Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumus Nr. 4 "Noteikumi par paziņojumu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistram".
Ministru kabineta noteikumi Nr.170

Rīgā 2014.gada 1.aprīlī (prot. Nr.19 22.§)
Noteikumi par pieteikumiem un paziņojumiem ierakstu izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā

1. Noteikumi nosaka veidlapu paraugus pieteikumiem un paziņojumiem, uz kuriem pamatojoties tiek izdarīti ieraksti reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā.

2. Lai izdarītu ierakstus reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā, izmanto šādas veidlapas:

2.1. pieteikums reliģiskās organizācijas, tās iestādes ierakstīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā (1. pielikums);

2.2. pieteikums reliģiskās organizācijas pārreģistrācijai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā (2. pielikums);

2.3. pieteikums izmaiņu ierakstīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā (3. pielikums);

2.4. pieteikums reliģiskās organizācijas vai tās iestādes reorganizācijas vai darbības izbeigšanas ierakstīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā (4. pielikums);

2.5. pieteikums reliģiskās organizācijas darbības atjaunošanas ierakstīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā (5. pielikums);

2.6. pieteikums par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes izslēgšanu no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra (6. pielikums);

2.7. paziņojums ziņu par Katoļu baznīcas publisko tiesību juridisko personu ierakstīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā (7. pielikums);

2.8. (zaudējis spēku ar 01.01.2015.; sk. 3.punktu).

3. Šo noteikumu 2.8. apakšpunkts un 8. pielikums ir spēkā līdz 2014. gada 31. decembrim.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministra vietā – kultūras ministre Dace Melbārde

1.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.170
Pieteikums
reliģiskās organizācijas, tās iestādes ierakstīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā

R1
veidlapa

 

Datums*

 

.

  

.

    

.

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Vieta


1. Nosaukums


2. Tiesiskā forma
Atzīmēt ar Reliģiskā organizācija:Reliģiskās organizācijas iestāde:
  draudze garīgā personāla mācību iestāde
  reliģiskā savienība (baznīca) klosteris
  diecēze misija
   diakonija
    
   

(cita)

 


3. Ja reģistrācijai piesaka reliģisko organizāciju, norāda:
Konfesionālā piederība
Darbības teritorija


4. Ziņas par reliģisko organizāciju, kas dibina iestādi (aizpilda, ja piesaka reliģiskās organizācijas iestādes reģistrāciju)
Nosaukums
Reģistrācijas numurs
ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı


5. Reliģiskās organizācijas vai reliģiskās organizācijas iestādes darbības mērķi


6. Datums, kad pieņemts lēmums par reliģiskās organizācijas vai reliģiskās organizācijas iestādes dibināšanu


7. Juridiskā adrese (vadības atrašanās vieta)

Valsts

Republikas pilsēta/ novads, novada pilsēta/pagasts, ciemsIelas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

Pasta indekss


8. Vadības institūcijas sastāvs
Vadības institūcijas nosaukums
 

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Personas kods (ja nav personas koda – personas identifikācijas numurs vai dzimšanas datums)

Ir tiesības pārstāvēt (atzīmēt ar "x")

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


9. Pievienotie dokumentiNorādīt dokumentu, eksemplāru skaitu un lapu skaitu
Draudzes reģistrācija 
  statūti (satversme, nolikums) __ eksemplāros, katrs eksemplārs uz ________lp.

draudzes dibinātāju saraksts uz ________lp.

sapulces protokols par draudzes nodibināšanu uz ________lp.

citi dokumenti

 
   
   
   
Reliģiskās savienības (baznīcas) reģistrācija 
 

statūti (satversme, nolikums) __ eksemplāros, katrs eksemplārs uz ________lp.

draudžu – reliģiskās savienības (baznīcas) dibinātāju – saraksts uz ________lp.

protokols par reliģiskās savienības (baznīcas) nodibināšanu uz ________lp.

