Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.162

Rīgā 2013.gada 26.martā (prot. Nr.16 17.§)
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" īstenošanas kārtība
1. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmu "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" (turpmāk – programma).

2. Programmas īstenošanas nosacījumi

2. Programmas mērķis ir pasargāt un saglabāt nākamajām paaudzēm kultūras un dabas mantojumu, padarīt to publiski pieejamu, kā arī paplašināt kultūras dialogu, veicinot Eiropas identitāti.

3. Programma ietver:

3.1. neliela apjoma grantu shēmu "Kultūras mantojuma saglabāšana";

3.2. neliela apjoma grantu shēmu "Kultūras apmaiņa";

3.3. iepriekš noteiktus projektus:

3.3.1. "Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija";

3.3.2. "Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde";

3.3.3. "Rēzeknes Zaļās sinagogas restaurācija, iekļaujot koka arhitektūras mantojuma centra un ekspozīcijas par ebreju kultūras mantojumu izveidi";

3.3.4. "Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana";

3.3.5. "Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ostas noliktavas restaurācija";

3.4. Divpusējās sadarbības fondu.

4. Programmas ieviešanu nodrošina programmas apsaimniekotājs – Kultūras ministrija – sadarbībā ar Norvēģijas Kultūras mantojuma direkciju un Norvēģijas Mākslas padomi (turpmāk abi kopā – programmas donoru partneri).

5. Programmas ietvaros plānots sasniegt šādus rezultātu rādītājus:

5.1. atjaunoti un aizsargāti astoņi kultūras mantojuma objekti;

5.2. nodrošināta 1000 Jūgendstila kultūras centra mantojuma vienību dokumentēšana digitālā formātā;

5.3. atjaunoti un sabiedrībai atvērti divi kultūras mantojuma objekti;

5.4. noorganizēti 20 pasākumi plašāku sadarbības iespēju veicināšanai kultūras jomā un kopīgu sadarbības tīklu veidošanai starp Latviju un donorvalstīm;

5.5. nodrošināta 1000 personu dalība sadarbības ietvaros īstenotajos kultūras pasākumos.

6. Programmas ietvaros plānots sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

6.1. atjaunoti un saglabāti pieci koka arhitektūras mantojuma objekti;

6.2. atjaunots un saglabāts viens jūgendstila arhitektūras mantojuma objekts;

6.3. atjaunoti un saglabāti divi kultūras mantojuma objekti;

6.4. izveidota viena jūgendstila kultūras mantojuma elektroniskā datubāze;

6.5. atjaunotos un sabiedrībai atvērtos kultūras mantojuma objektus gadā kopā apmeklējuši 115 000 apmeklētāju;

6.6. izveidotas jaunas un pilnveidotas esošās 10 partnerības;

6.7. nodrošināta 100 kultūras jomas darbinieku mobilitāte.

7. Programma veicina šādu horizontālo prioritāšu īstenošanu:

7.1. laba pārvaldība;

7.2. videi draudzīga darbība;

7.3. ekonomiskā ilgtspēja;

7.4. sociālā ilgtspēja;

7.5. dzimumu līdztiesība.

8. Kopējais programmai pieejamais finansējums ir 11 787 647 euro, tai skaitā:

8.1. neliela apjoma grantu shēmas "Kultūras mantojuma saglabāšana" projektiem pieejamais programmas līdzfinansējums – 1 236 452 euro;

8.2. neliela apjoma grantu shēmas "Kultūras apmaiņa" projektiem pieejamais programmas līdzfinansējums – 816 720 euro;

8.3. iepriekš noteiktajam projektam "Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija" pieejamais programmas līdzfinansējums – 4 947 685 euro;

8.4. iepriekš noteiktajam projektam "Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde" pieejamais programmas līdzfinansējums – 207 300 euro;

8.5. iepriekš noteiktajam projektam "Rēzeknes Zaļās sinagogas restaurācija, iekļaujot koka arhitektūras mantojuma centra un ekspozīcijas par ebreju kultūras mantojumu izveidi" pieejamais programmas līdzfinansējums – 675 865 euro;

8.6. iepriekš noteiktajam projektam "Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana" pieejamais programmas līdzfinansējums – 2 562 340 euro;

8.7. iepriekš noteiktajam projektam "Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ostas noliktavas restaurācija" pieejamais programmas līdzfinansējums – 200 000 euro;

8.8. Divpusējās sadarbības fonda īstenošanai pieejamais programmas līdzfinansējums – 194 815 euro;

8.9. programmas administrēšanai, tai skaitā papildu pasākumu īstenošanai, pieejamais programmas līdzfinansējums – 946 470 euro.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr. 793; MK 09.09.2014. noteikumiem Nr. 535; MK 14.04.2015. noteikumiem Nr. 189; MK 21.11.2017. noteikumiem Nr. 685)

9. Ja kādā no šo noteikumu 3.punktā minētajām aktivitātēm rodas programmas līdzfinansējuma atlikums, šo noteikumu 18.punktā minētā sadarbības komiteja var lemt par izmaiņām šo noteikumu 8.punktā norādītajā programmas līdzfinansējuma sadalījumā un programmas grozījumu ierosināšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta (turpmāk – finanšu instrumenti) vadību 2009.–2014.gada periodā.

10. Programmas līdzfinansējumu veido:

10.1. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 85 % apmērā no kopējā programmas līdzfinansējuma;

10.2. Latvijas valsts budžeta finansējums 15 % apmērā no kopējā programmas līdzfinansējuma.

11. Programmas ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:

11.1. programmas apsaimniekotāja izmaksas saskaņā ar šo noteikumu 12.punktu;

11.2. programmas apsaimniekotāja papildu pasākumu izmaksas saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu, lai stiprinātu sadarbību un apmainītos ar pieredzi programmas ieviešanas jomā ar līdzīgām institūcijām Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta saņēmējvalstīs un donorvalstīs;

11.3. iepriekš noteikto projektu izmaksas saskaņā ar noslēgto projekta līgumu un šo noteikumu 14.punkta un 4.nodaļas nosacījumiem;

11.4. Divpusējās sadarbības fonda izmaksas saskaņā ar šo noteikumu 5.nodaļā noteikto kārtību;

11.5. šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakšpunktā minēto neliela apjoma grantu shēmu projektu izmaksas atbilstoši normatīvajam aktam par programmas neliela apjoma grantu shēmu īstenošanu.

12. Programmas apsaimniekotāja attiecināmās administratīvās izmaksas ir:

12.1. atlīdzība (darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi) un obligāto veselības pārbaužu izmaksas, kas noteiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem par darba pienākumu veikšanu;

12.2. izmaksas, kas tieši saistītas ar programmas vadības nodrošināšanu:

12.2.1. programmas īstenošanai izmantojamo telpu nomas maksa;

12.2.2. telpu apsaimniekošanas izmaksas – pamatpakalpojumi un papildpakalpojumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvojamo telpu nomu;

12.2.3. kancelejas un biroja preču izmaksas;

12.2.4. sakaru pakalpojumu izmaksas (telekomunikācijas, internets, pasta pakalpojumi);

12.3. ārpakalpojumu izmaksas:

12.3.1. programmas īstenošanai nepieciešamo pakalpojumu izmaksas (auditēšana, ekspertu pakalpojumi, tulkošana);

12.3.2. publicitātes un informācijas pasākumu izmaksas (bukletu izdošana, publikācijas laikrakstos, programmai veltītas atsevišķas sadaļas izveide programmas apsaimniekotāja tīmekļa vietnē un tās uzturēšana, informācijas sagatavošana presei, semināri, konferences);

12.3.3. ar sadarbības komitejas sanāksmes organizēšanu saistītās izmaksas;

12.3.4. citas ar programmas īstenošanu saistītās izmaksas, kas nav pretrunā ar šiem noteikumiem un nodrošina programmas mērķa un rezultātu sasniegšanu;

12.4. programmas īstenošanā iesaistīto personu vietējo un ārvalstu komandējumu izmaksas saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām normām:

12.4.1. dienas nauda;

12.4.2. transporta pakalpojumu izmaksas, kas nepārsniedz ekonomiskajai klasei atbilstošās cenas, transporta nomas un degvielas izmaksas, tai skaitā vietējā transporta pakalpojumu izmaksas;

12.4.3. naktsmītņu izmaksas;

12.4.4. apdrošināšanas izmaksas;

12.5. tehniskā aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā;

12.6. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar programmas administratīvajām izmaksām.

13. Programmas apsaimniekotāja papildu pasākumu attiecināmās izmaksas ir:

13.1. pasākuma īstenošanai nepieciešamo telpu un tehniskā aprīkojuma nomas maksa;

13.2. pasākuma īstenošanai nepieciešamo tulkošanas pakalpojumu izmaksas;

13.3. programmas īstenošanā iesaistīto personu vietējo un ārvalstu komandējumu izmaksas saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām normām:

13.3.1. dienas nauda;

13.3.2. transporta pakalpojumu izmaksas, kas nepārsniedz ekonomiskajai klasei atbilstošās cenas, transporta nomas un degvielas izmaksas, tai skaitā vietējā transporta pakalpojumu izmaksas;

13.3.3. naktsmītņu izmaksas;

13.3.4. apdrošināšanas izmaksas;

13.4. citas ar programmas īstenošanu saistītās izmaksas, kas nav pretrunā ar šiem noteikumiem un nodrošina programmas mērķa un rezultātu sasniegšanu.

