Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.287

Rīgā 2012.gada 24.aprīlī (prot. Nr.22 22.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai"

Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma
10.panta 2.punktu
un Veterinārmedicīnas likuma
25.panta 11.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 58.nr.; 2009, 105.nr.; 2010, 160.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 3. un 4.punktu.

2. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Suni atļauts atsavināt, nākamajam īpašniekam nododot kopā ar mājas (istabas) dzīvnieka pasi:

9.1. pēc astoņu nedēļu vecuma sasniegšanas un divas nedēļas pēc pēdējās vakcinācijas pret vīrusa izraisītām infekcijas slimībām, ja vakcinācija veikta sešu nedēļu vecumā, vai nedēļu pēc pēdējās vakcinācijas pret vīrusa izraisītām infekcijas slimībām, ja vakcinācija veikta astoņu nedēļu vecumā;

9.2. pēc triju mēnešu vecuma sasniegšanas, ja dzīvnieks ir vakcinēts pret vīrusa izraisītām infekcijas slimībām un trakumsērgu, bet ne agrāk kā nedēļu pēc vakcinācijas."

3. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Kaķi atļauts atsavināt, nākamajam īpašniekam nododot kopā ar vakcinācijas apliecību vai mājas (istabas) dzīvnieka pasi (ja dzīvniekam ir implantēta mikroshēma):

20.1. pēc 10 nedēļu vecuma sasniegšanas un vienu nedēļu pēc pēdējās vakcinācijas pret vīrusa izraisītām infekcijas slimībām;

20.2. pēc triju mēnešu vecuma sasniegšanas, ja dzīvnieks ir vakcinēts pret vīrusa izraisītām infekcijas slimībām un trakumsērgu, bet ne agrāk kā nedēļu pēc vakcinācijas."

4. Papildināt noteikumus ar IV1 nodaļu šādā redakcijā:

"IV1. Īpašās prasības mājas (istabas) sesku turēšanai

23.1 Mājas (istabas) sesku atļauts atsavināt, nākamajam īpašniekam nododot kopā ar vakcinācijas apliecību vai mājas (istabas) dzīvnieka pasi (ja dzīvniekam ir implantēta mikroshēma):

23.1 1. pēc astoņu nedēļu vecuma sasniegšanas un divas nedēļas pēc pēdējās vakcinācijas pret vīrusa izraisītām infekcijas slimībām, ja vakcinācija veikta sešu nedēļu vecumā, vai nedēļu pēc pēdējās vakcinācijas pret vīrusa izraisītām infekcijas slimībām, ja vakcinācija veikta astoņu nedēļu vecumā;

23.1 2. pēc triju mēnešu vecuma sasniegšanas, ja dzīvnieks ir vakcinēts pret vīrusa izraisītām infekcijas slimībām un trakumsērgu, bet ne agrāk kā nedēļu pēc vakcinācijas.

23.2 Mājas (istabas) seskam ir nodrošināma pastāvīga pieeja pilnvērtīgai barībai, svaigam ūdenim un tualetei.

23.3 Ja mājas (istabas) sesku tur būrī:

23.3 1. izmanto tikai stiepļu sprostu, kas neierobežo dzīvnieka fizioloģiskās vajadzības, nerada tam savainojumus un neļauj izkļūt ārpus sprosta;

23.3 2. stiepļu sprosta izmērs ir vismaz 60 x 80 x 45 centimetri;

23.3 3. stiepļu sprostā ir miga, kur dzīvnieks var paslēpties un atpūsties;

23.3 4. sprosta grīda ir no vienlaidu materiāla;

23.3 5. dzīvniekam katru dienu nodrošina vismaz trīs stundas ilgu fizisku aktivitāti ārpus būra.

23.4 Ja vienā būrī tur vairākus mājas (istabas) seskus, būra platība vienam dzīvniekam ir vismaz 0,35 kvadrātmetri un miga ir tik liela, lai tajā vienlaikus var novietoties visi dzīvnieki.

23.5 Ja mājas (istabas) sesks atrodas ārpus tā īpašnieka vai turētāja īpašumā vai lietošanā esošās teritorijas, mājas (istabas) seskam ir uzlikta krūšu siksna un to ved pavadā, lai garantētu tā drošību."

5. Izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Pirms tirdzniecības uzsākšanas ar mājas (istabas) dzīvniekiem specializētās tirdzniecības vietas īpašnieks iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā rakstisku iesniegumu. Iesniegumā norāda:

31.1. mājas (istabas) dzīvnieka tirdzniecības vietas reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā;

31.2. adresi un tālruņa numuru;

31.3. tirdzniecībai piedāvājamo dzīvnieku skaitu un sugas;

31.4. apliecinājumu, ka telpas un aprīkojums atbilst šo noteikumu prasībām un ir piemērots tirdzniecībai paredzēto dzīvnieku sugai un skaitam;

31.5. apliecinājumu, ka darbinieks ir apmācīts tirdzniecībā esošo mājas (istabas) dzīvnieku labturības jomā."

6. Papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Specializētās tirdzniecības vietas īpašnieks iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

31.1 1. īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju, ja tirdzniecībai paredzētā telpa vai teritorija ir specializētās tirdzniecības vietas īpašnieka īpašums;

31.1 2. dzīvnieku tirdzniecībai paredzētās telpas vai teritorijas nomas līguma kopiju un apsaimniekotāja rakstisku atļauju, ja telpa vai teritorija nav specializētās tirdzniecības vietas īpašnieka īpašums."

