Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumus Nr. 712 "Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.184

Rīgā 2013.gada 2.aprīlī (prot. Nr.17 31.§)
Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
20.panta ceturto, piekto un septīto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. atkritumu kategorijas un termiņu dalītai sadzīves atkritumu savākšanai pašvaldību administratīvajās teritorijās;

1.2. sadzīves atkritumu sagatavošanas, pārstrādes un materiālu reģenerācijas mērķus;

1.3. atkārtoti izmantojamu, pārstrādājamu vai reģenerējamu būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu veidus, atkārtotas izmantošanas, pārstrādes vai materiālu reģenerācijas apjomu un termiņu.

2. Pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem, kas izraudzīti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, organizē dalītu sadzīves atkritumu savākšanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam, atkritumu apsaimniekošanas reģionālajiem plāniem un normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas, šķirošanas un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietām un līdz 2014.gada 31.decembrim izveido dalītas savākšanas sistēmu šādām atkritumu kategorijām:

2.1. papīru saturoši atkritumi;

2.2. metālu saturoši atkritumi;

2.3. plastmasu saturoši atkritumi;

2.4. stiklu saturoši atkritumi.

2.1 Pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem, kas izraudzīti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, izveido dalītas savākšanas sistēmu bioloģiski noārdāmiem atkritumiem:

2.1 1. līdz 2020. gada 31. decembrim, ja sadzīves atkritumu poligonā, kurā tiek apglabāti pašvaldības administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves, tai skaitā bioloģiski noārdāmie atkritumi, tiek nodrošināta vai ne vēlāk kā 2022. gadā tiks uzsākta bioloģiski noārdāmo atkritumu reģenerācija vai pārstrāde atbilstoši sadzīves atkritumu poligona darbībai izsniegtajai atļaujai piesārņojošās darbības veikšanai;

2.1 2. līdz 2023. gada 31. decembrim, ja sadzīves atkritumu poligonā, kurā tiek apglabāti pašvaldības administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves, tai skaitā bioloģiski noārdāmie atkritumi, nav nodrošināta vai 2022. gadā nevarēs tikt uzsākta bioloģiski noārdāmo atkritumu reģenerācija vai pārstrāde atbilstoši sadzīves atkritumu poligona darbībai izsniegtajai atļaujai piesārņojošās darbības veikšanai.

(MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 569 redakcijā)

3. Atkritumu apsaimniekotāji, kuri sagatavo sadzīves atkritumus atkārtotai izmantošanai un pārstrādā tos, līdz 2020.gadam nodrošina atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, to pārstrādi vai materiālu reģenerāciju (izņemot enerģijas reģenerāciju un atkritumu pārstrādi materiālos, kurus paredzēts izmantot kā degvielu) 50 % apjomā (pēc svara) no kalendāra gadā radītā sadzīves atkritumu daudzuma. Mērķa izpildi nosaka kā procentos izteiktu attiecību starp attiecīgajā kalendāra gadā atkārtotai izmantošanai sagatavoto, pārstrādāto vai materiālu reģenerācijai pakļauto sadzīves atkritumu svaru un radīto sadzīves atkritumu svaru.

4. Lai novērtētu šo noteikumu 3.punktā minētā mērķa izpildi, šo noteikumu 3.punktā minētie apsaimniekotāji nosaka atkārtotai izmantošanai sagatavotu, pārstrādātu vai materiālu reģenerācijai pakļautu atkritumu svaru.

5. Atkritumu sagatavošana reģenerācijai vai apglabāšanai nav uzskatāma par galīgu atkritumu pārstrādi vai citu galīgu materiālu reģenerācijas darbību.

6. Atsevišķi savāktus atkritumus vai šķirošanas iekārtās sašķirotus atkritumus, ko nodod pārstrādei vai lai veiktu citu reģenerācijas darbību, kurā nenotiek ievērojami atkritumu masas zudumi, uzskata par tādiem atkritumiem, kas sagatavoti atkārtotai izmantošanai, pārstrādāti vai reģenerēti citā veidā.

7. Šo noteikumu 3.punktā minētie atkritumu apsaimniekotāji, veicot apsaimniekoto atkritumu uzskaiti, nodrošina arī atkārtotai izmantošanai sagatavoto atkritumu svara uzskaiti.

8. Šo noteikumu 3.punktā minētais atkritumu apsaimniekotājs kopējā atkārtotai izmantošanai sagatavoto, pārstrādāto vai materiālu reģenerācijai pakļauto atkritumu svarā iekļauj arī to Latvijā radīto atkritumu svaru, kas nosūtīti uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, lai tos sagatavotu atkārtotai izmantošanai, pārstrādei vai materiālu reģenerācijai citā veidā.

9. Ja atkritumi tiek nosūtīti uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, lai tos sagatavotu atkārtotai izmantošanai, pārstrādei vai materiālu reģenerācijai citā veidā, tos uzskata par attiecīgi sagatavotiem tikai tādā gadījumā, ja ir pamatoti pierādījumi, kas apliecina attiecīgo atkritumu sūtījuma atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem un jo īpaši tās 49.panta 2.punktā minētajiem nosacījumiem.

10. Bioloģiski noārdāmo atkritumu aerobo un anaerobo apstrādi uzskata par pārstrādi, ja apstrādes rezultātā tiek saražots komposts vai atkritumu anaerobās apstrādes digestāts, ko izmanto atbilstoši atkritumu reģenerācijas kodam R10 saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem.

11. Komersanti, kuru saimnieciskās darbības rezultātā rodas šo noteikumu pielikumā minētie būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, kas nav bīstami atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus, nodrošina, ka līdz 2019. gada 31. decembrim 70 % (pēc svara) no kopējā kalendāra gadā radīto būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu daudzuma tiek sagatavoti un atkārtoti izmantoti vai pārstrādāti vai tiek veikta minētajos atkritumos esošo materiālu reģenerācija, tai skaitā izmantošana izrakto tilpju aizpildīšanai atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām.

(MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumus Nr.598 "Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 122.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu.

Ministru prezidenta vietā – labklājības ministre I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 2.aprīļa noteikumiem Nr.184
Reģenerēto un radīto būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu daudzuma aprēķinā ietveramie būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu veidi

Reģenerēto būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu daudzuma aprēķinā tiek ietverti:

1. Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, kuri apzīmēti ar kodiem 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04 atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus.

2. Atkritumi, kuri radušies būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu mehāniskās apstrādes rezultātā un kuri apzīmēti ar kodiem 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09 atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 184Pieņemts: 02.04.2013.Stājas spēkā: 17.04.2013.Zaudē spēku: 29.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 73, 16.04.2013. OP numurs: 2013/73.5
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
256092
{"selected":{"value":"11.09.2020","content":"<font class='s-1'>11.09.2020.-28.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.09.2020","iso_value":"2020\/09\/11","content":"<font class='s-1'>11.09.2020.-28.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.07.2018","iso_value":"2018\/07\/27","content":"<font class='s-1'>27.07.2018.-10.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.04.2013","iso_value":"2013\/04\/17","content":"<font class='s-1'>17.04.2013.-26.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.09.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"