Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr.282

Rīgā 2012.gada 27.jūnijā (prot. Nr.30 42.§)

Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''

1. Atbalstīt šādus ''Koncepcijā par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā'' (turpmāk - koncepcija) ietvertos risinājuma variantus:

1.1. sadaļā "Likumi un Ministru kabineta noteikumi, Ministru kabineta rīkojumi, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi un Latvijas Bankas noteikumi":

1.1.1.  B variantu, kas paredz grozīt likumus, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvos noteikumus un Latvijas Bankas noteikumus līdz euro ieviešanas dienai - 2014.gada 1.janvārim;

1.1.2.  C variantu, kas paredz grozīt Ministru kabineta noteikumus, rīkojumus, instrukcijas un ieteikumus, kas ir būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai un ērtai pārejai uz euro (normatīvos aktus, kuros minētas latos izteiktas naudas summas, kas jākonvertē uz euro), līdz 2014.gada 1.janvārim, bet normatīvos aktus, kas nav būtiski, - triju gadu laikā, sākot ar 2013.gada 1.jūliju, kad tiks pieņemts Eiropas Savienības Padomes (turpmāk - Padome) lēmums par valūtas maiņas kursa noteikšanu;

1.2. sadaļā "Pašvaldību saistošie noteikumi" - C variantu, kas paredz likumā par euro ieviešanu noteikt, ka pašvaldību saistošie noteikumi jāgroza līdz euro ieviešanas dienai.

2. Noteikt Finanšu ministriju par atbildīgo institūciju, bet pārējās ministrijas par līdzatbildīgām institūcijām koncepcijas īstenošanā.

3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izstrādāt un finanšu ministram līdz 2012.gada 27.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par euro ieviešanu un normatīvo aktu grozījumu projektus tiesiskās konverģences nodrošināšanai, pievienojot Eiropas Centrālās bankas atzinumu par tiem.

4. Visām ministrijām līdz Padomes lēmuma pieņemšanai par valūtas maiņas kursa noteikšanu atbilstoši kompetencei sagatavot grozījumus likumos saistībā ar euro ieviešanu.

5. Likumprojektus par grozījumiem likumos, kuri nav būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai (likumos, kuri satur atsauci uz latiem vai citus nosacījumus, ko nebūtiski ietekmēs euro ieviešana), ministrijām līdz 2013.gada 15.jūlijam iesniegt Finanšu ministrijā un Tieslietu ministrijā atzinuma sniegšanai un līdz 2013.gada 22.jūlijam iesniegt Finanšu ministrijā tālākai virzībai. Finanšu ministram līdz 2013.gada 1.augustam minētos likumprojektus iesniegt Ministru kabinetā. Valsts kancelejai sagatavot Ministru kabineta sēdē atbalstītos likumprojektus nosūtīšanai uz Saeimu apstiprināšanai vienotā likumprojektu paketē.

6. Likumprojektus par grozījumiem likumos, kuri ir būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai un ērtai pārejai uz euro (likumos, kuros minētas latos izteiktas naudas summas, kas jākonvertē uz euro, un kuri atbilstoši Latvijas Nacionālajā eiro ieviešanas plānā noteiktajiem pamatprincipiem nodrošina, lai valūtas maiņas dēļ pēc iespējas mazāk tiktu traucēta katra Latvijas sabiedrības locekļa ikdiena), ministrijām pabeigt izstrādāt, ņemot vērā Padomes noteikto valūtas maiņas kursu, un līdz 2013.gada 2.septembrim iesniegt Finanšu ministrijā un Tieslietu ministrijā atzinuma sniegšanai. Līdz 2013.gada 20.septembrim minētos likumprojektus iesniegt Finanšu ministrijā tālākai virzībai. Finanšu ministram līdz 2013.gada 1.oktobrim iesniegt tos Ministru kabinetā. Valsts kancelejai sagatavot Ministru kabineta sēdē atbalstītos likumprojektus nosūtīšanai uz Saeimu apstiprināšanai vienotā likumprojektu paketē.

7. Visām ministrijām atbilstoši kompetencei sagatavot Ministru kabineta noteikumu, rīkojumu, instrukciju un ieteikumu projektus:

7.1. kas ir būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai, un līdz 2013.gada 1.oktobrim iesniegt tos noteiktā kārtībā Ministru kabinetā;

7.2. kas nav būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai, un līdz 2016.gada 1.jūlijam iesniegt tos noteiktā kārtībā Ministru kabinetā.

8. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju izstrādāt vadlīnijas koncepcijas īstenošanai.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā -
zemkopības ministre L.Straujuma(Ministru kabineta
2012.gada 27.jūnija
rīkojums Nr.282)

Koncepcija par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā

I. Esošās situācijas izklāsts

Ar 2006. gada 6. marta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 148 tika apstiprināts Latvijas Nacionālais eiro ieviešanas plāns. Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna 1. pielikumā "Pasākumu plāns Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" (turpmāk - Pasākumu plāns) Valsts administrācijas darba grupai Juridisko jautājumu sadaļā ir uzdoti sekojoši pasākumi:

- atkārtoti apkopot informāciju par normatīvajiem aktiem, kuros nepieciešams veikt grozījumus saistībā ar eiro ieviešanu (pirmo reizi VADG apkopoja šo informāciju 2006. gada janvārī, un atkārtoti informācija tika apkopota 2011. gada septembrī);

- sagatavot koncepcijas projektu par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā;

- izstrādāt Euro ieviešanas likumu, lai regulētu ar eiro ieviešanu saistītos vispārīgos jautājumus;

- nodrošināt normatīvo aktu, t.sk. pašvaldību saistošo noteikumu, pielāgošanu eiro ieviešanai.

Saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā, nepieciešams nolemt, kādā veidā tiks sakārtoti normatīvie akti, kuros minēti lati, konkrētas naudas summas latos, Latvijas Bankas noteiktais valūtas kurss vai citi nosacījumi, kurus nepieciešams grozīt saistībā ar eiro ieviešanu.

Vienlaicīgi ar Euro ieviešanas likumprojekta pieņemšanu tiks grozīti arī tie tiesību akti, kas nepieciešami normatīvo aktu tiesiskās konverģences nodrošināšanai (1. pielikums).

Saskaņā ar Pasākumu plāna 1.1. apakšpunktu ministrijas un citas atbildīgās institūcijas līdz 2011. gada septembrim sniedza informāciju par to kompetencē esošiem tiesību aktiem, kas būtu jāgroza saistībā ar eiro ieviešanu. Pēc ministriju un citu atbildīgo institūciju iesniegtās informācijas apkopošanas tika konstatēts, ka tiesību akti, kuros nepieciešami grozījumi saistībā ar eiro ieviešanu, 2011. gada augustā bija šādi:

1) 114 likumi (2. pielikums);

2) 805 Ministru kabineta noteikumi (3. pielikums);

3) 23 Ministru kabineta rīkojumi (4. pielikums);

4) 40 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi (5. pielikums);

5) 32 Latvijas Bankas noteikumi (6. pielikums);

6) 11 Ministru kabineta instrukcijas un ieteikumi (8. pielikums).

Ministrijas un citas atbildīgās institūcijas tika aicinātas izvērtēt iespējamo grozījumu apjomu, iedalot tos divās grupās:

1. grupa: grozījumi, kas ir būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai un ērtai pārejai uz eiro un kuru izstrādāšanai nepieciešams zināt Eiropas Savienības Padomes (turpmāk -Padome) noteikto maiņas kursu. Par būtiskiem normatīvo aktu grozījumiem galvenokārt uzskatāmi tie grozījumi, kas satur naudas summas izteiktas Latvijas latos (turpmāk - latos), kas pēc eiro ieviešanas būs jākonvertē, un, kas atbilstoši Latvijas nacionālajā eiro ieviešanas plānā noteiktajiem pamatprincipiem nodrošina, lai valūtas nomaiņas dēļ pēc iespējas mazāk tiktu traucēta katra Latvijas sabiedrības locekļa ikdiena.

2. grupa: grozījumi, kas ir nebūtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai un kuros nav nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu. Par nebūtiskiem normatīvo aktu grozījumiem galvenokārt uzskatāmi tie grozījumi, kas satur informāciju latos vai citus nosacījumus, ko tikai nedaudz ietekmēs eiro ieviešana.

Apkopojot iesniegto informāciju (sk. 2., 3., 4., 5. un 6. pielikumu), tika konstatēts, ka 2011. gada augustā grozījumi:

1) kas ir būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai un ērtai pārejai uz eiro, ir veicami 70 likumos, 432 Ministru kabineta noteikumos, 3 Ministru kabineta rīkojumos, 31 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumos un 32 Latvijas Bankas noteikumos;

2) kas nav būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai, ir veicami 45 likumos, 355 Ministru kabineta noteikumos, 4 Ministru kabineta rīkojumos, 9 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumos.

Ņemot vērā intensīvo normatīvo aktu sakārtošanas procesu un laika periodu līdz Ministru kabineta noteiktajam mērķa datumam eiro ieviešanai Latvijā 2014. gada 1. janvārī, minētie skaitļi var mainīties, jo tiek pieņemti jauni normatīvie akti un spēku zaudē spēkā esošie normatīvie akti.

Atsauces uz latiem vai konkrētām to summām ir arī pašvaldību saistošajos noteikumos. Latvijā 2012. gada martā ir 119 pašvaldības, kuru izdotajos saistošajos noteikumos nepieciešami grozījumi saistībā ar eiro ieviešanu. Nepieciešams, lai arī pašvaldībām būtu skaidri noteikts tiesību aktu sakārtošanas process saistībā ar eiro ieviešanu, un pašvaldības varētu savlaicīgi sagatavot grozījumus izdotajos saistošajos noteikumos. Līdz ar to jāvērtē nepieciešamība Euro ieviešanas likumā iekļaut normas par pašvaldību saistošo noteikumu sakārtošanu, lai process būtu pārskatāms un savlaicīgs.

Ņemot vērā, ka saistībā ar eiro ieviešanu jāgroza ļoti daudz normatīvo aktu, nepieciešams pieņemt konceptuālu lēmumu par normatīvo aktu sakārtošanas veidu, lai tas notiktu koordinēti un savlaicīgi, kā arī, lai optimizētu normatīvo aktu sakārtošanas procesu.

Nosakot normatīvo aktu sakārtošanas veidu, jāņem vērā tas, ka precīzs valūtas maiņas kurss būs zināms tikai pēc tam, kad Padome Līguma par Eiropas Savienības darbību 140. panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā to būs fiksējusi, kas varētu notikt aptuveni pusgadu pirms eiro ieviešanas dienas, t.i. 2013. gada 1. jūlijā.

Ja netiks noteikts normatīvo aktu sakārtošanas veids un savlaicīgi netiks izdarīti nepieciešamie grozījumi, tas varētu radīt negatīvu sabiedrības attieksmi pret eiro ieviešanu, jo netiktu novērstas neskaidrības par to, kā piemērojams normatīvs akts, kurā norādītas naudas summas latos, vai arī, kur ir atsauce uz vārdu "lats". Tāpat netiktu nodrošināta savlaicīga, koordinēta un resursus taupoša pieeja normatīvo aktu sakārtošanai saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā.

Šīs koncepcijas mērķis ir noteikt vienotu normatīvo aktu sakārtošanas kārtību saistībā ar eiro ieviešanu.

II. Eiropas Savienības tiesību akti, kas saistīti ar eiro ieviešanu

Eiro ieviešanas procesa tiesisko nepārtrauktību Eiropas Savienībā regulē:

1) Padomes 1997. gada 17. jūnija Regula (EK) Nr. 1103/97 par dažiem noteikumiem attiecībā uz eiro ieviešanu (turpmāk - Regula Nr. 1103/97);

2) Padomes 1998. gada 3. maija Regula (EK) Nr. 974/98 par euro ieviešanu (turpmāk - Regula Nr. 974/98);

3) Padomes 2005. gada 21. decembra Regula Nr. 2169/2005, kas groza Padomes 1998. gada 3. maija Regulu (EK) Nr. 974/98;

4) Padomes 1998. gada 31. decembra Regula (EK) Nr. 2866/98 par maiņas kursu starp euro un to dalībvalstu valūtām, kuras pieņem euro.

Lai noteiktu normatīvo aktu sakārtošanas veidu, ir svarīgas šādas minēto Regulu prasības:

1) Regulas Nr. 974/98 1. panta b) punkts nosaka, ka "tiesiski instrumenti" ir tiesību akti, administratīvie akti, tiesas nolēmumi, līgumi, vienpusēji tiesību akti, maksāšanas instrumenti, kas nav banknotes un monētas, kā arī citi instrumenti, kas rada tiesiskas sekas;

2) Regulas Nr. 974/98 1. panta c) punktā definēts, ka "maiņas kurss ir neatsaucami fiksēts maiņas kurss, ko saskaņā ar Līguma 123. panta 4. punkta pirmo teikumu vai minētā panta 5. punktu Padome pieņēmusi katras iesaistītās dalībvalsts valūtai";

3) Regulas Nr. 974/98 14. pants nosaka, ka "ja tiesiskos instrumentos, kas pastāv dienā pirms skaidras naudas nomaiņas dienas, ir atsauces uz valstu valūtas vienībām, tad šīs atsauces uzskatāmas par atsaucēm uz eiro vienību, ņemot vērā atbilstīgos valūtas maiņas kursus. Piemēro Regulā (EK) Nr. 1103/97 ietvertos noteikumus par summu noapaļošanu";

4) Regula Nr. 1103/97 detalizēti apraksta noapaļošanas kārtību, un tās 5. pants paredz, ka naudas summas, kas jāmaksā vai par kurām jāatskaitās, noapaļo uz augšu vai leju līdz tuvākam centam. Eiropas Kopienu Tiesa lietā C-19/03 Verbraucher-Zentrale Hamburg eV v. O2 (Germany) GmbH & Co. OHG., interpretējot Regulas Nr. 1103/97 5. pantu, atzinusi, ka Regula nosaka minimālo precizitātes pakāpi un neskar to, ka valsts savās tiesībās noteiktu augstāku noapaļošanas precizitātes pakāpi, kā arī uzsvērusi Regulā noteikto eiro ieviešanas neitralitātes mērķi un tiesisko instrumentu nepārtrauktības prasību.

Līdz ar to, ir izdarāms secinājums, ka Latvija var izmantot Regulā Nr. 974/98 un tās grozījumos (Regula Nr. 2169/2005) noteikto tiesiskās nepārtrauktības principu un pakāpeniski grozīt normatīvos aktus. Šajā laikā normatīvajos aktos noteiktās naudas summas paliktu spēkā saskaņā ar maiņas kursu, kas noapaļots atbilstoši Regulas Nr. 1103/97 4. un 5. panta prasībām ar noapaļošanas precizitāti līdz centam. Prasību iespējams attiecināt uz tiem normatīvajiem aktiem, kuros nav nepieciešami citi plašāki grozījumi saistībā ar eiro ieviešanu (saskaņā ar ministriju un citu atbildīgo institūciju sniegto informāciju tie ir 45 likumi, 355 Ministru kabineta noteikumi, 4 Ministru kabineta rīkojumi, 9 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi).

III. Normatīvo aktu sakārtošanas veidi

1. Likumi un Ministru kabineta noteikumi, Ministru kabineta rīkojumi, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi un Latvijas Bankas noteikumi.

A variants

A variants paredz pilnībā izmantot Regulas Nr. 974/98 6. pantā noteikto tiesisko instrumentu nepārtrauktības principu, piemērojot Regulā Nr. 974/98 atļauto gala termiņu visu normatīvo aktu sakārtošanai.

Šajā gadījumā normatīvie akti tiktu grozīti pakāpeniski, sākot ar brīdi, kad ir zināms Padomes noteiktais valūtas maiņas kurss un trīs gadus pēc maiņas kursa noteikšanas. Laika periods būs pietiekami garš, ļaujot izvairīties no daudzu sīku redakcionālu grozījumu izdarīšanas daudzos normatīvajos aktos.

Grozījumi, kas nepieciešami normatīvajos aktos saistībā ar eiro ieviešanu pēc eiro ieviešanas dienas, būtu jāiestrādā visos tajos normatīvo aktu projektos, kas tiks grozīti saistībā ar citiem plašākiem grozījumiem.

Paredzētie pasākumi tiks veikti atbilstošo institūciju esošo budžetu ietvaros (netiks izdalīti speciāli finanšu līdzekļi normatīvo aktu sakārtošanai).

Priekšrocības

Trūkumi

1) normatīvo aktu grozīšanas process būs pakāpenisks un prasīs mazākus administratīvos resursus 2013. gadā;

2) būs iespējams lielāku uzmanību veltīt tiem normatīvajiem aktiem, kuros nepieciešami plašāki grozījumi;

3) nelielus redakcionālus grozījumus būs iespējams iekļaut plašākos grozījumu projektos.

1) apgrūtināta to normatīvo aktu piemērošana, kuros nebūs izdarīti grozījumi; normatīvo aktu lietotājiem to interpretācijai būs jāizmanto ne tikai pats normatīvais akts, bet arī Euro ieviešanas likums, Regula Nr. 1103/97, Regula Nr. 974/98, un minēto Regulu vēlākie grozījumi;

2) nepieciešamība veikt nelielus, redakcionālus grozījumus normatīvajos aktos netiks izskausta pilnībā, tikai mazināta;

3) 2014. - 2015. gadā administratīvo resursu slodzes (Latvijas Republikas ES prezidentūra 2015. gada 1. pusgadā) dēļ var tikt apdraudēta ar eiro ieviešanu saistītā normatīvo aktu sakārtošana.

B variants

B variants paredz grozīt visus likumus saistībā ar eiro ieviešanu līdz eiro ieviešanas dienai, kas sabiedrībai nodrošinātu vienkāršu un vieglu normatīvo aktu piemērošanu. B varianta izmantošanas gadījumā visus likumu grozījumus saistībā ar eiro ieviešanu atbildīgajām institūcijām jāsagatavo līdz brīdim, kad ir zināms Padomes noteiktais valūtas maiņas kurss. Atbildīgajām institūcijām:

1) līdz 2013. gada 1. augustam iesniegt Ministru kabinetā un Valsts kancelejai sagatavot Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumu projektus nosūtīšanai uz Saeimu apstiprināšanai vienotā likumprojektu paketē sagatavotos normatīvos aktus, kas nav būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai;

2) līdz 2013. gada 1. oktobrim iesniegt Ministru kabinetā un Valsts kancelejai sagatavot Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumu projektus nosūtīšanai uz Saeimu apstiprināšanai vienotā likumprojektu paketē tos normatīvos aktus, kas ir būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai un ērtai pārejai uz eiro.

Paredzētie pasākumi tiks veikti atbilstošo institūciju esošo budžetu ietvaros (netiks izdalīti speciāli finanšu līdzekļi normatīvo aktu sakārtošanai).

Priekšrocības

Trūkumi

1) līdz ar eiro ieviešanas dienu būs viegli piemērot un interpretēt normatīvos aktus, to interpretācijai nebūs papildus jāizmanto citi normatīvie akti;

2) visi ar eiro ieviešanu saistītie normatīvo aktu grozījumi tiks veikti savlaicīgi, tādējādi atbrīvojot administratīvos resursus, kas nepieciešami Latvijas Republikas ES prezidentūras (2015. gada 1. pusgads) sagatavošanās procesam;

3) divu pakāpju pieeja veicinās normatīvo aktu sakārtošanas procesa kvalitāti.

1) normatīvo aktu grozīšanas process būs straujš un prasīs lielus administratīvos resursus 2013. gadā;

2) būs nepieciešams veikt nelielus redakcionālus grozījumus daudzos normatīvajos aktos.

C variants

C variants paredz grozīt normatīvos aktus liekot uzsvaru uz tiesiskās nepārtrauktības nodrošināšanai būtiskajiem normatīvajiem aktiem, t.i.:

1) līdz eiro ieviešanas dienai grozīt tos normatīvos aktus, kas ir būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai un ērtai pārejai uz eiro;

2) vienlaikus ar citu plašāku grozījumu veikšanu normatīvajos aktos, grozīt arī tos normatīvos aktus, kas nav būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai, ievērojot Regulas Nr. 974/98 atļauto gala termiņu visu normatīvo aktu sakārtošanai, t.i. trīs gadu laikā pēc valūtas maiņas kursa noteikšanas.

Paredzētie pasākumi tiks veikti atbildīgo institūciju esošo budžetu ietvaros (netiks izdalīti speciāli finanšu līdzekļi normatīvo aktu sakārtošanai).

Priekšrocības

Trūkumi

1) līdz eiro ieviešanas dienai jau būs izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas ir būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai un ērtai pārejai uz eiro;

2) normatīvo aktu grozīšanas process būs pakāpenisks;

3) būs iespējams lielāku uzmanību veltīt tiem normatīvajiem aktiem, kuros nepieciešami plašāki grozījumi.

1) apgrūtināta to normatīvo aktu piemērošana, kas nav būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai, kuros nebūs līdz eiro dienai izdarīti grozījumi. Tādu normatīvo aktu lietotājiem to interpretācijai būs jāizmanto ne tikai pats normatīvais akts, bet arī Euro ieviešanas likums, Regula Nr. 1103/97, Regula Nr. 974/98, un minēto Regulu vēlākie grozījumi;

2) 2014. - 2015. gadā administratīvo resursu slodzes (Latvijas Republikas ES prezidentūra 2015. gada 1. pusgadā) dēļ var tikt apdraudēta ar eiro ieviešanu saistītā normatīvo aktu sakārtošana.

2. Pašvaldību saistošie noteikumi

A variants

A variants paredz Euro ieviešanas likumā noteikt termiņu pašvaldību saistošo noteikumu grozīšanai.

Šajā gadījumā pašvaldību saistošos noteikumus grozītu pakāpeniski, sākot ar brīdi, kad ir zināms Padomes noteiktais valūtas maiņas kurss un trīs gadus pēc maiņas kursa noteikšanas.

Metodisku palīdzību normatīvo aktu grozīšanai saistībā ar eiro ieviešanu sniegtu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM).

Priekšrocības

Trūkumi

1) normatīvo aktu grozīšanas process būs pakāpenisks un prasīs mazākus administratīvos resursus 2013. gadā;

2) nelielus redakcionālus grozījumus būs iespējams iekļaut plašākos grozījumu projektos;

3) process visā valstī notiks vienmērīgi, jo būs noteikts datums, līdz kuram pašvaldībām jāgroza normatīvie akti saistībā ar eiro ieviešanu.

Apgrūtināta to normatīvo aktu piemērošana, kuros nebūs izdarīti grozījumi; normatīvo aktu lietotājiem to interpretācijai būs jāizmanto ne tikai pats normatīvais akts, bet arī Euro ieviešanas likums, Regula Nr. 1103/97, Regula Nr. 974/98, un minēto Regulu vēlākie grozījumi.

B variants

B variants paredz pilnībā atstāt pašvaldību saistošo noteikumu grozīšanu pašvaldību ziņā, nenosakot nekādus termiņus.

Šajā gadījumā pašvaldības pašas sekotu līdzi eiro ieviešanas procesam un, ja nepieciešams, grozītu savus izdotos saistošos noteikumus. Arī uz pašvaldību saistošajiem noteikumiem attiecas Regulā Nr. 974/98 noteiktais tiesisko instrumentu nepārtrauktības princips, tādējādi pašvaldību saistošie noteikumi ar atsaucēm uz latiem varētu palikt spēkā neierobežoti ilgu laiku.

Metodisku palīdzību normatīvo aktu grozīšanai saistībā ar eiro ieviešanu sniegtu VARAM.

Priekšrocības

Trūkumi

1) normatīvo aktu grozīšanas process būs pakāpenisks un prasīs mazākus administratīvos resursus;

2) nelielus redakcionālus grozījumus būs iespējams iekļaut plašākos grozījumu projektos.

1) apgrūtināta to normatīvo aktu piemērošana, kuros nebūs izdarīti grozījumi; normatīvo aktu lietotājiem to interpretācijai būs jāizmanto ne tikai pats normatīvais akts, bet arī Euro ieviešanas likums, Regula Nr. 1103/97, Regula Nr. 974/98, un minēto Regulu vēlākie grozījumi;

2) process visā valstī nenotiks vienmērīgi, jo nebūs noteikts datums, līdz kuram pašvaldībām jāgroza normatīvie akti saistībā ar eiro ieviešanu.

