Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 5., 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4., 8., 22.nr.; 2005, 7.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 8.nr.; 2009, 3., 9., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 183.nr.) šādus grozījumus:

1. 4.pantā:

papildināt pantu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) nodrošina to, ka tiek izpildīts kriminālprocesā pieņemtais nolēmums, ar kuru personai ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību, kā arī kriminālprocesā vai administratīvā pārkāpuma procesā pieņemtais nolēmums, ar kuru personai ir atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus, un nekavējoties ziņo attiecīgajām iestādēm vai amatpersonām, kā arī attiecīgajam komersantam par izpildes nosacījumu pārkāpumiem;";

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) ziņo attiecīgajām iestādēm par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem, sastāda administratīvo pārkāpumu protokolus par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem, izskata administratīvo pārkāpumu lietas un uzliek sodus;".

2. 4.4 pantā:

aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā vārdus "apturēšanas vai atjaunošanas" ar vārdiem "apturēšanas, atjaunošanas vai izbeigšanas";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Uzņēmumu reģistra amatpersona, pamatojoties uz kriminālprocesā pieņemto nolēmumu, ar kuru personai atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību, kā arī kriminālprocesā vai administratīvo pārkāpumu procesā pieņemto nolēmumu, ar kuru personai atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus, saskaņā ar šā likuma 4.5 vai 4.6 panta nosacījumiem izdara ierakstu komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistra žurnālā vai pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu vai atteikumu izdarīt ierakstu komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistra žurnālā."

3. Papildināt otro nodaļu ar 4.5 un 4.6 pantu šādā redakcijā:

"4.5 pants. Nolēmuma, ar kuru personai atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību, izpildes nodrošināšana

Pamatojoties uz kriminālprocesā pieņemto nolēmumu, ar kuru personai ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par:

1) ieraksta komercreģistrā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par komercsabiedrības vai Eiropas komercsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā un tās dibinātājam, biedram, izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklim vai prokūristam ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību. Ja sabiedrību dibina viens dibinātājs, kuram ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu komercreģistrā;

2) ieraksta komercreģistrā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par ārvalsts komersanta filiāles ierakstīšanu komercreģistrā un personai, kura pilnvarota pārstāvēt ārvalsts komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību;

3) atteikumu izdarīt ierakstu komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistra žurnālā par izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļa, personas, kura pilnvarota pārstāvēt ārvalsts komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli, prokūrista vai likvidatora iecelšanu, ja attiecīgajai personai ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību;

4) atteikumu izdarīt ierakstu komercreģistrā par individuālo komersantu, ja iesniegts pieteikums par individuālā komersanta ierakstīšanu komercreģistrā un attiecīgajai personai ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību;

5) ieraksta komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistra žurnālā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā un tās izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklim vai prokūristam ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību;

6) ieraksta komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistra žurnālā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības likvidācijas ierakstīšanu komercreģistrā un tās likvidatoram ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību;

7) ieraksta Uzņēmumu reģistra žurnālā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par kooperatīvās sabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā un tās dibinātājam, izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklim vai prokūristam ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību;

8) atteikumu izdarīt ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā, ja iesniegts pieteikums par individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā un tās dibinātājam ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību.

Ja tiesības veikt visu veidu komercdarbību atņemtas personai, kura ierakstīta komercreģistrā kā komercsabiedrības vai Eiropas komercsabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklis, likvidators vai prokūrists vai kura ierakstīta Uzņēmumu reģistra žurnālā kā kooperatīvās sabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklis, likvidators vai prokūrists, Uzņēmumu reģistra valsts notārs attiecīgajā reģistrā izdara ierakstu par šīs personas izslēgšanu no reģistra.

Ja tiesības veikt visu veidu komercdarbību atņemtas personai, kura ierakstīta komercreģistrā kā individuālais komersants, Uzņēmumu reģistra valsts notārs komercreģistrā izdara ierakstu par individuālā komersanta saimnieciskās darbības apturēšanu.

Ja tiesības veikt visu veidu komercdarbību atņemtas personālsabiedrības biedram, kuram ir pārstāvības tiesības, Uzņēmumu reģistra valsts notārs izdara ierakstu par šīs personas pārstāvības tiesību izslēgšanu no komercreģistra.

Ja tiesības veikt visu veidu komercdarbību atņemtas individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašniekam, kuram ir pārstāvības tiesības, Uzņēmumu reģistra valsts notārs izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā par tiesību pārstāvēt individuālo uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību neesamību.

4.6 pants. Nolēmuma, ar kuru personai atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus, izpildes nodrošināšana

Pamatojoties uz kriminālprocesā vai administratīvā pārkāpuma procesā pieņemto nolēmumu, ar kuru personai ir atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par:

1) ieraksta komercreģistrā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par komercsabiedrības vai Eiropas komercsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā un tās biedram, izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklim vai prokūristam ir atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus;

2) ieraksta Uzņēmumu reģistra žurnālā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par kooperatīvās sabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā un tās izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklim vai prokūristam ir atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus;

3) atteikumu izdarīt ierakstu komercreģistrā un Uzņēmumu reģistra žurnālā par izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļa, personas, kura pilnvarota pārstāvēt ārvalsts komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli, prokūrista vai likvidatora iecelšanu, ja attiecīgajai personai ir atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus;

4) ieraksta komercreģistrā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par ārvalsts komersanta filiāles ierakstīšanu komercreģistrā un personai, kura pilnvarota pārstāvēt ārvalsts komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ir atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus;

5) ieraksta komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistra žurnālā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā un tās izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklim vai prokūristam ir atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus;

6) ieraksta komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistra žurnālā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības likvidācijas ierakstīšanu komercreģistrā un tās likvidatoram ir atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus.

Ja tiesības ieņemt noteiktus amatus atņemtas personai, kura ierakstīta komercreģistrā kā komercsabiedrības vai Eiropas komercsabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklis, likvidators vai prokūrists vai kura ierakstīta Uzņēmumu reģistra žurnālā kā kooperatīvās sabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklis, likvidators vai prokūrists, Uzņēmumu reģistra valsts notārs attiecīgajā reģistrā izdara ierakstu par šīs personas izslēgšanu no reģistra.

Ja tiesības ieņemt noteiktus amatus atņemtas personālsabiedrības biedram, kuram ir pārstāvības tiesības, Uzņēmumu reģistra valsts notārs izdara ierakstu par šīs personas pārstāvības tiesību izslēgšanu no komercreģistra."

4. Izslēgt 6.panta piektās daļas 4.punktu.

Likums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 29.novembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 19.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 29.11.2012.Stājas spēkā: 01.01.2013.Tēma: Valsts iestādes, civildienests; KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 199, 19.12.2012. OP numurs: 2012/199.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
253544
01.01.2013
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)