Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.230

Rīgā 2001.gada 5.jūnijā (prot. Nr.26 44.§)
Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem
Izdoti saskaņā ar likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu
14.panta trešo daļu un 19.panta pirmo daļu
(MK 21.07.2009. noteikumu Nr.790 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk — obligātās iemaksas) valsts pensiju apdrošināšanai (turpmāk — pensiju apdrošināšana), invaliditātes apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam (turpmāk — apdrošināšana pret bezdarbu);

1.2. no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem veicamo obligāto iemaksu objektu.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1028)

2. Pārskata mēnesis šo noteikumu izpratnē ir mēnesis, kad persona:

2.1. (svītrots ar MK 04.09.2007. noteikumiem Nr.601);

2.2. kopusi bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu un saņēmusi bērna kopšanas pabalstu;

2.3. (svītrots ar MK 28.03.2023. noteikumiem Nr. 150);

2.4. saņēmusi bezdarbnieka pabalstu, maternitātes pabalstu, paternitātes pabalstu, slimības pabalstu, invaliditātes pensiju vai atlīdzību par darbspēju zudumu;

2.5. saņēmusi atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi;

2.6. (svītrots ar MK 28.03.2023. noteikumiem Nr. 150);

2.7. saņēmusi bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu;

2.8. kopusi bērnu un saņēmusi vecāku pabalstu;

2.9. veikusi algotos pagaidu sabiedriskos darbus vai piedalījusies Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība";

2.10. saņēmusi atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;

2.11. (svītrots ar MK 28.03.2023. noteikumiem Nr. 150);

2.12. (svītrots ar MK 28.03.2023. noteikumiem Nr. 150);

2.13. pildījusi valsts aizsardzības dienestu tiešo dienesta pienākumu izpildes laikā.

(Grozīts ar MK 12.08.2003. noteikumiem Nr. 454; MK 30.03.2004. noteikumiem Nr. 195; MK 11.05.2004. noteikumiem Nr. 478; MK 13.12.2005. noteikumiem Nr. 938; MK 10.03.2008. noteikumiem Nr. 160; MK 16.12.2008. noteikumiem Nr. 1028; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1578; MK 20.12.2011. noteikumiem Nr. 983; MK 16.12.2014. noteikumiem Nr. 770; MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 66; MK 30.01.2018. noteikumiem Nr. 69; MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 326; MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 314; MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 342; MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 69)

II. Obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta

3. Pensiju apdrošināšanai no valsts pamatbudžeta tiek veiktas obligātās iemaksas 20 procentu apmērā no 71,14 euro par šādām personām:

3.1. (svītrots ar MK 04.09.2007. noteikumiem Nr. 601);

3.2. (svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr. 877);

3.3. (svītrots ar MK 28.03.2023. noteikumiem Nr. 150);

3.4. (svītrots ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 66; grozījums par apakšpunkta svītrošanu piemērojams ar 01.01.2017., sk. grozījumu 2. punktu);

3.5. (svītrots ar MK 28.03.2023. noteikumiem Nr. 150);

3.6. par personām, kuras saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu;

3.7. par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus vai piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība";

3.8. (svītrots ar MK 28.03.2023. noteikumiem Nr. 150);

3.9. (svītrots ar MK 28.03.2023. noteikumiem Nr. 150);

3.10. par personām, kuras pilda valsts aizsardzības dienestu tiešo dienesta pienākumu izpildes laikā.

(Grozīts ar MK 12.08.2003. noteikumiem Nr. 454; MK 30.03.2004. noteikumiem Nr. 195; MK 11.05.2004. noteikumiem Nr. 478; MK 13.12.2005. noteikumiem Nr. 938; MK 10.03.2008. noteikumiem Nr. 160; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1578; MK 20.12.2011. noteikumiem Nr. 983; MK 17.09.2013. noteikumiem Nr. 862; MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 326; MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 314; MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 342; MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 69)

3.1 Pensiju apdrošināšanai no valsts pamatbudžeta tiek veiktas obligātās iemaksas 20 procentu apmērā no 171,00 euro par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem bērna kopšanas pabalstu, par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, un par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu.

(MK 31.01.2017. noteikumu Nr. 66 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.01.2018. noteikumiem Nr. 69)

3.2 (Punkts stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.01.2025., sk. grozījumu 2. punktu)

4. (Svītrots ar MK 28.03.2023. noteikumiem Nr. 150)

4.1 Apdrošināšanai pret bezdarbu un invaliditātes apdrošināšanai tiek veiktas obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta normatīvajos aktos par obligāto iemaksu likmes sadalījumu pa sociālās apdrošināšanas veidiem noteiktajā apmērā no 171,00 euro par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem bērna kopšanas pabalstu, par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, un par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu.

