Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/39

Rīgā 2013.gada 19.decembrī (prot. Nr.47, 8.p.)
Piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma noteikumi
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 39.panta trešo daļu,
ceturtās daļas 1.punktu un 44.panta otro daļu, likuma
"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 25.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā elektronisko sakaru komersants, kuram ir būtiska ietekme tirgū un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) ir noteikusi saistību, izstrādā un publicē piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai, atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumu (turpmāk – pamatpiedāvājums), kā arī prasības attiecībā uz pamatpiedāvājumā ietveramo informāciju, nepieciešamo tās detalizācijas līmeni un pamatpiedāvājuma publicēšanu.

(Grozīts ar SPRK padomes 14.07.2016. lēmumu Nr. 1/13)

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. izvietošana1 – iekārtu izvietošanas veids, kurā nomnieks atsaistītai piekļuvei datu plūsmai vai saistītu iekārtu kopīgai izmantošanai izmanto komersanta īpašumā esošu teritoriju, telpas vai iekārtas, izvietojot tajās savas iekārtas;

2.1.1 apakšuzņēmējs – ierīkošanas darbu vai būvdarbu veicējs, kas, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar komersantu, nomnieku vai pieteicēju, veic atsevišķus ierīkošanas darbus, būvdarbus vai to kopumu;

2.2. komersants – elektronisko sakaru komersants, kuram ir būtiska ietekme tirgū un kuram Regulators ir noteicis saistību izstrādāt un publicēt pamatpiedāvājumu;

2.3. nomnieks – elektronisko sakaru komersants, kurš ar komersantu ir noslēdzis līgumu par vairumtirdzniecības pakalpojumu izmantošanu;

2.3.1 pakalpojuma elements – pamatpiedāvājumā iekļautā vairumtirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanas posms;

2.4. pieteicējs – elektronisko sakaru komersants, kurš vēlas saņemt vairumtirdzniecības pakalpojumu;

2.5. vairumtirdzniecības pakalpojums – elektronisko sakaru pakalpojums, kas iekļauts pamatpiedāvājumā un kuru komersants sniedz citam elektronisko sakaru komersantam.

(Grozīts ar SPRK padomes 14.07.2016. lēmumu Nr. 1/13)

3. Šajos noteikumos ir lietoti termini saskaņā ar Regulatora noteikumiem par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai vai tās daļai, piekļuvi saistītām iekārtām un pakalpojumiem un elektronisko sakaru tīklu tehniskajiem un darbības noteikumiem par piekļuvi datu plūsmai.

4. Noteikumos lietoti šādi saīsinājumi:

4.1. AF – augsta frekvence;

4.2. DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) – ciparu abonentlīnijas piekļuves multipleksors;

4.3. Ethernet P2P (Ethernet Point to Point Technology) – Ethernet punkta-punkta tehnoloģija;

4.4. FTTB (Fibre to the Building) – optisko šķiedru kabeļu nodrošināšana līdz ēkai;

4.5. FTTH (Fibre to the Home) – optisko šķiedru kabeļu nodrošināšana līdz galalietotāja telpām;

4.6. FTTN (Fibre to the Node) – optisko šķiedru kabeļu nodrošināšana līdz sadales skapim;

4.7. FTTx (Fibre to the x) – optisko šķiedru kabeļu nodrošināšana līdz ēkai, galalietotāja telpām vai sadales skapim;

4.8. (svītrots ar SPRK padomes 14.07.2016. lēmumu Nr. 1/13);

4.9. GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) – gigabitu pasīvais optiskais tīkls;

4.10. IP (Internet Protocol) – interneta protokols;

4.11. MSAN (Multi-service Access Node) – daudzpakalpojumu piekļuves mezgls;

4.12. NTU (Network Termination Unit) – elektronisko sakaru tīkla pabeigšanas iekārta;

4.13. (svītrots ar SPRK padomes 14.07.2016. lēmumu Nr. 1/13);

4.14. OLT (Optical Line Terminal) – optiskās līnijas terminālis;

4.15. OSI (Open Systems Interconnection) – atvērto sistēmu sadarbība;

4.16. (svītrots ar SPRK padomes 14.07.2016. lēmumu Nr. 1/13);

4.17. (svītrots ar SPRK padomes 14.07.2016. lēmumu Nr. 1/13);

4.18. (svītrots ar SPRK padomes 14.07.2016. lēmumu Nr. 1/13);

4.19. VULA (Virtual Unbundled Local Access) – virtuālā atsaistīšana;

4.20. (svītrots ar SPRK padomes 14.07.2016. lēmumu Nr. 1/13);

4.21. (svītrots ar SPRK padomes 14.07.2016. lēmumu Nr. 1/13).

II. Pamatpiedāvājuma pamatprincipi

5. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj izstrādātos tehniskos risinājumus, tehniskās prasības, vairumtirdzniecības pakalpojuma pieteikuma un līguma paraugus atbilstoši tam uzliktajām saistībām un pienākumiem un saskaņā ar Regulatora noteikumiem par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai vai tās daļai, piekļuvi saistītām iekārtām un pakalpojumiem un elektronisko sakaru tīklu tehniskajiem un darbības noteikumiem par piekļuvi datu plūsmai.

6. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj elementu uzskaitījumu tādā detalizācijas līmenī, lai pieteicējs, ņemot vērā pamatpiedāvājumā iekļauto informāciju, varētu pasūtīt attiecīgo vairumtirdzniecības pakalpojumu un aprēķināt tā plānotās izmaksas.

7. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj detalizētu informāciju par maksājumiem, kurus pieteicējs maksā par pieprasītā vairumtirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanu, tai skaitā informāciju par maksas atļauju vai saskaņojumu saņemšanu valsts vai pašvaldību iestādēs, kā arī trešo personu sniegtajiem pakalpojumiem (piemēram, ūdens izsūknēšana no akām).

8. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj tādu vairumtirdzniecības pakalpojuma pieteikšanas, tehniskās, teorētiskās un praktiskās izpētes un ierīkošanas procedūru, kas ļauj pieteicējam pārtraukt pieteikuma izpildi jebkurā posmā, samaksājot komersantam par izpildītiem darbiem līdz pieteikuma izpildes pārtraukšanas brīdim.

(Grozīts ar SPRK padomes 14.07.2016. lēmumu Nr. 1/13)

9. Komersants piekļuves gala posmam, piekļuves datu plūsmai, atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā iekļauj tādu atbildes sniegšanas termiņu par vairumtirdzniecības pakalpojumu iespējamību un izmaksām, kādā komersants sniedz atbildi savām struktūrvienībām un saistītajiem komersantiem, bet nepārsniedzot šo noteikumu 11.punktā noteikto termiņu no brīža, kad saņemts vairumtirdzniecības pakalpojuma pieteikums.

