Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Nodokļu atbalsta pasākuma likums

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā lietotie termini atbilst likumā “Par nodokļiem un nodevām” lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā lietoti arī šādi termini:

1) nodokļu atbalsta pasākums — vienu reizi veicams pasākums nokavējuma naudas un 90 procentu soda naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kuri līdz noteiktam datumam samaksā nodokļu atbalsta pasākuma pamatparādu un ar to saistīto soda naudu 10 procentu apmērā;

2) nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāds — nodokļu pamatparāds, kas noteikts sadalījumā pa nodokļu veidiem pēc stāvokļa 2011.gada 1.septembrī un nav samaksāts līdz nodokļu atbalsta pasākuma uzsākšanas dienai. Nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds tiek noteikts katras pašvaldības administratīvās teritorijas ietvaros;

3) nodokļu atbalsta pasākuma maksājums — nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāds un 10 procenti ar to saistītās soda naudas, ja tāda ir aprēķināta.

2.pants. Likuma mērķis

(1) Likuma mērķis ir, īstenojot vienu reizi veicamu pasākumu, atvieglot nodokļu maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu parāda slogu un palielināt budžeta ieņēmumus.

(2) Nodokļu atbalsta pasākumam var pieteikties nodokļu maksātājs, kuram ir nodokļu atbalsta pasākuma maksājums šā likuma 3.pantā minētajos nodokļu veidos.

3.pants. Nodokļu atbalsta pasākuma objekti

Nodokļu atbalsta pasākums ir attiecināms uz šādiem nodokļiem:

1) iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

2) uzņēmumu ienākuma nodoklis;

3) pievienotās vērtības nodoklis;

4) akcīzes nodoklis;

5) muitas nodokļi;

6) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

7) dabas resursu nodoklis;

8) nekustamā īpašuma nodoklis.

4.pants. Nodokļu atbalsta pasākuma administrēšana

(1) Nodokļu atbalsta pasākumu attiecībā uz šā likuma 3.panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minētajiem nodokļiem un ar tiem saistītajiem maksājumiem administrē Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Nodokļu atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītajiem maksājumiem administrē pašvaldība, ja tā līdz Ministru kabineta noteiktajam nodokļa atbalsta pasākuma uzsākšanas datumam likuma “Par pašvaldībām46.pantā noteiktajā kārtībā ir izdevusi saistošos noteikumus par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

(3) Lai pieteiktos nodokļu atbalsta pasākumam, nodokļu maksātājs iesniedz nodokļu administrācijai iesniegumu par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtību.

(4) Nodokļu administrācija, izskatījusi šā panta trešajā daļā minēto iesniegumu, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu;

2) lēmumu par atteikumu piemērot nodokļu atbalsta pasākumu.

(5) Nodokļu administrācija pieņem šā panta ceturtajā daļā minēto lēmumu 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā.

(6) Ja nodokļu maksātājs ir iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestam precizētu nodokļa deklarāciju ar nodokļa samaksas termiņu līdz nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāda noteikšanas datumam, šā panta piektajā daļā noteiktais termiņš pagarināms par nodokļu normatīvajos aktos noteikto dienu skaitu nodokļu administrēšanas pasākumu veikšanai.

(7) Nodokļu administrācija lēmumā par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu norāda šādu informāciju sadalījumā pa nodokļu veidiem:

1) nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāds;

2) ar nodokļu atbalsta pasākuma pamatparādu saistītā nokavējuma nauda nodokļu atbalsta pasākuma uzsākšanas datumā;

3) ar nodokļu atbalsta pasākuma pamatparādu saistītā soda nauda, ja tāda ir aprēķināta, nodokļu atbalsta pasākuma uzsākšanas datumā;

4) nodokļu atbalsta pasākuma maksājuma samaksas termiņi.

(8) Ja nodokļu administrācija pieņem lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nodokļa maksājumam, kura samaksas termiņš pagarināts likuma “Par nodokļiem un nodevām24.pantā noteiktajā kārtībā, nodokļu administrācija atceļ lēmumu par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu nesamaksātajai summai.

5.pants. Nodokļu atbalsta pasākuma uzsākšanas datums

(1) Nodokļu atbalsta pasākums tiek uzsākts Ministru kabineta noteiktajā datumā.

(2) Ja pirms nodokļu atbalsta pasākuma uzsākšanas datuma nodokļu maksātājam ir paziņots par nodokļu revīzijas (audita) vai datu atbilstības pārbaudes veikšanu, par nodokļu atbalsta pasākuma uzsākšanas dienu šim nodokļu maksātājam uzskatāma nākamā diena pēc tam, kad nodokļu administrācija paziņojusi lēmumu par nodokļu revīzijas (audita) vai datu atbilstības pārbaudes rezultātiem.

6.pants. Ministru kabineta kompetence nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanā

Lai īstenotu nodokļu atbalsta pasākumu, Ministru kabinets nosaka:

1) nodokļu atbalsta pasākuma uzsākšanas datumu;

2) nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtību, tai skaitā veidlapas paraugu informācijas pieprasījumam par nodokļu atbalsta pasākuma maksājumu un iesniegumam par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā, kā arī šā iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtību;

3) nodokļu atbalsta pasākuma ietvaros veicamo nodokļu un ar tiem saistīto maksājumu ieskaitīšanas kārtību.

7.pants. Deklarāciju precizējumi

(1) Triju mēnešu laikā no nodokļu atbalsta pasākuma uzsākšanas datuma, pirms Valsts ieņēmumu dienestam iesniegts iesniegums par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā, nodokļu maksātājam ir tiesības precizēt nodokļu deklarācijas, kurās nodokļu maksājuma samaksas termiņš ir noteikts līdz nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāda noteikšanas datumam, ņemot vērā likuma “Par nodokļiem un nodevām16.panta 6.punktā noteikto ierobežojumu. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tiek precizētas likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu20.1 pantā noteiktajā termiņā un kārtībā.