C variants

C variants paredz Euro ieviešanas likumā noteikt, ka pašvaldību saistošie noteikumi jāgroza līdz eiro ieviešanas dienai.

Šajā gadījumā Euro ieviešanas likumā tiktu noteikts datums, līdz kuram jāgroza visi pašvaldību saistošie noteikumi, kā arī noteikta īpaša saistošo noteikumu pieņemšanas un spēkā stāšanās procedūra. Gadījumos, kad pašvaldību saistošie noteikumi tiek grozīti, lai ieviestu eiro:

1) pašvaldības dome pieņem lēmumu par saistošo noteikumu grozījumiem un pieņem attiecīgus saistošos noteikumus;

2) pieņemto lēmumu dome nosūta VARAM, pielikumā pievienojot saistošo noteikumu tekstu;

3) saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā un no saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas dome nodrošina saistošo noteikumu pieejamību domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

Grozījumi saistošajos noteikumos notiek likuma "Euro ieviešanas likums" noteiktajā kārtībā, tādējādi, tos sūta VARAM nevis atzinuma sniegšanai, bet gan tikai zināšanai, jo ar šiem grozījumiem netiks mainīts tiesību aktu saturs, bet pēc būtības tie būs formāli - summa latos tiks nomainīta uz summu eiro.

Pašvaldību saistošo noteikumu grozīšanas process notiktu vienmērīgi visā valstī. Normatīvo aktu lietotājiem būtu viegli orientēties normatīvajos aktos.

Metodisku palīdzību normatīvo aktu grozīšanai saistībā ar eiro ieviešanu sniedz VARAM.

Priekšrocības

Trūkumi

1) būs viegli piemērot un interpretēt normatīvos aktus, to interpretācijai nebūs papildus jāizmanto citi normatīvie akti;

2) skaidrs, viegli saprotams un pārskatāms termiņš, līdz kuram jāsakārto normatīvie akti eiro ieviešanai.

1) normatīvo aktu grozīšanas process būs straujš un prasīs lielus administratīvos resursus 2013. gadā;

2) normatīvo aktu sagatavošanai būs mazāk laika, sevišķi, ja būs nepieciešams zināt precīzu maiņas kursu;

3) būs nepieciešams veikt nelielus redakcionālus grozījumus daudzos normatīvajos aktos.

IV. Turpmākās rīcības plānojums, atbildīgās institūcijas, izpildes termiņi

Izvērtējot Koncepcijā piedāvātos risinājuma variantus, tiek ierosināts atbalstīt B risinājuma variantu likumu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu un Latvijas Bankas noteikumu gadījumā, kas paredz grozīt minētos normatīvos aktus līdz eiro ieviešanas dienai, atbalstīt C risinājuma variantu Ministru kabineta noteikumu, Ministra kabineta rīkojumu, Ministru kabineta instrukciju un Ministru kabineta ieteikumu gadījumā, kas paredz Ministru kabineta noteikumus, Ministru kabineta rīkojumus, Ministru kabineta instrukcijas un Ministru kabineta ieteikumus, kas ir būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai un ērtai pārejai uz eiro, t.i. kas satur naudas summas izteiktas latos, kas jākonvertē eiro, grozīt līdz eiro ieviešanas dienai, savukārt nebūtiskos normatīvos aktus grozīt trīs gadu laikā, sākot ar Padomes kursa noteikšanas dienu, kā arī Pašvaldību saistošo noteikumu gadījumā - C risinājuma variantu, kas paredz grozīt visus normatīvos aktus līdz eiro ieviešanas dienai (7. pieliekumā laika plāns normatīvo aktu sakārtošanas pasākumiem). Visi normatīvo aktu grozījumi tiek veikti ar mērķi veikt tikai ar eiro ieviešanu saistītus grozījumus.

Visos koncepcijā piedāvātajos risinājuma variantos būs nepieciešami grozījumi likumos, Ministru kabineta noteikumos, Ministru kabineta rīkojumos, Ministru kabineta instrukcijās, Ministru kabineta ieteikumos , pašvaldību saistošajos noteikumos, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumos un Latvijas Bankas noteikumos, kā arī nepieciešams izstrādāt Euro ieviešanas likumu, kas vispārīgi regulētu pāreju no latiem uz eiro, t.sk. ietvertu kopējos pārrēķina principus attiecībā uz, piemēram, procesuālajiem likumiem, sodu kodeksiem. Attiecībā uz budžeta izmaksu maksājumiem Euro ieviešanas likumprojekts noteiktu prasības piemērot vispārējos noapaļošanas principus.

Normatīvo aktu sakārtošana/pielāgošana eiro ieviešanai, tai skaitā Euro ieviešanas likumprojekta un citu normatīvo aktu, kuros minēti lati, konkrētas naudas summas latos, Latvijas Bankas noteiktais valūtas kurss vai citi nosacījumi, kurus nepieciešams grozīt saistībā ar eiro ieviešanu, tiks veikta atbildīgo institūciju pamatfunkciju ietvaros un papildu izmaksas tas neradīs.

Finanšu ministra vietā -
zemkopības ministre L.Straujuma1.pielikums

Latvijas Republikas normatīvie akti, kuriem nepieciešami grozījumi vienlaicīgi ar Euro ieviešanas likumprojekta pieņemšanu

Nr. NA pieņemšanas datums Normatīvā akta nosaukums Punkti vai panti, kas būtu jāgroza Grozījumu veids Saskaņojums ar ECB Atbildīgā institūcija
19.05.1992. Par Latvijas Banku 3-5, 7, 9, 13 (1), 15, 18¹, 19, 22, 26, 28 (5), 31, 34, 36, 38-40, 43 konverģencei Nepieciešams LB
  25.04.2002. Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā   konverģencei   LB

Finanšu ministra vietā -
zemkopības ministre L.Straujuma2. pielikums

Latvijas Republikas likumi, kuriem būtu nepieciešami grozījumi saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā

Nr. NA pieņemšanas datums Normatīvā akta nosaukums Punkti vai panti, kas būtu jāgroza Grozījumu veids1 Saskaņojums ar ECB Atbildīgā institūcija
1. 20.12.2010. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums 4.panta pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā, sestā, astotā, desmitā daļa, 7.panta ceturtās daļas 8.punkts, 12.panta pirmā, otrā daļa, 1., 2. 3. pielikums 2   SM
2.   Par Mītnes līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes biroju 11.panta pirmās daļas b apakšpunkts;

12. panta pirmās daļas b apakšpunkts

    SM
3. 28.10.2010. Atkritumu apsaimniekošanas likums 6.panta 3.punkts 2 VARAM
4. 25.08.2010. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums 42.pants 1 FM, IUB
5. 09.08.2010. Mikrouzņēmumu nodokļa likums 1.panta 1.punkta "b"apakšpunkts;

2.panta ceturtā daļa;

4.panta pirmās daļas 2.punkts;

5.panta ceturtā daļa;

9.panta trešā daļa

1 FM
6. 26.07.2010. Maksātnespējas likums 57. panta 2. un 3. punkts;

73. panta septītā daļa; 87. panta trešā daļa; 129. panta pirmās daļas 1. un 2. punkts;

148. panta sestā daļa, 155. panta ceturtā daļa, 169. panta trešā daļa.

1 TM
7. 25.02.2010. Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums 2.pants

40., 401, 56. un 93.pants

2

1

FKTK, FM
8. 28.01.2010. Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likums 1.panta 10.punkts:

13.panta 1.punkts

2 EM
9. 17.12.2009. Pacientu tiesību likums 16.panta 2.punkts 2 VM
10. 01.12.2009. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 19.panta ceturtā daļa; 21.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa; 22.panta otrā daļa; 31.panta pirmā un otrā daļa; pārejas noteikumu 7.punkts; 3.pielikums 1 FM
11. 18.06.2009. Publiskās un privātās partnerības likums 37.pants 1 FM
12. 16.06.2009. Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam 4.pants, 5.panta trešā daļa, 12.pants, 13.pants. 1 LM
13. 08.04.2009. Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums 9. panta pirmā daļa 2 TM
14. 17.07.2008. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums 3.panta pirmās daļas 9)punkts, 2 FM

11.panta otrās daļas 1)punkts un trešā daļa

2

27.panta pirmā daļa un trešā daļa

1

45.pants otrās daļas 5)punkts

1
15. 12.06.2008. Pārapdrošināšanas likums 60.pants

83.pants

2

1

FKTK, FM
16. 24.04.2008. Starptautiskās palīdzības likums 13.panta trešā daļa 1 ĀM
17. 18.10.2007. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likums 1.panta 9.,11.punkti 2 FM
18. 03.05.2007. Valsts prezidenta ievēlēšanas likums 5. panta 2. punkta "h" apakšpunkts 2 TM
19. 29.03.2007. Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas 4.pants 1 FM
20. 19.12.2006. Elektroenerģijas nodokļa likums 5.pants

6.panta piektā daļa

1

2

FM
21. 19.10.2006. Konsolidēto gada pārskatu likums 8.panta pirmā daļa,

11.panta otrā daļa,

14.panta otrās daļas 2.punkts,

17.panta,

27.panta otrā daļa,

28.panta pirmās daļas 1.punkts

2 FM
22. 22.06.2006. Bāriņtiesu likums TM kompetencē:

61. panta pirmās daļas 1. punkts;

79. panta pirmā daļa.

LM kompetencē:

21. panta 3. un 4. punkts,

41. panta otrās daļas 3. un 4. punkts,

51. panta 2. un 3. punkts, 52. pants.

 

2 TM / LM
23. 22.06.2006. Apcietinājumā turēšanas kārtības likums 20. pants 2 TM
24. 06.04.2006. Publisko iepirkumu likums 5., 8., 8.1, 16., 22., 39., un 71. 1 IUB, FM
25. 13.10.2011 Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums 6.panta pirmā un devītā daļa,

44.panta pirmās daļas 4.punkts, ceturtās daļas 2.punkts

1 AiM
26. 15.12.2005. Dabas resursu nodokļa likums 14., 15., 17., 20., 23., 24., 26., 27.pants,

1.-9.pielikums

1 VARAM
27. 17.11.2005. Azartspēļu un izložu likums 1.,8.,36.,60.,61.,62.,63.,68 panti 2 FM - IAUI
28. 16.06.2005. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums 8.panta ceturtā daļa

13.panta otrā un trešā daļa

20.panta astotā daļa

261.panta otrā prim daļa 30.panta trešā daļa 31.panta trešā daļa 32.panta devītā daļa

2 EM
29. 02.06.2005. Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums 13. panta trešā daļa, 14. panta otrā un trešā daļa 2 FM
30. 21.04.2005. Kriminālprocesa likums 785.1 panta 2. daļa; 801.3 panta pirmās daļas 10. punkts;

801.12 panta ceturtā daļa; 801.16 panta otrā daļa;

810.7 panta otrā daļa.

2 TM
31. 17.03.2005. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums 7., 12., 121 pants

45.pants

2

1

FKTK, FM
32. 17.06.2004. Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums Pārejas noteikumu 4. punkts 2 TM
33. 10.06.2004. Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likums 3.panta 1.daļa 2 ĀM
34. 07.04.2004. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums 15.panta pirmās daļas 1), 2)punkts 1 FM (LTAB)

512panta sestā daļa

1
35. 07.04.2004. Par lauksaimniecības produktu krājumu deklarēšanu un maksājuma piemērošanu liekajiem krājumiem saistībā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai 7.panta 2.daļa;

8.panta 3.daļa

1 ZM
36. 18.03.2004. Muitas likums 37.panta otrā daļa 2 FM
37. 29.01.2004. Eiropas Parlamenta vēlēšanu likums 12. panta pirmā daļa 2 TM
38. 18.12.2003. Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likums Pārejas noteikumu 15.punkts 1 SAB
39. 20.11.2003. Finanšu instrumentu tirgus likums 1., 3., 31, 32, 16., 42., 43., 44., 491, 54., 571, 58., 641, 861, 120., 122. un 1241 pants 2 FKTK, FM

26., 83. un 148.pants

1
40. 30.10.2003. Par akcīzes nodokli 6.panta pirmā daļa;

15.panta 3.daļas 5.punkts;

24.panta 1.daļas 3.punkts;

2

FM

30.panta 1.un 2.daļa;

Pārejas noteikumu 22.punkts

1
41. 30.10.2003. Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli 4.panta pirmā, otrā un trešā daļa 1 FM
42. 19.06.2003. Preču un pakalpojumu loteriju likums 1.,3.,4.,5.,6.,9.,18.,23 panti 1 FM - IAUI
43. 29.05.2003. Jūras kodekss 71.panta otrā daļa, 297.pants 1 SM
44. 19.12.2002. Komercdarbības atbalsta kontroles likums 21.2 panta 1.punkts, 26.pants, 48.1 panta pirmā daļa, 51.panta otrā daļa, 52.pants 2 FM
45. 31.10.2002. Imigrācijas likums 23.panta pirmās daļas 3.punkts,

23.panta pirmās daļas 28.punkta a) un b) apakšpunkts,

23.panta pirmās daļas 29.punkts,

23.panta pirmās daļas 29.punkta d) apakšpunkts,

 23.panta pirmās daļas 30.punkts

1 IeM
46. 31.10.2002. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 5.panta 2. un 3.daļa -

LM uzsākusi grozījumu izstrādi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kuru rezultātā 5. panta redakcija tiks mainīta un vairs nesaturēs valūtu nosaukumus

1 LM
47. Par valsts Par valsts pabalstu izmaksu laika perioda no 2009.gada līdz 2014.gadam LM
48. 31.10.2002. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 11., 37.pants 1 FM
49. 24.10.2002. Tiesu izpildītāju likums 66. panta pirmās daļas 3. punkts,

144. panta trešā daļa,

155. panta pirmā un 1.1 daļa

2 TM
50. 26.09.2002. Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 71.panta trešās daļas 1.punkts 2 EM

31.panta otrā daļa

1

38.panta otrā daļa

1

61.panta trešā daļa

2

66.panta ceturtā daļa

1

96.panta otrā daļa

2

98.21 panta otrā daļa

2

122.panta ceturtā daļa

2

51. 30.05.2002. Militārā dienesta likums 52.pants 1 AiM
52. 20.12.2001. Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā 5.1 panta otrā daļa 1 TM
53. 20.12.2001. Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums 19.5 panta ceturtā daļa

21. pants

1 TM
54. 08.11.2001. Ieguldītāju aizsardzības likums 3.pants

8.pants

2

1

FKTK, FM
55. 25.10.2001. Administratīvā procesa likums 124. panta pirmā un otrā daļa;

166. panta otrā daļa

177. pants;

179. panta otrā daļa;

203. panta pirmā daļa;

209. panta trešā daļa;

214. panta otrā un trešā daļa;

236. panta piektā daļa;

288. panta otrā daļa;

300. panta otrā daļa;

370. panta trešā daļa;

382. panta trešā daļa.

2 TM
56. 04.10.2001. Konkurences likums 12.panta otrā, trešā daļa, 14.panta otrās daļas 1., 2., 3.punkts,  trešās daļas 1., 2.punkts, 15.panta otrās daļas 1.punkts, otrā1 daļa, 17.panta pirmā, otrā daļa 1 EM
57. 03.05.2001. Par zvērinātiem revidentiem 24.¹ panta otrā daļa un 42.panta trešā daļa 1 FM
58. 29.03.2001. Krājaizdevu sabiedrību likums 15., 20., 23., 29., 30. un 32.pants 1 FKTK, FM
59. 19.10.2000. Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 31.panta pirmā daļa 1 EM
60. 26.10.2000. Par radiācijas drošību un kodoldrošību 29.pants 1 VARAM
61. 20.06.2000. Par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem 11.panta pirmās daļas 3.punkts 2 EM
62. 01.06.2000. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums 23.pants 1 FKTK, FM
63. 13.04.2000. Komerclikums 75. panta pirmā daļa

151.panta otrā daļa

154.panta otrā daļa

172.panta otrā daļa

172.panta sestā daļa

185.pants

186.panta pirmā daļa

225.panta pirmā daļa

230.pants

443.panta otrā daļa

1 TM
64. 06.04.2000. Autortiesību likums 17.pants

17.¹panta pirmā daļa

2 KM
65. 17.02.2000. Valsts fondēto pensiju likums 12.panta otrās daļas 1.punkts; 12.panta trešās daļas 3.punkts 1 LM
66. 09.09.1999. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likums Pārejas noteikumu 1.punkts 2 LM
67. 18.03.1999. Patērētāju tiesību aizsardzības likums 8.panta ceturtās 3 daļas 1.punkts, 121.panta astotās daļas 1.punkts 1 EM
68. 21.10.1998. Komercķīlas likums 10.panta pirmās daļas trešais punkts

46. panta piektā daļa

1 TM
69. 29.10.1998. Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās 2. panta pirmā daļa,

3. panta pirmā daļa,

10. pants,

11. pants,

13. pants.

2 TM
70. 14.10.1998. Civilprocesa likums 25. panta pirmās daļas 2. punkts;

34. pants;

38. ;

58. panta otrā daļa;

93. panta trešā daļa;

109. panta otrā daļa;

120. pants;

122. panta otrā daļa;

150. panta pirmā un otrā daļa;

153. panta otrā daļa;

156. panta otrā un trešā daļa;

179. panta piektā daļa;

326. panta otrā daļa;

430. panta ceturtā daļa;

449. panta ceturtā daļa;

458. panta pirmā daļa;

545. pants;

551. panta otrā un trešā daļa;

552. panta trešā daļa;

584. panta trešā daļa;

587. panta sestā daļa;

620. panta ceturtā un piektā daļa

2

 

TM
71. 10.06.1998. Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums 3., 32.pants

29.³, 75., 93., 109.pants un PN 17.punkts

2

1

FKTK, FM
72. 28.05.1998. Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu 4. panta pirmās daļas 8. punkts,

4. panta otrā daļa,

6. panta trešā daļa

2 TM
73. 21.05.1998. Noguldījumu garantiju likums 3.panta piektā daļa, 8. un 19.pants 1 FKTK, FM
74. 19.03.1998. Militārpersonu izdienas pensiju likums Pārejas noteikumu 30.punkts 1 AiM
75. 05.02.1998. Kooperatīvo sabiedrību likums 24. panta trešā daļa 1 TM
76. 18.12.1997. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums 8., 62., 65.pants

69.pants

2

1

FKTK, FM
77. 30.10.1997. Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos 8. pants;

9. pants;

10. pants;

11. pants.

2 TM
78. 01.10.1997. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likums 48.panta pirmā daļa 1 FM
79. 05.06.1997. Par privātajiem pensiju fondiem 22.1 pants

23.pants

2

1

FKTK, FM
80. 04.06.1997. Par nekustamā īpašuma nodokli 3.panta pirmās daļas 2.punkts un 3.1 daļa, 9.panta otrā daļa, pārejas noteikumu 22.1 punkts. 1 FM
81. 17.02.1997. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums 46.panta pirmā daļa 1 FM
82. 05.06.1996. Satversmes tiesas likums 28.2 panta ceturtā daļa 2 TM
83. 02.11.1995. Par valsts pensijām Pārejas noteikumu 41. un 55.punkts 1 LM
84. 02.11.1995. Augstskolu likums 8.panta 6.daļas 4.,5. punkts,7.daļas 4. punkts. 2 IZM
85. 02.11.1995. Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu 15.panta otrā daļa. 2 FM - TAD, TAN
86. 21.09.1995. Repatriācijas likums 20.panta pirmās daļas 1.punkts 1 IeM
87. 19.07.1995. Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums 7.¹ panta pirmā daļa,

8.4 panta pirmā, otrā, otrā prim un trešā daļa

1 KNAB
88. 19.07.1995. Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu 11., 12.pants 1 FM
89. 21.06.1995. Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 5.pants

15.pants

16.pants

21.pants

22.pants

42.pants

45.pants

66.pants

67.pants

73. pants

75.pants

Pārejas noteikumu 20.punkts

2 VARAM / EM
90. 25.05.1995. Saeimas vēlēšanu likums 11. panta 4. punkta "i" apakšpunkts;

12. panta pirmā daļa

2 TM
91. 16.03.1995. Par privatizācijas sertifikātiem 9.panta piektā daļa 1 EM
92. 09.03.1995. Par pievienotās vērtības nodokli 2.panta 9.1 daļa 1 FM

3.panta 1.3, 2.1, 5.3, 5.4, 5.6 daļa

1

6.panta otrā un 2.1 daļa

2

6.panta desmitā daļa

1

7.panta ceturtā daļa

1

8.panta sestā un astotā daļa

1

9.panta pirmā un 1.2 daļa

1

10.panta 4.1 un 4.2 daļa

1

10.1 panta pirmā un otrā daļa

1

12.panta 1.10 un 12.7 daļa

1

12.3 panta trešā daļa

1

13.4 panta pirmā un otrā daļa

1

26.panta pirmā, 1.1 un trešā daļa

1

30.panta trešā daļa

1
93. 09.02.1995. Par uzņēmumu ienākuma nodokli 1.panta 26.punkts;

6.panta piektā daļa; septiņpadsmitā daļa;

6.1 panta otrā un trešā daļa;

81.panta otrā daļa;

13.panta pirmās daļas 6.punkts, 82.punkts;

17.2 panta pirmās daļas 1., 2.punkti; ceturtās daļas pirmais punkts;

18.panta pirmā daļa;

23.panta piektā daļa; pārejas noteikumu 10.punkts;

1 FM
94. 02.02.1995. Par nodokļiem un nodevām 6.panta pirmā daļa;

15.panta 3.daļas 5.punkts;

24.panta 1.daļas 3.punkts;

2

FM

30.panta 1.un 2.daļa;

Pārejas noteikumu 22.punkts

1
95. 22.06.1994. Likums par ostām 4.panta sestā daļa 2 SM
96. 08.06.1994. Konsulārais reglaments 20.panta 4.daļa 2 ĀM
97. 24.03.1994. Likums par budžetu un finanšu vadību 35. panta ceturtā daļa

37.panta pirmā daļa

1 FM, Valsts Kase
98. 17.02.1994. Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju 6.panta pirmās daļas 1.punkts

52.panta otrā daļa

63.panta pirmās daļas 1.punkts un trešā daļa

2 EM
99. 13.01.1994. Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums 18. pants 2 TM
100. 01.06.1993. Notariāta likums 300. panta pirmā daļa 2 TM
101. 11.05.1993. Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 3.panta trešās daļas 16.punkts;

8.panta piektā daļa;

9.panta pirmās daļas 1.punkts;

9.panta pirmās daļas 10.punkts;

9.panta pirmās daļas 14.punkts;

9.panta pirmās daļas 35.punkta "b" apakšpunkts;

11.panta 1.3 daļas 2.punkts;

11.panta trešās daļas 1.punkts;

11.panta trīspadsmitā daļa;

11.1panta ceturtās daļas 2.punkta "a" apakšpunkts;

11.1panta 5.1 daļa;

11.3panta pirmās daļas 5.punkts;

11.8panta pirmā un trešā daļa;

12.panta piektā daļa;

15.panta piektā un sestā daļa;

16.1panta septītā daļa;

17.panta desmitās daļas 10.punkts;

17.panta 11.1 un trīspadsmitā daļa;

18.panta devītā daļa;

19.panta trešā, 3.1 un 5.3 daļa;

32.1panta otrā daļa;

Pārejas noteikumu 27., 28., 39., 56.punkts.

