Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.975

Rīgā 2013.gada 24.septembrī (prot. Nr.50 103.§)
Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Pilsonības likuma
11.panta trešo daļu, 23.panta piekto daļu,
24.panta piekto daļu un 25.panta septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izskata personas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus par atteikšanos no Latvijas pilsonības vai par Latvijas pilsonības atjaunošanu, kā arī kārtību, kādā tiek atņemta Latvijas pilsonība.

2. Iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības un tās atjaunošanu, kā arī dokumentus par Latvijas pilsonības atņemšanu izskata Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – pārvalde).

3. Lēmumu par Latvijas pilsonības zaudēšanu, atjaunošanu un Latvijas pilsonības atņemšanu pieņem pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona.

II. Atteikšanās no Latvijas pilsonības

4. Persona iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības iesniedz pārvaldē personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai iesniedz ar Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības starpniecību.

5. Iesniedzot iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniegumam pievieno dokumentu, kas apliecina, kādas valsts pilsonība personai ir vai tiek garantēta. Ja iesniegums tiek nosūtīts pa pastu vai elektroniski, iesniegumam pievieno abu minēto dokumentu kopijas.

6. Iesniedzot iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības, persona samaksā valsts nodevu. Ja personai ir tiesības uz samazinātu valsts nodevas likmi, tā iesniedz dokumentu, kas apliecina personas tiesības maksāt samazinātu valsts nodevas likmi.

7. Pārvalde pārbauda personas sniegto informāciju un, lai pārliecinātos, ka personai nav nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu parādu, rakstiski pieprasa informāciju Ārlietu ministrijai (saistībā ar materiālās palīdzības piešķiršanu personai, kura nonākusi ārkārtas situācijā ārvalstī), Valsts ieņēmumu dienestam, Iekšlietu ministrijas Informācijas centram un Tieslietu ministrijas Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai par personas atbilstību Pilsonības likuma 23. panta ceturtajai daļai. Ja Iedzīvotāju reģistrā nav iekļautas ziņas par personas bērnu, pārvalde Tieslietu ministrijas Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai minēto informāciju nepieprasa.

(MK 10.11.2014. noteikumu Nr.693 redakcijā)

8. Šo noteikumu 7.punktā minētās iestādes 15 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz atbildi uz pārvaldes pieprasījumu, bet, ja ir nepieciešama papildu pārbaude, – mēneša laikā.

9. Pēc dokumentu pārbaudes pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona pieņem lēmumu:

9.1. atzīt personu par Latvijas pilsonību zaudējušu;

9.2. atteikt atzīt personu par Latvijas pilsonību zaudējušu.

III. Latvijas pilsonības atņemšana

10. Ja pārvaldei ir iemesls uzskatīt, ka Latvijas pilsonis ir ieguvis citas valsts pilsonību, neiesniedzot Pilsonības likuma 23.panta otrajā un trešajā daļā minēto iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības, pārvalde, veicot pārbaudi, noskaidro:

10.1. kad persona ir ieguvusi Latvijas pilsonību;

10.2. kuras valsts pilsonību persona ir ieguvusi un, ja iespējams, kad iegūta attiecīgās valsts pilsonība, kā arī iegūšanas pamatojumu;

10.3. vai persona ir iesniegusi iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības;

10.4. vai persona saņēmusi Ministru kabineta atļauju saglabāt citas valsts pilsonību.

11. Ja pārvaldei ir iemesls uzskatīt, ka Latvijas pilsonis bez Ministru kabineta atļaujas brīvprātīgi dien kādas citas valsts bruņotajos spēkos vai militārā organizācijā, izņemot gadījumus, kas noteikti Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 2.punktā, pārvalde, veicot pārbaudi, noskaidro:

11.1. kuras valsts bruņotajos spēkos vai militārā organizācijā persona dien;

11.2. vai personas dienests kādas citas valsts bruņotajos spēkos vai militārā organizācijā ir brīvprātīgs;

11.3. vai Ministru kabinets ir atļāvis personai dienēt kādas citas valsts bruņotajos spēkos vai militārā organizācijā;

11.4. vai persona ir ieguvusi citas valsts pilsonību.

12. Ja pārvaldei ir iemesls uzskatīt, ka persona, apliecinot piederību Latvijas pilsonībai vai naturalizējoties, ir apzināti sniegusi nepatiesas ziņas vai noklusējusi faktus, kas attiecas uz Latvijas pilsonības iegūšanas vai atjaunošanas nosacījumiem, pārvalde, veicot pārbaudi, noskaidro:

12.1. kad persona ieguvusi Latvijas pilsonību;

12.2. kuras no personas sniegtajām ziņām ir bijušas nepatiesas;

12.3. kādus faktus, kas var būt šķērslis Latvijas pilsonības iegūšanai vai atjaunošanai, persona ir noklusējusi;

12.4. kas liecina par to, ka nepatiesās ziņas ir sniegtas apzināti.

13. Ja pārvaldei ir iemesls uzskatīt, ka persona veikusi darbības, kas vērstas uz vardarbīgu Latvijas Republikas valsts varas gāšanu, publiski aicinājusi vardarbīgi gāzt Latvijas Republikas Satversmē nostiprināto valsts varu vai vardarbīgi grozīt valsts iekārtu, publiski aicinājusi veikt vai veikusi organizatoriskas darbības, kas vērstas uz Latvijas Republikas valstiskās neatkarības likvidēšanu, pārvalde, veicot pārbaudi, noskaidro:

13.1. vai tiesas spriedums, ar kuru persona atzīta par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, stājies likumīgā spēkā;

13.2. vai persona ir ieguvusi citas valsts pilsonību.