14. Iepriekš noteikto projektu un šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakšpunktā minēto neliela apjoma grantu shēmu projektu (turpmāk visi kopā – programmas projekti) un Divpusējā sadarbības fonda pasākumu (turpmāk – pasākumi) finansējumu veido programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja finansējums.

15. Programmas ietvaros programmas projektu un pasākumu īstenošanai pieejamais programmas līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz:

15.1. 100 % – valsts institūcijām;

15.2. 95 % – pašvaldībām un pašvaldību institūcijām;

15.3. 90 % – biedrībām un nodibinājumiem.

16. Programmas projektu izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir faktiski radušās līdzfinansējuma saņēmējam vai projekta partnerim un atbilst šādiem nosacījumiem:

16.1. tās ir radušās izmaksu attiecināmības periodā, kas norādīts projekta līgumā;

16.2. tās atbilst programmas un attiecīgās aktivitātes mērķim un izmaksu attiecināmības nosacījumiem;

16.3. tās ir samērīgas un nepieciešamas projekta īstenošanai, ir paredzētas apstiprinātā projekta budžetā un iekļautas projekta līgumā;

16.4. tās ir izlietotas vienīgi projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai un ir veiktas, ievērojot izmaksu lietderības, ekonomiskuma un efektivitātes principus;

16.5. tās ir faktiski samaksātas (izņemot ieguldījumu natūrā) 30 dienu laikā pēc projekta līgumā norādītā izmaksu attiecināmības perioda beigu datuma un ir iekļautas projekta pārskatos;

16.6. tās ir uzskaitītas līdzfinansējuma saņēmēja vai projekta partnera (ja attiecināms) grāmatvedības un nodokļu uzskaites reģistros, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, ir pārbaudāmas, un tās apliecina attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli vai dokumentu oriģinālu atvasinājumi, kas izgatavoti atbilstoši lietvedību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādes un noformēšanas prasībām.

17. Programmas projektus un pasākumus īsteno līdz 2016.gada 30.aprīlim, ja vien attiecīgajai programmas aktivitātei nav noteikts cits īstenošanas beigu termiņš.

3. Sadarbības komiteja

18. Programmas apsaimniekotājs ar programmas īstenošanu saistītu jautājumu risināšanai izveido sadarbības komiteju.

19. Sadarbības komiteja ir konsultatīva institūcija, kas darbojas saskaņā ar programmas apsaimniekotāja apstiprinātu nolikumu.

20. Sadarbības komitejas sastāvā iekļauj programmas apsaimniekotāja un programmas donoru partneru pārstāvjus. Sadarbības komitejas priekšsēdētājs ir programmas apsaimniekotāja pārstāvis.

21. Sadarbības komitejas darbā novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un donorvalstu institūciju pārstāvji.

22. Sadarbības komitejas darbā novērotāja statusā papildus var piedalīties tie programmas apsaimniekotāja un programmas donoru partneru pārstāvji, kas neveic sadarbības komitejas locekļa pienākumus.

23. Sadarbības komitejas darbā var tikt iesaistīti nozaru eksperti.

4. Iepriekš noteiktie projekti
4.1. Iepriekš noteikto projektu atbilstības nosacījumi un izmaksas

24. Iepriekš noteiktā projekta (turpmāk – projekts) īstenošanai plānotais programmas līdzfinansējuma apjoms nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 8.punktā un programmas līgumā attiecīgajam projektam noteikto maksimālo programmas līdzfinansējuma apjomu.

25. Projektā ir attiecināmas šādas izmaksas, ja tās atbilst šo noteikumu 16.punkta nosacījumiem:

25.1. projekta administrēšanas izmaksas (nepārsniedzot 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām):

25.1.1. projekta īstenošanas personāla (projekta vadītājs, asistents, grāmatvedis, projekta partnera koordinators vai cits) atlīdzība (darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi), kas nepārsniedz atbilstošas kvalifikācijas un profila personāla vidējās atlīdzības izmaksas (atbilst atlīdzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, projekta iesnieguma iesniedzēja institūcijā esošajā atlīdzības sistēmā noteiktajam atlīdzības līmenim par līdzvērtīga darba veikšanu vai atbilst vidējai darba samaksai par līdzvērtīgu darbu attiecīgajā nozarē pēc Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes datiem);

25.1.2. kancelejas un biroja preču izmaksas;

25.2. informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši projekta publicitātes plānam, ko saskaņojis programmas apsaimniekotājs;

25.3. ar būvprojektu saistītās izmaksas:

25.3.1. būvprojekta sagatavošanas izmaksas;

25.3.2. inženierizpētes izmaksas;

25.3.3. būvprojekta apsekošanas izmaksas;

25.3.4. kultūrvēsturiskās izpētes izmaksas;

25.3.5. kultūrvēsturiskās inventarizācijas izmaksas;

25.4. būvniecības izmaksas saskaņā ar būvprojektu;

25.5. ar būvniecības uzraudzību saistītās izmaksas:

25.5.1. būvuzraudzība;

25.5.2. autoruzraudzība;

25.5.3. arheoloģiskā uzraudzība;

25.6. ārējā audita izmaksas;

25.7. sadarbības pasākumu (pieredzes apmaiņa, apmācības, konferences, semināri) izmaksas:

25.7.1. donorvalstu ekspertu izmaksas;

25.7.2. sadarbības pasākumu organizēšanas izmaksas;

25.7.3. pasākuma norisei nepieciešamo tulkošanas pakalpojumu izmaksas;

25.7.4. donorvalstu ekspertu, partnerinstitūciju pārstāvju ceļa un uzturēšanās izmaksas;

25.7.5. Latvijas ekspertu ceļa un uzturēšanās izmaksas braucienam uz donorvalsti;

25.8. ekspozīciju vai izstāžu izveides izmaksas, tai skaitā esošo ekspozīciju modernizācijas izmaksas (viena projekta ietvaros var tikt plānota gan ekspozīciju, gan izstāžu izveide):

25.8.1. ekspozīcijas vai izstādes arhitektoniski mākslinieciskā projekta izstrāde;

25.8.2. muzeja krājuma priekšmetu un ar ekspozīcijas saturu saistīto materiālu sagatavošana eksponēšanai (izņemot jaunu muzeja krājuma priekšmetu iegādi);

25.8.3. ekspozīcijas vai izstādes eksponēšanas iekārtu, tai skaitā tehnoloģiskā aprīkojuma, iegādes un uzstādīšanas izmaksas;

25.9. ar muzeja un kultūras pakalpojumu (izstāžu, muzejpedagoģisko programmu, radošo darbnīcu) saistīto telpu iekārtošanas izmaksas (izņemot personāla telpas);

25.10. objektam tieši piegulošās teritorijas labiekārtošanas izmaksas, nepārsniedzot 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām (attiecināms, ja projekta ietvaros plānota būvniecība).

26. Projekta budžetā iespējams paredzēt rezervi neparedzētiem izdevumiem, kuri varētu rasties aktivitātēs, kas saistītas ar būvniecību vai ekspozīcijas izveidi, ne vairāk kā 5 % apmērā no būvniecības un ekspozīcijas izveides attiecināmajām izmaksām. Rezerve neparedzētiem izdevumiem izmantojama pēc iepriekšējas saskaņošanas ar programmas apsaimniekotāju.

27. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu, ir attiecināmās izmaksas, ja līdzfinansējuma saņēmējs tos nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem par pievienotās vērtības nodokli.

28. Projekta ietvaros nav attiecināmas šādas izmaksas:

28.1. projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas;

28.2. personālam izmaksātās prēmijas un dāvanas vai jebkurš cits gūtais labums, tai skaitā veselības apdrošināšana, apmaksātas ēdienreizes (izņemot šo noteikumu 25.7.apakšpunktā minēto sadarbības pasākumu ietvaros) vai transporta izdevumu kompensācija nokļūšanai no dzīvesvietas līdz darbavietai;

28.3. aizdevuma pamatsummas un procentu maksājumu vai citu saistību segšanas izmaksas;

28.4. debeta procentu maksājumi par finanšu darījumiem;

28.5. valūtas maiņas komisijas maksas un valūtas kursu svārstību radītie zaudējumi;

28.6. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesvedības izdevumi;

28.7. zemes un nekustamā īpašuma iegādes izmaksas;

28.8. motorizēto transportlīdzekļu iegādes izmaksas;

28.9. izmaksas, kas jau tiek finansētas no citiem finanšu avotiem;

28.10. pārmērīgas vai nepamatotas izmaksas, tai skaitā izmaksas, kas pārsniedz projekta līgumā noteiktās projekta kopējās attiecināmās izmaksas, un izmaksas, kas nav pamatotas ar atbilstošiem dokumentiem;

28.11. nelaimes gadījumu un projekta īstenošanā radīto vērtību apdrošināšanas izmaksas;

28.12. citas izmaksas, kas neatbilst šo noteikumu 25., 26. un 27.punktā minētajiem nosacījumiem.

