Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.590

Rīgā 2013.gada 20.augustā (prot. Nr.45 62.§)
Noteikumi par atvaļinātajiem karavīriem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī izdevumu apmēru un samaksas kārtību
Izdoti saskaņā ar Militārā dienesta likuma
59.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka atvaļinātajiem karavīriem apmaksājamos veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī attiecīgo izdevumu apmēru un samaksas kārtību.

2. Izdevumus par šajos noteikumos noteiktajiem veselības aprūpes pakalpojumiem sedz Aizsardzības ministrija no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kas Aizsardzības ministrijai piešķirti saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam.

3. Medicīniskās rehabilitācijas izdevumus sedz, pamatojoties uz Nacionālo bruņoto spēku Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas lēmumu un ņemot vērā ģimenes vai ārstējošā ārsta rekomendācijas.

4. Atvaļinātajiem karavīriem, kuri atbilst Militārā dienesta likuma 59. panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem, sedz šādus ar veselības aprūpes pakalpojumiem saistītus izdevumus:

4.1. pacienta iemaksas un līdzmaksājumi par veselības aprūpes pakalpojumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes finansēšanu;

4.2. medikamenti, kuri iekļauti Latvijas Republikas zāļu reģistrā kā recepšu medikamenti;

4.3. (zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 14.punktu);

4.4. medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi reizi gadā, nepārsniedzot 569,15 euro;

4.5. laboratoriskie izmeklējumi saskaņā ar medicīniskām indikācijām un ar ārstējošā ārsta nosūtījumu;

4.6. fizikālās terapijas procedūras un medicīniskās manipulācijas saskaņā ar medicīniskām indikācijām un ar ārstējošā ārsta nosūtījumu;

4.7. zobārstniecībā – zobu labošana (zobu plombēšana un kanālu ārstēšana), ekstrakcija, vietējā anestēzija un diagnostika.

(Grozīts ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr. 349; MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 280)

5. (Svītrots ar MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 280)

6. Atvaļinātajam karavīram nesedz šādus ar veselības aprūpes pakalpojumiem saistītus izdevumus:

6.1. veselības aprūpes pakalpojumi, kas netiek segti no valsts budžeta līdzekļiem;

6.2. maksas operācijas, ja tās nav saistītas ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un slimībām vai to sekām;

6.3. zobu protezēšana, ja tā nav saistīta ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un slimībām vai to sekām;

6.4. kosmetoloģiskie pakalpojumi un estētiski ķirurģiskās operācijas, ja tās nav saistītas ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un slimībām vai to sekām;

6.5. medicīniskās ierīces, ja to iegāde nav saistīta ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un slimībām vai to sekām;

6.6. ekstremitāšu protezēšana, ja tā nav saistīta ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un slimībām vai to sekām;

6.7. redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu un dzirdes aparātu izrakstīšana un iegāde, ja tā nav saistīta ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un slimībām vai to sekām;

6.8. psihoterapeitiskā palīdzība un ārstēšana psihiatriska profila stacionārā, ja tā nav saistīta ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un slimībām vai to sekām;

6.9. orgānu vai audu transplantācija, ja tā nav saistīta ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un slimībām vai to sekām;

6.10. zobārstniecībā – paradontoloģija, ortodontija, implantoloģija, zoba virsmu kosmētiskā plombēšana, zobu balināšana, mutes dobuma higiēna;

6.11. vakcinācija;

6.12. ģenētiskie izmeklējumi;

6.13. seksoloģisko un seksuāli transmisīvo slimību diagnostika un ārstēšana;

6.14. neauglības diagnostika un ārstēšana, ģimenes plānošana, kontracepcija, mākslīgā apaugļošana un ar to saistīto medikamentu iegāde;

6.15. redzes korekcija ar lāzertehniku;

6.16. homeopātiskās konsultācijas un ārstēšana;

6.17. ģimenes ārsta un speciālistu mājas vizītes;

6.18. ārstēšana, izmantojot netradicionālās medicīnas metodes;

6.19. anonīmi ārstniecības pakalpojumi un profilaktiskie pasākumi;

6.20. pirmreizēji medicīniski profilaktiskie pasākumi, kas nepieciešami, stājoties darbā, kā arī obligātās veselības pārbaudes, ja mainās darba vides faktori, periodiskās medicīniskās apskates, kas nepieciešamas darba apstākļu un darba specifikas dēļ, profilaktiskās un citas medicīniskās apskates;

6.21. paaugstināts apkalpošanas līmenis un individuālā aprūpe, ja tas nav nepieciešams veselības stāvokļa dēļ;

6.22. pakalpojumi, kuru saņemšana ir cēloniskā sakarā ar:

6.22.1. alkoholisko, toksisko, narkotisko un psihotropo vai citu kaitīgo vielu vai to produktu lietošanu;

6.22.2. pašnāvības mēģinājumiem un to apstiprina tiesībaizsardzības iestāde;

6.22.3. ceļu satiksmes negadījumu;

6.22.4. prettiesiskas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma sekām;

6.23. ambulatorie un stacionārie pakalpojumi, kas sniegti iestādēs, kuras nav reģistrētas Ārstniecības iestāžu reģistrā.