(Grozīts ar SPRK padomes 14.07.2016. lēmumu Nr. 1/13)

10. Komersants iekļauj saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumā atbildes sniegšanas termiņu par vairumtirdzniecības pakalpojuma teorētiskās izpētes rezultātu, kas nav ilgāks par vienu darba dienu.

(Grozīts ar SPRK padomes 14.07.2016. lēmumu Nr. 1/13)

11. Komersants saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumā iekļauj šādu atbildes sniegšanas termiņu par vairumtirdzniecības pakalpojuma praktiskās izpētes rezultātu:

11.1. 14 darba dienas pēc vairumtirdzniecības pakalpojuma pieteikuma saņemšanas šādos gadījumos:

11.1.1. pieprasīta piekļuve kabeļu kanalizācijai ar trases garumu līdz 100 m;

11.1.2. pieprasīta piekļuve stabiem ar trases garumu, kurā ietilpst līdz sešiem stabiem;

11.2. 15 darba dienas pēc vairumtirdzniecības pakalpojuma pieteikuma saņemšanas, ja pieprasīta piekļuve stabiem ar trases garumu, kurā ietilpst no septiņiem līdz 12 stabiem;

11.3. 16 darba dienas pēc vairumtirdzniecības pakalpojuma pieteikuma saņemšanas šādos gadījumos:

11.3.1. pieprasīta piekļuve kabeļu kanalizācijai ar trases garumu no 101 m līdz 350 m;

11.3.2. pieprasīta piekļuve stabiem ar trases garumu, kurā ietilpst no 13 līdz 18 stabiem;

11.4. 17 darba dienas pēc vairumtirdzniecības pakalpojuma pieteikuma saņemšanas, ja pieprasīta piekļuve stabiem ar trases garumu, kurā ietilpst no 19 līdz 24 stabiem;

11.5. 18 darba dienas pēc vairumtirdzniecības pakalpojuma pieteikuma saņemšanas šādos gadījumos:

11.5.1. pieprasīta piekļuve kabeļu kanalizācijai ar trases garumu no 351 m līdz 600 m;

11.5.2. pieprasīta piekļuve stabiem ar trases garumu, kurā ietilpst no 25 līdz 30 stabiem;

11.6. 20 darba dienas pēc vairumtirdzniecības pakalpojuma pieteikuma saņemšanas, ja pieprasīta piekļuve kabeļu kanalizācijai ar trases garumu no 601 m līdz 850 m;

11.7. 22 darba dienas pēc vairumtirdzniecības pakalpojuma pieteikuma saņemšanas, ja pieprasīta piekļuve kabeļu kanalizācijai ar trases garumu no 851 m līdz 1000 m;

11.8. termiņā, par kuru puses atsevišķi vienojas, šādos gadījumos:

11.8.1. pieprasīta piekļuve kabeļu kanalizācijai ar trases garumu vairāk par 1000 m;

11.8.2. pieprasīta piekļuve stabiem ar trases garumu, kurā ietilpst vairāk par 30 stabiem.

(SPRK padomes 14.07.2016. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

12. Ja komersants objektīvu pamatotu iemeslu dēļ nevar nodrošināt pieprasīto vairumtirdzniecības pakalpojumu, komersants sniedz pamatotu atteikumu, tādā pašā termiņā un apjomā, kādā komersants sniedz atteikumu savām struktūrvienībām un saistītajiem komersantiem.

12.1 Komersants var pagarināt šo noteikumu 11.punktā noteikto termiņu, ja tam ir objektīvi pamatoti iemesli, par kuriem komersants informē pieteicēju.

(SPRK padomes 14.07.2016. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

13. Komersants atteikumu vai tā kopiju trīs darba dienu laikā no atteikuma sniegšanas nosūta Regulatoram uz elektroniskā pasta adresi piekluve@sprk.gov.lv.

14. Komersants pamatpiedāvājumā norāda bojājumu novēršanas termiņu, kas ir īsāks par bojājumu novēršanas termiņu līgumā par komersanta sniegtajiem mazumtirdzniecības pakalpojumiem.

III. Pamatpiedāvājuma publicēšanas prasības

15. Komersants pamatpiedāvājumu publicē divu mēnešu laikā no attiecīgo saistību spēkā stāšanās dienas.

16. Pamatpiedāvājumu komersants publicē savā mājaslapā internetā.

17. Publicējot pamatpiedāvājumu vai tā grozījumus savā mājaslapā internetā, komersants oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē pamatpiedāvājuma veidu un mājaslapas internetā adresi, kurā ir pieejams pamatpiedāvājums.

18. Ja Regulators ir konstatējis, ka publicētais pamatpiedāvājums neatbilst Regulatora noteiktām prasībām, komersants Regulatora noteiktajā termiņā veic grozījumus un publicē savā mājaslapā internetā pamatpiedāvājumu ar iekļautiem grozījumiem.

19. Komersants nodrošina, ka tā mājaslapā internetā publicētais pamatpiedāvājums ir bez izdrukāšanas ierobežojumiem.

IV. Pamatpiedāvājumā iekļaujamā informācija

20. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj šādu informāciju:

20.1. piedāvātie pakalpojumi un to apraksti, iekļaujot izmantotās tehnoloģijas;

20.2. pakalpojumu pieteikšanas un ierīkošanas kārtība un termiņi;

20.3. informēšanas kārtība par plānotajām izmaiņām elektronisko sakaru tīklā, tai skaitā par papildu izmaksām un risinājuma termiņiem saistībā ar izmaiņu ieviešanu;

20.4. tehniskie noteikumi, prasības un nosacījumi, tai skaitā tehniska rakstura ierobežojumi, elektrodrošības un elektromagnētiskās saderības nosacījumi, kā arī atsauces uz attiecīgajiem Latvijas nacionālajiem standartiem, Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētajiem un noteiktā kārtībā reģistrētajiem starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem vai atsevišķu nozaru, institūciju un komersantu standartiem;

20.5. nepieciešamo pasākumu apraksts elektronisko sakaru tīklu aizsardzībai un drošībai, pušu sadarbībai un savstarpējās informācijas sniegšanai par drošības apdraudējumiem vai pārkāpumiem, tai skaitā par savienoto elektronisko sakaru tīklu vai iekārtu neatļautu lietošanu, pasākumiem elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu integritātes un savietojamības nodrošināšanai atbilstoši šajos elektronisko sakaru tīklos un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā izmantotajām tehnoloģijām;