1 FM
102. 14.10.1992. Par grāmatvedību 8.panta otrā daļa,

9.pants

13.panta piektā un sestā daļa

Pārejas noteikumu 7.punkts

2 FM
103. 14.10.1992. Gada pārskatu likums 1.panta pirmā un otrā daļa

24.panta otrā daļa

54.panta otrā daļa

2 FM
104. 09.07.1992. Par zemes privatizāciju lauku apvidos 12.panta otrā daļa 1 EM
105. 19.05.1992. Par Latvijas Banku 2-5, 7, 9, 13 (1), 15,

17,18,181, 22, 26, 28 (5),

31, 34, 36, 38-40,41, 43

1 Nepieciešams LB
106. 28.01.1992. Par biržām 8.pants 1 FM
107. 20.11.1991. Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās 31. panta pirmās daļas 1. punkts 2 TM
108. 07.12.1984. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 21. panta otrā daļa;

26. panta pirmā un trešā daļa;

39. panta pirmā daļa;

Sevišķā daļa

14. "g" nodaļa "Administratīvie pārkāpumi izglītības un sporta jomā" no 201.49 panta līdz 201.66 pantam; 236.9 pants "Izglītības kvalitātes valsts dienests"

2

 

TM

 

109. 23.12.1970. Latvijas sodu izpildes kodekss 48. pants 2 TM
110. 22.12.1937. Zemesgrāmatu likums 107. pants 2 TM
111. 27.09.1938. Vekseļu likums 41. pants 2 TM
112. 28.01.1937. Civillikums 112. pants;

280. panta otrā daļa;

307. panta otrā daļa un panta piezīme;

333. pants;

731. pants;

738. pants;

1833. pants;

1998. panta otrā daļa.

2 TM
113. 05.10.1995. Kredītiestāžu likums 21. un 42.pants

51., 74.2, 135, 166., 196., 198. un 199.pants

2

1

FKTK, FM

1 Jānorāda grozījumu veids:

1 - grozījumi, kas ir būtiski* tiesiskās noteiktības nodrošināšanai un ērtā pārejai uz eiro

2 - normatīvie akti, kuri satur informāciju Latvijas latos vai citus nosacījumus, ko tikai nedaudz ietekmēs eiro ieviešana

3 - grozījumi nav nepieciešami

* Par būtiskiem normatīvo aktu grozījumiem uzskatāmi normatīvie akti, kas ir būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai un ērtai pārejai uz eiro (piemēram, naudas summas izteiktas latos, kas pēc eiro ieviešanas būs jākonvertē), saskaņā ar Latvijas nacionālajā eiro ieviešanas plānā noteiktajiem pamatprincipiem, lai valūtas maiņas dēļ pēc iespējas mazāk tiktu traucēta katra Latvijas sabiedrības locekļa ikdiena.

Finanšu ministra vietā -
zemkopības ministre L.Straujuma3. pielikums

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi, kuros būs nepieciešami grozījumi saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā

Nr.

NA pieņemšanas datums NA Nr. NA nosaukums Punkti, kas būtu jāgroza Grozījumu veids1 Saskaņojums ar ECB Atbildīgā institūcija

1.

14.06.2011. 450 Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību 5.1. ;5.2. 1 EM

2.

31.05.2011. 425 Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē 18.1., 47.,

50.punkts, 66.1.punkts, 3.pielikums, 5.pielikums, 6.pielikums

1   FM,

Valsts Kase

3.

24.05.2011. 408 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums 4., 11.3., 12., 18.punkts, 2.pielikums 2 VARAM

4.

17.05.2011. 390 Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība 2.punkts 1   LM

5.

24.05.2011. 396 Noteikumi par finanšu stabilitātes nodevas taksācijas perioda deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību 4.punkts

Pielikums Nr.1

1   FM

6.

17.05.2011. 384 Kārtība, kādā persona veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai 4.punkts

Pielikums Nr.1

1   LM

7.

17.05.2011. 376 Noteikumi par valsts nodevas apmēru par pārvadātāja licences izsniegšanu kravu pārvadājumiem un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu 2., 3., 4. punkts 2   SM

8.

03.05.2011. 333 Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība 15.punkts

2.pielikums

2   FM

9.

10.05.2011. 355 Noteikumi par Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi Pielikums 1   LM

10.

03.05.2011. 344 Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem 3.punkts, pielikums 2   ZM

11.

26.04.2011. 323 Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un samaksu par datu uzturēšanu 35.1. un 35.2. apakšpunkts 1   VARAM

12.

26.04.2011. 317 Noteikumi par profesionālo patentpilnvaroto reģistra saturu, reģistra uzturēšanas kārtību un patentpilnvaroto kvalifikācijas eksāmena kārtību 5., 23.punkts 2   TM

13.

12.04.2011. 292 Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otro apakškārtu 8., 18., 54., 55., 56.6., 59.6. 2   LM

14.

12.04.2011. 289 Par Līgumu starp EUREKA Sekretariātu un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju Pielikums 2   IZM

15.

05.04.2011. 272 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" devīto projektu iesniegumu atlases kārtu   3   EM

16.

12.04.2011. 277 Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam, kā arī atbalstīto projektu administrēšanas un uzraudzības kārtība 1.pielikums (1.2.17.apakšpunkts) 1   IZM

17.

05.04.2011. 266 Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otro projektu iesniegumu atlases kārtu 4., 21., 27.3, 76.punkts, 1.pielikums, 4.pielikuma 3.6., 3.11. un 3.12.apakšpunkts 2   IZM

18.

29.03.2011. 245 Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai 2. nodaļas 9.5.2.apakšpunkt, 5. nodaļas 38.5.apakšpunts, 6. nodaļas 49., 50.punkts 1   EM

19.

29.03.2011. 234 Noteikumi par jaunās pārtikas riska novērtējuma atzinuma sagatavošanas maksu 2.punkts 1   ZM

20.

01.03.2011. 173 Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros 8. punkts 2   ZM

21.

15.03.2011. 194 Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi MK noteikumu pielikuma 1.-12.punkts 1   KM

22.

15.03.2011. 190 Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru 5.punkts; 1.pielikums; 2.pielikuma 1., 2. un 5.punkts; 3.pielikums 1   AIM

23.

08.03.2011. 185 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai 37.,

1., 2., 3. un 6.pielikums

1   ZM

24.

08.03.2011. 179 Noteikumi par valsts aģentūras "Latviešu valodas aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi 1. pielikums 1   IZM

25.

08.03.2011. 180 Šaušanas instruktoru, treneru un šaušanas sporta sacensību tiesnešu sertificēšanas kārtība 35.punkts 1   IZM

26.

01.03.2011. 163 Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi pielikums 1   ZM

27.

19.10.2012. 799 Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi 25.punkts,

2.pielikums

1   EM

28.

01.02.2011. 105 Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību ikgadēji 2   ZM

29.

01.02.2011. 109 Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta 17.2., 19.1., 36.1., 36.2.apakšpunkts un 30., 31., 32.punkts 1   FM

30.

25.01.2011. 75 Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem 43.2., 45.1., 45.2., 45.3., 45.4., 46.1., 46.2.1., 46.2.2., 46.2.3., 58.1., 58.2., 58.4., 67.1., 67.3., 67.5., 67.6., 67.7., 86.3., 121.2., 136.1., 136.3., 136.4., 137.4., 138.1., 138.2., 138.4., 139.1., 139.1, 160.1., 160.2., 166.1., 166.2., 187., 187.1., 187.2., 191.1., 191.2., 196.punkts 1   LM

31.

01.02.2011. 88 Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi 2.pielikuma 9.punkts 2   IZM

32.

25.01.2011. 74 Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū 15.punkts 1   ZM

33.

25.01.2011. 63 Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu 5.2. apakšpunkts, 1.; 2.; 3.pielikumi 2   ZM

34.

04.01.2011. 11 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums 3., 5., 11.3., 13., 26.4., 63.1.3., kā arī 2. 3. un 4.pielikums 2   VARAM

35.

04.01.2011. 12 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums 4., 14.6., 15., 46.punkts, 2.pielikums un 3.pielikums 2   VARAM

36.

28.12.2010. 1185 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums 3., 6., 19.3.punkts; 4.pielikum, 5.pielikums. 2   VARAM

37.

04.01.2011. 13 Noteikumi par komercķīlas reģistrācijas valsts nodevu 2.punkts 2   TM

38.

28.12.2010. 1208 Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību 3.punkts 2   LM

39.

28.12.2010. 1219 Noteikumi par patērētāja kreditēšanu 9. nodaļas 73.1.apakšpunkts, 1.pielikuma 3.7.apakšpunkts 1   EM

40.

28.12.2010. 1221 Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētai ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai 12.punkts 2   FM

41.

28.12.2010. 1230 Noteikumi par informācijas apkopošanu un statistikas veidošanu veterināro zāļu aprites jomā 2.pielikums 1   ZM

42.

28.12.2010. 1228 Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem Pielikums 1   SM

43.

21.12.2010. 1182 Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un pārskatu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību 13., 40.4., 54., 59., 63., 92., 96., 98., 99., 100., 101., 111. un 116.punkts, pielikumu tabulas 2   FM, IUB

44.

28.12.2010. 1191 Noteikumi par valsts nodevu par atļauju izmantot dzīvnieku izmēģinājumā 2.punkts 1   ZM

45.

28.12.2010. 1206 Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai 3.punkts 1   IZM

46.

28.12.2010. 1231 Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu 3. un 9.punkts,

1.- 5.pielikums

1   ZM

47.

28.12.2010. 1238 Noteikumi par valsts nodevu par apraides atļaujas izsniegšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu un tāda pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju, kas sniedz elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma 2.punkts 2   SM

48.

21.12.2010. 1130 Noteikumi par dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām un kārtību, kādā izsniedz atļaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai un sedz izsniegšanas izmaksas 47.punkts 1   ZM

49.

21.12.2010. 1145 Noteikumi par uztura bagātinātāju reģistrācijas valsts nodevu 2.punkts 1   ZM

50.

21.12.2010. 1147 Noteikumi par valsts nodevu par savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietas reģistrāciju 2.punkts 1   ZM

51.

21.12.2010. 1134 Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai 73.punkts, 78.2.apakšpunkts,

1., 2., 4. un 5.pielikums

1   FM

52.

16.11.2010. 1060 Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība 4. un 9.punkts 1   VARAM

53.

30.11.2010. 1097 Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai 2.1. un 2.2.apakšpunkts 1   FM

54.

07.12.2010. 1098 Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem 41.1., 41.2., 52.2., 4.pielikums 1   IEM

55.

30.11.2010. 1075 Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs 1.piel. I daļa 7.punkts,

II daļa 44.punkts VII B un VII C rinda,

2   Valsts kanceleja

56.

23.11.2010. 1070 Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.3.2.apakšaktivitāti "Atbalsts izglītības pētījumiem 4., 1.pielikuma 6.sadaļa,

4.pielikuma 1.10. un 1.12.apakšpunkts

2   IZM

57.

30.11.2010. 1096 Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi 2., 3., 4.punkts 1   LM

58.

30.11.2010. 1077 Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm 2.pukts 1   LM

59.

16.11.2010. 1057 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"" 11.1., 12., 13., 18., 21.2.punkts, 1., 2., 4.pielikums 1   ZM

60.

09.11.2010. 1041 Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība 19.punkts,

34.punkts,

34.1., 34.2.apakšpunkti,

3.pielikums,

4.pielikums,

7.pielikums

 

2   FM (ESFSD)

61.

16.11.2010. 1042 Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām 17., 38.1., 38.2., 52.1., 52.2., 65.1., 65.2., 73.2. 1   AIM

62.

16.11.2010. 1053 Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai, kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, un valsts nodevu par diētiskās pārtikas reģistrāciju 22.punkts 1   ZM

63.

09.11.2010. 1029 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība" 5.2.; 2.pielikums 1   ZM

64.

26.10.2010. 997 Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai   3   EM

65.

01.11.2010. 1026 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija 8.4., 10., 11., 12., 2630., 31., 32., 33. punkts, 1., 2., 4.pielikums 1   ZM

66.

01.11.2010. 1011 Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā 58. punkts

68. punkts

2   TM

67.

19.10.2010. 987 Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu 6.2.1.1., 6.2.1.2., 6.2.2.1., 10., 12., 14.2.2., 31.2.1., 36.1.4., 36.1.5., 37.3., 76., 80.8., 88.punkts, 1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums, 4.pielikuma 1.11. un 1.14.apakšpunkts 2   IZM

68.

26.10.2010. 1005 Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un minimālo apdrošinājuma summu 4. punkts 2   TM

69.

12.10.2010. 975 Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem 22.punkts 1   KM

70.

12.10.2010. 969 Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi 11.punkts,

12.1.apakšpunkts,

12.2.apakšpunkts,

14.punkts,

21.2.apakšpunkts,

21.3.apakšpunkts,

24.2.apakšpunkts,

25.1.apakšpunkts,

25.2.apakšpunkts,

36.punkts,

41.2.apakšpunkts,

47.1.apakšpunkts,

1.pielikums

1   FM

71.

12.10.2010. 974 Noteikumi par sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu sertificēšanu, valsts nodevas apmēru un tās maksāšanas kārtību 18.punkts 1   IEM

72.

12.10.2010. 976 Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai 8.2., .

12., 13.

1   LM

73.

12.10.2010. 957 Vienkāršoto akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība 2.pielikuma paskaidrojumi aiļu aizpildīšanai 2   FM

74.

12.10.2010. 962 Noteikumi par valsts nodevu par zīdaiņiem paredzēto mākslīgo maisījumu reģistrāciju 2.punkts 1   ZM

75.

28.09.2010. 916 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība 1.pielikums 2   TM

76.

05.10.2010. 951 Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6.1.apakšpunkts

Pielikumi: Nr.1, Nr.2., Nr.3., Nr.4., Nr.5.

1   LM

77.

05.10.2010. 928 Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi 42. un 43.punkts 1   KM, IZM

78.

21.09.2010. 887 Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.2.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana - nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana"   3   EM

79.

21.09.2010. 888 Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām"   3   EM

80.

21.09.2010. 899 Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 28., 29., 31., 32., 35., 43.punkts, 44.1 apakšpunkts, 53.punkts, 118.7.apakšpunkts.

1., 2., 4., 5., 6., 8. un 10.pielikums

1   FM

81.

28.09.2010. 910 Noteikumi par ātrās reaģēšanas un medicīniskā atbalsta vienību izveidošanu, uzturēšanu, apmācīšanu, finansēšanu, sociālo garantiju noteikšanu un iesaistīšanos starptautiskās palīdzības sniegšanā 12.punkts

14.2.apakšpunkts

32.punkts

1   VM

82.

14.09.2010. 843 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai

4., 20., 21.punkts. 1.pielikums - 7.sadaļa

1   VARAM

83.

14.09.2010. 866 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.5.aktivitāti "Publiskais transports ārpus Rīgas" 6.;8.;17. punkts; 1.pielikums 7.2.;7.5.;7.6.p.; 2.Pielikums 21.p. 2   SM

84.

26.07.2011. 585 Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes biroja saprašanās memorandu par minētās Eiropas iestādes mītnes izvietošanu Rīgā 7.pants     SM

85.

31.08.2010. 819 Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību 4.punkts;

6.punkts;

7.punkts;

10.punkts;

11.punkts;

pielikumā -deklarācijas veidlapas 6. un 10.rindā

1   FM

86.

14.09.2010. 851 Noteikumi par Izglītības kvalitātes valsts dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi Pielikums 1   IZM

87.

31.08.2010. 824 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.aktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām"   3   EM

88.

07.09.2010. 840 Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu līgumcenu robežām 2.punkts 1   FM, IUB

89.

07.09.2010. 833 Noteikumi par valsts nodevu par atzinumu par ūdensapgādes sistēmā konstatēto apdraudējumu cilvēku veselībai un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem 2.punkts 1   VM

90.

21.06.2011. 453 Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām 3.4.apakšpunkts;

47.4.apakšpunkts;

72.punkts;

1.-;

5.-11.pielikumi

1   ZM

91.

31.08.2010. 825 Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība 10.punkts; 1.pielikums; 2.pielikums 2   IZM

92.

17.08.2010. 789 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām" nolikums 4; 17.punkts 1.pielikums, 2.pielikums un 3.pielikums 2   VARAM

93.

10.08.2010. 766 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro kārtu" 4., 29., 4.pielikums 1   VARAM

94.

10.08.2010. 762 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda finansējuma saņemšanas un izlietošanas nosacījumi aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai 4.1., 4.2., punkts 1   LM

95.

17.08.2010. 776 Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība 2.4.apakšpunkts, 15.12. apakšpunkts, 15.17.1. apakšpunkts un visi pielikumi 1   FM, Valsts Kase

96.

17.08.2010. 777 Gada pārskata sagatavošanas kārtība (grozījumu ir vairāk nekā puse, būs jāizdod jauni MK noteikumi)

49.4., 63.18.1.2., 63.18.1.3., 67.7., 68.8., 69.6., 71.3., 72.10., 72.14., 73.13. , 75.3., 78.5.

78.7., 89., 90.1., 90.2.,

apakšpunkts un visi pielikumi (izņemot 20., 24., 26., 27. un 28.pielikumu)

1   FM, Valsts Kase

97.

10.08.2010. 761 Noteikumi par kārtību, kādā apkopojama, sagatavojama un publicējama informācija par vidējiem darba ienākumiem un deklarētajiem gada apliekamajiem ienākumiem 5., 6., 10. un 11.punkts 1   FM (VID)

98.

03.08.2010. 726 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"" 3., 9.2., 9.2.2., 20., 21.1., 21.2.1., 21.2.2., 21.2.3., 21.2.4.apakšp.;

1.pielikuma 2.7.apakšpunkts, C daļā, D daļā, E daļa;

3.pielikuma 1.2., 2.4., 3.2. apakšpunkts

1   VM

99.

10.08.2010. 740 Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus 19.2.apakšpunkts,

25.2.apakšpunkts

2   FM - ESFSD

100.

10.08.2010. 741 Noteikumi par ostas valdes locekļu mēnešalgu un speciālo piemaksu Pielikums 1   FM

101.

10.08.2010. 742 Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi 47.1., 47.2., 47.3., 47.4., 47.5. 1   IEM

102.

10.08.2010. 754 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Akvakultūras dzīvnieku slimību ierobežošana 10.1.1.;

10.1.2.; 1.pielikums; 2.

1   ZM

103.

27.07.2010. 703 Kārtība, kādā sniedz un uzrauga galvojumu par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" saistībām 3.punkts 1   FM

104.

27.07.2010. 692 Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanas kārtība 22., 23.punkts 1   IZM

105.

20.07.2010. 662 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana 3.punkts, 2.pielikums (7.2.) 2   VARAM

106.

20.07.2010. 664 Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu 9.; ., 14.; ., 26.2.; ., 26.4.;.punkts, 3.pielikums; ., 4.pielikums 1   ZM

107.

20.07.2010. 656 Noteikumi par valsts nodevu par stratēģiskas nozīmes preču eksperta izziņas, galīgā izlietojuma apliecinājuma, importa sertifikāta, piegādes kontroles sertifikāta un stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanas, eksporta, importa un tranzīta licences izsniegšanu 2.1.-2.7.punkti 1   ĀM

108.

27.07.2010. 672 Noteikumi par attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītās personas maksimālo atlīdzību, dienas naudu un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru 4.1., 4.2., 4.3.punkti 1   ĀM

109.

27.07.2010. 676 Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības un kontroles kārtība 37.1.,

42.2., 46.2.,

pielikums

1   IEM

110.

27.07.2010. 682 Noteikumi par speciālajām atļaujām (licencēm) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai 21.punkts 1   ZM

111.

13.07.2010. 626 Noteikumi par valsts aģentūras "Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" Pielikuma 1.-4.punkts 1   KM

112.

29.06.2010. 585 Noteikumi par filmu producentu reģistrācijas valsts nodevu 2.punkts 1   KM

113.

29.06.2010. 578 Noteikumi par izdevumiem, kas saistīti ar karavīra vai zemessarga apbedīšanu un karavīra kapa pieminekļa uzstādīšanu, un minēto izdevumu apmēru 5., 6., 8., 9. 1   AIM

114.

29.06.2010. 602 Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību 1.pielikuma 1.punktā, 1   ĀM
3.pielikumā 2
4.pielikuma 1
2.punktā 24., 1
38. Punkti 1

115.

29.06.2010. 600 Kremācijas noteikumi 21., 22. 1   IEM

116.

29.06.2010. 606 Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību 3.1., 3.2., 3.3., 9. 1   AIM

117.

21.06.2010. 540 Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otro kārtu" 7., 17., 51., 52., 56.6. 2   LM

118.

29.06.2010. 595 Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām 2.pielikums 1   VM

119.

21.06.2010. 565 Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām 9.1, 9.2, 9.3 apakšpunkts; 17.1, 17.2, 17.3 apakšpunkts; 31.punkts; 53.punkts; 88.1, 88.2 apakšpunkts; 95.punkts; 99.punkts; 100.punkts; 113.punkts; 6.pielikums 1   FM

120.

21.06.2010. 541 Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu 19.9 apakšpunkts; 23.9 apakšpunkts; 5.pielikuma 37. un 49.punkts 1   FM

121.

21.06.2010. 542 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums 4.punkts, 4.pielikums 2   VARAM

122.

21.06.2010. 558 Noteikumi par valsts nodevu par operācijām ar vekseļiem 2.punkts 2   TM

123.

21.06.2010. 564 Uzturēšanās atļauju noteikumi 49., 64.1., 65., 66.1., 67., 69., 81., 82.1., 83., 84.1., 86. 1   IEM

124.

21.06.2010. 568 Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām 1., 3. un 4.pielikums 1   IEM

125.

21.06.2010. 569 Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus" 3.2.apakšpunkts 1   IEM

126.

21.06.2010. 571 Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 4., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.3., 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3., 5.5.1., 5.5.2., 5.5.3., 5.6.1., 5.6.2., 5.6.3., 5.7.1., 5.7.2., 5.8.1., 5.8.2., 5.8.3., 5.9.1., 5.9.2., 5.9.3., 5.10., 5.11., 6.1., 6.2., 6.3., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 8., 10.21.7., 11. 1   IEM

127.

08.06.2010. 521 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums 4., 18., 19., 50.punkts; 2.pielikums un 5.pielikums 2   VARAM

128.

08.06.2010. 523 Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem

4.p.

1.pielikuma - 1., 2. un 3.tabula.

3.pielikums - 6.sadaļa.

1   VARAM

129.

21.06.2010. 543 Noteikumi par kārtību, kādā profesionālā dienesta karavīram piešķir kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai, un kompensācijas apmēru 4. 1   AIM

130.

21.06.2010. 545 Noteikumi par algas pabalsta, kompensācijas ceļa izdevumiem un ar uzturēšanos ārvalstī saistīto izdevumu apmēru un šo izdevumu segšanas kārtību Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kura apsargā Latvijas Republikas diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību 9.punkts

1. un 2.pielikums

1   IEM

131.

21.06.2010. 550 Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtību 5.1.

7.3.

1

 

  IEM

132.

21.06.2010. 553 Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem 11.2.4., 12.2.4., 13.13., 13.14. 1   IEM

133.

21.06.2011. 454 "Noteikumi par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, izceļošanas dokumentu un tā izsniegšanu" 14.punkts 1   IEM

134.

01.06.2010. 501 Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība 20.punkts 1   FM, Valsts Kase

135.

08.06.2010. 522 Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

4.p., 21.1.-3.ap.,

1.pielikums - 6.sadaļa

1   VARAM

136.

01.06.2010. 498 Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība 20.4., 54.punkts, visi pielikumi 1   FM, Valsts Kase

137.

08.06.2010. 519 Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām 2.punkts 1   FM, IUB

138.

08.06.2010. 507 Kārtība, kādā komersantam piešķir atzītā eksportētāja statusu un izsniedz pilnvaru patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi 4.4.apakšpunkts 1   FM (VID)

139.

25.05.2010. 482 Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām 1.pielikuma: 1., 3., 4., 2   VARAM

140.

25.05.2010. 477 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.2.aktivitāti "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana 4., 5., 4.pielikuma 41.punkts 1   KM

141.

18.05.2010. 464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" 31.1punkts

1.-5.pielikums

1

2

  FM

142.

18.05.2010. 461 Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību 1.pielikums "Profesiju klasifikators", 2413., 3343 atsevišķās grupas profesionālās darbības pamatuzdevumu apraksts 2   LM

143.

12.05.2010. 441 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" nolikums 4., 16.punkts; 2.pielikums un 3.pielikums 2   VARAM

144.

18.05.2010. 457 Kārtība, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus vai mantu sadala ar ārvalstīm, un kārtība, kādā naudas līdzekļus pārskaita uz ārvalstīm       TM

145.

