Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.102

Rīgā 2013.gada 19.februārī (prot. Nr.10 16.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu"

Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta astoto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 101.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Šie noteikumi neattiecas uz valsts drošības iestādēm.";

1.2. izteikt 4.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.4. institūcijas kārtējā mēneša budžeta izdevumi atlīdzībai atbilstoši uzkrāšanas principam (neiekļaujot uzkrātās saistības amatpersonu (darbinieku) ikgadējiem atvaļinājumiem) saskaņā ar normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām noteikto 1000 kodu grupu detalizācijā līdz ceturtajai zīmei;";

1.3. aizstāt 4.3.6.apakšpunktā vārdus "(norāda, izmantojot attiecīgajā normatīvajā aktā minētos pamatojumus)" ar skaitli un vārdu "(2.1 pielikums)";

1.4. izteikt 4.3.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.7. ilgstoša prombūtne (norāda, ja, piemēram, amatpersona (darbinieks) ir grūtniecības, dzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājumā, ir atstādināta no amata, amatpersonai (darbiniekam) ir ilgstoša darbnespēja (3.pielikums));";

1.5. papildināt noteikumus ar 4.3.8.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.8.6. dienesta pakāpe Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņiem (4.pielikums);";

1.6. izteikt 4.3.10. un 4.3.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.10. mēnešalga atbilstoši personāla sarakstam (norāda atbilstoši personas slodzei) un tās izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu);

4.3.11. piemaksas, prēmijas, pabalsti, kompensācijas un cita veida atlīdzība (5.pielikums) un tās izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu);";

1.7. izteikt 4.5.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5.6. darba samaksa mēnesī un tās izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu);";

1.8. papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Šo noteikumu 4.punktā minēto informāciju (izņemot šo noteikumu 4.1.4.apakšpunktā minēto informāciju) par tādas valsts dibinātas izglītības iestādes pedagogiem, kura ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, Finanšu ministrija iegūst no Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās Valsts izglītības informācijas sistēmas.";

1.9. izteikt 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"17. Šo noteikumu 4.1.4.apakšpunktā minēto informāciju institūcijas iesniedz Finanšu ministrijā pārskata (15.pielikums) veidā Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša divdesmitajam datumam. Ja iesniegšanas datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, pārskatu iesniedz darbdienā pirms iesniegšanas datuma. Ja kārtējā mēneša pārskatā tiek konstatēta kļūda, institūcija kļūdas labojumu iekļauj nākamā mēneša pārskatā.

18. Ministrijas un centrālās valsts iestādes saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu iesniedz Finanšu ministrijā konsolidētu pārskatu vai pārskata kopsavilkumu par to padotības iestādēm un saskaņā ar šo noteikumu 21.punktu - par valsts dibinātām augstskolām, zinātniskajiem institūtiem un publiskiem nodibinājumiem.";

1.10. izteikt 19.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2. rindā "Ministrija/centrālā valsts iestāde/pašvaldība" norāda pilnu tās ministrijas vai centrālās valsts iestādes nosaukumu, kura iesniedz konsolidēto pārskatu vai pārskata kopsavilkumu. Sadaļā "Kodi" norāda ministrijas vai centrālās valsts iestādes kodu saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam;";

1.11. izteikt 19.6., 19.7. un 19.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.6. ailē "Faktiski nostrādāto un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaits pārskata mēnesī" norāda amatpersonu (darbinieku) nostrādāto un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaitu (veselos skaitļos) pārskata mēnesī;

19.7. ailē "Faktiskais amatpersonu (darbinieku) skaits atbilstoši amatu sarakstam pārskata mēneša beigās" norāda faktiski nodarbināto amatpersonu (darbinieku) skaitu (veselos skaitļos) atbilstoši institūcijas amatu sarakstam pārskata mēneša beigās, izņemot ilgstošā prombūtnē esošās amatpersonas (darbiniekus);

19.8. ailē "Ārštata amatpersonu (darbinieku), kas saņem atalgojumu, skaits pārskata mēnesī" norāda to fizisko personu skaitu (veselos skaitļos) pārskata mēnesī, kuras nodarbinātas uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata un pārskata mēnesī saņēmušas atalgojumu;";

1.12. svītrot 19.9.apakšpunktu;

1.13. izteikt 19.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.10. ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" norāda datus par budžeta izpildi (latos) pēc uzkrāšanas principa atbilstoši normatīvajos aktos grāmatvedības jomā noteiktajiem atzīšanas principiem, neiekļaujot uzkrātās saistības amatpersonu (darbinieku) ikgadējiem atvaļinājumiem:

19.10.1. ailē "izpilde no gada sākuma" norāda datus par izpildi no gada sākuma (pieaugošās summās):

19.10.1.1. ailē "valsts budžeta finansējums" norāda no valsts budžeta subsīdiju, dotāciju, mērķdotāciju vai transfertu veidā saņemtā finansējuma (tai skaitā finanšu līdzekļu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) izlietojumu atlīdzības izmaksai;