7. Papildināt 32.punktu aiz vārda "inspektors" ar skaitli un vārdiem "10 darbdienu laikā".

8. Papildināt noteikumus ar 32.1 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Ja specializētā tirdzniecības vieta atbilst šo noteikumu prasībām, dienests datus par specializēto tirdzniecības vietu ievada dienesta uzraudzības objektu reģistrā. Tirdzniecību ar mājas (istabas) dzīvniekiem atļauts sākt pēc specializētās tirdzniecības vietas iekļaušanas dienesta uzraudzības objektu reģistrā."

9. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Specializētās tirdzniecības vietas īpašnieks nodrošina:

33.1. dzīvnieku veterinārmedicīnisko aprūpi;

33.2. to blakusproduktu savākšanu, uzglabāšanu, transportēšanu, pārstrādi un iznīcināšanu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam;

33.3. tirdzniecības vietā vismaz vienu tādu darbinieku, kurš apmācīts tirdzniecībā esošo mājas (istabas) dzīvnieku labturības jomā;

33.4. ziņu sniegšanu dienestam septiņu darbdienu laikā pēc notikuma, ja mainās šo noteikumu 31.punktā minētā informācija."

10. Papildināt noteikumus ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks, kas pavairo tam piederošos suņus, kaķus vai mājas (istabas) seskus un atsavina to pēcnācējus:

33.1 1. nodrošina, ka šķirnes mājas (istabas) dzīvnieki ir ierakstīti Latvijā reģistrētas šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas ciltsgrāmatā;

33.1 2. nodrošina, ka mājas (istabas) dzīvnieki ir apzīmēti un reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību un mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē ir izdarīta atzīme par mājas (istabas) dzīvnieku atsavināšanu;

33.1 3. ir apmācīts mājas (istabas) dzīvnieku labturības jomā un saņēmis apmācību apliecinošu dokumentu vai tam ir atbilstoša izglītība veterinārmedicīnas, bioloģijas vai kinoloģijas jomā. Ja mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks ir juridiska persona, vismaz viens tās darbinieks ir apmācīts vai ieguvis izglītību atbilstoši šajā apakšpunktā minētajām prasībām;

33.1 4. nodrošina, ka sunim, kaķim un mājas (istabas) seskam gada laikā nav vairāk kā viens mazuļu metiens, un mājas (istabas) dzīvnieku un tā pēcnācējus tur atbilstoši labturības prasībām."

11. Aizstāt 35.3.apakšpunktā vārdus "dzīvnieka īpašnieka" ar vārdiem "dzīvnieka īpašnieka - fiziskas personas".

12. Papildināt 37.punkta ievaddaļu aiz vārdiem "nododot mājas (istabas) dzīvnieku" ar vārdiem "izņemot suni, kaķi un mājas (istabas) sesku".

13. Izteikt 43.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.1. ir apzīmēti un reģistrēti atbilstoši normatīvajos aktos par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību noteiktajām prasībām;".

14. Aizstāt 43.3.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "30 dienas" ar skaitli un vārdu "21 dienu".

15. Aizstāt 44.2.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "30 dienas" ar skaitli un vārdu "21 dienu".

16. Papildināt noteikumus ar 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Kaķiem, kas nav atšķirti no mātes, bet ir 2,5 līdz trīs mēnešus veci, atļauts piedalīties izstādēs, ja kaķa īpašnieks uzrāda dokumentu, kas apliecina kaķa mātes vakcināciju pret trakumsērgu saskaņā ar šo noteikumu 44.2.apakšpunktu."

17. Papildināt noteikumus ar 54.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"54.7. radīt mājas (istabas) dzīvniekam sāpes un ciešanas."

18. Izteikt 55.punktu šādā redakcijā:

"55. Ja siltasiņu mājas (istabas) dzīvnieks ir sakodis cilvēku, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs rīkojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par trakumsērgas profilaksi un apkarošanu."

19. Papildināt noteikumus ar 58., 59. un 60.punktu šādā redakcijā:

"58. Specializētās tirdzniecības vietas īpašnieks, kas uzsācis darbību pirms šo noteikumu 32.1 punkta stāšanās spēkā:

58.1. līdz 2012.gada 1.jūlijam iesniedz dienestā apliecinājumu, ka telpas un aprīkojums atbilst šo noteikumu prasībām un ir piemērots tirdzniecībai paredzēto dzīvnieku sugai;

58.2. līdz 2012.gada 31.decembrim nodrošina, ka tirdzniecības vietā ir vismaz viens darbinieks, kas apmācīts tirdzniecībā esošo mājas (istabas) dzīvnieku labturības jomā, un par to dienestā ir iesniegts apliecinājums.

59. Mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieks, kas pavairo tam piederošos suņus un atsavina to pēcnācējus, nodrošina, ka līdz 2012.gada 1.jūlijam tam piederošie suņi ir apzīmēti un reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību.

60. Šo noteikumu 33.1 3.apakšpunktā minēto prasību piemēro ar 2013.gada 1.janvāri."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 287Pieņemts: 24.04.2012.Stājas spēkā: 28.04.2012.Tēma: Dzīvnieku aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 27.04.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
247085
28.04.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)