Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.39

Rīgā 2014.gada 12.martā
Kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora un likvidatora amata kandidātu atlases normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72. panta pirmās daļas 2. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora un likvidatora amata kandidātu atlases normatīvie noteikumi" (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā:

1.1. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk tekstā – Komisija) izvērtē kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora amata kandidāta atbilstību Kredītiestāžu likuma 131.1 panta prasībām atbilstoši Civilprocesa likuma 374. panta pirmajā daļā noteiktajam un iesaka izvēlēto kandidātu tiesai;

1.2. Komisija izvērtē kredītiestādes likvidatora amata kandidāta atbilstību Kredītiestāžu likuma 131. panta prasībām atbilstoši Civilprocesa likuma 377. panta otrajā daļā noteiktajam un iesaka izvēlēto kandidātu tiesai.

2. Noteikumi ir saistoši atbildīgajiem Komisijas Juridiskā un licencēšanas departamenta un Uzraudzības departamenta darbiniekiem, kas iesaistīti kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora un likvidatora amata kandidātu atbilstības tiem izvirzītajām prasībām izvērtēšanā un minēto amata kandidātu ieteikšanā tiesai.

3. Lēmumu par kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora vai likvidatora amata kandidāta apstiprināšanu ieteikšanai tiesai pieņem Komisijas padome.

4. Kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora un likvidatora amata kandidātu atlases procesā Komisija sadarbojas ar Maksātnespējas administrāciju, Latvijas Zvērinātu advokātu padomi (turpmāk tekstā – Advokātu padome) un Latvijas Zvērinātu revidentu asociāciju (turpmāk tekstā – Revidentu asociācija).

(Grozīts ar FKTK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 50)

II. Kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora atlases kārtība

5. Reizi kalendārā gada laikā, bet ne vēlāk kā 31. martā Komisija rakstveidā Maksātnespējas administrācijai lūdz sniegt iespējamo kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu (maksātnespējas procesa administratoru) sarakstu, kas ietver ne vairāk kā piecus kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora amata kandidātus (norādot to kontaktinformāciju) un ir sagatavots, ņemot vērā kandidātu papildus iegūto izglītību un pieredzi kredītiestāžu un finanšu instrumentu tiesiskā regulējuma piemērošanā, profesionālo darbību, vadot sabiedrību maksātnespējas procesus, ievērojot šo maksātnespējas procesu apjomu un sarežģītību, kandidātam pieejamos resursus maksātnespējas procesa nodrošināšanai un kandidāta pēdējo divu gadu laikā veiktās profesionālās darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī citus Maksātnespējas administrācijas noteiktus objektīvus kritērijus, kas raksturo kandidātu un ir nepieciešami kandidāta atbilstības izvērtēšanā.

(FKTK 28.09.2016. noteikumu Nr. 157 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 50; FKTK 29.01.2019. noteikumiem Nr. 14)

6. Ja Maksātnespējas administrācija ir iesniegusi sarakstu ar vairāk nekā pieciem kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora amata kandidātiem, Komisija, piedaloties Maksātnespējas administrācijas pārstāvjiem, veic kandidātu izlozi, lai izveidotu kandidātu sarakstu ar ne vairāk kā pieciem kandidātiem. Maksātnespējas administrācijas pārstāvju nepiedalīšanās izlozē neietekmē izlozes norisi.

(FKTK 28.09.2016. noteikumu Nr. 157 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 50)

6.1 Kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu sarakstu Komisija nosūta tiesībsargājošajām iestādēm, lūdzot sniegt to rīcībā esošo informāciju par visiem kredītiestādes administratora amata kandidātiem, kā arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, lūdzot sniegt informāciju, vai attiecībā uz kādu no kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora amata kandidātiem atbilstoši likumam "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" tā iepriekšējā darbībā nav konstatēti pārkāpumi saistībā ar interešu konflikta novēršanu.

(FKTK 28.09.2016. noteikumu Nr. 157 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 50)

7. Rodoties nepieciešamībai ieteikt tiesai kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora kandidātu, Komisija nosūta rakstveida informācijas pieprasījumu Maksātnespējas administrācijai, lūdzot sniegt informāciju par kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu izdarītajiem to darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem un to raksturu, kā arī citu informāciju, kas ir Maksātnespējas administrācijas rīcībā un raksturo personas profesionālo darbību.

(Grozīts ar FKTK 28.09.2016. noteikumiem Nr. 157; FKTK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 50)

8. Komisija lūdz kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora amata kandidātiem rakstveidā sniegt savu redzējumu par iespējamo veicamo pasākumu plānu kredītiestādes maksātnespējas procesa vadīšanai, iekļaujot tajā turpmāk veicamās darbības, maksātnespējas procesa administratora plānoto komandas sastāvu maksātnespējas procesa sekmīgai nodrošināšanai un plānoto termiņu maksātnespējas procesa pabeigšanai. Komisija aicina uz pārrunām trīs kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora amata kandidātus, kuru iesniegtais veicamo pasākumu plāns kredītiestādes maksātnespējas procesa vadīšanai Komisijas ieskatā visvairāk paredz nodrošināt kredītiestādes kreditoru interešu aizsardzību un efektīvu maksātnespējas procesa norisi.

(FKTK 28.09.2016. noteikumu Nr. 157 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 50)

9. Ja kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora izvēles procesā tiek konstatēti kādi normatīvajos aktos noteiktie tiesiskie šķēršļi, kas personai liedz pildīt kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora funkcijas, Komisija attiecīgo personu no atlases procedūras izslēdz.

(Grozīts ar FKTK 28.09.2016. noteikumiem Nr. 157)

10. Pirms lēmuma pieņemšanas par izvēlētā kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora amata kandidāta ieteikšanu tiesai Komisija lūdz izvirzītajam kandidātam iesniegt Civilprocesa likuma 374. panta ceturtajā daļā norādīto kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora parakstīto deklarāciju, kura apstiprina viņa piekrišanu stāties amatā un uzņemties likumā noteikto atbildību.

11. Ņemot vērā Maksātnespējas administrācijas un tiesībsargājošo iestāžu sniegto informāciju, ar kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora amata kandidātiem veiktās pārrunas, kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu reputāciju, kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu pieļauto normatīvo aktu pārkāpumu būtību, pieredzi sabiedrību maksātnespējas procesu vadīšanā, ievērojot šo maksātnespējas procesu apjomu un sarežģītību, un kandidātam pieejamos resursus maksātnespējas procesa nodrošināšanai, Komisija iesaka tiesai atbilstošāko kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu.

(Grozīts ar FKTK 28.09.2016. noteikumiem Nr. 157)

III. Kredītiestādes likvidatora atlases kārtība

12. Reizi kalendārā gada laikā, bet ne vēlāk kā 31. martā Komisija rakstveidā:

12.1. Advokātu padomei lūdz sniegt iespējamo kredītiestādes likvidatora amata kandidātu (zvērinātu advokātu) sarakstu, kas ietver ne vairāk kā piecus kredītiestādes likvidatora amata kandidātus (norādot to kontaktinformāciju) un ir sagatavots, ņemot vērā pieredzi kredītiestāžu un finanšu instrumentu tiesiskā regulējuma piemērošanā, kandidātu darbības ilgumu zvērinātu advokātu kolēģijā, iegūtos kvalifikācijas punktus, pastāvošos disciplinārsodus un citus Advokātu padomes noteiktus objektīvus kritērijus, kas raksturo kandidātu un ir nepieciešami kandidāta atbilstības izvērtēšanā, kā arī to, vai personai papildus zvērināta advokāta kvalifikācijai ir piešķirts arī maksātnespējas procesa administratora sertifikāts;

12.2. Revidentu asociācijai lūdz sniegt iespējamo kredītiestādes likvidatora amata kandidātu (zvērinātu revidentu) sarakstu, kas ietver ne vairāk kā piecus kredītiestādes likvidatora amata kandidātus un ir sagatavots, ņemot vērā pieredzi kredītiestāžu un finanšu instrumentu tiesiskā regulējuma piemērošanā, zvērinātu revidentu pēdējo divu gadu laikā veiktās profesionālās darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, profesionālo darbību sabiedrību likvidācijas procesos, ievērojot šo likvidācijas procesu apjomu un sarežģītību, zvērinātiem revidentiem pieejamos resursus likvidācijas procesa nodrošināšanai, spēju strādāt paaugstinātas spriedzes apstākļos, kandidāta iegūto izglītību (fiziskām personām) un peļņu un apgrozījumu (zvērinātu revidentu komercsabiedrībām), kā arī citus Revidentu asociācijas noteiktus objektīvus kritērijus, kas raksturo kandidātu un ir nepieciešami kandidāta atbilstības izvērtēšanā. Komisija lūdz, sagatavojot iespējamo kredītiestādes likvidatora amata kandidātu sarakstu, par zvērinātu revidentu komercsabiedrībām norādīt personas, kuras varētu pilnvarot atbilstoši Kredītiestāžu likuma 131. panta otrajai daļai.

(FKTK 28.09.2016. noteikumu Nr. 157 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 50; FKTK 29.01.2019. noteikumiem Nr. 14)

13. Ja Advokātu padome vai Revidentu asociācija ir iesniegusi sarakstu ar vairāk nekā pieciem kredītiestādes likvidatora amata kandidātiem, Komisija, piedaloties Advokātu padomes un Revidentu asociācijas pārstāvjiem, veic kandidātu izlozi, lai izveidotu kandidātu sarakstus ar ne vairāk kā pieciem kandidātiem no katras profesionālās apvienības iesniegtajiem kandidātiem. Advokātu padomes un Revidentu asociācijas pārstāvju nepiedalīšanās izlozē neietekmē izlozes norisi.

(FKTK 28.09.2016. noteikumu Nr. 157 redakcijā; sk. 20. punktu)

13.1 Kredītiestādes likvidatora amata kandidātu sarakstu Komisija nosūta tiesībsargājošajām iestādēm, lūdzot sniegt to rīcībā esošo informāciju par visiem kredītiestādes likvidatora amata kandidātiem, kā arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, lūdzot sniegt informāciju, vai attiecībā uz kādu no kredītiestādes likvidatora amata kandidātiem, kurš vienlaicīgi ir arī maksātnespējas procesa administrators, atbilstoši likumam "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" tā iepriekšējā darbībā nav konstatēti pārkāpumi saistībā ar interešu konflikta novēršanu.

(FKTK 28.09.2016. noteikumu Nr. 157 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 50)

14. Rodoties nepieciešamībai ieteikt tiesai kredītiestādes likvidatora amata kandidātu, Komisija nosūta rakstveida informācijas pieprasījumu Maksātnespējas administrācijai, lūdzot sniegt informāciju par kredītiestādes likvidatora amata kandidātu, kas vienlaikus ir maksātnespējas procesa administratori, izdarītajiem to darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem un to raksturu, kā arī citu informāciju, kas ir Maksātnespējas administrācijas rīcībā un kas raksturo personas profesionālo darbību.

(FKTK 07.03.2017. noteikumu Nr. 50 redakcijā)

15. Komisija lūdz kredītiestādes likvidatora amata kandidātiem no katras profesionālās apvienības rakstveidā sniegt savu redzējumu par iespējamo veicamo pasākumu plānu kredītiestādes likvidācijas procesa vadīšanai, iekļaujot tajā turpmāk veicamās darbības, likvidatora plānotās komandas sastāvu likvidācijas procesa sekmīgai nodrošināšanai un plānoto termiņu likvidācijas procesa pabeigšanai. Komisija aicina uz pārrunām trīs kredītiestādes likvidatora amata kandidātus, kuru iesniegtais veicamo pasākumu plāns kredītiestādes likvidācijas procesa vadīšanai Komisijas ieskatā visvairāk paredz nodrošināt kredītiestādes kreditoru interešu aizsardzību un efektīvu likvidācijas procesa norisi.

(FKTK 28.09.2016. noteikumu Nr. 157 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 50)

16. Ja kredītiestādes likvidatora izvēles procesā tiek konstatēti kādi normatīvajos aktos noteikti tiesiskie šķēršļi, kas personai liedz pildīt kredītiestādes likvidatora funkcijas, Komisija attiecīgo personu no atlases procedūras izslēdz.

(Grozīts ar FKTK 28.09.2016. noteikumiem Nr. 157)

17. Pirms lēmuma pieņemšanas par izvēlētā likvidatora amata kandidāta ieteikšanu tiesai Komisija lūdz iesniegt kredītiestādes likvidatora parakstītu deklarāciju, kas apstiprina viņa piekrišanu stāties amatā un uzņemties likumā noteikto atbildību.

18. Ņemot vērā Maksātnespējas administrācijas un tiesībsargājošo iestāžu sniegto informāciju, ar kredītiestādes likvidatora amata kandidātiem veiktās pārrunas, kredītiestādes likvidatora amata kandidātu reputāciju, kredītiestādes likvidatora amata kandidātu pieļauto normatīvo aktu pārkāpumu būtību, pieredzi sabiedrību likvidācijas procesu vadīšanā, ievērojot šo likvidācijas procesu apjomu un sarežģītību, un kandidātiem pieejamos resursus likvidācijas procesa nodrošināšanai, Komisija iesaka tiesai atbilstošāko kredītiestādes likvidatora amata kandidātu.

(Grozīts ar FKTK 28.09.2016. noteikumiem Nr. 157)

III. Noslēguma jautājums

20. Grozījumi noteikumu 5., 6., 12. un 13. punktā attiecībā uz iespējamo kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora un likvidatora amata kandidātu sarakstu sagatavošanu tiek piemēroti, sākot ar 01.01.2017.

(FKTK 28.09.2016. noteikumu Nr. 157 redakcijā)

21. Grozījumi noteikumu 8. un 15. punktā attiecībā uz kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora un likvidatora amata kandidātu atlases kārtību tiek piemēroti, sākot ar 01.11.2016.

(FKTK 28.09.2016. noteikumu Nr. 157 redakcijā)

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora un likvidatora amata kandidātu atlases normatīvie .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 39Pieņemts: 12.03.2014.Stājas spēkā: 18.03.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 54, 17.03.2014. OP numurs: 2014/54.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
264999
{"selected":{"value":"12.02.2019","content":"<font class='s-1'>12.02.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.02.2019","iso_value":"2019\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.03.2017","iso_value":"2017\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2017.-11.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2016","iso_value":"2016\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2016.-09.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.03.2014","iso_value":"2014\/03\/18","content":"<font class='s-1'>18.03.2014.-30.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.02.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)