05.05.2010. 417 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums" 4.punkts; 2.pielikums 2   VARAM

146.

27.04.2010. 402 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.4.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība 3.un 15.punkts, 1.pielikums 2   VARAM

147.

05.05.2010. 413 Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem Pielikums 2   FVMD

148.

05.05.2010. 414 Noteikumi par Latvijas Nacionālās bibliotēkas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi Pielikuma 1.-13.punkts. 1   KM

149.

20.04.2010. 388 Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķina veidlapu un tās aizpildīšanas kārtību" 7.punkts,

10.punkts,

pielikums

1   FM

150.

05.05.2010. 407 Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu Pielikuma II daļas 8.punkts 2   FM - NAPD

151.

05.05.2010. 411 Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par atļaujas izsniegšanu komersantam tirdzniecībai ar mājas (istabas) dzīvniekiem 2.punkts 1   ZM

152.

13.04.2010. 361 Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri""   3   EM

153.

20.04.2010. 371 Noteikumi par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditācijas un akreditācijas atjaunošanas valsts nodevu 2. punkts 2   TM

154.

13.04.2010. 348 Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidotā Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtība" 19.2.apakšpunkts

6. un 7.pielikums

2   IEM

155.

13.04.2010. 353 Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību 26.punkts 1   EM

156.

30.03.2010. 328 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām   3   EM

157.

06.04.2010. 338 Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā" 2.pielikuma 4.2.1.apakšpunkts

9.pielikuma II nodaļas 1.1.apakšpunkts

2   LM

158.

30.03.2010. 311 Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību" 17.2.apakšpunktsPielikums 1   FM

159.

16.03.2010. 262 Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību 37., 80. 1   EM

160.

23.03.2010. 284 Noteikumi par akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojuma sertifikāta apstiprināšanu" 11.4.apakšpunkts 2   FM

161.

30.03.2010. 300 Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību 14., 15., 27., 29., 30., 34., 41., 43., 44., 53., 55.4, 55.5punkts un pielikumi 2   FM

162.

30.03.2010. 302 Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem 42., 48., 49.punkts un pielikumi 1   FM

163.

30.03.2010. 308 Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokli preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm" 10., 29., 31. un 39.punkts

1., 2. un 5.pielikums

1

1

  FM

164.

30.03.2010. 313 Farmaceitiskās un veterinārfarmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība" 66.punkts 2   VM

165.

16.03.2010. 268 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas"" 17.punkts, 1., 6.pielikums 1   ZM

166.

09.03.2010. 240 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.2.apakšaktivitāti "Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā"" 5.punkts; 9.punkts, 53.punkts, 2.pielikumā 16.administratīvais kritērijs, 1.pielikuma 7.6.apakšpunkts un D daļā. 2   SM

167.

16.03.2010. 258 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.1.apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai"" 7.punkts

14.punkts

38.2.1.punkts

2.pielikuma 1.12.punkts un 3.4.punkts

2   LM

168.

16.03.2010. 251 Noteikumi par valsts nodevu bioloģiskās lauksaimniecības jomā 2. 1   ZM

169.

16.03.2010. 252 Noteikumi par valsts nodevu par nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas kontroles institūcijas apstiprināšanas apliecības izsniegšanu" 2.punkts 1   ZM

170.

16.03.2010. 256 Noteikumi par kārtību, kādā ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm tiek veikta apropriācijas pārdale starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem" 1.-5.pielikums 2   FM

171.

02.03.2010. 215 Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem" 8.6.; 14.; 1.pielikums; 3.pielikums; 1   VARAM ZM

172.

16.03.2010. 260 "Noteikumi par starptautiskās tirdzniecības apdraudēta savvaļas dzīvnieka reģistrēšanas valsts nodevu" 2. punkts 1   VARAM

173.

09.03.2010. 227 Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants izmaksā atlīdzību par iekšzemes pasta sūtījumu nozaudēšanu, to satura bojājumu vai iztrūkumu 7. un 11.punkts 2   SM

174.

09.02.2010. 132 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" 16.1., 16.2., 25.punkts, 1., 4., 6.pielikums 1   ZM

175.

23.02.2010. 193 Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi 91.1.1. apakšpunkts 2   TM

176.

02.02.2010. 109 Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.2.apakšaktivitāti "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai"" 4., 16.4., 1.pielikuma D daļa, 4.pielikuma 1.9. un 1.10. 2   IZM

177.

26.01.2010. 91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai""

4.p., 21.1.-8.ap., 21.p.

1 pielikums - 7.sadaļa

1   VARAM

178.

02.02.2010. 101 Noteikumi par valsts nodevu par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes grozījuma reģistrāciju, kā arī valsts nodevas samaksas kārtību 2.punkts 1   ZM

179.

26.01.2010. 77 Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām" 35.punkts 1   IZM

180.

05.01.2010. 1 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" nolikums 3., 4.punkts; 3.pielikums 2   VARAM

181.

12.01.2010. 33 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība"" 6., 6.1., 6.1, 26.1.1., 26.1.2., 26.2.1., 26.2.2., 26.3., 27., 47., 48., 49., 50., 51.1apakšpunkts;

1.pielikuma 2.8.2., 2.9.1., 2.9.2., 2.11., 5.2., 7.2.apakšpunkts, C daļa, D daļa, E daļa;

3.pielikuma 1.5., 2.7. apakšpunkts; 4.pielikuma formulas skaidrojumi

2   VM

182.

12.01.2010. 23 Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss" 2.1.1., 2.2. 1   IEM

183.

12.01.2010. 24 Noteikumi par uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču iegādes izdevumu apmēru patvēruma meklētājam un šo izdevumu segšanas kārtību 2.punkts 1   IEM

184.

05.01.2010. 2 Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus 4.2.1.punkts 2   ĀM

1.pielikums 2.8.punkts

1

2.-6.pielikumi

2

185.

22.12.2009. 1651 Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību 20.punkts;

2., 3., 3.1 , 5. un 8.pielikums

1   FM

186.

22.12.2009. 1493 Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību 9.punkts

28. punkts

29. punkts

36. punkts

59. punkts

61. punkts

1.pielikums

2.pielikums

2   TM

187.

22.12.2009. 1492 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana" nolikums 4., 22.punkts; 2.pielikums 2   VARAM

188.

22.12.2009. 1625 Kārtība, kādā aprēķina kadastrālās vērtības daļu nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām 3., 4. punkts 2   TM

189.

22.12.2009. 1639 Kārtība, kādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts apliekamai personai 31.punkts 1   FM

190.

22.12.2009. 1640 Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju 5.35.apakšpunkts

10.1. apakšpunkts

10.2. apakšpunkts

11.punkts

16.4. apakšpunkts

16.5. apakšpunkts

19. punkts

20.1. apakšpunkts

20.2. apakšpunkts

25.6. apakšpunkts

35. punkts

36.5 6. apakšpunkts

36.7 3. apakšpunkts

36.7 10. apakšpunkts

Pielikumi 1. - 4.,

6. - 7.

1   FM

191.

22.12.2009. 1643 Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu 2.punkts 1   LM

192.

22.12.2009. 1644 Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus 10.punkts

27.2.apakšpunkts

1.-3.pielikums

1

2

2

  FM

193.

22.12.2009. 1646 Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un tās apmēri" 1.pielikums 2   EM

194.

22.12.2009. 1623 Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un nodevas maksāšanas kārtību 2.punkts 1   EM

195.

22.12.2009. 1635 Noteikumi par valsts nodevu par atzinuma sagatavošanu aizsargjoslas saskaņošanai ap ūdens ņemšanas vietām 2.punkts 2   VM

196.

28.12.2009. 1660 Noteikumi par iedzīvotāju deklarāciju par ienākumu no kapitāla un tās aizpildīšanas kārtību 7.;.8.punkts 1   FM

197.

22.12.2009. 1616 Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Pielikums 2   IZM

198.

22.12.2009. 1580 Noteikumi par kārtību, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz pašvaldības izdevumus, izmitinot bērnu aprūpes iestādē nepilngadīgu personu bez pavadības, un šo izdevumu apmēru" 5.p. 1   LM

199.

22.12.2009. 1589 Noteikumi par valsts nodevu par atzinuma sagatavošanu veselīguma norādei uz pārtikas produktiem 2.punkts 2   VM

200.

22.12.2009. 1600 Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu 2.punkts 1   LM

201.

22.12.2009. 1605 Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību 2.punkts (2.1. un 2.2.) 1   LM

202.

22.12.2009. 1606 Noteikumi par pabalsta apmēru transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību 2.punkts 1   LM

203.

22.12.2009. 1607 Noteikumi par bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību 2.punkts 1   LM

204.

22.12.2009. 1608 Noteikumi par pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēru, kā arī pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību 2.punkts 1   LM

205.

22.12.2009. 1609 Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību 2.punkts (2.1. un 2.2.);

3.punkts (3.1. un 3.2.)

1   LM

206.

22.12.2009. 1498 Makšķerēšanas noteikumi 2.pielikums 1   ZM

207.

15.12.2009. 1474 Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi 21.p. 1   LM

208.

15.12.2009. 1486 Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti 163.punkts, 172.punkts 1   FM, Valsts Kase

209.

15.12.2009. 1487 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība 3.punkts, 23.1., 23.2. un 23.3.apakšpunkts, 2.pielikums (7.2. un 7.3.3.) un 4.pielikums 2   VARAM

210.

22.12.2009. 1517 Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību 7.punkts;

8.punkts

1   LM

211.

22.12.2009. 1533 Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par bērna adopciju" 2.punkts

 

1   LM

212.

15.12.2009. 1476 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.4.aktivitāti "Lidostu infrastruktūras attīstība"" 4, 6, 11.1, 11.2, 20, 21, 44, 1.pielikums C daļa un D daļa, 2.pielikums C daļa un D daļa. 2   SM

213.

22.12.2009. 1534 Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi 3.punkts 1   LM

214.

22.12.2009. 1546 Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību 2.punkts

 

1   LM

215.

22.12.2009. 1549 Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu 2.punkts 1   LM

216.

15.12.2009. 1489 Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni LM uzsākusi grozījumu izstrādi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kuru rezultātā minētie MK noteikumi zaudēs spēku     LM

217.

15.12.2009. 1465 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.3.aktivitāti "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide 3.punkts, 2.pielikums 2   VARAM

218.

15.12.2009. 1421 Noteikumi par valsts nodevas apmēru par atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību 2.1., 2.2.punkti

3.punkts

1

2

  ĀM

219.

08.12.2009. 1415 Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām" 1.un 3.pielikums 2   ZM

220.

24.11.2009. 1358 Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē 14., 15., 16. punkti,

20.3.1., 20.3.2. apakšpunkti,

2.pielikums

 

2   FM - ESFSD

221.

08.12.2009. 1388 Kārtība, kādā veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valsts īpašuma privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts budžetā 13.1., 13.2., 13.3., 13.4.apakšpunkti

14.2.1., 14.2.2. apakšpunkti

15.punkts

16.punkts

20.punkts

1   EM

222.

24.11.2009. 1359 Noteikumi par atļauju īpašā pievienotās vērtības nodokļa režīma piemērošanai preču importa darījumos 6.punkts 1   FM

223.

24.11.2009. 1333 Noteikumi par Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādi 3.punkts

Pielikuma 1.-10.2.punkti

2

1

  ĀM

224.

24.11.2009. 1351 Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā 2.punkts 1   ZM

225.

17.11.2009. 1332 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.2.aktivitātes "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām   3   EM

226.

26.10.2009. 1226 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība 25., 82., 83., 2.pielikums, 4.pielikums 1   SM

227.

13.10.2009. 1178 Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi" 2.piel. 2   Valsts kanceleja

228.

03.11.2009. 1253 Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai 10.punkts 1   EM

229.

21.02.2012. 133 Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu 3., 4., 5., 7. un 8. punkts 1   IEM

230.

27.10.2009. 1250 Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" 5., 6., 14., 15., 16. punkts 2   TM

231.

27.10.2009. 1231 Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu 2. punkts 2   TM

232.

20.10.2009. 1213 Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai"" 6., 12., 36., 36.1, 37.4., 40.15., 57. 2   LM

233.

13.10.2009. 1171 Noteikumi par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota informācija par dzīvnieku liemeņu cenām 20.3.apakšpunkts 1   ZM

234.

13.10.2009. 1184 Publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrācijas un uzskaites kārtība 4.8.apakšpunkts 2   TM

235.

13.10.2009. 1182 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana" īstenošanai" 1.pielikums 1   ZM

236.

06.10.2009. 1128 Noteikumi par valsts nodevu par informācijas sniegšanu no Uzņēmumu reģistra reģistriem 2.punkts

4.punkts

5.punkts

6.punkts

11.punkts

2   TM

237.

03.10.2009. 1127 Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem 16., 36., 65.3., 65.4., 65.10., 66.3., 66.4., 68., 69.punkts (lati uz eiro)

1., 2., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 37. pielikums (lati uz eiro)

2   FM

238.

06.10.2009. 1145 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai 9.punkts, 2.pielikums 1   ZM

239.

22.09.2009. 1088 Noteikumi par masu informācijas līdzekļu reģistrācijas valsts nodevu 2.punkts 2   TM

240.

15.09.2009. 1065 Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai"   2   EM

241.

22.09.2009. 1068 Noteikumi par būvdarbu koncesiju līgumcenu robežām 2.1., 2.2.apakšpunkts 1   FM

242.

22.09.2009. 1069 Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi 2.punkts 2   TM

243.

27.12.2011. 995 Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība 15.punkts

1.pielikums3.pielikums

2   TM

244.

15.09.2009. 1059 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.2.aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās"" 3.punkts, 13.1. un 13.2.apakšpunkts, 2.pielikums (7.2.) 2   VARAM

245.

08.09.2009. 1007 "Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un atgūstami neatbilstoši veiktie izdevumi" 12.1.; 12.2 Pielikuma 10., 11, un 12. punkts 2   VARAM

246.

08.09.2009. 1015 Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu" 19.1.; 19.2.; 19.3.; 19.4. 1   ZM

247.

25.08.2009. 971 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.2.1.aktivitāti "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība"" 4, 6, 18,19, 38, 1.pielikums C un D daļa, 2.pielikums 2   SM

248.

01.09.2009. 983 Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība 7.2. apakšpunkts 2   TM

249.

25.08.2009. 949 Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.7.aktivitāti "Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība"" 7., 13., 40.1. 2   LM

250.

18.08.2009. 942 Noteikumi par ogļūdeņražu ieguves valsts nodevu 12, 13, 14, 16. 1   EM

251.

18.08.2009. 946 Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām 18., 22.punkts 1   TM

252.

11.08.2009. 918 Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību 2.pielikums; 3.pielikums; 1   ZM

253.

18.08.2009. 926 Noteikumi par sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu apriti 59., 60. 1   IEM

254.

30.06.2009. 675 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.3.aktivitāti "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā 4., 5., 5.pielikuma 35.punkts un 9.punkts     KM

255.

11.08.2009. 894 Noteikumi par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas valsts nodevu 2.punkts 2   TM

256.

11.08.2009. 890 Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas" 32., 33.punkts 1   VARAM

257.

11.08.2009. 892 Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu 3.punkts, 1.pielikums, 2.pielikums 2   SM

258.

04.08.2009. 850 Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2013.gadam   2   EM

259.

04.08.2009. 851 Noteikumi par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību"   3   EM

260.

28.07.2009. 836 Pedagogu darba samaksas noteikumi 1.pielikums, 2.pielikums 2   IZM

261.

14.07.2009. 783 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai 4.5.1.; 4.5.2.;., 6.8.;., 19.1.5.;.punkts, 2.pielikums;., 4.pielikums;., 5.pielikums 1   ZM

262.

21.07.2009. 793 Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi 66.9., 67. 1   EM

263.

25.06.2009. 645 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" nolikums" 3., 4.punkts; 3.pielikums 2   VARAM

264.

14.07.2009. 773 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.2.apakšaktivitāti "Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai"" 3., 16.un 21.punkts, 1.un 2.pielikums 2   VARAM

265.

25.06.2009. 644 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība" 26.punkts 2   VARAM

266.

07.07.2009. 733 Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" 63.punkts 1   IZM

267.

07.07.2009. 746 Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība 7.punkta 7.1., 7.2., 7.3. un 7.4. apakšpunkti un 1.pielikums 2   ZM

268.

30.06.2009. 706 Kārtība, kādā ziņo par struktūrfondu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu 7.1., 7.2. apakšpunkti, 31.punkts 2   FM

269.

30.06.2009. 705 Noteikumi par valsts un pašvaldības akciju sabiedrību tipveida statūtiem 1.pielikums     EM
7.punkts 2
12.punkts 1
2.pielikums  
7.punkts 2
12.punkts 1
3.pielikums  
7.punkts 2
12.punkts 1
4.pielikums  
7.punkts 2
12.punkts 1

270.

30.06.2009. 720 Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju 2.punkts 1   IEM

271.

30.06.2009. 690 Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem" 1.pielikums

7.punkts

2.pielikums

7.punkts

3.pielikums

7.punkts

4.pielikums

7.punkts

2   EM

272.

17.06.2009. 582 Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām"   3   EM

273.

17.06.2009. 573 Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai" 47. punkts 1   ZM

274.

17.06.2009. 542 Kārtība, kādā robežsargu aizturēta persona tiek ievietota un turēta pagaidu turēšanas telpā, un šādu telpu iekārtošanas un aprīkošanas prasības 11.1.apakšpunkts 1   IEM

275.

26.05.2009. 485 Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība 7., 8.punkti

2.pielikums

2   ZM

276.

26.05.2009. 482 Noteikumi par valsts nodevu par dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju" 2.punkts 1   ZM

277.

12.05.2009. 436 Īstermiņa eksporta kredītu garantēšanas noteikumi 10.punkts 2   EM

278.

19.05.2009. 453 Noteikumi par valsts nodevu par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējuma atzinuma sagatavošanu" 2.punkts 1   ZM

279.

12.05.2009. 422 Noteikumi par kārtību, kādā norāda informāciju par sporta pasākuma līdzfinansēšanu no valsts budžeta, un minētās informācijas saturu 7.punkts 1   IZM

280.

07.04.2009. 321 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai ūdens vides pasākumiem" 4.2.; 5.1.; 7.; 2.pielikums 1   ZM

281.

31.03.2009. 293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai""   2   EM

282.

07.04.2009. 320 Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām" 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.pielikums 2   FM

283.

07.04.2009. 307 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā" 2. punkts 2   TM

284.

07.04.2009. 312 Kārtība, kādā iekasē maksu par sēklu ievešanas kontroli" 3.punkts 1   ZM

285.

24.03.2009. 265 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem" 4., 18., 37.10., 37.13., 61., 2.pielikuma D daļa 2   IZM

286.

10.03.2009. 238 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.aktivitāti "Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai""   3   EM

287.

10.03.2009. 239 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.4.aktivitāti "Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana"" 6., 7., 35.18. 37.3.punkts, Pielikums 7.8., 8. sadaļas C, D daļas 2   SM

288.

10.03.2009. 237 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.3.aktivitāti "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai""   3   EM

289.

24.02.2009. 197 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.aktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās""   3   EM

290.

24.02.2009. 200 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitāti "Augstas pievienotās vērtības investīcijas""   3   EM

291.

24.01.2012. 78 2.4., 52.1., 52.2., 53.1. un 55.2.apakšpunkts, 3. un 5.pielikums 19., 20., 21., 37.punkts, 1., 2., 3., 4. Pielikums 2   EM

292.

17.02.2009. 162 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.aktivitāti "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai""   3   EM

293.

17.02.2009. 165 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.2.aktivitāti "Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība""   3   EM

294.

03.03.2009. 212 "Noteikumi par bezdarbnieka stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā" 3.punkts 1   LM

295.

10.02.2009. 138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"" projektu iesniegumu atlases pirmo līdz astoto kārtu   3   EM

296.

17.02.2009. 164 Noteikumi par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai"   3   EM

297.

17.02.2009. 149 "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību" 3.; 4.1punkts, 6.3., 36.2., 36.3.2., 36.18.2.apakšpunkts, D2 pielikums, D31 pielikums 1   FM

298.

24.02.2009. 176 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem" 2.punkts,

pielikums

1   VARAM

299.

17.02.2009. 166 Kārtība, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos" 8. 1   AIM

300.

10.02.2009. 131 "Noteikumi par valsts nodevu par būvprojektēšanai nepieciešamo tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās" 2.pielikums 1 EM

301.

10.02.2009. 128 Politisko organizāciju (partiju) vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība" 2., 3. punkts 2   KNAB

302.

13.01.2009. 44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"" 5., 5.1., 5.2., 5.3.1., 23.1., 23.2., 24.apakšpunkts; 2.pielikuma 1.5., 2.7., 2.13., 2.14., 3.9.1., 3.9.2., 3.9.3., apakšpunkts; 3.pielikuma 2.8., 2.9.1., 2.9.2., 2.9.3., 2.9.4., 2.10., 5.2., 7.2.apakšpunkts, C daļa, D daļa; 2   VM

303.

27.01.2009. 64 "Noteikumi par valsts nodevu par publisko dokumentu legalizāciju" 2.1.-2.2., 3.1.1.-3.1.2., 3.2.1.-3.2.2. 1   ĀM

304.

27.01.2009. 66 Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā" 9., 13. 1   IEM

305.

27.01.2009. 78 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai" 19.1.; 19.2.; 20.; ; 3.pielikums. 1   ZM

306.

13.01.2009. 35 "Kārtība, kādā civilo ekspertu nosūta dalībai starptautiskajā misijā, un dalības finansēšanas kārtība" 1.pielikums 1.-3.punkti

2.pielikums 1.1.-1.3.punkti

1

1

  ĀM

307.

13.01.2009. 33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"" 24.,

2. un 4.pielikums

1   ZM

308.

22.12.2008. 1093 Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem" 5. punkts

6. punkts

7. punkts

23. punkts

3. pielikums

2   TM

309.

22.12.2008. 1108 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par dzīvnieka pārvadātāja apliecības izsniegšanu" 2. 1   ZM

310.

22.12.2008. 1082 Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.2.aktivitāti "Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai""   3   EM

311.

22.12.2008. 1074 Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" Pielikums 1   SM

312.

22.12.2008. 1081 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Arodapmācības un informācijas pasākumi" aktivitātē "Arodapmācības"" 12.1., 12.2.2., ., 13., 25.1.1.punkts, 1., 2.pielikums 1   ZM

313.

22.12.2008. 1071 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem" 3.punkts

8.2.1.apakšpunkts 8.2.2.apakšpunkts

8.2.3.apakšpunkts 8.2.4.apakšpunkts

8.3. apakšpunkts 8.4. apakšpunkts

8.5.1.apakšpunkts

8.5.2.apakšpunkts

8.5.3.apakšpunkts

8.6. apakšpunkts

8.7. apakšpunkts

8.8. apakšpunkts

8.9.1.apakšpunkts 8.10.1.apakšpunkt 8.11.1.apakšpunkt8.11.2.apakšpunkt8.12. apakšpunkts 8.13.1.apakšpunkts

1

 

  FM

314.

16.12.2008. 1042 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojuma izmantošana" aktivitātē "Lauksaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojumu izmantošana"" 1.pielikums

 

2   ZM

315.

16.12.2008. 1023 "Noteikumi par pensijas kapitāla nodošanu Eiropas Savienības pensiju shēmai un saņemšanu no tās" 11.punkts

14.punkts

1   LM

316.

09.12.2008. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" 3.punkts

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

2   EM

317.

25.11.2008. 963 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"" 6., 15., 16., 23.2.1., 45.11., 2.pielikums 2   Valsts kanceleja

318.

25.11.2008. 962 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"" 6., 16., 18., 23.2., 45.11., 2.pielikums 2   Valsts kanceleja

319.

02.12.2008. 986 "Kārtība, kādā veicama privatizācija ar nodokļu parādu kapitalizācijas metodi" 33.punkts 2   EM

320.

28.10.2008. 899 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti "Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana"" 3. un 15.punkts, 1.un 3.pielikums 2   VARAM

321.

