Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.73

Rīgā 2013.gada 29.janvārī (prot. Nr.6 19.§)
Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu
Izdoti saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likuma
36.1 panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības kritērijus un to izvērtēšanas kārtību.

2. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības atbilstību izvērtē biedrība "Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija" (turpmāk – asociācija), kura šā uzdevuma izpildē ir Zemkopības ministrijas padotībā.

3. Lēmuma pieņemšanai par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības atbilstību šo noteikumu II un III nodaļā minētajiem kritērijiem asociācija izveido komisiju piecu cilvēku sastāvā, iekļaujot tajā pa vienam pārstāvim no Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta un Valsts ieņēmumu dienesta un divus pārstāvjus no asociācijas. Komisijai ir tiesības uz sēdi uzaicināt nozares ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

4. Asociācija savā tīmekļa vietnē publicē asociācijas valdes priekšsēdētāja apstiprinātu komisijas nolikumu un komisijas sastāvu.

5. Šo noteikumu izpratnē lauksaimniecības preču un pakalpojumu vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu kopējais apgrozījums ir darbi, kurus sabiedrība ir izpildījusi pēc savu biedru pasūtījuma, kā arī to lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču kopējais apgrozījums, kuras lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība pārdod tās biedriem un personām, kas nav sabiedrības biedri, un pērk no tiem (sniegtie pakalpojumi un pārdotās preces – realizācijas cenā, iepirktā lauksaimniecības vai mežsaimniecības produkcija – iepirkuma cenā).

II. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības atbilstības kritēriji

6. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības atbilstības kritēriji:

6.1. sabiedrība realizē lauksaimniecības produkciju, kura saražota tās biedra saimniecībā vai iepirkta no biedra, kas ir cita sabiedrība. Ja sabiedrība realizē produkciju, kura iepirkta no biedra, kas ir cita sabiedrība, iepirktā produkcija ir saražota šīs sabiedrības biedra saimniecībā;

6.1.1 minimālais lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem ir 7000 euro;

6.2. lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem nav mazāks par 75 procentiem no sabiedrības lauksaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma;

6.3. augļu un dārzeņu nozares sabiedrībai lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums attiecīgajā nozarē nav mazāks par 80 procentiem no kopējā lauksaimniecības preču un lauksaimniecības pakalpojumu apgrozījuma, ja biedru skaits ir mazāks par 10;

6.4. pārpalikums sabiedrības biedriem sadalīts proporcionāli tiem sniegto lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumam;

6.5. ne mazāk kā 25 procenti no pārpalikuma līdzekļiem ieguldīti sabiedrības attīstībā;

6.6. sabiedrības ieņēmumi no lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma veido ne mazāk kā 75 procentus no sabiedrības neto apgrozījuma;

6.7. sabiedrības lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums ar vienu biedru nepārsniedz 40 procentus no sabiedrības lauksaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma;

6.8. minimālais sabiedrības biedru skaits, ar kuriem sabiedrībai ir lauksaimniecības preču un lauksaimniecības pakalpojumu apgrozījums, ir 10, bet augļu un dārzeņu nozarē – pieci;

6.9. pēc stāvokļa kārtējā gada 1. martā vai 15 dienas pirms šo noteikumu 9. punktā minētā termiņa sabiedrības nodokļu parādu kopsumma nepārsniedz 150 euro;

6.10. sabiedrības valdē vairākums ir sabiedrības biedri, ja sabiedrībā nav izveidota padome;

6.11. sabiedrība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 1.jūlijam. Ja sabiedrība nav nostrādājusi pilnu pārskata gadu, 80 procentu sabiedrības dibinātāju pirms tās reģistrācijas vismaz trīs gadus ir bijuši saimnieciskās darbības veicēji lauksaimniecības nozarē;

6.12. sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process vai saskaņā ar Uzņēmumu reģistra žurnāla informāciju tā neatrodas likvidācijas procesā.

(Grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.103; sk. 21.punktu)

7. Papildus šo noteikumu 6.punktā minētajiem kritērijiem lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas pretendē uz piena ražotāju organizācijas atzīšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piena un piena produktu ražotāju organizāciju atzīšanas un to darbības uzraudzības kārtību, atbilst šādiem kritērijiem:

7.1. sabiedrības biedri ir piena ražotāji un nenodarbojas ar svaigpiena apstrādi, pārstrādi un piena produktu ražošanu, izņemot mājražošanu;

7.2. svaigpiena apjoms, par ko sabiedrība risina līgumslēgšanas sarunas, ir vismaz 125 tonnas pēdējo 12 mēnešu laikā;

7.3. sabiedrība risina līgumslēgšanas sarunas par svaigpienu, kas saražots tās biedru saimniecībās;

7.4. sabiedrība risina līgumslēgšanas sarunas par vismaz 75 procentiem no katra biedra pārdodamā svaigpiena apjoma.

III. Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības atbilstības kritēriji

8. Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības atbilstības kritēriji:

8.1. sabiedrība sniedz mežsaimniecības pakalpojumus un realizē mežsaimniecības produkciju, kura iegūta tās biedra īpašumā vai iepirkta no meža īpašnieka, kas nav sabiedrības biedrs. Ja sabiedrība realizē produkciju, kura iepirkta no meža īpašnieka, kas nav sabiedrības biedrs, iepirktajai produkcijai jābūt iegūtai šā īpašnieka īpašumā;

8.1.1 minimālais mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem ir 7000 euro;

8.2. minimālais mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem nav mazāks par 50 procentiem no sabiedrības mežsaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma;

8.3. pārpalikums sabiedrības biedriem sadalīts proporcionāli tiem sniegto mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumam;

8.4. ne mazāk kā 25 procenti no pārpalikuma līdzekļiem ieguldīti sabiedrības attīstībā;

8.5. sabiedrības ieņēmumi no mežsaimniecības preču realizācijas un mežsaimniecības pakalpojumu sniegšanas veido ne mazāk kā 75 procentus no sabiedrības neto apgrozījuma;

8.6. sabiedrības mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums ar vienu biedru sabiedrības pirmajā darbības gadā nepārsniedz 60 procentus, otrajā darbības gadā – 50 procentus, trešajā gadā un turpmākajos darbības gados – 40 procentus no sabiedrības mežsaimniecības preču un mežsaimniecības pakalpojumu kopējā apgrozījuma;

8.7. minimālais sabiedrības biedru skaits ir 15;

8.8. sabiedrības biedru kopējā apsaimniekotā mežu platība ir vismaz 500 hektāru;

8.9. pēc stāvokļa kārtējā gada 1. martā vai 15 dienas pirms šo noteikumu 9. punktā minētā termiņa sabiedrības nodokļu parādu kopsumma nepārsniedz 150 euro;

8.10. sabiedrības valdē vairākums ir sabiedrības biedri, ja sabiedrībā nav izveidota padome;

8.11. sabiedrība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 1.jūlijam. Ja sabiedrība nav nostrādājusi pilnu pārskata gadu, vismaz 80 procentiem tās biedru mežs ir bijis biedra īpašumā vismaz trīs gadus;

8.12. sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process vai saskaņā ar Uzņēmumu reģistra žurnāla informāciju tā neatrodas likvidācijas procesā.

(Grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.103; sk. 21.punktu)

IV. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanas kārtība un atbilstības statusa piešķiršana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.103)

9. Sabiedrība, kuras pārskata gads sakrīt ar kalendāra gadu, katru gadu ne vēlāk kā līdz 15. martam, sabiedrība, kuras pārskata gads nesakrīt ar kalendāra gadu, katru gadu 75 dienu laikā pēc pārskata gada beigām un sabiedrība, kuras darbības apjoms pārsniedz divus no Gada pārskata likuma 24. panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, katru gadu piecu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām asociācijā iesniedz:

9.1. iesniegumu par atbilstības izvērtēšanu (1.pielikums);

9.2. biedru sarakstu un informāciju par lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu starp sabiedrību un sabiedrības biedriem (2.pielikums). Ja biedru saraksts iesniegts papīra formā, to iesniedz arī elektroniski;

9.3. informāciju par lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu starp sabiedrību un personām, kas nav sabiedrības biedri (3.pielikums);

9.4. neapstiprinātu (tikai valdes parakstītu) gada pārskata projektu par pēdējo saimnieciskās darbības gadu;

9.4.1 izrakstu kopsavilkumus par iepriekšējā saimnieciskajā darbības gadā sasauktajām biedru kārtējām kopsapulcēm un biedru kopsapulču dalībnieku reģistrācijas lapu kopijas.

(Grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.103; sk. 22.punktu)

9.1 Sabiedrība, kas reģistrēta Uzņēmumu reģistra žurnālā iepriekšējā gadā, var neiesniegt šo noteikumu 9.4.1 apakšpunktā minētos dokumentus.

(MK 18.02.2014. noteikumu Nr.103 redakcijā)

9.2 Asociācija, izvērtējot lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības iesniegtos dokumentus, ir tiesīga elektroniski pa e-pastu vai rakstiski pieprasīt precizētu vai papildu informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par atbilstības statusa piešķiršanu vai nepiešķiršanu.

(MK 18.02.2014. noteikumu Nr.103 redakcijā)

10. Asociācija katru gadu mēneša laikā pēc šo noteikumu 9. punktā minēto dokumentu saņemšanas:

10.1. pieņem lēmumu par atbilstības statusa piešķiršanu vai nepiešķiršanu un paziņo par to lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai;

10.2. rakstiski iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, Zemkopības ministrijā un Lauku atbalsta dienestā atbilstīgo lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un atbilstīgo mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību sarakstu;

10.3. publicē savā tīmekļa vietnē atbilstīgo lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un atbilstīgo mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību sarakstu.

(Grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.103)

10.1 Asociācija lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai lēmumu par atbilstības statusa nepiešķiršanu paziņo septiņu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vai septiņu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 10. punktā norādītā laikposma.

(MK 18.02.2014. noteikumu Nr.103 redakcijā)

11. Atbilstības statuss tiek piešķirts uz vienu gadu, kas sākas nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas.

12. Aprēķinot uzņēmumu ienākuma nodokli par to taksācijas periodu, par kura saimnieciskās darbības rezultātiem pēctaksācijas periodā sabiedrībai ir piešķirts atbilstības statuss, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība piemēro likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 2.panta trešās daļas normas.

13. Šo noteikumu 10.1.apakšpunktā un 18.punktā minēto lēmumu var apstrīdēt Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

V. Atbilstīgo lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un atbilstīgo mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību darbības uzraudzība

14. Asociācija katru gadu līdz 1.oktobrim īsteno atbilstības auditu uz vietas vismaz pieciem procentiem atbilstīgo lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un atbilstīgo mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību.

15. Asociācijai, īstenojot atbilstības auditu, ir tiesības izvērtēt lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības darbības atbilstību statūtiem un normatīvo aktu prasībām, kas saistīti ar šajos noteikumos minēto kritēriju izpildi.

15.1 Atbilstības auditā piedalās saskaņā ar šo noteikumu 3. punktu izveidotās komisijas locekļi un uzaicinātie nozares eksperti.

(MK 18.02.2014. noteikumu Nr.103 redakcijā)

16. Komisijas locekļiem un uzaicinātajiem nozares ekspertiem nav tiesību izpaust trešajām personām informāciju, kas tiem kļuvusi zināma, izvērtējot lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstību un veicot atbilstības auditu.

(Grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.103)

17. Komisijas loceklim un nozares ekspertam nav tiesību piedalīties lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības izvērtēšanā un atbilstības auditā, ja pastāv interešu konflikts – personiska vai mantiska ieinteresētība.

(Grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.103)

18. Asociācijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atbilstības statusa anulēšanu, ja, īstenojot atbilstības auditu, tiek konstatēta neatbilstība šo noteikumu kritērijiem vai normatīvo aktu prasībām, kas saistītas ar minēto kritēriju izpildi.

19. Ja tiek pieņemts lēmums par atbilstības statusa anulēšanu:

19.1. asociācija piecu darbdienu laikā informē Valsts ieņēmumu dienestu, Zemkopības ministriju un Lauku atbalsta dienestu par tām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, kurām anulēts atbilstības statuss;

19.2. Valsts ieņēmumu dienests mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodokļiem un nodevām veic nodokļu uzrēķinu un piedzen saņemto nodokļa atvieglojumu, ja attiecīgā sabiedrība Valsts ieņēmumu dienestā nav iesniegusi uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju par aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par to taksācijas periodu, par kuru atbilstības statuss ir anulēts;

19.3. Lauku atbalsta dienests divu mēnešu laikā pēc lēmuma anulēšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, pieprasa atbalsta atmaksu.

(Grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.103)

VI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 18.02.2014. noteikumu Nr.103 redakcijā)

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumus Nr.137 "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 38.nr.).

21. Šo noteikumu 6.1.1 un 8.1.1 apakšpunktā minētā prasība ir piemērojama, sākot ar pārskata gadu, kas sākas 2014. gadā.

(MK 18.02.2014. noteikumu Nr.103 redakcijā)

22. Šo noteikumu 9. punktā minēto normu attiecībā uz sabiedrībām, kuru pārskata gads nesakrīt ar kalendāra gadu, piemēro, sākot ar pārskata gadu, kas sākas 2013. gadā. Ja šo sabiedrību pārskata gads beidzas 2013. gadā, sabiedrība šo noteikumu 9. punktā minētos dokumentus iesniedz līdz 2014. gada 15. martam.

(MK 18.02.2014. noteikumu Nr.103 redakcijā)

23. Šo noteikumu 9. punktā minētajos dokumentos informāciju par tā pārskata gada saimniecisko darbību, kurš beidzas 2013. gadā, norāda latos.

(MK 18.02.2014. noteikumu Nr.103 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.73

(Pielikums grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.103)

Iesniegums par atbilstības izvērtēšanu

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijai

Iesniegums par sabiedrības atbilstības izvērtēšanu ________.gadā

A daļa. INFORMĀCIJA PAR IESNIEDZĒJU


1. Sabiedrības nosaukums

2. Reģistrācijas numurs

3. Juridiskā adrese

4. Tālruņa numurs

5. Bankas rekvizīti (bankas nosaukums, kods, konta numurs)

6. Elektroniskā pasta adrese

7. Kontaktpersona

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs)


B daļa. ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒJUMS


Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības atbilstības novērtējums (pretendents aizpilda B.1.sadaļu)

Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības atbilstības novērtējums (pretendents aizpilda B.2.sadaļu)

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības atbilstības novērtējums un atzītas piena ražotāju organizācijas novērtējums (pretendents aizpilda B.1. un B.3.sadaļu)


Nr.
p.k.

Nosaukums

Atbilde/vērtējums

1.

Darbības nozare

2.

Reģistrācijas gads un reģistrācijas vieta

3.

Atbildīgā amatpersona

4.

Sabiedrības nodokļu parāds nepārsniedz 150 euro

5.

Sabiedrības valdē vairākums ir sabiedrības biedri, ja sabiedrībā nav izveidota padome (aizpilda tikai tad, ja sabiedrībā nav izveidota padome)

6.

Sabiedrība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā ne vēlāk kā līdz iepriekšējā pārskata gada 1.jūlijam. Ja sabiedrība nav nostrādājusi pilnu pārskata gadu:

• 80 procentu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības dibinātāju pirms tās reģistrācijas vismaz trīs gadus ir bijuši saimnieciskās darbības veicēji lauksaimniecības nozarē;

• vismaz 80 procentiem mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedru mežs ir bijis to īpašumā vismaz trīs gadus

7.

Sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process vai saskaņā ar Uzņēmumu reģistra žurnāla informāciju tā neatrodas likvidācijas procesā

B.1. LAUKSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVĀS SABIEDRĪBAS ATBILSTĪBA

B.1.1. Ziņas par sabiedrību

Nr.
p.k.

Nosaukums

Apraksts/vērtība

1.

Biedru skaits iepriekšējā gada 31.decembrī

2.

Lauksaimniecības preču un pakalpojumu kopējais apgrozījums1 iepriekšējā gadā (euro)

3.

Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un sabiedrības biedriem (euro)2 (MK noteikumu3 2.pielikums)

4.

Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un sabiedrības biedriem (procentos)2 (MK noteikumu3 2.pielikums)

5.

Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un personām, kas nav sabiedrības biedri (MK noteikumu3 3.pielikums)

6.

Kopējā sabiedrības iepirktā lauksaimniecības produkcija no lauksaimniecības produkcijas ražotājiem (tonnās, norādīt atsevišķi pa produkcijas veidiem)

7.

Apgrozījuma attiecība augļu un dārzeņu nozarē pret kopējo lauksaimniecības preču un lauksaimniecības pakalpojumu apgrozījumu procentos (attiecas uz augļu un dārzeņu nozares kooperatīviem)

8.

Kopējā sabiedrības izdevumu summa (euro), kas ekonomiski nav tieši saistīta ar sabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanu, t.sk. izdevumi atpūtai, atpūtas ceļojumiem, izklaides pasākumiem un sociālās infrastruktūras uzturēšanai

9.

Sabiedrības ieņēmumi no lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma pret sabiedrības neto apgrozījumu (procentos)

B.1.2. Sniegtās ziņas atbilst šādiem vērtēšanas kritērijiem

Nr.
p.k.

Kritērijs

1.

Sabiedrība realizē lauksaimniecības produkciju, kura saražota tās biedra saimniecībā vai iepirkta no biedra, kas ir cita sabiedrība. Ja sabiedrība realizē produkciju, kura iepirkta no biedra, kas ir cita sabiedrība, iepirktajai produkcijai jābūt ražotai šīs sabiedrības biedra saimniecībā. Sabiedrības biedri ar sabiedrības starpniecību realizē tikai savā saimniecībā saražoto lauksaimniecības produkciju vai no citas sabiedrības iepirkto lauksaimniecības produkciju

2.

Sabiedrības ieņēmumi no lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma veido ne mazāk kā 75 procentus no sabiedrības neto apgrozījuma

3.

Sabiedrības ieņēmumi no darbībām, kas saistītas ar lauksaimnieciskās ražošanas izejvielu, lauksaimniecības primāro produktu, lauksaimniecības pārstrādes produktu un lauksaimniecības pakalpojumu tirdzniecību, veido ne mazāk kā 75 procentus no neto apgrozījuma

4.

Augļu un dārzeņu nozares sabiedrības minimālais lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums attiecīgajā nozarē nav mazāks par 80 procentiem no kopējā apgrozījuma, ja biedru skaits ir mazāks par 10

5.

Ja tiks piešķirts atbilstības statuss, pārpalikums sabiedrības biedriem tiks sadalīts proporcionāli sabiedrības biedriem sniegto lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumam4

6.

Ja tiks piešķirts atbilstības statuss, sabiedrība ne mazāk kā 25 procentus no pārpalikuma līdzekļiem ieguldīs sabiedrības attīstībā4

7.

Sabiedrības lauksaimniecības preču un lauksaimniecības pakalpojumu apgrozījums ar vienu biedru nepārsniedz 40 procentu no sabiedrības lauksaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma

8.

