Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1045

Rīgā 2013.gada 8.oktobrī (prot. Nr.52 52.§)
Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Kriminālprocesa likuma
673.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu (turpmāk – lūgums) informācijas sistēmas (turpmāk – sistēma) uzturēšanas un izmantošanas kārtību, tajā iekļaujamo ziņu apjomu, ziņu iekļaušanas, izmantošanas un dzēšanas kārtību, ziņu glabāšanas termiņus, kā arī institūcijas, kurām ir piešķirama piekļuve informācijas sistēmā iekļautajām ziņām, un šīm institūcijām pieejamo ziņu apjomu.

2. Sistēma ir valsts informācijas sistēma. Sistēmas pārzinis un turētājs ir Tieslietu ministrija.

II. Sistēmā iekļaujamo ziņu apjoms

3. Tieslietu ministrija, Ģenerālprokuratūra un Valsts policija par lūgumiem, kas saņemti no ārvalstīm, sistēmā iekļauj šādas ziņas:

3.1. valsts un iestādes nosaukums, no kuras saņemts lūgums;

3.2. saņemtā lūguma reģistrācijas dati;

3.3. lūguma veids;

3.4. lūguma tiesiskais pamats;

3.5. ārvalsts kriminālprocesa numurs;

3.6. ziņas par personu, kura saistīta ar lūgumu;

3.7. noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija;

3.8. ziņas par lūguma izpildes gaitu.

4. Papildus šo noteikumu 3.punktā minētajām ziņām Valsts policija par lūgumiem, kas saņemti no ārvalstīm un kuros lūgts izpildīt procesuālo darbību, sistēmā iekļauj šādas ziņas:

4.1. ziņas par ārvalsts pārstāvja piedalīšanos lūguma izpildē;

4.2. ziņas par procesuālajām darbībām, kuras nepieciešams veikt.

5. Papildus šo noteikumu 3.punktā minētajām ziņām Ģenerālprokuratūra par lūgumiem, kas saņemti no ārvalstīm, sistēmā iekļauj šādas ziņas:

5.1. ja saņemts izdošanas lūgums, norāda:

5.1.1. izdošanas mērķi;

5.1.2. personas aizturēšanas datumu;

5.1.3. piemērotā drošības līdzekļa veidu un piemērošanas datumu;

5.1.4. informāciju par izdošanas procesa gaitu;

5.2. ja saņemts Eiropas apcietinājuma orderis, norāda:

5.2.1. Eiropas apcietinājuma ordera mērķi;

5.2.2. personas aizturēšanas datumu;

5.2.3. piemērotā drošības līdzekļa veidu un piemērošanas datumu;

5.2.4. informāciju par izdošanas procesa gaitu;

5.3. ja tiek lūgta kriminālprocesa pārņemšana, norāda:

5.3.1. kriminālprocesa pārņemšanas datumu;

5.3.2. Latvijā piešķirtā kriminālprocesa numuru;

5.3.3. noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju saskaņā ar Krimināllikumu;

5.3.4. iestādi Latvijā, kurai kriminālprocess nodots tā turpināšanai;

5.3.5. galīgā nolēmuma datumu;

5.3.6. datumu, kad ārvalstij nosūtīts paziņojums;

5.4. ja saņemts tiesiskās palīdzības lūgums izpildīt procesuālo darbību, norāda:

5.4.1. ziņas par ārvalsts pārstāvja piedalīšanos lūguma izpildē;

5.4.2. ziņas par procesuālajām darbībām, kuras nepieciešams veikt;

5.4.3. ziņas par apvienotās izmeklēšanas grupas (JIT) izveidošanu;

5.4.4. ziņas par īpaša parauga apliecinājumu Eiropas Savienības dalībvalsts procesuāla nolēmuma par mantas nodrošināšanu konfiskācijai vai pierādījumu iegūšanas nodrošināšanu izpildei;

5.5. ja saņemts lūgums izpildīt ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekli, norāda:

5.5.1. ziņas par Eiropas Savienības dalībvalsts lēmumu, kas nosaka ar brīvības atņemšanu nesaistīta drošības līdzekļa piemērošanu, un tā īpaša parauga apliecinājumu;

5.5.2. datumu, kad Ģenerālprokuratūrā pieņemts lēmums;

5.5.3. ziņas par Latvijā noteikto drošības līdzekli;

5.5.4. ziņas par drošības līdzekļa izpildes gaitu.