14.10.2008. 857 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros"" 5., 6., 11.13., 15., 17., 28.4., 29.20., 41., 42., 44.1., 44.2., 1.pielikuma C daļa, 2.pielikuma C daļa un D daļa 2   SM

322.

11.11.2008. 938 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai kompensāciju maksājumu veidā pasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem"" 10.5., 16., 19.5.punkts, 1., 4.pielikums 1   ZM

323.

29.11.2011. 907 "Noteikumi par spridzinātāja sertifikāta un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta izsniegšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru" 30.punkts 1   IEM

324.

02.08.2011. 954 "Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru"  37.p.  1   IEM

325.

20.11.2008. 950 "Noteikumi par valsts nodevu par sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecības izsniegšanu" 2.p. 1   LM

326.

11.11.2008. 937 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"" 16.; 19.1; 2.2ppielikums; 3.pielikums 1   ZM

327.

11.11.2008. 930 "Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi" 32.1., 32.2., 32.3., 33. 1   IEM

328.

21.10.2008. 881 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai"" 11., 14., 18., 19., 19.1, 35.10., 35.13., 54., 55.punkts, 1.pielikuma 6.sadaļa, 1.1pielikuma 6.sadaļa, 3.pielikuma 1.10. un 1.13.apakšpunkts 2   IZM

329.

04.11.2008. 921 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām" 3.3.apakšpunkts;

31.4.apakšpunkts;

1.pielikums;

5.pielikums

1   ZM

330.

21.10.2008. 882 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai"" 8., 11., 18., 19., 19.1, 35.10., 35.13., 54.1., 54.2., 54.11., 54.12., 54.13., 57., 60., 63.1, 76., 76.1punkts, 1.pielikuma 6.sadaļa, 1.1pielikuma 6.sadaļa, 3.pielikuma 1.10. un 1.13.apakšpunkts 2   IZM

331.

28.10.2008. 893 Kārtība, kādā Eiropas komunikāciju tīklu projekta vadībā iesaistītās institūcijas sniedz ziņas par konstatētajiem pārkāpumiem un neatbilstībām projekta īstenošanā, kā arī atmaksā projekta ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus" 13., 14.punkts 2   SM

332.

07.10.2008. 834 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.1.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" un 2.1.2.2.3.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai""   3   EM

333.

20.12.2011. 964 Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas aktivitāšu īstenošanu 57., 58., 68., 69., 77., 78., 86., 87., 95., 96., 104., 105., 112., 113., 122., 123., 131., 132., 143., 144.punkts, 1.pielikuma 15.punkts, 12.pielikuma 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 3.16. punkti, 13.pielikuma 1., 2. punkti un 15.pielikuma 10.6.5., 16.2. punkti 1   KM

334.

07.10.2008. 835 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.1.aktivitāti "Biznesa inkubatori""   3   EM

335.

21.10.2008. 866 Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība" 22.3 1   LM

336.

14.10.2008. 850 Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.3.2.apakšaktivitāti "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī" 6., 15., 18., 22.2., 44.11., 2.pielikums 2   Valsts kanceleja

337.

30.09.2008. 817 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"" 3. un 18.punkts, 1. un 3.pielikums (7.2.) 2   VARAM

338.

07.10.2008. 833 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.2.apakšaktivitāti "Politikas pētījumu veikšana"" 6., 15., 17. 2   Valsts kanceleja

339.

14.10.2008. 851 Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.prioritātes "Uzņēmējdarbības veicināšana" 2.3.1.pasākuma "Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes" 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.1.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings""   3   EM

340.

14.10.2008. 852 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.2.aktivitāti "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)" 5, 6, 11.11, 16, 18, 24, 31.4, 32.20, 44, 1.pielikums, B un C daļa, 2.pielikums C daļa un D daļa, 2   SM

341.

13.10.2008. 845 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte"" 9.1.; 9.2. 9.3.;

1.pielikums; 2.2pielikums; 3.pielikums

1   ZM

342.

13.10.2008. 846 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas"" 18.1.; 18.2.1.; 18.2.2.; 18.3.; 1.pielikums 1   ZM

343.

06.10.2008. 828 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zveja iekšējos ūdeņos" 14.1.; 14.2.; 14.3.; 1.pielikums 1   ZM

344.

23.09.2008. 792 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu" īstenošanai" 15., 19., 20., 21., 22., 1., 3., 4.pielik. 1   ZM

345.

22.09.2008. 787 "Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi" 5.punkts 2   EM

346.

29.09.2008. 800 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos" 4. nodaļas 22.2.1.apakšpunkts, 5. nodaļas 29.2.1., 29.2.2.apakšpunkts 1 EM

347.

29.09.2008. 796 Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā paredzētajiem pārkāpumiem" 1. nodaļas 11.punkts, 2. nodaļas 26.punkts 1   EM

348.

29.09.2008. 799 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata ziņojumu par tirgus dalībnieku vienošanos" Pielikuma 4.3., 4.4., 4.5.apakšpunkts 1   EM

349.

15.09.2008. 750 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.5.aktivitāti "Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T"" 5., 7., 12.15., 16., 18., 23., 30.4., 31.20., 43., 1.pielikuma 1.pielikums un 2.pielikums, 2.pielikuma 2.pielikums un 3.pielikums 2   SM

350.

15.09.2008. 747 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību" 6.-19. punkts,

21.-34. punkts, 36.-39. punkts, 41.-46. punkts, 48.-54. punkts.

2   TM

351.

15.09.2008. 755 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana"" 14.punkts, 1.pielikums 1   ZM

352.

22.09.2008. 785 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai" 15.; 17.; 19.2.; 19.4.1.; 19.4.2.; 1.pielikums 1   ZM

353.

15.09.2008. 751 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai""

6.p., 10.p.1-5.ap., 28.p., 29.p., 36.6.ap., 54.8.ap., 55.18.ap., 55.19.ap., 1.pielikums - 7.sadaļa (3.piel.),

2. pielikums;

3. pielikums

1   VARAM

354.

15.09.2008. 743 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās"" 7.;11.;25.; Pielikums C daļa 2   SM

355.

18.08.2008. 667 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"" 3. un 22.punkts, 17.1. un 17.2.apakšpunkts, 2.pielikums un 3.pielikums (7.3.1., 7.3.2. un 3. papilddokuments) 2   VARAM

356.

08.09.2008. 722 "Kārtība, kādā nodrošina valsts atbalstu dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomās" 12., 18.punkts 1   IZM

357.

08.09.2008. 723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību" 11.4., 45., 46.2., 54.2., 59.4.punkts 1   LM

358.

25.08.2008. 682 "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas "Pārrobežu sadarbība" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums" 8., 9., 10., 30.4.2.punkts 2   VARAM

359.

02.09.2008. 702 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide"" 6., 7., 18.2.1., 43.1.13. 1   KM

360.

18.08.2008. 669 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda" 26.1 punkts;

1.pielikums;

2.pielikums

2   ZM

361.

25.08.2008. 686 Zemes izpirkuma (pirkuma) līguma noslēgšanas kārtība" 14, 17-20.punkts,

1.-10. pielikums

2   TM

362.

25.08.2008. 681 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.1.apakšaktivitāti "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana"" 7.punkts

14.punkts

24.1.12.punkts

47.1.1.punkts

48.5.punkts

2   LM

363.

04.08.2008. 615 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.2.aktivitāti "Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība""

6.p., 20.6.ap., 30.p., 31.p., 54.8.ap., 55.18.ap., 55.19.ap., 1.pielikums - 7.sadaļa (3.piel.),

3. pielikums, 5.pielikums

1   VARAM

364.

18.08.2008. 668 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumam "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai"" 5.2., 7., 9.punkts, 1., 3.pielikums 1   ZM

365.

06.12.2011. 939 "Noteikumi par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru" 49. un 50.punkts 1   IEM

366.

27.12.2011. 1000 "Speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība" 38.punkts 1   IEM

367.

27.12.2011. 1011 "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība" 259. un 260.punkts 1   IEM

368.

25.08.2008. 671 "Ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un nesprāgušu munīciju piesārņotu un potenciāli piesārņotu teritoriju izpētes un sanācijas darbu veikšanas speciālistu sertifikācijas un komersantu licencēšanas kārtība" 34. 1   AIM

369.

05.08.2008. 649 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Izglītības iestāžu informatizācija"" 8., 14.punkts, 32.3.7.apakšpunkts, 1.pielikuma 3.tabula, 2.pielikuma 1.1.sadaļas 3.punkts, 2.pielikuma 3.sadaļas 7.punkts. 2   IZM

370.

28.07.2008. 606 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" 4. un 27.punkts, 2., 3. un 4.pielikums 2   VARAM

371.

12.08.2008. 658 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā""   3   EM

372.

29.07.2008. 612/1 "Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm" 26. 1   AIM

373.

28.06.2011. 502 "Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) un Valsts policijas atļaujas komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem un maksājama valsts nodeva" 61.punkts 1   IEM

374.

21.07.2008. 576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība"" 6., 15., 25., 38.6.2., 40.7., 4.pielikums 2 VARAM

375.

04.08.2008. 642 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.2.aktivitāti "Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība"" 6., 24., 35.1.5., 46.1., 46.2., 46.3., 65.1 apakšpunkts;

2. un 3.pielikuma nosaukums

2   VM

376.

14.07.2008. 560 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.2.apakšaktivitāti "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem"" 7., 15., 51. 2   LM

377.

28.07.2008. 610 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda grantu shēmas "NVO projektu programma" apakšprojektu iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursa nolikums" 5., 6.punkti,

11.1. 1., 11.1. 2. apakšpunkti,

23.1.apakšpunkts,

2   FM

378.

28.07.2008. 609 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda grantu shēmas "NVO darbības atbalsta programma" apakšprojektu iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursa nolikums" 5., 7.punkts,

21.1.apakšpunkts

2   FM

379.

28.07.2008. 608 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda grantu shēmas "NVO kapacitātes stiprināšanas programma" apakšprojektu iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursa nolikums" 5., 7.punkti,

22.1., 22.15. apakšpunkti

2   FM

380.

22.07.2008. 584 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros""

6.p., 10.1.-6.ap., 19.6.ap., 51.9.ap.

1.pielikums - 7.sadaļa (3.piel.),

2. pielikums;

3 pielikums

1   VARAM

381.

04.08.2008. 616 "Noteikumi par Valsts tiesu ekspertīžu biroja maksas pakalpojumu cenrādi" Pielikums 2   TM

382.

14.07.2008. 562 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.2.aktivitāti "Tūrisma informācijas sistēmas attīstība""   3   EM

383.

28.07.2008. 591 "Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumi" 7.2.apakšpunkts 1   IEM

384.

30.06.2008. 490 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija"" 3.punkts, 15.1. un 15.2.apakšpunkts, 2.pielikums (7.2.) un 3.pielikums (4.punkts) 2   VARAM

385.

14.07.2008. 556 Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam" 1. un 2. pielikums 1   ZM

386.

07.07.2008. 504 Valsts autoceļu un pašvaldību ceļu vērtības noteikšanas kārtība" 11., 13.-18., 20., 22.-24., 27. punkts 2   SM

387.

07.07.2008. 507 "Noteikumi par zemesgabala vērtības noteikšanu zemes atpirkšanas vajadzībām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās" 6., 7., 15.punkts 1   TM

388.

07.07.2008. 515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai" 24.; 2.pielikums; un 5.pielikums 1   ZM

389.

07.07.2008. 520 Nodrošinājuma piemērošanas kārtība lauksaimniecības un tās pārstrādes produktiem  10.punkts 1   ZM

390.

07.07.2008. 514 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi"" 13.; pielikums 1   ZM

391.

07.07.2008. 525 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"" 15.punkts, 1.pielikums 1   ZM

392.

10.06.2008. 426 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitāti "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas"" 6.punkts; 10.punkts; 24.punkts; 30.punkts; 54.15.apakšp.; 56.3.1.1.; 56.3.1.2.; 56.3.1.3.;

56.3.1.4.;

56.3.1.5.;

56.3.1.6. 56.3.2.1.;

56.3.2.2.;

56.3.2.3.;

56.3.2.4.;

56.3.2.5.;

56.3.2.6.apakšp. MK noteikumu pielikuma 7.3.apakšpunkts, 2.un 3.pielikumā.

2   SM

393.

30.06.2008. 487 "Noteikumi par zvērinātu notāru kvalifikācijas pārbaudes izdevumu daļējas segšanas kārtību un apjomu" 2.  punkts 2   TM

394.

10.06.2008. 427 "Tiesu eksperta sertifikācijas un resertifikācijas kārtība" 5., 5.1punkts 2   TM

395.

10.06.2008. 424 "Kārtība, kādā atlīdzina kaitējumu trešajai personai vai tās mantai, ja to nodarījis Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģis vai civilās aviācijas gaisa kuģis (vai no tā atdalījies priekšmets), kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām" 8., 9. 1   AIM

396.

02.06.2008. 396 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana"" 15., 16., 21.2., 43.11., 2.pileikums 2   Valsts Kanceleja

397.

02.06.2008. 395 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"" 15., 17., 22.2., 44.11., 2.pielikums 2   Valsts Kanceleja

398.

02.06.2008. 394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība" 14.punkts 2   VM

399.

26.05.2008. 371 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās"" 13.; 1.; 3.pielikums; 5. 1 ZM

400.

26.05.2008. 364 Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība" programmas "Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā" apakšprojektu atklāta konkursa nolikums"   3   EM

401.

19.05.2008. 352 "Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem" 6., 31.-33. punkts 1   TM

402.

27.05.2008. 380 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem" 10.1., 10.2., 10.3., 10.6. 2 SM

403.

26.05.2008. 362 "Noteikumi par saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtību" (grozījumu ir vairāk nekā puse, būs jāizdod jauni MK noteikumi)

21.13.apakšpunkts

44.punkts, 51.3.14. apakšpunkts, 52.4.apakšpunktā,

69.3., 81.2.2., 85.2.2., 90.1.2., 91.2., 93.2.2., un pielikumi

1   FM, Valsts Kase

404.

19.05.2008. 348 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.1.2. apakšaktivitāti "Nacionālās nozīmes velotūrisma produktu attīstība""   3   EM

405.

19.05.2008. 353 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.3.aktivitāti "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana"" 6., 26., 35.3.5., 50.1., 50.2., 50.3., 71.apakšpunkts; 1.pielikuma 7.1., un 7.2. apakšpunkts; 2   VM

406.

19.05.2008. 347 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība"" 15., 16., 17., 22.2., 44.11., 2.pielikums 2   Valsts Kanceleja

407.

19.05.2008. 333 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana"" 15., 16., 21.2., 43.11., 2.pielikums 2   Valsts Kanceleja

408.

19.05.2008. 340 "Noteikumi par zvērinātu notāru eksāmena maksas apmēru un maksāšanas kārtību" 2. punkts 2   TM

409.

19.05.2008. 339 "Noteikumi par valsts nodevu par pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesisko aizsardzību" 2. punkts 2   TM

410.

06.05.2008. 323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana"" 1.1 pielikums; 1.2pielikums; 4.pielikums 1   ZM

411.

28.04.2008. 306 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.1.aktivitāti "Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana"" 5., 6.punkts un 2.pielikums 2   SM

412.

15.04.2008. 280 "Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai" 30.,

2.pielikums,

4.pielikums,

5.pielikums,

6.pielikums

1   EM

413.

15.04.2008. 266 "Noteikumi par kārtību, kādā brīvprātīgais probācijas darbinieks par līdzdarbības līgumā noteikto uzdevumu izpildi saņem atlīdzību, un atlīdzības apmēru" 7. punkts 2   TM

414.

08.04.2008. 258 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem"" 8., 15., 47.4., 47.1, 50.6., 53.7.2. 2   LM

415.

08.04.2008. 255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros" 9., 10., 12.13., 13., 35.punkti

2., 3., 6. pielikumi

2   ZM

416.

17.03.2008. 188 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.4.aktivitāti "Daugavas hidroelektrostaciju aizsprostu pārgāžņu rekonstrukcija""   3   EM

417.

08.04.2008. 260 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksu par konsulārajiem pakalpojumiem latos un ārvalstu valūtā" 1., 2., 4., 5.punkti

1.pielikums

2   ĀM

418.

18.03.2008. 193 "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas "Īstermiņa ekspertu fonds" apakšprojektu iesniegumu pirmā un otrā atklāta konkursa nolikums" 2., 7., 28.punkts, Pielikumi 2   VARAM

419.

01.04.2008. 241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"" 10.1.; 10.2.; 10.3.; 12.1.1.; 12.1.2.; 12.1.3.; 15.; 16.; 16.1.1.; 16.1.2.; 16.2.1.; 16.2.2.; 16.1; 1.pielikums; 3.pielikums; 1   ZM

420.

01.04.2008. 240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"" 10.1.; 10.2.; 10.3.; 12.1.1.; 12.1.2.; 12.1.3.; 12.3; 15.;16.1.; 16.2.; 2.pielikums; 4.pielikums; 6.pielikums 1   ZM

421.

25.03.2008. 212 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi"" 5.; 6.; 6.1; 15.1.; 15.2.; 26.12.

2.pielikuma 7.2 punkts; 3.pielikuma 2.10. punkts.

2   SM

422.

17.03.2008. 187 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.1.1.apakšaktivitāti "Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai""   3   EM

423.

01.04.2008. 225 "Noteikumi par valsts nodevu par preču zīmju tiesisko aizsardzību" 2. punkts 2   TM

424.

01.04.2008. 237 "Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības ārējās tirdzniecības režīma administrēšanas kārtība" 36.punkts;

37.punkts;

41.punkts

1   ZM

425.

17.03.2008. 189 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.2.2.apakšaktivitāti "Vērtspapīru birža mazām un vidējām komercsabiedrībām""   3   EM

426.

25.03.2008. 203 Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti 1.3.1.1.1. "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" un apakšaktivitāti 1.3.1.1.4. "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām""projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu   3   EM

427.

25.03.2008. 204 "Noteikumi par maksāšanas līdzekļu proporciju, pārdodot juridiskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos" 2.punkts

3.punkts

2   EM

428.

11.03.2008. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība" 46.punkts 2   SM

429.

26.02.2008. 129 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti""   3   EM

430.

26.02.2008. 130 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.9.aktivitāti "Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste""   3   EM

431.

04.03.2008. 152 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos"" 8., 16., 53., 57.5., 57.7., 59.14. 2   LM

432.

26.02.2008. 131 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.2.apakšaktivitāti "Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība"" 6., 21., 21.1, 31.1.5. apakšpunkts;

2.un 3.pielikuma nosaukums

3   VM

433.

26.02.2008. 132 "Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadībā konstatētajām neatbilstībām un atgūstami neatbilstoši veiktie izdevumi" 8.2.2., 8.3.2. apakšpunkti, 17.2., 18.2., 19.2., 24.2. apakšpunkts 2   FM

434.

12.02.2008. 101 "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums" 4., 5.punkts 2   VARAM

435.

26.02.2008. 127 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāju atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā" 14.2.1., 14.2.2. punkts 2   SM

436.

05.02.2008. 72 "Tirgus orientēto pētījumu projektu finansējuma sadales kārtība" 6., 22.punkts un 3.pielikums 1   IZM

437.

22.01.2008. 35 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana" individuālo projektu iesniegumu otrā atklātā konkursa nolikums" 4., 5. 2   KM

438.

05.02.2008. 59 "Noteikumi par valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamās mājās" 2.punkts

22.punkts

37.punkts

2.1 pielikums

3.pielikums

1   EM

439.

29.01.2008. 45 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Bērni ar īpašām vajadzībām" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums" 4.punkts

5.punkts

2   LM

440.

05.02.2008. 65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" 9., 10.punkts 1   FM, IUB

441.

15.01.2008. 28 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.2.aktivitāti "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi""   3   EM

442.

18.12.2007. 918 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana" un 3.8.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana"" 9.punkts,

9.1.apakšpunkts,

9.2., 9.3., 9.4. apakšpunkti,

11.punkts,

16.6.2. apakšpunkts, 16.11.2., 16.11.3., 16.11.4., 16.11.5., 16.11.6. apakšpunkti,

22.2.2., 22.2.3., 22.3.apakšpunkti,

1.pielikums,

2.pielikums,

3.pielikums

2   FM

443.

04.12.2007. 836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"" 3.un 19.punkts, 2.un 3.pielikums 2   VARAM

444.

11.12.2007. 852 "Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas gada deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu un to aizpildīšanas kārtību" 2.punkts,

1.pielikums

1   FM

445.

11.12.2007. 859 "Noteikumi par cirka dzīvnieka, dresūras dzīvnieka, cirka un dresūras numura viesizrāžu vietas reģistrācijas valsts nodevu" 2.punkts 1   ZM

446.

11.12.2007. 844 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra" 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.5.1., 2.5.2., 2.6., 2.7. 1   IEM

447.

04.12.2007 824 "Noteikumi par valsts nodevu par izgudrojumu tiesisko aizsardzību" 2.punkts 2   TM

448.

04.12.2007. 825 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē un vada izlīgumu ar starpnieka palīdzību" 33.punkts 2   TM

449.

27.11.2007. 813 "Noteikumi par personas datu apstrādes reģistrācijas un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu reģistrācijas valsts nodevu" 2., 3., 4. punkts 2   TM

450.

30.10.2007. 732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība"" 7., 7.1, 14., 30.2, 46.4., 48., 49.1, 49.4 2   LM

451.

30.10.2007. 731 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām"" 6., 14., 49.1. 2   LM

452.

30.10.2007. 733 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma aktivitāti "Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana"" 6., 12., 48. 2   LM

453.

06.11.2007. 742 "Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai" 2.punkts 1   ZM

454.

06.11.2007. 744 "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti" 4., 20.p. 1   ZM

455.

16.10.2007. 711 "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, valsts nodevas likmi par tās saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumiem un to uzraudzības kārtību" 6., 18.1,

50.2, 51.2

1

2

  EM

456.

23.10.2007. 716 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu veterinārfarmaceitiskajai darbībai" 2.punkts 1   ZM

457.

16.10.2007. 712 "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi" 1.pielikums, 2.pielikums 1   EM

458.

09.10.2007. 678 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu projektu īstenošanai pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju jomā EUREKA programmas ietvaros" 16., 27.punkts 1   IZM

459.

09.10.2007. 689 "Noteikumi par valsts nodevu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu" 2.punkts 1   VARAM

460.

02.10.2007. 655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo" 4 un 5.punkts, 1. un 2.pielikums 2   IZM

461.

28.08.2007. 590 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi" 40.1 p. 2   ZM

462.

28.08.2007. 588 "Noteikumi par valsts nodevu par tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam" 2.punkts 1   ZM

463.

24.07.2007. 518 "Kārtība, kādā piešķir Eiropas Savienības atbalstu vietējām rīcības grupām dalībai sadarbības pasākumos" 2 ZM

464.

03.07.2007. 457 "Noteikumi par Eiropas tehnisko apstiprinājumu" 1.pielikums 1   EM

465.

03.07.2007. 458 "Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība" 8., 48.punkts 1   LM

466.

26.06.2007. 419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu" 5.pielikums 2   FM

467.

19.06.2007. 404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju" 42., 76.punkts

1., 4., 6., 7., 8.pielikums

1   VARAM

468.

12.06.2007. 382 "Elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumu piemērošanas kārtība" 1.4.apakšpunkts 2   FM

469.

22.05.2007. 340 "Kārtība, kādā Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, un dalības finansēšanas kārtība" 11., 13.2. un pielikums 1   IEM

470.

19.10.2011. 804 "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu komercdarbībā ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm" 9. un 10.punkts 1   IEM

471.

10.01.2012.

Stāsies spēkā 2013.gada 4.jūlijā.

45 "Noteikumi par pirotehniķa sertifikāta iegūšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru" 20.punkts 1   IEM

472.

08.05.2007. 298 "Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" 7., 9. punkts 2   TM

473.

08.05.2007. 301 "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem" 1., 4., 31., 36., 45., 55., 62. un 68.2.punkts 2   FM

474.

02.05.2007. 282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 60.2.apakšpunkts, 71.6.apakšpunkts, 76.2.apakšpunkts, 109.punkts, 1   FM

475.