19.10.1.2. ailē "cits finansējums" norāda no institūcijas ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem iegūtā finansējuma vai cita saņemtā finansējuma (izņemot valsts budžeta subsīdiju, dotāciju, mērķdotāciju vai transfertu veidā saņemto finansējumu) izlietojumu atlīdzības izmaksai;

19.10.2. ailē "pārskata mēneša izpilde" norāda pārskata mēneša izpildi. Datus aprēķina kā pārskata mēneša ailes "izpilde no gada sākuma" un iepriekšējā pārskata mēneša ailes "izpilde no gada sākuma" datu starpību.";

1.14. izteikt 20., 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

"20. Valsts dibinātas augstskolas, zinātniskie institūti, pašvaldības, kapitālsabiedrības un ostas atlīdzības uzskaites sistēmā sniedz informāciju par kārtējā mēneša budžeta izdevumiem atlīdzībai atbilstoši uzkrāšanas principam (neiekļaujot uzkrātās saistības amatpersonu (darbinieku) ikgadējiem atvaļinājumiem) saskaņā ar normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām noteikto 1000 kodu grupu detalizācijā līdz trešajai zīmei.

21. Šo noteikumu 20.punktā minēto informāciju valsts dibinātas augstskolas, zinātniskie institūti, pašvaldības, kapitālsabiedrības un ostas iesniedz Finanšu ministrijā pārskata (15.pielikums) veidā Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša divdesmitajam datumam. Ja iesniegšanas datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, pārskatu iesniedz darbdienā pirms iesniegšanas datuma. Ja kārtējā mēneša pārskatā tiek konstatēta kļūda, institūcija kļūdas labojumu iekļauj nākamā mēneša pārskatā.

22. Ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības pārskata kopsavilkumu par kapitālsabiedrībām iesniedz Finanšu ministrijā saskaņā ar šo noteikumu 21.punktu.";

1.15. izteikt 23.6., 23.7. un 23.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.6. ailē "Faktiski nostrādāto un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaits pārskata mēnesī" norāda amatpersonu (darbinieku) nostrādāto un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaitu (veselos skaitļos) pārskata mēnesī;

23.7. ailē "Faktiskais amatpersonu (darbinieku) skaits atbilstoši amatu sarakstam pārskata mēneša beigās" norāda faktiski nodarbināto amatpersonu (darbinieku) skaitu (veselos skaitļos) atbilstoši amatu sarakstam pārskata mēneša beigās, izņemot ilgstošā prombūtnē esošās amatpersonas (darbiniekus);

23.8. ailē "Ārštata amatpersonu (darbinieku), kas saņem atalgojumu, skaits pārskata mēnesī" norāda to fizisko personu skaitu (veselos skaitļos), kuras nodarbinātas uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata un pārskata mēnesī saņēmušas atalgojumu;";

1.16. svītrot 23.9.apakšpunktu;

1.17. izteikt 23.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.10. ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" norāda datus par budžeta izpildi (latos) pēc uzkrāšanas principa atbilstoši normatīvajos aktos grāmatvedības jomā noteiktajiem atzīšanas principiem, neiekļaujot uzkrātās saistības darbinieku ikgadējiem atvaļinājumiem:

23.10.1. ailē "izpilde no gada sākuma" norāda datus par izpildi no gada sākuma (pieaugošās summās):

23.10.1.1. ailē "valsts budžeta finansējums" norāda no valsts budžeta subsīdiju, dotāciju, mērķdotāciju vai transfertu veidā saņemtā finansējuma (tai skaitā finanšu līdzekļu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) izlietojumu atlīdzības izmaksai;

23.10.1.2. ailē "cits finansējums" norāda no valsts dibinātas augstskolas, zinātniskā institūta, pašvaldības, kapitālsabiedrības vai ostas pašu ieņēmumiem iegūtā finansējuma vai cita saņemtā finansējuma (tai skaitā pašvaldību budžeta finansējuma) (izņemot valsts budžeta subsīdiju, dotāciju, mērķdotāciju vai transfertu veidā saņemto finansējumu) izlietojumu atlīdzības izmaksai;

23.10.2. ailē "pārskata mēneša izpilde" norāda pārskata mēneša izpildi. Datus aprēķina kā pārskata mēneša ailes "izpilde no gada sākuma" un iepriekšējā pārskata mēneša ailes "izpilde no gada sākuma" datu starpību.";

1.18. papildināt noteikumus ar 2.1 pielikumu šādā redakcijā:

"2.1 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.541

Notikuma pamatojums

Nr.
p.k.

Notikuma pamatojuma identifikācijas kods
(sastāv no 6 zīmēm)

Notikuma pamatojums

darba, dienesta, amata tiesiskās attiecības

notikumu grupa

notikuma pamatojums

1.

1

Darba tiesiskās attiecības
1.1.

1

01

Atbrīvošana
1.1.1.

1

01

001

Atstādināšana no darba, DL 58.p.
1.1.2.

1

01

002

Darba devēja uzteikums darbinieka nepietiekamo profesionālo spēju dēļ, DL 101.p. (1) 6)
1.1.3.

1

01

003

Darba devēja uzteikums darbinieka veselības stāvokļa dēļ, DL 101.p. (1) 7)
1.1.4.