6. Papildus šo noteikumu 3.punktā minētajām ziņām Tieslietu ministrija par lūgumiem, kas saņemti no ārvalstīm, sistēmā iekļauj šādas ziņas:

6.1. ja saņemts izdošanas lūgums, norāda ziņas par izdošanas procesa gaitu;

6.2. ja tiek lūgta kriminālprocesa pārņemšana, norāda:

6.2.1. kriminālprocesa pārņemšanas datumu;

6.2.2. Latvijā piešķirto kriminālprocesa numuru;

6.2.3. noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju saskaņā ar Krimināllikumu;

6.2.4. iestādi Latvijā, kurai kriminālprocess nodots tā turpināšanai;

6.2.5. galīgā nolēmuma datumu;

6.2.6. datumu, kad ārvalstij nosūtīts paziņojums;

6.3. ja tiek lūgta sprieduma izpilde, norāda:

6.3.1. sprieduma pieņemšanas datumu;

6.3.2. ziņas par apsūdzētā prombūtnē (in absentia) pieņemtu spriedumu:

6.3.2.1. personai nosūtītā paziņojuma datums;

6.3.2.2. ziņas par sūdzības saņemšanu par atkārtotu lietas izskatīšanu Latvijā vai ārvalstī un lietas izskatīšanas rezultātu;

6.3.3. ziņas par izpildāmo sodu;

6.3.4. ziņas par soda izpildes gaitu;

6.4. ja saņemts tiesiskās palīdzības lūgums izpildīt procesuālo darbību, norāda:

6.4.1. ziņas par ārvalsts pārstāvja piedalīšanos lūguma izpildē;

6.4.2. ziņas par procesuālajām darbībām, kuras nepieciešams veikt.

7. Par lūgumiem, kas nosūtīti uz ārvalstīm, Tieslietu ministrija, Ģenerālprokuratūra un Valsts policija sistēmā iekļauj šādas ziņas:

7.1. valsts un iestāde, uz kuru nosūtīts lūgums;

7.2. nosūtītā lūguma reģistrācijas dati;

7.3. Latvijas kriminālprocesa numurs;

7.4. ziņas par lūguma iniciatoru;

7.5. lūguma veids;

7.6. ziņas par personu, kuru skar starptautiskās sadarbības lūgums;

7.7. krimināltiesiskās sadarbības lūguma tiesiskais pamats;

7.8. noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija;

7.9. ziņas par lūguma izpildes gaitu.

8. Papildus šo noteikumu 7.punktā minētajām ziņām Valsts policija par lūgumiem, kas nosūtīti uz ārvalstīm un kuros lūgts izpildīt procesuālo darbību, sistēmā iekļauj šādas ziņas:

8.1. ziņas par Latvijas pārstāvja piedalīšanos lūguma izpildē;

8.2. ziņas par procesuālajām darbībām, kuras nepieciešams veikt.

9. Papildus šo noteikumu 7.punktā minētajām ziņām Ģenerālprokuratūra par lūgumiem, kas nosūtīti uz ārvalstīm, sistēmā iekļauj šādas ziņas:

9.1. ja tiek lūgta izdošana, norāda:

9.1.1. izdošanas mērķi;

9.1.2. datumu, kad izsludināta starptautiskā meklēšana;

9.1.3. ziņas par specialitātes principa ievērošanu;

9.1.4. laiku, kas pavadīts apcietinājumā attiecīgajā ārvalstī;

9.1.5. datumu, kad persona izdota Latvijai;

9.1.6. galīgā nolēmuma datumu un rezultātu Latvijā;