20.6. pieejas nosacījumi tehniskām telpām un iekārtām, nomnieka iekārtu izvietošanas nosacījumi;

20.7. piedāvāto vairumtirdzniecības pakalpojumu kvalitātes nosacījumi;

20.8. norēķinu nosacījumi, kārtība un termiņi;

20.9. elementu uzskaitījums vairumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanai (1.pielikums), aktivitāšu detalizēts apraksts un tarifi;

20.10. pakalpojumu elementu un aktivitāšu detalizēts saraksts, ko pēc pieteicēja izvēles var veikt pats pieteicējs;

20.11. pušu atbildība;

20.12. savstarpējo strīdu izskatīšanas kārtība;

20.13. kārtība un termiņi, kādā notiek sarunas par vairumtirdzniecības pakalpojumu līguma slēgšanu;

20.14. vairumtirdzniecības pakalpojumu līguma noslēgšanas kārtība un grozījumu veikšanas nosacījumi;

20.15. vairumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana, vairumtirdzniecības pakalpojumu līguma izbeigšanas un komersanta infrastruktūras atbrīvošanas nosacījumi;

20.16. bojājumu pieteikšanas procedūra un saskarne;

20.17. (svītrots ar SPRK padomes 14.07.2016. lēmumu Nr. 1/13);

20.18. (svītrots ar SPRK padomes 14.07.2016. lēmumu Nr. 1/13);

20.19. vairumtirdzniecības pakalpojumu pasūtīšanas procedūra un saskarne;

20.20. (svītrots ar SPRK padomes 14.07.2016. lēmumu Nr. 1/13);

20.21. komersanta atbildīgās personas kontaktinformācija.

(Grozīts ar SPRK padomes 14.07.2016. lēmumu Nr. 1/13)

21. Komersants pamatpiedāvājumā var iekļaut citu informāciju, kas ir nepieciešama vairumtirdzniecības pakalpojuma sniegšanai.

V. Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājums

(Nodaļas numerācija un nosaukums grozīts ar SPRK padomes 14.07.2016. lēmumu Nr. 1/13)

22. Komersants saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumā iekļauj pakalpojuma līmeņa līgumu piekļuves kabeļu kanalizācijai pakalpojumam (5.pielikums) un pakalpojuma līmeņa līgumus piekļuves stabiem pakalpojumam (6.pielikums).

(SPRK padomes 14.07.2016. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

23. Komersants saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumā iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem pakalpojuma elementiem (7. un 8.pielikums) un to sniegšanai nepieciešamās aktivitātes aprakstu.

(Grozīts ar SPRK padomes 14.07.2016. lēmumu Nr. 1/13)

24. Komersants saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumā iekļauj prasības, kas nepārsniedz normatīvos aktos noteiktās minimālās prasības, tajā skaitā neparedz apgrūtinājumus inženierbūvju vai inženiertehnisku risinājumu, kā arī ar to izmantošanu saistītu resursu kompleksa realizācijai, kas nepieciešams pakalpojumu sniegšanai.

(SPRK padomes 14.07.2016. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

24.1 Komersants saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumā iekļauj piekļuves kabeļu kanalizācijai un stabiem pakalpojumiem šādus vairumtirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanas procesu aprakstus:

24.11. pieteicējs veic vairumtirdzniecības pakalpojuma un teorētiskās tehniskās izpētes pasūtīšanu un saņem atbildi par teorētiskās tehniskās izpētes rezultātu, izmantojot rīku;

24.12. pieteicējs veic vairumtirdzniecības pakalpojuma un teorētiskās tehniskās izpētes pasūtīšanu un saņem atbildi par teorētiskās tehniskās izpētes rezultātu, neizmantojot rīku;

24.13. praktiskā tehniskā izpēte notiek atsevišķi no kabeļa ierīkošanas darbiem;

24.14. praktiskā tehniskā izpēte notiek kopā ar kabeļa ierīkošanas darbiem, ja pieteicējs darbus pasūta komersantam;

24.15. komersants izsniedz pieteicējam tehniskos noteikumus reizē ar pozitīvas praktiskās izpētes slēdzienu, ja tehniskie noteikumi pieteicējam ir nepieciešami;

24.16. pieteicējs pasūta komersantam vai tā apakšuzņēmējam kabeļa ierīkošanas darbus, veic šos darbus pats vai pieteicēja izvēlētais apakšuzņēmējs.

(SPRK padomes 14.07.2016. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

VI. Piekļuves gala posmam pamatpiedāvājums

(Nodaļas numerācija grozīta ar SPRK padomes 14.07.2016. lēmumu Nr. 1/13)

25. Komersants piekļuves gala posmam pamatpiedāvājumā iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem elementiem, un to sniegšanai nepieciešamo aktivitātes aprakstu.

26. Komersants piekļuves gala posmam pamatpiedāvājumā, ja nodrošina FTTH P2P vai GPON risinājumu, iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus šādiem vairumtirdzniecības pakalpojumu veidojošiem elementiem:

26.1. gala posma šķiedras noma:

26.1.1. tehniskā izpēte;

26.1.2. ierīkošana;

26.1.3. noma;

26.2. savienošanas kabeļa noma:

26.2.1. tehniskā izpēte;

26.2.2. ierīkošana;

26.2.3. noma;

26.3. vietas noma konteinerā skapī:

26.3.1. tehniskā izpēte;

26.3.2. ierīkošana;

26.3.3. noma.

27. Komersants piekļuves gala posmam pamatpiedāvājumā, ja nodrošina FTTB risinājumu, iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus šādiem vairumtirdzniecības pakalpojumu veidojošiem elementiem:

27.1. vara vīto pāru noma:

27.1.1. tehniskā izpēte;

27.1.2. ierīkošana;

27.1.3. noma;

27.2. savienošanas kabeļa noma;

27.2.1. tehniskā izpēte;

27.2.2. ierīkošana;

27.2.3. noma;

27.3. vietas noma konteinerā skapī:

27.3.1. tehniskā izpēte;

27.3.2. ierīkošana;

27.3.3. noma.

VII. Atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājums

(Nodaļas numerācija grozīta ar SPRK padomes 14.07.2016. lēmumu Nr. 1/13)

28. Komersants atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem elementiem, to sniegšanai nepieciešamās aktivitātes aprakstu.