29. Izmaksas projekta budžetā plāno euro.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.793)

30. Projekta kopējās izmaksas nedrīkst pārsniegt programmas līgumā attiecīgajam projektam noteiktās kopējās attiecināmās izmaksas.

31. Ja projekta īstenošanā plānots iesaistīt vienu vai vairākus projekta partnerus, līdzfinansējuma saņēmējs pirms projekta līguma noslēgšanas nodrošina partnerības līguma noslēgšanu ar projekta partneri vai partneriem.

32. Partnerības līgumā iekļauj šādu informāciju:

32.1. pušu atbildība, pienākumi un tiesības;

32.2. finanšu nosacījumi:

32.2.1. projekta partnera līdzfinansējuma apjoms, ja attiecināms;

32.2.2. projekta partnerim pieejamais programmas līdzfinansējuma apjoms un tā sadalījums pa izmaksu pozīcijām;

32.2.3. izmaksu attiecināmības nosacījumi, tai skaitā maksājumu veikšanas kārtība un izdevumus pamatojošo dokumentu iesniegšanas kārtība;

32.3. auditu, revīziju un pārbaužu veikšanas nosacījumi;

32.4. projekta partnera īstenoto aktivitāšu detalizēts budžets, norādot vienību skaitu un vienas vienības izmaksas;

32.5. valūtas konvertācijas nosacījumi un valūtas konvertācijas izdevumu kompensācijas kārtība;

32.6. strīdu risināšanas kārtība.

33. Līdzfinansējuma saņēmējs ne vēlāk kā 20 darbdienas pirms plānotās projekta līguma noslēgšanas sagatavo partnerības līguma projektu, saskaņo to ar projekta partneri vai partneriem un iesniedz papīra formā un elektroniski programmas apsaimniekotājam saskaņošanai. Ja partnerības līgums tiek slēgts ar projekta partneri vai partneriem no donorvalsts un tiek sagatavots angļu valodā, līdzfinansējuma saņēmējs, iesniedzot partnerības līguma projektu, tam pievieno līdzfinansējuma saņēmēja atbildīgās amatpersonas apliecinātu partnerības līguma projekta tulkojumu latviešu valodā.

34. Programmas apsaimniekotājs pārbauda šo noteikumu 33.punktā minētā partnerības līguma projekta atbilstību šo noteikumu 32.punktā minētajiem nosacījumiem un 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 33.punktā minētā partnerības līguma projekta saņemšanas informē līdzfinansējuma saņēmēju par partnerības līguma projekta saskaņošanu vai, ja programmas apsaimniekotājs konstatē partnerības līguma projektā kļūdas vai nepilnības, saskaņošanu ar nosacījumiem, nosūtot līdzfinansējuma saņēmējam pieprasījumu precizēt partnerības līguma projektu.

35. Pēc partnerības līguma projekta saskaņošanas vai precizēšanas, ja partnerības līguma projekts saskaņots ar nosacījumiem, līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina abpusēji parakstīta partnerības līguma apstiprinātas kopijas iesniegšanu programmas apsaimniekotājam ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms projekta līguma noslēgšanas.

4.1.1. Projekts "Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija"

36. Projekta mērķis ir atjaunot Rakstniecības un mūzikas muzeja ēku un piemērot to sabiedrības vajadzībām, izveidojot jaunas ekspozīcijas.

37. Projekta iesnieguma iesniedzējs ir valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", projekta partneris ir Rakstniecības un mūzikas muzejs.

38. Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas aktivitātes:

38.1. pieredzes apmaiņa ar Norvēģijas partneriem;

38.2. Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkas atjaunošanas darbi;

38.3. muzeja labiekārtošana, tai skaitā ekspozīciju izveide;

38.4. projekta vadība;

38.5. publicitāte.

39. Lai sekmētu programmas rezultāta – atjaunots, restaurēts un aizsargāts kultūras mantojums – sasniegšanu, projektā plānots sasniegt vismaz šādus projekta rezultāta rādītājus:

39.1. atjaunots viens kultūras mantojuma objekts;

39.2. labiekārtota atjaunotajam kultūras mantojuma objektam piegulošā teritorija 281 m2 platībā;

39.3. atjaunotajā kultūras mantojuma objektā izveidotas trīs ekspozīciju telpas, divas telpas izglītojošām nodarbībām un viena telpa pasākumu organizēšanai;

39.4. nodrošināta pieredzes apmaiņa par ekspozīciju izveidi.

4.1.2. Projekts "Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde"

40. Projekta mērķis ir digitalizēt Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojumu un izveidot virtuālo muzeju.

41. Projekta iesnieguma iesniedzējs ir Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība, projekta partneris ir Norvēģijas nacionālais jūgendstila centrs Olesunnā.

42. Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas aktivitātes:

42.1. projekta vadība;

42.2. Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma digitalizācija un datubāzes izveide;

42.3. digitālās ekspozīcijas projekta izstrāde un digitālās ekspozīcijas izveide;

42.4. publicitāte, tai skaitā Latvijas un Eiropas sabiedrības zināšanu līmeņa celšana, uzlabojot Rīgas Jūgendstila centra mājaslapu.

43. Lai sekmētu programmas rezultāta – sabiedrībai pieejams kultūras mantojums – sasniegšanu, projektā plānots sasniegt vismaz šādus projekta rezultāta rādītājus:

43.1. veikta 1000 Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma vienību dokumentēšana digitālā formātā un izveidota elektroniska datubāze;

43.2. iekārtotas trīs virtuālā muzeja ekspozīciju telpas un viena multimediju konferenču zāle;

43.3. izstrādātas 10 interaktīvās programmas virtuālajai ekspozīcijai.

4.1.3. Projekts "Rēzeknes Zaļās sinagogas restaurācija, iekļaujot koka arhitektūras mantojuma centra un ekspozīcijas par ebreju kultūras mantojumu izveidi"

44. Projekta mērķis ir, restaurējot Rēzeknes Zaļo sinagogu un izveidojot koka arhitektūras mantojuma centru un ekspozīciju par ebreju kultūras mantojumu, palielināt tūristu plūsmu Rēzeknē.

45. Projekta iesnieguma iesniedzējs ir Rēzeknes pilsētas dome, projekta partneri ir Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Austrumlatgales Profesionālā vidusskola un Blakstades arodvidusskola.

46. Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas aktivitātes:

46.1. projekta vadība;

46.2. apmācība un divpusējā sadarbība;

46.3. Rēzeknes Zaļās sinagogas restaurācija;

46.4. publicitāte.

47. Lai sekmētu programmas rezultāta – sabiedrībai pieejams kultūras mantojums – sasniegšanu, projektā plānots sasniegt vismaz šādus projekta rezultāta rādītājus:

47.1. pēc restaurācijas ne mazāk kā 10 000 apmeklētājiem gadā nodrošināta pieejamība vienam kultūras mantojuma objektam, kas līdz šim nebija pieejams apmeklētājiem;

47.2. izveidots viens koka arhitektūras mantojuma centrs;

47.3. izveidota viena digitālā ekspozīcija par ebreju kultūras mantojumu;

47.4. koka restaurācijas darbos apmācīti 11 skolotāji un 84 studenti.

4.1.4. Projekts "Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana"

48. Projekta mērķis ir rekonstruēt un restaurēt Raiņa un Aspazijas muzeja trīs ekspozīciju vietas – Raiņa un Aspazijas vasarnīcu, Raiņa muzeju "Tadenava" un Raiņa un Aspazijas māju –, lai nodrošinātu kultūras mantojuma saglabāšanu un kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamību sabiedrībai.

49. Projekta iesnieguma iesniedzējs ir valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", projekta partneri ir Memoriālo muzeju apvienība un Lillehammeres muzeju apvienība.

50. Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas aktivitātes:

50.1. pieredzes apmaiņa ar Norvēģijas partneriem;

50.2. Raiņa un Aspazijas muzeja ēku atjaunošanas darbi;

50.3. muzeja labiekārtošana, tai skaitā ekspozīciju izveide;

50.4. projekta vadība;

50.5. publicitāte.

51. Lai sekmētu programmas rezultāta – atjaunots, restaurēts un aizsargāts kultūras mantojums – sasniegšanu, projektā plānots sasniegt vismaz šādus projekta rezultāta rādītājus:

51.1. restaurēti un atjaunoti trīs kultūras mantojuma objekti (ēku kompleksi);

51.2. labiekārtota atjaunotajiem kultūras mantojuma objektiem piegulošā teritorija 8 849 m2 platībā;

51.3. atjaunotajos kultūras mantojuma objektos modernizētas trīs ekspozīciju vietas, divas telpas izglītojošām nodarbībām un četras telpas pasākumu organizēšanai;

51.4. organizēts pieredzes apmaiņas pasākums par koka mantojuma saglabāšanu.

4.1.5. Projekts "Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ostas noliktavas restaurācija"

52. Projekta mērķis ir saglabāt vienu no senākajām Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja eksponātēkām un nodrošināt tās pieejamību sabiedrībai.