(MK 31.01.2017. noteikumu Nr. 66 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.01.2018. noteikumiem Nr. 69)

4.2 (Punkts stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.01.2025., sk. grozījumu 2. punktu)

4.3 Invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes, paternitātes un slimības apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu un vecāku apdrošināšanai no valsts pamatbudžeta tiek veiktas obligātās iemaksas Ministru kabineta noteiktajā apmērā atbilstoši obligāto iemaksu likmes sadalījumam pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem no 71,14 euro par personām, kuras pilda valsts aizsardzības dienestu tiešo dienesta pienākumu izpildes laikā.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

5. (Svītrots ar MK 28.03.2023. noteikumiem Nr. 150)

5.1 Informāciju par šo noteikumu 3.7. apakšpunktā minētajām personām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (turpmāk – aģentūra) iesniedz Nodarbinātības valsts aģentūra.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

5.2 Informāciju par šo noteikumu 3.10. apakšpunktā un 4.3 punktā minētajām personām aģentūrā iesniedz Nacionālie bruņotie spēki.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

6. (Svītrots ar MK 28.03.2023. noteikumiem Nr. 150)

6.1 Nodarbinātības valsts aģentūra 10 darbdienu laikā pēc pārskata mēneša beigām elektroniski iesniedz aģentūrā personu sarakstu, par kurām veicamas obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta par pārskata mēnesi. Minētajā sarakstā iekļauj tikai tās personas, kuras pārskata mēnesī:

6.11. uzsākušas algotos pagaidu sabiedriskos darbus vai dalību Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība" (norāda darbu uzsākšanas datumu);

6.12. beigušas algotos pagaidu sabiedriskos darbus vai dalību Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība" (norāda darbu beigšanas datumu).

(MK 20.12.2011. noteikumu Nr.983 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 314)

6.2 Nacionālie bruņotie spēki 10 darbdienu laikā pēc pārskata mēneša beigām elektroniski iesniedz aģentūrā personu sarakstu, par kurām veicamas obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta par pārskata mēnesi. Minētajā sarakstā iekļauj tikai tās personas, kuras pārskata mēnesī:

6.21. uzsākušas valsts aizsardzības dienesta tiešo dienesta pienākumu izpildi;

6.22. pārtraukušas valsts aizsardzības dienesta tiešo dienesta pienākumu izpildi.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

7. Šo noteikumu 6.1 un 6.punktā minēto sarakstu iesniedz elektroniski.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

8. (Svītrots ar MK 10.03.2008. noteikumiem Nr. 160)

9. (Svītrots ar MK 10.03.2008. noteikumiem Nr. 160)

10. Aģentūra šo noteikumu 3., 3.1 un 3.2 punktā minētās personas reģistrē kā pensiju apdrošināšanai pakļautās personas, bet šo noteikumu 4.1 un 4.2 punktā minētās personas – kā apdrošināšanai pret bezdarbu un invaliditātes apdrošināšanai pakļautās personas.

(MK 28.03.2023. noteikumu Nr. 150 redakcijā)

10.1 Aģentūra šo noteikumu 4.3 punktā minētās personas reģistrē kā invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes, paternitātes un slimības apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu un vecāku apdrošināšanai pakļautās personas.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

11. Informāciju par personām, par kurām veicamas obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta, norādot personu skaitu un nepieciešamās obligāto iemaksu summas, aģentūra 15 dienu laikā pēc pārskata mēnesim sekojošā mēneša beigām iesniedz:

11.1. (svītrots ar MK 28.03.2023. noteikumiem Nr. 150);

11.2. (svītrots ar MK 28.03.2023. noteikumiem Nr. 150);

11.3. Finanšu ministrijā – par šo noteikumu 3.6. un 3.7. apakšpunktā, 3.1, 3.2, 4.1 un 4.2 punktā minētajām personām;

11.4. Labklājības ministrijā – par šo noteikumu 3.6. un 3.7. apakšpunktā, 3.1, 3.24.1 un 4.2 punktā minētajām personām;

11.5. (svītrots ar MK 28.03.2023. noteikumiem Nr. 150);

11.6. (svītrots ar MK 28.03.2023. noteikumiem Nr. 150);