1

01

004

Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieka, kurš agrāk veicis attiecīgo darbu, atjaunošanu darbā, DL 101.p. (1) 8)
1.1.5.

1

01

005

Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieka atrašanos darbā alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī, DL 101.p. (1) 4)
1.1.6.

1

01

006

Darba devēja uzteikums sakarā ar darba aizsardzības noteikumu rupju pārkāpšanu, DL 101.p. (1) 5)
1.1.7.

1

01

007

Darba devēja uzteikums sakarā ar darba devēja - juridiskās personas - likvidāciju, DL 101.p. (1) 10)
1.1.8.

1

01

008

Darba devēja uzteikums sakarā ar darba līguma vai noteiktās darba kārtības būtisku pārkāpšanu, DL 101.p. (1) 1)
1.1.9.

1

01

009

Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieka prettiesisku rīcību, veicot darbu, DL 101.p. (1) 2)
1.1.10.

1

01

010

Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieka rīkošanos pretēji labiem tikumiem, veicot darbu, DL 101.p. (1) 3)
1.1.11.

1

01

011

Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu, DL 101.p. (1) 9)
1.1.12.

1

01

012

Darba līguma spēkā neesamība, DL 42.p.
1.1.13.

1

01

013

Darbinieka nāve, CL 2195.p.
1.1.14.

1

01

014

Darbinieka un darba devēja vienošanās, DL 114.p.
1.1.15.

1

01

015

Darbinieka uzteikums, DL 100.p.
1.1.16.

1

01

016

Disciplinārsods
1.1.17.

1

01

017

Pārbaudes sekas, DL 47.p. (1)
1.1.18.

1

01

018

Sakarā ar vienas iestādes administratīvo funkciju nodošanu otrai iestādei, DL 117.p. (2)
1.1.19.

1

01

019

Trešo personu pieprasījums, DL 115.p.
1.1.20.

1

01

020

Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma izbeigšanās, DL 113.p.
1.1.21.

1

01

021

Darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus, DL 101.p. (1) 11)
1.2.

1

02

Iecelšana
1.2.1.

1

02

001

Darba līgums uz nenoteiktu laiku, DL 43.p.
1.2.2.

1

02

002

Darba līgums uz noteiktu laiku, DL 44.p.
1.2.3.

1

02

003

Sakarā ar vienas iestādes administratīvo funkciju nodošanu otrai iestādei, DL 117.p. (2)
1.3.

1

03

Pārcelšana
1.3.1.

1

03

001

Sakarā ar vienas iestādes administratīvo funkciju nodošanu otrai iestādei, DL 117.p. (2)
1.4.

1

04

Izmaiņas mēnešalgā
1.4.1.

1

04

001

Izmaiņas mēnešalgā
1.4.2.

1

04

002

Mēnešalgas samazināšana uz laiku
1.5.

1

05

Kvalifikācijas, izdienas vai speciālās dienesta pakāpes piešķiršana vai maiņa
1.5.1.

1

05

001

Darbinieka kvalifikācijas pakāpes maiņa
1.5.2.

1

05

002

Kvalifikācijas pakāpes piešķiršana darbiniekam
1.6.

1

06

Izmaiņas struktūrā
1.6.1.

1

06

001

Izmaiņas struktūrā
1.7.

1

07

Darba vai dienesta termiņa izmaiņas
1.7.1.

1

07

001

Darba līguma termiņa pagarināšana
1.8.

1

08

Atjaunošana amatā
1.8.1.

1

08

001

Atjaunošana amatā ar tiesas spriedumu
1.8.2.

1

08

002

Darbinieka atjaunošana darbā, DL 124.p.
1.9.

1

10

Citi gadījumi
1.9.1.

1

10

001

Darba līguma grozīšana, DL 97.p.
1.9.2.

1

10

002

Novērtēšana pārbaudes termiņa beigās
1.9.3.

1

10

003

Algas, papildu samaksas un citu atlīdzības izmaksu finansējuma avota noteikšana vai maiņa
2.

2

Valsts civildienesta tiesiskās attiecības
2.1.

2

01

Atbrīvošana
2.1.1.

2

01

001

Disciplinārsods, VCL 41.p. 1) "i"
2.1.2.

2

01

002

Ierēdņa amata likvidācija, VCL 41.p. 1) "g"
2.1.3.

2

01

003

Ierēdņa nāve, VCL 41.p. 2)
2.1.4.

2

01

004

Ierēdņu skaita samazināšana, VCL 41.p. 1) "g"
2.1.5.

2

01

005

Iestādes likvidācija, VCL 41.p. 1) "g"
2.1.6.

2

01

006

Ievēlēšana amatā valsts vai pašvaldības iestādē, VCL 41.p. 1) "j"
2.1.7.

2

01

007

Neatbilstība ieņemamam amatam, VCL 41.p. 1) "d"
2.1.8.

2

01

008

Neatbilstība ierēdņa obligātajām prasībām, VCL 41.p. 1) "e"
2.1.9.

2

01

009

Nespēj veikt amata pienākumus veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums, VCL 41.p. 1) "m"
2.1.10.

2

01

010

Pārbaudes neizturēšana, VCL 41.p. 1) "c"
2.1.11.