29. Komersants atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā, ja nodrošina pilnīgu piekļuvi metāliskā vītā pāra abonentlīnijai, iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus šādiem pakalpojumu veidojošiem elementiem:

29.1. vara pāra noma:

29.1.1. tehniskā izpēte;

29.1.2. ierīkošana;

29.1.3. noma;

29.2. savienošanas kabeļa noma:

29.2.1. tehniskā izpēte;

29.2.2. ierīkošana;

29.2.3. noma;

29.3. kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā atvilces vajadzībām:

29.3.1. teorētiskā tehniskā izpēte;

29.3.2. praktiskā tehniskā izpēte;

29.3.3. projektēšana;

29.3.4. kabeļa ieguldīšana;

29.3.5. kabeļa vietas noma;

29.4. kabeļa izvietošana stabos atvilces vajadzībām:

29.4.1. teorētiskā tehniskā izpēte;

29.4.2. praktiskā tehniskā izpēte;

29.4.3. ierīkošanas projektēšana;

29.4.4. kabeļa piekāršana;

29.4.5. kabeļa vietas noma;

29.5. telpas laukuma noma iekārtu izvietošanai:

29.5.1. tehniskā izpēte;

29.5.2. ierīkošana;

29.5.3. noma;

29.6. kabeļa izvietošana iekštelpās (tikai komersanta telpās):

29.6.1. tehniskā izpēte;

29.6.2. ierīkošana;

29.6.3. noma.

30. Komersants atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā, ja nodrošina piekļuvi metāliskā vītā pāra abonentapakšlīnijai (atsaistīšana komersanta sadales skapī, izmantojot fizisko vai attālo izvietošanu) iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus šādiem vairumtirdzniecības pakalpojumu veidojošiem elementiem:

30.1. vara pāra noma:

30.1.1. tehniskā izpēte;

30.1.2. ierīkošana;

30.1.3. noma;

30.2. savienošanas kabeļa noma:

30.2.1. tehniskā izpēte;

30.2.2. ierīkošana;

30.2.3. noma;

30.3. kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā atvilces vajadzībām:

30.3.1. teorētiskā tehniskā izpēte;

30.3.2. praktiskā tehniskā izpēte;

30.3.3. ierīkošanas projektēšana;

30.3.4. kabeļa ieguldīšana;

30.3.5. kabeļa vietas noma;

30.4. kabeļa izvietošana stabos atvilces vajadzībām:

30.4.1. teorētiskā tehniskā izpēte;

30.4.2. praktiskā tehniskā izpēte;

30.4.3. projektēšana;

30.4.4. kabeļa piekāršana;

30.4.5. kabeļa vietas noma;

30.5. vietas noma konteinerā, skapī:

30.5.1. tehniskā izpēte;

30.5.2. ierīkošana;

30.5.3. noma.

31. Komersants atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā, ja nodrošina kopējo piekļuvi metāliskā vītā pāra abonentlīnijai (AF joslas noma, izmantojot fizisko vai attālo izvietošanu) iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus šādiem vairumtirdzniecības pakalpojumu veidojošiem elementiem:

31.1. AF joslas noma:

31.1.1. tehniskā izpēte;

31.1.2. filtra bloka ierīkošana komersanta krosā;

31.1.3. AF joslas ierīkošana par katru vīto pāri;

31.1.4. filtra bloka noma komersanta krosā;

31.1.5. AF joslas noma par katru vīto pāri;

31.1.6. savienošanas kabeļa noma;

31.1.7. tehniskā izpēte;

31.1.8. ierīkošana;

31.1.9. noma;

31.2. kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā atvilces vajadzībām:

31.2.1. teorētiskā tehniskā izpēte;

31.2.2. praktiskā tehniskā izpēte;

31.2.3. ierīkošanas projektēšana;

31.2.4. kabeļa ieguldīšana;

31.2.5. kabeļa vietas noma;

31.3. kabeļa izvietošana stabos atvilces vajadzībām:

31.3.1. teorētiskā tehniskā izpēte;

31.3.2. praktiskā tehniskā izpēte;

31.3.3. ierīkošanas projektēšana;

31.3.4. kabeļa piekāršana;

31.3.5. kabeļa vietas noma;

31.4. telpas laukuma noma iekārtu izvietošanai:

31.4.1. tehniskā izpēte;

31.4.2. ierīkošana;

31.4.3. noma;

31.5. kabeļa izvietošana iekštelpās (tikai komersanta telpās):

31.5.1. tehniskā izpēte;

31.5.2. ierīkošana;

31.5.3. noma.

32. Komersants atsaistītas piekļuves abonentlīnijas pamatpiedāvājumā, ja izmanto FTTH P2P risinājumu, iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus šādiem pakalpojumu veidojošiem elementiem:

32.1. abonentlīnijas šķiedras noma:

32.1.1. tehniskā izpēte;

32.1.2. ierīkošana;

32.1.3. noma;

32.2. savienošanas kabeļa noma (atvilce):

32.2.1. tehniskā izpēte;

32.2.2. ierīkošana;

32.2.3. noma;

32.3. telpas laukuma noma iekārtu izvietošanai:

32.3.1. tehniskā izpēte;

32.3.2. ierīkošana;

32.3.3. noma;

32.4. kabeļa izvietošana iekštelpās (tikai komersanta telpās):

32.4.1. tehniskā izpēte;

32.4.2. ierīkošana;

32.4.3. noma;

32.5. tumšās šķiedras noma atvilces vajadzībām:

32.5.1. tehniskā izpēte;

32.5.2. ierīkošana;

32.5.3. noma;

32.6. Ethernet atvilce:

32.6.1. tehniskā izpēte;

32.6.2. ierīkošana;

32.6.3. noma;

32.7. kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā atvilces vajadzībām:

32.7.1. teorētiskā tehniskā izpēte;

32.7.2. praktiskā tehniskā izpēte;

32.7.3. ierīkošanas projektēšana;

32.7.4. kabeļa ieguldīšana;

32.7.5. kabeļa vietas noma.

33. Komersants atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā, ja nodrošina FTTH GPON risinājumu GPON piekļuves VULA gadījumā, iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus šādiem pakalpojumu veidojošiem elementiem:

33.1. ierīkošana ar komersanta NTU;

33.2. ierīkošana ar pieteicēja NTU;

33.3. pakalpojuma noma ar komersanta NTU;

33.4. pakalpojuma noma ar pieteicēja NTU.

34. Komersants atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā, ja nodrošina FTTB VULA risinājumu, FTTB piekļuves VULA gadījumā iekļauj tarifus šādiem pakalpojumu veidojošiem elementiem:

34.1. ierīkošana ar komersanta NTU;

34.2. ierīkošana ar pieteicēja NTU;

34.3. pakalpojuma noma ar komersanta NTU;

34.4. pakalpojuma noma ar pieteicēja NTU.

