Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.897

Rīgā 2013.gada 17.septembrī (prot. Nr.49 101.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 203.nr.; 2010, 174.nr.; 2012, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 6.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.5. notekūdeņu dūņu apstrādi."

2. Izteikt 7.3., 7.4., 7.5. un 7.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.3. konteineru iegādi (izņemot stacionāri uzstādītus konteinerus) sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktiem;

7.4. atkritumu savākšanas autotransporta un cita autotransporta iegādi (izņemot specializētu traktortehniku un darbībai ierobežotā teritorijā paredzētus pacelšanas un pārvietošanas mehāniskos transportlīdzekļus);

7.5. iekārtas un līdzekļus biogāzes ražošanai;

7.6. tādu pamatlīdzekļu iegādi, kādus neparedz normatīvie akti par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām, notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli, kā arī par ārstniecības iestādēs radīto atkritumu apsaimniekošanu."

3. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Projekta iesniedzējs ir kapitālsabiedrība, kura:

10.1. noslēgusi līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā administratīvajā teritorijā;

10.2. noslēgusi līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kas ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteiktajā kārtībā;

10.3. noslēgusi līgumu ar pakalpojumu saņēmēju par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

10.4. ir ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai ārstniecības iestāde, kas saņēmusi atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, kura ietver atkritumu apsaimniekošanu."

4. Izteikt 16.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2. ieguldījumi pamatlīdzekļos - bīstamo atkritumu savākšanas punktu izveide un aprīkošana ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīniskās aprūpes prakses vietās, tostarp bīstamo atkritumu priekšapstrādes iekārtās (dezinfekcija, smalcināšana);".

5. Papildināt noteikumus ar 16.3. un 16.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.3. ieguldījumi pamatlīdzekļos - notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūras izveide un aprīkošana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli;

16.4. ieguldījumi pamatlīdzekļos - specializētās traktortehnikas un darbībai ierobežotā teritorijā paredzētu pacelšanas un pārvietošanas mehānisko transportlīdzekļu iegāde, nepārsniedzot 10 % no kopējām attiecināmajām izmaksām."

6. Papildināt noteikumus ar 18.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.6. specializētās traktortehnikas un darbībai ierobežotā teritorijā paredzētu pacelšanas un pārvietošanas mehānisko transportlīdzekļu iegādes izmaksas, kas pārsniedz 10 % no kopējām attiecināmajām izmaksām."

7. Izteikt 21.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1. projekta iesniedzējs atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam un ir konstatēts, ka:

21.1.1. tam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

21.1.2. projekta iesnieguma iesniegšanas dienā zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā - ceturtdaļu no pamatkapitāla, un konstatējamas šo noteikumu 21.1.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

21.1.3. projekta iesnieguma iesniegšanas dienā saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo finanšu pārskatu projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes - zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība - un konstatējamas šo noteikumu 21.1.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

21.1.4. tam nav iespēju segt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā izraisīs komercsabiedrības nespēju turpināt darbību;".

8. Izteikt 21.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.7. projekta iesniedzējs citu Kohēzijas fondu vai Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanas laikā ir tīši maldinājis sadarbības iestādi vai atbildīgo iestādi, sniedzot nepatiesu informāciju saistībā ar minēto projektu īstenošanu;".

9. Aizstāt 23.punkta ievaddaļā vārdu "sešās" ar vārdu "septiņās".

10. Papildināt noteikumus ar 23.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.8. septītajai projektu iesniegumu atlases kārtai novirza sestās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros nepiesaistīto Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 17 000 000 latu apmērā."

11. Papildināt noteikumus ar 24.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.7. septītajai projektu iesniegumu atlases kārtai - līdz 2013.gada 1.oktobrim."

12. Aizstāt 25.1.apakšpunktā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā".

13. Aizstāt 26.punkta ievaddaļā vārdus "triju mēnešu" ar vārdu "mēneša".

14. Aizstāt 27.punktā skaitļus un vārdus "49., 50., 51. un 52., 53. vai 54., 55., 56., 57.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "50., 51., 52. un 53., 54. vai 55., 56., 57.punktā".

15. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu:

33.1. ja projekta iesniegumā plānots atbilstošais dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras komponents, par projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6.punktā, 8.1. vai 8.2., vai 8.3., vai 8.4.apakšpunktā un 12.punktā minētajiem kritērijiem ir jāsaņem vismaz viens punkts (katrā kritērijā);

33.2. ja projekta iesniegumā plānota bīstamo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveide ārstniecības iestādēs, par projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6.punktā, 9.1., 9.2. un 9.3.apakšpunktā minētajiem kritērijiem ir jāsaņem vismaz viens punkts (katrā kritērijā);

33.3. ja projekta iesniegumā plānots atbilstošais dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras komponents, par projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 7.punktā, 8.2.6. un 8.3.6.apakšpunktā, 11., 13., 14., 15. un 16.punktā minētajiem kritērijiem projekta iesniegums var saņemt papildu punktus;

33.4. ja projekta iesniegumā plānota bīstamo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveide ārstniecības iestādēs, par projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 7.punktā, 9.4.apakšpunktā, 11., 13., 14., 15. un 16.punktā minētajiem kritērijiem projekta iesniegums var saņemt papildu punktus;

33.5. ja projekta iesniegumā plānota notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūras izveide, par projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 10.punktā minētajiem kritērijiem ir jāsaņem vismaz viens punkts (katrā kritērijā);

33.6. ja projekta iesniegumā plānota notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūras izveide, par projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 7., 11., 13., 14., 15. un 16. punktā minētajiem kritērijiem projekta iesniegums var saņemt papildu punktus."

16. Aizstāt 34.punktā skaitļus un vārdu "47., 49. un 50.punktā" ar skaitļiem un vārdu "48., 50. un 51.punktā".

17. Izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

"35. Vērtēšanas komisija vērtē projektu iesniegumus šādā secībā:

35.1. pēc šo noteikumu 34.punktā minēto kritēriju izvērtēšanas vērtē projekta iesnieguma atbilstību pārējiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, projekta iesnieguma atbilstības kritērijiem un projekta iesniedzēja atbilstības kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir "Nē", projekta iesniegumu noraida un vērtēšanu neturpina. Ja projekta iesniegums šajos kritērijos novērtēts ar "Jā", vērtē projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem;

35.2. ja projekta iesniegums atbilst:

35.2.1. šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6.punktā, 8.1. vai 8.2., vai 8.3., vai 8.4.apakšpunktā un 12.punktā minētajiem kritērijiem un ja projektā plānots atbilstošais dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras komponents, projekta iesnieguma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8. un 12.kvalitātes kritērija kopējais vērtējums ir vismaz astoņi punkti. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajiem kritērijiem, projekta iesniegumu noraida un vērtēšanu neturpina;

35.2.2. šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 9.punktā minētajiem kritērijiem un ja projektā plānota bīstamo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveide ārstniecības iestādēs, projekta iesnieguma 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 9.kvalitātes kritērija kopējais vērtējums ir vismaz deviņi punkti. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajiem kritērijiem, projekta iesniegumu noraida un vērtēšanu neturpina;

35.2.3. šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 10.punktā minētajiem kritērijiem un ja projektā plānota notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūras izveide, projekta iesnieguma 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 10.kvalitātes kritērija kopējais vērtējums ir vismaz septiņi punkti. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajiem kritērijiem, projekta iesniegumu noraida un vērtēšanu neturpina."

18. Aizstāt 36.4.apakšpunktā skaitli un vārdu "11.punktā" ar skaitli un vārdu "12.punktā".

19. Aizstāt 36.5.apakšpunktā skaitli un vārdu "13.punktā" ar skaitli un vārdu "14.punktā".

20. Svītrot 37.2.apakšpunktu.

21. Izteikt 38.6., 38.7., 38.8. un 38.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.6. precizēt naudas plūsmas prognozi (3.pielikuma 32.punktā norādītais kritērijs);

38.7. precizēt projekta iesniegumā plānoto projekta īstenošanu un plānoto cilvēkresursu nodrošinājumu (3.pielikuma 33.punktā norādītais kritērijs);

38.8. precizēt informāciju par publicitātes pasākumiem (3.pielikuma 34.punktā norādītais kritērijs);

38.9. nodrošināt nodokļu parāda samaksu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 36.punktā minētajam kritērijam."

22. Papildināt 43.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Septītās projektu iesniegumu atlases kārtas aktivitātes finansējuma saņēmējs īsteno līdz 2015.gada 1.jūnijam."

23. Papildināt VI nodaļu ar 48.2 punktu šādā redakcijā:

"48.2 Ja aktivitātes ietvaros kādā projektā ir konstatēta neatbilstība vai tiek lauzts civiltiesiskais līgums par projekta īstenošanu, attiecīgais finansējums neatbilstoši veikto izdevumu apmērā vai atbilstoši summai, kas paredzēta civiltiesiskā līguma laušanas gadījumā, nevar tikt novirzīts jaunu projektu īstenošanai un papildu darbību finansēšanai īstenojamā projekta ietvaros."

24. Izteikt 2.pielikuma 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. Kopsavilkums par Eiropas Savienības (turpmāk - ES) fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija atbilstoši informācijas atklātības principam noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par ES fonda projekta iesniegumu):

Sniegt projekta aprakstu, norādot projekta ietvaros veicamās aktivitātes atbilstoši atbalstāmajām darbībām:

1. Projekta apraksts

2. Projekta rezultātā sasniegtais apglabājamo atkritumu daudzuma samazinājums"

 

25. Izteikt 2.pielikuma 8.sadaļu šādā redakcijā:

"8. Sadaļa - Apliecinājums

Es, projekta iesniedzēja    
 

projekta iesniedzēja nosaukums

 
atbildīgā amatpersona,   ,
 

vārds, uzvārds

 
    ,
 

amata nosaukums

 

ar parakstu apliecinu,

ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi  
 

dd/mm/gggg

- projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss;

- projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo darbdienu, kā arī pilnā apmērā ir samaksāti nodokļi un citi valsts vai pašvaldību noteiktie obligātie maksājumi normatīvajos aktos nodokļu un nodevu jomā noteiktajos termiņos;

- projekta iesniedzējs neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam (tam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, projekta iesniedzējs neatrodas sanācijas procesā, tam nav piemērots mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai zaudējumi nepārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā zaudējumi nepārsniedz ceturtdaļu no pamatkapitāla, kā arī saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu finanšu pārskatiem tam nav novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes un ir iespējas segt vai apturēt zaudējumus);

- projekta iesniedzējam ir atbilstošs pamatdarbības veids;

- projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi;

- projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem, ja pieaugs projekta izmaksas;

- projekta īstenošanas rezultātā radītā infrastruktūra (iekārta, būve) būs projekta iesniedzēja īpašumā pēc projekta īstenošanas un saskaņā ar aktivitātes nosacījumiem atradīsies reģionā, kurā tika plānotas darbības atbalsta saņemšanai;

- īpašums (zemesgabals, būve), kurā tiks veikti, uzglabāti vai atradīsies sākotnējie ieguldījumi, ir projekta iesniedzēja īpašumā (īpašumtiesības reģistrētas zemesgrāmatā) vai projekta iesniedzējam uz to ir ilgtermiņa nomas tiesības (vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas), kas nostiprinātas zemesgrāmatā;

- projekta iesniedzējam ir tiesības veikt būvdarbus zemesgabalos, kur projekta ietvaros paredzēti būvdarbi;

- projekta iesniegumā un tā papilddokumentos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

- projekta iesniedzējs nav izdarījis noziedzīgus nodarījumus, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses un tam saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

- projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, un projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;

- ja projekts tiks apstiprināts, šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

- projekta iesniedzējam nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par aktivitātes ieviešanu noteiktajos termiņos;

- projekta iesniedzējs ir ievērojis normatīvajos aktos par komercdarbības atbalstu noteiktās prasības;

- projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināta normatīvo aktu prasībām atbilstoša projekta administratīvā, tehniskā un finanšu vadība;

- projekta īstenošanas gaitā netiks pieļauta diskriminācija dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, seksuālās orientācijas vai vecuma dēļ un tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas dažādām sabiedrības grupām;

- projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši publicitātes pasākumi;

- ir nodalīta saimnieciskā darbība, kas saistīta ar atkritumu apsaimniekošanu, no aktivitātēm, kas saistītas ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu;

- projekta iesniedzējs nav tīši maldinājis sadarbības iestādi vai atbildīgo iestādi citu Kohēzijas fonda vai Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanas laikā, sniedzot nepatiesu informāciju saistībā ar minēto projektu īstenošanu.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī ja normatīvajos aktos par aktivitātes ieviešanu plānotais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums (kārtējam gadam vai plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas dēļ pret iepriekš minēto juridisko personu - projekta iesniedzēju - var tikt uzsāktas administratīvas un finansiālas sankcijas.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam.

Paraksts:
Datums:  

dd/mm/gggg

Z.v.

Dokumenta rekvizītus "Paraksts", "Datums" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

26. Izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra
noteikumiem Nr.1487

Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

Nr.p.k.

Kritērijs

Vērtējums

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums punktos

1. Projekta gatavības pakāpe:  

jāiegūst vismaz 1 punkts

1.1. nav sagatavota tehniskā specifikācija projektā plānoto objektu būvdarbu iepirkuma izsludināšanai un normatīvajos aktos būvniecības jomā paredzētajā kārtībā akceptēts tehniskais projekts projektā plānotajam būvdarbu iepirkumam

0

1.2. sagatavotas tehniskās specifikācijas projektā plānoto objektu būvdarbu iepirkuma izsludināšanai atbilstoši normatīvajos aktos par iepirkuma procedūru noteiktajām prasībām

1

1.3. izstrādāts un normatīvajos aktos būvniecības jomā paredzētajā kārtībā akceptēts projektā plānoto objektu tehniskais projekts

2

1.4. projektā plānoto objektu tehniskais projekts akceptēts būvvaldē

3

2. Projekta plānotais īstenošanas laiks:  

jāiegūst vismaz 1 punkts

2.1. ir ilgāks par 3 gadiem

0

2.2. ir no 2 līdz 3 gadiem

1

2.3. ir īsāks par 2 gadiem

2

3. Projekta īstenošanas efektivitāte attiecībā uz tiešu atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveidi:  

jāiegūst vismaz 1 punkts

3.1. autoruzraudzības un būvuzraudzības attiecināmo izmaksu summa ir lielāka par 3,5 procentiem no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

0

3.2. autoruzraudzības un būvuzraudzības attiecināmo izmaksu summa ir no 3 līdz 3,5 procentiem no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