(2) Pēc tam kad Valsts ieņēmumu dienestam iesniegts iesniegums par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā, nodokļu maksātājam nav tiesību iesniegt deklarāciju precizējumus, kuri attiecināmi uz nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāda rašanās periodu.

8.pants. Nodokļu atbalsta pasākuma maksājuma samaksas termiņa pagarinājums

(1) Nodokļu maksātājam iesniegumā par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā ir tiesības lūgt nodokļu atbalsta pasākuma maksājuma samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu.

(2) Nodokļu atbalsta pasākuma ietvaros nodokļu administrācijai ir tiesības piešķirt samaksas termiņa pagarinājumu atbilstoši šādiem ierobežojumiem:

1) nodokļu atbalsta pasākuma maksājums sadalāms vienādās daļās, un tas maksājams reizi mēnesī;

2) nodokļu atbalsta pasākuma maksājuma samaksas termiņš var tikt pagarināts līdz 60 mēnešiem;

3) nodokļu atbalsta pasākuma mēneša maksājums ir vismaz 50 latu katrā nodokļu veidā.

(3) Nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš ir pagarināts nodokļu atbalsta pasākuma ietvaros, likuma “Par nodokļiem un nodevām29.panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda nodokļu atbalsta pasākuma ietvaros netiek piemērota.

9.pants. Nodokļu atbalsta pasākuma ietvaros veicamie maksājumi

(1) Nodokļu maksātājs saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu veic nodokļu atbalsta pasākuma maksājumus likuma “Par nodokļiem un nodevām23.1 pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Ja nodokļu maksātājs neveic trīs maksājumus nodokļu atbalsta pasākuma lēmumā par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu noteiktajos termiņos vai neveic kārtējos nodokļu maksājumus nodokļu likumos noteiktajos termiņos, vai noteiktajos termiņos neveic nodokļu maksājumus, kuru samaksas termiņš pagarināts likuma “Par nodokļiem un nodevām24.pantā noteiktajā kārtībā pirms nodokļu atbalsta pasākuma uzsākšanas:

1) nodokļu administrācija atceļ lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu;

2) nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāda atlikumam tiek atjaunota nokavējuma nauda pilnā apmērā no nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāda rašanās dienas;

3) tiek saglabāta soda nauda pilnā apmērā, ja tāda ir aprēķināta.

10.pants. Nokavējuma naudas un soda naudas dzēšana

Ja nodokļu maksātājs samaksā nodokļu atbalsta pasākuma maksājumu, nodokļu administrācija 21 dienas laikā no nodokļu atbalsta pasākuma maksājuma samaksas pilnā apmērā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtību pieņem lēmumu par nokavējuma naudas dzēšanu attiecībā uz nodokļu atbalsta pasākuma maksājumu un 90 procentu soda naudas, ja tāda ir aprēķināta, dzēšanu attiecībā uz nodokļu atbalsta pasākuma maksājumu.

11.pants. Maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process

(1) Ja nodokļu maksātājam ir pasludināts ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process vai ierosināts tiesiskās aizsardzības process, piedalīšanās nodokļu atbalsta pasākumā ir pieļaujama tiktāl, ciktāl tā nav pretrunā ar maksātnespēju reglamentējošos normatīvajos aktos paredzēto regulējumu, izņemot gadījumu, kad dalība nodokļu atbalsta pasākumā nodrošina nodokļu maksātājam labvēlīgākus nosacījumus un šie nosacījumi neierobežo citu kreditoru tiesības vairāk, nekā tas nepieciešams tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna sekmīgai īstenošanai.

(2) Nodokļu maksātājam nav tiesību piedalīties nodokļu atbalsta pasākumā, ja tiesa ir pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu.

12.pants. Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņa

(1) Nodokļu maksātājam, kura nokavēto nodokļu maksājumu piedziņa uzsākta likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā, ir tiesības pieteikties nodokļu atbalsta pasākumam. Nodokļu maksātājs sedz lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu izpildes izdevumus.

(2) Nodokļu atbalsta pasākuma laikā neuzsāk, bet uzsākto izpildes lietvedību par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu aptur attiecībā uz tiem nodokļu parādiem, par kuriem nodokļu administrācija ir pieņēmusi lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu. Šādā gadījumā likuma “Par nodokļiem un nodevām26.1 pantā minētie nodokļu administrācijas lēmumu izpildes nodrošinājuma līdzekļi tiek saglabāti.

(3) Ja lēmums par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu ir zaudējis spēku, nokavētie nodokļu maksājumi tiek piedzīti likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā.

13.pants. Nodokļu administrācijas lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

(1) Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas lēmumu, kas pieņemts nodokļu atbalsta pasākuma ietvaros, var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.

(3) Pašvaldības amatpersonas lēmums, kas pieņemts nodokļu atbalsta pasākuma ietvaros attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli, apstrīdams un pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(4) Uz nodokļu administrācijas lēmumu, kas pieņemts nodokļu atbalsta pasākuma ietvaros, attiecināms likuma “Par nodokļiem un nodevām38.pantā minētais pierādījumu nodrošināšanas pienākums.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 26.jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2012.gada 9.augustā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nodokļu atbalsta pasākuma likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 26.07.2012.Stājas spēkā: 23.08.2012.Tēma: Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 125, 09.08.2012. OP numurs: 2012/125.1
Saistītie dokumenti
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
250690
23.08.2012
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)