fiziskās personas deklarētās dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas juridiskā adrese (drukātiem burtiem)

3. Kontaktinformācija:

3.1. tālruņa vai mobilā tālruņa numurs
3.2. faksa numurs
3.3. e-pasta adrese

4. Uzņēmuma reģistrācijas numurs komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā

LV

5. Ganāmpulka reģistrācijas numurs Lauksaimniecības datu centra reģistrā

L

V

6. Novietnes reģistrācijas numurs Lauksaimniecības datu centra reģistrā*

L

V


7. Novietnes faktiskās atrašanās vietas adrese, kas paredzēta statusa piešķiršanai

8. Aitu turēšanas mērķis novietnē (atbilstošo atzīmēt):

nobarošanai

vaislai

9. Ziņas par aitu novietni:

9.1. novietnē veic aitu pārraudzību:

9.2. novietne Lauksaimniecības datu centrā ir saņēmusi šķirnes aitu audzēšanas saimniecības statusu:

10. Novietnei piešķirt statusu (atbilstošo atzīmēt):

10.1. M1 tipa novietnes statusu (novietne, kurā dzīvnieki atveseļojas no Maedi-Visna):

10.1.1. vai gada laikā ir veikti seroloģiskie izmeklējumi pamatganāmpulka dzīvniekiem uz Maedi-Visna:

10.1.2. vai seroloģisko izmeklējumu rezultāti ir negatīvi:

jā (norādīt testēšanas pārskata numuru, datumu, metodi un rezultātus)**:

10.2. M2 tipa novietnes statusu (no Maedi-Visna brīvas novietnes statuss):

10.2.1. vai ir veikti seroloģiskie izmeklējumi pamatganāmpulka dzīvniekiem uz Maedi-Visna kārtējā gadā un divus gadus iepriekš:

10.2.2. vai seroloģisko izmeklējumu rezultāti ir negatīvi:

jā (norādīt testēšanas pārskata numuru, datumu, metodi un rezultātus)**:

10.3. M3 tipa novietnes statusu 2014. gadā (no Maedi-Visna oficiāli brīvas novietnes statuss):

10.3.1. vai visiem pamatganāmpulka dzīvniekiem katru gadu ir veikti seroloģiskie izmeklējumi uz Maedi-Visna :

a) no 2006. gada līdz 2009. gadam;

b) 2010. un 2011. gadā izlases veidā;

c) 2012. un 2013. gadā:

jā (norādīt testēšanas pārskata numuru, datumu, metodi un rezultātus)**:

10.3.2. ja novietne ir jaunāka par sešiem gadiem, vai tajā dzīvnieki ir ievietoti no novietnes, kurā esošajiem dzīvniekiem ir veikti 10.3.1. apakšpunktā minētie seroloģiskie izmeklējumi, un iegūti negatīvi rezultāti:

jā (norādīt novietnes numuru)

10.4. M3 tipa novietnes statusu 2015. gadā (no Maedi-Visna oficiāli brīvas novietnes statuss):

10.4.1. vai piecu gadu periodā līdz iesnieguma iesniegšanas brīdim ir veikti seroloģiskie izmeklējumi uz Maedi-Visna:

a) divus gadus pēc kārtas pamatganāmpulka dzīvniekiem izlases veidā;

b) nākamajos trijos gados visiem pamatganāmpulka dzīvniekiem:

10.4.2. vai seroloģisko izmeklējumu rezultāti ir negatīvi:

jā (norādīt testēšanas pārskata numuru, datumu, metodi un rezultātus)**:

11. Novietnē tiek turētas aitas un kazas (norādīt pa dzīvnieku sugām to dzīvnieku kopskaitu, kuri vecāki par 12 mēnešiem)

12. Vai aitu ganāmpulks ir izvietots (atrodas) vairākās novietnēs:

jā (norādīt novietņu skaitu un novietnei piešķirto statusu, ja tāds ir)

13. Ja aitu ganāmpulkā ir vairākas novietnes ar dažādu statusu:

13.1. vai katra novietne ir reģistrēta Lauksaimniecības datu centra reģistrā:

jā (norādīt katras novietnes reģistrācijas numuru Lauksaimniecības datu centra reģistrā)

13.2. vai katrā novietnē turētajiem dzīvniekiem ir paredzētas savas ganības:

13.3. vai katrā novietnē ir atsevišķs aprīkojums, kas nav tiešā saskarē ar citā novietnē esošajiem dzīvniekiem:

14. Vai no novietnes dzīvnieki tiek pārvietoti uz citu ganību teritoriju, kurā ganās cita ganāmpulka aitas vai kazas:

jā (norādīt, ja ir zināms šo ganāmpulku novietnēm piešķirtais statuss)


(datums***)

(vārds, uzvārds)

(paraksts***)


Aizpilda Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona

Piešķirt novietnei

tipa novietnes statusu


(datums***)

(vārds, uzvārds)

(paraksts***)

Piezīmes.

1. * Norāda arī ganāmpulka īpašnieka vai turētāja piešķirto novietnes iekšējo numuru, ja tāds ir.

2. ** Pievieno testēšanas pārskatu kopijas.

3. *** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā aitu sugas dzīvniekiem veic slimības Maedi-Visna uzraudzību, kontroli un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 251Pieņemts: 20.05.2014.Stājas spēkā: 01.06.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 99, 23.05.2014. OP numurs: 2014/99.2
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
266338
{"selected":{"value":"19.08.2016","content":"<font class='s-1'>19.08.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.08.2016","iso_value":"2016\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.04.2015","iso_value":"2015\/04\/10","content":"<font class='s-1'>10.04.2015.-18.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2014","iso_value":"2014\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2014.-09.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.08.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)