1

3.3. autoruzraudzības un būvuzraudzības attiecināmo izmaksu summa ir no 2,5  līdz 3 procentiem (neieskaitot) no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

2

3.4. autoruzraudzības un būvuzraudzības attiecināmo izmaksu summa ir mazāka par 2,5 procentiem no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

3

4. Projekta īstenošanas risku izvērtējums, tai skaitā iespējamais projekta īstenošanas izmaksu pieauguma novērtējums:  

jāiegūst vismaz
1 punkts

4.1. projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums

0

4.2. projekta iesniegumā iespējamo risku izvērtējums veikts nepilnīgi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts vai izstrādāts nepilnīgi

1

4.3. projekta iesniegumā ir veikts iespējamo risku izvērtējums, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi

2

4.4. projekta iesniegumā ir veikts iespējamo risku izvērtējums, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

3

5. Projekta iesniegumā ir izanalizētas iespējamās projekta īstenošanas alternatīvas (finanšu, tehnoloģiskais, tehniskais risinājums) un veikta projekta ekonomiskā analīze:  

jāiegūst vismaz
1 punkts

5.1. nav veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze

0

5.2. analīze veikta tikai vienam no parametriem (tikai alternatīvu analīze vai tikai ekonomiskā analīze)

1

5.3. ir veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli

2

5.4. ir veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli, un izvēlētā alternatīva ir ar viszemākajām izmaksām

3

6. Atkritumu apsaimniekošanas izveidojamās infrastruktūras kalpošanas ilguma novērtējums:  

jāiegūst vismaz
1 punkts

6.1. infrastruktūras kalpošanas laiks ir mazāks par 5 gadiem

0

6.2. infrastruktūras kalpošanas laiks ir no 5 līdz 10 gadiem (neieskaitot)

1

6.3. infrastruktūras kalpošanas laiks ir no 10 līdz 15 gadiem

2

6.4. infrastruktūras kalpošanas laiks ir ilgāks par 15 gadiem

3

7. Projekta īstenošanas izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs (dalīti savākto atkritumu daudzums (tonnas) attiecībā pret projekta sākotnējām kopējām izmaksām):

Piezīme. Vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju aprēķina projektu iesniegumiem, kuri atbilst administratīvajiem un atbilstības kritērijiem - projektu izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju summa attiecībā pret atlases kārtas projektu iesniegumu skaitu.

 

kritērijs dod papildu punktus

7.1. projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir mazāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir lielāka par 10 procentiem

1

7.2. projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir vienāds vai par 10 procentiem pārsniedz, vai ir par 10 procentiem mazāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju

2

7.3. projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir lielāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir lielāka par 10 procentiem

3

8. Dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras komponenti (projekta iesniegums tiek vērtēts, ja plānots atbilstošais komponents):    
8.1. dalītās atkritumu savākšanas punkti (turpmāk - DAS) saskaņā ar normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteikto kārtību Ministru kabinetā apstiprinātajiem reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas plāniem - 1 DAS punkts uz 400 iedzīvotājiem:  

jāiegūst vismaz
1 punkts

8.1.1. projekta iesniegumā nav norādīts, cik procentiem iedzīvotāju sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā tiks nodrošināta atkritumu dalītā savākšana

0

8.1.2. plānotie DAS punkti būs pieejami mazāk par 20 procentiem iedzīvotāju sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā

1

8.1.3. plānotie DAS punkti būs pieejami no 20 līdz 40 procentiem (neieskaitot) iedzīvotāju sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā

2

8.1.4. plānotie DAS punkti būs pieejami no 40 līdz 60 procentiem (neieskaitot) iedzīvotāju sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā

4

8.1.5. plānotie DAS punkti būs pieejami no 60 līdz 80 procentiem (neieskaitot) iedzīvotāju sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā

6

8.1.6. plānotie DAS punkti būs pieejami no 80 līdz 100 procentiem iedzīvotāju sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā

8

8.2. kompostēšanas laukumā plānotais pārstrādāto bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu daudzums:  

jāiegūst vismaz
1 punkts

8.2.1. projekta iesniegumā nav norādīts, kādu daudzumu no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā gada laikā radītā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma plānots pārstrādāt kompostēšanas laukumā

0

8.2.2. kompostēšanas laukumā plānots pārstrādāt bioloģiski noārdāmos sadzīves atkritumus mazāk nekā 25 procentu apjomā no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā gada laikā radītā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma

1

8.2.3. kompostēšanas laukumā plānots pārstrādāt bioloģiski noārdāmos sadzīves atkritumus 25 līdz 50 procentu (neieskaitot) apjomā no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā gada laikā radītā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma

2

8.2.4. kompostēšanas laukumā plānots pārstrādāt bioloģiski noārdāmos sadzīves atkritumus 50 līdz 75 procentu (neieskaitot) apjomā no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā gada laikā radītā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma

4

8.2.5. kompostēšanas laukumā plānots pārstrādāt bioloģiski noārdāmos sadzīves atkritumus 75 līdz 100 procentu apjomā no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā gada laikā radītā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma

6

8.2.6. parakstīts līgums vai vienošanās, vai nodomu protokols ar pašvaldībām vai kapitālsabiedrībām par atkritumu pieņemšanu kompostēšanas laukumā

2

kritērijs dod papildu punktus

8.3. šķirošanas un pārkraušanas centrā (tai skaitā lielgabarīta atkritumiem) plānotais apstrādāto atkritumu daudzums:  

jāiegūst vismaz
1 punkts

8.3.1. projekta iesniegumā nav norādīts, kādu daudzumu no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā gada laikā radītajiem pārstrādājamiem atkritumiem plānots apstrādāt šķirošanas un pārkraušanas centrā

0

8.3.2. šķirošanas un pārkraušanas centrā plānots apstrādāt mazāk nekā 25 procentus no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā gada laikā radītajiem pārstrādājamiem atkritumiem

1

8.3.3. šķirošanas un pārkraušanas centrā plānots apstrādāt 25 līdz 50 procentus (neieskaitot) no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā gada laikā radītajiem pārstrādājamiem atkritumiem

2

8.3.4. šķirošanas un pārkraušanas centrā plānots apstrādāt 50 līdz 75 procentus (neieskaitot) no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā gada laikā radītajiem pārstrādājamiem atkritumiem

4

8.3.5. šķirošanas un pārkraušanas centrā plānots apstrādāt 75 līdz 100 procentus no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā gada laikā radītajiem pārstrādājamiem atkritumiem

6

8.3.6. parakstīts līgums vai vienošanās, vai nodomu protokols ar pašvaldībām vai kapitālsabiedrībām par atkritumu pieņemšanu šķirošanas un pārkraušanas centrā

2

kritērijs dod papildu punktus

8.4. saskaņā ar normatīvajos aktos par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus, noteikto bīstamo atkritumu klasifikāciju bīstamo sadzīves atkritumu savākšanas punktos plānotie savācamo atkritumu veidi (nosaukumi):    
8.4.1. projekta iesniegumā nav norādīts, kādi bīstamie sadzīves atkritumi tiks savākti savākšanas punktos

0

jāiegūst vismaz
1 punkts

8.4.2. plānots savākt 1 līdz 5 veidu (nosaukumu) bīstamos sadzīves atkritumus

1

8.4.3. plānots savākt 6 līdz 10 veidu (nosaukumu) bīstamos sadzīves atkritumus

2

8.4.4. plānots savākt 11 līdz 14 veidu (nosaukumu) bīstamos sadzīves atkritumus

3

8.4.5. plānots savākt vairāk nekā 14 veidu (nosaukumu) bīstamos sadzīves atkritumus

4

9. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveide ārstniecības iestādēs (projekta iesniegums tiek vērtēts, ja plānots atbilstošais komponents):    
9.1. bīstamo atkritumu punktu izveide ārstniecības iestādēs:  

jāiegūst vismaz
1 punkts

9.1.1. projekta iesniegumā nav norādīts bīstamo atkritumu apsaimniekošanas veids

0

9.1.2. bīstamo atkritumu savākšana

1

9.1.3. bīstamo atkritumu savākšana, uzglabāšana atbilstošos izolētos un temperatūras apstākļos

2

9.1.4. bīstamo atkritumu savākšana, uzglabāšana atbilstošos izolētos un temperatūras apstākļos, priekšapstrāde (dezinfekcija, smalcināšana)

4

9.2. projekta īstenošanas rezultātā paredzēts nodrošināt ārstniecības iestāžu radīto bīstamo atkritumu apsaimniekošanu:    
9.2.1. projekta īstenošanas rezultātā paredzēts nodrošināt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ārstniecības iestādēs, kur apkalpoto iedzīvotāju kopējais skaits ir mazāks par 20 000 iedzīvotāju

0

jāiegūst vismaz
1 punkts

9.2.2. projekta īstenošanas rezultātā paredzēts nodrošināt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ārstniecības iestādēs, kur apkalpoto iedzīvotāju kopējais skaits ir no 20 000 līdz 50 000 (neieskaitot) iedzīvotāju

1

9.2.3. projekta īstenošanas rezultātā paredzēts nodrošināt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ārstniecības iestādēs, kur apkalpoto iedzīvotāju kopējais skaits ir no 50 000 līdz 150 000 iedzīvotāju

2

9.2.4. projekta īstenošanas rezultātā paredzēts nodrošināt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ārstniecības iestādēs, kur apkalpoto iedzīvotāju kopējais skaits ir lielāks par 150 000 iedzīvotāju

3

9.3. projekta īstenošanas rezultātā paredzēts izveidot bīstamo atkritumu savākšanas punktus un aprīkot tos:    
9.3.1. projekta īstenošanas rezultātā nav paredzēts izveidot bīstamo atkritumu savākšanas punktus un aprīkot tos

0

jāiegūst vismaz
1 punkts

9.3.2. projekta īstenošanas rezultātā paredzēts aprīkot izveidotos bīstamo atkritumu savākšanas punktus

1

9.3.3. projekta īstenošanas rezultātā paredzēts izveidot bīstamo atkritumu savākšanas punktus un aprīkot tos

2

9.4. bīstamo atkritumu apsaimniekotājs nodrošina bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ambulatorām ārstniecības iestādēm:    
9.4.1. bīstamo atkritumu apsaimniekotājs nenodrošina bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ambulatorām ārstniecības iestādēm

0

kritērijs dod papildu punktus

9.4.2. bīstamo atkritumu apsaimniekotājs nodrošina bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ambulatorām ārstniecības iestādēm

3

10. Notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūras izveide (projekta iesniegums tiek vērtēts, ja plānots atbilstošais komponents):  

jāiegūst vismaz
1 punkts

10.1. apstrādes veids nav zināms

0

10.2. uzglabāšana, arī šķidrā veidā (aukstā fermentēšana)

1

10.3. mezofilā anaerobā sadalīšana

2

10.4. termofilā anaerobā sadalīšana

3

10.5. termofilā aerobā stabilizēšana

4

10.6. kompostēšana

5

10.7. apstrāde ar kaļķi

6

10.8. pasterizācija

7

10.9. žāvēšana

8

1.1. Kritēriji par horizontālām prioritātēm

Vērtējums punktos

11. Projekta ietvaros paredzēti iedzīvotāju informēšanas pasākumi par atkritumu šķirošanas nepieciešamību:  

kritērijs dod papildu punktus

11.1. informēšanas pasākumi nav paredzēti

0

11.2. paredzēti iedzīvotāju informēšanas pasākumi par atkritumu šķirošanas nepieciešamību saistībā ar infrastruktūras izveidi

5

12. Šķiroto atkritumu, tai skaitā bioloģiski noārdāmo atkritumu, realizācijas vai pārstrādes nodrošinājums (ilgtspējīga attīstība):  

jāiegūst vismaz
1 punkts

12.1. realizācijas vai pārstrādes veicējs nav zināms vai projektā nav paredzēts izveidot šķirošanas līniju

0

12.2. parakstīts nodomu protokols ar potenciālo realizācijas vai pārstrādes veicēju

1

12.3. līgumi par realizāciju vai pārstrādi noslēgti, realizācijas vai pārstrādes veicējs ir zināms, realizācija vai pārstrāde tiek veikta ārpus valsts teritorijas

2

12.4. līgumi par realizāciju vai pārstrādi noslēgti, realizācijas vai pārstrādes veicējs ir zināms, realizācija vai pārstrāde tiek veikta valsts teritorijā

3

13. Nodrošināta nepārstrādājamo atkritumu nonākšana atkritumu poligonā apglabāšanai (ilgtspējīga attīstība):  

kritērijs dod papildu punktus

13.1. nav noslēgti līgumi ar atkritumu poligona apsaimniekotāju par nepārstrādājamo atkritumu pieņemšanu apglabāšanai poligonā

0

13.2. noslēgti līgumi ar atkritumu poligona apsaimniekotāju par nepārstrādājamo atkritumu pieņemšanu apglabāšanai poligonā

3

14. Projekta iesniedzēja papildu finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā (makroekonomiskā stabilitāte):  

kritērijs dod papildu punktus

14.1. mazāk nekā 5 procenti no projekta attiecināmajām izmaksām

1

14.2. no 5 līdz 10 procentiem no projekta attiecināmajām izmaksām

2

14.3. vairāk nekā 10 procenti no projekta attiecināmajām izmaksām

3

15. Projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss projekta iesnieguma iesniegšanas dienā (teritorijas līdzsvarota attīstība):  

kritērijs dod papildu punktus

15.1. vidējais teritorijas attīstības indekss lielāks par +1,6

1

15.2. vidējais teritorijas attīstības indekss no -0,57 līdz +1,6

2

15.3. vidējais teritorijas attīstības indekss mazāks par -0,57

3

16. Pēc projekta īstenošanas reģionā radītas papildu darba vietas (teritorijas līdzsvarota attīstība):  

kritērijs dod papildu punktus

16.1. papildu darba vietas nav radītas

0

16.2. papildu darba vietas radītas Rīgas plānošanas reģionā

1

16.3. papildu darba vietas radītas citā plānošanas reģionā, izņemot Rīgas plānošanas reģionu

2

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
2.1. Projekta iesnieguma atbilstības kritēriji

Jā/Nē/ NA

 
17. Projektā paredzētās darbības atbilst apstiprinātajam reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam  

N(NA)

18. Projekta iesniegumā aprakstītās darbības atbilst normatīvajos aktos par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām, notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli, kā arī ārstniecības iestādēs radīto atkritumu apsaimniekošanu noteiktajām prasībām  

N

19. Projekta iesniegumā aprakstītās darbības atbilst normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam aktivitātes mērķim  

N

20. Projekta iesniegumā aprakstītās darbības atbilst normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām atbalstāmajām darbībām  

N

21. Projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām  

P

22. Projekta iesniegumā iekļautās neattiecināmās izmaksas atbilst normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām neattiecināmajām izmaksām  

P

23. Projekta iesniegumā projekta apraksts sniedz nepieciešamo informāciju par veicamajām darbībām:  

N

23.1. sniegts veicamo darbību tehniskais raksturojums  
23.2. plānotie uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi, un tie atbilst aktivitātes mērķim  
23.3. sniegts veicamo darbību izvietojums projekta īstenošanas teritorijā  
23.4. sniegti veicamo darbību ekonomiskie ieguvumi  
23.5. sniegti veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie vides ieguvumi  
23.6. sniegti veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie ieguldījumi Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību ieviešanā vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas jomā  
23.7. aprakstīta principa "piesārņotājs maksā" ievērošana, īstenojot projektu  
24. Projekta laika grafiks atbilst plānotajām projekta aktivitātēm  

P

25. Projekta iesniegumā sniegtā informācija apliecina, ka projekta iesniedzējs nodrošinās īstenotā projekta rezultātu ilgtspējību:  

N

25.1. administratīvā kapacitāte atbilst projektā plānotajai darbībai  
25.2. ir atbilstoši plānotas projekta rezultātā izbūvētās infrastruktūras ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas  
25.3. ir plānots atbilstošs pakalpojuma tarifs, kas nodrošinās nepieciešamos projekta rezultātā radīto pamatlīdzekļu ekspluatācijas un attīstības izdevumus (aizņēmuma gadījumā - arī aizdevuma atmaksāšanu)  
25.4. ir vai būs pieejams personāls projekta īstenošanas rezultātā radīto pamatlīdzekļu ekspluatācijas nodrošināšanai  
26. Projekta iesniegumā norādītie būvdarbu izpildes (piemēram, kompostēšanas laukums, dalīto atkritumu vākšanas punktu skaits) rādītāji atbilst projekta aprakstam un ietver galvenos darbus, kas raksturo projekta mērķu sasniegšanu  

N

27. Projekta izmaksu un ieguvumu analīze veikta, piemērojot:  

N

27.1. reālo sociālo diskonta likmi vai atbilstošu nominālo diskonta likmi  
27.2. reālo finansiālo diskonta likmi vai atbilstošu nominālo diskonta likmi  
27.3. atbilstošus konversijas faktoru rādītājus  
27.4. atbilstošas vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozes  
28. Projekta finanšu analīzes rezultāti apliecina projekta finansiālo stabilitāti  

N

29. Pieprasītā Kohēzijas fonda finansējuma atbalsta intensitāte pamatota ar projekta izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātiem  

N

30. Projekta kopējās izmaksas nepārsniedz aktivitātes projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamo Kohēzijas fonda līdzfinansējumu  

N

31. Projekta budžetā iekļautās izmaksas:  

N

31.1. ietver visas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksu pozīcijas  
31.2. ir saskaņā ar būvdarbu tāmi  
31.3. ir samērīgas un pamatotas, norādīts, kā ir noteiktas projekta aktivitāšu ieviešanai nepieciešamās izmaksas (pieņēmumi izmaksu aprēķinam)  
31.4. ir tieši nepieciešamas projekta īstenošanai  
31.5. atbilst prognozētajām tirgus cenām  
32. Projekta naudas plūsmas prognoze:  

P

32.1. parāda gan finansējuma pieprasījumu, gan izmaksu prognozi  
32.2. atbilst plānotajam projekta īstenošanas laika grafikam  
32.3. atbilst projekta finanšu plānam  
33. Projekta iesniegumā plānotā projekta ieviešana un plānotie cilvēkresursi nodrošina normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu vadību un ieviešanu noteiktās finansējuma saņēmēja funkcijas:  

P

33.1. projekta administratīvajai (piemēram, iepirkums, līgumu administrācija, lietvedība) vadībai  
33.2. projekta finanšu (piemēram, grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaude un veikšana, finanšu plānošana) vadībai  
33.3. projekta tehniskajai (piemēram, saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā, darbu progresa atskaišu un pārskatu sagatavošana) vadībai  
34. Projektā plānotie publicitātes un vizuālās identitātes pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu  

P

2.2. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Jā/Nē/ NA

 
35. Projekta iesniedzējs ir kapitālsabiedrība, kurai noslēgts līgums ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteiktajā kārtībā, vai noslēgts līgums ar pakalpojumu saņēmēju par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, vai arī projekta iesniedzējs ir kapitālsabiedrība - ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai ārstniecības iestāde, kas saņēmusi atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, kura ietver atkritumu apsaimniekošanu  

N

36. Projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo darbdienu (projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka ir samaksājis nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un normatīvajos aktos nodokļu un nodevu jomā noteiktajos termiņos)  

P

37. Projekta iesniedzējs apliecinājis, ka tam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, projekta iesniedzējs neatrodas sanācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta, zaudējumi nepārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā zaudējumi nepārsniedz ceturtdaļu no pamatkapitāla, kā arī saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu finanšu pārskatiem tam nav novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes un ir iespējas segt un apturēt zaudējumus  