7. Atvaļinātais karavīrs par viņam sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem samaksā no personiskajiem līdzekļiem, un Aizsardzības ministrija viņam kompensē šajos noteikumos minētos izdevumus. Lai saņemtu kompensāciju par samaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, atvaļinātais karavīrs iesniedz Aizsardzības ministrijā iesniegumu par izdevumu atlīdzināšanu, kā arī veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu un to samaksu apliecinošus ārstniecības iestādes (ārsta) izsniegtus dokumentus (piemēram, rēķinus, kvītis, kases čekus, ģimenes vai ārstējošā ārsta nosūtījumu pakalpojumu saņemšanai), kuros norādīts pakalpojumu saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, datums, iestādes nosaukums un sniegtie ārstniecības pakalpojumi.

8. Ja atvaļinātais karavīrs saņēmis šo noteikumu 4.2. un 6.5.apakšpunktā minētos veselības aprūpes pakalpojumus, viņš iesniedz Aizsardzības ministrijā iesniegumu par izdevumu atlīdzināšanu, ņemot vērā šādus nosacījumus:

8.1. ja ir iegādāti medikamenti, iesniegumam pievieno ārsta izrakstītās receptes kopiju un aptiekas izsniegtu čeku par medikamentu iegādi, kurā norādīts medikamentu iegādātāja vārds, uzvārds un personas kods, medikamenta nosaukums, cena un samaksātā summa;

8.2. ja ir iegādātas medicīniskās ierīces, iesniegumam pievieno ārsta izsniegtu izrakstu no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa 027/u) vai receptes kopiju, kurā norādīts, kāda medicīniskā ierīce un kādā daudzumā ir nepieciešama, kā arī dokumentus, kas apliecina tās iegādi (piemēram, kases čekus, stingrās uzskaites kvītis, rēķinus), kuros norādīts medicīniskās ierīces saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, datums, iestādes nosaukums, saņemtās medicīniskās ierīces veids un samaksātā summa.

(Grozīts ar MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 280)

9. Pamatojoties uz atvaļinātā karavīra lūgumu, kam pievienots ģimenes vai ārstējošā ārsta nosūtījums, Aizsardzības ministrija var izsniegt garantijas vēstuli par veselības aprūpes pakalpojuma samaksu.

10. Veselības aprūpes pakalpojuma sniedzējs par veselības aprūpes pakalpojumu, kas atvaļinātajam karavīram sniegts saskaņā ar šo noteikumu 9.punktā minēto garantijas vēstuli, nosūta rēķinu Aizsardzības ministrijai. Rēķinam par atvaļinātam karavīram sniegtajiem pakalpojumiem pievieno dokumentus, kas apliecina rēķinā norādītos izdevumus.

11. Aizsardzības ministrija, pamatojoties uz atvaļinātā karavīra rakstisku piekrišanu, ir tiesīga pieprasīt no veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja pārbaudei nepieciešamo papildu informāciju, lai pārbaudītu iesniegto dokumentu atbilstību faktiski saņemtajiem pakalpojumiem un noteiktajai diagnozei.

12. Veselības aprūpes pakalpojuma saistību ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un slimībām vai to sekām, apstiprina Nacionālo bruņoto spēku Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisija.

13. Atvaļinātais karavīrs iesniegumu par izdevumu segšanu saistībā ar saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem iesniedz Aizsardzības ministrijā sešu mēnešu laikā no izdevumus apliecinošu dokumentu izsniegšanas dienas. Veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensāciju pārskaita atvaļinātā karavīra iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Ja atvaļinātais karavīrs lūdz kompensēt tādus veselības aprūpes pakalpojumus, kas saskaņā ar šiem noteikumiem netiek apmaksāti, viņu par to informē rakstiski un pēc atvaļinātā karavīra pieprasījuma atdod iesniegtos dokumentus.

13.1 Izdevumus par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas atvaļinātajam karavīram radušies līdz 2020. gada 19. maijam, atlīdzina tādā apmērā un kārtībā, kāda bija spēkā līdz 2020. gada 19. maijam.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 280 redakcijā)

14. Šo noteikumu 4.3. un 5.3.apakšpunkts ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

15. Šo noteikumu 4.4. un 5.4.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atvaļinātajiem karavīriem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 590Pieņemts: 20.08.2013.Stājas spēkā: 23.08.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 163, 22.08.2013. OP numurs: 2013/163.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
259158
{"selected":{"value":"19.05.2020","content":"<font class='s-1'>19.05.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.05.2020","iso_value":"2020\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2015","iso_value":"2015\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2015.-18.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-02.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.08.2013","iso_value":"2013\/08\/23","content":"<font class='s-1'>23.08.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.05.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)