citi dokumenti

 
   
   
   
Diecēzes reģistrācija 
 

statūti (satversme, nolikums) __ eksemplāros, katrs eksemplārs uz ________lp.

reliģiskās savienības (baznīcas) lēmums par diecēzes izveidošanu uz ________lp.

informācija par vadības sastāvu, kā arī amatpersonām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt diecēzi, uz ________lp.

citi dokumenti

 
   
   
   
Reliģiskās organizācijas iestādes reģistrācija 
 

statūti (satversme, nolikums) __ eksemplāros, katrs eksemplārs uz ________lp.

reliģiskās savienības (baznīcas) vai diecēzes lēmums par reliģiskās organizācijas iestādes izveidošanu uz ________lp.

informācija par amatpersonu, kura ir tiesīga pārstāvēt reliģiskās organizācijas iestādi, uz ________lp.

citi dokumenti

 
   
   
   


10. Informācija par valsts nodevas samaksuAizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, tā atvasinājumu (tai skaitā kopiju, internetbankas izdruku)
Informācija par maksātāju
Juridiska persona

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums (firma)


Fiziska persona
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)
Informācija par maksājuma dokumentu

Maksājuma datums

 

.

  

.

    

.

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Maksājuma dokumenta numurs
Apmaksātā summa un valūtaMaksājuma references numurs
Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (piemēram, banka)11. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst reliģiskās organizācijas, tās iestādes statūtiem (satversmei, nolikumam) un pieņemtajiem lēmumiem


12. Lēmuma paziņošanas veidsAtzīmēt ar vēlamo

 Uz vietas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums

 Nosūtot pa pastu uz deklarēto/juridisko adresi (lēmums par tiesību subjekta reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu tiks nosūtīts uz dibinātāja vai dibinātāja pārstāvja deklarēto dzīvesvietas adresi)

 Nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) – norādīt e-pastu _________________________________


13. Kontaktinformācija saziņaiAtzīmēt ar   vēlamo
 E-pasta adrese: _________________________________

 Tālruņa numurs: _________________________________


14. Persona, kura pilnvarota parakstīt pieteikumu 
VārdsUzvārdsKontakttālrunis (nav obligāti jānorāda)
Paraksts*

Pieteikuma parakstīšanas tiesiskais pamats

Vieta 
Datums* 

.

  

.

    

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)


Izmanto nepieciešamās lapas. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro. Visas aizpildītās lapas sanumurē. Prasības neattiecina uz elektronisko dokumentu, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu

Piezīme.

*  Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tieslietu ministra vietā – kultūras ministre Dace Melbārde

2.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.170
Pieteikums
reliģiskās organizācijas pārreģistrācijai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā

R2
veidlapa

 

Datums*

 

.

  

.

    

.

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Vieta


1. Reģistrācijas numurs un nosaukums
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Reliģiskās organizācijas nosaukums


2. Pievienotie dokumentiNorādīt dokumentu, eksemplāru skaitu un lapu skaitu
 

 

lēmums par reliģiskās organizācijas pārreģistrāciju uz ________lp.   
 

 

citi dokumenti   
      
      
      


3. Informācija par valsts nodevas samaksuAizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, tā atvasinājumu (tai skaitā kopiju, internetbankas izdruku)
Informācija par maksātāju
Juridiska persona
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums (firma)


Fiziska persona
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)
Informācija par maksājuma dokumentu

Maksājuma datums

 

.

  

.

    

.