02.05.2007. 295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos"   1   ZM

476.

02.05.2007. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos" 4.pielikums 1   ZM

477.

10.04.2007. 237 "Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi" 2., 5., 6., 7., 8., 9., un 10.punkts

1.pielikums

1   FM

478.

20.03.2007. 200 "Noteikumi par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju" 2.punkts

4.punkts

1   FM

479.

23.08.2005. 618 "Centrālās statistikas pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis" 1.-2. Pielikums 2   EM

480.

04.10.2011. 748 "Kārtība, kādā sagatavo vispārējo valdības budžeta deficīta un parāda notifikāciju" 8.1., 8.2., 1.-2. Pielikums 2   EM

481.

20.03.2007. 198 "Noteikumi par maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm noteikšanas metodiku vidējam termiņam" 12.2.apakšpunkts 2   FM

482.

20.02.2007. 139 "Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu" 2., 3., 4. punkts 1   ZM

483.

20.02.2007. 140 "Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu" 2.punkts

3.punkts

4.punkts

6.punkts

7.punkts

8.punkts

9.punkts

10.punkts

2   TM

484.

13.02.2007. 105 "Kārtība, kādā interaktīvo azartspēļu un izložu organizētājs iesniedz paziņojumu par pārskata ceturksni" 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. punkti, pielikumi 1-3 2   FM

485.

06.02.2007. 96 "Kārtība, kādā iesniedzams ziņojums par azartspēļu un izložu organizēšanu" 2.4.1.1., 2.4.1.2., 2.4.2., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4. punkti 2   FM

486.

30.01.2007. 83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību" 2.punkts

4.punkts

1   ZM

487.

30.01.2007. 84 "Noteikumi par valsts nodevu par iesnieguma izskatīšanu selekcionāra tiesību piešķiršanai, selekcionāra tiesību aizsardzību un licences līguma reģistrāciju Valsts augu aizsardzības dienestā un minēto nodevu maksāšanas kārtību" 2.punkts,

3.punkts

6.punkts

1   ZM

488.

23.01.2007. 76 "Noteikumi par politisko partiju reģistra ierakstu publicēšanas kārtību, izmaksu apmēru un maksas iekasēšanas kārtību" 4.punkts

5.punkts

6.punkts

2   TM

489.

23.01.2007. 77 "Noteikumi par valsts nodevu par ierakstu izdarīšanu politisko partiju reģistrā" 2.punkts 2   TM

490.

09.01.2007. 39 "Eksporta kredītu garantiju izsniegšanas noteikumi"   2   EM

491.

09.01.2007. 46 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu" valsts nodevu apmēri 1   ZM

492.

02.01.2007. 16 "Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtība" 4.3., 5.3., 7., 8., 10., 10.3. punkti 2   FM

493.

19.12.2006. 1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 7.3; 7.6; 8.; 9.p.

10.18.apakšp.

91.5; 103.1; 108.3;

179.; 180.punkts;

1., 12., 15., 17.;

18., 22., 27., 30.,

42.pielikums

1   VM

494.

28.12.2006. 1072 "Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība" 11.punkts 1   IEM

495.

19.12.2006. 1043 "Azartspēļu un izložu organizācijas vienotā grāmatvedības uzskaites kārtība" 21.3., 34.3.4., 24.4.3., 24.4.4., 24.4.5., 24.4.6., 24.4.8., 24.5.1., 24.5.3., 26.5., 33., 34.5.2., 34.5.3., 34.6.1., 34.7.1., 34.7.2., 34.7.4., 34.7.5., 34.7.6., 39.6., 39.7., 40., 40.4., 40.5., 43.6., 43.7., 45.5., 46.4., 46.5., 46.6., 56.7., 56.10., 56.11., 57., 57.2., 57.3., 57.4., 57.6., 60.4., 60.5., 67 punkti 2   FM

496.

19.12.2006. 1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43.1. apakšpunkts

43.2.apakšpunkts

2   LM

497.

19.12.2006. 1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi" 91.punkts

94.punkts

95.punkts

2   LM

498.

19.12.2006. 1014 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"" 8.punkts

3.-10.pielikumi

2   EM

499.

19.12.2006. 1019 "Noteikumi par 1973.gada Vašingtonas konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām noteiktās atļaujas un sertifikāta izsniegšanas valsts nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem" 2.punkts 1   VARAM

500.

19.12.2006. 1055 "Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi" 1., 2., 3., 4.punkts (>50% no noteikumu teksta) 1   VARAM

501.

12.12.2006. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem" 19.punkts,

2.pielikums

2   IZM

502.

12.12.2006. 1001 "Noteikumi par valsts nodevu par parakstu apliecināšanu Uzņēmumu reģistrā" 2.punkts

3.punkts

2   TM

503.

14.11.2006. 933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība" 48., 51.1, 52.3, 189.1, 189.2 punkts

1., 3. un 4.pielikums

1

2

  FM

504.

14.11.2006. 928 "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem" 2., 5., 8., 18., 19., 21., 31.3., 37., 43.2.punkts 2   FM

505.

06.11.2006. 922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi" Pielikumi 2   EM

506.

31.10.2006. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 2.1; 3.2; 4.1; 4.2.p.;

13.4.; 14.3.;

15.1.; 16.4. ap-p.;

16.1; 16.2 p.;

20.1.apakšp.;

26.; 28.; 29.2 p.;

50.1; 76.; 100.p;

107.; 109.p.;

4., 5.pielikums

1   VM

507.

17.10.2006. 853 "Kārtība, kādā iesniedzama informācija par interaktīvo azartspēļu un izložu organizēšanas programmām, drošības un fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem" 11.punkts 1   FM

508.

03.10.2006. 808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem" 5., 18., 19., 21., 33., 39., 46.2.punkts 2   FM

509.

29.08.2006. 720 "Noteikumi par atlīdzības apmēru Valsts kultūrkapitāla fonda padomes locekļiem" 2.punkts 1   KM

510.

18.07.2006. 600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība" 8.5.1.apakšpunkts 1   ZM

511.

25.07.2006. 618 "Kārtība, kādā valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības ārvalstu valdību un starpvalstu organizāciju īpašumā" 4., 6. 1   AIM, FM

512.

25.07.2006. 619 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja eksāmena kārtību, minimālo zināšanu apjomu un eksāmena maksu" 3. punkts 2   TM

513.

25.07.2006. 603 "Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par energoapgādes objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešamā zemes īpašuma atsavināšanu vai lietošanas tiesību ierobežošanu" 6.1., 7. 1   EM

514.

04.07.2006. 554 "Kārtība, kādā Kohēzijas fonda projektu vadībā iesaistītās institūcijas sniedz ziņas par konstatētajiem pārkāpumiem un neatbilstību projektu īstenošanā" 6.1., 6.2. apakšpunkti,

pielikums

2   FM

515.

04.07.2006. 555 "Kārtība, kādā Kohēzijas fonda projektu vadībā iesaistītās institūcijas veic projektu izdevumu izlases veida pārbaudes" 15.12., 15.13., 15.14. apakšpunkti,

15.15.1., 15.15.2. apakšpunkti,

16.4., 16.5., 16.6., 16.7., 16.8. apakšpunkti

2   FM

516.

04.07.2006. 561 "Noteikumi par valsts nodevu par kadastra izziņu" 2 2   TM

517.

04.07.2006. 556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi" 54.punkts; 74.punkts; 118.punkts; 131.3.punkts; 2.pielikuma 1., 3.punkti; 5.pielikuma 1., 2.punkti; 6., 7.,  7.1 pielikumi; 8.pielikuma 2., 3., 4., 5., 6.punkti; 19.pielikuma 5.punkts 1   FM

518.

20.06.2006. 499 "Zinātnisko institūciju darba efektivitātes vērtēšanas kritēriji" 4.punkts 2   IZM

519.

27.06.2006. 512 "Azartspēļu un izložu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība" 22.7., 22.9., 22.10., 22.11., 22.13., 22.14.punkti 1 FM

520.

20.06.2006. 494 "Eiropas Savienības struktūrfondu finanšu vadības nodrošināšanas kārtība" 5.1., 5.2. apakšpunkti,

13.1., 13.2. apakšpunkti,

1.pielikums,

2.pielikums,

4.pielikums,

5.pielikums,

6.pielikums

2   FM

521.

27.06.2006. 538 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu finanšu kontroli un auditu" 38.12., 38.13., 38.14., 38.15.1., 38.15.2. apakšpunkti,

41.4., 41.5., 41.6., 41.7., 41.8.apakšpunkti

2   FM

522.

20.06.2006. 495 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 23.2 punkta 2. un 3.apakšpunkts, 46.1 punkts, 1.pielikums. 1   FM

523.

09.05.2006. 376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība" 85.7 punkts 2   VM

524.

30.05.2006. 443 "Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtība" 1., 2.pielikums, 2   IZM

525.

30.05.2006. 425 "Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta" 17.2., 25.1., 25.2.apakšpunkts 1   FM

526.

30.05.2006. 438 "Noteikumi par maksu, ko pašvaldība iekasē par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām" 2.punkts 1   VARAM

527.

09.05.2006. 381 "Noteikumi par atbalsta sniegšanas nosacījumiem mazajām un vidējām komercsabiedrībām un partneriem dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās" 2 EM

528.

16.05.2006. 385 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas publisko informāciju par struktūrfonda projektu" 3.4.apakšpunkts 2   FM

529.

09.05.2006. 383 "Latvijas Zinātnes padomes nolikums" 19.1punkts 1   IZM

530.

09.05.2006. 366 "Noteikumi par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas nosacījumiem un kārtību" 8.1., 8.2., 9.2., 9.3.apakšpunkti,

11., 12., 17., 23., 25., 26., 28. punkti,

III, IV nodaļas

1   LM

531.

09.05.2006. 372 "Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas (licences) izsniegšanu ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai" 2.1.apakšpunkts

2.2.apakšpunkts.

1   FM

532.

18.04.2006. 305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" 15.3, 20., 31., 32., 36., 40., 42., 47., 68., 75., 95., 113., 114., 121., 129., 133., 146., 148. punkts 1   TM

533.

02.05.2006. 348 "Kārtība, kādā augstskola un koledža iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā informāciju par savu darbību" 4.pielikums 2   IZM

534.

02.05.2006. 350 "Noteikumi par atklātu projektu iesniegumu konkursu vadlīnijām" 2.pielikums; 3.pielikums; 4.pielikums 1   ZM

535.

25.04.2006. 319 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" 5., 6. 1   EM

536.

25.04.2006. 323 "Noteikumi par valsts nodevu par izziņas izsniegšanu no Sodu reģistra" 2.punkts 1   IEM

537.

25.04.2006. 315 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā" 25.punkts, 28.4.apakšpunkts 1   FM

538.

04.04.2006. 254 "Noteikumi par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" Pielikums 1   LM

539.

21.03.2006. 219 "Kārtība, kādā novērtē atlīdzības apmēru par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kā arī izmaksā un reģistrē atlīdzību" 9., 10., 22. un 23.punkts, 5.pielikums 1   VARAM

540.

14.03.2006. 193 "Noteikumi par ģerboņa reģistrācijas valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību" 2.punkts 1   KM

541.

07.03.2006. 189 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" Jāizstrādā MK noteikumu projekts "Par ministru kabineta 2006.gada 7.marta noteikumu "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"" 2   EM

542.

14.02.2006. 147 "Noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" pielikums 2   TM

543.

21.02.2006. 152 "Noteikumi par valsts nodevu par licences izsniegšanu transportlīdzekļu vadītāju teorētiskajai apmācībai" 2., 3.punkts 1   SM

544.

06.03.2012. 163 Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences vai speciālo aviācijas darbu licences izsniegšanu       SM

545.

03.01.2012. 28 Valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" sniegto aeronavigācijas pakalpojumu maksas noteikšanas un iekasēšanas kārtība       SM

546.

03.01.2012. 29 Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga" lidlaukā sniegto pakalpojumu maksu       SM

547.

31.01.2006. 92 "Noteikumi par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību, nodrošinot ārstēšanu, rehabilitāciju, tehniskos palīglīdzekļus un pensiju un pabalstu izmaksas" 2.1, 2.2, 2.3, 2,5, 2.6. 1   VM

548.

07.02.2006. 103 "Noteikumi par projektu iesniegšanas un finansēšanas kārtību grantu shēmā "Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās""

Noteikumu 2.; 13.; 17.; 18.10.; 51.punkts.

4.pielikuma - 8.21.2;10.; 14.7.1.punkts.

1   VARAM

549.

24.01.2006. 73 "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā" vadlīnijām"   3   EM

550.

17.01.2006. 61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi" 4.punkts,

pielikums

1   VM

551.

27.12.2005. 1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem" 17.11.apakšp. 1   VM

552.

03.01.2006. 5 "Kārtība, kādā politiski represētajām personām, dzēšot privatizācijas sertifikātus, izmaksā kompensāciju naudā" 2.punkts 1   EM

553.

20.12.2005. 984 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas institūts" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" Pielikuma 1.-7.punkti 1   ĀM

554.

22.11.2005. 875 "Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju" 5.7.punkts

(lati uz eiro),

pielikumā - tabulā (lati uz eiro)

1   FM, Valsts Kase

555.

15.11.2005. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 30.punkts

37.punkts

38.punkts

5.pielikums

2   LM

556.

08.11.2005. 849 "Noteikumi par arodbiedrību reģistrācijas valsts nodevas apmēru, tās samaksas kārtību un atvieglojumiem" 2.punkts 2   TM

557.

08.11.2005. 845 "Noteikumi par transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodevu (transportlīdzekļu reģistra nodevu)" 2.1., 2.2.1., 2.2.2. punkts 1   SM

558.

08.11.2005. 842 "Noteikumi par vispārējā valdības parāda klasifikāciju" 7.7.1. punkts (lati uz eiro)

7.7.2. punkts (lati uz eiro)

7.7.3. punkts (lati uz eiro)

Noteikumu pielikumā - tabulā (lati uz eiro)

1   FM

559.

01.11.2005. 830 "Noteikumi par Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" pielikums 1   VM

560.

01.11.2005. 828 "Noteikumi par Patentu valdes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" pielikums 2   TM

561.

25.10.2005. 803 "Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem" 4., 7., 8., 10., 13., 15.punkts 2   VM

562.

03.01.2012. 26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru" 11.-18.punkts;

24.-26.punkts

1   IZM

563.

18.10.2005. 774 "Noteikumi par muitas iestāžu pakalpojumu valsts nodevu" 2.punkts 1   FM

564.

04.10.2005. 754 "Noteikumi par kriminālprocesuālo izdevumu atlīdzināšanas kārtību un apmēru" 5.3. apakšpunkts 2   TM

565.

04.10.2005. 750 "Noteikumi par Valsts valodas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" 2. punkts 2   TM

566.

27.12.2011. 1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu"  22.3.apakšpunkts
1   IeM

567.

13.09.2005. 699 "Noteikumi par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi izglītojamiem, kuri mācās no valsts budžeta finansētajās izglītības programmās" Pielikums 1   IZM

568.

30.08.2005. 651 "Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams preču importam, preču piegādēm, preču iegādēm Eiropas Savienības teritorijā un pakalpojumiem, par kuriem samaksāts no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem" 24. un 25.1 punkts, 1., 2. un 3.pielikums 2   FM

569.

30.08.2005. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība" 63., 64.punkts 16.-37.pielikums 1   FM

570.

19.07.2005. 538 "Noteikumi par Valsts administrācijas skolas maksas pakalpojumu cenrādi un maksas pakalpojumu samaksas kārtību" Pielikums, 4.aile 2   Valsts Kanceleja

571.

28.06.2005. 484 "Administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu un naudas soda kvīts veidlapu izgatavošanas un izmantošanas kārtība" 13.3. apakšpunkts

2. pielikums

2   TM

572.

28.06.2005. 457 "Noteikumi par valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apmēru un maksāšanas kārtību" 2. punkts 2   TM

573.

28.06.2005. 472 "Noteikumi par valsts nodevu par dizainparaugu tiesisko aizsardzību" 2. punkts 2   TM

574.

28.06.2005. 466 "Kārtība, kādā nosaka un veic vides sakopšanas darbus, kas kompensē zivju resursiem nodarītos zaudējumus" 3. 1   VARAM / ZM

575.

28.06.2005. 454 "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā" 7.punkts

8.punkts

9.punkts

25.punkts

1   EM

576.

17.05.2005. 331 "Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem" 3.punkts;

3.1., 3.2., 3.3.apakšpunkts;

5.5.apakšpunkts;

6.punkts;

6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5.apakšpunkts;

7., 8., 10.punkts

1   FM

577.

10.05.2005. 321 "Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību" 3., 4.punkts 1   KM

578.

19.04.2005. 267 "Noteikumi par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja civiltiesiskās atbildības minimālo apdrošināšanas summu" 2. punkts 2   TM

579.

12.04.2005. 251 "Transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes un tehnisko ekspertu sertificēšanas noteikumi" 38. un 55. punkts 1   FM

580.

12.04.2005. 252 "Kārtība, kādā tiek piešķirti valsts budžeta līdzekļi Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas" 35., 36.punkts 2   VARAM

581.

05.04.2005. 237 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai" 3.punkts

4.punkts

1   EM

582.

05.04.2005. 227 "Noteikumi par minimālo apdrošinājuma summu zvērinātu notāru individuālajam apdrošināšanas līgumam un grupas apdrošināšanas līgumam, kā arī par apdrošināšanas līguma obligātajiem noteikumiem" 2. un 3. punkts. 2   TM

583.

05.04.2005. 238 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju individuālā apdrošināšanas līguma un grupas apdrošināšanas līguma minimālo apdrošinājuma summu un apdrošināšanas līguma obligātajiem nosacījumiem" 2. un 3. punkts. 2   TM

584.

29.03.2005. 205 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai šķīrējtiesu reģistrā" 2.punkts 2   TM

585.

22.03.2005. 195 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība" 8. un 9.punkts;

12.1., 12.2. un 12.3.apakšpunkts;

13.punkts;

Pielikums

1   FM

586.

15.03.2005. 177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā" ., 4., 7.1, 7.2 punkts un 9.pielikums 1   ZM

587.

22.02.2005. 134 "Noteikumi par koledžas darbības uzsākšanas kritērijiem" 2.2.apakšpunkts 2   IZM

588.

08.02.2005. 120 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu" 12.1., 12.2. punkts, 52.punkts 1   SM

589.

11.01.2005. 15 "Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids" 11.punkts 2   VM

590.

28.12.2004. 1075 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" Visi noteikumi 1   TM

591.

28.12.2004. 1070 "Kārtība, kādā persona sedz izdevumus par maksas pakalpojumiem augu aizsardzības jomā, fitosanitāro pasākumu piespiedu veikšanu un fitosanitāro robežkontroli" 3.punkts 2   ZM

592.

31.08.2004. 748 "Noteikumi par atlīdzības izmaksu lieciniekam, tulkam un ekspertam administratīvajā procesā tiesā" 3.2., 3.3. apakšpunkts 2   TM

593.

31.08.2004. 749 "Noteikumi par bezmantinieku kapitāla daļu pārņemšanu un pārdošanu" 20.1., 20.2.apakšpunkts 1   EM

594.

24.08.2004. 740 "Noteikumi par stipendijām" 6., 8., 32.punkts 2   IZM

595.

24.01.2012. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem" 6. punkts 1   IZM

596.

01.11.2005. 821 "Noteikumi par Latvijas Olimpiskās vienības sportistu ēdināšanas uzdevumu apmēru" Pielikums 1   IZM

597.

24.08.2004. 735 "Noteikumi par atlīdzības izmaksas kārtību un tās apmēru fiziskās personas pārstāvim administratīvajā lietā, kas adresātam ir sarežģīta" 6., 7. punkts 2   TM

598.

10.08.2004. 706 "Noteikumi par Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra ierakstu izsludināšanas izmaksu apmēriem un iekasēšanas kārtību" 2., 3.punkts 2   TM

599.

20.07.2004. 609 "Noteikumi par advokāta eksāmena maksu" 2.punkts 2   TM

600.

13.07.2004. 596 "Noteikumi par valsts nodevu ierakstu izdarīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā" 2.punkts 2   TM

601.

13.07.2004. 591 "Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskatiem" 4., 19., 20., 22., 31., 46., 51.punkts 2   FM

602.

20.04.2004. 367 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem" 12.1.2.punkts

1.-24. pielikums

1   ZM

603.

29.04.2004. 469 "Noteikumi par pārejas posma pasākumu piemērošanas kārtību cukura un cukuru saturošu produktu tirdzniecībā sakarā ar pievienošanos Eiropas Savienībai" 17.1, 3.apakšpunkts;

1un 5.pielikums;

3.pielikums

1   ZM

604.

15.04.2004. 311 "Kārtība, kādā aprēķināms un maksājams pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā" 14.punkts, 2.pielikums 2   FM

605.

13.04.2004. 293 "Kārtība, kādā trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām fiziskajām personām atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis par Latvijas Republikā iegādātajām precēm, kuras tiek izvestas no Eiropas Savienības teritorijas, licences izsniegšanas kārtība un kārtība, kādā licencētā persona un veikals norēķinās savstarpēji un ar valsts budžetu" 7.1 punkts 3   FM

606.

15.04.2004. 308 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā" 2.punkts 2   TM

607.

02.03.2004. 109 "Noteikumi par valsts nodevu par mednieka apliecības, mednieka sezonas kartes un medību atļaujas izsniegšanu, par atļaujas izsniegšanu ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā un atļaujas izsniegšanu izvest medību trofejas no Latvijas, kā arī medību trofeju izvešanas kārtību"   1   ZM

608.

02.03.2004. 111 "Kārtība, kādā atlīdzināmi zaudējumi, ko fiziskās vai juridiskās personas nodarījušas, pārkāpjot medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, un to apmērs, kā arī nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas kārtība un apmērs"   1   ZM

609.

16.12.2003. 730 "Kārtība, kādā komersants paziņo par preču vai pakalpojumu loteriju, kuras laimestu fonds nav lielāks par 500 latiem" Nosaukums; 1., 2.punkti; pielikuma nosaukums, 4.punkts 1   FM

610.

16.12.2003. 701 "Ziņojuma par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu iesniegšanas kārtība" 3.punkts, pielikums 1   FM

611.

21.10.2003. 585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" 9., 23., 42².punkts 2   FM

612.

21.10.2003. 584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi" 3., 5., 21.2., 22.punkts 2   FM

613.

16.09.2003. 526 "Nelikumīgi izvesto mākslas un antikvāro priekšmetu atdošanas kārtība" Pielikuma 3.-8., 10.-11., 13.-15.punkti 1   KM

614.

28.08.2007. 595 "Kārtība, kādā valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā" Pielikums 2   EM

615.

22.11.2011. 891 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 4., 5. un 6.pielikums 2   EM

616.

18.08.2008. 660 "Kārtība, kādā sniedz informāciju par izsniegtajām būvatļaujām un ekspluatācijā pieņemtajām būvēm, kā arī kārtība, kādā šī informācija ir pieejama" 1. un 2.pielikums 2   EM

617.

13.04.2004. 299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā" Pielikums 2   EM

618.

01.04.1997. 112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 5.pielikums 2   EM

619.

02.09.2003. 487 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem" 2.punkts

7.punkts

15.punkts

20.punkts

29.punkts

Pielikums

1   EM

620.

29.07.2003. 419 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, un līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtība" 2.pielikuma C2.2; C2.3 punkts 1   FM

621.

22.07.2003. 414 "Noteikumi par depozīta sistēmas piemērošanu atkārtoti lietojamam iepakojumam" 23.punkts,

1.pielikums

1   VARAM

622.

22.07.2003. 403 "Noteikumi par fiziskā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas pamatmetodiku no valsts budžeta finansējamo institūciju darbiniekiem" 2.pielikuma C2.2; C2.3 punkts 1   FM

623.

08.07.2003. 383 "Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu" 10.punkts 1   EM

624.

10.06.2003. 298 "Kārtība, kādā pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 4.punkts 1   IZM

625.