53. Projekta iesnieguma iesniedzējs ir Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs.

54. Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas aktivitātes:

54.1. Liepājas ostas noliktavas ēkas restaurācija un konservācija;

54.2. Liepājas ostas noliktavas ēkas piemērošana eksponēšanas vajadzībām;

54.3. profesionālās pieredzes apmaiņas konference, tai skaitā Norvēģijas un kaimiņvalstu ekspertu profesionālās pieredzes apmaiņas konference;

54.4. projekta vadība;

54.5. publicitāte.

55. Lai sekmētu programmas rezultāta – sabiedrībai pieejams kultūras mantojums – sasniegšanu, projektā plānots sasniegt vismaz šādus projekta rezultāta rādītājus:

55.1. pēc restaurācijas ne mazāk kā 105 000 apmeklētājiem gadā nodrošināta pieejamība vienam kultūras mantojuma objektam, kas līdz šim netika eksponēts;

55.2. objektam piegulošajā teritorijā vismaz 150 m2 platībā uzlaboti eksponēšanas apstākļi;

55.3. izveidota viena atklātā krātuve;

55.4. organizēta viena koka arhitektūras mantojuma saglabāšanai veltīta profesionālās pieredzes apmaiņas konference.

4.2. Projektu vērtēšana

56. Programmas apsaimniekotājs izveido darba grupu programmas projektu izvērtēšanai.

57. Projektu izvērtēšanas darba grupā iekļauj Kultūras ministrijas un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvjus.

58. Projektu izvērtēšanas darba grupas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes, programmas donoru partneru, Finanšu instrumenta biroja un Norvēģijas Karalistes vēstniecības Latvijā pārstāvji.

59. Programmas apsaimniekotājs nosūta projekta iesnieguma iesniedzējam uzaicinājumu noteiktā termiņā iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums). Projekta iesniegums sastāv no šādiem dokumentiem:

59.1. projekta iesnieguma veidlapa (1.pielikums);

59.2. atbilstoši programmas apsaimniekotāja nosūtītajā uzaicinājumā norādītajai formai sagatavots atjaunojamā objekta funkcionālais apraksts vai plānotās ekspozīcijas apraksts;

59.3. būvvaldē akceptēta objekta tehniskā projekta apstiprināta kopija vai būvvaldes izsniegta plānošanas un arhitektūras uzdevuma apstiprināta kopija un būvniecības izmaksu tāme (ja attiecināms);

59.4. pašvaldības domes lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu iepriekš noteiktā projekta īstenošanai (apstiprināta lēmuma kopija) (ja attiecināms).

60. Projekta iesnieguma iesniedzējs šo noteikumu 59.punktā minēto projekta iesniegumu sagatavo datorrakstā latviešu valodā un iesniedz to programmas apsaimniekotājam vienā no šādiem veidiem:

60.1. papīra formā;

60.2. elektroniska dokumenta veidā.

61. Šo noteikumu 59.1. un 59.2.apakšpunktā minētos dokumentus paraksta projekta iesnieguma iesniedzēja atbildīgā amatpersona.

62. Ja šo noteikumu 59.punktā minēto projekta iesniegumu iesniedz papīra formā:

62.1. katra šo noteikumu 59.punktā minētā dokumenta lapas sanumurē un caurauklo, uz dokumenta pēdējās lapas norādot lappušu skaitu un caurauklošanas datumu;

62.2. dokumentus iesniedz vienā eksemplārā un tiem pievieno identisku elektronisko kopiju elektronisko datu nesējā ar attiecīgām norādēm;

62.3. dokumentus iesniedz programmas apsaimniekotājam personīgi vai nosūta pa pastu uz šo noteikumu 59.punktā minētajā uzaicinājumā norādīto adresi.

63. Ja šo noteikumu 59.punktā minēto projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā:

63.1. tajā iekļautos dokumentus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, šo noteikumu 59.1. un 59.2.apakšpunktā minēto dokumentu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu;

63.2. projekta iesniegumu nosūta programmas apsaimniekotājam uz šo noteikumu 59.punktā minētajā uzaicinājumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

64. Programmas apsaimniekotājs reģistrē šo noteikumu 59.punktā minēto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā un informē projekta iesnieguma iesniedzēju par tā saņemšanu, izsniedzot uz vietas vai nosūtot projekta iesnieguma iesniedzējam rakstisku apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu.

65. Ja, reģistrējot šo noteikumu 59.punktā minētos dokumentus, programmas apsaimniekotājs konstatē, ka nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai dokumenti nav noformēti atbilstoši šo noteikumu 62. vai 63.punktā minētajām prasībām, programmas apsaimniekotājs nosūta projekta iesnieguma iesniedzējam elektronisku pieprasījumu noteiktā termiņā novērst konstatētos trūkumus.

66. Projektu izvērtēšanas darba grupas locekļi izvērtē projektu atbilstoši projekta atbilstības kritērijiem (2.pielikums).

67. Ja, pamatojoties uz darba grupas locekļu vērtējumu, programmas apsaimniekotājs secina, ka projekts atbilst šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem projekta atbilstības kritērijiem, tas sagatavo atzinumu par projekta pozitīvu novērtējumu.

68. Atzinumā par projekta pozitīvu novērtējumu var iekļaut šādus nosacījumus:

68.1. precizēt projekta iesniegumu, lai nodrošinātu tā atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1.punktā minētajiem projekta tehniskās kvalitātes kritērijiem (1., 2., 5., 8. un 9.kritērijam);

68.2. novērst informācijas pretrunas dažādās projekta iesnieguma daļās;

68.3. precizēt projekta aktivitāšu aprakstu;

68.4. precizēt projekta īstenošanas laika grafiku;

68.5. precizēt projekta budžetu, tai skaitā novērst aritmētiskās kļūdas vai precizēt izmaksu apjomu atsevišķās budžeta pozīcijās, kā arī izslēgt vai iekļaut izmaksas, kas nepieciešamas projekta aktivitāšu īstenošanai, vienlaikus nepalielinot projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu;

68.6. sniegt papildu informāciju vai skaidrojumu, ja projekta iesniegumā norādītā informācija ir nepilnīga vai pretrunīga.

69. Ja projekta iesnieguma iesniedzējs saņēmis atzinumu par iepriekš noteiktā projekta pozitīvu novērtējumu, kurā iekļauts viens vai vairāki šo noteikumu 68.punktā minētie nosacījumi, tas nodrošina atzinumā minēto nosacījumu izpildi un precizēto dokumentu iesniedz programmas apsaimniekotāja noteiktajā termiņā, kas nav ilgāks par 30 kalendāra dienām pēc atzinuma saņemšanas.

70. Ja, pamatojoties uz projektu izvērtēšanas darba grupas locekļu vērtējumu, programmas apsaimniekotājs secina, ka projekts neatbilst šo noteikumu 2.pielikuma 1.punktā minētajam projekta tehniskās kvalitātes 3., 4., 6., 7. vai 10.kritērijam, vai projekta iesnieguma iesniedzējs šo noteikumu 65.punktā minētajā termiņā nav nodrošinājis pieprasījumā minēto nosacījumu izpildi un nav iesniedzis precizēto dokumentu, programmas apsaimniekotājs sagatavo atzinumu par projekta negatīvu novērtējumu un nosaka projekta iesnieguma iesniedzējam termiņu, līdz kuram atkārtoti jāiesniedz šo noteikumu 59.punktā minētie dokumenti.

71. Projekta iesnieguma iesniedzēja atkārtoti iesniegtie šo noteikumu 59.punktā minētie dokumenti tiek izvērtēti šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

72. Programmas apsaimniekotājs informē vadošo iestādi par pozitīvu projekta novērtējumu un iesniedz projekta iesnieguma kopiju.

4.3. Projektu līgumu slēgšana un projektu īstenošana

73. Projekta līgums par projekta īstenošanu tiek slēgts, ja projekts saņēmis programmas apsaimniekotāja pozitīvu novērtējumu.

74. Programmas apsaimniekotājs slēdz projekta līgumu ar līdzfinansējuma saņēmēju normatīvajos aktos par finanšu instrumentu vadību 2009.–2014.gada periodā noteiktajā kārtībā un termiņos.

75. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina projekta īstenošanu atbilstoši normatīvajos aktos par finanšu instrumentu vadību 2009.–2014.gada periodā un šajos noteikumos noteiktajai kārtībai, kā arī atbilstoši projekta līguma nosacījumiem.

76. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina projekta līdzfinansējumu no saviem finanšu līdzekļiem programmas līgumā noteiktajā apjomā.

77. Programmas apsaimniekotājs veic šādus maksājumus līdzfinansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde:

77.1. avansa maksājumu ne vairāk kā 30 % apmērā no iepriekš noteiktajam projektam piešķirtā programmas līdzfinansējuma;

77.2. starpposma maksājumus, pamatojoties uz līdzfinansējuma saņēmēja iesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem. Avansa un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 % no iepriekš noteiktajam projektam piešķirtā programmas līdzfinansējuma;

77.3. noslēguma maksājumu projekta līgumā noteiktajā apmērā, ko pārskaita pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas.