35. Komersants atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā, ja nodrošina FTTN risinājumu, iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus šādiem pakalpojumu veidojošiem elementiem:

35.1. vara pāra noma:

35.1.1. tehniskā izpēte;

35.1.2. ierīkošana;

35.1.3. noma;

35.2. savienošanas kabeļa noma:

35.2.1. tehniskā izpēte;

35.2.2. ierīkošana;

35.2.3. noma;

35.3. kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā atvilces vajadzībām:

35.3.1. teorētiskā tehniskā izpēte;

35.3.2. praktiskā tehniskā izpēte;

35.3.3. ierīkošanas projektēšana;

35.3.4. kabeļa ieguldīšana;

35.3.5. kabeļa vietas noma;

35.4. vietas noma konteinerā, skapī:

35.4.1. tehniskā izpēte;

35.4.2. ierīkošana;

35.4.3. noma;

35.5. tumšās šķiedras noma atvilces vajadzībām:

35.5.1. tehniskā izpēte;

35.5.2. ierīkošana;

35.5.3. noma;

35.6. Ethernet atvilce:

35.6.1. tehniskā izpēte;

35.6.2. ierīkošana;

35.6.3. noma.

36. Komersants atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā, ja nodrošina VULA piekļuvi Ethernet līmenī OLT vai MSAN, DSLAM, Ethernet iekārtās, iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus šādiem pakalpojumu veidojošiem elementiem:

36.1. GPON piekļuve VULA:

36.1.1. ierīkošana ar komersanta NTU;

36.1.2. ierīkošana ar pieteicēja NTU;

36.1.3. pakalpojuma noma ar komersanta NTU;

36.1.4. pakalpojuma noma ar pieteicēja NTU;

36.2. FTTB piekļuve VULA:

36.2.1. ierīkošana ar komersanta NTU;

36.2.2. ierīkošana ar pieteicēja NTU;

36.2.3. pakalpojuma noma ar komersanta NTU;

36.2.4. pakalpojuma noma ar pieteicēja NTU;

36.3. Ethernet piekļuves punkts:

36.3.1. tehniskā izpēte;

36.3.2. ierīkošana;

36.3.3. noma;

36.4. kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā atvilces vajadzībām:

36.4.1. teorētiskā tehniskā izpēte;

36.4.2. praktiskā tehniskā izpēte;

36.4.3. projektēšana;

36.4.4. kabeļa ieguldīšana;

36.4.5. kabeļa vietas noma;

36.5. telpas laukuma noma iekārtu izvietošanai:

36.5.1. tehniskā izpēte;

36.5.2. ierīkošana;

36.5.3. noma;

36.6. kabeļa izvietošana iekštelpās (tikai komersanta telpās):

36.6.1. tehniskā izpēte;

36.6.2. ierīkošana;

36.6.3. noma;

36.7. tumšās šķiedras noma atvilces vajadzībām:

36.7.1. tehniskā izpēte;

36.7.2. ierīkošana;

36.7.3. noma;

36.8. Ethernet atvilce:

36.8.1. tehniskā izpēte;

36.8.2. ierīkošana;

36.8.3. noma.

37. Komersants atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā iekļauj vai nodrošina piekļuvi rīkā informācijai par komersanta piekļuves mezglu, kur ir iespējams izveidot piekļuves punktus Ethernet atvilcei, adresēm (2.pielikums).

VIII. Piekļuves datu plūsmai pamatpiedāvājums

(Nodaļas numerācija grozīta ar SPRK padomes 14.07.2016. lēmumu Nr. 1/13)

38. Komersants piekļuves datu plūsmai pamatpiedāvājumā iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem elementiem, to sniegšanai nepieciešamās aktivitātes aprakstu.

39. Komersants piekļuves datu plūsmai pamatpiedāvājumā, ja nodrošina platjoslas piekļuves vairumtirdzniecības pakalpojumu (DSL līnijas) DSLAM vai Ethernet līmenī, DSLAM augšupielādes datu plūsmai iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus šādiem vairumtirdzniecības pakalpojumu veidojošiem elementiem:

39.1. ierīkošana;

39.2. DSL piekļuve;

39.3. ierīkošana ar komersanta filtru un modemu;

39.4. ierīkošana bez komersanta filtra un modema;

39.5. piekļuves noma;

39.6. ADSL modema noma.

40. Komersants piekļuves datu plūsmai pamatpiedāvājumā, ja nodrošina platjoslas piekļuves vairumtirdzniecības pakalpojumu (DSL līnijas) IP līmenī, DSL piekļuvei iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus šādiem vairumtirdzniecības pakalpojumu veidojošiem elementiem:

40.1. ierīkošana ar komersanta filtru un modemu;

40.2. ierīkošana bez komersanta filtra un modema;

40.3. piekļuves noma;

40.4. ADSL modema noma;

40.5. atvilces datu plūsma;

40.6. ierīkošana;

40.7. noma.

41. Komersants piekļuves datu plūsmai pamatpiedāvājumā, ja nodrošina platjoslas piekļuves vairumtirdzniecības pakalpojumu (optikas līnijas FTTx) OLT vai MSAN, DSLAM, Ethernet līmenī, iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus šādiem vairumtirdzniecības pakalpojumu veidojošiem elementiem:

41.1. FTTH GPON piekļuve:

41.1.1. ierīkošana ar komersanta NTU;

41.1.2. ierīkošana ar pieteicēja NTU;

41.1.3. pakalpojuma noma ar komersanta NTU;

41.1.4. pakalpojuma noma ar Pieteicēja NTU;

41.2. FTTH P2P piekļuve:

41.2.1. ierīkošana ar komersanta NTU;

41.2.2. ierīkošana ar pieteicēja NTU;

41.2.3. pakalpojuma noma ar komersanta NTU;

41.2.4. pakalpojuma noma ar pieteicēja NTU;

41.3. FTTB piekļuve:

41.3.1. ierīkošana ar komersanta NTU;

41.3.2. ierīkošana ar pieteicēja NTU;

41.3.3. pakalpojuma noma ar komersanta NTU;

41.3.4. pakalpojuma noma ar pieteicēja NTU;

41.4. FTTN piekļuve:

41.4.1. ierīkošana ar komersanta NTU;

41.4.2. ierīkošana ar pieteicēja NTU;

41.4.3. pakalpojuma noma ar komersanta NTU;

41.4.4. pakalpojuma noma ar pieteicēja NTU;

41.5. Ethernet piekļuves punkts:

41.5.1. tehniskā izpēte;

41.5.2. ierīkošana;

41.5.3. noma;

41.6. telpas laukuma noma iekārtu izvietošanai:

41.6.1. tehniskā izpēte;

41.6.2. ierīkošana;

41.6.3. noma;

41.7. kabeļa izvietošana iekštelpās (tikai komersanta telpās):

41.7.1. tehniskā izpēte;

41.7.2. ierīkošana;

41.7.3. noma;

41.8. Ethernet atvilce:

41.8.1. tehniskā izpēte;

41.8.2. ierīkošana;

41.8.3. noma.

42. Komersants piekļuves datu plūsmai pamatpiedāvājumā, ja nodrošina platjoslas piekļuves vairumtirdzniecības pakalpojumu (optikas līnijas FTTx) IP līmenī, iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus šādiem vairumtirdzniecības pakalpojumu veidojošiem elementiem:

42.1. FTTH GPON piekļuve:

42.1.1. ierīkošana ar komersanta NTU;

42.1.2. ierīkošana ar pieteicēja NTU;

42.1.3. pakalpojuma noma ar komersanta NTU;

42.1.4. pakalpojuma noma ar pieteicēja NTU;

42.2. FTTH P2P piekļuve:

42.2.1. ierīkošana ar komersanta NTU;

42.2.2. ierīkošana ar pieteicēja NTU;

42.2.3. pakalpojuma noma ar komersanta NTU;

42.2.4. pakalpojuma noma ar pieteicēja NTU;

42.3. FTTB piekļuve:

42.3.1. ierīkošana ar komersanta NTU;

42.3.2. ierīkošana ar pieteicēja NTU;

42.3.3. pakalpojuma noma ar komersanta NTU;

42.3.4. pakalpojuma noma ar pieteicēja NTU;

42.4. FTTN piekļuve:

42.4.1. ierīkošana ar komersanta NTU;

42.4.2. ierīkošana ar pieteicēja NTU;

42.4.3. pakalpojuma noma ar komersanta NTU;

42.4.4. pakalpojuma noma ar pieteicēja NTU;

42.5. IP piekļuves punkts:

42.5.1. tehniskā izpēte;

42.5.2. ierīkošana;

42.5.3. noma;

42.6. telpas laukuma noma iekārtu izvietošanai:

42.6.1. tehniskā izpēte;

42.6.2. ierīkošana;

42.6.3. noma;

42.7. kabeļa izvietošana iekštelpās (tikai komersanta telpās):

42.7.1. tehniskā izpēte;

42.7.2. ierīkošana;

42.7.3. noma;

42.8. IP datu plūsmas atvilce:

42.8.1. tehniskā izpēte;

42.8.2. ierīkošana;

42.8.3. noma.

43. Komersants piekļuves datu plūsmai pamatpiedāvājumā iekļauj vai nodrošina piekļuvi rīkā šādai informācijai:

43.1. piekļuves mezglu, kurās ir iespējams izveidot piekļuves punktus datu plūsmai Ethernet OSI otrajā slānī, adreses (3.pielikums 1.tabula);

43.2. piekļuves mezglu, kuros ir iespējams izveidot piekļuves punktus datu plūsmai IP OSI trešajā slānī, adreses (3.pielikums 2.tabula).

IX. Rīka prasības

(Nodaļas nosaukums un numerācija grozīta ar SPRK padomes 14.07.2016. lēmumu Nr. 1/13)

44. Komersants saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumā un piekļuves gala posmam pamatpiedāvājumā norāda informāciju par piekļuvi rīkam, kurā iekļauj šādu informāciju:

44.1. kabeļu kanalizācijas akas, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas šahtas, savienojumu kastes un posmi, izmantojot atbilstošos ģeotelpiskās informācijas failu formātus (*dgn vai *shp datņu formātā) pieprasītā ģeotelpiskā poligona ietvaros;

44.2. kabeļu kanalizācijas tehnoloģija (ievilkšana vai iepūšana);

44.3. kabeļu kanalizācijas kanālu skaits katrā kabeļu kanalizācijas posmā, aku, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas šahtu, un savienojuma kastu sienu izklājumi, kas attēloti katras sienas fotoattēlā, norādot attiecīgo aku, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas šahtu, un savienojuma kastu sienu izklājuma identifikatorus, ierīkošanas vajadzībām izpētītos kanālus un mēroga identifikatoru (centimetros) katram no izklājumiem;

44.4. kabeļu kanalizācijas kanāla iekšējais diametrs un pieejamā ietilpība, elektronisko sakaru tīkla pievada gadījumā arī ēkas adrese;

44.5. sadales punktu saraksts (4.pielikums) un sadales punktiem pieslēgto ēku adreses, ja nodrošina FTTH vai FTTB.

(Grozīts ar SPRK padomes 14.07.2016. lēmumu Nr. 1/13)

45. Komersants saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumā norāda informācijas ievietošanai rīkā šādus termiņus:

45.1. 10 darba dienu laikā šādos gadījumos:

45.1.1. šo noteikumu 44.2. un 44.3.apakšpunktā noteikto informāciju, ja kanāls ir uzbūvēts vai pārbūvēts, veikta praktiskā tehniskā izpēte vai kabeļa ierīkošana bez praktiskās tehniskās izpētes, veiktas darbības ar kabeļu kanalizācijas akā, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas šahtā, savienojuma kastē atrodošos uzmavu;

45.1.2. šo noteikumu 44.5.apakšpunktā noteikto informāciju pēc sadales punktu sarakstā (4.pielikums) iekļaujamās informācijas izmaiņām;

45.2. mēneša laikā šādos gadījumos:

45.2.1. šo noteikumu 44.1.apakšpunktā noteikto informāciju, ja kanāls ir izbūvēts vai pārbūvēts;

45.2.2. šo noteikumu 44.4.apakšpunktā noteikto informāciju, ja kanāls ir uzbūvēts vai pārbūvēts, veikta praktiskā tehniskā izpēte vai kabeļa ierīkošana bez praktiskās tehniskās izpētes.

(SPRK padomes 14.07.2016. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

46. (Svītrots ar SPRK padomes 14.07.2016. lēmumu Nr. 1/13)

X. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas numerācija grozīta ar SPRK padomes 14.07.2016. lēmumu Nr. 1/13)

47. Komersants līdz 2014.gada 1.septembrim nodrošina, ka rīkā ir ievietoti 45%, tajā skaitā no tiem 75% par Rīgu, no šo noteikumu 44.1. un 44.2.apakšpunktā noteiktās informācijas par Latvijas Republiku.