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Maksājuma dokumenta numurs
Apmaksātā summa un valūtaMaksājuma references numurs
Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (piemēram, banka)4. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst reliģiskās organizācijas statūtiem (satversmei, nolikumam) un pieņemtajiem lēmumiem


5. Lēmuma paziņošanas veidsAtzīmēt ar vēlamo

 Uz vietas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums

 Nosūtot pa pastu uz deklarēto/juridisko adresi (lēmums par tiesību subjekta reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu tiks nosūtīts uz dibinātāja vai dibinātāja pārstāvja deklarēto dzīvesvietas adresi)

 Nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) – norādīt e-pastu _________________________________


6. Kontaktinformācija saziņaiAtzīmēt ar vēlamo
 E-pasta adrese: _________________________________

 Tālruņa numurs: _________________________________


7. Persona, kura pilnvarota parakstīt pieteikumu 
VārdsUzvārdsKontakttālrunis (nav obligāti jānorāda)
Paraksts*Pieteikuma parakstīšanas tiesiskais pamats
Vieta 
Datums* 

.

  

.

    

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)


Izmanto nepieciešamās lapas. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro. Visas aizpildītās lapas sanumurē. Prasības neattiecina uz elektronisko dokumentu, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tieslietu ministra vietā – kultūras ministre Dace Melbārde

3.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.170
Pieteikums
izmaiņu ierakstīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā

R3
veidlapa

 

Datums*

 

.

  

.

    

.

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Vieta


1. Reģistrācijas numurs un nosaukums
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Reliģiskās organizācijas vai tās iestādes nosaukums


2. Izmaiņu būtībaAtzīmēt ar un aizpildīt atbilstošos pieteikuma punktus


 Izmaiņas statūtos (satversmē, nolikumā) → iesniegtais pilnais teksts jaunajā redakcijā pilnībā atbilst pieņemtajiem grozījumiem

 Izmaiņas reliģiskās organizācijas vadības sastāvā vai to amatpersonu sastāvā, kuras ir tiesīgas pārstāvēt reliģisko organizāciju, → aizpildīt pieteikuma 3. punktu

 Mainās reliģiskās organizācijas iestādes amatpersona, kura ir tiesīga pārstāvēt reliģiskās organizācijas iestādi, → aizpildīt pieteikuma 4. punktu


Jāņem vērā!

1. Aizpilda atbilstošos pieteikuma punktus.

2. Ja atbilstošajā lapā nepietiek vietas, izmanto vēl vienu veidlapu.

3. Neaizpildītās veidlapas daļas nepievieno.

4. Pēdējo lapu pievieno vienmēr.

5. Visas lapas numurē.


3. Izmaiņas reliģiskās organizācijas vadības vai to amatpersonu sastāvā, kuras ir tiesīgas pārstāvēt reliģisko organizāciju

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Personas kods (ja nav personas koda – personas identifikācijas numurs vai dzimšanas datums)

Izmaiņu būtība
(atzīmēt ar )

Ir tiesības pārstāvēt
(atzīmēt ar "x")

1.

 izbeigtas pilnvaras

 sācis veikt pienākumus

 mainījušies personas dati

2.

 izbeigtas pilnvaras

 sācis veikt pienākumus

 mainījušies personas dati

3.

 izbeigtas pilnvaras

 sācis veikt pienākumus

 mainījušies personas dati

4.

 izbeigtas pilnvaras

 sācis veikt pienākumus

 mainījušies personas dati

5.

 izbeigtas pilnvaras

 sācis veikt pienākumus

 mainījušies personas dati

6.

 izbeigtas pilnvaras

 sācis veikt pienākumus

 mainījušies personas dati

7.

 izbeigtas pilnvaras

 sācis veikt pienākumus

 mainījušies personas dati

8.

 izbeigtas pilnvaras

 sācis veikt pienākumus

 mainījušies personas dati

9.

 izbeigtas pilnvaras

 sācis veikt pienākumus

 mainījušies personas dati

10.

 izbeigtas pilnvaras

 sācis veikt pienākumus

 mainījušies personas dati


4. Mainās reliģiskās organizācijas iestādes amatpersona, kura ir tiesīga pārstāvēt reliģiskās organizācijas iestādi

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Personas kods (ja nav personas koda – personas identifikācijas numurs vai dzimšanas datums)