78. Īstenojot projektu, līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina vismaz šādus informācijas un publicitātes pasākumus:

78.1. trīs informācijas pasākumus par projekta īstenošanas gaitu un rezultātiem, ja projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums pārsniedz 500 000 euro, vai divus – ja projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums ir mazāks par 500 000 euro, tai skaitā preses konferences, projekta uzsākšanas vai noslēguma pasākumu;

78.2. aktuālās informācijas ievietošanu latviešu un angļu valodā līdzfinansējuma saņēmēja tīmekļa vietnes atsevišķā projektam veltītā sadaļā, tai skaitā:

78.2.1. informāciju par apstiprināto projektu (projekta mērķis, partneri, īstenošanas periods, galvenās aktivitātes un plānotie rezultāti, projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums);

78.2.2. informāciju par projekta īstenošanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem, tai skaitā vizuālo materiālu par projektu;

78.2.3. informāciju par sadarbību ar donorvalstu institūcijām un organizācijām;

78.2.4. līdzfinansējuma saņēmēja kontaktinformāciju;

78.2.5. norādi par projekta finansējuma avotiem un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta logo;

78.3. informatīva plakāta uzstādīšanu darbu veikšanas vietā līdz darbu pabeigšanai. Informatīvais plakāts izgatavots, ievērojot Finanšu instrumentu biroja izstrādātajā komunikācijas un dizaina rokasgrāmatā (publicēta tīmekļa vietnē www.eeagrants.lv) noteiktos nosacījumus un prasības;

78.4. pastāvīgas informatīvas plāksnes uzstādīšanu informatīvā plakāta vietā ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc projekta pabeigšanas. Informatīvā plāksne izgatavota, ievērojot Finanšu instrumentu biroja izstrādātajā komunikācijas un dizaina rokasgrāmatā (publicēta tīmekļa vietnē www.eeagrants.lv) noteiktos nosacījumus un prasības.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.793; MK 09.09.2014. noteikumiem Nr.535)

78.1 Informācijas un publicitātes pasākumus līdzfinansējuma saņēmējs īsteno saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komitejas 2011. gada 13. janvārī apstiprināto noteikumu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.2014. gadā 4. pielikumā.

(MK 09.09.2014. noteikumu Nr.535 redakcijā)

78.2 Līdzfinansējuma saņēmējs ne retāk kā reizi trijos mēnešos nodrošina, ka aktuālā informācija par projekta īstenošanas gaitu tiek ievietota līdzfinansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē (ja tāda ir) saskaņā ar šo noteikumu 78. un 78. 1 punktā minētajām prasībām par projektu publicitātes un informācijas nodrošināšanu.

(MK 09.09.2014. noteikumu Nr.535 redakcijā)

79. Projekta uzraudzības nodrošināšanai līdzfinansējuma saņēmējs izveido projekta uzraudzības komiteju.

5. Divpusējās sadarbības fonds

80. Divpusējās sadarbības fonds ietver divu veidu aktivitātes:

80.1. "A" aktivitāte – donorvalstu projektu partneru meklēšana un sadarbības izveide;

80.2. "B" aktivitāte – sadarbības tīklu izveide un uzturēšana pieredzes, zināšanu un labās prakses apmaiņai ar donorvalstu organizācijām un institūcijām.

81. Šo noteikumu 8.8.apakšpunktā minētais programmas līdzfinansējums Divpusējās sadarbības fonda īstenošanai pieejams:

81.1. "A" aktivitātes īstenošanai – 8% apmērā no šo noteikumu 8.8.apakšpunktā minētā kopējā programmas līdzfinansējuma Divpusējās sadarbības fonda īstenošanai;

81.2. "B" aktivitātes īstenošanai – 92% apmērā no šo noteikumu 8.8.apakšpunktā minētā kopējā programmas līdzfinansējuma Divpusējās sadarbības fonda īstenošanai.

(Grozīts ar MK 09.09.2014. noteikumiem Nr. 535; MK 21.11.2017. noteikumiem Nr. 685)

82. Sadarbības komiteja lemj par Divpusējās sadarbības fonda īstenošanas kārtību, izlietojumu un, ja nepieciešams, šo noteikumu 81.punktā minētā procentuālā Divpusējās sadarbības fonda īstenošanai pieejamā programmas līdzfinansējuma sadalījuma maiņu.

83. Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējumu var saņemt:

83.1. "A" aktivitātes ietvaros – programmas apsaimniekotājs;

83.2. "B" aktivitātes ietvaros – programmas ietvaros apstiprināto projektu līdzfinansējuma saņēmēji un programmas apsaimniekotājs vai tā pilnvarota institūcija.

(Grozīts ar MK 09.09.2014. noteikumiem Nr.535)

84. Finansēšanai no Divpusējās sadarbības fonda ir attiecināmas šādas izmaksas:

84.1. "A" aktivitātes ietvaros:

84.1.1. ar partnerības semināru organizēšanu saistītās izmaksas (telpu nomas, informatīvo materiālu, tulkošanas, ekspertu, publicitātes, ēdināšanas un citas ar semināra norisi saistītas izmaksas);

84.1.2. partnerības semināru dalībnieku ceļa un uzturēšanās izmaksas Latvijā, kas tieši saistītas ar donorvalstu organizāciju un institūciju pārstāvju nokļūšanu partnerības semināru norises vietā un atgriešanos attiecīgajā donorvalstī pēc partnerības semināriem;

84.2. "B" aktivitātes ietvaros:

84.2.1. sadarbības vai pieredzes apmaiņas pasākuma vai vizītes (turpmāk – pasākums) dalībnieku ceļa un uzturēšanās izmaksas, kas tieši saistītas ar pasākuma dalībnieku nokļūšanu pasākuma norises vietā Latvijā vai donorvalstīs;

84.2.2. ar pasākuma organizēšanu saistītās izmaksas (telpu nomas, informatīvo materiālu, tulkošanas, ekspertu, publicitātes, ēdināšanas un citas ar pasākuma norisi saistītas izmaksas, kas saskaņotas ar programmas apsaimniekotāju);

84.2.3. maksa par dalību konferencēs, semināros un kursos, kuri tieši saistīti ar programmas vai attiecīgā projekta mērķi;

84.2.4. ar programmas vai projekta mērķi saistīto datu vākšanas, ziņojumu, pētījumu un publikāciju sagatavošanas, tai skaitā tulkošanas, un publicēšanas izmaksas;

84.2.5. citas izmaksas, kas atbilst Divpusējās sadarbības fonda un programmas vai projekta mērķim un ir saskaņotas ar programmas apsaimniekotāju.

85. Programmas apsaimniekotājs nodrošina šo noteikumu 84.1. apakšpunktā minēto partnerības semināru organizēšanu un pasākumu organizēšanu šo noteikumu 84.2. apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros. Ja nepieciešams, programmas apsaimniekotājs var pilnvarot citu programmas vadībā iesaistīto institūciju organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus.

(MK 09.09.2014. noteikumu Nr.535 redakcijā)

85.1 Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina šo noteikumu 84.2. apakšpunktā minēto pasākumu organizēšanu (ja attiecināms) un īstenošanu.

(MK 09.09.2014. noteikumu Nr.535 redakcijā)

86. Dalībai šo noteikumu 84.1.apakšpunktā minētajā partnerības seminārā var reģistrēties ne vairāk kā divas personas no institūcijas vai organizācijas.

87. Lai saņemtu programmas līdzfinansējumu Divpusējās sadarbības fonda "B" aktivitātes ietvaros, līdzfinansējuma saņēmējs sagatavo Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījumu (3.pielikums) un iesniedz to programmas apsaimniekotājam papīra formā un elektroniski ne vēlāk kā 30 darbdienas pirms plānotā pasākuma īstenošanas uzsākšanas.

88. Divpusējās sadarbības fonda "A" aktivitātes ietvaros veiktās izmaksas sedz 100 % apmērā no programmas līdzfinansējuma.

89. Divpusējās sadarbības fonda "B" aktivitātes ietvaros veikto izmaksu līdzfinansēšanas apmēru no programmas līdzfinansējuma nosaka atbilstoši tā līdzfinansējuma saņēmēja juridiskajam statusam, kurš iesniedzis Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījumu, izņemot šo noteikumu 90.punktā minēto gadījumu:

89.1. ja līdzfinansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde, programmas līdzfinansējums ir līdz 100 % no šo noteikumu 84.2.apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanas kopējiem izdevumiem;

89.2. ja līdzfinansējuma saņēmējs ir pašvaldība vai tās institūcija, programmas līdzfinansējums nepārsniedz 95 % no šo noteikumu 84.2.apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanas kopējiem izdevumiem;

89.3. ja līdzfinansējuma saņēmējs ir biedrība vai nodibinājums, programmas līdzfinansējums nepārsniedz 90 % no šo noteikumu 84.2.apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanas kopējiem izdevumiem.