48. Komersants līdz 2014.gada 31.decembrim nodrošina, ka rīkā ir ievietoti 60%, tajā skaitā no tiem 75% par Rīgu, no šo noteikumu 44.1. un 44.2.apakšpunktā noteiktās informācijas par Latvijas Republiku.

49. Komersants līdz 2015.gada 1.jūlijam nodrošina, ka rīkā ir ievietoti 75%, tajā skaitā no tiem 75% par Rīgu, no šo noteikumu 44.1. un 44.2.apakšpunktā noteiktās informācijas par Latvijas Republiku.

50. Komersants līdz 2015.gada 31.decembrim nodrošina, ka rīkā ir ievietoti 95% no šo noteikumu 44.1. un 44.2.apakšpunktā noteiktās informācijas par Latvijas Republiku.

51. Komersants līdz 2014.gada 1.septembrim nodrošina, ka rīkā ir ievietota šo noteikumu 44.5.apakšpunktā noteiktā informācija.

51.1 Komersants līdz 2016.gada 15.decembrim publicē precizēto saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumu.

(SPRK padomes 14.07.2016. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

52. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

_________________ 1 angļu val. – Physical Collocation

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2013.gada 19.decembra lēmumam Nr. 1/39
Elementu uzskaitījums vairumtirdzniecības pakalpojuma sniegšanai

Nr.p.k.

Piekļuves saistība

Piekļuves veids

Pakalpojums

Aktivitāte

Aktivitātes apraksts

Mērvienība,
aprēķina metodoloģija

Tarifs

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

             

2.

             

3.

             

4.

             

5.

             

6.

             
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2013.gada 19.decembra lēmumam Nr. 1/39
Komersanta piekļuves mezglu, kuros ir iespējams izveidot piekļuves punktus Ethernet atvilcei, adreses

Piekļuves mezgla identifikators

Adrese

1.

2.

   
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
3. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2013.gada 19.decembra lēmumam Nr. 1/39
Informācija par piekļuves mezglu adresēm

1.tabula

Komersanta piekļuves mezglu, kuros ir iespējams izveidot pieteicēja piekļuves punktus datu plūsmai Ethernet OSI otrajā slānī, adreses

Piekļuves mezgla identifikators

Adrese

1.

2.

   

2.tabula

Komersanta piekļuves mezglu, kuros ir iespējams izveidot pieteicēja piekļuves punktus datu plūsmai IP OSI trešajā slānī, adreses

Piekļuves mezgla identifikators

Adrese

1.

2.

   
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
4. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2013.gada 19.decembra lēmumam Nr. 1/39
Sadales punktu saraksts

Nr.p.k.

Piekļuves tīkla arhitektūra

Sadales punkta identifikators

Sadales punkta adrese un atrašanās vietas apraksts

Sadales punktam pieslēgto ēku adreses

1.

2.

3.

4.

5.

1.

FTTH
(P2P)

     

2.

FTTH
(GPON)

     

3.

FTTB

     
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
5.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2013.gada 19.decembra lēmumam Nr. 1/39
Pakalpojuma līmeņa līgums piekļuves kabeļu kanalizācijai pakalpojumam

(Pielikums SPRK padomes 14.07.2016. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

Nr. p.k. Pakalpojuma līmeņa līgumi Termiņi
1. 2. 3.
1. Atbildes sniegšana par pakalpojuma teorētiskās tehniskās izpētes rezultātu 1 darba diena
2. Atbildes sniegšana par pakalpojuma praktiskās tehniskās izpētes rezultātu kabeļu kanalizācijas trasei ar garumu līdz 100 m 14 darba dienas
3. Atbildes sniegšana par pakalpojuma praktiskās tehniskās izpētes rezultātu kabeļu kanalizācijas trasei ar garumu virs 100 m 19 darba dienas
4. Pieteikuma par bojājumu bez elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukuma apstrāde 1 stunda
5. Pieteiktā bojājuma bez elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukuma novēršana 30 darba dienas
6. Pieteikuma par bojājumu ar elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukumu apstrāde 1 stunda
7. Pieteiktā bojājuma, ar elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukumu novēršana 72 stundas
6.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2013.gada 19.decembra lēmumam Nr. 1/39
Pakalpojuma līmeņa līgums piekļuves stabiem pakalpojumam

(Pielikums SPRK padomes 14.07.2016. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

Nr. p.k. Pakalpojuma līmeņa līgumi Termiņi
1. 2. 3.
1. Atbildes sniegšana par pakalpojuma teorētiskās tehniskās izpētes rezultātu 1 darba diena
2. Atbildes sniegšana par pakalpojuma praktiskās tehniskās izpētes rezultātu ar trases garumu, kurā ietilpst līdz sešiem stabiem 14 darba dienas
3. Atbildes sniegšana par pakalpojuma praktiskās tehniskās izpētes rezultātu ar trases garumu, kurā ietilpst vairāk par sešiem stabiem 29 darba dienas
4. Pieteikuma par bojājumu bez elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukuma apstrāde 1 stunda
5. Pieteiktā bojājuma bez elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukuma novēršana 20 darba dienas
6. Pieteikuma par bojājumu ar elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukumu apstrāde 1 stunda
7. Pieteiktā bojājuma ar elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukumu novēršana 72 stundas
7.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2013.gada 19.decembra lēmumam Nr. 1/39

(Pielikums SPRK padomes 14.07.2016. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

Piekļuves kabeļu kanalizācijai pakalpojuma komersanta minimāli piedāvātie elementi un to tarifi

I. Maksa par teorētisko tehnisko izpēti, ja to veic, izmantojot rīku

1.tabula

Nr.
p.k.
Pakalpojuma elements Trases garums
(m)
Tarifs
bez PVN
(EUR)
1. 2. 3. 4.
1. Trases teorētiskā tehniskā izpēte, par pasūtījumu 0 līdz 100  
2. Trases teorētiskā tehniskā izpēte n1*100, kur n>1  
1 – n ir naturāls skaitlis

II. Maksa par teorētisko tehnisko izpēti, ja to veic, neizmantojot rīku

2.tabula

Nr.
p.k.
Pakalpojuma elements Trases garums
(m)
Tarifs
bez PVN
(EUR)
1. 2. 3. 4.
1. Trases teorētiskā tehniskā izpēte, par pasūtījumu 0 līdz 100  
2. Trases teorētiskā tehniskā izpēte, par pasūtījumu n*100, kur n>1  

III. Maksa par praktiskās tehniskās izpētes sagatavošanas darbiem

3.tabula

Nr.
p.k.
Pakalpojuma elements Aku skaits
(gab.)
Tarifs
bez PVN
(EUR)
1. 2. 3. 4.
1. Akas lūkas metinājuma atgriešana, par aku

1

 
2. Akas lūkas metinājuma atgriešana, par katru nākamo aku

>1

 
3. Kabeļu kanalizācijas aku tīrīšana, par aku

1

 
4. Kabeļu kanalizācijas aku tīrīšana, par katru nākamo aku

>1

 
5. Ūdens atsūknēšana no kabeļu kanalizācijas akām, par aku

1

 
6. Ūdens atsūknēšana no kabeļu kanalizācijas akām, par katru nākamo aku >1  
7. Akas lūkas aizmetināšana, par aku

1

 
8. Akas lūkas aizmetināšana, par katru nākamo aku

>1

 

IV. Maksa par praktisko tehnisko izpēti

4.tabula

Nr.
p.k.
Pakalpojuma elements Trases garums
(m)
Tarifs
bez PVN
(EUR)
1. 2. 3. 4.
1. Trases praktiskā tehniskā izpēte, par pasūtījumu 0 līdz 100  
2. Trases praktiskā tehniskā izpēte, par pasūtījumu n*100, kur n>1  
3. Kabeļu kanalizācijas akas, kastes, šahtas izpilddokumentācijas sagatavošana ar sienu izklājumu fotofiksāciju trasei ar garumu, par kabeļu kanalizācijas aku, kasti, šahtu virs 250  

V. Kopējā maksa par kabeļu kanalizācijas pārblīvējuma novēršanu

5.tabula

Nr.
p.k.
Pakalpojuma elements Trases garums
(m)
Tarifs
bez PVN
(EUR)
1. 2. 3. 4.
1. Kabeļu kanalizācijas pārblīvējuma novēršana, par pasūtījumu

0 līdz 100

 
2. Kabeļu kanalizācijas pārblīvējuma novēršana, par pasūtījumu n*100, kur n>1  

VI. Kopējā maksa par bloķēto kabeļu kanalizācijas kanālu remontu

6.tabula

Nr.
p.k.
Pakalpojuma elements Bojājumu skaits Tarifs
bez PVN
(EUR)
1. 2. 3. 4.
1. Viena kabeļu kanalizācijas kanāla remonts, atjaunojot zaļo zonu 1  
2. Viena kabeļu kanalizācijas kanāla remonts, atjaunojot ceļa grants segumu 1  
3. Viena kabeļu kanalizācijas kanāla remonts, atjaunojot asfalta segumu 1  
4. Viena kabeļu kanalizācijas kanāla remonts, atjaunojot veco bruģakmeņu segumu 1  
5. Viena kabeļu kanalizācijas kanāla remonts, atjaunojot veco bruģakmeņu segumu 1  

VII. Ikmēneša nomas maksa

7.tabula

Nr.
p.k.
Pakalpojuma elements Trases garums
(m)
Tarifs
bez PVN
(EUR)
1. 2. 3. 4.
1. Par kabeļa izvietošanu trasē, mēnesī 0 līdz 100  
2. Par kabeļa izvietošanu trasē, mēnesī n*100, kur n>1  

VIII. Informācijas piekļuves rīka lietotāja konta abonēšanas maksa

8.tabula

Nr.
p.k.
Pakalpojuma elements Mērvienība Tarifs
bez PVN
(EUR)
1. 2. 3. 4.
1. Rīka lietotāja konta abonēšanas maksājums par kalendāro mēnesi pakalpojuma ierīkošanas laikā    
2. Rīka lietotāja konta abonēšanas maksājums par kalendāro mēnesi pēc pakalpojuma ierīkošanas    
8.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2013.gada 19.decembra lēmumam Nr. 1/39

(Pielikums SPRK padomes 14.07.2016. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

Piekļuves stabiem pakalpojuma komersanta minimāli piedāvātie pakalpojuma elementi un to tarifi

I. Maksa par teorētisko tehnisko izpēti, ja to veic, izmantojot rīku

1.tabula

Nr.
p.k.
Pakalpojuma elements Stabu skaits
(gab.)
Tarifs
bez PVN
(EUR)
1. 2. 3. 4.
1. Trases teorētiskā tehniskā izpēte, par pasūtījumu 0 līdz 6  
2. Trases teorētiskā tehniskā izpēte, par pasūtījumu vairāk kā 6  

II. Maksa par teorētisko tehnisko izpēti, ja to veic, neizmantojot rīku

2.tabula

Nr.
p.k.
Pakalpojuma elements Stabu skaits
(gab.)
Tarifs
bez PVN
(EUR)
1. 2. 3. 4.
1. Trases teorētiskā tehniskā izpēte, par pasūtījumu 0 līdz 6  
2. Trases teorētiskā tehniskā izpēte, par pasūtījumu vairāk kā 6  

III. Maksa par praktisko tehnisko izpēti

3.tabula

Nr.
p.k.
Pakalpojuma elements Stabu skaits
(gab.)
Tarifs
bez PVN
(EUR)
1. 2. 3. 4.
1. Praktiskā tehniskā izpēte, par pasūtījumu 0 līdz 6  
2. Praktiskā tehniskā izpēte, sākot ar trases septīto stabu, par stabu. vairāk kā 6  

IV. Ikmēneša nomas maksa

4.tabula

Nr.
p.k.
Pakalpojuma elements Stabu skaits
(gab.)
Tarifs
bez PVN
(EUR)
1. 2. 3. 4.
1. Par kabeļa izvietošanu stabos trasei ar garumu, mēnesī līdz 6  
2. Par kabeļa izvietošanu stabos trasei ar garumu, par katru nākamo stabu, mēnesī vairāk kā 6  

V. Informācijas piekļuves rīka lietotāja konta abonēšanas maksa

5.tabula

Nr.
p.k.
Pakalpojuma elements Mērvienība Tarifs
bez PVN
(EUR)
1. 2. 3. 4.
1. Rīka lietotāja konta abonēšanas maksājums par kalendāro mēnesi pakalpojuma ierīkošanas laikā    
2. Rīka lietotāja konta abonēšanas maksājums par kalendāro mēnesi pēc pakalpojuma ierīkošanas    
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/39Pieņemts: 19.12.2013.Stājas spēkā: 31.12.2013.Zaudē spēku: 05.04.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 253 (5059), 30.12.2013. OP numurs: 2013/253.22
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
263473
{"selected":{"value":"15.10.2016","content":"<font class='s-1'>15.10.2016.-04.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.10.2016","iso_value":"2016\/10\/15","content":"<font class='s-1'>15.10.2016.-04.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2013","iso_value":"2013\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2013.-14.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.10.2016
136
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva