Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.141

Rīgā 2013.gada 19.martā (prot. Nr.15 3.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumos Nr.2 "Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus"

Izdoti saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 9.panta septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumos Nr.2 "Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 4.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.7.apakšpunktu aiz skaitļa "2." ar skaitli "2.1".

2. Papildināt noteikumus ar 4.8.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.8.2.1 projekta iesniedzēja apliecinājumu par projekta aktivitāšu dubultās finansēšanas riska novēršanu;".

3. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Uz Latvijas Republikā izsludināma projektu konkursa nolikumu par finansējuma piešķiršanu Eiropas Komisijas un citu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētiem projektiem attiecas šo noteikumu 3.1., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 3.2.8., 3.2.10., 3.2.11., 3.2.12., 3.2.13., 3.2.14., 4.1., 4.2.1., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8.1., 4.8.2., 4.8.2.1 apakšpunkts un 5.punkts. Projekta iesniedzējam, kurš saņēmis finansējumu no Eiropas Komisijas vai cita starptautiskās palīdzības finansētāja, jāiesniedz apstiprinājums par finansējuma piešķiršanu projektam vismaz 50 % apmērā (norādot konkrētu summu) no projekta kopējā budžeta."

4. Aizstāt 9. un 12.punktā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā".

5. Papildināt noteikumus ar V1 nodaļu šādā redakcijā:

"V1. Starptautiskās palīdzības finansētāju finansēto projektu iesniegumu izvērtēšana

32.1 Uz Latvijas Republikā izsludināmu projektu konkursu par finansējuma piešķiršanu Eiropas Komisijas un citu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētiem projektiem attiecas šo noteikumu 8.1, 24., 25., 26.punkts un 2.1 pielikums.

32.2  Projektu iesniegumus, kuri ir iesniegti Latvijas Republikā izsludinātā projektu konkursā par finansējuma piešķiršanu Eiropas Komisijas un citu starptautiski atzītu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētiem projektiem, izvērtē atbilstoši šādam kvalitātes kritēriju minimumam saskaņā ar nolikumā norādītajiem kvalitātes kritēriju skaidrojumiem:

32. 2 1. projekta ietekme;

32.2 2. projekta rezultātu ilgtspēja."

6. Papildināt VI nodaļu ar 47.1 punktu šādā redakcijā:

"47.1 Uz Latvijas Republikā izsludināmu projektu konkursu par finansējuma piešķiršanu Eiropas Komisijas un citu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētiem projektiem attiecas šo noteikumu 33., 34., 35., 36., 37.punkts, 38.2., 38.3., 38.4.apakšpunkts un 39., 40., 43., 44., 45., 46., 47.punkts."

7. Papildināt 1.pielikumu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Attiecībā uz šā pielikuma 2.1. un 2.2.apakšpunktu izdevumus aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumiem Nr.672 "Noteikumi par attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītās personas maksimālo atlīdzību, dienas naudu un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru".''

8. Papildināt noteikumus ar 2.1 pielikumu šādā redakcijā:

"2.1 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.janvāra
noteikumiem Nr.2

Latvijas Republikā izsludināma granta projektu konkursa par finansējuma piešķiršanu Eiropas Komisijas un citu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētiem projektiem projekta iesniegums

Precīzi aizpildiet šo projekta iesnieguma veidlapu. Ja kāds projekta iesnieguma punkts nebūs aizpildīts vai trūks obligāto pielikumu, projekta iesniegums var tikt noraidīts. Projekta iesniegumu sagatavo datorrakstā.

1. Projekta iesniegums

1. Projekta joma (atzīmējiet nepieciešamo)

1.1. attīstības sadarbības projekts

1.2. attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicināšanas projekts

2. Projekta numurs

Aizpilda Ārlietu ministrija

3. Projekta nosaukums

Norādiet projekta nosaukumu gan latviešu valodā, gan oriģinālvalodā (kādā tas tika iesniegts Eiropas Komisijai vai citiem starptautiskās palīdzības finansētājiem)

4. Projekta mērķis

Norādiet Eiropas Komisijas vai cita starptautiskās palīdzības finansētāja apstiprinātā projekta mērķi

5. No Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļiem finansējamo projekta aktivitāšu mērķis

Definējiet no Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļiem finansējamo projekta aktivitāšu mērķi

6. Projekta norises laiks

6.1. projekta uzsākšanas datums un beigu datums

Norādiet Eiropas Komisijas vai cita starptautiskās palīdzības finansētāja apstiprinātā projekta uzsākšanas datumu un beigu datumu (tajā skaitā, ja tas ir vairāku gadu projekts)

6.2. no Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļiem finansējamo projekta aktivitāšu uzsākšanas datums un beigu datums

Norādiet no Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļiem finansējamo projekta aktivitāšu uzsākšanas datumu un beigu datumu

7. Projekta budžets:

7.1. projekta kopējais budžets (LVL)

Norādiet Eiropas Komisijas vai cita starptautiskās palīdzības finansētāja apstiprinātā projekta kopējo budžetu (tajā skaitā, ja tas ir vairāku gadu projekts)

7.2. projekta kopējais budžets konkrētajā kalendāra gadā (LVL)

Norādiet Eiropas Komisijas vai cita starptautiskās palīdzības finansētāja apstiprinātā projekta kopējo budžetu konkrētajā kalendāra gadā

7.3. Eiropas Komisijas vai cita starptautiskās palīdzības finansētāja kopējais finansējums (LVL)

Norādiet Eiropas Komisijas vai cita starptautiskās palīdzības finansētāja sniegto projekta kopējo finansējumu (ja tas ir vairāku gadu projekts, norādiet kopējo finansējumu par visiem gadiem)

7.4. Eiropas Komisijas vai cita starptautiskās palīdzības finansētāja finansējums (LVL) konkrētajā kalendāra gadā

Norādiet Eiropas Komisijas vai cita starptautiskās palīdzības finansētāja sniegto projekta finansējumu konkrētajā kalendāra gadā

7.5. finansējuma apmērs (LVL) projekta aktivitāšu īstenošanai, kas tiek pieprasīts no Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļiem konkrētajā kalendāra gadā:

Norādiet pieprasīto finansējuma apjomu konkrētajā kalendāra gadā.

Sagatavojiet un projekta iesnieguma pielikumā pievienojiet projekta budžeta tāmi par aktivitātēm, kuras plānots finansēt no Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļiem

7.6. cits finansējums (LVL) konkrētajā kalendāra gadā:

7.6.1. iesniedzēja finansējums

7.6.2. sadarbības partnera finansējums

7.6.3. cits finansējums (norādiet avotu)

Norādiet citus finansējuma avotus un attiecīgās summas projekta īstenošanai konkrētajā kalendāra gadā

8. Projekta finansēšanas apstiprinājums:

Pielikumā pievienojiet dokumentāru apstiprinājumu, ka Eiropas Komisija vai cits starptautiskās palīdzības finansētājs finansē projektu vismaz 50 % apmērā, norādot precīzas summas

9. Projekta īstenotāja (iesniedzēja) organizācija Latvijā:

Norādiet šādus datus par organizāciju:

9.1. pilns juridiskais nosaukums, tā saīsinājums (ja ir)

9.2. juridiskais statuss

9.3. reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pasta adrese

9.4. mājaslapas adrese internetā (ja ir)

10. Projekta vadītājs

Vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese

11. Valsts (valstis), kurā tiek īstenots projekts

12. Projekta partneri

Norādiet projekta partnerus

12. Projekta apraksts (maksimālais apjoms - viena lapa)

Sniedziet īsu projekta (Eiropas Komisijas vai cita starptautiskās palīdzības finansētāja apstiprinātā projekta) aprakstu par galvenajiem projekta elementiem - projekta īstenošanas nepieciešamības pamatojums, projekta mērķis (saskaņā ar šā pielikuma 4. un 5.punktu), projekta tiešie rezultāti, projektā paredzētās aktivitātes. Norādiet, kādas aktivitātes tiks finansētas no Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļiem.

Tālāk aizpildiet:

12.1.apakšpunktu, ja tas ir attīstības sadarbības projekts;

12.2.apakšpunktu, ja tas ir attīstības izglītības/sabiedrības izpratnes veicināšanas projekts

12.1. attīstības sadarbības projekts:

12.1.1. projekta ietekme

Sniedziet atbildes uz šādiem jautājumiem:

- Kādas un cik plašas mērķa grupas būs ieguvējas no projekta īstenošanas?

12.1.2. projekta rezultātu ilgtspēja

Sniedziet atbildes uz šādiem jautājumiem:

- Cik lielā mērā projekta rezultāti tiks izmantoti pēc projekta beigām?

- Kā projekta rezultāti turpinās attīstīties pēc projekta beigām?

- Kā projekta aktivitātes sasaistās ar iepriekš notikušo darbu konkrētajā jomā?

12.2. attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicināšanas projekts:

12.2.1. projekta ietekme

Sniedziet atbildes uz šādiem jautājumiem:

- Kādas un cik plašas mērķa grupas būs ieguvējas no projekta īstenošanas?

- Kādas aktivitātes tiks izmantotas, lai informētu/iesaistītu konkrētās mērķa grupas?

12.2.2. projekta rezultātu ilgtspēja

Sniedziet atbildes uz šādiem jautājumiem:

- Cik lielā mērā projekta rezultāti tiks izmantoti un kā tie turpinās attīstīties pēc projekta beigām?

- Kā konkrētās aktivitātes/projekts sasaistās ar iepriekš notikušo darbu attīstības izglītības jomā vai konkrēto sociālo grupu izpratnes veicināšanā par attīstības sadarbības/globālajiem jautājumiem?

12. Vieta, datums, laiks, vārds, uzvārds, paraksts

Dokumentu paraksta iesniedzēja organizācijas vadītājs un projekta vadītājs

Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "laiks" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu

2. Projekta iesnieguma noformēšana

Projekta iesniegumam izveido satura rādītāju. Projekta iesnieguma lappuses un katru projekta iesnieguma pielikumu numurē.

Projekta iesnieguma oriģinālu iesniedz caurauklotu, ar projekta iesniedzēja organizācijas vadītāja apstiprinājumu par projekta iesnieguma kopējo lapu skaitu. Kopā ar projekta iesnieguma oriģinālu iesniedz arī trīs caurauklotas projekta iesnieguma kopijas. Katras kopijas pareizību apstiprina projekta iesniedzēja organizācijas vadītājs.

Caurauklošanas prasība nav attiecināma, ja projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. Pielikumi

Pārbaudiet, vai projekta iesniegumam ir pievienoti visi nepieciešamie (obligātie) pielikumi:

1.pielikums ''Projekta budžeta tāme'';

2.pielikums ''Projekta iesniedzēja apliecinājums'';

3.pielikums ''Attiecībā uz Latvijas Republikā izsludināmu projektu konkursu par finansējuma piešķiršanu Eiropas Komisijas un citu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētiem projektiem - dokumentārs apstiprinājums par Eiropas Komisijas vai cita starptautiskās palīdzības finansētāja finansētam projektam piešķirto finansējumu'';

4.pielikums ''Projekta iesniegums un tā pielikumi elektroniski (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)".''

9. Izteikt 6.pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Budžeta tāme Latvijas Republikā izsludināmam granta projektu konkursam par finansējuma piešķiršanu Eiropas Komisijas un citu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētiem projektiem un saņēmējvalstī izsludināmam granta projektu konkursam, kā arī konkursam finansējuma piešķiršanai priekšizpētes vizīšu īstenošanai"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ārlietu ministrs E.Rinkēvičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumos Nr.2 "Kārtība, kādā īsteno granta projektu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 141Pieņemts: 19.03.2013.Stājas spēkā: 23.03.2013.Zaudē spēku: 20.03.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 58, 22.03.2013. OP numurs: 2013/58.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
255586
23.03.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)