2

01

011

Pārcelšana citā amatā citā iestādē sakarā ar ierēdņa motivētu lūgumu, 37.p. (1)
2.1.12.

2

01

012

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, ja ierēdņa amata pienākumu izpildei nepieciešams ierēdnis, kuram ir īpaša kvalifikācija vai pieredze, VCL 37.p. (1)
2.1.13.

2

01

013

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, ja ir pieņemts lēmums par ierēdņa neatbilstību ieņemamam amatam, VCL 37.p. (1)
2.1.14.

2

01

014

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, ja ir pieņemts Ministru kabineta lēmums par pārcelšanu
2.1.15.

2

01

015

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, ja tiek likvidēta valsts pārvaldes iestāde, VCL 37.p. (1)
2.1.16.

2

01

016

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, ja tiek likvidēts ierēdņa amats, VCL 37.p. (1)
2.1.17.

2

01

017

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, ja tiek samazināts ierēdņu skaits, VCL 37.p. (1)
2.1.18.

2

01

018

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, lai nepieļautu interešu konflikta situācijas rašanos, VCL 37.p. (1)
2.1.19.

2

01

019

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, lai nodrošinātu ierēdņa kvalifikācijas celšanu, VCL 37.p. (1)
2.1.20.

2

01

020

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, lai nodrošinātu vakanta ierēdņa amata pienākumu izpildi, VCL 37.p. (1)
2.1.21.

2

01

021

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, lai novērstu ierēdņa nokļūšanu nelikumīgā ietekmējamā stāvoklī, VCL 37.p. (1)
2.1.22.

2

01

022

Pārejoša darbnespēja ilgāk par četriem mēnešiem pēc kārtas, VCL 41.p. 1) "h"
2.1.23.

2

01

023

Pēc paša vēlēšanās, VCL 41.p. 1) "a"
2.1.24.

2

01

024

Termiņa izbeigšanās, VCL 41.p. 1) "b"
2.1.25.

2

01

025

Tiesas spriedums krimināllietā, VCL 41.p. 1) "l"
2.1.26.

2

01

026

Valsts noteiktais pensijas vecums, VCL 41.p. 1) "f"
2.1.27.

2

01

027

Pēc paša vēlēšanās sakarā ar to, ka pilda darba pienākumus starptautiskajā organizācijā, kuras dalībvalsts ir Latvijas Republika vai ar kuru sadarbojas Latvijas Republika, vai šādas organizācijas dalībvalsts institūcijā, VCL 41.p. 1) "n"
2.1.28.

2

01

028

Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, kuru apliecina ar rakstveida piekrišanu, VCL 41.p. (3)
2.2.

2

02

Iecelšana
2.2.1.

2

02

001

Iecelšana ierēdņa amatā pirmo reizi, VCL 11.p. (5)
2.2.2.

2

02

002

Iecelšana ierēdņa amatā uz nenoteiktu laiku, VCL 11.p. (1)
2.2.3.

2

02

003

Iecelšana ierēdņa amatā uz noteiktu laiku sakarā ar dienesta apstākļiem, VCL 11.p. (1)
2.2.4.

2

02

004

Iecelšana ierēdņa amatā uz pārbaudes laiku, VCL 11.p. (4)
2.2.5.

2

02

005

Iecelšana ierēdņa amatā, VCL 3.p. (5)
2.2.6.

2

02

006

Iecelšana ierēdņa amatā, VCL pārejas noteikumu 2.1 punkts
2.2.7.

2

02

007

Iecelšana vadītāja amatā uz pieciem gadiem, VCL 11.p. (2)
2.3.

2

03

Pārcelšana
2.3.1.

2

03

001

Iecelšana ierēdņa amatā uz nenoteiktu laiku, VCL 11.p. (1)
2.3.2.

2

03

002

Iecelšana ierēdņa amatā uz noteiktu laiku sakarā ar dienesta apstākļiem, VCL 11.p. (1)
2.3.3.

2

03

003

Iecelšana ierēdņa amatā uz pārbaudes laiku, VCL 11.p. (4)
2.3.4.

2

03

004

Pārcelšana citā amatā citā iestādē sakarā ar ierēdņa motivētu lūgumu, 37.p. (1)
2.3.5.

2

03

005

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, ja ierēdņa amata pienākumu izpildei nepieciešams ierēdnis, kuram ir īpaša kvalifikācija vai pieredze, VCL 37.p. (1)
2.3.6.

2

03

006

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, ja ir pieņemts lēmums par ierēdņa neatbilstību ieņemamam amatam, VCL 37.p. (1)
2.3.7.

2

03

007

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, ja ir pieņemts Ministru kabineta lēmums par pārcelšanas nepieciešamību
2.3.8.

2

03

008

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, ja tiek likvidēta valsts pārvaldes iestāde, VCL 37.p. (1)
2.3.9.

2

03

009

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, ja tiek likvidēts ierēdņa amats, VCL 37.p. (1)
2.3.10.

2

03

010

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, ja tiek samazināts ierēdņu skaits, VCL 37.p. (1)
2.3.11.

2

03

011

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, lai nepieļautu interešu konflikta situācijas rašanos, VCL 37.p. (1)
2.3.12.

2

03

012

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, lai nodrošinātu ierēdņa kvalifikācijas celšanu, VCL 37.p. (1)
2.3.13.

2

03

013

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, lai nodrošinātu vakanta ierēdņa amata pienākumu izpildi, VCL 37.p. (1)
2.3.14.

2

03

014

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, lai novērstu ierēdņa nokļūšanu nelikumīgā ietekmējamā stāvoklī, VCL 37.p. (1)
2.3.15.

2

03

015

Pārcelšana citā amatā tajā pašā iestādē sakarā ar ierēdņa motivētu lūgumu, VCL 37.p. (1)
2.3.16.

2

03

016

Pārcelšana citā amatā tajā pašā iestādē, VCL 37.p. (1)
2.3.17.

2

03

017

Pārcelšana (norīkošana) uz noteiktu laiku valsts interesēs dienestā starptautiskajā organizācijā, VCL 37.1 p.
2.4.

2

04

Izmaiņas mēnešalgā
2.4.1.

2

04

001

Izmaiņas mēnešalgā
2.4.2.

2

04

002

Mēnešalgas samazināšana uz laiku
2.5.

2

05

Kvalifikācijas, izdienas vai speciālās dienesta pakāpes piešķiršana vai maiņa
2.5.1.

2

05

001

Ierēdņa kvalifikācijas pakāpes maiņa
2.5.2.

2

05

002

Izdienas pakāpes maiņa
2.5.3.

2

05

003

Kvalifikācijas pakāpes piešķiršana ierēdnim
2.6.

2

06

Izmaiņas struktūrā
2.6.1.

2

06

001

Izmaiņas struktūrā
2.7.

2

07

Darba vai dienesta termiņa izmaiņas
2.7.1.

2

07

001

Dienesta termiņa pagarināšana uz pieciem gadiem, VCL 11.p. (2)
2.8.

2

08

Atjaunošana amatā
2.8.1.

2

08

001

Atjaunošana amatā ar tiesas spriedumu
2.9.

2

09

Pazemināšana amatā
2.9.1.

2

09

001

Pazemināšana amatā saskaņā ar disciplinārsodu
2.10.

2

10

Citi gadījumi
2.10.1.

2

10

001

Ierēdņa statusa piešķiršana
2.10.2.

2

10

002

Novērtēšana pārbaudes termiņa beigās
2.10.3.

2

10

003

Algas, papildu samaksas un citu atlīdzības izmaksu finansējuma avota noteikšana vai maiņa
2.10.4.

2

10

004

Slodzes maiņa ierēdnim
3.

3

Citu normatīvo aktu regulētas darba, dienesta, amata tiesiskās attiecības
3.1.

3

01

Atbrīvošana
3.1.1.

3

01

000

Atbrīvošana
3.1.2.

3

01

001

Norīkošanas pārtraukšana
3.2.

3

02

Iecelšana
3.2.1.

3

02

000

Iecelšana
3.2.2.

3

02

001

Norīkošana rīcībā
3.3.

3

03

Pārcelšana
3.3.1.

3

03

000

Pārcelšana
3.3.2.

3

03

001

Norīkošana rīcībā
3.4.

3

04

Izmaiņas mēnešalgā
3.4.1.

3

04

000

Izmaiņas mēnešalgā
3.5.

3

05

Kvalifikācijas, izdienas vai speciālās dienesta pakāpes piešķiršana vai maiņa
3.5.1.

3

05

000

Kvalifikācijas vai izdienas pakāpes maiņa
3.5.2.

3

05

001

Speciālās dienesta pakāpes maiņa
3.6.

3

06

Izmaiņas struktūrā
3.6.1.

3

06

000

Izmaiņas struktūrā
3.7.

3

07

Darba vai dienesta termiņa izmaiņas
3.7.1.

3

07

000

Darba vai dienesta termiņa izmaiņas
3.8.

3

08

Atjaunošana amatā
3.8.1.

3

08

000

Atjaunošana amatā
3.9.

3

09

Pazemināšana amatā
3.9.1.

3

09

000

Pazemināšana amatā
3.10.

3

10

Citi gadījumi
3.10.1.

3

10

000

Citi gadījumi
3.10.2.

3

10

001

Algas, papildu samaksas un citu atlīdzības izmaksu finansējuma avota noteikšana vai maiņa
4.

4

Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma regulētas darba un dienesta tiesiskās attiecības
4.1.

4

01

Atbrīvošana
4.1.1.

4

01

001

Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas pārziņā, DKDL 15.p. (2)
4.1.2.

4

01

002

Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas pārziņā, ja pārceļas līdzi dzīvesbiedram, DKDL 15.p. (3)
4.1.3.

4

01

004

Pārcelšana sakarā ar augstākās amatpersonas ārlietu padomnieka funkciju veikšanu, DKDL 3.p. (1)
4.1.4.

4

01

005

Speciālās atļaujas anulēšana, likuma "Par valsts noslēpumu" 13.p. 4)
4.1.5.

4

01

006

Ja ierēdnis nepilda ministra vai valsts sekretāra rīkojumu par pārcelšanu no vienas dienesta vietas uz citu, DKDL 16.p. (2)
4.1.6.

4

01

007

Ja darbinieks nepilda ministra vai valsts sekretāra rīkojumu par pārcelšanu no vienas dienesta vietas uz citu, DKDL 17.p. (3)
4.2.

4

03

Pārcelšana
4.2.1.

4

03

001

Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas pārziņā, DKDL 15.p. (6)
4.2.2.

4

03

003

Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas rīcībā, DKDL 15.p. (1)
4.2.3.

4

03

004

Pārcelšana sakarā ar augstākās amatpersonas ārlietu padomnieka funkciju veikšanu, DKDL 3.p. (1)

Apzīmējumi.

DL - Darba likums

CL - Civillikums

VCL - Valsts civildienesta likums

DKDL - Diplomātiskā un konsulārā dienesta likums";

1.19. izteikt 3., 4. un 5.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.541

Ilgstoša prombūtne

Nr.
p.k.

Ilgstošas prombūtnes iemesla identifikācijas kods

Ilgstošas prombūtnes iemesls

1.

1

Prombūtne bez darba samaksas saglabāšanas

2.

2

Prombūtne ar darba samaksas saglabāšanu

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.541

Speciālā dienesta pakāpe Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām, dienesta pakāpe profesionālā dienesta karavīriem un Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņiem

Nr.
p.k.

Speciālā dienesta pakāpe/dienesta pakāpe

Dienesta pakāpes klasifikācijas lietojums profesionālā dienesta karavīriem

Speciālās dienesta pakāpes klasifikācijas lietojums Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām

Dienesta pakāpes klasifikācijas lietojums Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņiem

1. Augstākais bocmanis

 

2. Augstākais virsseržants

 

3. Bocmanis

 

4. Brigādes ģenerālis

 

5. Dižkareivis

 

6. Dižmatrozis

 

7. Flotiles admirālis

 

8. Galvenais bocmanis

 

9. Galvenais virsseržants

 

10. Ģenerālis

 

11. Ģenerālleitnants

 

12. Ģenerālmajors

 

13. Ierindnieks

 

14. Jūras kapteinis

 

15. Kaprālis

16. Kapteinis

17. Kapteiņleitnants

 

18. Kareivis

 

19. Komandkapteinis

 

20. Komandleitnants

 

21. Kontradmirālis

 

22. Leitnants

23. Majors

24. Matrozis

 

25. Pulkvedis

26. Pulkvežleitnants

27. Seržants

28. Štāba bocmanis

 

29. Štāba virsseržants

 

30. Viceadmirālis

 

31. Virsleitnants

32. Virsniekvietnieks

 

33. Virsseržants

5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.541

Piemaksas, prēmijas, pabalsti, kompensācijas un cita veida atlīdzība

Nr.
p.k.

Papildu samaksas veida identifikācijas kods

Papildu samaksas veids
(piemaksas, prēmijas, pabalsti, kompensācijas un cita veida atlīdzība)

1.

111001

Atlīdzība par darba piespiedu kavējumu
2.

111002

Atlīdzība par mazāk apmaksāta darba veikšanu
3.

114101

Piemaksa par nakts darbu
4.

114201

Samaksa par darbu svētku dienās
5.

114202

Samaksa par virsstundu darbu
6.

114301

Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi
7.

114302

Piemaksa par diplomātisko rangu
8.

114401

Piemaksa par izdienu
9.

114402

Piemaksa par darba stāžu ārstniecības jomā
10.

114501

Piemaksa par dienestu (darbu), kas saistīts ar īpašu risku
11.

114502

Piemaksa par dienesta pienākumu pildīšanu kopā ar dienesta suni
12.

114503

Piemaksa pedagogiem valsts ģimnāzijās un profesionālās izglītības kompetences centros
13.

114504

Piemaksa par tiesneša kvalifikācijas klasi
14.

114506

Piemaksa par prokurora amata pakāpi
15.

114507

Piemaksa par svešvalodu prasmi
16.

114508

Speciālās piemaksas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un karavīriem
17.

114509

Piemaksa par dežūras dienām Augstākās tiesas priekšsēdētājam vai viņa īpaši pilnvarotiem Augstākās tiesas tiesnešiem par sevišķā veidā veicamo operatīvās darbības pasākumu un kredītiestāžu rīcībā esošo neizpaužamo ziņu pieprasījumu akceptēšanu
18.

114510

Piemaksa par dežūras dienām prokuroram
19.

114511

Piemaksa tiesnesim par darbu nedēļas atpūtas laikā vai svētku dienā saskaņā ar izmeklēšanas tiesnešu grafiku
20.

114512

Piemaksa pedagogiem par pedagoģisko darbu, kas Eiropas Sociālā fonda projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros ir ieguvuši attiecīgo kvalitātes pakāpi
21.

114602

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti
22.

114701

Piemaksa par prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) amata pienākumu pildīšanu
23.

114702

Piemaksa par vakanta amata pienākumu pildīšanu
24.

114703

Piemaksa par pienākumu pildīšanu papildus amata aprakstā noteiktajiem amata pienākumiem
25.

114704

Piemaksa par papildu pedagoģisko darbu izglītības iestādē
26.

114705

Piemaksa par pienākumu pildīšanu papildus amata aprakstā noteiktajiem amata pienākumiem (saistībā ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā)
27.

114801

Prēmija atbilstoši ikgadējās darbības un tās rezultātu novērtējumam
28.

114803

Prēmija par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību, veicot amata (darba, dienesta) pienākumus
29.

114804

Naudas balva
30.

114805

Prēmija Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes amatpersonai, pašvaldības policijas darbiniekam par tāda nozieguma novēršanu vai atklāšanu, kas radījis vai varēja radīt būtisku kaitējumu
31.

114806

Prēmija amatpersonai (darbiniekam) par ieguldījumu ēnu ekonomikas apkarošanā un godīgas konkurences veicināšanā
32.

114807

Prēmija Valsts kases amatpersonai (darbiniekam) par ieguldījumu valsts budžeta izdevumu samazināšanā, nodrošinot efektīvu valsts parāda vadību
33.

114808

Prēmija amatpersonai (darbiniekam) par darbību, kuras rezultātā ir nodrošināta valsts vai pašvaldību budžeta izdevumu samazināšana vai uzlaboti attiecīgās institūcijas darbības izpildes rādītāji
34.

114901

Piemaksa par amata pienākumu pildīšanu kapitālsabiedrībā
35.

114902

Piemaksa par divās daļās sadalītu darbdienu
36.

114904

Piemaksa karavīram par augstākas dienesta pakāpes amata pildīšanu
37.

114905

Piemaksa par dalību starptautiskajā misijā vai operācijā
38.

122101

Atlaišanas pabalsts
39.

122102

Atvaļināšanas pabalsts
40.

122103

Atvaļinājuma pabalsts
41.

122104

Pabalsts sakarā ar atbrīvošanu no amata
42.

122105

Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu
43.

122106

Izdienas pabalsts karavīram
44.

122107

Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi (pabalsta summa virs 150 latiem)
45.

122108

Pārcelšanās pabalsts
46.

122109

Pabalsts amatpersonai (darbiniekam), kuras apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam
47.

122110

Kompensācija amatpersonai (darbiniekam) par sabiedriskā transporta izdevumiem (daļai, kas apliekama ar nodokli) vai personīgā transportlīdzekļa izmantošanu amata (dienesta, darba) pienākumu izpildei (kompensācijas summa virs 40 latiem)
48.

122111

Pabalsts amatpersonas (darbinieka) nāves gadījumā
49.

122112

Kompensācija ceļa izdevumu segšanai (daļai, kas apliekama ar nodokli) amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kuru dienesta interesēs pārceļ amatā uz citu administratīvo teritoriju un kura nemaina dzīvesvietu (kompensācijas summa virs 40 latiem)
50.

122301

Kompensācija mācību izdevumu segšanai
51.

122302

Amatpersonas (karavīra) mācību izdevumu segšana
52.

122401

Pabalsts mājsaimniecības inventāra iegādei, pārceļoties uz dienesta vietu ārvalstī
53.

122402

Pabalsts ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) dienesta vajadzībām izmantojamā transporta izdevumu segšanai
54.

122403

Algas pabalsts par dienestu ārvalstī; pabalsts ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) par laulātā un bērna uzturēšanos ārvalstī
55.

122404

Piemaksa ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) par apdraudējumu dienesta vietā
56.

122501

Uzturdevas kompensācija
57.

122601

Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija
58.

122701

Veselības apdrošināšanas, apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem izdevumu kompensācija ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) un tās ģimenes locekļiem
59.

122702

Veselības apdrošināšana
60.

122703

Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem
61.

122704

Valsts obligātā dzīvības un veselības apdrošināšana
62.

122801

Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi (pabalsta summa līdz 150 latiem (ieskaitot))
63.

122802

Pabalsts amatpersonas (darbinieka) ievainojuma, sakropļojuma vai citāda veselības bojājuma gadījumā, kas gūts, pildot amata (dienesta, darba) pienākumus
64.

122803

Pabalsts amatpersonas (darbinieka) nāves gadījumā, ja viņa gājusi bojā, pildot amata (dienesta, darba) pienākumus
65.

122805

Pabalsts amatpersonas (darbinieka) ievainojuma, sakropļojuma vai citāda ar dalību starptautiskajā operācijā saistīta vai komandējumā uz starptautiskās operācijas rajonu gūta veselības bojājuma gadījumā
66.

122806

Kompensācija par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem maksājumiem
67.

122807

Amatpersonas (darbinieka) vai tās ģimenes locekļu mantai nodarīto zaudējumu kompensācija vai ģimenes locekļu veselībai nodarītā kaitējuma atlīdzināšana (sakarā ar amatpersonas dienesta pienākumu izpildi)
68.

122808

Optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensācija
69.

122809

Tiesnesim un prokuroram izmaksājamā vienreizējā kompensācija
70.

122810

Transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācija Saeimas deputātam
71.

122811

Kompensācija amatpersonai (darbiniekam) par sabiedriskā transporta izdevumiem vai personīgā transportlīdzekļa izmantošanu amata (dienesta, darba) pienākumu izpildei (kompensācijas summa līdz 40 latiem (ieskaitot))
72.

122812

Pārcelšanās izdevumu kompensācija
73.

122813

Kompensācija par nestrādājošu laulāto
74.

122814

Kompensācija ceļa izdevumu segšanai amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kuru dienesta interesēs pārceļ amatā uz citu administratīvo teritoriju un kura nemaina dzīvesvietu (kompensācijas summa līdz 40 latiem (ieskaitot))
75.

122815

Veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācija
76.

122816

Valsts prezidenta reprezentācijas izdevumu kompensācija"

1.20. izteikt 14.pielikuma 1.nodaļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4.

AMATANOS

Character

250

Amata nosaukums saskaņā ar Profesiju klasifikatoru, ja nepieciešams, papildināts ar attiecīgajā institūcijā noteikto amata nosaukumu (vīriešu dzimtē, vienskaitlī)"

1.21. izteikt 14.pielikuma 1.nodaļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6.

AMATAID

Character

25

Amata vietas identifikācijas kods"

1.22. papildināt 14.pielikuma 6.nodaļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10.

NORIKRIC

Logical

1

Pazīme, ka amatpersona (darbinieks), karavīrs norīkota vai ieskaitīta rīcībā"

1.23. izteikt 14.pielikuma 7.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"7. Datne - Notikumi.dbf (dati par iecelšanu, pārcelšanu, atbrīvošanu,
amatalgas izmaiņām, kvalifikācijas rādītāju maiņu u.c.)";

1.24. izteikt 14.pielikuma 7.nodaļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7.

IECELPAMNR Numeric

6

Notikuma veida kods - notikumam, ar kuru saskaņā persona iecelta amatā (pieņemta darbā), pārcelta citā amatā, personai mainīta darba samaksa, mainīti kvalifikācijas rādītāji, persona beidz pildīt amata pienākumus (notikuma veida klasifikators - 2.1 pielikums)"

1.25. izteikt 14.pielikuma 7.nodaļas 14.punktu šādā redakcijā:

"14.

AMATALGA Numeric

9(2)

Mēnešalga atbilstoši personas slodzei"

1.26. papildināt 14.pielikuma 7.nodaļu ar 17., 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"17.

AMATANOS Character

250

Amata nosaukums saskaņā ar Profesiju klasifikatoru, ja nepieciešams, papildināts ar attiecīgajā institūcijā noteikto amata nosaukumu (vīriešu dzimtē, vienskaitlī)

18.

FINAVOTS Character

8

Mēnešalgas izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu)

19.

AMATAID Character

25

Amata vietas identifikācijas kods"

1.27. papildināt 14.pielikuma 8.nodaļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10.

FINAVOTS Character

8

Piemaksas, prēmijas, pabalsta, kompensācijas un cita veida atlīdzības izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu)"

1.28. papildināt 14.pielikuma 10.nodaļu ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10.

IESTADKODS Numeric

11

Institūcijas kods

11.

FINAVOTS Character

8

Darba samaksas izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu)"

1.29. izteikt 15.pielikumu šādā redakcijā:

"15.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.541

Pārskats par atlīdzību

Datu apkopošanas pamatojums - Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta astotā daļa

Veidlapa Nr.1_ATLIDZIBA

KODI

Ministrija/centrālā valsts iestāde/pašvaldība
Institūcija
Pārskata gads
Pārskata mēnesis

Kods

Koda nosaukums

Faktiski nostrādāto
un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaits pārskata mēnesī

Faktiskais amatpersonu (darbinieku) skaits atbilstoši amatu sarakstam pārskata mēneša beigās

Ārštata
amatpersonu
(darbinieku), kas saņem atalgojumu, skaits
pārskata mēnesī

Izpilde pēc uzkrāšanas principa (Ls)

izpilde no gada sākuma

pārskata mēneša izpilde

valsts budžeta finansējums

cits finansējums

kopā (4.+ 5.)

valsts budžeta finansējums

cits finansējums

kopā (7.+ 8.)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

K KOPĀ (nodarbināto grupu summa)
1000 Atlīdzība

x

x

x

xxxx

/nosaukums/

x

x

x

YYYY

Nodarbināto grupas nosaukums
1000 Atlīdzība

x

x

x

xxxx

/nosaukums/

x

x

x

YYYY

Nodarbināto grupas nosaukums
1000 Atlīdzība

x

x

x

xxxx

/nosaukums/

x

x

x

"

1.30. papildināt 16.pielikumu ar 16., 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"16. IERV Vispārējā valsts civildienesta ierēdņi

     
17. IERS Specializētā valsts civildienesta ierēdņi

     
18. MKPS Ministru kabineta locekļi, valsts ministri un ministriju parlamentārie sekretāri

   

"

2. Šo noteikumu 1.6., 1.7., 1.8., 1.22., 1.26., 1.27. un 1.28.apakšpunkts stājas spēkā 2013.gada 1.aprīlī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 102Pieņemts: 19.02.2013.Stājas spēkā: 28.02.2013.Zaudē spēku: 01.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 27.02.2013. OP numurs: 2013/41.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
255030
28.02.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)