N

38. Kapitālsabiedrībai, kas iesniegusi projekta iesniegumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu apsaimniekošanai, ir izsniegtas nepieciešamās atļaujas attiecīgo atkritumu veidu un apjomu apsaimniekošanai  

N(NA)

39. Projekta iesniedzēja finanšu situācijas novērtējums apliecina kapitālsabiedrības finansiālo stabilitāti pēc projekta īstenošanas  

N

40. Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka nodrošinās finansējumu no saviem līdzekļiem, ja pieaugs projekta izmaksas  

N

41. Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka projekta īstenošanas rezultātā radītā infrastruktūra (iekārta, būve) būs projekta iesniedzēja īpašumā pēc projekta īstenošanas un saskaņā ar aktivitātes nosacījumiem atradīsies reģionā, kurā tika plānotas darbības atbalsta saņemšanai  

N

42. Īpašums (zemesgabals, būve), kurā tiks veikti, uzglabāti vai atradīsies sākotnējie ieguldījumi, ir projekta iesniedzēja īpašumā (īpašumtiesības reģistrētas zemesgrāmatā) vai projekta iesniedzējam uz to ir ilgtermiņa nomas tiesības (vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas), kas nostiprinātas zemesgrāmatā  

N

43. Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka tam ir tiesības veikt būvdarbus zemesgabalos, kur projekta ietvaros paredzēti būvdarbi  

N

44. Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka nav sniedzis nepatiesu informāciju saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu  

N

45. Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka nav izdarījis noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un komersantam saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi  

N

46. Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka nav saņēmis vai neparedz saņemt atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem  

N

47. Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka ir ievērojis normatīvajos aktos par komercdarbības atbalstu noteiktās prasības  

N

47.1 Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2panta trešajā daļā minēto administratīvo pārkāpumu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu  

N

47.2 Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka tiks nodalīta saimnieciskā darbība, kas saistīta ar atkritumu apsaimniekošanu, no aktivitātēm, kas saistītas ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu  

N(NA)

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Jā/Nē/ NA

 
48. Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes norādītajā termiņā  

N

49. Projekta iesniegums sagatavots atbilstoši aktivitātes iesnieguma veidlapai  

N

50. Projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā  

N

51. Projekta iesniegums sagatavots datorrakstā  

N

52. Projekta iesniegumu parakstījusi atbildīgā persona vai tās pilnvarota persona  

N

53. Iesniegts projekta iesnieguma oriģināls un divas kopijas, kā arī elektroniskā versija, kurai pielikumā ir tikai izmaksu ieguvumu analīze (ja projekta iesniegums iesniegts papīra dokumenta formā)  

P(NA)

54. Gan projekta iesnieguma oriģināls, gan kopijas iesniegtas caurauklotas, pievienoto dokumentu lapas numurētas (ja projekta iesniegums iesniegts papīra dokumenta formā)  

P(NA)

55. Projekta iesniegums un pielikumi ir noformēti atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā)  

N(NA)

56. Projekta iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā)  

N(NA)

57. Projekta iesniegums izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā)  

N(NA)

58. Projekta iesnieguma veidlapā aizpildītas visas sadaļas  

N

59. Projekta iesniegumam pievienoti visi norādītie pielikumi:  

P

59.1. sagatavotas tehniskās specifikācijas būvdarbu iepirkuma izsludināšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru  

(NA)

59.2. izstrādāts un normatīvajos aktos būvniecības jomā paredzētajā kārtībā saskaņots tehniskais projekts vai būvvaldē akceptēts tehniskais projekts  

(NA)

59.3. būvdarbu tāme  

(NA)

59.4. tās pašvaldības apliecinājums, kuras administratīvajā teritorijā plānota infrastruktūras izveide, ka iesniegtais projekts atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam vai detālplānojumam  

(NA)

59.5. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu    
59.6. līgums (kopija) ar kapitālsabiedrību par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai līgums (kopija) ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteiktajā kārtībā, vai līgums (kopija) ar pakalpojumu saņēmēju par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu  

(NA)

59.7. atļauja (kopija) attiecīgo atkritumu veidu un apjomu apsaimniekošanai    
59.8. kredītlīgums (kopija) vai kredītinstitūcijas izsniegts dokuments (kopija), kurš apliecina kredīta piešķiršanu  

(NA)

59.9. projekta naudas plūsmas prognoze    

Apzīmējumi.

N - ja vērtējums negatīvs, projekta iesniegumu noraida.

P - pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējam jānodrošina atbilstība kritērijiem, precizējot projekta iesniegumu lēmumā noteiktajā termiņā).

NA (neattiecas) - ja norādītais kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekts netiek vērtēts attiecībā uz šo kritēriju."

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 897Pieņemts: 17.09.2013.Stājas spēkā: 27.09.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 26.09.2013. OP numurs: 2013/188.43
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
260203
27.09.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)