11.02.2003. 71 "Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi" 7.4 punkts

9.punkts

1   EM

626.

21.01.2003. 46 "Kārtība, kādā par valsts līdzekļiem apbedī atvaļinātos karavīrus" 4. 1   AIM

627.

07.01.2003. 8 "Mākslas un antikvāro priekšmetu izvešana no Latvijas un ievešana Latvijā" 1.pielikuma 2.punkts 1   KM

628.

27.12.2002. 599 "Noteikumi par komercreģistra ierakstu izsludināšanas izmaksu apmēriem un iekasēšanas kārtību" 2.punkts

3.punkts

4.punkts

5.punkts

6.punkts

7.punkts

8.punkts

1   TM

629.

27.12.2001. 567 Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercreģistrā" 13.1 pielikums 2   TM

630.

27.12.2001. 547 "Noteikumi par zvērināta revidenta - pašnodarbinātas personas vai individuālā komersanta - un zvērinātu revidentu komercsabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālo atbildības limitu" 2., 3., 4. un 5.punkts 1   FM

631.

23.10.2001. 445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts" 2.punkts 2   IZM

632.

13.09.2001. 399 "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (gadā)" 3.punkts, 9.punkts, 15.punkts 2   IZM

633.

25.09.2001. 415 "Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi" 2., 7., 8., 9., 16.punkts 1   KM

634.

23.08.2001. 381 "Noteikumi par vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo" 3.punkts 2   IZM

635.

23.08.2001. 378 "Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas, finansēšanas un izmaksas kārtība" 32.punkts 1   LM

636.

31.07.2001. 336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem" 1.punkts 1   FM

637.

03.07.2001. 294 "Noteikumi par operatora civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma minimālo summu, ja tiek veiktas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem" 2.punkts 1   VARAM

638.

29.05.2001. 220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" 9., 9.2, 18.1, 19., 20.1, 21.1, 23., 32., 35., 46., 48., 49.punkts, 1.pielikums, 2.pielikums. 1   IZM

639.

05.06.2001. 234 "Noteikumi par valsts nodevu naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai"  2., 4.p.
 1   IeM

640.

05.06.2001. 230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem" 3., 4., 4.1,15.1,15.3 punkti, 14.6. apakšpunkts 1   LM

641.

08.05.2001. 188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība" Pielikums 1   ZM

642.

13.02.2001. 70 Noteikumi par Vācijas Federatīvās Republikas fonda "Atmiņa, atbildība un nākotne" kompensācijas izmaksas normu, kas netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2.punkts 2   ĀM

643.

28.11.2000. 410 "Noteikumi par valsts nodevu par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu"  2., 4.p.
 1   IeM

644.

22.08.2000. 289 "Noteikumi par valsts nodevu par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai" 2., 3., 4. 2   TM

645.

02.05.2000. 164 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas" 7.punkts

Pielikums Nr.1.

1   LM

646.

21.03.2000. 105 "Noteikumi par transportlīdzekļu, gaisa kuģu, kuģu, mazo kuģu un jahtu reģistrācijas valsts nodevu (transportlīdzekļu reģistra nodevu)" 2.punkts 1   SM/FM

647.

28.12.1999. 444 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs" 1.punkts

1.1.-1.14.punkti

2

1

  ĀM

648.

12.10.1999. 351 "Noteikumi par materiālo palīdzību personām, kuras tiek atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm" 3.1., 3.2., 3.3. 1   TM

649.

03.08.1999. 271 "Kārtība, kādā piemērojams uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojums pasažieru pārvadājumos izmantojamo autobusu iegādei, un kārtība, kādā nodokļa maksātāji - autotransporta uzņēmumi - sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par nodokļa atvieglojuma izmantošanu" 1.pielikuma 1.,

4., 5.punkts

1   FM

650.

13.07.1999. 250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" 20.2 5.punkts;

pielikumi

2   FM

651.

18.05.1999. 178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas" 2.nodaļas 13.2 punkts 1   EM

652.

16.02.1999. 51 "Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija naudā, dzēšot nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem par īpašumā bijušo zemi lauku apvidos piešķirtos sertifikātus" 13. 1   EM

653.

19.01.1999. 20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi" 29.punkts

Pielikums

2   EM

654.

24.11.1998. 443 "Noteikumi par kredītiestāžu administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu"       FM

655.

28.07.1998. 270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība" 27.2 punkts 1   LM

656.

02.06.1998. 209 "Kārtība, kādā izmaksājama zaudējumu atlīdzība slimokasēm un Valsts obligātās veselības apdrošināšanas centrālajam fondam sakarā ar ceļu satiksmes negadījumā cietušo personu ārstēšanu" 10., 11.punkts 2   VM

657.

12.05.1998. 177 "Prakses ārsta civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas kārtība" 4.punkts 2   VM

658.

03.03.1998. 79 "Uzrādītās un konfiscētās mantas realizācijas ieņēmumu sadales kārtība un atlīdzības apmēra noteikšana mantas uzrādītājam" 14.punkts, pielikums 1   FM

659.

30.12.1997. 443 "Kārtība, kādā atgūstama manta vai kompensējama tās vērtība personām, kurām tā tika atsavināta sakarā ar uzlikto paaugstināto nodokļu un nodevu nesamaksāšanu vai kuras izvairījās no komunistiskā režīma politiskajām represijām" 9.punkts 1   FM

660.

15.11.1997. 371 "Noteikumi par kompensāciju izmaksas normu holokausta upuriem, kas netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2.punkts 1   FM

661.

23.09.1997. 336 "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums" 20.4.3., 53.12. punkts 2   SM

662.

02.09.1997. 312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai" 2.punkts

3.punkts

5.punkts

6.punkts

8.punkts

1.pielikums

2.pielikums

1   EM

663.

01.07.1997. 233 "Kārtība, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekami fizisko personu ienākumi no izlozēm un azartspēlēm" 3.1.apakšpunkts,

3.2.apakšpunkts,

7.punkts

1   FM

664.

20.05.1997. 187 "Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos piešķirtos zemes īpašuma kompensācijas sertifikātus" 3.punkts

28.punkts

Pielikumā esošās tabulas 7.kolonnā un zem tabulas esošajā 2.teikumā.

1

1

2

  EM

665.

06.05.1997. 171 "Noteikumi par kompensācijas aprēķināšanu bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem un maksas noteikšanu par īpašumā nodoto zemi pilsētās" 3.punkts

11.punkts

14.punkts

Pārejas jaut.

25.punkts

2   EM

666.

08.04.1997. 138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem" 2.1.apakšpunkts,

2.2.apakšpunkts,

3.punkts

1   FM

667.

11.02.1997. 70 "Noteikumi par privatizējamo neapdzīvojamo telpu un ar dzīvojamo māju funkcionāli saistīto palīgēku un palīgbūvju vērtības noteikšanu" 21.punkts

1.pielikums

2   EM

668.

27.02.1996. 46 "Noteikumi par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas objektu izsoles organizēšanu" 4. punkts

13.punkts

1.pielikums

2.pielikums

1   EM

669.

06.02.1996. 33 "Noteikumi par iedzīvotāju 1995.gadā gūto ienākumu deklarēšanas atvieglojumiem" 3.punkts;

4.1.apakšpunkts;

4.2.apakšpunkts;

5.punkts;

1., 2., 3.pielikums

1   FM

670.

09.01.1996. 16 "Noteikumi par valsts un pašvaldības finansu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumu" 1.pants,

Pielikuma I 1.punkts

1

2

  FM

671.

19.12.1995. 388 "Zivju fonda nolikums" 16.1 pants 1   ZM

672.

07.11.1995. 337 "Noteikumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektu vērtības noteikšanu" Pielikums 1   EM

673.

12.09.1995. 276 "Noteikumi par rudzu cenas noteikšanu zemes izpirkšanai un kompensācijas par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos aprēķināšanai" 1.punkts 1   VARAM

674.

11.07.1995. 197 "Noteikumi par bijušo īpašnieku mantas kompensācijas vērtības noteikšanu un tās salīdzināšanu ar privatizējamo objektu (mantas) pašreizējo vērtību" 3.3.apakšpunkts

7.punkts

2   EM

675.

11.07.1995. 198 "Likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" izpildes noteikumi" 2.punkts

3.punkts

1   EM

676.

20.06.1995. 160 "Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes izsoles kārtību" 78.punkts

Pielikuma I 1.punkts

1

2

  FM

677.

18.10.1994. 206 "Par valsts vai pašvaldību uzņēmumiem vai uzņēmējsabiedrībām piederošo kapitāla daļu pārdošanu" 18.punkta 1.apakšpunkts 2   EM

678.

05.07.1994. 147 "Par valsts īpašuma privatizācijas komisiju darbības finansēšanu" 6.punkts 1   EM

679.

11.03.2003 107 Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbības pārskatu 3.punkts 1   LM

680.

27.05.2003 272 Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību 53.4.apakšpunkts 1   LM

681.

13.03.2007 175 Noteikumi par Valsts kases pārvaldīšanā esošā fondētās pensijas kapitāla nodošanas konkursa noteikumiem, kapitāla nodošanas kārtību un termiņiem, kā arī kārtību, kādā fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāji atlīdzina ar kapitāla nodošanu saistītos izdevumus 13.punkts (formula) 1   LM

682.

14.09.2007 125 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumi 13.punkts 1   LM

683.

30.08.2005. 646 Noteikumi par pabalstu nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 2.punkts 1   AiM

684.

27.04.2004. 433 Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas, darba garantiju un sociālo garantiju atjaunošanas un zaudējumu atlīdzības izmaksas kārtība Pielikumi Nr. 1., Nr.3. 1   LM

685.

28.02.2006. 177 Noteikumi par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi Pielikums Nr.1 1   LM

686.

             

687.

             

688.

             

689.

07.09.2010 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"   2   LM

690.

08.04.1997 138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem"   2   FM

691.

25.08.2008. 677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem"   2   FM

692.

31.08.2010. 819 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību"   2   FM

693.

17.05.2011. 384 "Kārtība, kādā persona veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai"   2   LM

694.

21.12.2010. 1156 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā tiesnešu izdienas pensijas" 2.pielikums 2   LM

695.

21.12.2010. 1157 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm aprēķina, piešķir un izmaksā izdienas pensijas" 2.pielikums 2   LM

696.

21.12.2010. 1158 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā prokuroru izdienas pensijas" 2.pielikums 2   LM

697.

21.12.2010. 1159 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā izdienas pensijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām" 2.pielikums 2   LM

698.

21.12.2010. 1160 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā diplomātu izdienas pensijas" 2.pielikums 2   LM

699.

21.12.2010. 1161 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensijas" 2.pielikums 2   LM

700.

15.12.2009. 19 * MK instrukcija "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 45.3., 45.6., pielikuma III daļa 2   Valsts Kanceleja

701.

04.01.2011. 1 * MK instrukcija "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu" 2.pielikums 2   Valsts Kanceleja

702.

14.12.2010. 2 * MK ieteikumi "Valsts pārvaldes iestādes struktūras izveidošanas kārtība" 19.4., 2   Valsts Kanceleja

703.

22.12.2009. 1648 "Noteikumi par pasākumiem, kas jāveic valsts kapitālsabiedrībām, kuras veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas un saņem ziedojumus" Pielikums "Pārskats par valsts kultūrsabiedrības saņemtajiem un izlietotajiem ziedojumiem" 1   FM

704.

31.01.2006. 82 "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" Pielikums 1   FM

705.

24.01.2006 71 Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība 1.pielikums punkts 9.

2.pielikums

1.pielikums punkts 6.

3.pielikums

1.pielikums punkts 7 un 8.

2   VARAM

706.

06.05.2008. 319 "Noteikumi par mantojuma apliecību paraugiem" Pielikumi 2   TM

707.

04.01.2011. 7 "Noteikumi par laulības šķiršanas apliecības paraugu" Pielikums 2   TM

708.

07.06.2011. 433 "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem uzņēmumu reģistra žurnālā, masu informācijas līdzekļu reģistrā un arodbiedrību reģistrā un reģistrācijas apliecībām" Pielikumi 2   TM

709.

26.10.2010. 1002 Noteikumi par biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi Pielikums 2   TM

710.

06.06.2006. 465 Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība pārrobežu maksātnespējas gadījumā 6.pielikums 2   TM

711.

10.05.2011. 362 Noteikumi par valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi 2.punkts 2   TM

712.

22.12.2009. 1555 Noteikumi par kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu 16.1.7.apakšpunkts 2   TM

713.

21.06.2010. 559 "Noteikumi par vekseļa protesta akta paraugiem" Pielikumi 2   TM

714.

18.01.2007. 884 Noteikumi par Tieslietu ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi Pielikums 2   TM

715.

16.01.2007 53 Noteikumi par Tiesu administrācijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" Pielikums 2   TM

716.

21.11.2006 947 Noteikumi par tiesu sniegto maksas pakalpojumu veidiem, samaksas apmēru un kārtību Pielikumi 2   TM

717.

21.11.2006. 940 Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem Pielikums     FM

718.

30.08.2011. 670 Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru un to maksāšanas kārtību 4.3., 6.1. un 6.2. apakšpunkts 2   TM

719.

24.05.2005. 360 Noteikumi par Uzņēmumu reģistra sniegtajiem maksas pakalpojumiem Pielikums 2   TM

720.

28.06.2005. 472 Noteikumi par valsts nodevu par dizainparaugu tiesisko aizsardzību 2.punkts 2   TM

721.

19.12.2006. 1063 Noteikumi par Datu valsts inspekcijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi Pielikums 2   TM

722.

26.10.2010. 1003 Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību 1.-6.pielikums 2   TM

723.

20.02.2007. 133 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām" 24.punkts, 25.punkts, 53.1.1.apakšpunkts, 53.1.2.apakšpunkts, 53.1.3.apakšpunkts 2 Nē, bet šie noteikumi saskaņojami ar Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstīm FM

724.

13.02.2007. 128 "Noteikumi par elektroenerģijas nodokļa deklarācijas veidlapu un tās aizpildīšanas kārtību" Pielikums 1   FM

725.

10.03.2009. 221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" 2.4., 52.1., 52.2., 53.1. un 55.2.apakšpunkts, 3. un 5.pielikums 1   EM

726.

28.09.2004. 806 "Meža zemes transformācijas noteikumi" 35.p. 1   ZM

727.

07.08.2001. 359 "Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība" Pielikums 1   ZM

728.

14.10.2003. 574 "Licencētas amatierzvejas - makšķerēšanas - kārtība" 1.pielikums 1   ZM

729.

20.04.2004. 368 "Noteikumi par produkta krājumu deklarācijas paraugu, objektīviem krājumu veidošanās apstākļiem un maksājuma aprēķina paraugu" 1.-8.pielikumi 1   ZM

730.

01.04.2008. 236 "Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība" 1.pielikums 1   ZM

731.

02.09.2008. 716 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Ražotāju grupas" 1.pielikums 2    

732.

02.06.2009. 503 "Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi" 7.1.apakšpunkts, 8.punkts, 2.pielikuma 1. un 2.tabula4.pielikums 1   ZM

733.

24.02.2009. 177. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātē "Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana" 1.pielikums 1   ZM

734.

15.09.2008. 748. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātes "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" īstenošanai 1., 2.pielik. 1   ZM

735.

03.08.2010. 737 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs" 4.pielikuma A daļa 1   ZM

736.

10.08.2010. 755 "Koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to sadales un norēķinu kārtība" 13.p 1   ZM

737.

24.08.2010. 798 Noteikumi par valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi pielikums 1   ZM

738.

01.02.2011. 106 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, administrēts un uzraudzīts Eiropas Savienības atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs" 2.pielikums;

3.pielikuma B daļa

1   ZM

739.

22.02.2011. 156 Noteikumi par valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi pielikums 1   ZM

740.

17.01.2006. 55 "Noteikumi par Valsts meža dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" Pielikums 1   ZM

741.

21.12.2010. 1174 "Noteikumi par Latvijas Veterinārārstu biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" Pielikums 1   ZM

742.

03.08.2010. 717 "Noteikumi par Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādi" Pielikums 1   ZM

743.

18.12.2007. 888 "Noteikumi par Valsts robežsardzes koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" pielikums 1   IEM

744.

18.08.2009. 945 "Noteikumi par Valsts robežsardzes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" pielikums 1   IEM

745.

05.10.2010 945 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" pielikums 1   IEM

746.

13.11.2007. 774 "Noteikumi par Valsts policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" pielikums 1   IEM

747.

13.10.2008. 840 "Noteikumi par Valsts policijas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" pielikums 1   IEM

748.

06.12.2012. 929 "Noteikumi par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" pielikums 1   IEM

749.

28.12.2010. 1200 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" pielikums 1   IEM

750.

30.11.2009. 1364 "Noteikumi par Nodrošinājuma valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" pielikums 1   IEM

751.

19.01.2010. 49 "Noteikumi par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" pielikums 1   IEM

752.

28.12.2010. 1203 "Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis" pielikums 1   IEM

753.

11.12.2007. 842 "Kārtība, kādā juridiskajām un fiziskajām personām kompensējami izdevumi un zaudējumi, kas radušies, iesaistot personu resursus reaģēšanas pasākumos, ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos, un kompensācijas apmēra aprēķināšanas kārtība" 2.pielikums 2   IEM

754.

28.12.2010. 1220 Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība 1., 2.un 4. pielikums (lati uz eiro) 2   FM, Valsts Kase

755.

19.01.2010. 63 Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība 37.punkts pārskatīt pēc būtības, 39.punkts pārskatīt pēc būtības 1   FM, Valsts Kase

756.

25.08.2008. 677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem" 1.pielikums 2   VID

757.

07.09.2010. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" 3.pielikums 1   VID

758.

15.05.2007. 324 "Noteikumi par skaidrās naudas izņemšanu no juridiskās personas vai individuālā komersanta kases vai citas glabāšanas vietas" Pielikums 2   VID

759.

25.06.2002. 256 "Noteikumi par tonnāžas nodokļa deklarāciju" Pielikums 2   VID

760.

18.12.2001. 517 Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumi Nr.517 "Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību pārskatu veidlapu paraugiem" 1., 2.,

3.pielikums

2   VID

761.

25.04.2006. 315 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā" 25.punkts,

28.4.apakšpunkts

1   VID

762.

21.06.2011. 488 "Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (aizstāj Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumus Nr.201 "Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem") 42.punkts 2   VID

763.

21.06.2011. 481 481 "Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību" 13.punkts

26.punkts

26.1.apakšpunkts

26.2.apakšpunkts

27.punkts

2   VID

764.

20.12.2005. 984 Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas institūts" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi Pielikums 1.-7.punkti 1   ĀM

765.

22.12.2009. 1595 Noteikumi par Ārlietu ministrijas publisko maksas pakalpojumu cenrādi Eiropas Savienības informācijas bibliotēkas pakalpojumu jomā Pielikums 1.1.-2.1.punkti 1   ĀM

766.

29.06.2010. 6 MK instrukcija "Noteikumi par Ārlietu ministrijas publisko maksas pakalpojumu cenrādi Eiropas Savienības informācijas bibliotēkas pakalpojumu jomā" pielikums 2   ĀM

767.

28.06.2011. 515 Noteikumi par valsts nodevas apmēru par vietējās pierobežas satiksmes atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību 2.punkts

5.punkts

1

2

  ĀM

 

768.

25.03.2008. 196 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem" 1.pielikums;

2.pielikums;

4.pielikums;

5.pielikums;

6.pielikums;

7.pielikums

1 FM

769.

20.10.2009. 1216 Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību un publiskā partnera vai tā pārstāvja līguma izpildes pārskata sniegšanu 1.pielikuma 2.1.apakšounkta 1.tabula, 2.3.apakšpunkta 1.tabula, 3.punkta tabula 2   FM

770.

18.12.2007. 879 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" Pielikums 2   SM

771.

30.05.2006. 426 "Noteikumi par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra"sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" pielikums 2   SM

772.

21.06.2011. 469 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par ūdens resursu lietošanas atļaujas izsniegšanu" 2.punkts 1  

VARAM

773.

22.12.2009. 1586 "Noteikumi par Vides pārraudzības valsts biroja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" pielikums 1  

VARAM

774.

03.11.2009. 1293 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem" 2., 3.pielikums 2  

VARAM

775.

03.11.2009. 1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm" 3., 4.pielikums 2  

VARAM

776.

07.02.2006. 117 "Noteikumi par Valsts vides dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" pielikums 1  

VARAM

777.

21.06.2011. 484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" 20.1. un 20.2. apakšpunkts 1  

VARAM

778.

31.05.2011. 415 "Noteikumi par iesniegumu izvērtēšanas cenrādi biocīda reģistrācijai, pagaidu reģistrācijai, lietošanas atļaujas vai inventarizācijas numura saņemšanai" pielikums 1  

VARAM

779.

24.04.2007. 281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" 1.pielikums 1  

VARAM

780.

MK noteikumu projekts   Par valsts nodevu par tiesībām izmantot zemes dzīles publiskajos ūdeņos, Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā,   1  

VARAM

781.

MK noteikumu projekts   "Par valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par atļaujas izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai un tās pārskatīšanu, kā arī par atvieglojumu noteikšanu"   1  

VARAM

782.

MK noteikumu projekts   "Valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība par atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļaujas izsniegšanu un par apstiprinājuma vai piekrišanas izsniegšanu atkritumu pārrobežu pārvadājumiem"   1  

VARAM

783.

23.03.2010. 294 Noteikumi par Valsts izglītības satura centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi Pielikums 1   IZM

784.

22.02.2011. 149 Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi Pielikums 1   IZM

785.

07.07.2011. 523 Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas Pielikums 2   IZM

786.

25.08.2009. 955 Noteikumi par Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi Pielikums 1   IZM

787.

15.12.2009. 1435 Noteikumi par Rīgas 1.medicīnas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi Pielikums 1   IZM

788.

15.12.2009. 1432 Noteikumi par Malnavas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi Pielikums 1   IZM

789.

15.12.2009. 1439 Noteikumi par Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi Pielikums 1   IZM

790.

15.12.2009. 1433 Noteikumi par Daugavpils medicīnas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi Pielikums 1   IZM

791.

15.12.2009. 1437 Noteikumi par Jēkabpils Agrobiznesa koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi Pielikums 1   IZM

792.

15.12.2009. 1436 Noteikumi par Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi Pielikums 1   IZM

793.

15.12.2009. 1430 Noteikumi par Liepājas Jūrniecības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi Pielikums 1   IZM

794.

15.12.2009. 1431 Noteikumi par Rīgas Tehniskās koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi Pielikums 1   IZM

795.

01.09.2009. 952 Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās 1.pielikums 2   FM

796.

18.12.2007. 918 Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana" un 3.8.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana" 9.punkts,

9.1.apakšpunkts,

9.2., 9.3., 9.4. apakšpunkti,

11.punkts,

16.6.2. apakšpunkts, 16.11.2., 16.11.3., 16.11.4., 16.11.5., 16.11.6. apakšpunkti,

22.2.2., 22.2.3., 22.3.apakšpunkti,

1.pielikums,

2.pielikums,

3.pielikums

2   FM

797.

27.06.2006. 545 Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu ieviešanu un grozījumu izdarīšanu plānošanas dokumentos 1.pielikums,

3.pielikums;

4.pielikums,

6.pielikums,

8.pielikums

2   FM

798.

20.06.2006. 501 Kārtība, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu uzraudzību un izvērtēšanu 1.pielikums,

2.pielikums,

3.pielikums

2   FM

799.

10.10.2006. 845 Kārtība, kādā starpniekinstitūcija pārbauda ieviešanas iestādes iesniegtos Kohēzijas fonda projekta maksājuma dokumentus un iesniedz tos maksājumu iestādē 1.pielikums,

2.pielikums,

3.pielikums,

5.pielikums,

6.pielikums

2   FM

800.

05.10.2010. 948 Noteikumi par zemessargiem izmaksājamo dienesta uzdevumu izpildes un apmācību kompensāciju, Zemessardzes veterānu priekšnieka algu, kā arī zemessarga mantai nodarīto zaudējumu atlīdzību" Pielikums 2  

AIM

801.

25.04.2006. 311 Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Kara muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi Pielikums 1  

AIM

802.

22.12.2009. 1564 Noteikumi par Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi Pielikums 1

AIM

803.

06.12.2011. 937 Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā 2.punktu 1

AIM

804.

11.10.2011. 778 Noteikumi par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi pielikums 1

AIM

805.

30.08.2011. 672 Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību" 13., 29., 30., 32.

Pielikums

1

AIM

1 Jānorāda grozījumu veids:

1 - grozījumi, kas ir būtiski* tiesiskās noteiktības nodrošināšanai un ērtā pārejai uz eiro

2 - normatīvie akti, kuri satur informāciju Latvijas latos vai citus nosacījumus, ko tikai nedaudz ietekmēs eiro ieviešana

3 - grozījumi nav nepieciešami

* Par būtiskiem normatīvo aktu grozījumiem uzskatāmi normatīvie akti, kas ir būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai un ērtai pārejai uz eiro (piemēram, naudas summas izteiktas latos, kas pēc eiro ieviešanas būs jākonvertē), saskaņā ar Latvijas nacionālajā eiro ieviešanas plānā noteiktajiem pamatprincipiem, lai valūtas maiņas dēļ pēc iespējas mazāk tiktu traucēta katra Latvijas sabiedrības locekļa ikdiena.

Finanšu ministra vietā -
zemkopības ministre L.Straujuma4. pielikums

Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumi, kuros būs nepieciešami grozījumi saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā

Nr.

TA pieņemšanas datums

TA Nr.

TA nosaukums

Punkti, kas būtu jāgroza

Grozījumu veids1

Atbildīgā institūcija

1.

23.02.2011.

74

Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 1.augusta rīkojumā Nr.476 "Par nekustamā īpašuma "Rundāles pils muzejs" Bauskas rajona Rundāles pagastā siltumtrases renovāciju" Viss rīkojuma teksts 1

KM

2.

22.12.2010.

749

Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"" un valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" 2.punkts 2

LM

3.

15.07.2008.

409

Par Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta 2007.-2013.gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros apstiprināšanu 3.punkts 2

VARAM

4.

01.08.2007.

476

Par nekustamā īpašuma "Rundāles pils muzejs" Bauskas rajona Rundāles pagastā siltumtrases renovāciju 3.punkts 1

KM

5.

18.10.2006.

804

Par valstij piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai (95.saraksts) 1.,

3.

1

2

EM

6.

05.01.2005.

6

Par iemaksu starptautiskajā organizācijā "Ženēvas Drošības politikas centrs" Rīkojumā norādītā summa 2

AiM

7.

07.11.2007.

692

"Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" 3.punkts 2

EM

8.

26.08.2008.

507

"Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" 4.punkts 2

EM

9.

25.03.2009.

204

"Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" 4.punkts 2

EM

10.

03.06.2009.

367

"Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" 4.punkts 2

EM

11.

19.06.2009.

402

"Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu" 2.punkts 2

EM

12.

12.08.2009.

544

"Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" 4.punkts 2

EM

13.

12.08.2009.

543

"Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" 4.punkts 2

EM

14.

20.01.2010.

18

"Par meža zemes nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā un nekustamā īpašuma pārdošanu" 5.punkts 2

EM

15.

10.03.2010.

134

"Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" 4.punkts 2

EM

16.

17.11.2010.

660

"Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" 4.punkts 2

EM

17.

16.08.2011.

378

"Par valsts dzīvokļu īpašumu dzīvojamā mājā Ganību dambī 27, k-3, Rīgā, pārdošanu" 2.punkts 2

EM

18.

05.10.2011.

508

"Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" 3.punkts 2

EM

19.

09.11.2011.

586

"Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" 4.punkts 2

EM

20.

23.11.2011.

613

"Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" 4.punkts 2

EM

21.

03.01.2012.

3

"Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" 4.punkts 2

EM

22.

22.02.2012.

85

"Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" 4.punkts 2

EM

23.

04.04.2012.

151

"Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" 3.punkts 2

EM

1 Jānorāda grozījumu veids:

1 - grozījumi, kas ir būtiski* tiesiskās noteiktības nodrošināšanai un ērtā pārejai uz eiro

2 - tiesību akti, kuri satur informāciju Latvijas latos vai citus nosacījumus, ko tikai nedaudz ietekmēs eiro ieviešana

3 - grozījumi nav nepieciešami

* Par būtiskiem tiesību aktu grozījumiem uzskatāmi tiesību akti, kas ir būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai un ērtai pārejai uz eiro (piemēram, naudas summas izteiktas latos, kas pēc eiro ieviešanas būs jākonvertē), saskaņā ar Latvijas nacionālajā eiro ieviešanas plānā noteiktajiem pamatprincipiem, lai valūtas maiņas dēļ pēc iespējas mazāk tiktu traucēta katra Latvijas sabiedrības locekļa ikdiena.

Finanšu ministra vietā -
zemkopības ministre L.Straujuma5. pielikums

FKTK noteikumi, kuros būs nepieciešami grozījumi saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā

Nr.

NA pieņemšanas datums

NA Nr.

NA nosaukums

Punkti, kas būtu jāgroza

Grozījumu veids1

Saskaņojums ar ECB

Atbildīgā institūcija

1.

20.05.2011.

79

Sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi 1., 3. pielikums

2

-

FKTK

2.

15.04.2011.

63

Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi 1.-5. pielikums

2

-

FKTK

3.

13.11.2010.

313

Riska darījumu ierobežojumu izpildes normatīvie noteikumi 47., 50.1.2.,

51.3. punkti

1

-

FKTK

2.-5. pielikums

2

4.

05.02.2010.

24

Informācijas par bankas kredītportfeļa struktūru sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi 11., 16.4.-16.6. punkts

1

-

FKTK

5.

28.12.2009.

195

Likviditātes prasību, to izpildes kārtības un likviditātes riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi 19.1., 52., 56.1.,57. punkts; 1.-4. pielikums

1

-

FKTK

6.

21.12.2009.

171

Normatīvie noteikumi par atalgojuma politikas pamatprincipiem 17.1. punkts

1

-

FKTK

7.

22.10.2009

136

Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas normatīvie noteikumi 8. punkts

1

-

FKTK

8.

25.09.2009.

133

Licenču apdrošināšanas veikšanai izsniegšanas, atsevišķu apdrošinātāju darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi 21. punkts

2. pielikums

5. pielikums

1

-

FKTK

9.

22.05.2009.

64

Normatīvie noteikumi par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem 4.2., 22. punkts,

1. un 2. pielikums

1

-

FKTK

10.

20.03.2009.

35

Pārapdrošināšanas darbību reglamentējošo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas, informācijas sniegšanas un saskaņošanas normatīvie noteikumi 8. punkts

1

-

FKTK

11.

20.03.2009.

37

Paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu kredītiestādē, apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošināšanas sabiedrībā, regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā pievienojamās informācijas saraksts 3.3. punkts

1

-

FKTK

12.

20.03.2009.

38

Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi 16.1., 16.2. punkts

1

-

FKTK

13.

13.02.2009.

20

Pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi 11.8. un 16.3.1. punkts, 1. - 19. pielikums

1

-

FKTK

14.

13.02.2009.

19

Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi 13.8. un 17.3.1. punkts, 1. - 23. pielikums

1

-

FKTK

15.

13.02.2009.

18

Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi 12.8. un 16.3.1. punkts, 1. - 24. pielikums

1

-

FKTK

16.

05.09.2008.

128

Pārapdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas normatīvie noteikumi 5.5., 6.10., 10.3. un 11.6. punkts

1

-

FKTK

17.

27.08.2008.

125

Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi 18.3., 19.2., 19.3., 19.4., 19.5., 19.7., 19.8. punkts

1

-

FKTK

18.

07.03.2008.

34

Procentu likmju riska pārvaldīšanas, ekonomiskās vērtības samazinājuma aprēķināšanas un procentu likmju riska termiņstruktūras pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi 22.1.1., 22.1.2. punkts; 1.-3. pielikums

1

-

FKTK

19.

30.11.2007.

165

Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi 4. punkts

1

-

FKTK

20.

14.09.2007.

125

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumi 13. punkts,

1.-5. pielikums

1

-

FKTK

21.

02.05.2007.

69

Privāto pensiju fondu pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi 18.1., 18.3., 18.5., 20.4. punkts, 1.-14. un 16. pielikums

2

-

FKTK

22.

02.05.2007.

60

Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumi 187., 248., 251., 252., 263. punkts un 1.pielikuma 34., 45., 46. un 51.2.punkts

1

-

FKTK

23.

26.04.2007

54

Noteikumi par tehnisko rezervju un to seguma saskaņošanu pa valūtu veidiem 5. punkts

2

-

FKTK

24.

15.09.2006.

149

Dzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumi 8.12. punkts

1

-

FKTK

25.

15.09.2006.

148

Nedzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumi 5.6. un 6.10. punkts

1

-

FKTK

26.

27.01.2006.

37

Banku "Pārskata par valsts risku" sagatavošanas noteikumi 5., 15. punkts; 1. pielikums

1

-

FKTK

27.

27.06.2003.

131

Ieguldījumu brokeru sabiedrību mēneša pārskata sagatavošanas noteikumi 2.6. punkts

1.-3. pielikums

1

-

FKTK

28.

30.11.2007.

196

Konsolidētās uzraudzības normatīvie noteikumi 1.-3. pielikums

1

-

FKTK

29.

22.10.2009.

135

Pārskata par garantētajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi 1. pielikums

1

-

FKTK

30.

24.07.2009.

91

Pārskata par Apdrošināto aizsardzības fondā veicamajiem maksājumiem normatīvie noteikumi Pielikums

1

-

FKTK

31.

25.09.2009

112

Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas,

dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi

2., 4., 5. un 9.pielikums

1

-

FKTK

32.

12.10.2001.

14/5

Krājaizdevu sabiedrību ienākumu un izdevumu uzskaites normatīvie noteikumi 3.4. punkts

1

-

FKTK

33.

23.11.2001.

20/8

Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumi 1.2., 3.3. punkts,

1., 2., 3. un 4. pielikums

1

-

FKTK

34.

15.04.2011.

64

Licenču maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbībai izsniegšanas, maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes reģistrācijas, iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi 2. pielikums

1

-

FKTK

35.

24.12.2008.

182

Licenču pārapdrošināšanas veikšanai piešķiršanas normatīvie noteikumi 1., 2. pielikums

1

-

FKTK

36.

25.01.2008.

18

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi 1.-5. pielikums

2

-

FKTK

37.

13.01.2006.

21

Apdrošināšanas sabiedrību, nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu, pārapdrošināšanas sabiedrību un nedalībvalstu pārapdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi 133. punkts

2

-

FKTK

38.

19.05.2006.

99

Ieguldījumu fondu gada pārskata sagatavošanas noteikumi 57. punkts

2

-

FKTK

39.

07.07.2006.

120

Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu gada pārskata sagatavošanas noteikumi 56. punkts

2

-

FKTK

40.

08.12.2006.

207

Ieguldījumu fondu pārskatu sagatavošanas noteikumi 1.-8. pielikums

2

-

FKTK

1 Jānorāda grozījumu veids:

1 - grozījumi, kas ir būtiski* tiesiskās noteiktības nodrošināšanai un ērtā pārejai uz eiro

2 - normatīvie akti, kuri satur informāciju Latvijas latos vai citus nosacījumus, ko tikai nedaudz ietekmēs eiro ieviešana

3 - grozījumi nav nepieciešami

* Par būtiskiem normatīvo aktu grozījumiem uzskatāmi normatīvie akti, kas ir būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai un ērtai pārejai uz eiro (piemēram, naudas summas izteiktas latos, kas pēc eiro ieviešanas būs jākonvertē), saskaņā ar Latvijas nacionālajā eiro ieviešanas plānā noteiktajiem pamatprincipiem, lai valūtas maiņas dēļ pēc iespējas mazāk tiktu traucēta katra Latvijas sabiedrības locekļa ikdiena.

Finanšu ministra vietā -
zemkopības ministre L.Straujuma6. pielikums

Latvijas Bankas noteikumi, kuros būs nepieciešami grozījumi saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā

Nr.

NA pieņemšanas datums

NA Nr.

NA nosaukums

Punkti, kas būtu jāgroza

Grozījumu veids1

Saskaņojums ar ECB

Atbildīgā institūcija

1.

12.05.2011.

74

Kredītiestāžu un elektroniskās naudas iestāžu maksājumu statistikas pārskata" sagatavošanas noteikumi 7., 8.,32.,33., 36. punkts un 1.pielikuma 1., 3., 4. un 5. daļā kolonnas 01 un 02

1

-

LB

2.

04.11.2010.

66

Maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība 7., 10., 15., 16. un 17. punkts

1

-

LB

3.

18.10.2010.

62

Kredītu reģistra noteikumi 60., 109.1., 109.2., 110.21., 110.22., 148., 154. punkts un 1. pielikums. Papildus jāparedz kārtība Kredītu reģistra ziņu par klienta vai klienta galvinieka spēkā esošajām saistībām (Aizņēmēja saistību apjoma, Aizņēmēja galvinieka saistību apjoma un Nodrošinājuma vērtības) aktualizēšanu.

1

-

LB

4.

18.10.2010.

64

Noteikumi elektroniskai informācijas apmaiņai ar Latvijas Banku 8.,11. un 18. pielikums

1

-

LB

5.

13.05.2010.

58

IBAN lietošanas noteikumi Jāatzīst par spēku zaudējušiem

1

-

LB

6.

05.11.2009.

48

Nebanku ārējo maksājumu pārskatu sagatavošanas noteikumi 6.

1

-

LB

7.

05.11.2009.

46

"Naudas tirgus darījumu pārskata" sagatavošanas noteikumi 2.1., 2.4., 2.5., 8., 14., 15. un 1.pielikums

1

-

LB

8.

05.11.2009.

44

Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskata" sagatavošanas noteikumi 7., 8., 9., 18. un pielikums

1

Nepieciešams

LB

9.

05.11.2009.

45

"Ārvalstu valūtu tīrās atklātās pozīcijas pārskata" sagatavošanas noteikumi 2.3.,7., 8.2., 8.3., 12.,13., 14. un pielikums

1

-

LB

10.

10.09.2009.

42

Monetāro finanšu iestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanas noteikumi 6.,7.,12., 25. un 1.-3.pielikums

1

Nepieciešams

LB

11.

10.09.2009.

43

Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi 10., 13., 15., 30. un 1.-3. pielikums

1

-

LB

12.

16.07.2009.

40

Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumi 12.,15., 17., 49., 54., 55., 57., 63., 64.,65.,96.,101., 114.,118. un 1.-23.pielikums

1

Nepieciešams

LB

13.

16.07.2009.

41

Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pārskatu sagatavošanas noteikumi 3., 4.1., 9., 12., 17., 18., 20., 21., 22. un 1.- 4. pielikums

1

-

LB

14.

13.05.2009.

38

Lata naudas zīmju apraksts Jāatzīst par spēku zaudējušiem

1

-

LB

15.

13.05.2009.

36

Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi 71., 72., 81

1

-

LB

16.

15.03.2012.

86

Kredītiestāžu obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumi Jāatzīst par spēku zaudējušiem

1

-

LB

17.

15.01.2009.

30

Lata naudas zīmju reproducēšanas noteikumi Jāatzīst par spēku zaudējušiem

1

-

LB

18.

11.09.2008.

19

Noteikumi par lata naudas zīmēm Jāatzīst par spēku zaudējušiem

1

-

LB

19.

17.05.2007

5

Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentu izmantošanas noteikumi Jāatzīst par spēku zaudējušiem

1

-

LB

20.

15.03.2007.

2

Darījumu regulatīvie noteikumi Jāatzīst par spēku zaudējušiem

1

-

LB

21.

11.09.2003.

107/9

Pakalpojumu ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumi 2.4.3. un 1.pielikums

1

-

LB

22.

09.09.2004.

114/3

Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumi 3.2., 4.3. un 1. un 2. pielikums

1

-

LB

23.

09.09.2004.

114/4

Ārējo ieguldījumu gada pārskata sagatavošanas noteikumi 2.4. un 1.pielikums

1

-

LB

24.

13.11.2003.

107/9

Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumi 2.5. un 1. pielikums

1

-

LB

25.

05.11.2009.

47

Monetāro finanšu iestāžu ilgtermiņa ārējā parāda pārskata un prognozes sagatavošanas noteikumi 1.pielikums

1

-

LB

26.

15.03.2012.

85

Darījumu procentu likmes Jāatzīst par spēku zaudējušiem

1

-

LB

27.

13.11.2008

21

Obligāto rezervju procents Jāatzīst par spēku zaudējušiem

1

-

LB

28.

14.06.2006

128/1

Par ārvalstu valūtu kursiem Jāatzīst par spēku zaudējušiem

1

-

LB

29.

02.08.2001

503/1

Par ""Rigibid" un "Rigibor" aprēķināšanas noteikumu" apstiprināšanu Jāatzīst par spēku zaudējušiem

1

-

LB

30.

13.05.2009

37

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveides ieteikumi kapitālsabiedrībām, kas saņēmušas Latvijas Bankas licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai 19.3.3., 20.1

1

-

LB

1 Jānorāda grozījumu veids:

1 - grozījumi, kas ir būtiski* tiesiskās noteiktības nodrošināšanai un ērtā pārejai uz eiro

2 - normatīvie akti, kuri satur informāciju Latvijas latos vai citus nosacījumus, ko tikai nedaudz ietekmēs eiro ieviešana

3 - grozījumi nav nepieciešami

* Par būtiskiem normatīvo aktu grozījumiem uzskatāmi normatīvie akti, kas ir būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai un ērtai pārejai uz eiro (piemēram, naudas summas izteiktas latos, kas pēc eiro ieviešanas būs jākonvertē), saskaņā ar Latvijas nacionālajā eiro ieviešanas plānā noteiktajiem pamatprincipiem, lai valūtas maiņas dēļ pēc iespējas mazāk tiktu traucēta katra Latvijas sabiedrības locekļa ikdiena.

Finanšu ministra vietā -
zemkopības ministre L.Straujuma

  

7. pielikums

Laika plāns normatīvo aktu sakārtošanai saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā

Plānotā rīcība

Atbildīgā institūcija

Termiņš

Euro ieviešanas likumprojekta izstrāde un izsludināšana Valsts sekretāru sanāksmē Finanšu ministrija

Tieslietu ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

līdz 07.06.2012.
Euro ieviešanas likumprojekta nosūtīšana saskaņošanai ar Eiropas Centrālo Banku Finanšu ministrija 16.07.2012.
Euro ieviešanas likumprojekts saskaņots ar Eiropas Centrālo Banku Finanšu ministrija 16.11.2012.
Euro ieviešanas likumprojekta un normatīvo aktu grozījumu tiesiskās konverģences nodrošināšanai iesniegšana Ministru kabinetā Finanšu ministrija

Tieslietu ministrija

27.11.2012.
Euro ieviešanas likumprojekta un normatīvo aktu grozījumu tiesiskās konverģences nodrošināšanai iesniegšana Saeimā Finanšu ministrija

Tieslietu ministrija

04.12.2012.
Saeimas pieņemtais Euro ieviešanas likums un normatīvo aktu grozījumi tiesiskās konverģences nodrošināšanai tiek izsludināti - līdz 01.01.2013.
Līdz Padomes lēmuma par valūtas maiņas kursu pieņemšanai tiek izstrādāti grozījumi visos likumos saistībā ar eiro ieviešanu Katra ministrija savas kompetences ietvaros līdz 01.07.2013.
Finanšu ministrijai un Tieslietu ministrijai tiek iesniegti atzinuma sniegšanai likumprojekti, kas nav būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai Katra ministrija savas kompetences ietvaros līdz 15.07.2013.
Finanšu ministrijai tiek iesniegti tālākai virzībai likumprojekti, kas nav būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai Katra ministrija savas kompetences ietvaros 15.07.-22.07.2013.
Tiek virzīti vienotā likumprojektu paketē normatīvie akti, kas nav būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai Par likumprojektu paketes virzību atbildīgā iestāde: Finanšu ministrija līdz 01.08.2013.
Finanšu ministrijai un Tieslietu ministrijai tiek iesniegti atzinuma sniegšanai likumprojekti, kas ir būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai Katra ministrija savas kompetences ietvaros līdz 02.09.2013.
Finanšu ministrijai tiek iesniegti tālākai virzībai likumprojekti, kas ir būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai Katra ministrija savas kompetences ietvaros 02.09.-20.09.2013.
Tiek virzīti vienotā likumprojektu paketē normatīvie akti, kas ir būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai Par likumprojektu paketes virzību atbildīgā iestāde: Finanšu ministrija līdz 01.10.2013.
Sagatavotos Ministru kabineta noteikumus un Ministru kabineta rīkojumus, kas ir būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai, iesniegt Ministru kabinetā Katra ministrija savas kompetences ietvaros. līdz 01.10.2013.
Sagatavotos Ministru kabineta noteikumus un Ministru kabineta rīkojumus, kas nav būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai, iesniegt Ministru kabinetā trīs gadu laikā pēc valūtas maiņas kursa noteikšanas atbilstoši Valsts kancelejas noteiktam kontroles grafikam Katra ministrija savas kompetences ietvaros. līdz 01.07.2016.

Finanšu ministra vietā -
zemkopības ministre L.Straujuma

  

8. pielikums

Latvijas Republikas Ministru kabineta instrukcijas un ieteikumi, kuros būs nepieciešami grozījumi saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā

Nr.

TA pieņemšanas datums

TA Nr.

TA nosaukums

Punkti, kas būtu jāgroza

Grozījumu veids1

Atbildīgā institūcija

1.

23.08.2011.

8

"Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi" 9.1.p., 9.2.p., 17.3.p., 17.4.p. 1

FM

2.

26.10.2010.

17

"Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes sagatavo budžeta izpildes pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem" 30.4.p., 31.6.p., 45.4.p. 2

FM

3.

29.06.2010.

6

"Kārtība, kādā sedzami Latvijas pārstāvju ceļa izdevumi līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Eiropas Savienības Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ" Pielikums 2

AM

4.

15.12.2009.

19

"Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 45.3.p., 45.6.p., pielikums 2

TM

5.

17.11.2009.

16

"Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izstrādes un novērtēšanas metodika" 1. un 2. pielikums 1

FM

6.

02.12.2008.

14

"Kārtība, kādā starpniekinstitūcija iesniedz Kohēzijas fonda projekta pārskatus vadošajai iestādei un maksājumu iestādei" 25.p. 2

FM

7.

04.08.2008.

11

"Dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas kārtība" 1.p. 1

FM

8.

06.12.2011.

2

"Ieteikumi valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas nodrošināšanai" 2. pielikums 2

FM

9.

14.12.2010.

2

"Valsts pārvaldes iestādes struktūras izveidošanas kārtība" 19.4.p. 1

FM

10.

24.08.2010.

1

"Ieteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju un darba samaksas apmēra sadalījumā pa amatu grupām publiskošanu" 2. un 3. pielikums 2

FM

11.

21.02.1995.

1

"Nakts patversmes paraugnolikums" 1. un 2. pielikums 1

LM

1 Jānorāda grozījumu veids:

1 - grozījumi, kas ir būtiski* tiesiskās noteiktības nodrošināšanai un ērtā pārejai uz eiro

2 - tiesību akti, kuri satur informāciju Latvijas latos vai citus nosacījumus, ko tikai nedaudz ietekmēs eiro ieviešana

3 - grozījumi nav nepieciešami

* Par būtiskiem tiesību aktu grozījumiem uzskatāmi tiesību akti, kas ir būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai un ērtai pārejai uz eiro (piemēram, naudas summas izteiktas latos, kas pēc eiro ieviešanas būs jākonvertē), saskaņā ar Latvijas nacionālajā eiro ieviešanas plānā noteiktajiem pamatprincipiem, lai valūtas maiņas dēļ pēc iespējas mazāk tiktu traucēta katra Latvijas sabiedrības locekļa ikdiena.

Finanšu ministra vietā -
zemkopības ministre L.Straujuma

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 282Pieņemts: 27.06.2012.Stājas spēkā: 27.06.2012.Zaudē spēku: 01.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 29.06.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
249822
27.06.2012
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)