11.7. Nodarbinātības valsts aģentūrā – par šo noteikumu 3.7. apakšpunktā minētajām personām;

11.8. Nacionālajos bruņotajos spēkos – par šo noteikumu 3.10. apakšpunktā un 4.3 punktā minētajām personām.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr. 770 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.04.2015. noteikumiem Nr. 156; MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 326; MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 314; MK 28.03.2023. noteikumiem Nr. 150; MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 342)

12. Obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta attiecīgi valsts pensiju speciālajā budžetā, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā un nodarbinātības speciālajā budžetā tiek ieskaitītas:

12.1. (svītrots ar MK 28.03.2023. noteikumiem Nr. 150);

12.2. (svītrots ar MK 28.03.2023. noteikumiem Nr. 150);

12.3. no Labklājības ministrijas pamatbudžeta līdzekļiem – par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem bērna kopšanas pabalstu, par personām, kuras saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu, par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, un par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus vai piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība", ņemot vērā aģentūras iesniegto šo noteikumu 11.4. apakšpunktā minēto informāciju;

12.4. (svītrots ar MK 28.03.2023. noteikumiem Nr. 150);

12.5. no Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta līdzekļiem – par personām, kuras pilda valsts aizsardzības dienestu tiešo dienesta pienākumu izpildes laikā, ņemot vērā aģentūras iesniegto šo noteikumu 11.8. apakšpunktā minēto informāciju.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr. 770 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.01.2018. noteikumiem Nr. 69; MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 326; MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 314; MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 342; MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 69)

13. Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātās valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai finansēšanas plānā tiek sadalītas 1/12 daļas apmērā no gada summas katram mēnesim.

13.1 Obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta par šo noteikumu 3., 3.1, 3.24.1 un 4.2 punktā minētajām personām tiek veiktas līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai vai valsts vecuma pensijas piešķiršanai (tai skaitā priekšlaicīgi).

(MK 28.03.2023. noteikumu Nr. 150 redakcijā)

III. Obligātās iemaksas no valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem

14. Pensiju apdrošināšanai tiek veiktas obligātās iemaksas:

14.1. no nodarbinātības speciālā budžeta par personām, kuras saņem bezdarbnieka pabalstu, — 20 procentu apmērā no bezdarbnieka pabalsta;

14.2. no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta par personām ar invaliditāti, kuras nav reģistrētas kā darba ņēmēji vai nav obligāti sociāli apdrošinātas kā pašnodarbinātie (ne ilgāk kā līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai vai valsts vecuma pensijas piešķiršanai (tai skaitā priekšlaicīgi)) — 20 procentu apmērā no iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 50 procentiem;

14.3. no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, – 20 procentu apmērā no maternitātes, paternitātes vai slimības pabalsta;

14.4. no darba negadījumu speciālā budžeta par personām ar invaliditāti, kuras nav reģistrētas kā darba ņēmēji vai nav obligāti sociāli apdrošinātas kā pašnodarbinātie, ja šo personu invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība (ne ilgāk kā līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai vai valsts vecuma pensijas piešķiršanai (tai skaitā priekšlaicīgi)), — 20 procentu apmērā no atlīdzības par darbspēju zudumu;

14.5. no darba negadījumu speciālā budžeta par personām, kuras saņem slimības pabalstu, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, — 20 procentu apmērā no slimības pabalsta;

14.6. (svītrots ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 69);

14.7. no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta par personām, kuras kopj bērnu un saņem vecāku pabalstu, – 20 procentu apmērā no vecāku pabalsta.

(Grozīts ar MK 10.03.2008. noteikumiem Nr. 160; MK 16.12.2008. noteikumiem Nr. 1028; MK 13.03.2012. noteikumiem Nr. 178; MK 18.12.2012. noteikumiem Nr. 877; MK 17.09.2013. noteikumiem Nr. 862; MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 66; MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 69)

15. Apdrošināšanai pret bezdarbu tiek veiktas obligātās iemaksas no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta vai no darba negadījumu speciālā budžeta, ja personas invaliditātes vai slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība. Obligātās iemaksas tiek veiktas Ministru kabineta noteiktajā apmērā atbilstoši obligāto iemaksu likmes sadalījumam pa sociālās apdrošināšanas veidiem no slimības pabalsta par personām, kuras saņem slimības pabalstu, no paternitātes pabalsta par personām, kuras saņem paternitātes pabalstu vai no maternitātes pabalsta par personām, kuras saņem maternitātes pabalstu, izņemot:

15.1. darba ņēmējus, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai kuriem ir piešķirta izdienas pensija vai personas ar invaliditāti – valsts speciālo pensiju saņēmējas;

15.2. pašnodarbinātos;

15.3. ārvalstu darba ņēmējus pie darba devēja – ārvalstnieka;

15.4. iekšzemes darba ņēmējus pie darba devēja – ārvalstnieka, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai kuriem ir piešķirta izdienas pensija vai personas ar invaliditāti – valsts speciālo pensiju saņēmējas;

15.5. personas, kurām piešķirta izdienas pensija;

15.6. pašnodarbinātā laulāto, kurš brīvprātīgi pievienojies valsts sociālajai apdrošināšanai.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr. 938; MK 16.12.2008. noteikumiem Nr. 1028; MK 13.03.2012. noteikumiem Nr. 178; MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 66; MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 326)

15.1 (Svītrots ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 69)

15.2 Invaliditātes apdrošināšanai tiek veiktas obligātās iemaksas no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta normatīvajos aktos par obligāto iemaksu likmes sadalījumu pa sociālās apdrošināšanas veidiem noteiktajā apmērā: no maternitātes pabalsta – par personām, kuras saņem maternitātes pabalstu, vai no paternitātes pabalsta – par personām, kuras saņem paternitātes pabalstu, izņemot darba ņēmējus, iekšzemes darba ņēmējus pie darba devēja – ārvalstnieka – un pašnodarbinātos, ja šīs personas sasniegušas vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai šīm personām ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi).

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.178 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2012.)

15.3 (Svītrots ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 69)

15.4 Apdrošināšanai pret bezdarbu tiek veiktas obligātās iemaksas no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta par personām, kuras kopj bērnu un saņem vecāku pabalstu. Obligātās iemaksas no vecāku pabalsta tiek veiktas normatīvajos aktos par obligāto iemaksu likmes sadalījumu pa sociālās apdrošināšanas veidiem noteiktajā apmērā, izņemot šo noteikumu 15.1., 15.2.15.3.15.4., 15.5. un 15.6. apakšpunktā ​​​​​​​ minētās personas.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 69 redakcijā)

15.5 Invaliditātes apdrošināšanai tiek veiktas obligātās iemaksas no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta normatīvajos aktos par obligāto iemaksu likmes sadalījumu pa sociālās apdrošināšanas veidiem noteiktajā apmērā – no vecāku pabalsta par personām, kuras kopj bērnu un saņem vecāku pabalstu, izņemot darba ņēmējus, iekšzemes darba ņēmējus pie darba devēja – ārvalstnieka – un pašnodarbinātos, ja šīs personas sasniegušas vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai šīm personām ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi).

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 69 redakcijā)

16. Aģentūra šo noteikumu 14. punktā minētās personas reģistrē kā pensiju apdrošināšanai pakļautās personas, šo noteikumu 15. un 15.4 punktā minētās personas – kā apdrošināšanai pret bezdarbu pakļautās personas, bet šo noteikumu 15.2 un 15.5 punktā minētās personas – kā invaliditātes apdrošināšanai pakļautās personas.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 69 redakcijā)

IV. Obligāto iemaksu reģistrēšana sociāli apdrošināto personu kontos

16.1 Aģentūra divu mēnešu laikā pēc pārskata mēneša beigām nodrošina obligāto iemaksu reģistrēšanu sociāli apdrošināto personu kontos:

16.11. pensiju apdrošināšanai — šo noteikumu 3., 3.1 un 14.punktā minētajām personām;

16.12. apdrošināšanai pret bezdarbu – šo noteikumu 4.14.315. un 15.4 punktā minētajām personām;

16.13. invaliditātes apdrošināšanai – šo noteikumu 4.1, 4.315.2 un 15.5 punktā minētajām personām;

16.14. maternitātes, paternitātes un slimības apdrošināšanai – šo noteikumu 4.3 punktā minētajām personām;

16.15. vecāku apdrošināšanai – šo noteikumu 4.3 punktā minētajām personām.

16.16. (apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.01.2025.; sk. 30. punktu);

16.17. (apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.01.2025.; sk. 30. punktu).