14. Veicot pārbaudi, pārvaldei ir tiesības bez maksas saņemt informāciju no fiziskām vai juridiskām personām, valsts pārvaldes iestādēm, kā arī izmantot dokumentus, ekspertīzes materiālus un citus pierādījumus.

15. Pēc dokumentu pārbaudes pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona pieņem lēmumu:

15.1. atņemt Latvijas pilsonību;

15.2. izbeigt pārbaudes lietu, ja pārbaudē nav konstatēti apstākļi, kas var būt iemesls Latvijas pilsonības atņemšanai.

IV. Latvijas pilsonības atjaunošana

16. Persona iesniegumu par Latvijas pilsonības atjaunošanu iesniedz pārvaldē personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai iesniedz ar Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības starpniecību.

17. Persona iesniegumā apliecina, ka uz viņu neattiecas Pilsonības likuma 11.pantā noteiktie ierobežojumi Latvijas pilsonības iegūšanai. Ja persona kādā citā valstī ir notiesāta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas kvalificējams kā noziedzīgs nodarījums arī Latvijā, taču kompetenta starptautiska organizācija vai starptautiska tiesa ir atzinusi, ka šis spriedums ticis pieņemts, neievērojot taisnīgas tiesas vai soda samērīguma principus, persona uzrāda atbilstošo starptautiskās organizācijas vai starptautiskās tiesas nolēmumu.

18. Iesniedzot iesniegumu par Latvijas pilsonības atjaunošanu, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz izziņu par sodāmību (tikai attiecībā uz personām, kuras sasniegušas 14 gadu vecumu), ko izsniegusi kompetentā iestāde pilsonības valstī un kura izsniegta ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma par Latvijas pilsonības atjaunošanu iesniegšanas, vai dokumentāru apliecinājumu par to, ka šādu izziņu nav iespējams iegūt, un samaksā valsts nodevu. Ja dokumentus nosūta pa pastu vai elektroniski, iesniegumam pievieno personu apliecinoša dokumenta kopiju un izziņu par sodāmību vai dokumentāru apliecinājumu par to, ka šādu izziņu nav iespējams iegūt. Ja personai ir tiesības uz samazinātu valsts nodevas likmi, tā iesniedz dokumentu, kas apliecina personas tiesības maksāt samazinātu valsts nodevas likmi.

(MK 10.11.2014. noteikumu Nr.693 redakcijā)

19. Lai pārbaudītu personas atbilstību Pilsonības likuma 11. pantā minētajām prasībām, pārvalde rakstiski pieprasa informāciju no šādām iestādēm:

19.1. Valsts robežsardzes (ja personas deklarētā dzīvesvieta ir pierobežā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija pierobežā), Satversmes aizsardzības biroja, Drošības policijas, Valsts policijas, Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas un Muitas kriminālpārvaldes, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Militārās policijas – par personas atbilstību Pilsonības likuma 11. panta pirmās daļas 1. punktā minētajām prasībām;

19.2. Militārās izlūkošanas un drošības dienesta – par personas atbilstību Pilsonības likuma 11. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētajām prasībām;

19.3. Totalitārisma seku dokumentēšanas centra – par personas atbilstību Pilsonības likuma 11. panta pirmās daļas 4. punktā minētajām prasībām;

19.4. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra – par personas atbilstību Pilsonības likuma 11. panta pirmās daļas 5. punktā minētajām prasībām;

19.5. Ārlietu ministrijas (saistībā ar materiālās palīdzības piešķiršanu personai, kura nonākusi ārkārtas situācijā ārvalstī), Valsts ieņēmumu dienesta, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra un Tieslietu ministrijas Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas – par personas atbilstību Pilsonības likuma 11. panta pirmās daļas 7. punktā minētajām prasībām;

19.6. Ārlietu ministrijas – par personas atbilstību Pilsonības likuma 11. panta pirmās daļas 5. punktā paredzētajam izņēmumam, ja persona uzrādījusi šo noteikumu 17. punktā minēto dokumentu.

(MK 10.11.2014. noteikumu Nr.693 redakcijā)

19.1 Pārvalde nepieprasa:

19.1 1. šo noteikumu 19.3. apakšpunktā minēto informāciju, ja persona ir dzimusi pēc 1990. gada 4. maija vai 1990. gada 4. maijā ir bijusi nepilngadīga;

19.1 2. šo noteikumu 19.5. apakšpunktā minēto informāciju no Tieslietu ministrijas Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas, ja Iedzīvotāju reģistrā nav iekļautas ziņas par personas bērnu.

(MK 10.11.2014. noteikumu Nr.693 redakcijā)

20. Pārvalde ir tiesīga pieprasīt informāciju citām valsts pārvaldes iestādēm, ja ir nepieciešams pārliecināties par personas atbilstību Pilsonības likuma nosacījumiem.

21. Šo noteikumu 19.punktā minētās iestādes 15 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz atbildi uz pārvaldes pieprasījumu, bet, ja ir nepieciešama papildu pārbaude, – sešu mēnešu laikā.

22. Pēc dokumentu pārbaudes pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona pieņem lēmumu:

22.1. atjaunot Latvijas pilsonību;

22.2. atteikt Latvijas pilsonības atjaunošanu, ja lietā esošie dokumenti neapstiprina personas tiesības atjaunot Latvijas pilsonību.

V. Noslēguma jautājums

23. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.oktobrī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 975Pieņemts: 24.09.2013.Stājas spēkā: 01.10.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 191, 01.10.2013. OP numurs: 2013/191.23
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
260435
{"selected":{"value":"13.11.2014","content":"<font class='s-1'>13.11.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.11.2014","iso_value":"2014\/11\/13","content":"<font class='s-1'>13.11.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2013","iso_value":"2013\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2013.-12.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.11.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)