Izmaiņu būtība
(atzīmēt ar )

1.

 izbeigtas pilnvaras

 sācis veikt pienākumus

 mainījušies personas dati

2.

 izbeigtas pilnvaras

 sācis veikt pienākumus

 mainījušies personas dati

3.

 izbeigtas pilnvaras

 sācis veikt pienākumus

 mainījušies personas dati


5. Pievienotie dokumentiNorādīt dokumentu, eksemplāru skaitu un lapu skaitu
Reliģiskās organizācijas vai tās iestādes vadības maiņa 
  lēmums par izmaiņām vadības sastāvā vai to amatpersonu sastāvā, kuras ir tiesīgas pārstāvēt reliģisko organizāciju vai tās iestādi, uz ________lp.

citi dokumenti

 
   
   
   
Statūtu grozījumi 
  lēmums par grozījumiem statūtos (satversmē, nolikumā) uz ________lp

statūtu (satversmes, nolikuma) teksts jaunā redakcijā __ eksemplāros uz ________lp.

citi dokumenti

 
   
   
   


6. Informācija par valsts nodevas samaksuAizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, tā atvasinājumu (tai skaitā kopiju, internetbankas izdruku)
Informācija par maksātāju
Juridiska persona
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums (firma)


Fiziska persona
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)
Informācija par maksājuma dokumentu

Maksājuma datums

 

.

  

.

    

.

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Maksājuma dokumenta numurs
Apmaksātā summa un valūtaMaksājuma references numurs
Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (piemēram, banka)7. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst reliģiskās organizācijas, tās iestādes statūtiem (satversmei, nolikumam) un pieņemtajiem lēmumiem


8. Lēmuma paziņošanas veidsAtzīmēt ar vēlamo

 Uz vietas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums

 Nosūtot pa pastu uz deklarēto/juridisko adresi (lēmums par tiesību subjekta reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu tiks nosūtīts uz dibinātāja vai dibinātāja pārstāvja deklarēto dzīvesvietas adresi)

 Nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) – norādīt e-pastu _________________________________


9. Kontaktinformācija saziņaiAtzīmēt ar vēlamo
 E-pasta adrese: _________________________________

 Tālruņa numurs: _________________________________


10. Persona, kura pilnvarota parakstīt pieteikumu 
VārdsUzvārdsKontakttālrunis (nav obligāti jānorāda)
Paraksts*Pieteikuma parakstīšanas tiesiskais pamats
Vieta 
Datums* 

.

  

.

    

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)


Izmanto nepieciešamās lapas. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro. Visas aizpildītās lapas sanumurē. Prasības neattiecina uz elektronisko dokumentu, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tieslietu ministra vietā – kultūras ministre Dace Melbārde

4.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.170
Pieteikums
reliģiskās organizācijas vai tās iestādes reorganizācijas vai darbības izbeigšanas ierakstīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā

R4
veidlapa

 

Datums*

 

.

  

.

    

.

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Vieta


1. Reģistrācijas numurs un nosaukums
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Reliģiskās organizācijas vai tās iestādes nosaukums


2. Pievienotie dokumentiNorādīt dokumentu, eksemplāru skaitu un lapu skaitu
  lēmums par reorganizāciju uz ________lp.

lēmums par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes darbības izbeigšanu (likvidēšanos), ja darbība izbeigta ar reliģiskās organizācijas institūcijas lēmumu, uz ________lp.

citi dokumenti

 
   
   
   


3. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst reliģiskās organizācijas, tās iestādes statūtiem (satversmei, nolikumam) un pieņemtajiem lēmumiem


4. Lēmuma paziņošanas veidsAtzīmēt ar vēlamo

Uz vietas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums

Nosūtot pa pastu uz deklarēto/juridisko adresi (lēmums par tiesību subjekta reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu tiks nosūtīts uz dibinātāja vai dibinātāja pārstāvja deklarēto dzīvesvietas adresi)

Nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) – norādīt e-pastu _________________________________


5. Kontaktinformācija saziņaiAtzīmēt ar vēlamo
E-pasta adrese: _________________________________

Tālruņa numurs: _________________________________


6. Persona, kura pilnvarota parakstīt pieteikumu 
VārdsUzvārdsKontakttālrunis (nav obligāti jānorāda)
Paraksts*Pieteikuma parakstīšanas tiesiskais pamats
Vieta 
Datums* 

.

  

.

    

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)


Izmanto nepieciešamās lapas. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro. Visas aizpildītās lapas sanumurē un caurauklo. Prasības neattiecina uz elektronisko dokumentu, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tieslietu ministra vietā – kultūras ministre Dace Melbārde

5.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.170
Pieteikums
reliģiskās organizācijas darbības atjaunošanas ierakstīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā

R5
veidlapa

 

Datums*

 

.

  

.

    

.

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Vieta


1. Reģistrācijas numurs un nosaukums
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Reliģiskās organizācijas nosaukums


2. Pievienotie dokumentiNorādīt dokumentu, eksemplāru skaitu un lapu skaitu
   lēmums par reliģiskās organizācijas darbības atjaunošanu uz ________lp.

citi dokumenti

 
   
   
   


3. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst reliģiskās organizācijas statūtiem (satversmei, nolikumam) un pieņemtajiem lēmumiem

4. Lēmuma paziņošanas veidsAtzīmēt ar vēlamo

Uz vietas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums

Nosūtot pa pastu uz deklarēto/juridisko adresi (lēmums par tiesību subjekta reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu tiks nosūtīts uz dibinātāja vai dibinātāja pārstāvja deklarēto dzīvesvietas adresi)

Nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) – norādīt e-pastu _________________________________


5. Kontaktinformācija saziņaiAtzīmēt ar vēlamo
E-pasta adrese: _________________________________

Tālruņa numurs: _________________________________


6. Persona, kura pilnvarota parakstīt pieteikumu 
VārdsUzvārdsKontakttālrunis (nav obligāti jānorāda)
Paraksts*Pieteikuma parakstīšanas tiesiskais pamats
Vieta 
Datums* 

.

  

.

    

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)


Izmanto nepieciešamās lapas. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro. Visas aizpildītās lapas sanumurē un caurauklo. Prasības neattiecina uz elektronisko dokumentu, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tieslietu ministra vietā – kultūras ministre Dace Melbārde

6.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.170
Pieteikums
par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes izslēgšanu no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra

R6
veidlapa

 

Datums*

 

.

  

.

    

.

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Vieta


1. Reģistrācijas numurs un nosaukums
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Reliģiskās organizācijas vai tās iestādes nosaukums


2. Pievienotie dokumentiNorādīt dokumentu, eksemplāru skaitu un lapu skaitu
  lēmums par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes darbības izbeigšanu uz ________lp.

citi dokumenti

 
   
   
   


3. Apliecinājumi
Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst reliģiskās organizācijas, tās iestādes statūtiem (satversmei, nolikumam) un pieņemtajiem lēmumiem


4. Lēmuma paziņošanas veidsAtzīmēt ar vēlamo

 Uz vietas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums

 Nosūtot pa pastu uz deklarēto/juridisko adresi (lēmums par tiesību subjekta reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu tiks nosūtīts uz dibinātāja vai dibinātāja pārstāvja deklarēto dzīvesvietas adresi)

 Nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) – norādīt e-pastu _________________________________


5. Kontaktinformācija saziņaiAtzīmēt ar vēlamo
 E-pasta adrese: _________________________________

 Tālruņa numurs: _________________________________


6. Persona, kura pilnvarota parakstīt pieteikumu 
VārdsUzvārdsKontakttālrunis (nav obligāti jānorāda)
Paraksts*Pieteikuma parakstīšanas tiesiskais pamats
Vieta 
Datums* 

.