(Grozīts ar MK 10.03.2008. noteikumiem Nr. 160; MK 16.12.2008. noteikumiem Nr. 1028; MK 21.07.2009. noteikumiem Nr. 790; MK 18.12.2012. noteikumiem Nr .877; MK 28.03.2023. noteikumiem Nr. 150; MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 342; MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 69; 16.11. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauta noteikumu redakcijā uz 01.01.2025., sk. grozījumu 2. punktu; 16.12. un 16.13. apakšpunkts zaudē spēku 01.01.2025., sk. 29. punktu)

16.2 Ja vienlaikus persona atrodas vairāk nekā vienā sociāli apdrošinātas personas statusā, par kuru veicamas obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem, obligātās iemaksas reģistrē no valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem.

(MK 21.07.2009. noteikumu Nr.790 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1578)

16.3 Ja vienlaikus persona atrodas vairāk nekā vienā sociāli apdrošinātas personas statusā, par kuru veicamas obligātās iemaksas no valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem, obligātās iemaksas reģistrē no apmēra ziņā lielākā iemaksu objekta.

(MK 21.07.2009. noteikumu Nr.790 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1578)

16.4 Ja vienlaikus persona atrodas vairāk nekā vienā sociāli apdrošinātas personas statusā, par kuru veicamas obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem, un obligāto iemaksu objektu apmēri ir vienādi, obligātās iemaksas reģistrē tam apdrošinātās personas statusam, kurš apdrošināts lielākam apdrošināšanas veidu skaitam.

(MK 21.07.2009. noteikumu Nr.790 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1578)

16.5 (Punkts stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.01.2025., sk. grozījumu 2. punktu)

17. (Svītrots ar MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 314)

V. Noslēguma jautājumi

18. Noteikumu 11.punkts stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri. Par pārskata periodu līdz 2001.gada 31.decembrim informāciju par personām, par kurām veicamas obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta, norādot personu skaitu un nepieciešamās obligāto iemaksu summas, aģentūra 15 dienu laikā pēc pārskata mēneša beigām iesniedz:

18.1. Aizsardzības ministrijā — par šo noteikumu 3.1., 3.3. un 4.1.apakšpunktā minētajām personām;

18.2. Finanšu ministrijā — par šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajām personām;

18.3. Labklājības ministrijā — par šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajām personām.

(Grozīts ar MK 30.03.2004. noteikumiem Nr.195)

19. Noteikumu 12.punkts stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri. Par pārskata periodu līdz 2001.gada 31.decembrim obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta attiecīgi valsts pensiju speciālajā budžetā un nodarbinātības speciālajā budžetā tiek ieskaitītas:

19.1. no Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta līdzekļiem — par obligātā aktīvā militārā dienesta karavīriem un personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā tādas personas laulātais, kurai piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu un kura pilda diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstī, ņemot vērā aģentūras iesniegto šo noteikumu 18.1.apakšpunktā minēto informāciju;

19.2. no Labklājības ministrijas pamatbudžeta līdzekļiem — par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, ņemot vērā aģentūras iesniegto šo noteikumu 18.3.apakšpunktā minēto informāciju.

20. Noteikumu 17.punkts stājas spēkā ar 2001.gada 1.jūliju. Par pārskata periodu līdz 2001.gada 30.jūnijam šo noteikumu 3. un 14.punktā minētās obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai un iemaksas 20 procentu apmērā no sociāli apdrošinātās personas iemaksu objekta veido pensijas kapitālu.

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 6.janvāra noteikumus Nr.3 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 6., 322./325.nr.).

22. Laikposmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim par šo noteikumu 3.7.apakšpunktā minētajām personām:

22.1. aģentūra 15 dienu laikā pēc pārskata mēnesim sekojošā mēneša beigām iesniedz informāciju Labklājības ministrijā un Nodarbinātības valsts aģentūrā, norādot personu skaitu un nepieciešamās obligāto iemaksu summas;

22.2. Nodarbinātības valsts aģentūra ieskaita obligātās iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā no darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" otrajai kārtai pieejamiem Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem un valsts budžeta līdzfinansējuma.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1369 redakcijā)

23. Nodarbinātības valsts aģentūra obligātās iemaksas par šo noteikumu 3.7.apakšpunktā minētajām personām, kuras algotos pagaidu sabiedriskos darbus veikušas no 2012.gada 1.janvāra, ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā ne vēlāk kā līdz 2012.gada 30.jūnijam.

(MK 20.12.2011. noteikumu Nr.983 redakcijā)

24. Saeima un nozaru ministrijas līdz 2015. gada 30. janvārim iesniedz aģentūrā informāciju par šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajām personām, par kurām nav veiktas obligātās iemaksas, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, datumu, kad persona izbraukusi uz attiecīgo ārvalsti kā tādas personas laulātais, kurai piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu un kura pilda diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstī, kā arī datumu, kad persona atgriezusies no attiecīgās ārvalsts kā tādas personas laulātais, kurai piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu un kura pilda diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstī.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr.770 redakcijā)

25. Aģentūra, pamatojoties uz šo noteikumu 24. punktā saņemto informāciju, līdz 2015. gada 31. martam Saeimā un nozaru ministrijās iesniedz informāciju par personām, par kurām veicamas obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī nepieciešamo obligāto iemaksu summu un periodu, par kuru jāveic obligātās iemaksas.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr.770 redakcijā)

26. Saeima un nozaru ministrijas mēneša laikā pēc šo noteikumu 25. punktā minētās informācijas saņemšanas veic obligātās iemaksas.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr.770 redakcijā)

27. Nodarbinātības valsts aģentūra obligātās iemaksas par personām, kuras laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. aprīlim piedalījušās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība", ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā līdz 2022. gada 30. jūnijam.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 314 redakcijā)

28. Laikposmā no 2022. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 31. decembrim par personu, kura kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem bērna kopšanas pabalstu un vienlaikus vecāku pabalstu:

28.1. obligātās iemaksas šīs personas pensijas, bezdarba un invaliditātes apdrošināšanai tiek veiktas no obligāto iemaksu objekta, ko veido vecāku pabalsta un bērna kopšanas pabalsta apmērs;

28.2. obligātās iemaksas tiek veiktas no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 69 redakcijā)

29. Šo noteikumu 16.12. un 16.13. apakšpunkts zaudē spēku 2025. gada 1. janvārī.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 69 redakcijā)

30. Šo noteikumu 16.16. un 16.17. apakšpunkts stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 69 redakcijā; 16.16. un 16.17. apakšpunkts iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.01.2025.)

Ministru prezidents A.Bērziņš

Labklājības ministrs A.Požarnovs
Pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 5. jūnija noteikumiem Nr. 230

Personas, par kurām veicamas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta
par _____.gada ____________________

 
(iestādes nosaukums)
Nr.p.k.Personas kodsVārds, uzvārdsSākuma datumsBeigu datums
12345
     

Z.v.

Iestādes vadītājs  
 (paraksts un tā atšifrējums)
Labklājības ministrs A.Požarnovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 230Pieņemts: 05.06.2001.Stājas spēkā: 14.06.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 91, 13.06.2001.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
25244
{"selected":{"value":"01.02.2024","content":"<font class='s-1'>01.02.2024.-31.12.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2025","iso_value":"2025\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2025.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.02.2024","iso_value":"2024\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2024.-31.12.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.07.2023","iso_value":"2023\/07\/04","content":"<font class='s-1'>04.07.2023.-31.01.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2023","iso_value":"2023\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2023.-03.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.05.2022","iso_value":"2022\/05\/27","content":"<font class='s-1'>27.05.2022.-31.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.06.2020","iso_value":"2020\/06\/02","content":"<font class='s-1'>02.06.2020.-26.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.02.2018","iso_value":"2018\/02\/08","content":"<font class='s-1'>08.02.2018.-01.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.02.2017","iso_value":"2017\/02\/03","content":"<font class='s-1'>03.02.2017.-07.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.04.2015","iso_value":"2015\/04\/09","content":"<font class='s-1'>09.04.2015.-02.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.12.2014","iso_value":"2014\/12\/19","content":"<font class='s-1'>19.12.2014.-08.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-18.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.11.2013","iso_value":"2013\/11\/30","content":"<font class='s-1'>30.11.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-29.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.03.2012","iso_value":"2012\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2012.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-16.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2009","iso_value":"2009\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2009","iso_value":"2009\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2009.-31.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-28.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.03.2008","iso_value":"2008\/03\/14","content":"<font class='s-1'>14.03.2008.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.09.2007","iso_value":"2007\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2007.-13.03.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-07.09.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.08.2004","iso_value":"2004\/08\/07","content":"<font class='s-1'>07.08.2004.-31.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.05.2004","iso_value":"2004\/05\/15","content":"<font class='s-1'>15.05.2004.-06.08.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.04.2004","iso_value":"2004\/04\/03","content":"<font class='s-1'>03.04.2004.-14.05.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2004","iso_value":"2004\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2004.-02.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.08.2003","iso_value":"2003\/08\/16","content":"<font class='s-1'>16.08.2003.-31.12.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.06.2001","iso_value":"2001\/06\/14","content":"<font class='s-1'>14.06.2001.-15.08.2003.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.02.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"