90. Ja šo noteikumu 87.punktā minēto Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījumu iesniedz šo noteikumu 37., 41., 45., 49. vai 53.punktā minētais līdzfinansējuma saņēmējs, šo noteikumu 84.2.apakšpunktā minētajiem pasākumiem tiek piemērota programmas līdzfinansējuma likme, kas atbilst attiecīgā līdzfinansējuma saņēmēja īstenotajam projektam piemērotajai programmas līdzfinansējuma likmei, izņemot gadījumu, ja projektā īstenotajām aktivitātēm piemērotā programmas līdzfinansējuma likme ir mazāka par šo noteikumu 89.punktā norādītā programmas līdzfinansējuma likmi, kas noteikta atbilstoši līdzfinansējuma saņēmēja juridiskajam statusam.

91. (Svītrots ar MK 14.04.2015. noteikumiem Nr.189)

92. Programmas apsaimniekotājs izvērtē šo noteikumu 87.punktā minēto Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījumu atbilstoši atbilstības kritērijiem (4.pielikums) un, ja tas saņēmis pozitīvu novērtējumu visos atbilstības kritērijos, nosūta līdzfinansējuma saņēmējam uzaicinājumu slēgt līgumu par Divpusējās sadarbības fonda "B" aktivitātes finansējuma izlietošanu (turpmāk – finansēšanas līgums).

93. Ja šo noteikumu 87.punktā minētajā Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījumā sniegtā informācija ir neprecīza vai nav pietiekama, lai izvērtētu Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījuma atbilstību vienam vai vairākiem atbilstības kritērijiem, programmas apsaimniekotājs pieprasa līdzfinansējuma saņēmējam iesniegt papildu informāciju vai precizētu Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījumu termiņā, kas nav ilgāks par piecām darbdienām.

94. Ja šo noteikumu 87.punktā minētais Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījums neatbilst šo noteikumu 4.pielikumā minētajam 1. vai 4.atbilstības kritērijam, kā arī pēc šo noteikumu 93.punktā minētās papildu informācijas iesniegšanas vai precizējumu veikšanas neatbilst kādam no šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem atbilstības kritērijiem, programmas apsaimniekotājs Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījumā iekļautos izdevumus nesedz un vēstulē informē par to Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījuma iesniedzēju.

95. Ja tiek slēgts finansēšanas līgums ar Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma saņēmēju:

95.1. kas nav valsts budžeta iestāde, programmas apsaimniekotājs veic avansa maksājumu ne vairāk kā 90 % apmērā no pasākuma īstenošanai piešķirtā programmas līdzfinansējuma. Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina pasākuma īstenošanas izdevumu atlikušās daļas sākotnēju finansēšanu no saviem finanšu līdzekļiem. Programmas apsaimniekotājs atmaksā pasākuma īstenošanai piešķirtā programmas līdzfinansējuma atlikušo daļu 20 darbdienu laikā no attiecīgo izdevumus pamatojošo dokumentu kopiju saņemšanas;

95.2. kas ir valsts budžeta iestāde, bet nav Kultūras ministrijas padotībā esoša iestāde, programmas apsaimniekotājs plāno transfertu izdevumus Kultūras ministrijas budžetā uz attiecīgo centrālo valsts iestādi, ar kuru tiek slēgts finansēšanas līgums. Centrālā valsts iestāde saņemamo transfertu izlietojumu savā budžetā plāno atbilstoši izdevumu ekonomiskajai būtībai. Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma saņēmējs 15 darbdienu laikā pēc izdevumu veikšanas iesniedz programmas apsaimniekotājam izdevumus attaisnojošu dokumentu kopijas;

95.3. kas ir Kultūras ministrijas padotībā esoša iestāde, programmas apsaimniekotājs nodrošina finansēšanas līguma projektā noteiktajiem izdevumiem atbilstoša finansēšanas plāna apstiprināšanu. Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma saņēmējs veic izdevumus atbilstoši finansēšanas plānam un 15 darbdienu laikā pēc izdevumu veikšanas iesniedz programmas apsaimniekotājam izdevumus attaisnojošu dokumentu kopijas.

(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 73)

96. Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma saņēmējs īsteno pasākumu atbilstoši noslēgtā finansēšanas līguma nosacījumiem.

6. Noslēguma jautājums

97. Šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētās neliela apjoma grantu shēmas īsteno atbilstoši normatīvajam aktam par programmas neliela apjoma grantu shēmu īstenošanu.

Ministru prezidenta vietā – labklājības ministre I.Viņķele

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
Kultūras ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 26.marta noteikumiem Nr.162

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.793)

Programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" iepriekš noteiktā projekta iesniegums

Projekta nosaukums:
Projekta nosaukums angļu valodā:
Projekta iesnieguma iesniedzējs:
Projekta sākuma datums *

dd/mm/gggg

Projekta beigu datums*

dd/mm/gggg

Informāciju aizpilda programmas apsaimniekotājs:
Projekta iesnieguma reģistrācijas numurs:

* Norādīt plānoto projekta sākuma un beigu datumu.

1. SADAĻA - PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEDZĒJU
1.1. Projekta iesnieguma iesniedzējs:
1.1. 1. Projekta iesnieguma iesniedzēja nosaukums (latviešu un angļu valodā):
1.1.2. Projekta iesnieguma iesniedzēja reģistrācijas Nr.:
1.1.3. Juridiskā adrese: Iela, mājas
Novads, pilsēta
Pasta indekss
1.1.4. Kontakti: Tālruņa numurs
E-pasta adrese
Vārds, uzvārds
1.1.5. Atbildīgā amatpersona: Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Tālruņa numurs
E-pasta adrese
1.1.6. Kontaktpersona (projekta vadītājs): Vārds, uzvārds
Tālruņa numurs
E-pasta adrese
1.2. Projekta iesnieguma iesniedzēja līdzšinējās darbības pieredze un projekta ieviešanas kapacitāte:
Aprakstīt institūcijas līdzšinējo pieredzi projekta darbības jomā un plānoto projekta vadības struktūru un ieviešanas kapacitāti (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes).
2. SADAĻA - POJEKTA APRAKSTS
2.1. Projekta kopsavilkums:
Norādīt projekta mērķi, īstenošanas vietu, galvenās aktivitātes un sasniedzamos rezultātus (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes).
2.2. Projekta nepieciešamības pamatojums:
Sniegt projekta nepieciešamības pamatojumu un aprakstīt konstatēto problēmu, skaidrojot, kā tā tiks atrisināta projekta īstenošanas rezultātā. Norādīt sasaisti ar nozares politiku, tai skaitā aprakstīt atbilstībuts politikas plānošanas dokumentiem, Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem aktiem (ne vairāk kā 8000 zīmes).
2.3. Projekta mērķis (ne vairāk kā 300 zīmes):
2.4. Projekta aktivitāšu apraksts:

Nr.

Aktivitātes nosaukums

Detalizēts aktivitātes apraksts

Norādīt veicamās darbības, norises vietu, laiku, ilgumu un regularitāti (ja attiecināms), aktivitātes īstenošanā iesaistītās personas u.c.


2.5. Plānotais projekta īstenošanas laika grafiks:

Nr.

Aktivitātes nosaukums

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņos)

2013.g.

2014.g.

2015.g

2016.g.

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II


2.5. Plānotais projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos):
2.6. Projekta rezultāti:

Nr.

Rezultāts

Rādītājs

Apraksts

Rādītāja skaitliskā vērtība

Informācijas avoti vai pārbaudes paņēmieni

Bāzes vērtība

Mērķa vērtība

Aprakstīt plānoto rezultātu
un rezultāta rādītāju, norādot projekta aktivitāti/-es, kuru īstenošanas rezultātā tas tiks sasniegts, kā arī aprakstīt
sasaisti ar programmas rezultāta un iznākuma rādītājiem.
2.7. Projekta ilgtspēja:
Aprakstīt, kā pēc projekta īstenošanas beigām tiks izmantoti un uzturēti projekta īstenošanas laikā sasniegtie rezultāti, tai skaitā norādīt, kādi pasākumi tiks veikti, lai nodrošinātu rezultātu uzturēšanu vismaz 5 gadus pēc projekta pabeigšanas (ne vairāk kā 2500 rakstu zīmes).
2.8. Risku novērtējums:

Nr. p.k.

Riska apraksts

Riska novērtējums

Riska novēršanas plāns

Varbūtība
(zema, vidēja, augsta)

Ietekme
(zema, vidēja, augsta)

Aprakstīt riskus, kas varētu ietekmēt projekta plānoto rezultātu sasniegšanu.


2.9. Projekta ietekme uz horizontālajām prioritātēm:
2.9.1. Laba pārvaldība
Aprakstīt, kā labā pārvaldība tika integrēta projekta plānošanā un īstenošanā (ne vairāk kā 1500 rakstu zīmes).
2.9.2. Ietekme uz vidi
Novērtēt projekta ietekmi uz vidi un aprakstīt pasākumus, kas novērsīs iespējamo kaitējumu videi (ne vairāk kā 1500 rakstu zīmes).
2.9.3. Ekonomiskā ilgtspēja
Aprakstīt, kādu ieguldījumu projekts sniegs ekonomiskās ilgtspējas veicināšanā (ne vairāk kā 1500 rakstu zīmes).
2.9.4. Sociālā ilgtspēja
Aprakstīt, kādu ieguldījumu projekts sniegs sociālās ilgtspējas veicināšanā (ne vairāk kā 1500 rakstu zīmes).
2.9.5. Dzimumu līdztiesība
Aprakstīt plānotos pasākumus, kas nodrošinās dzimumu līdztiesības principu integrēšanu projekta plānošanā un īstenošanā (ne vairāk kā 1500 rakstu zīmes).
2.10. Projekta publicitāte:
2.10.1. Komunikācijas mērķis:
2.10.2. Mērķa grupas:
2.10.3. Informācijas un publicitātes pasākumu organizēšanā iesaistītās institūcijas/ organizācijas:
2.10.4. Kontaktpersona:
2.10.5. Plānotie informācijas un publicitātes pasākumi:

Nr.

Pasākums

Īss pasākuma apraksts

Mērķa grupa

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma organizētājs un iesaistītās institūcijas/organizācijas

Pasākumu izvērtēšanas veids

Aprakstīt, kā tiks veikta izvērtēšana par projekta, programmas un EEZ finanšu instrumenta atpazīstamību, informētību par to mērķi un ietekmi un donorvalstu lomu.


3.SADAĻA – PROJEKTA FINANŠU INFORMĀCIJA
 
3.1. Finanšu avoti:  
 

Euro

3.1.1. Kopējās attiecināmās izmaksas  
3.1.2. Programmas līdzfinansējuma apjoms  
3.1.3. Programmas līdzfinansējuma apjoms (%)  
3.1.4. Projekta iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms  
3.1.5. Projekta iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms (%)  
 
3.2. Projekta budžets:

Nr.

Aktivitātes nosaukums

Izmaksu pozīcija*

Vienība

Vienību skaits

Vienības cena

Izmaksas pa gadiem

Kopējās izmaksas

2013.

2014.

2015.

2016.

                     
                     
                     
*Izmaksu pozīcijas norādīt atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgās programmas aktivitātes īstenošanu norādītajām izmaksu pozīcijām
 
3.3. Avanss projekta īstenošanai (norāda, ja attiecināms):  
 
4. SADAĻA – PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTA PARTNERI (ja attiecināms)

 
4.1. Informācija par projekta partneri:
4.1.1. Projekta partnera nosaukums: Latviešu valodā
Angļu valodā
4.1.2. Reģistrācijas Nr.:
4.1.3. Tīmekļa vietne:
4.1.4. Juridiskā adrese: Iela, mājas
Novads, pilsēta
Pasta indekss
Valsts
4.1.5. Atbildīgā amatpersona: Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Tālruņa numurs
E-pasta adrese
4.1.6. Kontaktpersona: Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Tālruņa numurs
E-pasta adrese
4.2. Projekta partnera loma projektā un piesaistes pamatojums:
Pamatot projekta partnera izvēli un lomu projektā. Norādīt aktivitātes, kuru īstenošanā projekta partneris būs iesaistīts un aprakstīt paredzēto sadarbības modeli un funkciju sadalījumu starp projekta iesnieguma iesniedzēju un projekta partneri (ne vairāk kā 6000 rakstu zīmes).


5. SADAĻA – PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEDZĒJA APLIECINĀJUMS


Es, iepriekš noteiktā projekta

iepriekš noteiktā projekta nosaukums

iesnieguma iesniedzēja

projekta iesnieguma iesniedzēja nosaukums

atbildīgā amatpersona,

vārds, uzvārds

amata nosaukums

ar parakstu apliecinu, ka:

1. projekta iesnieguma iesniedzējs ir iepazinies ar visiem programmas līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumiem, kas ir noteikti normatīvajos aktos par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadību un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" (turpmāk – programma) īstenošanu, un projekta īstenošanas gaitā apņemas tos ievērot;

2. projekta iesnieguma iesniedzējs uzņemas atbildību par projekta īstenošanu un vadību, kā arī par projekta rezultātiem;

3. projekta iesnieguma iesniedzējs atbild par to, ka projekts tiks īstenots sabiedrības interesēs, ievērojot labas pārvaldības, dzimumu līdztiesības un videi draudzīgas darbības principus, kā arī veicinot ekonomisko un sociālo ilgtspēju;

4. projekta iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

5. projekta iesnieguma iesniedzējs nav veicis krāpšanas, korupcijas vai jebkādas citas pretlikumīgas darbības;

6. projekta iesnieguma iesniedzējam nav neatbilstoši veikto izdevumu maksājumu parādu citos projektos, kas finansēti no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības programmām vai valsts vai pašvaldību budžeta;

7. projekta iesnieguma iesniedzējam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai noteiktajā apmērā nodrošinātu savu iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma daļu un/vai priekšfinansēšanu (ja attiecināms), kā arī projekta īstenošanas nepārtrauktību;

8. projekta iesnieguma iesniedzējs apņemas nodrošināt programmas publicitātes prasību ievērošanu ar projekta īstenošanu saistītajās aktivitātēs un informatīvajos materiālos;

9. projekta iesnieguma iesniedzējs apņemas saglabāt visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas, kā arī piekrīt Latvijas vai donorvalstu institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem projekta īstenošanas laikā vai piecu gadu periodā pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas;

10. projekta iesnieguma iesniedzējs ir atbildīgs par programmas apsaimniekotājam sniegto ziņu pareizību un precizitāti;

11. projekta īstenošanai pieprasītais programmas līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta aprakstu;

12. nav zināmu iemeslu, kādēļ šo projektu nevarētu īstenot vai kas varētu aizkavēt tā īstenošanu, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par programmas īstenošanu noteiktajos termiņos;

13. projektā plānotās darbības netiek, nav finansētas un netiks finansētas vai līdzfinansētas no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī nepārklājas ar darbībām, kuras finansē citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros, tādējādi novēršot iespējamību, ka tiek saņemts dubults līdzfinansējums viena un tā paša projekta vai atsevišķu projekta aktivitāšu īstenošanai;

14. projekta iesnieguma iesniedzējs nodrošinās projekta ietvaros finansēto ilgtermiņa ieguldījumu saglabāšanu tā īpašumā un izmantos atbilstoši projekta mērķiem ne mazāk kā piecus gadus pēc projekta beigām;

15. projekta iesnieguma iesniedzējs projekta ietvaros restaurēto, rekonstruēto vai renovēto īpašumu, kā arī iegādāto aprīkojumu apdrošinās pret zaudējumiem (piemēram, ugunsgrēka, zādzības un citos gadījumos) gan projekta īstenošanas laikā, gan arī ne mazāk kā piecus gadus pēc projekta beigām;

16. projekta iesniedzējs ne mazāk kā piecus gadus pēc projekta beigām paredzēs finanšu līdzekļus programmas apsaimniekotāja noteiktajā apjomā projekta ietvaros restaurētā, rekonstruētā vai renovētā īpašuma, kā arī iegādātā aprīkojuma uzturēšanai;

17. projekta ietvaros plānotie darbi atbildīs normatīvajiem aktiem kultūras mantojuma jomā un Eiropas Savienības un Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanas politikai;

18. projekta iesnieguma iesniedzējs normatīvajos aktos par ietekmes uz vidi novērtējumu noteiktajos gadījumos projektā paredzētajām darbībām veiks ietekmes uz vidi izvērtējumu, kā arī nodrošinās projekta aktivitāšu īstenošanas rezultātā radušos atkritumu vai pārpalikumu otrreizēju izlietošanu, pārstrādi, apstrādi un/vai uzglabāšanu videi nekaitīgā veidā;

19. projekta iesnieguma iesniedzējs projekta izmaksu sadārdzinājuma gadījumā no saviem līdzekļiem apņemas nodrošināt papildus nepieciešamo finansējumu;

20. projekta iesniegumam pievienotās dokumentu kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Vārds, uzvārds

Amats

Paraksts*

Datums*

*Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām.

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 26.marta noteikumiem Nr.162
Iepriekš noteikto projektu atbilstības kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.793)

1. Projekta tehniskās kvalitātes kritēriji

Nr. p.k.

Kritērijs

Vērtējums

1.

Projekta iesniegums sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību (Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība")

jā/nē

2.

Projekta iesnieguma finanšu aprēķini (tai skaitā programmas līdzfinansējuma un projekta iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms) ir sastādīti euro un ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāti

jā/nē

3.

Projekta iesniegumā plānotās izmaksas ir sabalansētas, atbilstošas tirgus cenām un atbilst noteiktajiem izmaksu attiecināmības principiem

jā/nē*

4.

Projektā plānotais programmas līdzfinansējuma apmērs nepārsniedz projektam noteikto programmas līdzfinansējuma apmēru

jā/nē*

5.

Projekta budžets ir atbilstošs tajā plānotajām aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem

jā/nē

6.

Projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi projekta īstenošanai.
Ja projekta īstenotājs ir pašvaldība, projekta iesniegumam pievienots pašvaldības lēmums par dalību projektā

jā/nē*

7.

Projekta iesniedzējs projekta izmaksu pieauguma gadījumā apņemas izmaksu sadārdzinājumu segt no saviem līdzekļiem

jā/nē*

8.

Projekta kalendāra plānā paredzēti saprātīgi un pietiekami termiņi projekta aktivitāšu īstenošanai

jā/nē

9.

Projekta iesniegumā paredzēts projekta aktivitāšu ieviešanas vadības un uzraudzības mehānisms, sadarbības principi ar kultūras institūcijām, noteikta iesaistītajam personālam nepieciešamā kvalifikācija un profesionālā pieredze

jā/nē

10.

Projekta iesniegums (vai atsevišķi tajā ietvertie pasākumi) nav iesniegts vai apstiprināts finansēšanai no cita finanšu avota, izņemot gadījumus, ja pirms iesniegšanas programmas apsaimniekotājam izvērtēšanai tas jau noraidīts

jā/nē*

Piezīme. *Ja iepriekš noteikta projekta iesniegums neatbilst minētajam kritērijam, tas saņem negatīvu novērtējumu.

2. Projekta satura kvalitātes kritēriji

Nr. p.k.

Kritērijs

Vērtējums

1.

Projekts dod ieguldījumu EEZ finanšu instrumenta programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" un EEZ finanšu instrumenta mērķu sasniegšanā

jā/nē

2.

Projekts sniedz priekšstatu par atjaunotā objekta saturu; objekta saturs atbilst institūcijas misijai; ir balstīts izpētes darba rezultātos; ir inovatīvs un nedublē jau esošu piedāvājumu; ir mūsdienīgs, orientēts uz plašas, tai skaitā starptautiskas, auditorijas piesaisti

jā/nē

3.

Projekta ietvaros atjaunotajā objektā pēc projekta pabeigšanas sabiedrībai būs pieejami kvalitatīvi un inovatīvi kultūras pakalpojumi

jā/nē

4.

Projekta aprakstā sniegts skaidrs priekšstats, kā projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas visplašākajai sabiedrībai tiks sniegta informācija par īstenoto projektu un pieejamo kultūras pakalpojumu objektā

jā/nē

5.

Projektā skaidri aprakstīts, kā projekta iesniedzējs plāno uzturēt un tālāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus

jā/nē

6.

Projektā paredzētas aktivitātes, kas veicina divpusējās sadarbības izveidi vai stiprināšanu ar donorvalsts institūciju(-ām)

jā/nē


3. Projekta atbilstības kritēriji kultūras mantojuma saglabāšanas principiem**

Nr. p.k.

Kritērijs

Vērtējums

1.

Projektā atspoguļota konkrētā pasākuma prioritāte kultūras mantojuma saglabāšanas nozarē, sabiedrības ieguvums un garantijas projekta ilgtermiņa efektam

jā/nē

2.

Projekts veicina Eiropas labākās filozofijas un prakses ieviešanu kultūras mantojuma saglabāšanas jomā

jā/nē

3.

Projektā saglabājamā objekta konservācijas risinājumi ir balstīti uz vietas un objekta vispusīgu arhitektoniski māksliniecisko un zinātnisko izpēti, dokumentēšanu, lai panāktu kultūrvēsturisko vērtību maksimālu saglabāšanu

jā/nē

4.

Projektā saglabājamā objekta konservācijas darbi ir pārdomāti un secīgi plānoti, profesionāli vadīti un uzraudzīti

jā/nē

5.

Projektā skaidri atspoguļots, kādā pakāpē tiks nodrošināta autentiskuma un oriģinālās substances saglabāšana, kāds substances apjoms tiks pievienots no jauna, lai nodrošinātu objekta funkcionēšanu

jā/nē

6.

Projektā paredzēta objekta konservācijas gaitā atgūstamo materiālu taupīga izmantošana

jā/nē

7.

Objekta konservācijas dokumentācijā paredzēti darbu izpildes kvalitātes rādītāji

jā/nē

8.

Projekta ietvaros paredzēta restaurācijas amatu apmācība un (vai) pieredzes pārņemšana, plānots izmantot labas prakses piemērus un (vai) plānots radīt plaši lietojamus mācību materiālus, kas tiks nodoti izplatīšanai valsts un pašvaldību kultūras mantojuma aizsardzības institūcijās

jā/nē

Piezīme. **Atbilstību kritērijam vai kritērijiem nevērtē, ja projekta mērķa sasniegšanai nav paredzēta un nav nepieciešama attiecīgu darbu veikšana vai dokumentācijas sagatavošana.

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 26.marta noteikumiem Nr.162
Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījums sadarbības pasākuma īstenošanai

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.793)

1. Sadarbības pasākuma nosaukums ___________________________________________

2. Sadarbības pasākuma norises laiks __________________________________________

3. Sadarbības pasākuma norises vieta (valsts, pilsēta, tai skaitā norādīt visas norises vietas, ja sadarbības pasākuma ietvaros plānoti pārbraucieni) ________________________________

4. Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījuma iesniedzējs (institūcijas nosaukums un īss apraksts, tai skaitā atsauce uz programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" ietvaros apstiprināto projektu)

5. Sadarbības pasākumā iesaistītās institūcijas/organizācijas (institūcijas/organizācijas nosaukums, īss apraksts, tai skaitā norāde par institūcijas/organizācijas lomu sadarbības pasākuma norisē)

6. Sadarbības pasākuma mērķis

7. Sadarbības pasākuma ietvaros plānoto darbību apraksts (tai skaitā darba kārtība)

8. Sadarbības pasākuma izdevumu tāme

Nr. p.k.

Izdevumu pozīcija

Vienību skaits

Vienas vienības cena, euro

Summa, euro

Kopā

9. Sadarbības pasākuma īstenošanai plānotais programmas līdzfinansējuma un līdzfinansējuma saņēmēja finansējuma apjoms (norādīt plānoto programmas līdzfinansējuma un līdzfinansējuma saņēmēja finansējuma apjomu, ievērojot normatīvajos aktos par programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" īstenošanu noteiktos nosacījumus par Divpusējās sadarbības fonda pasākumu īstenošanai pieejamo programmas līdzfinansējuma apjomu)

Sadarbības pasākuma kopējie izdevumi, euro

Plānotais programmas līdzfinansējuma apjoms, euro

Plānotais programmas līdzfinansējuma apjoms, %

Plānotais līdzfinansējuma saņēmēja finansējuma apjoms, euro

Plānotais līdzfinansējuma saņēmēja finansējuma apjoms, %

10. Sadarbības pasākuma kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese un darbavietas adrese)

Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījuma sagatavotājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma saņēmēja vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 26.marta noteikumiem Nr.162
Divpusējās sadarbības fonda "B" aktivitātes ietvaros iesniegto
Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījumu atbilstības kritēriji

(Grozīts ar MK 14.04.2015. noteikumiem Nr.189)

Nr.p.k.

Kritērijs

Vērtējums

1.

Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījumu iesniedzis programmas līdzfinansējuma saņēmējs

jā/nē

2.

(Svītrots ar MK 14.04.2015. noteikumiem Nr.189)

3.

Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījumā norādītās attiecināmās izmaksas atbilst noteiktajām izmaksām

jā/nē

4.

Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījumā norādītais pasākums/vizīte atbilst programmas un konkrētās aktivitātes vai konkrētā projekta mērķim

jā/nē

5.

(Svītrots ar MK 14.04.2015. noteikumiem Nr.189)

6.

Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījumā ir skaidri izklāstīta plānotā pasākuma/vizītes ideja: ir norādīta pasākuma/vizītes tēma, galvenie mērķi, partnervalsts(-is) un partnerinstitūcija(-as)

jā/nē

7.

Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījumā norādīts skaidrs aktivitāšu plānojums, ko paredzēts īstenot pasākuma/vizītes laikā

jā/nē

8.

Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījumā norādītais pasākuma/vizītes ilgums ir atbilstošs paredzēto aktivitāšu izpildei

jā/nē

9.

Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījumā norādīta skaidra saikne starp līdzfinansējuma saņēmēja institūcijas specifiku, plānoto sadarbību, pasākuma/vizītes mērķi un saturu

jā/nē

10.

Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījumā norādītās pasākuma/vizītes laikā paredzētās aktivitātes ir reālas, atbilstošas, lietderīgas un veicinās sadarbību

jā/nē

11.

Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījumā norādīto pasākuma/vizītes dalībnieku kvalifikācija un profesionālā pieredze atbilst tam, lai īstenotu paredzēto sadarbību

jā/nē

12.

Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījumā iekļauto izmaksu apjoms ir samērīgs ar plānotajām aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem

jā/nē

13.

Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījumā norādītās izmaksas atbilst tirgus cenām

jā/nē

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 162Pieņemts: 26.03.2013.Stājas spēkā: 13.04.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 71 (4877), 12.04.2013. OP numurs: 2013/71.3
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
256018
{"selected":{"value":"24.11.2017","content":"<font class='s-1'>24.11.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.11.2017","iso_value":"2017\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.02.2016","iso_value":"2016\/02\/05","content":"<font class='s-1'>05.02.2016.-23.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.04.2015","iso_value":"2015\/04\/21","content":"<font class='s-1'>21.04.2015.-04.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.09.2014","iso_value":"2014\/09\/12","content":"<font class='s-1'>12.09.2014.-20.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-11.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.04.2013","iso_value":"2013\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.11.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva