Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.444

Rīgā 2012.gada 26.jūnijā (prot. Nr.36 24.§)
Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus
Izdoti saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 74.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus (turpmāk – dokuments).

2. Zvērināts tiesu izpildītājs nav atbildīgs par piegādājamā dokumenta saturu.

3. Ja dokuments piegādāts atbilstoši šiem noteikumiem, tas uzskatāms par piegādātu arī gadījumā, ja adresāts, tai skaitā šo noteikumu 7.punktā minētā persona, atteikusies to pieņemt, izņemot gadījumu, ja piegāde nav bijusi iespējama tādēļ, ka adresāts nav bijis sastopams un dokumentu nebija iespējams nodot nevienai no šo noteikumu 7. vai 9.punktā minētajām personām.

3.1 Zvērināts tiesu izpildītājs var atteikt dokumentu piegādi, ja nav samaksāta amata atlīdzība takses apmērā un ar dokumentu piegādi saistītie izdevumi.

(MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

II. Iesniegums par dokumentu piegādi

4. Persona, kura lūdz piegādāt dokumentu (turpmāk – iesniedzējs), zvērinātam tiesu izpildītājam iesniedz:

4.1. rakstveida iesniegumu, kurā norāda:

4.1.1. dokumenta adresāta vārdu, uzvārdu un personas kodu vai nosaukumu un reģistrācijas numuru, ja adresāts ir juridiska persona;

4.1.2. adresi, uz kuru piegādājams dokuments;

4.1.3. informāciju par dokumentu:

4.1.3.1. veidu (ja dokuments ir Civilprocesa likumā noteiktais parādnieka brīdinājums par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu vai tiesas brīdinājums par maksājuma saistības piespiedu izpildīšanu, tas norādāms īpaši);

4.1.3.2. izdevēju;

4.1.3.3. reģistrācijas numuru;

4.1.3.4. izdošanas datumu;

4.1.3.5. īsu dokumenta satura izklāstu;

4.1.4. iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un korespondences adresi vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, ja iesniedzējs ir juridiska persona;

4.2. dokumentu un vienu tā kopiju;

4.3. (svītrots ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 438).

(Grozīts ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 438)

5. Iesniedzot šo noteikumu 4.punktā minētos dokumentus, iesniedzējs zvērinātam tiesu izpildītājam uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz tā kopiju. Ja iesniedzēja vietā dokumentu piegādei iesniedz cita persona, tā zvērinātam tiesu izpildītājam uzrāda personu apliecinošu dokumentu un rakstisku iesniedzēja pilnvarojumu konkrēto darbību veikšanai, kā arī iesniedz šo dokumentu kopijas.

6. Personu iesniegumus par dokumentu piegādi zvērināts tiesu izpildītājs reģistrē atsevišķā reģistrā un kopā ar saistītajiem dokumentiem glabā šim nolūkam īpaši iekārtotā mapē.

III. Dokumenta piegādes kārtība

7. Juridiskai personai dokumentu piegādā uz tās juridisko adresi. Dokumentu izsniedz juridiskās personas amatpersonai vai darbiniekam.

(Grozīts ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 438)

8. Fiziskai personai dokumentu piegādā uz adresi, kuru iesniegumā norādījis iesniedzējs.

9. Dokumentu, kas piegādājams fiziskai personai, izsniedz adresātam personīgi. Ja dokumenta piegādes brīdī adresāts norādītajā adresē nav sastopams, dokumentu nodod attiecīgajā adresē sastaptajam kopā ar adresātu dzīvojošam pilngadīgam viņa ģimenes loceklim vai tuviniekam (ja dokumenta piegāde veikta uz adresāta dzīvesvietas adresi), vai darbavietas administrācijai (ja dokumenta piegāde veikta uz adresāta darbavietas adresi) nodošanai adresātam. Minētajai personai ir pienākums dokumentu nodot adresātam. Civilprocesa likumā noteikto parādnieka brīdinājumu par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā vai brīdinājumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, kā arī tiesas brīdinājumu par maksājuma saistības piespiedu izpildīšanu izsniedz tikai adresātam personīgi.

(Grozīts ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 438)

10. Ja dokumenta piegādes procesā zvērināts tiesu izpildītājs saņem informāciju, ka adresāts varētu būt sastopams citā adresē, zvērināts tiesu izpildītājs, izmantojot pieejamos sakaru līdzekļus (piemēram, tālruni, elektronisko pastu), par to informē iesniedzēju un piegādā dokumentu uz attiecīgo adresi.

11. Adresāts vai šo noteikumu 9. punktā minētā persona, kurai dokuments izsniegts nodošanai adresātam, uz dokumenta kopijas ar parakstu apliecina dokumenta saņemšanu. Ar šo brīdi dokuments uzskatāms par piegādātu.

(MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

12. Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentu, zvērināts tiesu izpildītājs adresātu informē par dokumenta veidu un izskaidro atteikuma sekas, kas iestājas saskaņā ar šo noteikumu 3. punktu. Ar šo brīdi dokuments uzskatāms par piegādātu.

(MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

13. Ja adresāts iesniedzēja iesniegumā norādītajā adresē nav sastopams un dokumentu nav iespējams nodot nevienai no šo noteikumu 7. vai 9.punktā minētajām personām, zvērināts tiesu izpildītājs aizvērtā aploksnē atstāj adresāta pastkastītē paziņojumu par mēģinājumu viņam nodot dokumentu un uzaicina viņu septiņu dienu laikā ierasties zvērināta tiesu izpildītāja birojā, lai saņemtu dokumentu.

(Grozīts ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 438)

IV. Zvērināta tiesu izpildītāja akts par dokumenta piegādi

14. Par dokumenta nodošanu adresātam, adresāta atteikumu pieņemt dokumentu vai to, ka dokumentu nav bijis iespējams piegādāt, kā arī visām darbībām, ko zvērināts tiesu izpildītājs veicis, lai piegādātu dokumentu, zvērināts tiesu izpildītājs sastāda aktu, norādot šo darbību veikšanas datumu, laiku un vietu, kā arī ievērojot citas zvērināta tiesu izpildītāja lietvedību regulējošajās tiesību normās noteiktās prasības. Papildus zvērināts tiesu izpildītājs aktā norāda:

14.1. iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un korespondences adresi vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, ja iesniedzējs ir juridiska persona;

14.2. dokumenta adresāta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai nosaukumu un reģistrācijas numuru, ja adresāts ir juridiska persona, kā arī piegādes adresi;

14.3. informāciju par dokumentu:

14.3.1. veidu;

14.3.2. izdevēju;

14.3.3. reģistrācijas numuru;

14.3.4. izdošanas datumu;

14.3.5. īsu dokumenta satura izklāstu;

14.4. (svītrots ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 438);

14.5. tās šo noteikumu 7.punktā minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un amatu, kurai dokuments nodots vai kura atteikusies dokumentu pieņemt;

14.6. tās šo noteikumu 9.punktā minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī radniecību (saistību) ar dokumenta adresātu vai amatu adresāta darbavietā, ja dokuments saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu izsniegts citai personai, lai to nodotu adresātam;

14.7. informāciju par šo noteikumu 13. punktā norādīto darbību veikšanu un to, vai adresāts zvērināta tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā ieradies zvērināta tiesu izpildītāja birojā saņemt dokumentu.

(Grozīts ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 438)

15. Aktu paraksta zvērināts tiesu izpildītājs.

(MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

16. (Svītrots ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 438)

17. Akta oriģināleksemplāru, kuram pievienota dokumenta kopija, zvērināts tiesu izpildītājs glabā šo noteikumu 6. punktā minētajā mapē. Akta norakstu zvērināts tiesu izpildītājs izsniedz iesniedzējam, bet, ja dokuments ir tiesas brīdinājums par maksājuma saistības piespiedu izpildīšanu, iesniedz rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļai, kura brīdinājumu sagatavojusi. Ja dokumenta piegāde nav iespējama vai adresāts atteicies pieņemt dokumentu, zvērināts tiesu izpildītājs kopā ar akta norakstu iesniedzējam, bet, ja dokuments ir tiesas brīdinājums par maksājuma saistības piespiedu izpildīšanu, rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļai, kura brīdinājumu sagatavojusi, izsniedz dokumenta oriģinālu.

(MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministra pienākumu izpildītāja, kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 444Pieņemts: 26.06.2012.Stājas spēkā: 30.06.2012.Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 102 (4705), 29.06.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
249814
{"selected":{"value":"27.07.2018","content":"<font class='s-1'>27.07.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.07.2018","iso_value":"2018\/07\/27","content":"<font class='s-1'>27.07.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2012","iso_value":"2012\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2012.-26.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.07.2018
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva