Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1368

Rīgā 2013.gada 26.novembrī (prot. Nr.63 12.§)

1. Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 182.nr.; 2008, 33.nr.; 2009, 38., 122., 146.nr.; 2010, 34., 81., 130., 196.nr.; 2011, 27., 66., 99., 141., 196.nr.; 2012, 45., 121., 187.nr.; 2013, 86., 98., 183.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā skaitli un vārdu "7.punktā" ar skaitli un vārdu "7.punktā";

1.2. aizstāt noteikumu tekstā skaitli un vārdu "7.2.apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "7.2.apakšpunktā";

1.3. izteikt 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. iznākuma rādītāju – atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba meklētāju skaits – 141 890, tai skaitā 9 260, izmantojot šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minēto virssaistību finansējumu;";

1.4. izteikt 7.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2. šo noteikumu 56.2.apakšpunktā minētajā gadījumā – 63 712 080 latu, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 59 597 832 lati un attiecināmais valsts budžeta finansējums – 4 114 248 lati. Aktivitātei pieejamais attiecināmais saistību apjoms, kas pārsniedz šajā punktā norādīto kopējo attiecināmo finansējumu, ir 8 054 674 lati, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 7 437 890 latu un valsts budžeta finansējums – 616 784 lati.";

1.5. papildināt noteikumus ar 7.2 un 7.3 punktu šādā redakcijā:

"7.2 Aktivitātes pirmajai un otrajai kārtai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 107 031 152 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 98 720 549 euro un attiecināmais valsts budžeta finansējums – 8 310 603 euro:

7.1. šo noteikumu 56.1.apakšpunktā minētajā gadījumā – 16 377 029 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 13 920 474 euro un attiecināmais valsts budžeta finansējums – 2 456 555 euro;

7.2. šo noteikumu 56.2.apakšpunktā minētajā gadījumā – 90 654 123 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 84 800 075 euro un attiecināmais valsts budžeta finansējums – 5 854 048 euro. Aktivitātei pieejamais attiecināmais saistību apjoms, kas pārsniedz šajā punktā norādīto kopējo attiecināmo finansējumu, ir 11 460 768,58 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 10 583 164,01 euro un valsts budžeta finansējums – 877 604,57 euro.

7.3 Papildus šo noteikumu 72.punktā minētajam finansējumam aktivitātes pirmajai un otrajai kārtai pieejamais neattiecināmais valsts budžeta finansējums ir ne vairāk kā 1 943 796,56 euro šo noteikumu 45.3.apakšpunktā minēto izmaksu finansēšanai, tai skaitā:

7.3 1. šo noteikumu 56.1.apakšpunktā minētajā gadījumā – ne vairāk kā 275 721,25 euro;

7.3 2. šo noteikumu 56.2.apakšpunktā minētajā gadījumā – ne vairāk kā 1 668 075,31 euro.";

1.6. aizstāt 13.1.apakšpunktā skaitli un vārdu "7.1.apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "7.2 1.apakšpunktā";

1.7. aizstāt 13.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "93,42 procenti" ar skaitli un vārdu "93,41 procents";

1.8. aizstāt 14.punktā skaitli un vārdu "71 099 836 lati" ar skaitli un vārdu "71 766 754 lati";

1.9. papildināt II nodaļu ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma šo noteikumu 56.1.apakšpunktā minētajā gadījumā ir 16 377 029 euro, šo noteikumu 56.2.apakšpunktā minētajā gadījumā – 102 114 891,58 euro (ieskaitot šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minēto virssaistību finansējumu).";

1.10. aizstāt 24.1.15.apakšpunktā skaitli un vārdu "14.punktā" ar skaitli un vārdu "14.1 punktā";

1.11. aizstāt 46.4.apakšpunktā skaitli un vārdu "70 latu" ar skaitli un vārdu "99,60 euro";

1.12. izteikt 46.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.5. dotācija darba devējam šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā iesaistīto bezdarbnieku ikmēneša darba algai šādā apmērā:

46.5.1. par pirmajiem diviem apmācību mēnešiem – 142,29 euro;

46.5.2. par nākamajiem diviem apmācību mēnešiem – 113,83 euro;

46.5.3. par pēdējiem diviem apmācību mēnešiem – 85,37 euro;";

1.13. aizstāt 46.6.apakšpunktā skaitli un vārdu "800 latu" ar skaitli un vārdu "1 138,30 euro";

1.14. aizstāt 46.7.apakšpunktā skaitli un vārdu "20 latu" ar skaitli un vārdu "28,46 euro";

1.15. aizstāt 48.3.3.apakšpunktā skaitli un vārdu "150 latiem" ar skaitli un vārdu "213 euro";

1.16. izteikt 48.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"48.3.4. atlīdzības (izņemot pabalstu un kompensāciju, no kā neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmiju, materiālās stimulēšanas un naudas balvu) un uzņēmuma līguma izmaksas šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros piesaistītajiem ekspertiem vai mācībspēkiem, kā arī mācību materiālu izmaksas, kas kopumā nepārsniedz 426,86 euro proporcionāli dalības ilgumam par darba iemaņu un profesionālo prasmju atjaunošanu (apmācība ilgst ne vairāk kā trīs mēnešus) un 853,72 euro proporcionāli dalības ilgumam par jaunas profesijas ieguvi (apmācība kopā ilgst ne vairāk kā sešus mēnešus);";

1.17. aizstāt 48.3.5.apakšpunktā skaitli un vārdu "200 latu" ar skaitli un vārdu "284,57 euro";

1.18.  aizstāt 48.5.apakšpunktā skaitli un vārdu "1 000 latu" ar skaitli un vārdu "1 422,87 euro";

1.19. izteikt 48.6.1., 48.6.2., 48.6.3. un 48.6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"48.6.1. pirmā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu 480 mācību stundas – 533,58 euro;

48.6.2. otrā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu 480 mācību stundas – 533,58 euro – vai 640 mācību stundas – 711,44 euro;

48.6.3. trešā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu no 960 līdz 1280 mācību stundām – 1 067,15 euro;

48.6.4. profesionālās pilnveides izglītības programmām ar mācību ilgumu no 160 līdz 320 stundām – 355,72 euro;";

1.20. izteikt 48.7.1. un 48.7.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"48.7.1. izglītības programmām ar mācību ilgumu no 60 līdz 159 mācību stundām apmācību kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi līdz 4,27 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 355,72 euro;

48.7.2. organizējot:

48.7.2.1. transportlīdzekļu vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi līdz 8,54 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 668,75 euro;

48.7.2.2. A un B kategorijas traktortehnikas vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi līdz 5,69 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 640,29 euro;

48.7.2.3. C, E, F un G kategorijas traktortehnikas vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi līdz 5,69 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 1 067,15 euro;";

1.21. aizstāt 49.6.apakšpunktā skaitli un vārdu "150 latiem" ar skaitli un vārdu "213,00 euro";

1.22. aizstāt 49.punktā skaitli un vārdu "1 366 108 lati" ar skaitli un vārdu "1 943 796,56 euro";

1.23. aizstāt 50.punktā vārdus "likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" ar vārdiem "Pievienotās vērtības nodokļa likumā";

1.24. izteikt 73.punktu šādā redakcijā:

"73. Grozījumus šo noteikumu 48.7.2.1.apakšpunktā, kas paredz transportlīdzekļu vadītāju apmācības kupona vērtības noteikšanā viena bezdarbnieka apmācībai izmantot likmi līdz 8,54 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 668,75 euro, nepiemēro attiecībā uz izglītības iestādēm, kas līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai ir noslēgušas līgumus ar Nodarbinātības valsts aģentūru par bezdarbnieku apmācību.";

1.25. papildināt noteikumus ar 74.punktu šādā redakcijā:

"74. Šo noteikumu 7., 7.1 un 14.punkts ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.";

1.26. aizstāt pielikuma 6.sadaļā apzīmējumu "LVL" ar apzīmējumu "EUR".

2. Šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.5., 1.6., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 1.24. un 1.26.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece I.Gailīte
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1368Pieņemts: 26.11.2013.Stājas spēkā: 04.12.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 236, 03.12.2013. OP numurs: 2013/236.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
262537
04.12.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)