Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.782

Rīgā 2012.gada 20.novembrī (prot. Nr.65 4.§)
Kārtība, kādā politiski represētajām personām, dzēšot privatizācijas sertifikātus, izmaksā kompensāciju naudā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par privatizācijas sertifikātiem"
9.panta piekto daļu un 17.panta astoto daļu

1. Noteikumi nosaka īpašā fonda darbību un kārtību, kādā politiski represētajām personām dzēš privatizācijas sertifikātus (turpmāk – sertifikāti) un izmaksā to vērtību naudā.

2. Īpašā fonda sertifikātu kontā (turpmāk – fonda konts) ieskaitītos politiski represēto personu sertifikātus dzēš atbilstoši izsūtījumā, nometinājumā vai ieslodzījumā pavadītajam gadu skaitam un par katru gadu izmaksā viena sertifikāta nominālvērtību – 39,84 euro.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.922)

3. Politisko represiju dēļ izsūtījumā, nometinājumā vai ieslodzījumā pavadīto gadu skaitu nosaka:

3.1. atbilstoši pašvaldības lēmumam (sarakstam) par likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 9.pantā paredzēto sertifikātu piešķiršanu;

3.2. pašvaldība, kura personai piešķīrusi politiski represētās personas statusu, ja sertifikāti par izsūtījumā, nometinājumā vai ieslodzījumā pavadītajiem gadiem nav piešķirti;

3.3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – pārvalde), ja personai politiski represētās personas statuss piešķirts tādas administratīvās lietas ietvaros, kas uzsākta pēc 2011.gada 30.jūnija.

4. Ja politiski represētā persona vēlas saņemt kompensāciju par lielāku gadu skaitu, tad izsūtījumā, nometinājumā vai ieslodzījumā pavadīto gadu skaitu nosaka tā institūcija, kura personai ir piešķīrusi politiski represētās personas statusu.

5. Reizi ceturksnī institūcija, kurai, pamatojoties uz likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 3.1 panta pirmo daļu, ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums administrēt privatizācijas sertifikātu apriti (turpmāk – administrēšanas institūcija), pieprasa no pārvaldes aktuālo informāciju par personām, kurām piešķirts politiski represētās personas statuss un izsniegta politiski represētās personas apliecība. Vienlaikus ar politiski represēto personu sarakstu pārvalde nosūta informāciju par politiski represēto personu (personas kods, vārds, uzvārds, dzimums, miršanas datums (ja persona ir mirusi), Latvijas valstiskās piederības zaudēšanas datums (ja persona ir zaudējusi valstisko piederību), deklarētās dzīvesvietas adrese, politiski represētās personas apliecības numurs un izdošanas datums), bet šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajā gadījumā – arī informāciju par personas izsūtījumā, nometinājumā vai ieslodzījumā pavadīto gadu skaitu (norādot arī mēnešu un dienu skaitu). Šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā administrēšanas institūcijā ziņas par izsūtījumā, nometinājumā vai ieslodzījumā pavadīto gadu skaitu pieprasa no attiecīgās pašvaldības.

(MK 03.11.2014. noteikumu Nr.676 redakcijā)

6. Administrēšanas institūcija pārbauda aprēķināto izsūtījumā, nometinājumā vai ieslodzījumā pavadīto gadu skaitu un sastāda to personu sarakstu, kuras ir tiesīgas, dzēšot sertifikātus, šajos noteikumos paredzētajā kārtībā saņemt kompensāciju naudā (turpmāk – kompensācijas saņēmēji).

(Grozīts ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.676)

7. Sarakstā iekļaujami visi kompensācijas saņēmēji, norādot saņemamās kompensācijas summu, neatkarīgi no tā, vai viņiem ir piešķirti sertifikāti par politiskajām represijām. Sarakstā neiekļauj personas, kuras zaudējušas valstisko piederību, un mirušās personas.

8. Administrēšanas institūcija atver institūcijā, kurai, pamatojoties uz likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 3.1 panta pirmo daļu, ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums apkalpot privatizācijas sertifikātu kontus (turpmāk – privatizācijas sertifikātu kontu apkalpojošā institūcija), fonda kontu, kurā tiek ieskaitīti dzēšanai paredzētie politiski represēto personu sertifikāti.

(MK 03.11.2014. noteikumu Nr.676 redakcijā)

9. Kompensācijas saņēmēju sarakstus administrēšanas institūcija nosūta privatizācijas sertifikātu kontu apkalpojošai institūcijai.

(MK 03.11.2014. noteikumu Nr.676 redakcijā)

10. Pamatojoties uz administrēšanas institūcijas sarakstos sniegto informāciju, privatizācijas sertifikātu kontu apkalpojošā institūcija divu nedēļu laikā pēc saraksta saņemšanas nosūta (ierakstītā sūtījumā) kompensācijas saņēmējam uzaicinājumu dzēst sertifikātus, norādot dzēšamo sertifikātu skaitu un saņemamās kompensācijas apmēru, kā arī nosūta sertifikātu dzēšanas iesnieguma veidlapu (kopā ar paskaidrojumu par tās aizpildīšanu un darbībām, kuras veicamas attiecīgās personas tiesību izmantošanai).

(MK 03.11.2014. noteikumu Nr.676 redakcijā)

11. (Svītrots ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.676)

12. Pēc uzaicinājuma saņemšanas kompensācijas saņēmējs, tā pilnvarnieks vai aizgādnis:

12.1. iesniedz privatizācijas sertifikātu kontu apkalpojošā institūcijā sertifikātu dzēšanas iesniegumu (pielikums);

12.2. (svītrots ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.676);

12.3. dod privatizācijas sertifikātu kontu apkalpojošai institūcijai uzdevumu pārskaitīt dzēšamos sertifikātus no sava konta uz fonda kontu.

(Grozīts ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.676)

13. Ja politiski represētā persona nav atvērusi privatizācijas sertifikātu kontu apkalpojošā institūcijā sertifikātu kontu, kompensācijas saņēmēja uzdevumā ieskaitīt dzēšamos sertifikātus fonda kontā var cita persona, sertifikātu pārveduma uzdevumā norādot kompensācijas saņēmēja personas kodu.

(Grozīts ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.676)

14. Ja kompensācijas saņēmēja īpašumā ir mazāk sertifikātu, nekā viņam ir tiesības dzēst, viņš trūkstošos sertifikātus ir tiesīgs iegādāties un līdz sertifikātu dzēšanas iesnieguma iesniegšanas dienai ieskaitīt savā sertifikātu kontā.

15. Ja mēneša laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas kompensācijas saņēmējs nav privatizācijas sertifikātu kontu apkalpojošā institūcijā iesniedzis sertifikātu dzēšanas iesniegumu, privatizācijas sertifikātu kontu apkalpojošā institūcija nosūta atkārtotu uzaicinājumu (ierakstītā sūtījumā).

(Grozīts ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.676)

16. Ja kompensācijas saņēmējs pēc sertifikātu dzēšanas iesnieguma iesniegšanas ir miris, kompensācijas saņēmēja mantinieki atbilstoši tiesas nolēmumam vai zvērināta notāra izsniegtajai mantojuma apliecībai var saņemt kompensāciju naudā, dzēšot fonda kontā ieskaitītos sertifikātus.

(Grozīts ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.676)

17. Kompensācijas saņēmēja tiesības dzēst sertifikātus noilgst Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 28.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

18. Reizi mēnesī privatizācijas sertifikātu kontu apkalpojošā institūcija nosūta administrēšanas institūcijai informāciju par kompensācijas saņēmējiem, kuri ir iesnieguši sertifikātu dzēšanas iesniegumus, norādot kompensācijas saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, šo noteikumu 10. punktā minētā uzaicinājuma nosūtīšanas datumu, uz fonda kontu pārskaitīto sertifikātu skaitu un kompensācijas saņēmējiem izmaksājamo kopējo naudas summu, kā arī kredītiestādes konta numuru, uz kuru pārskaitīt kompensāciju izmaksām paredzētos naudas līdzekļus.

(MK 03.11.2014. noteikumu Nr.676 redakcijā)

19. Naudu kompensācijas saņēmējiem izmaksā pēc tam, kad administrēšanas institūcija ir pārbaudījusi privatizācijas sertifikātu kontu apkalpojošās institūcijas sniegto informāciju un ieskaitījusi privatizācijas sertifikātu kontu apkalpojošās institūcijas norādītajā bankas kontā šo noteikumu 18. punktā minētos kompensāciju izmaksām paredzētos līdzekļus. Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpojošā institūcija pārskaita kompensācijas saņēmēja norēķinu kontā summu, kas atbilst fonda kontā ieskaitīto sertifikātu nominālvērtībai, bet ne vairāk par kompensācijas saņēmēju sarakstā norādīto summu. Par naudas ieskaitīšanu kompensācijas saņēmēja norēķinu kontā privatizācijas sertifikātu kontu apkalpojošā institūcija reizi mēnesī ziņo administrēšanas institūcijai.

(MK 03.11.2014. noteikumu Nr.676 redakcijā)

20. Administrēšanas institūcija salīdzina kompensācijas saņēmēju sarakstos norādīto dzēšamo sertifikātu skaitu ar privatizācijas sertifikātu kontu apkalpojošās institūcijas sniegtajām ziņām par fonda kontā ieskaitītajiem sertifikātiem un ne retāk kā reizi gadā dod rīkojumu dzēst fonda kontā ieskaitītos sertifikātus, par kuriem izmaksāta kompensācija naudā.

(MK 03.11.2014. noteikumu Nr.676 redakcijā)

21. Lai nodrošinātu šo noteikumu izpildi, privatizācijas sertifikātu kontu apkalpojošās institūcijas darbu finansē no administrēšanas institūcijas rezerves fonda līdzekļiem, kas izveidots, pamatojoties uz likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju".

(MK 03.11.2014. noteikumu Nr.676 redakcijā)

21.1 Ja privatizācijas sertifikātu kontu apkalpojošā institūcija nav pārņēmusi privatizācijas sertifikātu kontus no kredītiestādēm, kas minētas likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" pārejas noteikumu 11. punktā, un kompensācijas saņēmējs nav atvēris sertifikātu kontu minētajā institūcijā, privatizācijas sertifikātu kontu apkalpojošā institūcija šo noteikumu 10. punktā minētajā uzaicinājumā papildus norāda, ka kompensācijas saņēmējam vispirms ir jāpārceļ konts no attiecīgās kredītiestādes uz privatizācijas sertifikātu kontu apkalpojošo institūciju.

(MK 03.11.2014. noteikumu Nr.676 redakcijā)

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumus Nr.5 "Kārtība, kādā politiski represētajām personām, dzēšot privatizācijas sertifikātus, izmaksā kompensāciju naudā" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 4.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
Pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 20.novembra noteikumiem Nr.782
Sertifikātu dzēšanas iesnieguma paraugs

(Pielikums MK 03.11.2014. noteikumu Nr.676 redakcijā)

  
   
 (adresāts – privatizācijas sertifikātu kontu apkalpojošā institūcija) 
   
 (kompensācijas saņēmēja vārds, uzvārds) 
 personas kods  
 deklarētās dzīvesvietas adrese  
   
  LV-  
 

iesniegums

 
 Saskaņā ar likumā "Par privatizācijas sertifikātiem" noteiktajām politiski represētās personas tiesībām lūdzu dzēst privatizācijas sertifikātus un izmaksāt kompensāciju naudā. 
Politiski represētās personas apliecību Nr.____________ man izsniegusi 
   
 (pašvaldības nosaukums/Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) 
   
 (izsniegšanas datums) 
 Dzēšamie  
  (skaits vārdiem un cipariem) 
 privatizācijas sertifikāti ir:   
  manā sertifikātu kontā Nr.  
  citas personas sertifikātu kontā Nr.   
  (vārds, uzvārds)   
 Kompensācijā izmaksājamo naudu lūdzu ieskaitīt  
   
 (bankas nosaukums) 
 norēķinu kontā Nr.     
     
   
 Iesniedzējs (vajadzīgo atzīmēt ar x):
kompensācijas saņēmējs
pilnvarnieks
aizgādnis
 
   
 (ziņas par pilnvaru vai aizgādnību) 
       
 (datums) (vārds, uzvārds) (paraksts) 
 

 

 

 

 

 

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā politiski represētajām personām, dzēšot privatizācijas sertifikātus, izmaksā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 782Pieņemts: 20.11.2012.Stājas spēkā: 23.11.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 184, 22.11.2012. OP numurs: 2012/184.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
252859
{"selected":{"value":"06.11.2014","content":"<font class='s-1'>06.11.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.11.2014","iso_value":"2014\/11\/06","content":"<font class='s-1'>06.11.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-05.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.11.2012","iso_value":"2012\/11\/23","content":"<font class='s-1'>23.11.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.11.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)