9.2. ja izdots Eiropas apcietinājuma orderis, norāda:

9.2.1. Eiropas apcietinājuma ordera mērķi;

9.2.2. Eiropas apcietinājuma ordera izdošanas datumu;

9.2.3. datumu, kad izsludināta starptautiskā meklēšana;

9.2.4. ziņas par specialitātes principa ievērošanu;

9.2.5. laiku, kas pavadīts apcietinājumā attiecīgajā ārvalstī;

9.2.6. datumu, kad persona nodota Latvijai;

9.3. ja tiek lūgta kriminālprocesa pārņemšana, norāda:

9.3.1. lūguma iesniegšanas datumu;

9.3.2. ārvalsts pieņemtā nolēmuma datumu;

9.3.3. galīgā nolēmuma rezultātu;

9.3.4. ziņas par kriminālprocesa atjaunošanu Latvijā;

9.4. ja tiek lūgta tiesiskā palīdzība izpildīt procesuālo darbību, norāda:

9.4.1. ziņas par Latvijas pārstāvju piedalīšanos;

9.4.2. ziņas par procesuālajām darbībām, kuras nepieciešams veikt;

9.4.3. ziņas par apvienotās izmeklēšanas grupas (JIT) izveidošanu;

9.4.4. ziņas par īpaša parauga apliecinājumu aresta uzlikšanai mantai vai kratīšanas izdarīšanai Eiropas Savienības dalībvalstī;

9.5. ja tiek lūgts izpildīt ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekli, norāda:

9.5.1. iestādi, kas piemēroja drošības līdzekli un ierosināja to lūgt izpildīt Eiropas Savienības dalībvalstī;

9.5.2. ziņas par Latvijā piemēroto drošības līdzekli;

9.5.3. ziņas par īpaša parauga apliecinājumu;

9.5.4. datumu, kad pieņemts Eiropas Savienības dalībvalsts lēmums atzīt ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekli;

9.5.5. ziņas par drošības līdzekļa izpildes gaitu.

10. Papildus šo noteikumu 7.punktā minētajām ziņām Tieslietu ministrija par lūgumiem, kas nosūtīti uz ārvalstīm, sistēmā iekļauj šādas ziņas:

10.1. ja tiek lūgta kriminālprocesa nodošana, norāda:

10.1.1. lūguma iesniegšanas datumu;

10.1.2. ārvalsts pieņemtā nolēmuma datumu;

10.1.3. galīgā nolēmuma rezultātu;

10.1.4. ziņas par kriminālprocesa atjaunošanu Latvijā;

10.2. ja tiek lūgta sprieduma izpilde, norāda:

10.2.1. sprieduma pieņemšanas datumu;

10.2.2. ziņas par apsūdzētā prombūtnē (in absentia) pieņemtu spriedumu:

10.2.2.1. personai nosūtītā paziņojuma datums;

10.2.2.2. ziņas par sūdzības saņemšanu par atkārtotu lietas izskatīšanu Latvijā vai ārvalstī un lietas izskatīšanas rezultātu;

10.2.3. ziņas par izpildāmo sodu;

10.3. ja tiek lūgta tiesiskā palīdzība izpildīt procesuālo darbību, norāda:

10.3.1. ziņas par ārvalstu pārstāvju piedalīšanos;

10.3.2. ziņas par procesuālajām darbībām, kuras nepieciešams veikt.

III. Ziņu iekļaušanas kārtība

11. Ziņas sistēmā iekļauj un aktualizē, pamatojoties uz saņemto informāciju.

12. Sistēmas lietotājs atbilstoši tam piešķirto piekļuves tiesību apjomam nodrošina šajos noteikumos minēto ziņu iekļaušanu sistēmā, kā arī atbild par iekļauto ziņu precizitāti un pareizību.

13. Ziņas sistēmā iekļauj nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc dokumenta vai attiecīgo ziņu saņemšanas, lēmuma pieņemšanas, procesuālā kārtībā veiktas darbības vai citas amata un profesionālās darbības veikšanas.