  

.

    

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)


Izmanto nepieciešamās lapas. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro. Visas aizpildītās lapas sanumurē un caurauklo. Prasības neattiecina uz elektronisko dokumentu, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tieslietu ministra vietā – kultūras ministre Dace Melbārde

7.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.170
Paziņojums
ziņu par Katoļu baznīcas publisko tiesību juridisko personu ierakstīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā

R7
veidlapa

 


1. Katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskās personas nosaukums
Reģistrācijas numurs (ja reģistrācijas numurs ir piešķirts)
ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı
Katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskās personas adrese

Republikas pilsēta/ novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

Pasta indekss

Ziņas par kanonisko pakļautību
Katoļu baznīcas institūcijas nosaukums
Katoļu baznīcas institūcijas reģistrācijas numurs (ja reģistrācijas numurs ir piešķirts)
ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı


Jāņem vērā!

1. Aizpilda atbilstošos paziņojuma punktus.

2. Ja atbilstošajā lapā nepietiek vietas, izmanto vēl vienu veidlapu.

3. Neaizpildītās veidlapas daļas nepievieno.

4. Pirmā un pēdējā lapa jāpievieno vienmēr.

5. Visas lapas numurē.


2. Paziņojuma iesniegšanas būtībaAtzīmēt ar un aizpildīt atbilstošos paziņojuma punktus, ja nepieciešams
 
 dibināšana

 atzīšana

 modificēšana → aizpildīt 2.1. apakšpunktu

 likvidēšana

2.1. Modificēšana Atzīmēt ar un aizpildīt atbilstošos paziņojuma punktus, ja nepieciešams
 mainās nosaukums

 mainās adrese

 mainās kanoniskā pakļautība

 reorganizācija → aizpildīt 2.2. apakšpunktu


2.2. Veiktās reorganizācijas būtība
 


 


3. Datums, kad pieņemts lēmums par Katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskās personas dibināšanu, modificēšanu, atzīšanu, likvidēšanu


 


4. Informācija par valsts nodevas samaksuAizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, tā atvasinājumu (tai skaitā kopiju, internetbankas izdruku)
Informācija par maksātāju
Juridiska persona
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums (firma)


Fiziska persona
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)
Informācija par maksājuma dokumentu

Maksājuma datums

 

.

  

.

    

.

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Maksājuma dokumenta numurs
Apmaksātā summa un valūtaMaksājuma references numurs
Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (piemēram, banka)5. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa


6. Kontaktinformācija saziņaiAtzīmēt ar vēlamo
E-pasta adrese: _________________________________

Tālruņa numurs: _________________________________


7. Persona, kura pilnvarota parakstīt paziņojumu 
VārdsUzvārdsKontakttālrunis (nav obligāti jānorāda)
Paraksts*Paziņojuma  parakstīšanas tiesiskais pamats
Vieta 
Datums* 

.

  

.

    

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)


Izmanto nepieciešamās lapas. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro. Visas aizpildītās lapas sanumurē. Prasības neattiecina uz elektronisko dokumentu, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tieslietu ministra vietā – kultūras ministre Dace Melbārde
8.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.170
Paziņojums
ziņu par Katoļu baznīcas publisko tiesību juridisko personu, kas dibināta vai atzīta līdz 2013. gada 31. decembrim, ierakstīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā

(Pielikums zaudējis spēku ar 01.01.2015.; sk. noteikumu 3.punktu)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pieteikumiem un paziņojumiem ierakstu izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 170Pieņemts: 01.04.2014.Stājas spēkā: 04.04.2014.Zaudē spēku: 09.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 67, 03.04.2014. OP numurs: 2014/67.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
265395
{"selected":{"value":"01.01.2015","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-08.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-08.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.04.2014","iso_value":"2014\/04\/04","content":"<font class='s-1'>04.04.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)