Minimālais sabiedrības biedru skaits, ar kuriem sabiedrībai ir lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums, ir 10, bet augļu un dārzeņu nozarē – 5

B.2. MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVĀS SABIEDRĪBAS ATBILSTĪBA

B.2.1. Ziņas par sabiedrību

Nr.
p.k.

Nosaukums

Apraksts/vērtība

1.

Biedru skaits iepriekšējā gada 31.decembrī

2.

Mežsaimniecības preču un pakalpojumu kopējais apgrozījums1 iepriekšējā gadā (euro)

3.

Mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un sabiedrības biedriem (euro)2 (MK noteikumu3 2.pielikums)

4.

Mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un sabiedrības biedriem (procentos)2 (MK noteikumu3 2.pielikums)

5.

Mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un personām, kas nav sabiedrības biedri (MK noteikumu3 3.pielikums)

6.

Kopējā sabiedrības iepirktā mežsaimniecības produkcija no meža īpašniekiem (kubikmetros, norādīt atsevišķi pa produkcijas veidiem)

7.

Kopējā sabiedrības izdevumu summa (euro), kas ekonomiski nav tieši saistīta ar sabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanu, t.sk. izdevumi atpūtai, atpūtas ceļojumiem, izklaides pasākumiem un sociālās infrastruktūras uzturēšanai

B.2.2. Sniegtās ziņas atbilst šādiem vērtēšanas kritērijiem

Nr.
p.k.

Kritērijs

1.

Sabiedrība sniedz mežsaimniecības pakalpojumus un realizē mežsaimniecības produkciju, kura iegūta tās biedra īpašumā vai iepirkta no meža īpašnieka, kas nav sabiedrības biedrs. Ja sabiedrība realizē produkciju, kas iepirkta no meža īpašnieka, kas nav sabiedrības biedrs, iepirktajai produkcijai jābūt iegūtai šā īpašnieka īpašumā

2.

Minimālais mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem nav mazāks par 50 procentiem no sabiedrības mežsaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma

3.

Sabiedrības ieņēmumi no mežsaimniecības preču realizācijas un mežsaimniecības pakalpojumu sniegšanas veido ne mazāk kā 75 procentus no sabiedrības neto apgrozījuma

4.

Ja tiks piešķirts atbilstības statuss, pārpalikums sabiedrības biedriem tiks sadalīts proporcionāli sabiedrības biedriem sniegto lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumam4

5.

Ja tiks piešķirts atbilstības statuss, sabiedrība ne mazāk kā 25 procentus no pārpalikuma līdzekļiem ieguldīs sabiedrības attīstībā4

6.

Sabiedrības mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums ar vienu biedru nepārsniedz 40 procentu no sabiedrības mežsaimniecības preču un mežsaimniecības pakalpojumu kopējā apgrozījuma

7.

Minimālais sabiedrības biedru skaits, ar kuriem sabiedrībai ir mežsaimniecības preču un mežsaimniecības pakalpojumu apgrozījums, ir 15, un biedru kopējā apsaimniekotā mežu platība ir vismaz 500 hektāru

B.3. PIENA RAŽOTĀJU ORGANIZĀCIJAS ATBILSTĪBA

B.3.1. Sniegtās ziņas atbilst šādiem vērtēšanas kritērijiem

Nr.
p.k.

Kritērijs

1.

Sabiedrības biedri ir piena ražotāji (saskaņā ar B.2.2.sadaļu) un nenodarbojas ar svaigpiena apstrādi, pārstrādi un piena produktu ražošanu, izņemot mājražošanu

2.

Svaigpiena apjoms, par ko sabiedrība risina līgumslēgšanas sarunas, ir vismaz 125 tonnas pēdējo 12 mēnešu laikā

3.

Sabiedrība risina līgumslēgšanas sarunas par svaigpienu, kas saražots tās biedru saimniecībās

4.

Sabiedrība risina līgumslēgšanas sarunas par vismaz 75 procentiem no katra biedra pārdodamā svaigpiena apjoma

SABIEDRĪBAS PĀRSTĀVJA APLIECINĀJUMS

Apliecinu, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.73 "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu" iesniegtā informācija ir patiesa un nesatur viltotus datus. Apzinos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu.

(vārds, uzvārds)

(paraksts)5

(datums)5

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS KOOPERATĪVU ASOCIĀCIJAS ATBILDĪGĀS AMATPERSONAS ATZĪME PAR SAŅEMŠANU

(vārds, uzvārds)

(paraksts)5

(datums)5

Piezīmes.

1 Ja sabiedrības pārskata periods atšķiras no kalendāra gada, tad informāciju iesniedz par to laikposmu, par kuru tiek sagatavots un iesniegts pārskats Valsts ieņēmumu dienestā.

2 Lauksaimniecības preču un lauksaimniecības pakalpojumu apgrozījumu procentos starp sabiedrību un sabiedrības biedriem aprēķina kā lauksaimniecības preču un lauksaimniecības pakalpojumu apgrozījumu starp sabiedrību un sabiedrības biedriem, attiecinātu pret lauksaimniecības preču un lauksaimniecības pakalpojumu kopējo apgrozījumu (apgrozījumu procentos norāda ar diviem cipariem aiz komata).

3 Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumi Nr.73 "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu".

4 Aizpilda tās sabiedrības, kurām iepriekšējā pārskata gadā ir pārpalikums.

5 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.73
Sabiedrības biedru saraksts un lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un sabiedrības biedriem

(Pielikums grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.103)

Nr.
p.k.

Sabiedrības biedrs (fiziskas personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums)

Personas kods vai reģistrācijas numurs

Sabiedrības biedriem pārdotās lauksaimniecības vai mežsaimniecības preces, kas nepieciešamas 6.ailē norādītās produkcijas ražošanai (pārdošanas cena, euro)

Sabiedrības biedriem sniegtie lauksaimniecības vai mežsaimniecības pakalpojumi (pārdošanas cena euro)

No sabiedrības biedriem realizācijai iepirktā lauksaimniecības vai mežsaimniecības produkcija (iepirkšanas cena euro)

Sabiedrības lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums

Sabiedrības svaigpiena apjoms, tonnas (jaunveidotai ražotāju organizācijai norāda plānoto piena daudzumu)**

euro

procentos

1

2

3

4

5

6

7 = 4 + 5 + 6

8 = (7 : kopējais apgrozījums*)
x 100

KopāKopāKopāKopāKopāKopā

Valdes priekšsēdētājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts***)

(datums***)

Piezīmes.

1. * Lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā (euro).

2. ** Aizpilda lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas pretendē uz piena ražotāju organizācijas statusu.

3. *** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.73
Informācija par lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu starp sabiedrību un personām, kas nav sabiedrības biedri

(Pielikums grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.103)

Nr.
p.k.

Persona, kas nav sabiedrības biedrs (fiziskas personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums) (turpmāk – persona)

Personas kods vai reģistrācijas numurs

Personai pārdotās lauksaimniecības vai mežsaimniecības preces, kas nepieciešamas 6.ailē norādītās produkcijas ražošanai (pārdošanas cena euro)

Personai sniegtie lauksaimniecības vai mežsaimniecības pakalpojumi (pārdošanas cena euro)

No personas realizācijai iepirktā lauksaimniecības vai mežsaimniecības produkcija (iepirkšanas cena euro)

Sabiedrības lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un personu (euro)

1

2

3

4

5

6

7 = 4 + 5 + 6

Kopā:Kopā:Kopā:

Valdes priekšsēdētājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 73Pieņemts: 29.01.2013.Stājas spēkā: 15.02.2013.Zaudē spēku: 09.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 32, 14.02.2013. OP numurs: 2013/32.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
254754
{"selected":{"value":"21.02.2014","content":"<font class='s-1'>21.02.2014.-08.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.02.2014","iso_value":"2014\/02\/21","content":"<font class='s-1'>21.02.2014.-08.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.2013","iso_value":"2013\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2013.-20.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.02.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)