14. Ziņas sistēmā iekļauj latviešu valodā. Ja persona, kuru skar lūgums, ir ārvalstnieks, personas vārdu un uzvārdu vai, ja persona ir ārvalstī reģistrēta juridiskā persona, juridiskās personas nosaukumu un adresi norāda attiecīgās ārvalsts valodas oriģinālformā (latīņalfabētiskās rakstības valodās) vai oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā (citās valodās).

15. No citas valsts informācijas sistēmas šajā sistēmā iekļaujamās ziņas sistēmas pārzinis saņem saskaņā ar vienošanos un tajā noteikto sadarbības kārtību.

IV. Institūcijas, kurām piešķirama piekļuve sistēmā iekļautajām ziņām

16. Sistēmas lietotāji ir Tieslietu ministrija, Ģenerālprokuratūra un Valsts policija (turpmāk – institūcija).

17. Galveno sistēmas administratoru nosaka sistēmas turētājs.

18. Piekļuves tiesības sistēmai piešķir šādā apjomā:

18.1. galvenais sistēmas administrators – piešķir, maina vai bloķē lietotāju tiesības pārvaldnieka institūcijā, kā arī uztur sistēmas klasifikatorus;

18.2. lietotāju pārvaldnieks institūcijā – piešķir, maina vai bloķē savas institūcijas lietotāja tiesības;

18.3. klasifikatoru administrators institūcijā – uztur savas institūcijas specifiskos klasifikatorus;

18.4. statistiķis ir tiesīgs piekļūt savas institūcijas lokālajiem statistikas pārskatiem un vispārīgajiem kompetento institūciju statistikas pārskatiem, atlasīt un apskatīt tos;

18.5. persona, kura izmanto tikai skatīšanās režīmu, ir tiesīga apskatīt informāciju par visām savā institūcijā reģistrētajām lietām bez labošanas vai reģistrācijas iespējām, kā arī piekļūt statistikas informācijai;

18.6. darbinieks ir tiesīgs skatīt, reģistrēt, labot vai dzēst savas institūcijas ietvaros reģistrētā lūguma informāciju bez tiesībām reģistrēt statusu "izpilde pabeigta";

18.7. struktūrvienības vadītājs, prokurors vai atbildīgā persona ir tiesīga skatīt, reģistrēt, labot vai dzēst savas institūcijas ietvaros reģistrētā lūguma informāciju ar tiesībām reģistrēt statusu "izpilde pabeigta".

V. Sistēmas un ziņu izmantošanas kārtība

19. Sistēmas lietotājs izmanto sistēmu atbilstoši tās izveidošanas mērķim un piešķirtajam piekļuves tiesību apjomam.

20. Sistēmas lietotāji piekļūst tikai savas institūcijas ievadītajām ziņām un ziņām, kuras konkrētajai institūcijai tiek pārsūtītas amata pienākumu veikšanai, un izmanto tās. Statistikas pārskatus šo noteikumu 18.punktā minētās personas tām piešķirto piekļuves tiesību apjomā iegūst no visām sistēmā iekļautajām ziņām.

21. Sistēmas turētājs nodrošina, lai jebkuras darbības ar sistēmā iekļautajiem datiem (ierakstīšana, labošana, apskate, dzēšana) tiktu saglabātas datu vēsturē.

22. Sistēmā iekļautās ziņas izmanto, ievērojot normatīvo aktu nosacījumus, kas attiecas uz ierobežotas pieejamības informāciju.

23. Ziņas, kas satur personas datus, sistēmā glabā 100 gadu kopš personas dzimšanas.

VI. Noslēguma jautājums

24. Sistēmā apkopo ziņas par lūgumiem, kuri saņemti vai nosūtīti, sākot ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Tieslietu ministrs, kultūras ministra pienākumu izpildītājs Jānis Bordāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1045Pieņemts: 08.10.2013.Stājas spēkā: 11.10.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 10.10.2013. OP numurs: 2013/198.7
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
260775
11.10.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)